2 Ocak 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28870

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YALINLI İSTASYONUNDA 10.000 M3 BALAST ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


ESENKENT İSTASYONUNDA 30.000 M3 BALAST ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


BAŞKÖY İSTASYONUNDA 28.000 M3 BALAST ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


VAN İLİ, ERÇİS İLÇESİ EKİCİLER KÖYÜNDE OKUL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünden (ASAT):


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARININ İHALESİ YAPILACAKTIR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Manavgat Milli Emlak Müdürlüğünden:


10 KALEM KONVEYÖR BANT (TRANSPORT KAYIŞI) GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden RİZE:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YALINLI İSTASYONUNDA 10.000 M3 BALAST ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                  :  2013/195943

1 - İdarenin:

a) Adresi                                          :  TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi               :  www.tcdd.gov.tr/

İhale konusu malın adı ve miktarı    :  YALINLI İSTASYONUNDA 10.000 M3 BALAST ALIMI İŞİ

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 22.01.2014 saat: 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 100,00.-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10748/1-1


ESENKENT İSTASYONUNDA 30.000 M3 BALAST ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                  :  2013/195941

1 - İdarenin:

a) Adresi                                          :  TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi               :  www.tcdd.gov.tr/

İhale konusu malın adı ve miktarı    :  ESENKENT İSTASYONUNDA 30.000 M3 BALAST ALIMI İŞİ

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 22.01.2014 saat: 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV-Dahil 300,00.-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10749/1-1


BAŞKÖY İSTASYONUNDA 28.000 M3 BALAST ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                  :  2013/195942

1 - İdarenin:

a) Adresi                                          :  TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi               :  www.tcdd.gov.tr/

İhale konusu malın adı ve miktarı    :  BAŞKÖY İSTASYONUNDA 28.000 M3 BALAST ALIMI İŞİ

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 22.01.2014 saat: 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 300,00.-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10750/1-1


VAN İLİ, ERÇİS İLÇESİ EKİCİLER KÖYÜNDE OKUL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Van İli, Erciş İlçesi, Ekiciler Köyü, 139 Numaralı Mera Parselin 10 Da’lık kısmına   11 Derslikli Betonarme İlköğretim Okul binası inşaatı işinin T. C. Milli Eğitim Bakanlığı tip projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, anahtar teslimi götürü bedelle yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 350,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 06 Şubat 2014 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 07 Şubat 2014 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

10753/1-1


İHALEYE DAVET

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünden (ASAT):

SÖZLEŞME NO: ASAT2-G8

BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM ASFALT ALIMI

Kredi No: 7885-TU

İhale No: ASAT2-G8

1. İLLER BANKASI, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) Belediye Hizmetleri Projesi II’nin (Ek Finansman) finansmanı için bir kredi almıştır. İLLER BANKASI, kredinin bir kısmını Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (ASAT) (Bundan sonra İdare olarak anılacaktır) “Antalya İçmesuyu ve Kanalizasyon Projesi”nin finansmanı için tahsis etmiştir. Söz konusu kredinin bir bölümünün (Sözleşme No. ASAT2-G8) “Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Alımı” sözleşmeleri uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür. Bu ihale, Dünya Bankası satın alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Dayalı İhale (NCB) şeklinde yapılacaktır.

2. Bu doğrultuda, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) uygun teklif sahiplerini, aşağıda bilgilerinize sunulan malların tedarikini kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir.

Söz konusu mallar;

TANIMI

BİRİM

MİKTAR

Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt

Ton

15.000

olarak belirlenmiştir.

3. Teklif sahiplerinin ihale dokümanında tarifli “Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Alımı” için, teklif vermeleri gerekmektedir.

Teklifler ihale dokümanında tarifli tüm hususları kapsayacak şekilde olacaktır ve bu çerçevede değerlendirilecektir.  İhale dokümanında tarifli tüm koşulları sağlayan, en düşük fiyat teklifini veren ve yeterlilik şartlarını sağlayan teklif sahibi ile sözleşme imzalanacaktır.

Sözleşme Paketi için geçerli olacak en az yeterlilik gerekleri aşağıda belirtilmektedir.

i. Teklif Sahibi, teklif tarihinden itibaren son beş yıl içerisinde yapmış olduğu bir veya birden fazla  sözleşme kapsamında toplamda, “en az 30.000 (otuzbin) ton bitümlü sıcak karışım asfalt” tedarikinde deneyimli olmalıdır. Bu tecrübesini önceki işleri ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından düzenlenmiş olan iş deneyim belgeleri veya faturalar ile tevsik edecektir.  Teklif Sahibi son beş (5) yıldır müşterisi olan kurum ve kişilerin isim, adres ve telefonlarını teklifi ile birlikte verecektir. (Son beş yıl, teklif verilen yıldan geriye olan beş yıldır)

VEYA

Teklif Sahibi, teklif edeceği bedelin en az %50 (yüzde elli)’sine karşılık gelen; teklif tarihinden itibaren son beş yıl içerisinde yapmış olduğu bir sözleşme kapsamında bitümlü sıcak karışım asfalt teminini belgeleyen ve İdare tarafından kabul görecek kusursuz ve eksiksiz (teklif edeceği bedelin en az %50’sini sağlayan, Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından düzenlenmiş olan  deneyim belgesini teklifi ekinde sunacaktır.

ii. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son beş (5) yıl (2009-2013) içerisinde tamamladığı veya halen devam eden Sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin yanlış veya eksik bilgi vermesi başvurunun iptaline neden olabilecektir.

iii. Teklif sahibi; mevcut Antalya valilik binası merkez kabul edilmek üzere yarıçapı 35 km olan alan içerisinde, en az 100 ton/saat üretim kapasiteli sıcak karışım asfalt plentine sahip olduğunu bağlı bulunduğu Sanayi Odasından alınan Kapasite Raporu ile tevsik edecektir.

4. Ortak girişim olarak verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

5. İlgi duyan uygun teklif sahipleri, İdare temsilcisi Sayın Kıvanç B. KUZAY’dan gerekli olacak bilgileri edinebilir ve aşağıda verilmiş olan adreste mesai saatleri olan saat 09:00 ile 17:00 (yerel saat) arasında ihale belgelerini inceleyebilirler.

Sayın Kıvanç B. KUZAY

ALDAŞ Altyapı Yönetim Danışmanlık Elektrik Enerjisi Üretim Hizmetleri İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı No. 265

07130 ANTALYA/TÜRKİYE

Telefon: 0.242. 259 32 16 (Pbx)

Faks: 0.242. 259 32 20

E.posta: kuzay@aldas.com.tr

6. İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerinin tamamını 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında, söz konusu meblağı Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (ASAT) Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 100. Yıl Şubesi Şube Kodu: 313 IBAN No: TR63 0001 5001 5800 7292 3154 42 Hesap No: 00158007292315442 hesabına, “ASAT2-G8” referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da elden yatırarak, dekont ile birlikte yukarıda belirtilen adrese başvurarak satın alabilirler. Dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz konusu bedeli yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda dokümanlar kargo servisi ile ödemeli olarak gönderilebilir.

7. Teklifler en geç 04 Şubat 2014 Salı günü saat 14:00’e kadar en az 35.000 TL (Otuzbeş bin Türk Lirası) tutarında bir geçici teminatla birlikte yukarıdaki adrese teslim edilecektir. Teklif günü ve saatinden sonra verilen teklifler reddedilecek ve açılmadan Teklif Sahibine iade edilecektir.

8. Teklifler 04 Şubat 2014 Salı günü

ALDAŞ Altyapı Yönetim Danışmanlık Elektrik Enerjisi Üretim Hizmetleri İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı No. 265

Kat: 3 Toplantı Salonu

07130 ANTALYA/TÜRKİYE

adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda saat 14:15’de açılacaktır.

9. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir.

10714/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARININ İHALESİ YAPILACAKTIR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1.fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 8 (Sekiz) Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

1) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Sülümenli Kasabası, 1140,31 hektar alana sahip, K25-d2 paftasında aşağıda koordinatları verilen 178 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

301001

301001

298701

297700

297700

Yukarı (X)

4290000

4287566

4286000

4286000

4290000

 

2) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi Çıkrık Kasabası, 4156,24 hektar alana sahip, K25-a1, K25-a3, K25-a4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 185 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

292000

292000

299800

299000

299000

297000

297000

Yukarı (X)

4308000

4309200

4304000

4304000

4300700

4300699

4301000

 

 

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

Sağa (Y)

293298

291497

291870

Yukarı (X)

4300999

4304553

4308000

 

3) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Susuz Kasabası, 1394,16 hektar alana sahip, K25-a3 paftasında aşağıda koordinatları verilen 186 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

Poligon : 1

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

299000

299000

299800

299800

297000

297000

Yukarı (X)

4300700

4300000

4300000

4297080

4298199

4300699

 

Poligon : 2

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

295667

299000

299800

299800

294736

Yukarı (X)

4296000

4296000

4295200

4294100

4295302

 

4) Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi, 638,26 hektar alana sahip, K25-a3 paftasında aşağıda koordinatları verilen 187 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

Poligon : 1

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

300000

299800

299800

301000

301000

Yukarı (X)

4297000

4297080

4300000

4300000

4297000

 

Poligon : 2

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

Sağa (Y)

299800

299800

301241

Yukarı (X)

4294100

4295200

4293759

Poligon : 3

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

304000

304700

304632

304000

Yukarı (X)

4304000

4304000

4301000

4301000

 

5) Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Susuz Kasabası, 2306,4 hektar alana sahip, K25-a3, K25-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen (Küçültme işlemi sonrası arta kalan) Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

297701

300000

301000

301000

301000

304500

306000

Yukarı (X)

4297919

4297000

4297000

4296586

4296000

4296000

4295000

 

 

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

Sağa (Y)

306000

305000

302000

299000

295000

295000

Yukarı (X)

4294000

4293000

4293000

4296000

4296000

4296642

 

6) Afyonkarahisar İli, Sultandağı İlçesi, Yeşilçiftlik Kasabası, 4944,83 hektar alana sahip, K26-c4, K25-d3 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 190 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

345605

349840

346635

339800

Yukarı (X)

4274160

4270290

4264360

4269800

 

7) Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, 1235 hektar alana sahip, L24-a2 paftasında aşağıda koordinatları verilen 213 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

258000

258000

254000

254000

Yukarı (X)

4254662

4251177

4251300

4253990

 

8) Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Gazlıgölakören Kasabası, 1399,21 hektar alana sahip, K24-b2 paftasında aşağıda koordinatları verilen 214 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

277512

273836

273370

273356

273353

280386

Yukarı (X)

4316021

4316052

4318200

4318201

4318214

4319334

 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALARIN

MUHAMMEN BEDELLERİ

S. No

İlçe

Köyü Kasabası

Alan

(Hektar)

Muhammen

Bedel (¨)

Geçici

Teminat (¨)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Merkez

Sülümenli

1140,31

50.000,00

1.500,00

15/01/2014

14.00

2

Merkez

Çıkrık

4156,24

78.200,00

2.346,00

15/01/2014

14.00

3

Merkez

Susuz

1394,16

50.000,00

1.500,00

15/01/2014

14.00

4

İscehisar

--

638,26

25.400,00

762,00

15/01/2014

14.00

5

Merkez

Susuz

2306,4

50.000,00

1.500,00

15/01/2014

14.00

6

Sultandağı

Yeşilçiftlik

4994,83

94.000,00

2.820,00

15/01/2014

14.00

7

Sandıklı

--

1235

25.400,00

762,00

15/01/2014

14.00

8

İhsaniye

Gazlıgölakören

1399,21

50.000,00

1.500,00

15/01/2014

14.00

 

İhale Şartname ve Eklerinin    :

a) Alınacağı Yer                     :  Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğü. Özel İdare İş Hanı Kat: 6 AFYONKARAHİSAR

b) Hangi Şartlarda Alınacağı  :  İhaleye girecek olan isteklilerin, ihale şartname ve eklerini ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir.

İhalenin :

a) Yapılacağı Yer                    :  Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni toplantı salonu. Hacı Mahmut Mahallesi Dervişpaşa Caddesi No: 4 AFYONKARAHİSAR

b) Yapılacağı Tarih/Saat         :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                  :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

Tekliflerin :

a) Verileceği Yer                    :  Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni Toplantı Salonu Hacı Mahmut Mahallesi Dervişpaşa Caddesi No: 4 AFYONKARAHİSAR

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati : 15/01/2014 Çarşamba Günü ihale saatine kadar.

İhaleye Katılma Belgeleri :

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı bir sureti. (son üç ayda alınan)

2) Yönetimin onaylı imza sirküleri.

3) Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekâletnameyi ibraz edeceklerdir.

d) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin % 3’ü oranında geçici teminat.

e) Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

f) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması durumunda dahi İhale bedeline ilişkin KDV peşin olarak ödenecektir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

İlan olunur.

10697/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Manavgat Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

Sıra No

Köyü/Mah.

Ada

Parsel

Yüzölçümü m2

Haz. Hissesi

Cinsi

Fiili Durumu

İmar Durumu

İhale Usulü

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Kızılağaç

215

2

2.097.00 m2

Tam

Arsa

Boş

İmarlı

2286/45

2,097,000.00 TL

525,000.00 TL

16.01.2014

10:30

AÇIKLAMALAR

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen muhammen bedeller üzerinden karşılarında yazılı tarih ve saatte Manavgat Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında toplanacak Komisyonca yapılacaktır.

2 - İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dahilinde Manavgat Milli Emlak Müdürlüğünce ücretsiz görülebilir.

3 - Taşınmazın İhalelerine iştirak etmek isteyen Gerçek Kişilerin: Geçici teminat olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen değerlerden (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) herhangi biri kabul edilebilir. Bu iş için yatırılan geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.) taşıması gerekmektedir. Nüfus cüzdan örneğini, Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin ise; bunlara ilaveten idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerini ihale saatinde İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri Yada 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla posta ile iadeli taahhütlü olarak göndermeleri zorunludur.

4 - Taşınmazın satış bedeli haricinde KDV, vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Ayrıca 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaf olunacaktır.

5 - Talep edilmesi halinde, taşınmazın satış bedelinin 1/4'ü peşin tahsil edildikten sonra kalan kısmı için, 2 yılda ( 3'er aylık dönemler halinde) 8 eşit takside kadar ödenebilecektir. Taksitli satışlarda Kanuni faiz oranı uygulanacak olup, şu an ki Kanuni faiz oranı yıllık % 9 dur.

6 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdaremiz sorumlu değildir.

7 - Üzerinde mülkiyeti şahıslara ait şerh, beyan ve muhtesat bulunan taşınmazın ihale sonrası mülkiyete yönelik sorunları ihaleyi alan şahıs ile 3. kişi arasında çözülecektir.

8 - Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (www.milliemlak.gov.tr) - (www.antalyadefterdarligi.gov.tr) 0 242 - 742 05 76

İlan olunur.

10491/1-1


10 KALEM KONVEYÖR BANT (TRANSPORT KAYIŞI) GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden RİZE:

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı 10 kalem Konveyör Bant (Transport Kayışı) Grubu Malzemeler %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satınalınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.01.2014 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler, en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

10558/1-1