28 Aralık 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28865

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Kalkınma Bakanlığından:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

Ekonomi Bakanlığından:

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Nevşehir Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünden:

Niğde Halk Sağlığı Müdürlüğünden:

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültesine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri ( Doçent ve Yardımcı Doçent) alınacaktır.

Doçent ve Yardımcı Doçent Kadroları için; Söz konusu kadrolar daimi statüde olup ayrıntılı bilgiye Üniversitemiz www.medeniyet.edu.tr resmi web sitesinden ulaşılabilecektir.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro

Derece

Açıklama

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

2

Gastroenteroloji Yan Dal İhtisası yapmış olmak.

Sanat ve Tasarım

Türk Musikisi

Müzik Toplulukları

Doçent

3

Müzik alanında Doçent olmak. Ney üzerine çalışmaları olmak.

Sanat ve Tasarım

Sanat

Müzikoloji

Yardımcı Doçent

5

Müzik Eğitimi Alanında doktora yapmış olmak. İngilizce ders verebilme kriterlerini sağlamış olmak.

 

• Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

• Yardımcı Doçent başvuruları ilgili Fakülte Dekanlığına, Doçent başvuruları Rektörlüğe şahsen yapılacaktır.

• Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

• Doçent unvanı olanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar.

• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

• Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüzden sağlayabilirler.

• Başvuru adresi: (Rektörlük)

D-100 Karayolu Merdivenköy Mevkii No:6 Göztepe-Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 0 216 280 33 33 (4 hat)

• Başvuru adresi: (Sanat ve Tasarım Fakültesi Yardımcı Doçent Kadrosu İçin)

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kuzey Kampüsü Ünalan-Üsküdar/İSTANBUL

Tel: 0 216 280 24 51

10572/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle 43389 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10588/1-1

—————

Yenimahalle 43522 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10587/1-1

—————

Yaşamkent Mahallesi 42899 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10589/1-1


Kalkınma Bakanlığından:

KALKINMA BAKANLIĞINA SINAVLA PLANLAMA UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

1) Kalkınma Bakanlığına Planlama Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır. Genel İdare Hizmetleri sınıfının 7, 8, 9 uncu derecelerine atanacak toplam 32 adet kadro için alınacak Planlama Uzman Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları aşağıda belirtilmiştir.

 

 

Bölüm

Adet

1

İKTİSAT

  9

2

İŞLETME

  5

3

MALİYE

  2

4

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

  2

5

HUKUK

  4

6

PSİKOLOJİ

  2

7

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

  5

8

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

  3

 

TOPLAM

32

 

2) Sınava Katılma Şartları:

Planlama Uzman Yardımcılığı Sınavına katılabilmek için adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olması,

b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen ve sınav duyurusunda ilan edilen bölümlerinden mezun olmak,

c) Giriş sınavının yapılacağı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1979 ve daha sonra doğmuş olmak),

ç) 7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) yabancı dil testinden (İngilizce, Almanca, Fransızca) en az 30 soruya doğru cevap vermiş veya Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından (KPDS) en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olmak gerekmektedir.

3) Adaylardan:

7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olup, KPSSP4 puan türünden;

 

İKTİSAT

alanı için

75

ve üzeri puan alan ilk

180

aday

İŞLETME

alanı için

75

ve üzeri puan alan ilk

100

aday

MALİYE

alanı için

75

ve üzeri puan alan ilk

40

aday

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

alanı için

80

ve üzeri puan alan ilk

40

aday

HUKUK

alanı için

70

ve üzeri puan alan ilk

80

aday

PSİKOLOJİ

alanı için

70

ve üzeri puan alan ilk

40

aday

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

alanı için

75

ve üzeri puan alan ilk

100

aday

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

alanı için

75

ve üzeri puan alan ilk

60

aday

 

yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 21 Şubat 2014 tarihinden itibaren www.kalkinma.gov.tr internet adresinde yayınlanacak, ayrıca ilgililer Kalkınma Bakanlığından bizzat öğrenebileceklerdir.

4) İstenen Belgeler:

Sınava gireceklerin başvurularını;

www.kalkinma.gov.tr internet adresindeki Planlama Uzman Yardımcılığı Sınav Başvurusu bağlantısından;

a) Mezuniyet diplomasını ya da geçici mezuniyet belgesini,

b) Özgeçmişini,

c) 1 adet yeni çekilmiş 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafını,

taratıp sisteme yükleyerek 13 Ocak 2014 tarihinden itibaren 31 Ocak 2014 günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar yapmaları gerekmektedir.

Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5) Yazılı Sınav:

Yazılı sınav 9 Mart 2014 Pazar günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır. Adayların sınava girecekleri yerlerin adresi 28 Şubat 2014 gününden itibaren www.kalkinma.gov.tr internet adresinden ve Kalkınma Bakanlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), yumuşak kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir.

Planlama Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü klasik usulde gerçekleştirilecek olup; yazılı sınavda adaylara kendi mesleki alanlarından (% 60), genel iktisat alanından (% 15) ve kompozisyondan (%25) oluşan bir sınav uygulanacaktır.

Sonuçlar 7 Nisan 2014 tarihinden itibaren www.kalkinma.gov.tr internet adresinden ve Kalkınma Bakanlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı sınav puanı 70 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere, belirlenen kontenjanların dört katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar dahil) başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

6) Sözlü Sınav:

Sözlü sınav tarihi Bakanlığımız tarafından www.kalkinma.gov.tr internet adresinden ve Kalkınma Bakanlığı binası girişine asılacak ilan ile duyurulacaktır.

Bu sınav adayların; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının değerlendirildiği bir sınav olacaktır.

7) Değerlendirme ve Atama:

Sınavın nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Ancak, belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, giriş sınav komisyonunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilir.

Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya hukuki nedenlerle ataması yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren üç ay içerisinde bu kadrolara aynı öğrenim dalına ilişkin yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarı puanı sırasına göre atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Bakanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Uzman Yardımcısı alma hakkına sahiptir.

Kazanan adayların listesi www.kalkinma.gov.tr internet adresinde ve Kalkınma Bakanlığı binası girişinde ilan olunacaktır. Kazanan adaylardan Bakanlıkça belirtilen tarihe kadar müracaat edenlerin atamaları yapılacaktır.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

İrtibat Telefon Numaralarımız    :  0 (312) 294 69 16 - 294 69 17- 294 69 37 - 294 69 48

Internet Adresimiz                     :  www.kalkinma.gov.tr

Adresimiz                                  :  Necatibey Caddesi No: 110/A, 06100 Yücetepe/ANKARA

10673/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Gümrüğümüzden RİVİENNE TEKS İMALAT PAZ.İTH.İHR.SAN. VE TİC.LDT. ŞTİ firması adına tescilli 10/06/2004 tarihli 04070200IM000365 sayılı giriş beyannamesi muhteviyatı eşyaların 2002/6 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği kapsamında ithalat işlemi gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu beyanname ile ithali yapılan eşyalarla ilgili firmanın taahhüd hesabının kapatılması için 02/12/2005 tarihinde Antalya İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğine yapmış olduğu müracat dilekçesine istinaden yapılan inceleme sonucunda eksik bilgi ve belge verildiği ve bu eksikliklerin tamamlanmaması nedeniyle, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 02/06/2008 tarihli 12004188 sayılı talimatlarına istinaden 2002/6 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 30 maddesi gereği resen kapatıldığının bildirilmesi üzerine 4458 sayılı kanun uyarınca bahsi geçen Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında ithal edilen ve süresi içerisinde ihracı gerçekleştirilmeyen eşyalara ilişkin gümrük vergilerinin iki katı para cezasının tahsil edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı 4458 sayılı Gümrük Kanun 238 maddesi hükmünce 06/03/2010 tarihli 86 sayılı Ceza Kararı ile 1.517,80-TL Para Cezası düzenlenmiş, firma adresine 06/07/2010 tarihli 6732 sayılı yazımızla 30 gün içerisinde ödenmesi için tebligat çıkarılmış, firmanın adresinden ayrıldığı başkada adresi bulunmadığından, tebligat işleminin yapılamaması nedeni ile 7201 sayılı Tebligat Kanun'nun 28-29 ve 31.'nci maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden ihtibaren (7) gün içersinde tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

10549/1/1-1

—————

İLANEN TEBLİGATTIR

Gümrüğümüzden RİVİENNE TEKS İMALAT PAZ.İTH.İHR.SAN. VE TİC.LDT. ŞTİ firması adına tescilli 10/06/2004 tarihli 04070200IM000365 sayılı giriş beyannamesi muhteviyatı eşyaların 2002/6 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği kapsamında ithalat işlemi gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu beyanname ile ithali yapılan eşyalarla ilgili firmanın taahhüd hesabının kapatılması için 02/12/2005 tarihinde Antalya İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğine yapmış olduğu müracat dilekçesine istinaden yapılan inceleme sonucunda eksik bilgi ve belge verildiği ve bu eksikliklerin tamamlanmaması nedeniyle, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 02/06/2008 tarihli 12004188 sayılı talimatlarına istinaden 2002/6 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 30 maddesi gereği resen kapatıldığının bildirilmesi üzerine 4458 sayılı kanun uyarınca bahsi geçen Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında ithal edilen ve süresi içerisinde ihracı gerçekleştirilmeyen eşyalara ilişkin gümrük vergilerinin iki katı para cezasının tahsil edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Yukarıda belirtilen nedenlerden 4458 sayılı Gümrük Kanun 238 maddesi hükmünce 06/03/2010 tarihli 46 sayılı Ek Tahakkuk Kararı ile 758.90-TL-KDV düzenlenmiş, firma adresine 06/07/2010 tarihli 6732 sayılı yazımızla 15 gün içerisinde ödenmesi için tebligat çıkarılmış, firmanın adresinden ayrıldığı başkada adresi bulunmadığından, tebligat işleminin yapılamaması nedeni ile 7201 sayılı Tebligat Kanun'nun 28-29 ve 31.fnci maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden ihtibaren (7) gün içersinde tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

10549/2/1-1


Ekonomi Bakanlığından:

YARIŞMA SINAVI İLE DIŞ TİCARET UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR

I. GENEL BİLGİLER

Dış Ticaret Uzmanları, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen hizmetlerde sorumluluk alan kariyer memurlarıdır. Dış Ticaret Uzmanları, hizmetin gereği olarak Ekonomi Bakanlığı Merkez ve Yurt Dışı Teşkilatı kadrolarında görev yaparlar. Bu kapsamda, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Dış Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

Alan

Adet

İktisat

  9

Uluslararası İlişkiler

  7

İşletme

  6

Hukuk

  6

Endüstri Mühendisliği

  5

Ekonometri

  2

TOPLAM

35

 

Bakanlık, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar eleman alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir. Bakanlık, başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerindeki olumsuz mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkını saklı tutar.

II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

Sınava katılabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

2) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakültelerinin yukarıda belirtilen bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

3) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak,

4) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS),

- İktisat alanı için KPSSP-22 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (180) kişi içerisinde bulunmak,

- Uluslararası İlişkiler alanı için KPSSP-88 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (140) kişi içerisinde bulunmak,

- İşletme alanı için KPSSP-23 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (120) kişi içerisinde bulunmak,

- Hukuk alanı için KPSSP-21 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (120) kişi içerisinde bulunmak,

- Endüstri Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (100) kişi içerisinde bulunmak,

- Ekonometri alanı için KPSSP-92 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (40) kişi içerisinde bulunmak,

5) 7-8 Temmuz 2012 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan KPSS’nin yabancı dil bölümünden (Almanca, Fransızca, İngilizce) en az 48 soruya doğru cevap vermiş olmak veya 2012 yılı Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından veya 2013 yılı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (2012 yılından sonra alınan) sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna göre yapılacaktır.)

6) Vakıflar Bankası Ekonomi Bakanlığı Bürosu (Şube Kodu: 709), TR590001500158007285014324 nolu TL hesabına sınav ücreti olarak 75 TL yatırmak,

gerekmektedir.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ve sınav yeri, 26/02/2014 tarihinden itibaren Bakanlığın internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

B. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.

YAZILI SINAV

Yazılı (klasik) sınav: Yabancı dil (Almanca, Fransızca, İngilizce) ve Alan bilgisi (İktisat, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Hukuk, Endüstri Mühendisliği, Ekonometri) şeklinde iki oturumlu yapılacak olup adaylar sınav başvurularında mezun oldukları alanı (bölümü) tercih edeceklerdir. Her iki oturum 100’er puan üzerinden değerlendirilecektir.

YAZILI SINAV KONULARI

I. Oturum (Yabancı Dil Sınavı):

- Yabancı Dil (Almanca, Fransızca, İngilizce)

- Türkçe’den yabancı dile çeviri

- Yabancı dilden Türkçe’ye çeviri

- Yabancı dilde kompozisyon

II. Oturum (Alan Bilgisi Sınavı):

- İktisat Alanı: Genel İktisat, Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka

- Uluslararası İlişkiler Alanı: Genel İktisat, Siyasi Tarih, Uluslararası İlişkiler Kuramları, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Örgütler, Avrupa Bütünleşmesi, Uluslararası İktisat

- İşletme Alanı: Genel İktisat, Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, Pazarlama, İşletme İktisadı ve Genel İşletme

- Hukuk Alanı: Genel İktisat, Medeni Hukuk (Genel Hükümler-Eşya Hukuku), Uluslararası Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Kıymetli Evrak), Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler) ve İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)

- Endüstri Mühendisliği Alanı: Genel İktisat, Yöneylem Araştırması, Mühendislik Ekonomisi, Mühendislik İstatistiği ve Üretim Yönetimi ve Planlaması

- Ekonometri Alanı: Genel İktisat, Basit Doğrusal Regresyon modeli, Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli, Çoklu Bağlantı Problemi, Değişen Varyans Problemi, Otokorelasyon Problemi, Eşanlı Denklem Modelleri, Zaman Serisi Ekonometrisi

Genel İktisat hariç, yukarıda alanlar itibarıyla belirtilen konu başlıkları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus, her konu başlığından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

Yazılı sınavda, iktisat alanından sınava giren adaylar, sadece İktisat konusundaki alan bilgisi sorularını, diğer alanlardan sınava giren adaylar ise sınava girdikleri alan bilgisi soruları ile Genel İktisat sorusunu cevaplandıracaklardır.

Yazılı sınavda, bölümler itibarıyla sorulan soruların ağırlıkları aşağıdaki şekilde olacaktır:

- İktisat alanından sınava giren adaylar için %100 alan bilgisi,

- Diğer alanlardan sınava giren adaylar için %80 alan bilgisi, %20 Genel İktisat.

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, yabancı dil bölümünden aldıkları puanın (ağırlığı %40) ve alan bilgisi bölümünden aldıkları puanın (ağırlığı %60) ağırlıklı ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması gerekmektedir.

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 02 Mart 2014 Pazar günü 09.00 - 18.00 saatleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan her bir alan için ayrılan kontenjan sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ancak başarı oranı, ilan edilen kadronun üç katının altında olursa yalnızca başarılı olanlar mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü sınav Ankara’da Bakanlık merkezinde yapılacaktır. Sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucu ile birlikte Bakanlığın internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru ya da tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI:

Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, Yarışma Sınavı Kurulu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasından oluşan sınav sonuç puanı, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak kontenjan sayısı kadar aday işe alınacaktır. Bu nedenle sınav sonuç puanı 70 veya üzeri olan her aday sınavı kazanmış sayılmaz.

III. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER:

Başvurular, 10 Şubat 2014 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacak ve 21 Şubat 2014 Cuma günü mesai bitiminde (18.00) sona erecektir.

Başvurular aşağıda yer alan üç yöntemden;

a) “Ekonomi Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 36 11. Kat 06100 Emek/ANKARA” adresine şahsen,

b) Yukarıda belirtilen adrese posta yoluyla,

c) “www.ekonomi.gov.tr” internet adresi üzerinden

biri kullanılarak yapılabilecektir.

21 Şubat 2014 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Bakanlık Genel Evrakına en geç 21 Şubat 2014 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

GEREKLİ BELGELER

Şahsen veya posta yolu ile başvuru yapacak adaylardan talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır:

a) Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya Bakanlığın internet sayfasından (www.ekonomi.gov.tr) temin edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış Dış Ticaret Uzman Yardımcılığı Sınavı İş Talep Formu,

b) Yükseköğrenim diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin (yurt içi ve yabancı ülkelerdeki fakültelerden veya yüksekokullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi,

c) KPSS, KPDS, YDS veya diğer yabancı dil sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

d) Vakıflar Bankası Ekonomi Bakanlığı Bürosu (Şube Kodu: 709) TR590001500158007285014324 nolu TL hesabına sınav ücreti olarak 75 TL yatırıldığına dair banka dekontu (Elektronik işlemler sonucu alınan dekont örnekleri de kabul edilmektedir. Açıklama olarak Ad Soyad ve TC Kimlik No belirtilmelidir),

e) 1 adet vesikalık fotoğraf.

İnternet üzerinden online başvuru yapacak adaylar Fotoğraf, Diploma, Yabancı dil belgesi ve Banka Dekontunu taratarak (.JPG formatında) ilgili bölümlere eklemeleri gerekmektedir.

Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde başvuru yapanlar veya eksik belgelerle başvuru yapanlara sınav ücreti iade edilmeyecektir. Sınava katılmaya hak kazanamayan adayların sınav ücretleri 10-21 Mart 2014 tarihleri arasında ilgili Bankaya bizzat müracaat etmeleri halinde iade edilecektir. Bu tarihten sonra müracaat edenlerin ücretleri geri ödenmeyecektir. Yazılı ve sözlü sınava gelen adaylar, yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport veya evlilik cüzdanı) bulunduracaklardır.

NİHAİ SONUÇ

Nihai sınav sonucu Bakanlığın internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecektir.

IV. SINAV BAŞVURUSU İÇİN MÜRACAAT EDİLECEK YER:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

Personel Dairesi Başkanlığı 11. Kat

İnönü Bulvarı No: 36    06100 Emek/ANKARA     Tel: 204 79 02 - 204 75 33

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

10563/1-1


Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İSTİHDAM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına sözlü sınavla Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 6, 7 ve 8 inci dereceli kadrolarda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen alanlarda ve sayıda toplam 45 İstihdam Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

GRUPLAR

FAKÜLTE/BÖLÜM

SAYI

Birinci Grup

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler

35

İkinci Grup

İstatistik, Matematik, Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği

10

 

A - SINAV TARİHİ VE YERİ:

Sınav Tarihi   :  10 Şubat 2014 - 28 Şubat 2014

Sınav Yeri     :  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 42

Yenimahalle / ANKARA

B - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI:

İstihdam Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir:

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - Sınav başlangıç tarihi (10/02/2014) itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

3 - Üniversitelerin;

a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri,

b) İstatistik, matematik, endüstri mühendisliği ve işletme mühendisliği bölümleri,

ile yukarıda sayılanlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

4 - T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden

a) Birinci grup için; KPSS P52, KPSS P106, KPSS P113 ve KPSS P114 puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak,

b) İkinci grup için; KPSS P34, KPSS P58 ve KPSS P106 puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak.

Gerekli şartları taşıyanlardan her iki grup için ayrı ayrı olmak üzere KPSS sonuçlarına göre en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sonuncu adayla aynı puana sahip olanlar da dahil edilerek sınava gireceklerin listesi Kurum internet sayfasında yayınlanacaktır. Adayların sıralamasında 4 üncü maddenin ilgili bendinde belirlenen KPSS puan türleri arasından almış oldukları en yüksek puan esas alınacaktır.

Adaylar sadece bir gruba başvuruda bulunabileceklerdir.

C - BAŞVURU ŞEKLİ:

1 - Sınav başvuruları 02/01/2014 Perşembe günü başlayıp, 20/01/2014 Pazartesi günü saat 17:30’da sona erecektir.

2 - Başvurular, Kurumumuzun resmi internet sitesinin (www.iskur.gov.tr) “Duyurular” bölümünde yayımlanan “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle sadece online olarak yapılacaktır. Posta, kargo, elden vb. başvurular alınmayacaktır. Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları tavsiye edilir.

Ç - SINAVA GİRECEKLERİN DUYURULMASI VE İSTENİLECEK BELGELER:

1 - Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi son başvuru tarihini takip eden beş iş günü içerisinde www.iskur.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2 - Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ile birlikte adaylardan istenilecek olan bilgi, belgeler ve teslim edilecek adres Kurumumuzun resmi internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) duyurulacaktır.

3 - Adaylardan istenilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri Kurumumuz yetkililerince tasdik edilecek, belgelerin asılları ise adaylara iade edilecektir.

4 - Adaylar, sınav girişindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, vb.) bulunduracaklardır. Adaylara ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

D - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI:

İstihdam Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sınav;

a) Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin 1 ve 2 nci paragraflarında belirtilen alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

E - GİRİŞ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI:

1 - Sözlü sınavda;  Sınav Şekli ve Konuları başlığı altında yer alan “a” bendi elli puan, “b” ila “e” bentlerinin her biri onar puan üzerinden değerlendirilir.

2 - Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

3 - Yapılacak sınav sonucunda gruplarında yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar Uzman Yardımcısı alınabilir veya her bir grupta alınacak yukarıda belirtilen Uzman Yardımcısı sayıları arasında değişiklik yapılabilir.

4 - Sınavı kazananlar, puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle bu duyuruda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asıl, kadro sayısının yarısı kadar yedek olmak üzere belirlenir.

5 - Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

6 - Giriş sınavı sonuçları, yazılı olarak ve Kurumumuzun internet sayfasında yayınlanmak suretiyle ilgililere duyurulur. İlan edilen sınav sonuçları, bir yılı aşmamak üzere müteakip sınavın başvuru tarihine kadar geçerlidir.

F - SINAV SONUÇLARININA İTİRAZ:

Adaylar sınav sonuçlarının ilanını takip eden yedi gün içerisinde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne dilekçe ile itiraz edebilirler. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından incelenir ve itiraz süresinin bitimini takip eden en geç yedi gün içerisinde karara bağlanarak, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

G - UZMAN YARDIMCISI OLARAK ATANMA:

1 - Giriş sınavını kazananlar arasından asıl listede yer alanlardan başlamak üzere ilan metninde belirtilen boş kadro sayısı kadar aday başarı sıralamasına göre uzman yardımcılığı kadrosuna atanır.

2 - Giriş sınavını kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmaları için Kurumumuz tarafından bildirilen süre içinde aşağıdaki belgelerle birlikte İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir.

a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı,

b) Mal bildirimi,

c) Dört adet vesikalık fotoğraf.

3 - Bildirilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmaksızın başvurmayan adayların atamaları yapılmaz. Bu şekilde atama yapılmayan kadrolara veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan asıl adayların yerine, yedek adaylardan başarı sıralamasına göre atama yapılır.

H - DİĞER HUSUSLAR:

1 - İstihdam Uzman Yardımcılarının işe alımı, yetiştirilmesi, İstihdam Uzmanlığına atanması ve İstihdam Uzmanları ile İstihdam Uzman Yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.

2 - İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

G - İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Başvuru esnasında              : (312) 216 3139-3143-3134

Atama esnasında                 : (312) 216 3146-3147-3099-3144

E-posta                                : sinavbasvuru@iskur.gov.tr

Web                                     : www.iskur.gov.tr

10608/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. ‘nin denetim sorumluluğunda bulunan Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 56 pafta, 204 ada, 218 parsel üzerindeki 562708 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nadi ÖZDEMİR (Denetçi No: 15942, Oda Sicil No: 23280) tarafından, Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin 2013/555 esasına kayden açılmış olan davada 19.11.2013 tarihli ve E.2013/555- K.2013/1529 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 16.03.2013 tarih ve 28589 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Nadi ÖZDEMİR hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 19.12.2013 tarih ve 10035 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10643/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığından:

- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2013 gün ve 1473 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar Saray 95058 ada 2 nolu parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

10662/1-1


 


 


 


 


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

PROFESÖR KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi                            1 (Bir) Takım

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi                        

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi                                      1 (Bir) Takım

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doktora veya Uzmanlık Belgelerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

 

Not: Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır.

 

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gündür.

 

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Kalp Damar Cerrahisi

Profesör

1

1

İskemik Reperfüzyon İnjurisi Konusunda Çalışmış Olmak

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

1

3

Acil Serviste Ultrason Uygulamaları Üzerine Deneyimli Olmak

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yardımcı Doçent

1

3

İntravenöz Esmolol ve Lidokainin Hemodinamik Cevabı Üzerine Çalışmış Olmak

10560/1-1


İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

 

NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DERECE

ADET

NİTELİK

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Kardiyoloji alanında Kök hücre ile ilgili deneyimli ve çok merkezli çalışmaları olmak

2

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

1

ST-yükselmeli miyokart infarktüsünde aspirin+klopidogrelinin miyokart perfüzyonu üzerine etkileri konusunda çalışmaları olmak

3

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Yoğun bakım yandal uzmanı ve pediatrik travma alanında deneyimli olmak.

4

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Elektronöromyografi, osteoporoz ve nörolojik rehabilitasyon konusunda deneyimli olmak, Fonksiyonel Elektrik Stimülasyonu konusunda çalışmalarda bulunmak

5

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Gastroenteroloji Yandal uzmanı, ESD, EMR ve POEM konusunda yurt dışı eğitim almış olmak. Deney hayvanları uygulamalarında mikro cerrahi sertifikasına sahip olmak.

6

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Radyoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Kas-iskelet sistemi radyolojisi, göz doppler USG si konularında deneyimli olmak

7

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İleri Moleküler Hücre Biyolojisi Teknikleri (PFGE, PCR-RFLP, Malditoff MS) ve epidemiyolojik biyoistatistik konusunda deneyimli olmak

8

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Üriner kateterde fungal kolonizasyon ve Ortadoğu solunum Coronavirusu ile çalışmaları olmak, Enfeksiyon Kontrol Hekimliği sertifikalı olmak

9

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Avrupa Beyin Cerrahisi (EANS) Board kurslarını tamamlamış ve sınavını geçmiş olmak, Avrupa Spinal Cerrahi Diploması sahibi olmak ve omurilik yaralanmaları konusunda çalışması bulunmak

10

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Dental Volumetrik Tomografi konulu araştırma ve tez çalışması yapmış olmak

11

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Mekanik Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Makine mühendisliği alanında doçent ünvanına sahip olmak ve metal matrisli kompozitler ve termal sprey kaplamalar konusunda çalışmış olmak.

12

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği Bölümü

Malzeme Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği lisans ve yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak, ısı yayan iletken polimer kompozit filmler ve elektronik seramikler konusunda çalışmaları bulunmak.

13

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Bioelektrokimya, elektrokimyasal biyoçiplerin dizayn, üretim ve tek hücre veya doku analizinde kullanımı alanlarında çalışmaları bulunmak.

14

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü

Malzeme Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği lisans ve yüksek lisans derecesine sahip olmak, Doku mühendisliği uygulamaları için gözenekli seramiklerin sentezi ve fiziksel, kimyasal ve biyolojik karakterizasyonu konusunda çalışmaları bulunmak.

15

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İletişim ve eğitim sosyolojisi üzerinde çalışmış olmak

16

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Alevilik-Bektaşilik üzerine çalışmış olmak

17

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Türk Dünyası modern edebiyatları üzerinde çalışmış olmak

18

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Felsefe Bölümü

Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

2

1

Sosyal inşacılık ve Heidegger üzerinde çalışmış olmak ve İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak

19

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Felsefe Bölümü

Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Sanat felsefesi, Deleuze ve Bergson üzerinde çalışmış olmak

20

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Medya ve İletişim Bölümü

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Kurumsal itibar ve insan kaynakları yönetimi ilişkisi üzerinde çalışmış olmak

21

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Suç sosyolojisi üzerinde çalışmış olmak

22

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Muhasebe Finansman alanlarında doçent ünvanını almış olmak, Bağımsız denetim, iç kontrol ve davranışsal muhasebe konularında uzman olmak

23

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye Bölümü

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Vergilendirme yetkisi ve Kamu Hukuku alanlarında çalışmış olmak, Vergi Hukuku alanıyla ilgili uygulamalarda çalışmış olmak

24

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Eğitim Kurumları Yönetimi İle ilgili alanlarda uzmanlığı olmak, sayısal analiz ve karar destek sistemleri ile ilgili çalışmış olmak

25

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Eğitim Kurumları Yönetimi İle ilgili alanlarda uzmanlığı olmak, proje yönetimi, yapay sinir ağları, veri madenciliği konularında çalışmış olmak

26

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Din Bilimleri Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Dinsel çoğulculuk alanında çalışmış olmak

27

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Din Bilimleri Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde öğretim programı-ders kitabı uyumu alanında çalışmış olmak

28

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

 

Doçent

2

1

Turizm İşletmeciliği alanında doktorasını tamamlamış, coğrafi işaretlemeli yiyecek, içecekler ile kalite fonksiyon göçerimi yöntemi üzerine çalışmalar yapmış olmak

29

Turizm Fakültesi

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü

 

Yardımcı Doçent

4

1

Turizm Rehberliği kokartlı, yerel el sanatlarının turizmde pazarlanması üzerine çalışmalar yapmış olmak

30

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

 

Yardımcı Doçent

5

1

Gıda Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış, fırında pişirme modellemesi ve toz gıda ürünleri üzerine çalışmalar yapmış olmak

 

İLAN ŞARTLARI:

• 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartları taşımak gerekir.

• Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

• Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Tıp Doktoru” olması zorunludur.

• Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar.

• Profesör kadrolarına başvuracak adaylar, dilekçelerinde başvurdukları İlan Numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

• Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, dilekçelerinde başvurdukları İlan Numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

• Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları İlan Numarasını ve sınava gireceği yabancı dilini belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 23.maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

• İlan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri www.ikc.edu.tr internet sitemizde bulunmaktadır.

• Not: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

10510/1-1


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi

Açıklamalar

Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi

Tarım Politikası ve Yayım

Profesör

2

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

 

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Yrd.Doç.

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yrd.Doç.

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Yrd.Doç.

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

 

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Yrd.Doç.

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Yrd.Doç.

1

 

Klinik Bilimleri

Periodontoloji

Yrd.Doç.

1

 

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Yrd.Doç.

1

Mobil teknolojiler konusunda çalışması olmak.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Yrd.Doç.

1

Bilişim teknolojilerinin eğitime entegrasyonu konusunda çalışması olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

1

 

Harita Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

1

 

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Yrd.Doç.

1

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 

Yrd.Doç.

1

Alanında doktora yapmış olmak.

Geleneksel Türk Sanatları

 

Yrd.Doç.

1

Alanında doktora yapmış olmak.

Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

 

 

Yrd.Doç.

1

Stratejik destinasyon yönetimi alanında çalışması olmak.

Tokat Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

 

Yrd.Doç.

1

 

Erbaa Sağlık Yüksekokulu

Sağlık Kurumları Yöneticiliği

 

Yrd.Doç.

1

Alanında doktora yapmış olmak.

10584/1-1


Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

- Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1- DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf, yayın listesi, özgeçmiş ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

Fakülte/Anabilim Dalı

Doçent

Açıklamalar

Adet.

Drc.

 

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

 

 

 

Yetiştiricilik Anabilim Dalı

1

1*

*Su Ürünleri alanında Doçentlik ünvanı almış ve balık yetiştiriciliğinde yumurta dezenfeksiyonu konusunda çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

Çevre Bilimleri Anabilim Dalı

1

1*

*Doçentliğini Biyokimya Alanında almış olup, Sucul Ekosistemlerde Oksidatif Biyobelirteçler kullanarak kirlilik çalışmaları yapmış olmak.

10547/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükmü uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete’ de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi(1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

 

 

Birimi

Bölümü/Anabilim Dalı

Ünvanı

Der.

Ad.

Özel Şartlar

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Farmakoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Serbest ve lipozomal ilaçların farmakokinetiğini çalışmış olup, antioksidanlarla ilgili yayınları olmak.

2

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Doçentlik unvanının parazitoloji alanında almış olmak.

3

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Kataraktı ve yüksek astigmatizması olan olgularda torik göz içi lens implantasyonu ile ilgili çalışmaları olmak.

4

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

Kırım kongo kanamalı ateşi ile ilgili çalışmaları olmak.

5

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik Bölümü

Doçent

1

1

Mol gebelik, preeklempsi ve eklempsi konularında biyokimyasal çalışmaları olmak.

6

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Felsefesi Bilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Dinsel kapsayıcılık alanında çalışmaları olmak.

7

Bulancak Kadir Karabaş UBYO

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

Yapay sulak alanlarla atık su arıtımı konusunda çalışmaları olmak.

8

Teknik Bilimler MYO

Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik Programı

Yardımcı Doçent

4

1

Triazole ve thiophene grubu içeren moleküller üzerine deneysel ve teorik çalışmaları olmak.

9

Teknik Bilimler MYO

Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik Programı

Yardımcı Doçent

1

1

Benzotiyoazol türevi bileşiklerin X ışının kırınımı metodu ile incelenmesi konusunda çalışmaları olmak.

10

Dereli Meslek Yüksekokulu

Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Yardımcı Doçent

5

1

Kafes yapılı sistemler ve metal kompleksler üzerine çalışmaları olmak.

11

Tirebolu İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Profesör

1

1

Personel Yönetimi ve Organizasyon alanında doktora yapmış olmak.

10571/1-1


Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25.ve 26. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör ve Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

*Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Doçentlik Belgesinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan altı (6) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

*Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Doçentlik ve Doktora Belgelerinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

• 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25.ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

*Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük:0 322 338 62 85 dahili 104

 0 322 338 60 84, 85   dahili 2331-2333/ 104

 0 322 338 60 84, 85   dahili  2304

Bölüm/Anabilim Dalı/Program

Ünvanı

Derecesi

Sayısı

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Meme ve Endokrin Cerrahisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Cerrahi Onkolojisi Bilim Dalında Yandal Uzmanlığını almış olmak.

Üroloji

Profesör

1

1

Tıbbi Biyoloji

Profesör

1

1

Acil Tıp

Profesör

1

1

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

1

Fizikokimya

Doçent

1

1

Korozyon ve Elektrokimya konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Prehistorya

Doçent

1

1

İşleme Teknolojisi

Profesör

1

1

Yetiştiricilik

Profesör

1

1

Maden İşletmesi

Profesör

1

1

Kalsinasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tekstil Teknolojisi

Doçent

1

1

Kontrol ve Kumanda Sistemleri (Bilg.Müh)

Doçent

1

1

Nükleer araştırma reaktörlerinin kontrolü konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Yöneylem

Profesör

1

1

Çok kriterli karar alma ve yapay sinir ağları yöntemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

1

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

1

İşletme  grupları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Ekonometri

Doçent

1

1

Tekli ve çoklu kırılmalı eş bütünleşme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Ticaret Hukuku

Doçent

1

1

Bahçe Bitkileri

Doçent

1

1

Sebze yetiştirme ve ıslahı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Alman Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Hemşirelik

Profesör

1

1

Hemşirelik esasları alanında çalışmalar yapmış olmak.

Spor Sağlık Bilimleri

Doçent

1

1

Tarım Makinaları

Doçent

1

1

Yağlı tohumlar üretimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği

Doçent

1

1

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Doçent

1

1

Tekstil Tasarım

Doçent

1

1

26

10573/1-1


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki formun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi ve Profesörlük kadrosuna başvuru dosyasında başlıca araştırma eserinin belirlenmesi,  Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 26.maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinin 17.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserlerini belirtmesi)

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

Not: Profesör olanlar Doçent kadrosu ilanına başvuramaz.

Birimi

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Açıklamalar

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Yardımcı üreme teknikleri konusunda sertifikalı ve deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doçent

1

1

Klinik Nörofizyoloji Yan Dal Uzmanlığı ve Uyku Tıbbi Sertifikası olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doçent

1

1

EMG Laboratuarı ve Nöromüsküler Hastalıklar sertifikası bulunmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Elektrofizyoloji alanında ve kalbin repolarizasyonu konularında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Gastroenteroloji uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

Perinatoloji yan dal uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun ve Boğaz Hast.

Doçent

1

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

1

Kalp Transplantasyonu ve  ventrikül destek sistemleri konusunda deneyimi olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarım Makinaları

Tarım Makinaları

Profesör

1

1

 

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Doçent

1

1

 

İktisadi ve İd.Bil.Fak.

Çalışma Ek.ve End.İlişkiler

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

Doçent

1

1

Yönetim ve Strateji alanında Doçent unvanı almış olmak.

İktisadi ve İd.Bil.Fak.

İktisat

İktisadi Gel. ve Uluslararası İkt.

Doçent

1

1

Uluslararası İktisat alanında Doçent unvanı almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Profesör

1

1

 

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

1

 

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Genel Gazetecilik

Profesör

1

1

 

Alanya İşletme Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

 

Profesör

1

1

 

10574/1-1


Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Profesör kadroları daimi statüdedir.

- Dilekçe (Başlıca araştırma eseri belertilecektir) ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu , Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdan Sureti ile 2 adet fotoğraf,

- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) takım dosya,

DOÇENTLER İÇİN

- 2547 Sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Doçent kadroları daimi statüdedir.

- Dilekçe ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi onaylı sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdan Sureti ile 2 adet fotoğraf,

- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ve yayın listesi

GENEL ŞARTLAR

- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

- Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.

- İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Profesör ve Doçent adayları Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, bizzat başvurmaları gerekmektedir.

- Profesör unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

- Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

NOT: “Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge”ye (www.bayar.edu.tr/ personel/yonergeler.htm) adresinden, "Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu" na (www.cbu.edu.tr/personel/form_lar.htm) adresinden ulaşılabilmektedir.

Birim

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

1

Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmalarını İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Yapmış Olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

T.C. Tarihi

Profesör

1

1

Kürt Sorunu, Ermeni Sorunu, Basın ve Milli Mücadele Üzerine Çalışmaları Olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Yakınçağ Tarihi

Profesör

1

1

Yakınçağ Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi Üzerine Çalışmaları Olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Genetik

Profesör

1

1

Kardiyovasküler ve Spor Genetiği Alanında Çalışmış Olmak

Alaşehir MYO

 

Doçent

1

1

Böcek Sistematiği ve Ekoloji Alanlarında Çalışmaları Olmak

Beden Eğitimi ve Spor YO

Hareket ve Antrenman Bil.

Doçent

1

1

Uzakdoğu Sporları Konusunda Bilimsel Çalışmaları Olmak

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

 Fen Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Konusunda Çalışmaları Olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Botanik

Doçent

1

1

Caryophyllaceae Familyası Üzerinde Taksonomik Çalışma Yapmış Olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Botanik

Doçent

1

1

Crocus Chrysonthus Taksonlarının Sistematiği Üzerinde Çalışmış Olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizikokimya

Doçent

1

1

Radyoaktif Elementler ve Nadir Toprak Elementleri Konusunda Çalışmaları Olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Organik Kimya

Doçent

1

1

Asimetrik Sentez Konusunda Çalışmaları Olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Organizasyon

Doçent

1

1

Örgüt Kültürü ve Yönetsel Değerler Konusunda Çalışmaları Bulunmak

İşletme Fakültesi

İktisat Teorisi

Doçent

1

1

Dış Ticaret, Reel Döviz Kuru ve Büyüme İle İlgili Çalışmaları Olmak

Mühendislik Fakültesi

Gıda Teknolojisi

Doçent

1

1

Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi ve Güncel Elektriksel Yöntemler Konusunda Çalışmaları Olmak

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Doçent

1

1

Böbrek Transplantasyonu Cerrahisi Konusunda En Az 10 Yıl Deneyimi ve Çalışmaları Olmak

Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı

Doçent

1

1

Okul Sağlığı Alanında Çalışmaları Olmak

10609/1-1


Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesindeki genel hükümler, ilanda belirtilen diğer koşullar ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri doğrultusunda Profesör ve Doçent alınacaktır.

 Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgeesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek)

 Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgeesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek)

- Müracaat Süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile Postadaki gecikmeden dolayı süresinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. İLANEN DUYURULUR.

İlan Başlangıç Tarihi: 27.12.2013

Son Başvuru Tarihi :10.01.2014

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

ÜNVAN

DRC

AÇIKLAMA

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SANAT TARİHİ

SANAT TARİHİ

PROFESÖR

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ

ARKEOLOJİ

PROFESÖR

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

KURUMLAR SOSYOLOJİSİ

PROFESÖR

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

YENİÇAĞ TARİHİ

PROFESÖR

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SANAT TARİHİ

SANAT TARİH

DOÇENT

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

ORTAÇAĞ TARİHİ

DOÇENT

1

İlgili Anabilim Dalında çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ

DOÇENT

2

İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

BOTANİK

DOÇENT

3

Bitki Fizyolojisi Alanında çalışma yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

MÜZİK

 

DOÇENT

1

Müzikoloji alanında çalışma yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

RESİM

RESİM

DOÇENT

1

İlgili alanda çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

PROFESÖR

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

HUKUK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

PROFESÖR

1

Siyast ve Sosyal Bilimler Anabilim dalında doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT POLİTİKASI

PROFESÖR

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

DOÇENT

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

KOZLUK MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

PROFESÖR

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunu olup İktisat alanında Doktora yapmış olmak

KOZLUK MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

DOÇENT

1

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olup İnşaat Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

METALURJİ VE MALZEME MÜH.

MALZEME BİLİMİ

PROFESÖR

1

İlgili Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT

DOÇENT

1

Makine Mühendisliği Bilim alanında doçent ünvanı almış olmak

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

 

DOÇENT

3

İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

PROFESÖR

1

Fakülte veya Yüksekokulların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans Mezunu Olmak

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

DOÇENT

2

Fakülte veya Yüksekokulların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans Mezunu Olmak

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BESLENME VE DİYETETİK

 

PROFESÖR

1

Fakülte  veya Yüksekokulların Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olup, aynı alanda Doktora yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

 

PROFESÖR

1

Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü mezunu olup, aynı alanda Doktora yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

 

PROFESÖR

1

Fakülte  veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü mezunu olup, aynı alanda Doktora yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BESLENME VE DİYETETİK

 

DOÇENT

1

Fakülte  veya Yüksekokulların Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olup, aynı alanda Doktora yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

 

DOÇENT

2

Tıp Fakültesi veya Fekülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, tıpta uzmanlık veya hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

İMALAT MÜHENDİSLİĞİ

 

PROFESÖR

1

Mühendislik veya Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mezunu olup, İmalat Mühendisliği ABD'da  Doktora yapmış olmak.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

 

PROFESÖR

1

Mühendislik veya Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mezunu olup, Enerji Sistemleri Mühendisliği ABD'da Doktora yapmış olmak.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ

 

PROFESÖR

1

Mühendislik veya Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mezunu olup, Otomotiv Mühendisliği ABD'da Doktora yapmış olmak.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

İMALAT MÜHENDİSLİĞİ

 

DOÇENT

1

Mühendislik veya Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mezunu olup, İmalat Mühendisliği ABD'da Doktora yapmış olmak.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

 

DOÇENT

1

Mühendislik veya Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mezunu olup, Enerji Sistemleri Mühendisliği ABD'da Doktora yapmış olmak.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

 

DOÇENT

1

Mühendislik veya Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mezunu olup, Enerji Sistemleri Mühendisliği ABD'da Doktora yapmış olmak.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ

 

DOÇENT

3

Mühendislik veya Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mezunu olup, Otomotiv Mühendisliği ABD'da Doktora yapmış olmak.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

TURİZM VE OTELCİLİK İŞLETMECİLİĞİ

 

PROFESÖR

1

 

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

TURİZM VE OTELCİLİK İŞLETMECİLİĞİ

 

DOÇENT

3

 

10611/1-1


Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru formu ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, 3 adet Fotoğraf ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı'na şahsen veya posta yolu ile başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru formunda sınava girecekleri yabancı dillerini belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Askerlik Durum Belgesi, 3 Adet Fotoğraf ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülteye/Yüksekokula şahsen veya posta yolu ile başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

* Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

* Adaylar ilana başvuranlarını ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir.               

* Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi istenilen belgelerin bir tanesi eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

* Başvuracak adayların öğrenim belgelerinin ve askerlik durum belgelerinin aslı veya onaylı bir nüshasını teslim etmeleri gerekmektedir.

*Adayların, bütün yayın dosyalarında yüksek lisans tezi, doktora tezi, özgeçmiş, yayın listesi ve eğitim durumlarına ilişkin belgelerle birlikte yayınlarını ve özgeçmişlerini içeren bir CD'yi başvuracakları birime teslim etmeleri gerekmektedir."

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Üniversitemizde çalışan öğretim elemanlarından başvuruda hizmet belgesi istenilmemektedir.

İlanen duyurulur.

 

BİRİM/BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVAN

DERC.

ADET

İLANDA ARANAN ŞARTLAR

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Çağdaş Türk Leh. ve Edeb.

Güney-Doğu Türk Leh. ve Edeb.

Yrd.Doç

4

1

İlgili alanda Doktora yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İlköğretim

Matematik Eğitimi

Yrd.Doç

3

1

Matematik Eğitimi alanında Doktora yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yrd.Doç

1

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Yrd.Doç

1

1

Resim-İş Eğitimi alanında Doktora yapmış olmak.

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Yrd.Doç

1

1

İngiliz Dili Eğitimi alanında Doktora yapmış olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Doçent

1

1

Dinler Tarihi alanında Doçentlik unvanını almış olmak.

İslam Tarihi

İslam Tarihi ve Sanatları

Yrd.Doç

1

1

İslam Tarihi alanında Doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik-Elektronik Müh.

Devreler ve Sistemler

Yrd.Doç

4

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik Eğitimi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Elektrik Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği alanlarının birinde Doktora yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

Mekanik

Yrd.Doç

4

1

İnşaat Mühendisliği alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezunu olmak.

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Yrd.Doç

3

1

İnşaat Mühendisliği alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezunu olmak.

ORMAN FAKÜLTESİ

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Teknikleri

Doçent

3

1

Peyzaj Mimarlığı alanında Doçentlik unvanını almış olmak.

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Teknikleri

Yrd.Doç

2

1

Peyzaj Mimarlığı alanında Doktora yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Antrenörlük Eğitimi

Spor Sağlık Bilimleri

Yrd.Doç

3

1

İlgili alanda Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.

10646/1-1