21 Kasım 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28828

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) İHTİYACI 120.000 m3 BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) İHTİYACI 90.000 m3 BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) İHTİYACI 120.000 m3 BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MALATYA) İHTİYACI 120.000 m3 BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (AFYONKARAHİSAR) İHTİYACI 120.000 m3 BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


YHT BUSİNESS CLASS VAGONLARINDA YOLCULARA VERİLECEK İKRAM PAKETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden:


KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ “V.BORAKS PENTAHİDRAT TESİSİNİN ENERJİ TEMİNİ” İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığından:


162 ADET MİFLONLU DERİ GOCUK VE 680 ADET SUNİ DERİ GOCUK SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


138.000 ADET PLASTİK SU TÜPÜ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TÜNEL TİPİ İNDÜKSİYON TAVLAMA MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


5 ADET TRAFO MERKEZİNİN 3 YIL (36 AY) SÜREYLE HİZMET ALIMI YOLUYLA İŞLETİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI RULMAN SATIN ALINACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Muğla İl Özel İdaresi İl Encümeninden:


İNŞAAT YAPIM KARŞILIĞI 35 YIL SÜREYLE KİRAYA VERİLECEKTİR

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) İHTİYACI 120.000 m3 BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2013/168848

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (312) 309 05 15/4129 - 4399 - 0 (312) 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                     :  malzemesiparis@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) İHTİYACI 120.000 m³ BALAST ALIMI

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu’na 16/12/2013 Pazartesi günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol Sipariş Şubesinde (1103 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9458/1/1-1


TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) İHTİYACI 90.000 m3 BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2013/168852

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 (312) 309 05 15/4129 - 4399 - 0 (312) 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                  :  malzemesiparis@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  TCDD 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) İHTİYACI 90.000 m³ BALAST ALIMI

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu’na 17/12/2013 Salı günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol Sipariş Şubesinde (1103 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 9458/2/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) İHTİYACI 120.000 m3 BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2013/168858

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (312) 309 05 15/4129 - 4399 - 0 (312) 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                     :  malzemesiparis@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) İHTİYACI 120.000 m³ BALAST ALIMI

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu’na 17/12/2013 Salı günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol Sipariş Şubesinde (1103 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9458/3/1-1


TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MALATYA) İHTİYACI 120.000 m3 BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2013/168865

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (312) 309 05 15/4129 - 4399 - 0 (312) 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                     :  malzemesiparis@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  TCDD 5.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MALATYA) İHTİYACI 120.000 m³ BALAST ALIMI

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu’na 18/12/2013 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol Sipariş Şubesinde (1103 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9458/4/1-1


TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (AFYONKARAHİSAR) İHTİYACI 120.000 m3 BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2013/168877

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 (312) 309 05 15/4129 - 4399 - 0 (312) 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                  :  malzemesiparis@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (AFYONKARAHİSAR) İHTİYACI 120.000 m³ BALAST ALIMI

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu’na 18/12/2013 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol Sipariş Şubesinde (1103 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9458/5/1-1


YHT BUSİNESS CLASS VAGONLARINDA YOLCULARA VERİLECEK İKRAM PAKETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2013/168022

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı Gar/ANKARA ALTINDAĞ ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  (0312) 309 05 15/1735 - (0312) 309 05 75

c) Elektronik Posta Adresi                     :  barkonburcincecen@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  İkram Paketi 803.000 Adet

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 12/12/2013 saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dökümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9452/1-1


KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ “V.BORAKS PENTAHİDRAT TESİSİNİN ENERJİ TEMİNİ” İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığından:

İhale Kayıt Numarası                       :  2013/169915

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010 No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  312 2942398 – 312 2942036

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu malın

     niteliği, türü ve miktarı                :  V.Boraks Pentahidrat Tesisi Enerji Temini

3 - İhalenin / Yeterlik

    Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer                              :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                              :  10.12.2013 – Saat 14.00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İstekliler;

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek:3),

4.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi.

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan banka teminat mektubunu (Ek-6),

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini (Ek-4),

4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge (Ek-5),

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.1.10. Mali Durum Belgesini, İsteklilerce teklif edecekleri bedelin %10’undan az olmamak üzere, bankalar nezdinde ki kullanılmayan nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak yada birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.1.11. İş Deneyim Belgesini, İstekliler teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, yurtiçinde veya yurtdışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işle ilgili olarak ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş (5) yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal alımları ile ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaktır. Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.

4.1.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, OG Trafo, Kesici ve Kablolama temin ve montajını yapmış olmak.

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2, 4.1.3. ve 4.1.4. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.8. maddesindeki belgeyi, teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

5 - İhale dokümanının görülebileceği ve temin edilebileceği yer

a) İhale dokümanının görülebileceği ve temin edilebileceği yer: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı 18. Kat. 1808 Nolu Oda, Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A06010 Etlik-Keçiören/ANKARA Tel: 0312 294 23 98

b) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : www.etimaden.gov.tr

c) İhale dokümanı satış bedeli (vergi dahil): 200,00 TL (ikiyüz TL)

d) Posta yoluyla ihale dokümanı satışı yapılmayacaktır.

İhaleye teklif verecek olanların Teşekkülce onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

6 - Teklifler 10.12.2013 Salı günü, saat 14:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

8 - Sözleşme kapsamındaki makine-teçhizatın imal/temin bedelleri yatırım teşvik belgesi kapsamında olup, KDV istisnasına tabi tutulacaktır. Bu makine-teçhizatın KDV’si Yüklenici’ye ödenmeyecektir. Yatırım teşvik belgesinin makine teçhizat belgesinin bir kopyası bilgi için Yüklenici’ye verilecektir. Bu kapsamdaki makine-teçhizatı, ödemeye esas hak ediş ve/veya ilgili faturalarında detaylı olarak ayrıca belirtilecektir.

9 - Bu iş için verilecek avans tutarı kadar süreli avans teminat mektubu karşılığı ;

a) İşin başlamasını müteakip sözleşme tutarının yüzde yirmibeşi (%25) kadar,

b) Tüm malzeme ve ekipmanların işletme sahasına getirilmesinden sonra sözleşme tutarının yüzde otuzbeşi (%35) kadar,

c) Yüklenici kusuru dışında, ekipmanların devreye alınmasına engel bir durum oluşması halinde (2 ay süreden fazla beklenmesi halinde ) sözleşme tutarının yüzde onbeşi (%15) kadar daha avans verilebilecektir.

9493/1-1


162 ADET MİFLONLU DERİ GOCUK VE 680 ADET SUNİ DERİ GOCUK SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

TTK İhtiyacı Olarak 162 Adet Miflonlu Deri Gocuk ve 680 Adet Suni Deri Gocuk Alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü ile İhale Olacaktır

1 - İdarenin                :

İhale Kayıt No                           :  2013/167307

a) Adresi                                    :  TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel   : 0.372 252 00 00 (70 Hat)

Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :  satınalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu malın               :

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Miflonlu Deri gocuk

Miktarı:162 Adet

Suni deri gocuk

Miktarı:680 Adet

b) Teslim yeri                            :  Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliği Ambarı

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 günde teslim edilecektir

3 - İhalenin                                :

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  10/12/2013 – 15.00

c) Dosya no                               :  1332209

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler

4.2.1 - Yok

5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.

6 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif verilmeyecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK görülebilir ve şartnameler 20,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, en geç 10.12.2013, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No:125 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

9437/1-1


138.000 ADET PLASTİK SU TÜPÜ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

138.000 Adet Plastik Su Tüpü 4734 Sayılı Kanunun 3/g Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü İle Satın Alınacaktır.

İhale kayıt numarası                   :  2013/165265

1 - İdarenin :

a) Adresi                                    :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sokak. No: 2- 67090  -  ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası      :  0 372 259 40 00 (30 HAT) , 0 372 252 40 00 (8 HAT) - 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta

    adresi (varsa)                         :  makik.ikmal@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nevii         : 

Malzemenin Cinsi:

Miktarı :

Plastik Su Tüpü MİD-135 (Ø26)

138.000 Adet

b) Teslim yeri                            :  TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip 60 takvim gününde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 ZONGULDAK.

b) Tarihi ve saati                        :  17/12/2013 Salı günü saat 15.00

c) Dosya no                               :  1318069

Madde 4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1- Plastik su tüpleri için alev geciktirici ve antisitatik özelliklere ait test raporları.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 17/12/2013 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İş bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kanuna tabi değildir

13.1 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

9438/1-1


TÜNEL TİPİ İNDÜKSİYON TAVLAMA MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: TÜNEL TİPİ İNDÜKSİYON TAVLAMA MAKİNASI alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2013 / 167315

Dosya no                                   :  1322575

1 - İdarenin                                :

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2     67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :

2 - İhale Konusu Malın              :

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Tünel tipi indüksiyon tavlama makinası ; 1 kalem (1 adet)

b) Teslim yeri                            :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bülent Ecevit Caddesindeki Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                :

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125  ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  03.12.2013 Salı günü saat : 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. ISO 9001

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 03.12.2013 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

9439/1-1


5 ADET TRAFO MERKEZİNİN 3 YIL (36 AY) SÜREYLE HİZMET ALIMI YOLUYLA İŞLETİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TEİAŞ 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

154 kV. Çaycuma, Erdemir I, Erdemir 2, Karadon, Akçakoca İletim Trafo Merkezlerinin bakım ve güvenlik hizmetleri hariç, işletme ile ilgili hizmetlerin Teknik Şartname ve Sözleşme hükümleri doğrultusunda hizmet alımı yolu ile yapılması işi TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2013/168316

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  TEİAŞ 5.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Maltepe Mahallesi Orhangazi Cad. No: 74 54100 Sakarya

b) Telefon ve faks numarası   :  0264 2751040 – 0264 2753828

c) Elektronik posta adresi       :  5grupmd@teias.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  5 adet Trafo Merkezinin 3 yıl (36 ay) süreyle hizmet alımı yoluyla işletilmesi.

b) Yapılacağı yer                    :  Çaycuma, Erdemir I, Erdemir 2, Karadon, Akçakoca TM

c) İşin süresi                           :  36 ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TEİAŞ 5.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/ Sakarya

b) Tarihi ve saati                     :  29.11.2013 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.”

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10’undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu. Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

2. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

3. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar. Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3. 1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler.

1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

1.3. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme teknisyeni) elemanların puanlarının toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli Dört) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Grup Mühendisinin puanı her Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ekteki “İşletme Elemanları Puan tablosu”na yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır.

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununa tabi personelin sayısı

İŞLETME TEKNİSYENLERİ

PERSONEL SAYISI

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ

3 Trafo Merkezli bir grup için

12

12 x 45 = 540

4 Trafo Merkezli bir grup için

16

16 x 45 = 720

5 Trafo Merkezli bir grup için

20

20 x 45 = 900

6 Trafo Merkezli bir grup için

24

24 x 45 = 1080

Grup Mühendisi

1 (*)

1 x 45 = 45

(*) Her grup için bir grup mühendisi istihdam edilecek olup grup Mühendisleri grupta yer alan trafo merkezlerini ayda en az 2 defa sözleşme ve Teknik şartnamede yer alan görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

2 İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır.

İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Denetleme ve İş yönetme belgeleridir.

3. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 – 2008 “ Gerilim seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4. a) Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya,

b) İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 Türk Lirası karşılığı TEİAŞ 5.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Maltepe Mahallesi Orhangazi Cad. No: 74 54100 Sakarya adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 5.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Maltepe Mahallesi Orhangazi Cad. No: 74 54100 Sakarya Evrak Kayıt servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

9454/1-1


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI RULMAN SATIN ALINACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Soma Elektrik Üretim ve Tic. AŞ sistemlerinde kullanılmak üzere aşağıda özellikleri ve miktarı verilen rulmanların teknik şartnameye göre temini ve SEAŞ' a teslimi işi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83--612 84 49-613 26 27

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Teknik şartnamesine göre 60 Adet

b) Yapılacağı Yer                      :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                             :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 45 takvim günüdür

d) Dos. No                                :  21 SEAS 13/147 2013/164438

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  10.12.2013 Salı günü saat 15:00

c) Teslim Yeri                            :  SEAŞ ambarı.

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görüle bilir ve 50,00 TL Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 50,00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 10.12.2013 Salı saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./Adet). İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez.

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9.1. İstekliler, rulman imalatçısı veya yetkili satıcısı olacaktır. Firmalar, imalatçı ya da yetkili satıcı olduklarına dair belgelerini teklif aşamasında sunacaklardır.

9.2. İhaleye katılacak firmalar teklif edecekleri rulmanların marka, tip, adetlerini ihale evrakları içerisinde teklifleri ile birlikte teslim edecektir.

9.3. İsteklinin teklif edeceği rulman numaralarına ait ön ve son eklerin açıklamaları ve tamamlayıcı bilgiler ihale dosyasında teklifleri ile birlikte sunulacaktır.

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

9499/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Muğla İl Özel İdaresi İl Encümeninden:

5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 10 (On) adet Jeotermal Kaynak, Arama Ruhsatlı Sahalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre “Açık Teklif Arttırma Usulü” ile 05/12/2013 tarihinde 3 yıl süre ile ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır.

Aşağıda ili, ilçesi, ruhsat numarası, alanı, paftası, geçici teminatı, ihale tarihi ve saatleri yazılı jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarının ihalesi yapılacaktır.

46 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları

Muğla İli, Datça İlçesi, Merkez-İskele Mahallesi-Ilıca Mevkii Alanı:20,72 Ha, Pafta: O19d2

Taban İhale Bedeli: 621.600,00.-TL, Geçici Teminatı:18.650,00- TL, İhale Saati:14:15

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

561000

561280

561280

561000

Yukarı (X)

4064620

4064620

4063880

4063880

 

67 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Çiftlikköy Alanı:1567,48 Ha, Pafta: O19a2, N19d4, N19d3, 019a1

Taban İhale Bedeli:156.748,00.-TL, Geçici Teminatı:4.703,00.- TL, İhale Saati:14:20

Poligon No: 1

1. Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

551376

551616

554612

556987

556152

Yukarı (X)

4094509

4097400

4097365

4095135

4093100

 

6. Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

 

Sağa (Y)

554611

553869

552942

552153

 

Yukarı (X)

4093474

4094273

4094571

4094704

 

 

69 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Ortakent, Alanı: 913,65 Ha, Pafta: N18c3, N18c4

Taban İhale Bedeli: 100.502,00.-TL, Geçici Teminatı:3.016,00 TL, İhale Saati: 14:25

Poligon No: 1

1. Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

535624

535765

532073

532059

536000

536000

Yukarı (X)

4099867

4100140

4101406

4102999

4103000

4099637

 

Poligon No:2

1. Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

532819

532798

533690

533109

Yukarı (X)

4097545

4097608

4097669

4097573

 

Poligon No:3

1. Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

530113

530127

530000

530000

Yukarı (X)

4097814

4097161

4097142

4097780

70 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kızılağaç Alanı: 400,00 Ha, Pafta:N18c3

Taban İhale Bedeli:100.000,00.-TL, Geçici Teminatı:3.000,00 TL, İhale Saati:14:30

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

540000

542000

542000

540000

Yukarı (X)

4100000

4100000

4098000

4098000

 

73 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Ortakent-Bitez Mevkii Alanı:1021,45 Ha, Pafta:N18c3, N18c4, O18b1

Taban İhale Bedeli: 100.102,00-TL, Geçici Teminatı:3.004,00.-TL, İhale Saati:14:35

Poligon No:1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

 

Sağa (Y)

529953

530521

528646

528066

527604

Yukarı (X)

4096000

4094811

4092916

4093968

4096000

Poligon No:2

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

533690

534444

534435

532842

532819

Yukarı (X)

4097669

4097721

4097545

4097475

4097545

Poligon No:3

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

 

Sağa (Y)

536000

538726

537430

536000

Yukarı (X)

4101340

4100776

4098762

4099637

Poligon No:4

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

530000

530127

530130

530343

530000

530000

Yukarı (X)

4097142

4097161

4097000

4097000

4096868

4097141

 

76 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis-Akyarlar Alanı:2411,72 Ha, Pafta: N18-C4, O18-b1

Taban İhale Bedeli: 101.292,00.-TL, Geçici Teminatı: 3039,00.-TL, İhale Saati:14:40

Poligon No:1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

522632

523276

523353

524400

528150

Yukarı (X)

4095874

4096000

4096000

4092400

4093600

 

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

Sağa (Y)

528066

528646

529878

530044

522576

Yukarı (X)

4093968

4092916

4094161

4090625

4090022

 

86 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları

Muğla İli, Milas İlçesi,Eğridere-Selimiye-Hisarcık-Kurudere Alanı:999,91 Ha, Pafta: N19a1, N19a3, N19a3, N19a4

Taban İhale Bedeli:100.990,91-TL, Geçici Teminatı:3.030,00-TL, İhale Saati:14:45

Poligon No:1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

552966

552473

553505

553834

555487

Yukarı (X)

4138480

4140812

4141500

4141650

4141560

 

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

Sağa (Y)

553550

555225

559398

559549

559039

Yukarı (X)

4139955

4136515

4137224

4136757

4136146

 

11.Nokta

12.Nokta

13.Nokta

14.Nokta

Sağa (Y)

557390

557599

555962

555224

Yukarı (X)

4135825

4135002

4135872

4136514

89 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları

Muğla İli, Köyceğiz İlçesi, Çayhisar Mevkii Alanı: 3000 Ha, Pafta: N21c4

Taban İhale Bedeli:300.000,00.-TL, Geçici Teminatı:9.000,00- TL, İhale Saati:14:50

Poligon No:1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

658000

664000

664000

658000

Yukarı (X)

4103000

4103000

4098000

4098000

 

91 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları

Muğla İli, Milas İlçesi, Eğridere-Ekindere-Kurudere-Çandır-Hisarcık Köyü Mevkii Alanı:272,66 Ha,

Pafta:N19a1, N19a2, N19a3

Taban İhale Bedeli: 100.066,22.-TL, Geçici Teminatı:3.002,00.-TL, İhale Saati: 14:55

Poligon No:1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

554435

554429

555710

555620

555487

553834

553505

Yukarı (X)

4142120

4142134

4142783

4141670

4141560

4141650

4141500

Poligon No:2

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

 

Sağa (Y)

552473

552640

552134

Yukarı (X)

4140812

4140020

4140586

Poligon No:3

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

 

Sağa (Y)

559549

559398

559845

559844

560485

559039

 

Yukarı (X)

4136757

4137224

4137300

4137322

4136428

4136146

 

Poligon No:4

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

 

 

Sağa (Y)

557599

558294

557398

556717

 

Yukarı (X)

4135002

4132268

4134712

4135471

 

 

136 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları

Muğla İli, Köyceğiz İlçesi, Yayla Köyü Alanı:985,42 Ha, Pafta: N21c3, N21c4

Taban İhale Bedeli: 78.834,00.- TL, Geçici Teminatı: 2.366,00.-TL, İhale Saati: 15:00

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

662300

666900

662950

662300

Yukarı (X)

4108350

4108850

4106340

4106600

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler ;

İhaleye katılmaya ilişkin hususlar;

a) İhale tarihi 05/12/2013 Saat 14:15’de.başlayacak 5 dakika ara ile ihaleler yapılacaktır.

a) İhale yukarıda belirtilen gün ve saatlerde Muğla İl Özel İdaresi 1 Nolu Hizmet binası İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

b) İsteklilerin istenen belgeleri 05/12/2013 tarihi ve saat 13:30’a kadar İl Encümenine teslim etmeleri gerekmektedir.

c) İhale ile ilgili şartname ve diğer evraklar Muğla İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden mesai saatleri içerisinde görülebilir, ihaleye katılacak olan isteklilerin ise şartname ve eklerini 100-TL karşılığında satın almaları zorunludur.

d) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

- İhale dokümanının alındığına dair 100-TL’lik banka makbuzu,

- Her sayfası imzalanmış olan şartname,

Gerçek kişiler için;

- T.C. Kimlik numarası içerir onaylı nüfus cüzdan sureti

- Noterden onaylı imza sirküleri

- Vekaleten ihaleye katılacaklar, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve onaylı imza beyannamesi,

- Tebligat için ikametgah belgesi, irtibat telefonu ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

Tüzel kişiler için,

- Şirketin kuruluş statüsünü ve yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti ve yönetimin onaylı imza sirküleri,

- Bağlı olduğu Vergi dairesi ili ve numarasını gösterir belge,

- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış belge,

- Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve onaylı imza beyannamesi,

- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık beyannamesini ibraz edeceklerdir.

e) Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

f) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

9306/1-1


İNŞAAT YAPIM KARŞILIĞI 35 YIL SÜREYLE KİRAYA VERİLECEKTİR

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile mevcut imar durumuna göre ticari amaçla değerlendirilmek üzere inşaat yapım ve işletme şartlı olarak 35 yıl süreyle kiralama ihalesine çıkarılmıştır.

İLİ                                       :  Antalya

İLÇESİ                                :  Manavgat

MAHALLESİ-KÖYÜ        :  Evrenseki (Evren)

MEVKİİ                              :  Karacasin

ADA NO                            :  180

PARSEL NO                      :  1

YÜZÖLÇÜMÜ                  :  7.415,00 m²

CİNSİ                                 :  Arsa

İHALE USULÜ                 :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü. Bu teklifte Vakıflar Meclisinin 17.09.2013 tarihli ve 21491294-050.01-578/466 sayılı kararında belirtilen hususlar aynen muhafaza edilecektir.

MUHAMMEN BEDELİ    :  10.718.300,00-TL

(OnmilyonyediyüzonsekizbinüçyüzTürkLirası)

(Bu bedel  şartnamede belirtilen işin inşaatına ilişkin

2013 yılı inşaat maliyetidir.)

GEÇİCİ TEMİNAT            :  321.549,00-TL

(ÜçyüzyirmibirbinbeşyüzkırkdokuzTürkLirasıdır.)

(Bu bedel muhammen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir.)

İHALE TARİH VE SAATİ   :  13.12.2013 Cuma günü saat 15:00

İŞİN ADI                            :  “Antalya İli, Manavgat İlçesi, Evrenseki (Evren), Karacasin mevkiinde bulunan ve tapunun 180 ada 1 parsel sayısında kayıtlı taşınmazın yapım ve işletme karşılığı kiraya verilmesi’’

Mülkiyeti Muratpaşa Vakfına ait olan ve yukarıda tapu kayıt bilgileri yazılı,  üzerinde;

1 -‘’İş bu taşınmazın 100 sayfadan gelen kısmında Bekir oğlu 1333 doğumlu Musa Kara zilyettir. (05.02.2004 / 515 yev.) taşınmazın 102 sayfadan gelen kısmında Mehmet oğlu Osman Nuri Özen’in zilyetliğindedir.’’ Yevmiye: 0502.2004-515 (Manavgat 1.Asliye Hukuk Mahkemesi 2012/676 Esas, 05.02.2013 tarih ve 2013/80 sayılı kararı ile şerhin terkinine hüküm vermiş olup kesinleşmesinden sonra şerh terkin edilecektir.)

2 - ‘’Davalıdır: 13.11.2006 yev: 10872’’ Manavgat 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/715 Esas Yevmiye:13.11.2006-10872 (Manavgat 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/715 Esas sayılı dava neticelenmiş olup tedbir şerhinin kaldırılması davalı taraf Manavgat Kaymakamlığı Mal Müdürlüğünden istenilmiştir.)

şerhleri bulunan, bu şerhlerle ilgili yukarıda parantez içerisinde belirtilen işlemler yapılan, Vakıflar Meclisinin 17.09.2013 tarihli ve 21491294-050.01-578/466 sayılı kararı esas alınarak 20.08.2013 tarih ve 89243403.399/1937 sayılı Başbakanlık Onay belgesi’ne istinaden, idarece, imar planında turizm tesis alanı olarak planlanan taşınmazın;

1 - Tüm projelerinin hazırlatılması, tesisin yapımı için her türlü belgenin temini, ilgili tüm kurum ve kuruluşlara onaylatılması ve gerekli izinlerin yüklenicisi tarafından alınması, İdaremiz onayından sonra uygulamaya geçilmesi, tüm finansmanın (vergi, resim ve harçlar dahil) yüklenici tarafından karşılanması.

2 - İnşaatın yapım ve kullanıma hazır hale getirilme süresinin, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 yıl içerisinde gerçekleşmesi.

3 - İşin süresi ve kira ödemelerinin, sözleşme tarihinden itibaren başlatılması; 2013 yılı için aylık 33.000.- TL. den az olmamak üzere ihalede oluşan kira bedelinin ödenmesi, kira bedelinin her yıl ÜFE (12 aylık ortalamalara göre % değişim oranı) oranında artış yapılarak güncellenmesi.

4 - Kiracı tarafından tapuda vakıf taşınmazı üzerinde herhangi bir haciz vb. yükümlülükler konulmaması.

5 - İlgili mevzuata aykırı olarak herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan vakıf taşınmazın tahliye edilmesi halinde, yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, imalatın herhangi bir bedel talep edilmeden İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak yatırılan teminat ve kiraların İdareye gelir kaydedilmesi.

6 - İnşaat alanı metrekaresinde azalmadan (Havuz ve açık alan düzenlemeleri hariç 7.000 m² 5B Grubu toplam inşaat alanı)veya yatak sayısının azalmasından ötürü hiçbir şekilde kira bedelinde indirime gidilmemesi, inşaat alanının büyümesi (Havuz ve açık alan düzenlemeleri hariç 7.000 m² 5B Grubu toplam inşaat alanı) veya yatak sayısının artması durumunda sözleşmedeki kira bedeline oransal olarak yansıtılması, inşaat alanının büyümesi (Havuz ve açık alan düzenlemeleri hariç 7.000 m² 5B Grubu toplam inşaat alanı) ve yatak sayısının artması durumunda, hangi durum İdare menfaatine ise sözleşmedeki kira bedeline o oranda artışın yansıtılması.

7 - İnşaatın tamamlanma tarihinin, yapı kullanım izninin alındığı tarih olması nedeniyle inşaat süresi sonunda Yapı Kullanım Belgesinin alınması, Yapı Kullanım Belgesi alınmadan geçici kabulün yapılmaması.

8 - Yapı Kullanım Belgesi alındıktan sonra tapuda cins tashihinin yapılarak kat mülkiyetinin kurulması.

9 - İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka bir amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından alınması, inşaatın yapımı sırasında iş ve sosyal güvenlik bakımından her türlü tedbirin yüklenici tarafından alınarak sözleşme süresi olan (35) yıl sonunda taşınmazın bakımlı ve kullanılabilir şekilde, hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmaksızın İdareye teslim edilmesi şartları doğrultusunda turizm tesis alanı olarak kullanılmak üzere toplam 35 yıl süreli yapım karşılığı kiralanması işidir.

I. Şartname ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Haşim İşcan Mahallesi, Atatürk Caddesi, Vakıf İşhanı Kat:1 ANTALYA adresinde bulunan Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilecek, istenildiğinde bedelsiz temin edilebilecektir.

İrtibat için: Tel: 0 242 244 13 94-95   Faks: 0242 248 96 44

II. İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binası Toplantı Salonunda toplanacak olan ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

III. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

IV. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

a) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi. (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi.

c) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre 6(altı) ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

c1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

d) Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesini vermesi.

d1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermesi.

d2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

e) İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

f) Ortak girişim olması halinde bu iş için şartnamedeki ekli örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesini vermesi.

g) İlgili Bankadan alınacak şartnamedeki ekli örneğe uygun referans mektubu (muhammen bedelin %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi)

*İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler.

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi,

ı) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresinden alınacak borcu yoktur yazısının İdareye verilmesi,

j) Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ihale üzerinde kalırsa şartnamenin 19. maddesi hükmünce temin edeceğine dair yine şartnamedeki ekli örneğe uygun taahhütname,

k) Şartnamedeki ekli örneğine uygun teknik personel taahhütnamesi,

l) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin şartnamedeki ekli örneğe uygun yazılı beyanı,

m) Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Antalya Merkez Şubesinde bulunan 00158007285545853 nolu hesabına nakit olarak yatırılmış ve işin adının açıkça yazılı olduğu geçici teminatın dekontu veya Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış şartnamedeki ekli örneğe uygun geçici teminat mektubu (teyit yazılı)

n) Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanmış ekli örneğine uygun teklif mektubu,

o) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı a,b,c,d,e,h,ı ve l bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

Yukarıda sayılan belgeler ile istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır.

V. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

VI. Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ile ihale karar pulu damga vergisi ihale üzerinde kalan  istekli tarafından sözleşme yapılmadan önce defaten ödenecektir.

VII. İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

9431/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:

1 - İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin:

a) Adı: Kepez Belediye Başkanlığı

b) Adresi: Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYA

c) Telefon numarası: 310 58 58-311

d) Faks numarası: 339 00 53

e) e-mail: www.kepez-bel.gov.tr

f) İlgili personel: Selami C.YILMAZ

2 - İhalenin Konusu:

2.1 Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri verilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TİCARİ ALAN olarak planlanmış olan taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunun 69. maddesi gereğince, Başkanlık Makamının 18/07/2013 tarih ve 4668 sayılı Olur’ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye Encümenince (İhale Komisyonu) 10/12/2013 tarihinde listede belirtilecek saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli, İhale tarihi ve saati:

İhale tarihi: 10/12/2013

 

Sıra No

Mahallesi

Ada No

Prs

No

İmar Durumu

Yapı

Yüksekliği

Özelliği (Emsal)

Alanı

(M2)

Prs. Hissesi

İhale Saati

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat

%10 (TL)

1

 GAZİ

(Sütçüler)

27723

1

TİCARİ

max=Serbest 

1.20 

8775.00

TAM

14:00

7.107.750,00

710.775.00

2

FABRİKALAR

(Duraliler)

7196

3

TİCARİ

max=11.50 

0,30/0,90 

2159,40

TAM

14:20

2.159.400.00

215.940,00

 

3 - İhaleye Katılabilme şartları:

İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 16.30’a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak dış zarf içerisinde idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler:

İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;

a - Gerçek Kişi İse;

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

- Geçici Teminat makbuzu,

- Nüfus cüzdanı sureti

- Muhtarlıktan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi

- Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş son üç aylık vekaletname örneği

- Şartname alındı makbuzu.

-Teklif bulunan iç zarf

b - Tüzel Kişi İse;

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

- Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi

- Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık)

- Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi,

- Geçici Teminat Makbuzu.

- Şartname alındı makbuzu.

- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

-Teklif bulunan iç zarf

4 - ÖDEME ŞEKLİ: Taşınmaz malın ihale bedelinin tamamı peşin alınacaktır. Satışlar KDV den muaftır.

 5 - Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğünden veya www.kepez-bld.gov.tr adresinden görülebilir. Katılmak isteyenler şartname ve eklerini 500,00-TL’ karşılığında satın alabilirler.

6 - İhaleye iştirak edenler, şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar.

7 - Posta ile yapılan müracaatlarda teslim tarihinden ve saatinden sonra gelen zarflar kabul edilmeyecektir.

8 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni yetkilidir.

9449/1-1