7 Ekim 2013 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28788

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Jandarma Genel Komutanlığından:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85253’Nolu parselasyon planı, Belediye Encümenimizin 01.10.2013 tarih ve 685/1860 sayılı kararıyla uygun bulunmuştur, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 03.10.2013 tarih ve 2601/5687 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19.maddesi gereğince, 07.10.2013 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

85253 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Yapracık 496, 497, 499, 502, 503, 504, 505, 511, 512, 513, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 524, 530, 531, 535, 536, 537, 538, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 558, 559, 560, 561, 562, 568, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 665, 666, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 711, 712, 715, 716, 717, 718, 719, 721, 722, 723, 724, 726, 728, 729, 731, 732, 733, 735, 736, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 751, 752, 754, 763, 764, 765, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 834, 835, 836, 837, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 866, 867, 868, 869, 870, 872, 874, 901, 902, 903, 904, 1067, 1068, 1071, 1075, 1079, 1084, 1088, 1095, 1097, 1100, 1102, 1107, 1108, 1110, 1113, 1117, 1120, 1122, 1123, 1127, 1131, 1135, 1136, 1137, 1147, 1149, 1151, 1154, 1155, 1159, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1183, 1184, 1189, 1190, 1205, 1206, 1235, 1270, 1285, 1287, 1293, 1305, 1309, 1312, 1313, 1314, 1320, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1356, 1357, 1365, 1366, 1368, 1391, 1393, 1413, 1414, 1415, 1416, 1423, 1424, 1427, 1428, 1431, 1432, 1433, 1467, 1468, 1469, 1479, 1499, 1500, 1506, 1507, 1508, 1509, 1547, 1548, 1550, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1570 nolu parselin bir kısmı (kadastro ayırma çapı tanzim edilmiştir.), 1573, 1574, 1588, 1611, 1612, 5 ada 2- 3- 4, 6 ada 1- 2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13- 14- 15- 16- 17- 18, 7 ada 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9, 8 ada 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18, 9 ada 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9, 10 ada 1, 21 ada 5, 53 ada 1, 54 ada 1, 55 ada 1- 2, 61 ada 2, 62 ada 1, 63 ada 1, 73 ada 1- 2- 3, 88 ada 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12, 89 ada 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12, 90 ada 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9, 91 ada 2, 92 ada 1, 93 ada 1, 96 ada 1, 97 ada 1,108 ada 6, nolu parseller, tescil harici alan (Ekilemez), Yoldan İhdas ve D.O.P

İlgililere ilanen duyurulur.

8351/1-1


Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İLAN TUTANAĞI

İnc. Sor. Değ. 25.09.2013 gün ve 2013/289 sayılı kararı

Serdar TEPEÖZ - Özel Ehliyet Keyfi MTSK Eski Müdürü

1 - Kursunuz Ayaş İlçesi sınırlarında olan direksiyon eğitim alanında İl Eğitim Denetmenlerince 12.11.2012 tarihinde mahallinde yapılan denetimlerde; pistte hiç kimsenin bulunmadığı, direksiyon eğitiminin yarısının direksiyon eğitim alanında yapılmadığı, direksiyon eğitim alanının hiç kullanılmadığı,

2 - Kursunuzun Ayaş İlçesi sınırlarında olan direksiyon eğitim alanında, İl Eğitim Denetmenlerince 26.02.2013 tarihinde mahallinde yapılan denetimlerde, pistte hiç kimsenin bulunmadığı, direksiyon eğitiminin yarısının direksiyon eğitim alanında yapılmadığı, direksiyon eğitim alanının hiç kullanılmadığı iddiaları sübuta erdiğinden 657 Sayılı DMK'nin 125/B-a maddesi gereğince KINAMA cezası ile tecziye edildiniz. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

8335/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKIF UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri sınıfında boş bulunan 10 adet 7’nci derece Vakıf Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılması için, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yarışma sınavı yapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak Vakıf Uzman Yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir:

 

GRUPLAR

PUAN TÜRÜ

BÖLÜMLER

KONTENJAN

1. Grup

KPSSP3

Tarih Bölümü, İlahiyat Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunlarından

5 kişi

2. Grup

KPSSP39

Hukuk Fakültesi Mezunlarından

3 kişi

3. Grup

KPSSP107

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü Mezunlarından

2 kişi

TOPLAM

10 kişi

 

1 - SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak,

- ÖSYM tarafından 7-8 Temmuz 2012 ve 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Vakıf Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek,

- Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dilbilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) Arapça, Farsça ve İngilizce dillerinin birinden en az (B) düzeyinde başarılı olmak,

- 01/01/2013 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

şartları aranır.

Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Sınava, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı kadro kontenjanı için Genel Müdürlükçe öngörülen sayıda başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dallarında sayı belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Vakıflar Genel Müdürlüğüne aittir.

2 - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğü (Milli Müdafaa Caddesi No:20 Kızılay/ANKARA) veya www.vgm.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla 07/10/2013 tarihinden başlayarak 01/11/2013 tarihi mesai saati bitimine kadar İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılır.

Bu süreden sonra yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler veya eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmaz.

Başvuru formlarının incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 08/11/2013 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüzün www.vgm.gov.tr internet adresinde duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların, 02/12/2013 – 06/12/2013 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının yukarıda belirtilen adresinden, fotoğraflı Sınava Giriş belgesini imza karşılığı şahsen almaları gerekmektedir.

3 - BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

- Başvuru formu,

- Nüfus Cüzdanının fotokopisi,

- Mezuniyet belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği*,

- KPSS sonuç belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği*,

- KPDS veya YDS sonuç belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği*,

- 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm. son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.)

* Şahsen yapılacak başvurularda istenilen belgelere aslı gösterilmek suretiyle Genel Müdürlükçe onay verilecektir.

4 - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar Öğrenim Dalları itibariyle aşağıda belirtilen alanlardaki Mesleki Bilgi alt konularından yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

Sözlü sınav adayların; a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, e) Genel yetenek ve genel kültürü, f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Meslek Gruplarının Alt Konuları:

1.Grup

- Tarih Bölümü Mezunları için: Osmanlı Tarihi, Orta Asya Türk Tarihi, Selçuklu Tarihi (Anadolu Selçuklu ve Büyük Selçuklu), İlkçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, İslam Tarihi, Avrupa ve Yeni Dünya Tarihi, Dünya Sanat Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Roma ve Bizans Tarihi.

- İlahiyat Bölümü Mezunları için: İslam Tarihi, Sosyolojiye Giriş,  Türk İslam Edebiyatı, İslam Felsefe Tarihi, İslam Medeniyet Tarihi, Türk İslam Sanatları Tarihi, İslam Hukuku, Tasavvuf Tarihi ve Felsefesi.

- Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları için: Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Türk Dili, Türk Lehçeleri.

- Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları için: Arapça Dilbilgisi, Arap Edebiyatı Tarihi, Kültür Tarihi, Arapçadan Türkçeye, Türkçeden Arapçaya Çeviri. 

- Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları için: Farsça Dilbilgisi, Fars Edebiyatı Tarihi, Kültür Tarihi, Farsçadan Türkçeye, Türkçeden Farsçaya Çeviri.

2. Grup

- Hukuk Fakültesi Mezunları için:

a) Anayasa Hukuku: Genel Esaslar

b) İdare Hukuku: Genel Esaslar, İdari Yargı ve İdari Yargının Teşekkülü

c) Medeni Hukuk: Genel Haklar, Ayni Haklar, Miras ve Vakıflar

d) Borçlar Hukuku: Genel Esaslar

e) Ticaret Hukuku: Genel Esaslar

f) Ceza Hukuku: Genel Esaslar ve Devlet Aleyhine İşlenen Cürümler

g) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku: Genel Esaslar

h) İcra İflas Hukuku

3. Grup

- Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Bölümü Mezunları için: Gayrimenkul Mevzuatı, Sosyal Sorumluluk, Gayrimenkul Değerleme Yöntem ve Uygulamaları, Gayrimenkul Değerleme Raporlama Standartları, Şehircilik ve İmar Uygulamaları, Gayrimenkul Projelerinin Plânlaması, Türkiye’deki Kentsel Dönüşüm Uygulamaları, Sanatsal ve Tarihsel Varlıkların Değerlemesi

5 - SINAV YERİ VE TARİHİ:

1- Yazılı Sınav: 08/12/2013 tarihinde yapılacak olup sınavın saati ve yerine ilişkin bilgiler sınav giriş belgesinde belirtilecektir. Sonuçlar; Genel Müdürlüğümüzün www.vgm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

2- Sözlü Sınav: Yazılı sınavı kazanarak sözlü sınava girmeye hak kazananlara ilişkin liste ile sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri ayrıca duyurulacaktır.

Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

6 - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

1- Yazılı sınav konularının ağırlık puanları eşittir.

2- Yazılı ve sözlü sınavların her biri için tam puan 100’dür. Başarılı sayılabilmek için gerekli puan hem yazılı hem de sözlü sınav için en az 70’dir. Yarışma sınavı başarı notu iki notun aritmetik ortalamasından oluşur.

3- Yazılı sınavda başarı gösteren adaylardan yazılı sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da dahil olmak üzere atama yapılacak kadro sayısının 4(dört) katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanır.

4- Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre yapılacak değerlendirmede Osmanlıca bilen adaylar tercih nedeni sayılacaktır.

Adayların, Vakıf Uzman Yardımcılığına atanmaları başarı notu sıralamasına göre yapılır.

Sınavda, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayı belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Genel Müdürlüğe aittir.

7 - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Sınavı kazananların listesi Genel Müdürlüğümüzün www.vgm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Sınavı kazanan Uzman Yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. İlanen duyurulur.

7943/1-1


 

—————

—————


 

—————

—————

—————

—————


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevlendirilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 7. dereceli onbeş (15) adet müfettiş yardımcısı kadrosu için aşağıda belirtilen öğrenim dallarının lisans mezunları arasından, Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, geçerli puan türüne sahip ve aranılan diğer şartlara haiz olan adaylardan Ankara’da yapılacak olan giriş sınavı ile (yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

 

Sıra No

Bölüm

Kadro Adedi

Yabancı Dil

Puan Türü

KPSS-P3 Puan Türünden Taban Puan ve Bu Puan Türüne Göre Sınava Başvuranlardan Çağrılacak Aday Sayısı

1

Hukuk

4

İngilizce/Fransızca/Almanca

KPSS-P/3

70 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 80 Aday

2

Veteriner

2

İngilizce/Fransızca/Almanca

KPSS-P/3

70 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 40 Aday

3

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

2

İngilizce/Fransızca/Almanca

KPSS-P/3

70 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 40 Aday

4

İktisat

1

İngilizce/Fransızca/Almanca

KPSS-P/3

70 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 20 Aday

5

İşletme

1

İngilizce/Fransızca/Almanca

KPSS-P/3

70 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 20 Aday

6

Maliye

1

İngilizce/Fransızca/Almanca

KPSS-P/3

70 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 20 Aday

7

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

1

İngilizce/Fransızca/Almanca

KPSS-P/3

70 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 20 Aday

8

Endüstri Mühendisliği

1

İngilizce/Fransızca/Almanca

KPSS-P/3

70 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 20 Aday

9

Bilgisayar Mühendisliği

1

İngilizce/Fransızca/Almanca

KPSS-P/3

70 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 20 Aday

10

Kimya Mühendisliği

1

İngilizce/Fransızca/Almanca

KPSS-P/3

70 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 20 Aday

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımaları,

b) 01 Ocak 2013 tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmaları, (01 Ocak 1978 ve daha sonra doğanlar), 5525 Sayılı Kanunun Ek 1. maddesinin son fıkrası kapsamında lisans öğrenimlerini 02.08.2013 tarihinden önce bitirenlerin durumları ayrıca değerlendirilecektir.

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk Fakültelerinden, Veteriner Fakültelerinden, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme Fakültelerinin; Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme, Maliye bölümlerinden, Mühendislik Fakültelerinin; Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği bölümlerinden mezun olmaları veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olmaları,

ç) Başvuruda bulunacak adayların; Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre yapılmış ve halen geçerliliği devam eden 2013 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik ile KPSS 2012 Lisans sınavlarından birine katılmış ve bu sınavlarda KPSS-P/3 puan türünden en az 70 taban puan almış olmaları,

d) Başvuru tarihi itibariyle istenilen yabancı dile (İngilizce/Fransızca/Almanca) ilişkin olarak son iki yıl içinde yapılan;

İngilizce için, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) veya Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS) en az 75 veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Testing’den (TOEFL-IBT) en az 90 veya Paper Based TOEFL’dan (PBT) en az 574-576 veya Computer Based TOEFL’dan (CBT) en az 231-232 veya International English Language Testing System’den (IELTS) en az 6,5 almış olmaları veya KPSS 2012 Lisans Sınavında Yabancı Dil testinde en az 45 soruya doğru cevap vermiş olmaları;

Fransızca için, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) veya Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS) en az 75 veya Diploma d'Etudes en Langue Française’den (DELF) en az B2 almış olmaları veya KPSS 2012 Lisans Sınavında Yabancı Dil testinde en az 45 soruya doğru cevap vermiş olmaları;

Almanca için, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) veya Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS) en az 75 veya Start Deutsch 1, Start Deutsch 2, Zertifikat Deutsch (ZD), Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB), Goethe Zertifikat, Deutsches Sprachdiplom (DSD Stufe ll), TELC Deutsch GmbH, Zentrale Mittelstufenprüfung (PWD), Prüfung Wirtschaftsdeutsch (PWD), Deutsches Sprachprüfung für den Hochschulzugang, Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF), Großes Deutsches Sprachdiplom, Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) sınavlarının herhangi birinden en az B2 düzeyinde puan almış olmaları veya KPSS 2012 Lisans Sınavında Yabancı Dil testinde en az 45 soruya doğru cevap vermiş olmaları;

e) Sağlık durumlarının yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmaları,

f) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf veya erteletmiş olmaları,

Şartlarını taşımaları gerekmektedir.

II - SINAV ŞEKLİ, KONULARI, TARİHİ VE YERİ:

Yazılı sınav test usulüyle yapılır. Yazılı sınav soruları, Alan Bilgisi (Fakültelerde okutulan derslerden) ve Yabancı Dil konularında düzenlenir. Adaylara sorulacak sorularda, Alan Bilgisi 0,90, Yabancı Dil 0,10 ağırlıklı olacaktır. Yazılı sınav 21.11.2013 Perşembe günü Ankara’da saat 10.00’da yapılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ve yazılı sınava girecekleri yer Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.tarim.gov.tr) ilan edilecektir.

Sözlü Sınav 2-3-4 Aralık 2013 tarihleri arasında Ankara’da Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında yapılacaktır.

III - SINAV BAŞVURUSU :

Başvurular, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına (Fatih Caddesi No: 6 Keçiören/ANKARA) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Başvurular 21.10.2013 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacak ve 04.11.2013 Pazartesi günü mesai bitimi 18.00’de sona erecektir. Posta yolu ile yapılan müracaatlarda; eksik belge veya postada gecikme olması halinde ilgililer sınava giriş hakkını kaybedeceklerdir.

VI - BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi

b) Diploma veya bitirme belgesinin aslı veya aslı gösterilmek şartıyla kurumumuzca onaylanacak sureti

c) 2013 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik veya KPSS 2012 Lisans Sınavı sonuç belgesinin aslı veya aslı gösterilmek şartıyla kurumumuzca onaylanacak sureti

ç) Yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı veya aslı gösterilmek şartıyla kurumumuzca onaylanacak sureti

d) 4,5x6 ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf

e) Sınav kılavuzunda yayımlanan imzalı başvuru formu

f) Özgeçmiş (Sınav kılavuzunda belirtilen şekilde düzenlenmiş)

V - YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ :

Başvuran adaylardan; yukarıda belirtilen KPSS/P-3 türünden en yüksek puanı alan adaydan başlanarak atama yapılacak bölümlere ait boş kadro sayısının 20 katı olan; 80 Hukuk Fakültesi Mezunu, 40 Veteriner Fakültesi Mezunu, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve İşletme Fakültelerinin; 40 Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunu, 20 İktisat Bölümü Mezunu, 20 İşletme Bölümü Mezunu, 20 Maliye Bölümü Mezunu, Mühendislik Fakültelerinin; 20 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mezunu, 20 Endüstri Mühendisliği Mezunu, 20 Bilgisayar Mühendisliği Mezunu, 20 Kimya Mühendisliği Mezunu yazılı sınava katılma hakkını kazanacaktır. Ayrıca puanları, sınava çağrılacak son sıradaki adayın puanına eşit olan diğer adayların tamamı da sınava çağrılacaktır.  Yazılı sınava katılma hakkını kazanan aday isimleri 11.11.2013 tarihinde Bakanlık İnternet Sitesinde (www.tarim.gov.tr) ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında asılacak listelerde ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır. Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılanlar giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.

VI - SÖZLÜ  SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ :

Yazılı sınavda değerlendirme yüz (100) puan üzerinden yapılacak, yetmiş (70) ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Başarılı olanlar 25.11.2013 tarihinde Bakanlık İnternet Sitesinde (www.tarim.gov.tr) ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında asılacak listelerde ilan edilecektir. Başarılı olan adaylar 2-3-4 Aralık 2013 tarihleri arasında Ankara’da Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında yapılacak sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınavda değerlendirme yüz (100) puan üzerinden yapılacak yetmiş (70) ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılacaktır.

VII - SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA :

Sözlü sınavda da başarılı olan adaylar için gerek sözlü sınav notu, gerekse yazılı sınavdan aldıkları puanların ortalamasından oluşan giriş sınavı puanına göre, her meslek grubu kendi içerisinde ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere başarılı olanlar için nihai bir sıralama yapılır ve bu liste Başkanlıkta ve Bakanlığın resmi internet sayfasında ilan edilir. Kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, başarı sırasındaki önceliğe göre asıl aday olarak, sıralamada bunlardan sonra gelen adaylar da yedek aday olarak kabul edilir. Adayların giriş sınav puanının eşitliği halinde, sözlü sınav puanı yüksek olan, sözlü sınav puanları da eşitse, yabancı dil puanı yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır.

Kazanan adaylardan Bakanlık resmi internet sayfasında sonuçların ilanında belirtilen sürede atanmaya esas evraklarla birlikte başvuruda bulunmayanların veya memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılamayanların yerlerine, yedek adaylar başarı sırasına göre atanır.

Giriş sınavını kazanan ve atamaya hak kazanan asıl adayların, atanabilmek için, sağlam ve yurdun her yerinde görev yapmaya her türlü iklim şartlarında yolculuk etmeye dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık raporu aslı, Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi aslı ve askerlik görevini yaptığını, muaf veya tecilli durumunu gösterir belgenin aslı veya noterlikçe onaylı suretini de belge olarak vermeleri gerekmektedir.

Not: Sınav ile ilgili ayrıntılı bilgiler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İnternet Sitesinde (www.tarim.gov.tr) yayımlanan ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile Bakanlık İl Müdürlüklerinden alınabilecek sınav kılavuzunda açıklanmıştır.

7837/1-1