30 Nisan 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28633

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş.

Habib Bank Limited

Akbank T.A.Ş.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’ne öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete ‘de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Prof. Dr.

1

Doçentliği Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı alanında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak. Doçentlik ünvanını aldıktan sonra en az 5 yıl süreyle çalışmış olmak.

3631/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

4 ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda 4 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm

Öğr. Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme (Türkçe / İngilizce)

1

Yönetim

Doçent, Profesör

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme (Türkçe / İngilizce)

1

İnsan Kaynakları

Doçent, Profesör

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme (Türkçe / İngilizce)

1

Muhasebe

Doçent, Profesör

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme (Türkçe / İngilizce)

1

Finans

Doçent, Profesör

 

3629/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 04.04.2013 gün ve 210 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/04/2013 tarih ve 750 sayılı kararı ile aynen onanan “Etimesgut İlçesi, Yapracık, Bağlıca ve Elvan Mahallelerine ait kadastro parsellerinin (Bağlıca Mahallesi tp.2, 3, 11, 462, 463, 476, 728, 758, 760, 765, 771, 779, 794, 797, 807, 812, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 862, 863, 864, 870, 871, 874, 875, 876, 906, 907, Yapracık Mahallesi tp.317, 905, 1231, 1241, 1275, 1306, 1394, 1405, 1478, 1488, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1497, 1542, 1584, 1585, Elvan Mahallesi tp.398, 2265, 2282, 2289, 2387, 2388, 2389 sayılı parseller, Tescil harici yerler ve yollar) bulunduğu Üniversite Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 30/04/2013 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

3611/1-1


Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilanın yayımından itibaren 15 gün içinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar, 2547 sayılı Kanunda belirtilen niteliklere sahip adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”ne göre başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri üç adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi, nüfus cüzdan sureti, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, askerlik durum belgesi fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım halinde vereceklerdir.

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, 2547 sayılı Kanunda belirtilen niteliklere sahip adayların “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”ne göre başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri üç adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi, nüfus cüzdan sureti, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, askerlik durum belgesi fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 takım halinde vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, 2547 sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullara sahip olmalıdır. Adaylar; başvuracakları Anabilim Dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 3 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doktora belgesi, lisans, yüksek lisans diploma fotokopileri, askerlik durum belgesi fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesiyle bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birim / Bölüm / Anabilim Dalı

Profesör (Adet)

Doçent

(Adet)

Yrd. Doç.

(Adet)

Nitelikler

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Sistematik Felsefe ve Mantık

 

1

1*

*Aristoteles ve mantık alanında çalışma yapmış olmak.

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

 

1

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

 

 

1*

*Yönetime katılma ve açıklık konusunda doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Temel İslam Bilimleri

 

1

1*

* XIX. Asır İslam Hukuk Usulü çalışmaları alanında çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

1

 

 

 

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

 

 

1*

*Rekreatif alış-veriş alanında çalışma yapmış olmak.

3630/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Kerim Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı.

VAKFEDENLER: Halide CEMALNUR SARGUT, Orhan Seyfi BÜYÜKAKSOY, Neslihan ABBASOĞLU, Elif ERHAN, Belgin BATUM, Neşe TAŞ, Zeynep GENÇER, Birhan GENÇER, Zehra Vildan SERİN, Erinç ÖZADA, Tevfik ÖZPAÇACI, Ahmet ERKMEN, Mehmet Sait KAYAHAN, Nuh Mehmet TAŞ, Hatice Çiğdem HİTAY, Ersin TÜKEK, Mehmet BİLİMLİ, Hasan Kerim GÜÇ, Nazlı KAYAHAN, Rezan KULAKSIZ, Sadık YILMAZ, Necati AĞIRALİOĞLU, Mustafa TATCI, Coşkun DOĞAN, Emine BAĞLI, Mehmet Suha UYAR, Esra BALTALI, Emine Ebru ARSLAN, Sema SUVARİOĞLU, Osman EĞRİ, Hayriye Arzu KARSLIOĞLU, Şafak KARSLIOĞLU, Hamit TÜREL, Mehmet Osman ERK, Yasin TÜKEK, Aysun KURT, Gülnur FORAL, Lügen Sanem ÖMÜRLÜ, Erişah ARICAN, Nuray ÖZKAN, Ali Şir YARDIM, Cihanay DEMİRCİ, Dilara BİNİCİ..

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/02/2013 tarih, E.2012/333, K.2013/62 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU: Kadıköy 24. Noterliğinin 27/09/2012 tarih, 23282 yevmiye nolu kuruluş senedi.

VAKFIN AMACI: Ülkenin eğitim, kültür ve sağlık düzeyini yükseltmek amacı ile çalışmalar yapmak, aynı amaçla kurulmuş resmi ve özel kurumlarla işbirliği yapmak ve bu kurumlara yardımcı olmak, İslâm’ın yaşam biçimlerinden biri olan Tasavvufun evrensel bakışını anlayabilmek ve tanıtmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞl : 50.000 TL Nakit.

VAKFIN ORGANLARI : Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

3613/1-1

—————

VAKFIN ADI: Samandağı Hizmet Vakfı

VAKFEDENLER: Mithat Nehir, Adnan Girişken, Fidayet Duman

VAKFIN İKAMETGÂHI: Hatay

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU: Samandağ Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/03/2013 tarih ve E:2012/778, K:2013/203 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NOSU: Samandağ Noterliğince düzenlenen 01/03/2012 tarih 2471 yevmiye nolu kuruluş senedi ve yine aynı Noterlikçe düzenlenen 25/12/2012 tarih 15113 yevmiye nolu değişiklik senedi.

VAKFIN AMACI: Samandağ’ın eğitim, ekonomik, kültür ve sanat, sosyal, sağlık, turizm ve tanıtım, çevre ve çevre sağlığı, sportif yönden kalkınması ve gelişmesini, beldenin alt yapı tesis ve hizmet gerekleri ihtiyaçlarının karşılanması için halkın yardımlaşmaya ve dayanışmaya özendirilmesi ile refah ve mutluluğunu arttırmasını sağlamaktır. Vakıf iktisadi işletme kurabilir, herhangi bir iktisadi işletme veya ortaklığa ortak olabilir.

VAKFIN MALVARLIĞI: 80.000- TL Nakit.

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Vakıf Başkanı, Vakıf Başkan Yardımcısı, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.                3615/1-1

—————

Isparta İli Çevre Koruma Vakfı, Isparta 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/3/2013 tarihinde kesinleşen, 3/10/2007 tarihli tavzih şerhli kararı ve 12/12/2005 tarih, E:2005/503, K:2005/572 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

3614/1-1


 


 


 

—————


Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş.

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ


Habib Bank Limited

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ


Akbank T.A.Ş.

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ