25 Nisan 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28628

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketinden:

Citibank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkul. Piyade Mahallesi İmarın 45426 Ada 4,7,8,11,15 ve 16 nolu parselleri kapsayan 85250 Nolu Parselasyon Planı 25.04.2013 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay süreyle asılacaktır.

İlanen duyurulur.

85250 Nolu Parselasyon Planıyla uygulamaya tabi tutulan parseller:

Piyade Mahellesi İmarın 45426 ada 4,7,8,11,15 ve 16 nolu parselleri

3503/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

1/1000 ölçekli Çamlıca Mahallesi Islah İmar Planı Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

3497/1-1


 


 


 


 

BLANÇO


Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketinden:

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ


Citibank Anonim Şirketinden:

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ