17 Mart 2013 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28590

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gümüş Madencilik İnşaat Petrol Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin IX No.lu Van Petrol Bölgesi’nde GMŞ/IX/L işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 22.02.2013 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

2227/1-1

—————

Gümüş Madencilik İnşaat Petrol Turizm San. ve Tic. A.Ş.'nin IX No.lu Van Petrol Bölgesi'nde GMŞ/IX/K işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 20.02.2013 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27'nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

2228/1-1

—————

Corporate Resources B.V.Şti.’nin I no.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/CBV/4201 hak sıra no.lu 1 adet petrol arama ruhsatını terk için 07.03.2013  tarihinde müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün  27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur.

2229/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Kadıköy Belediyesi Sağlık ve Sosyal Dayanışma Vakfı Kadıköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13/9/2011 tarihinde kesinleşen, 7/7/2011 tarih ve E:2010/462, K:2011/284 sayılı ilamına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2231/1-1

—————

VAKFIN ADI: Türk Dünyası Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı.

VAKFEDENLER: Kutlay DOĞAN, Erhun Emrah DOĞAN, Alican DOĞAN, Kaan ÖZDEMİR, Abdi Murat YILDIZ, Süreyya DOĞAN, Pelin DOĞAN ÖZDEMİR, Hande Şadiye DOĞAN, Dilek YILDIZ.

VAKFIN İKAMETGÂHI: ANKARA.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/03/2013 tarih, E.2013/79, K.2013/54 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO’SU: Ankara 54. Noterliğinin 18/02/2013 tarih, 06717 yevmiye nolu kuruluş senedi.

VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyeti dışındaki Türk Devlet ve topluluklarından Türkiye’ye gelen yüksek öğrenim, mastır ve doktora öğrencileri ile Türkiye’den diğer Türk Devletlerine öğrenim için giden öğrencilere maddi ve manevi desteklerde bulunmak. Türk Devlet ve topluluklarında, ortak Türk Kültürü üzerine araştırmalar yapmak, yapanlara maddi ve manevi destek sağlamak. Türk Devlet ve Topluluklarında, sağlık konusunda iş birliği ve yardımlaşmayı geliştirmek için çalışmalar yapmak.

VAKFIN MAL VARLIĞl : 50.000 TL Nakit.

VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

2232/1-1

—————

VAKFIN ADI: Erbakan Gençlik ve Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER: Dursun Ali Düzenli, Cengiz Barutoğlu, Hayri Çelik, Ahmet Yakuphan, Osman Yakuphan

VAKFIN İKAMETGÂHI: Trabzon

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU: Trabzon 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/02/2013 tarih ve E:2012/184, K:2013/53 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NOSU: Trabzon 3.Noterliğince düzenlenen 09/10/2012 tarih 18307 yevmiye nolu kuruluş senedi.

VAKFIN AMACI: Milletimizin inancı, tarihi ve kültürünün oluşturduğu medeniyet mirasını, milli görüşüne uygun geleceği olan gençliği yetiştirmek, eğitmek maddi manevi problemlerin halli için çalışmalar yapmak, bu amaçla yapılan çalışmalara destek olmak, zararlı ve yıkıcı faaliyetlere karşı mücadele etmektir.

VAKFIN MALVARLIĞI: 1.000,00 TL Nakit.

- Trabzon İli, Merkez ilçesi, Ortahisar Mahallesi, 25 pafta, 129 ada, 24 ve 26 parsel sayılı gayrimenkul üzerindeki binanın Cengiz Barutoğlu ve Osman Yakuphan’a ait ¼ hisseleri.

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2233/1-1