16 Şubat 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28561

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Tellioğlu Vakfı

VAKFEDENLER: Emrullah TELLİOĞLU

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Ümraniye 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/01/2013 tarih E: 2012/278, K: 2013/1 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİHİ VE YEVMİYE NO'SU: Beyoğlu 21. Noterliğince düzenlenen 22.03.2012 tarih ve 4091 yevmiye nolu vakıf senedi ile aynı noterlikte düzenlenen 08.08.2012 tarih ve 9511 yevmiye nolu tadil senedi

VAKFIN AMACI: Ülkemiz ve dünya insanlarının, mesleki, teknik, eğitim, sağlık, kültürel, ekonomik, spor, turizm, doğa ve sosyal alanlarında yardımcı olmak ve yatırımlar yapmak, bilinçlendirmek, eğitim düzeyini yükseltmek, gelişmesini hızlandırmak, dayanışmayı sağlayarak toplumun her kesimini bu konularda aydınlatmak, sağlık alanlarında araştırmalar ve yatırımlar yapmak, kültürel ve ekonomik alanda insanlara ulaşmak için her türlü yatırımlar, çalışmalar ve araştırmalar yapmak, turizm ve doğa konusunda günün koşullarında gerekli olan yatırımlara yön vermek ve yatırımlara yönelmek, sosyal alanlarda insanlığın temel sorunlarını belirlemek, belirlenen sorunlara yine günün koşullarında çözüm üretmek ve gerekli her türlü ayni ve nakdi yardımlar yapmak, sinema, televizyon, reklam, tiyatro ve diğer görsel ve sanat dallarının gelişmesini yaygınlaşmasını ve toplumsallaşmasını, ülkenin sanatsal üretiminin yurtdışında tanıtılmasını... sağlamak ve vakıf senedinin 4.maddesinde yer alan diğer amaçları yapmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI : Trabzon İli, Of ilçesi, Sulaklı Mahallesi, Çarşı içi Mevkii, 2 pafta, 27 Ada, 12 parsel sayılı gayrimenkulun 2 nolu bağımsız bölümü ile 20.000, 00 TL nakit.

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

1246/1-1


Adalet Bakanlığından:

İskenderun 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2011/419 Esas sayılı dosyasının  zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

1195/1-1

—————

Malazgirt Kadastro Mahkemesinin 1976/1, 1976/2, 1976/3, 1976/5, 1976/12, 1978/198, 1978/199, 1978/200, 1978/201, 1978/202, 1978/203, 1978/204, 1978/210, 1978/235, 1978/236, 1978/237, 1978/238, 1978/239, 1978/240 Esas sayılı dava dosyalarının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

1196/1-1

—————

Çerkezköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin;

2002/2-573,

2004/119-849,

2007/2-6-21-35-72-79-83-86-134-171-202-212-277-346-377-383-393-433-498-501-547-582-629-690-700-735-761-765-790-830-853-867-948-1036-1056-1065-1094-1104-1107-

2008/5-19-27-46-74-119-217-242-247-255-281-296-307-310-328-354-366-377-409-434-543-573-585-598- 626-634-663-667-672-679-730-731-732-763-790-796-802-862-886-888

2009/8-17-25-44-47-80-86-121-131-134-193-202-216-301-356-366-379-394-422-433-457-478-481-490-514- 527-538-541-556-571-580-594-616-639-645-665-676-683-690-699-716-723-729-734-743-744-749-756-788-791-799- 806-813-825-843-845-847-855-861-878-887-890-894-914- 915-943-955-960-961-970-973-975-977,

2010/8-15-33-39-58-67-70-80-103-105-108-109-117-127-130-137-141-145-146-154-157-161-164-188-190-216-219-226-237-248-251-256-257-258-266-268-273-286-287-304-310-313-317-330-339-340-346-348-349-352-353-354-355-358-370-371-376-380-382-384-385-391-398-420-421-423-424-426-431-437-438-439-448-461-465-467-475-476-488-498-501-504-512-515-516-519-522-523-527-550-551-553-565-567-568-571-572-583-585-605-621-624-629-638-651-656-659-668-669-676-677-686-687-691-693-708-711-713- 715-717-721-726-727,

2011/5-6-12-13-20-21-22-26-27-34-36-37-41-47-53-59-67-69-74-80-81-84-85-91-100-101-106-107-111-113-121-124-129-133-137-139-144-146-147-148-149-150-151-159-167-171-176-178-181-183-185-190-202-204-205-212-214-215-218-221-223-241-244-247-249-251-252-254-256-261-267-274-282-283-284-286-291-295-299-303-305-308-314-315-323-325-332-334-335-338-340-344-345-346-347-349-352-354-358-361-364-366-368-369-381-382-383-394-397-398-399-420-422-429-432-435-441-448-451-452-458-460-461-466-468-475-476-479-482-483-489-490-493-504-506-508-510-522-524-526-527-531-534-536-539-540-548-549-550-552-553-556-558-560-562-564-567-568-584-588-592-593-594-595-596-597-607-608-612-616-617-618-619-631-632-633-635-636-637-639-640-642-645-647-648-653-654-655-656-661-662-663-668-680-681-682-686-689-690-691-694-697-698-703-706-708-710-712-720-723-725-727-729-732-736-739-740-742-746-747-752-753-755-756-758-761-762-763-766-767-771-772-775-777-778-783-784-785-790-791-793-794-796-797-798-799-801-804-805-810-811-815-819-825-829-831-833-836-840-841-845-846-849-852- 855-856-858-861-863-870-878-881-884-885-886-887-889-890,

2012/2-4-6-7-8-10-11-12-13-16-17-20-21-24-28-29-30-31-32-34-36-37-38-39-40-41-44-46-47-48-49-50-51-52-53-54-58-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-74-75-77-78-79-83-85-87-90-91-96-97-98-100-102-103-104-105-106-107-108-109-111-115-116-117-119-122-125-127-128-129-133-134-135-136-137-139-141-143-144-145-146-147-148-149-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-164-165-166-168-169-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-225-226-227-228-230-231-232-233-234-235-237-238-239-240-241-242-243-244-245-247-248-249-251-252-253-255-256-258-259-260-261-262-263-264-265-267-268- 269-270-271-272-273-274-275-276-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-298-299-300-305-306-307-308-309-312-313-314-315-317-318-319-320-321-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-369-370-371-372-373-374-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-390-391-392-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-429-430-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442- 443-444-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-465-466-467-468-469-470-471-472-473-475-476-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500- 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-515-516-517-518-519-520-523-524-525-526-527-528-529-531-532-533-534-535-536-538-539-540-541-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-558-559-560-561-562-564-565-566-567-568-570-571-572-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-587-589-592-593- 594-595-596-597-598-601-602-603-604-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618 ve 619 Esas sayılı dosyalarının 24/10/2012 tarihinde yaşanan sel felaketi nedeniyle zarar gördüğü anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

1197/1-1

—————

Çerkezköy Sulh Hukuk Mahkemesinin;

2001/78

2002/230

2004/68

2005/525-556

2006/81-125-188-207-212-357-414-523-542-

2007/149-391-392-414-560-626-642-652-

2008/15-48-233-255-358-377-425-627-636- 637- 661- 683-698-710-782-795-807-831-833-

2009/19-32-45-47-112-122-135-163-176-180-188-227-234-250-253-268-269-311-323-324-326-351-354-359-367-388-395-400-403-407-431-434-435-437-439-448-450-458-459-475-487-488-491-497-530-548-552-557-561-574-577-599-617-626-627-633-646-649-651-653-664-670-671-676-683-687-696-697-698-702-703-705-714-730-741-750- 776-780-797-807

2010/4-24-30-32-33-41-46-73-80-95-103-110-111-118-119-120-121-150-153-175-182-183-187-188-192-198-202-212-233-242-247-255-274-276-280-287-291-294-301-309-332-334-337-345-353-355-358-360-364-367-398-399-413-426-432-449-452-455-463-466-479-480–481-489-511-517-527-530-538-539-558-559-569-570-571-573-597-603- 606-643-645-659–660-661-685-688-709-710-718-719-737-738-743-755-781-795-812- 822- 823-845-851-858- 859-871- 883- 885- 899

2011/10-11-13-29-35-48-60-62-76-90-91-112-125-127-128-136-157-158-159-170-175-180-181-192-198-206-208-241-257-287-318-322-326-332-337-342-345-358-361-362-378-386-387-389-412-413-446-448-452-455-456-459-463-480-483-494-498-501-503-521-525-539-544-557-558-559-567-577-578-594-595-599-611-613-614-616-622-627- 636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-654-655-659-665-667-668-671-673-674- 684-685-690-692-697-702-705-709-710-711-713-722-730-742-745-751-755-780-782-783-785-786-788-792-794-795- 796-797-798-805-809-810-811-812-813-814-821-824-827-831-833-835-844-848-849-850-851-852-853-855-856-857- 858

2012/1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-28-29-30-31-33-35-37-38-41-43-44-45-46-48-50-51-52-54-55-56-57-58-59-60-61-62-65-66-67-68-69-72-73-74-75-76-77-79-80-81-82-85-86-87-88-89-90-91-92-93-95-96-97-98-99-101-102-103-104-105-106-107-110-111-112-113-114–116-118-119-120-121-122-124-125–127-128-130-131-132-133-135-136-137-139-140-141-142-143-144-145-146-148-149-151-153–154-155-156-157-158-160-161-162-164-165-166-167-168-169-170-171-172-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198–199-200-201-202-204-205-207-208-209-210-211-212-213-214-215-217-218-219-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-236-238-239-240-242-243-244–245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-256-259-260-261-262-263–264-265-266-267-268-269-270-272-273-274-275-276-278-280-281-282-283-284-285-286-288-291-293-294-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-308-309-310-311-312–313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-341-343-344-345-346-347-348- 349–350- 351-352-353-354-355- 356-357-360-361-362 -363 -365 –367-368 –369-370 -371-373-374-375-376-377-378-379-380- 381 - 382 - 383 - 384 -386- 387 -388- 389 - 391 -392- 393-394 -395-398-400-402 -403-404- 405 -406-408-409-410-411-412-413-415-417-418-419-420-421-423-424-425-426-427-428-429 -431- 433 -435-436-438-440 - 441 -442-443-444-446 - 447-449-451-452-453- 454 - 455 - 456 – 457-458-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-482-483-484-485-486–487-488-489-497 - 498- 499-501-502-504-505-508-511- 513-518-519 - 523 – 524- 529 -531-534-539 ve 754 Esas sayılı dosyalarının 24/10/2012 tarihinde yaşanan sel felaketi nedeniyle zarar gördüğü anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

1198/1-1

—————

Çerkezköy İcra Hukuk Mahkemesinin;

2008/41,

2009/9, 194, 220, 254, 262, 264, 265, 266, 346, 377,

2010/13, 44, 48, 85, 125, 126, 133, 142, 152, 187, 190, 203, 205, 210, 225, 231, 237, 245, 248,  250,

2011/21, 46, 47, 53, 58, 71, 72, 74, 77, 86, 88, 97, 106, 107, 109, 115, 117, 120, 123, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 139, 148, 160, 161, 163, 168, 171, 173, 177, 179, 187, 189, 190, 192, 197, 198, 200, 202, 207, 208, 212, 214, 216, 218,

2012/1, 3, 4, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 35, 38, 41, 44, 48, 51, 54, 59, 62, 63, 64, 68, 74, 86,  90, 92, 94, 98, 102, 104, 106, 108, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 123, 124, 125, 126, 130, 131, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 147, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 157, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198,199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 405 ve 407 Esas sayılı dosyalarının 24/10/2012 tarihinde yaşanan sel felaketi nedeniyle zarar gördüğü anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

1199/1-1

—————

Çerkezköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin;

1992/136,

2002/236,540,634,

2003/374,662,

2004/600,840,886,904,

2005/128, 130, 524, 1006,1310,

2006/144,276,346,398,442,754,942,996,998,1074,1094

2007/72,165,497,578,1059,

2008/162,323,359,610,657,

2009/182,284,349,353,383,397,416,461,462,502,590,604,676,741,802,803,

2010/60,77,138,153,169,217,222,226,277,357,361,399,418,439,515,521,529,566,570,581,608,615,646,674,678,

2011/4,79,137,193,242,276,278,297,447,473,481,485,510,512,533,539,540,545,546,548,585,603,639,644,662,690,692,714,736,760,785,790,824,827,859,862,864, 872,875,883, 895,896,

2012/4,6,9,24,40,44,46,53,54,61,72,81,89,91,99,103,107,112,115,119,120,121,133,139,141,144,149,157,181,182,183,184,185,192,193,195,197,198,210,211,213,214,215,218,223,244,245,247,252,258,259,260,261,262,263,266,267,270,272,274,275,278,281,283,284,285,286,291,293,301,305,308,311,312,313,314,315,318,321,324,325,328,332,333,337,340,341,345,346,347,349,351,352,356,358,360,361,368,369,372,373,374,375,377,378,379,380,381,385,386,388,389,393,395,396,399,402,403,404,405,406,409,410,411,412,413,416,419,420,421,423,425,426,432,435,442,446,447,449,451,452,453,454,456,458,459,460,463,465,467,468,469,471,473,474,475,476,478,479,481,484,485,486,487,488,489,490,493,494,496,502,503,504,505,506,507,509,510,512,513,516,517,518,520,523,524,525,526,527,543,544,545,546,547,548,549,573,575,576,578,579,580,581,582,583,584,585,586,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,606,607,608,609,610,611,612,613,614,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629 ve 630 Esas sayılı dosyalarının 24/10/2012 tarihinde yaşanan sel felaketi nedeniyle zarar gördüğü anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

1200/1-1

—————

Çerkezköy İş Mahkemesinin;

2012/8,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,51,52, 57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,98,99,100,101,102,103,110,111,112,113,114,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,230,231,232,233,234,235,236,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,316,317,318,319,320,321,322,324,325,326,327,328,329,330,334,342,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,378,379,380,381,382,383,388,389,390,391,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,404,411,412,413,414,431,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,447,450,451,452,470,471,472 ve 476 Esas sayılı dosyalarının 24/10/2012 tarihinde yaşanan sel felaketi nedeniyle zarar gördüğü anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

1201/1-1

—————

Çerkezköy Kadastro Mahkemesinin;

1987/25, 62, 91, 108, 135, 154, 188, 221, 306, 313, 317, 331, 335, 356, 374, 376, 377, 378, 379, 382,383

1992/1,66,112,

1993/6,

1995/4,6,10,12

1996/9,20,23,

1997/4,

2000/1,2,

2001/2,14,15,

2002/1,

2004/2,

2005/5,10,

2008/13,

2011/16,

2012/1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11 ve 12 Esas sayılı dosyalarının 24/10/2012 tarihinde yaşanan sel felaketi nedeniyle zarar gördüğü anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

1202/1-1

—————

Amasya 2. İcra Müdürlüğünün 2011/3617 Esas sayılı takip dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

1205/1-1