10 Ocak 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28524

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

TSE Erzincan Temsilciliğinden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Merkez Bankası:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

N. V. Turkse Perenco Ltd. Şti.’nin X No.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde NTP/X/L işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 12.12.2012 tarih ve bunu tamamlayan 21.12.2012 ve 28.12.2012 tarihli dilekçeleri ile müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

195/1-1

—————

Turkish Petroleum Int. Com. Ltdnin X no.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde TPI/X/D işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 11.12.2012 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

196/1-1

—————

N.V. Turkse Perenco’nun XI no.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi’nde NTP/XI/H işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 19.12.2012 ve bunu tamamlayan 27.12.2012 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

197/1-1

—————

DMLP Ltd. Şti.’ nin XI No.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi’nde DMP/XI/B işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 18.12.2012 tarihli dilekçesi ile müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

198/1-1

—————

Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd. Şti’nin X No.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde ERA/X/A işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 11.12.2012 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

199/1-1

—————

Turkish Petroleum International Co.Ltd.Şti’nin XI No.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi’nde TPI/XI/F işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 13.12.2012 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

200/1-1

—————

DMLP Ltd. Şti’nin X No.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde DMP/X/A işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 13.12.2012 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

201/1-1

—————

Arar Petrol ve Gaz, Arama, Üretim, Pazarlama A.Ş.’nin I No.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde İstanbul İli sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/ARR/4146 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının müddeti 09.11.2012 tarihinde sona ermiştir.

6326 Sayılı Petrol Kanununun 48 ve 49 uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 uncu maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

202/1-1


Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

• Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

• Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

PROFESÖR KADROLARI İÇİN :

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine, özgeçmişini, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENT KADROLARI İÇİN:

1. Doçent kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, noterden tasdikli doçentlik belgesini, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, iki adet fotoğraf, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması)

2. Doçent kadroları daimi statüdedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

1. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmalı.

2. Dilekçede aday yabancı dilini belirtmeli.

3. Özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi), 2 adet fotoğraf, ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı ekleyerek İlgili Fakülteye müracaat etmeleri gerekmektedir.

4. Tüm adaylar için, 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır. Adayların sınava girmeleri zorunludur.

5. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih, daha sonra adaylara üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ:

1. İlanımız Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi itibariyle başvuru tarihi 15 gündür.  Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Her bir aday ancak bir kadroya müracaat edebilecektir.

3. Adaylar hazırladıkları her dosyaya 1 adet içinde yayın ve özgeçmiş listesi bulunan CD koymaları gerekmektedir.

4. Adayların 657 Sayılı yasanın 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

 

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

UNVAN

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı

Profesör

1

1

 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Hidrolik Anabilim Dalı

Doçent

1

1

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Fitopatoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Fitopatoloji Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak ve Pamuk’ta Verticillium konusunda çalışmaları bulunmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Nükleer Fizik

Profesör

1

1

 

Katıhal Fizik Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Metal-yarıiletken kontaklar ve organik-inorganik hetero yapılar üzerine çalışma yapmış olmak

Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Sosyal Hizmet veya Sosyoloji alanında doktora yapmış olmak

Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Çağdaş Türk Lehçeleri alanında çalışmış olmak

VETERİNER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Cerrahi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Kangal ırkı köpek yavrularında büyüme plakları üzerine çalışmış olmak

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Türkiye’de sığır tüberkülozunun kontrol ve mücadelesine yönelik çalışmaların tarihi konusunda doktora yapmış olmak

Zootekni Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Muş bölgesinde yetiştirilen Saanen keçilerinin çeşitli verim özelliklerinin araştırılması konusunda doktora yapmış olmak

226/1-1


 


TSE Erzincan Temsilciliğinden:

Aşağıda isimleri ve hizmet yerleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu hizmetlerinin Hizmet Yeterlilik Belgeli olarak hizmet veremeyeceği aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

 

Sıra No

Firma Adı

TS  No

HYB No

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

1

KİRAZ YAKIT ELEK.İNŞ.GID.NAK.SAN.VE DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

TS 11939

24/184

12.01.2012

Kuruluş el değiştirdi.

2

EMİCE KUY.İNŞ.VE PAZ.TURZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12524,TS 8358

24/089

30.01.2012

Firma isteği

3

OKTAY KAYA-HACETTEPE ORTOPEDİ PROTEZ ORTEZ REH. MERKEZİ

TS 13181

24/150

01.03.2012

HYB Talimatının

28-e maddesi gereği

4

KEMAL GEYLAN

TS 11939

24/202

06.04.2012

Kuruluş el değiştirdi.

5

RAHMİ GÜRGAN-GÜRKAN TAŞ.VE SERVİS

TS 12257

24/170

30.04.2012

HYB Talimatının

28-e maddesi gereği

6

KADİR CANTEKİN-EKO GAZ

TS 12664-1

24/175

14.05.2012

HYB Talimatının

28-e maddesi gereği

7

NEJDET AKPINAR-AKPINAR PETROL

TS 11939

24/177

21.05.2012

Ünvan değişikliği

8

ÜZÜMLÜ İPEKYOLU  AKAR. OTO. İNŞ. TAAH. TUR. NAK. GID. KONFEK. SAN. TİC. PAZ. A.Ş.

TS 11939

24/096

14.10.2011

HYB Talimatının

28-e maddesi gereği

9

TELPA TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ERZİNCAN ŞUBESİ

TS 12134

24/190

17.07.2012

HYB Talimatının

28-e maddesi gereği

10

ERDOĞAN ÇİVİ-ERDOĞAN TUR

TS 12257

24/188

17.07.2012

HYB Talimatının

28-e maddesi gereği

11

KELEŞOĞULLARI PETROL OFİSİ OTO ALM. SAT. TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.

 TS 11939

24/189 

17.07.2012

HYB Talimatının

28-e maddesi gereği

12

ÇAYIRLI ÖZ ERZİNCANLILAR NAK.TAAH.PET.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.

TS 12257

24/187

17.07.2012

HYB Talimatının

29-d maddesi gereği

13

TOKGÖZ GID.VE İHT.MAD.KOLL.ŞTİ.AHMET TANOĞLU VE ORTAKLARI

TS 11670

24/191

27.08.2012

HYB Talimatının

29-d maddesi gereği

14

TURAN YURTALAN-YURTALAN YANGIN SÖN.CİHAZLARI

TS 11827

24/179

27.08.2012

HYB Talimatının

29-d maddesi gereği

15

ALAETTİN ÇAĞIRTEKİN-GÜR TEKNİK

TS 8986

24/133

13.11.2012

Firma isteği

16

İSMAİL HAKKI ÖZEL-ÖZEL SOĞUTMA

TS 12355,

TS 10079,TS 12850

24/145

13.11.212

HYB Talimatının

29-d maddesi gereği

17

FEHMİ YEŞİLBAŞ-YEŞİLBAŞ DEMİR DOĞRAMA

TS 12256

24/194

13.11.2012

HYB Talimatının

29-d maddesi gereği

18

DOĞU PETROL VE DİN.TES.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

TS 11939

24/40

04.12.2012

HYB Talimatının

29-d maddesi gereği

19

BEDİROĞLU AKARYAKIT TURİZM İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

TS 8985

24/130

31.12.2012

Firma isteği

151/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği ve Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde açık bulunan Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yasanın 25. maddesine göre Tam Zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır. Adayların, başvurduğu bölümü, belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO ÜNVANI

ADET

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği   (Zemin Mekaniği Alanı)

Doçent

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Doçent

1

218/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Mevlüt Afacan Hayır Vakfı, Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/03/2011 tarihinde kesinleşen 29/04/2010 tarih ve E:2009/523, K:2010/139 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

181/1-1

—————

Tekirdağ’da kurulmuş olan Tekirdağ İli Çevre Koruma Vakfı, Tekirdağ 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/12/2012 tarihli tavzih kararlı, 4/1/2006 tarihinde kesinleşen, 27/9/2005 tarihli ve E:2004/297, K:2005/492 sayılı kararı ile dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

209/1-1