11 Aralık 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28494

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DÜŞÜK ÇİMENTOLU BETON HARCI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


EKSKAVATÖRE AİT 1 ADET 750 HP ANA MOTORUN TAMİRATI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF SİLO ALTI KÜL SÜRÜKLEME PALETİ BAĞLANTI ELEMANLARI TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Keban HES İşletme Müdürlüğünden:


1 ADET METANOL/ETANOL DESTİLASYON KOLONU SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


EMÜLSİYON (AĞIR ANFO) PATLAYICI (KAPSÜLE DUYARSIZ) SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


POLİPROPİLEN KÖMÜR TORBASI SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


TAHTA PALET SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 17. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN BEKLETİLMEYECEK EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


OTOPARK KİRALAMA İHALE İLANI

Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A. Ş. Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÜŞÜK ÇİMENTOLU BETON HARCI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Bir yıl süreyle peyderpey olmak üzere 30.000 Kg. düşük çimentolu beton harcı (refrakter harç malzemesi) alımı ve santralımıza teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İKN                                        :  2012/183621

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  P.K. 9   17400-ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası   :  0 286 4353370 – 286 4353375

c) Elektronik posta adresi       :  euascan1@ttmail.com

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Teknik Şartname esasları dahilinde; Bir yıl süreyle peyderpey olmak üzere 30.000 Kg. düşük çimentolu beton harcı (refrakter harç malzemesi) alımı işi.

b) Teslim yeri                         :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) Teslim tarihi                        :  İşe başlama tarihinden itibaren bir yılda (365 gün) peyderpey teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                     :  26/12/2012 - 14.00

4 - İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ile www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını KDV dahil 20,00 TL karşılığı müdürlüğümüzden satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 26/12/2012 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.

9725/1-1


EKSKAVATÖRE AİT 1 ADET 750 HP ANA MOTORUN TAMİRATI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Ekskavatöre ait 1 adet 750 HP Ana motorun tamiratı işi Hizmet alımı Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt No                         :  2012/183789

İhale Dosya No                      :  310.GELİ/2012-1488

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan-Milas karayolu 8.km. Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası   :  (0 252) 572 59 05 Faks: (0 252) 572 59 03

c) Elektronik posta adresi       :  gelisatinalma@geli.gov.tr

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği Türü Miktarı          :  2100 BL Ekskavatöre ait 1 adet 750 HP ana motorun stator ve rotor onarım işidir.

c) İşin Süresi                          :  İşe başlama tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde işe başlanacaktır.

3- a) İhalenin yapılacağı yer    :  GELİ Müessesesi Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu Yatağan/MUĞLA

b) Tarih ve Saati                     :  19.12.2012 – 14.00

4 - İhale dokümanları :

- TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Hipodrom Cad. No:12 Yenimahalle/ANKARA

- TKİ Kurumu Gümrük Şefliği Erzene Mah.78. Sok. No: 3 D.4 Bornova/İZMİR

- TKİ Kurumu GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan – Milas karayolu 8 Km. Yatağan/MUĞLA adreslerinde görülebilir ve her bir ihale dokümanı 50,00 (elli) TL. Karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler tekliflerini, teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan İstekliyle, teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

6 - İhale konusu işin tamamı için teklif verilecektir.

7 - Teklifler; 3.maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar GELİ Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

10 - Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, vermesi zorunludur.

11 - Elektrikli motor, jenaratör, trafo sarım -bakım onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

12 - Firmalar Atölyelerinde 1 elektrik mühendisi ve 1 makine mühendisinin en az bir yıldır görev yaptığını SSK bildirim kayıtları ile belgeleyeceklerdir.

13 - Bu ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir.

14 - Web Sitemiz: www.geli.gov.tr

9823/1-1


TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli 110.403,00 TL; 17/12/2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da 11.041,00 TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen kalamar cinsinden oluşan    1 grup gıda maddesi; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No: 1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 18/12/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

9812/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 817,74 TL ile en çok 90.310,49 TL arasında değişen; 17.12.2012 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 81,77 TL, en çok 9.031,05 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, minibüs, kamyonet, kapalı kasa kamyonet, otobüs, çekici vb. 47 adet araç, açık artırma suretiyle, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi/ Ortahisar Mahallesi Eski Vilayet Konağı Arkası/TRABZON adresindeki ihale salonunda 18.12.2012 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve sözkonusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (462) 326 22 36 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

9813/1-1


MUHTELİF SİLO ALTI KÜL SÜRÜKLEME PALETİ BAĞLANTI ELEMANLARI TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan teknik şartname esaslarında Silo altı kül sürükleme paleti bağlantı elemanları temin ve teslimi işi; açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                      :  2012/178557

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası         :  0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın                 

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  1 - Silo altı kül sürükleme palet bağlantı elemanı 315x60 mm 1300 adet

                                                         2 - Silo altı kül sürükleme palet bağlantı pimi      30x86 mm. 1300 adet

                                                         3 - Silo altı kül sürükleme palet bağlantı emniyet pimi 12x35 mm. 1300 adet

b) Teslim yeri                               :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                              :  İşin toplam süresi 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                           :  03/01/2013 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02. İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.

5 - Teklifler, 03/01/2013 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

9609/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Keban HES İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüze bağlı Özlüce HES’in 36 kişiyle 2 yıl (730 takvim günü) süreli olarak hizmet alımı yoluyla işlettirilmesi işi, EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2012/184303

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürlüğü PK:11 Keban/ ELAZIĞ

b) Telefon ve faks numarası   :  0 424 571 20 24 Faks : 0 424 571 20 82

c) Elektronik posta adresi       :  kebanhes@euas.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktar        :  Müdürlüğümüze bağlı Özlüce HES’in 36 kişiyle 2 yıl (730 takvim günü) süre ile hizmet alımı yoluyla işlettirilmesi işi. Detaylı bilgiler Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

b) Yapılacağı yer                    :  Özlüce HES /ELAZIĞ İli sınırları içinde bulunmaktadır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürlüğü PK:11 Keban/ ELAZIĞ

b) Tarihi ve saati                     :  03/01/2013, saat 14:00

4 - İhale dokümanı (dosya no: 2012/24)

a) EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürlüğü Keban/ELAZIĞ ve Genel Müdürlüğümüz Web sitesi www.euas.gov.tr Adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde (KDV dahil) 50,00,-TL bedelle alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

Yer Görme Belgesine ilişkin olarak; İhaleye teklif verecek İstekliler öncelikle işin yapılacağı Özlüce HES’e gidecek, santral da bulunan görevliler ile birlikte tesisi gezip, gerekli bilgileri aldıktan sonra görevli ile birlikte, Özlüce HES’in sorumlu Müdürlük olarak bağlı bulunduğu EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürlüğünü 0424 571 20 24 no’lu telefonlardan arayarak firma yetkilisinin tesise gelip istenilen yerleri gördüğünü teyit ettirdikten sonra, sorumlu Müdürlük (EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürlüğü Keban/ELAZIĞ) yetkililerinden “Yer Görme” belgesini alarak teklifine eklemek zorundadır.

5 - Teklifler 03/01/2013 tarihinde saat 14.00’e kadar Keban HES İşletme Müdürlüğü PK:11 Keban/ELAZIĞ adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul esasları doğrultusunda yapılacak sonuçlandırılacaktır.

9809/1-1


1 ADET METANOL/ETANOL DESTİLASYON KOLONU SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet 400 L/h beslemeli Metanol ve Etanol destilasyonu için, destilasyon kolonu kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden, 150,-TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 nolu hesaba yatırılıp dekontunun 0272 612 5667 nolu numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9353 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamelerde belirtilmiştir. İhale tarihi 19.12.2012 Çarşamba günü saat 14.00 olup; İsteklilerin belirtilen saat’e kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

9817/1-1


EMÜLSİYON (AĞIR ANFO) PATLAYICI (KAPSÜLE DUYARSIZ) SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

Mal Alımı Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  PK: 14 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Fax No             :  (0-274) 248 56 70-75 (6 hat) (0-274) 248 56 76

c) e-mail Adresi                      :  fahri.gunay@euas.gov.tr

2 - İhalenin Konusu Malın

 

S. No

a) Niteliği - Türü ve Miktarı

İhale Kayıt No

İhale Tarih ve Saati

Teslim Süresi

İhale Doküman Bedeli

(KDV. dahil)

Tekliflerin Geçerlilik Süresi

1

Emülsiyon (Ağır Anfo) Patlayıcı (Kapsüle Duyarsız)

2012/182622

03/01/2013 Saat: 14.00

365 Takvim Günü

50,00 TL

60 Takvim Günü

 

b) Teslim Yeri                        :  SLİ Müessesesi Müdürlüğü Patlayıcı Madde Ambarı/ Seyitömer - KÜTAHYA

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren, partiler halinde 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günü sürede teslim edilecektir.

d) İhalenin Yapılacağı Yer      :  EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, İhale Komisyon Salonu Seyitömer/KÜTAHYA

3 - Teklif ve Sözleşme türü : İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

4 - İhaleye ait dokümanın görülmesi ve temini;

a) İhale dokümanın aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir.

EÜAŞ Web Sitesi - EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

b) İhale dokümanının satın alınacağı yerler :

EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Satın Alma Şube Müdürlüğü/ Seyitömer/KÜTAHYA adresinden yukarıdaki bedel üzerinden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yukarıdaki belirtilen süre olmalıdır.

8 - İhale, sadece yeterlilik kriterlerini taşıyan yerli isteklilere açıktır.

9 - Bu ihale 4734 sayılı Kanunun 3.maddesinin (g) bendi ve geçici 4.maddesi hükümlerine istinaden Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

10 - Web Sitesi: www.euas.gov.tr

İlgililere duyurulur.

9707/1-1


POLİPROPİLEN KÖMÜR TORBASI SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

Mal Alımı Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  PK: 14 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Fax No             :  (0-274) 248 56 70-75 (6 hat) (0-274) 248 56 76

c) e-mail adresi                       :  fahri.gunay@euas.gov.tr

2 - İhalenin Konusu Malın

S. No

a) Niteliği - Türü ve Miktarı

İhale Kayıt No

İhale Tarih ve Saati

Teslim Süresi

İhale Doküman Bedeli

(KDV. dahil)

Tekliflerin Geçerlilik Süresi

1

Polipropilen kömür torbası

2012/182627

07/01/2013Saat: 14.00

30 Takvim Günü

75,00 TL

60 Takvim Günü

b) Teslim Yeri                        :  SLİ Müessesesi Müdürlüğü Tesellüm Ambarı/Seyitömer - KÜTAHYA

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren, 30 takvim günlük süre içinde olmak şartı ile her 15 (onbeş) takvim günü için 1.000.000 (bir milyon) adet teslim edilecektir.

d) İhalenin yapılacağı yer        :  EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, İhale Komisyon Salonu Seyitömer/KÜTAHYA

3 - Teklif ve Sözleşme türü : İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

4 - İhaleye ait dokümanın görülmesi ve temini;

a) İhale dokümanın aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir.

EÜAŞ Web Sitesi - EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

b) İhale dokümanının satın alınacağı yerler :

EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Satın Alma Şube Müdürlüğü/ Seyitömer/KÜTAHYA adresinden yukarıdaki bedel üzerinden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde EÜAŞ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yukarıdaki belirtilen süre olmalıdır.

8 - İhale, sadece yeterlilik kriterlerini taşıyan yerli isteklilere açıktır.

9 - Bu ihale 4734 sayılı Kanunun 3.maddesinin (g) bendi ve geçici 4.maddesi hükümlerine istinaden Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

10 - Web Sitesi: www.euas.gov.tr

İlgililere duyurulur.

9706/1-1


TAHTA PALET SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:

İhale Kayıt Numarası                       :  2012/185856

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                          :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  0 312 294 22 10 - 312 229 21 32

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@etimaden.gov.tr

2 - İhale konusu malın niteliği,

     türü ve miktarı                             :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 168.000 adet tahta palet satın alımı.

3 - İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer                              :  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cd. Afra Sk. No:1/A Etlik – Keçiören/ANKARA

b) Tarihi ve saati                              :  03.01.2013 - 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4-1 Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu,

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

4.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

4.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

4.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.10. Mali Durum Belgesi

İsteklilerce, teklif edecekleri bedelin %10’undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır.

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

Banka referans mektubunun, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

4.11. İş Deneyim Belgesi

İstekliler, teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işle ilgili olarak, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaktır. Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.

4.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler

Her türlü tahta palet imalatı ve satışı, ahşap ambalaj sandığı, ahşap taşıma paletleri imalatı benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.12. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde istekli adına tanzim edilmiş olan ISPM-15 belgesi

5 - İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

5.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.2., 4.3. ve 4.4. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

6 - İhale dokümanı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Etlik-Keçiören/ANKARA, Kat: 12 No: 1204 adresinde (Tel:0 312 294 22 10) ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 150,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 160,00 TL doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesindeki (Hesap No: 37712245-5001, IBAN No: TR080001001745377122455001) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7 - Teklifler 03/01/2013 Perşembe günü, saat 11:00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

9797/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 30,00 TL. ile en çok 19.200,00 TL. arasında değişen; 17/12/2012 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,00 TL.  en çok 1.920,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Tekstil Makinası, Çay, Ayakkabı Bağcığı, Sökülmüş Çuval, Votka v.b 26 grup eşya; açık artırma suretiyle, Kolejtepe mahallesi Mühendisevler Sokak GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binası adresindeki 4.kat Toplantı  Salonunda 18/12/2012 tarihinde saat : 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 339 85 15 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

9850/1-1


TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 17. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli 50.100,00TL olan; 13/12/2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da 5.010,00 TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen FROZEN CHICKEN (Dondurulmuş Tavuk) cinsi 1 grup eşya; açık artırma suretiyle,  Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 14/12/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

9852/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN BEKLETİLMEYECEK EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli 134.531,48 TL olan; 13/12/2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da 13.453,15 TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Kabuklu Ceviz cinsi 1 grup eşya; açık artırma suretiyle,  Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 14/12/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

9853/1-1


OTOPARK KİRALAMA İHALE İLANI

Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A. Ş. Genel Müdürlüğünden:

Adana ili, Sarıhamzalı köyü, 2263 ada, 1 parselde, 104.607,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz malın üzerinde bulunan Nakliyatçılar Sitesi Otopark'ının Kiralanması İhalesi

1 - İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

a) Adana ili, Sarıhamzalı Köyü, 2263 ada, 1 parselde, 104.607,00 m2 yüzölçümlü ve Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret Anonim Şirketi'ne ait taşınmaz malın üzerinde bulunan Nakliyatçılar Sitesi Otopark'ının 2 (İki) yıllığına Kiraya verilmesi ihalesidir.

b) Kiralama ihalesi kapalı zarf teklif alma ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. Kapalı Zarf Teklif veren isteklilere, teklif zarflarının açılarak değerlendirilmesini müteakip, ekonomik yeterliliği sağlayan istekliler arasında ihale gününde açık artırma yapılaraktır.

c) Kiralama İhalesinin 2 (iki) yıl için Muhammen Bedeli (KDV hariç) 720.000,-TL (Yediyüzyirmibin Türk Lirası) 'dir. İlk yıl kira bedeli ihale bedeline göre hesaplanacak olup, 2.Yıl ÜFE (üretici fiyat endeksi) üzerinden hesaplanacak artış oranına göre tespit edilecektir.

d) Şirketimiz kiralama ihalesini yapıp yapmamakta serbesttir.

2 - İHALENİN ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 500,00-TL karşılığında 4.maddede belirtilen adresimizden temin edebilirler.

3 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3'ünden az geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ

a) Kiralama İhalesi şirketimizin; Belediye Evleri Mahallesi 84298 Sokak No: 21 A/l blok 01160 Çukurova / ADANA adresinde yapılacaktır,

b) Kiralama İhalesi 24/12/2012 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 11:00’da yapılacak olup, aynı gün saat 14:00' da açık artırma yapılacaktır.

c) İhaleye katılacakların evraklarını; şirketimizin Belediye Evleri Mahallesi 84298 Sokak No: 21 A/l blok 01160 Çukurova/ADANA adresinde, Yazı İşleri Evrak Kayıt Servisine ihale günü saat 10:30'a kadar vermeleri zorunludur.

5 - İSTEKLİ GERÇEK KİŞİ İSE

1 - Kanuni ikametgahı olması,

2 - İhaleye katılabilmek için dilekçe,

3 - Vekaleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair noterden vekaletname ile imza beyanı,

4 - Nüfus cüzdanı sureti,

5 - İhale şartnamesi satın aldığını belirten makbuz aslı.

6 - Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu

7 - En az 250 (ikiyüzelli) araçlık otopark işletmeciliği yaptıklarına dair belge

8 - İhale tarihi itibariyle SGK ve Vergi dairesinden alınacak borcu yoktur (sözleşme imzalanmadan önce şirketimize teslim edilecektir.) yazısı

9 - Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı.

10 - İlan tarihinden sonra ve ihale tarihinden önce alınmış kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, kullanılmamış nakit ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri muhammen bedelin %10’ undan az olamaz. (Banka referans mektubu genel müdürlük teyitli olacaktır.)

6 - İSTEKLİ TÜZEK KİŞİLİK İSE

1 - İhaleye katılabilmesi için dilekçe

2 - İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna ihaleye katılmasında sakınca olmadığına dair ihale yılı içinde alınmış belge

3 - Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (ihaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname ile imza beyanı

4 - Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya belge veya teminat mektubu

5 - İhale şartnamesi satın aldığını belirten makbuz aslı.

6 - İhale tarihi itibariyle SGK ve Vergi dairesinden alınacak borcu yoktur (sözleşme imzalanmadan önce şirketimize teslim edilecektir.) yazısı.

7 - En az 250 (ikiyüzelli) araçlık otopark işletmeciliği yaptıklarına dair belge

8 - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

9 - Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı

10 - İlan tarihinden sonra ve ihale tarihinden önce alınmış kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, kullanılmamış nakit ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri muhammen bedelin %10’undan az olamaz. (Banka referans mektubu genel müdürlük teyitli olmalıdır.)

Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret A.Ş. Tel: 0322 881 00 13 pbx

9847/1-1


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası         :  Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  afsın@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

A-a) Dosya No                             :  2012/101

b) Niteliği, türü ve miktarı            :  GENERATÖR İKAZ FIRÇASI ALIMI

c) Teslim yeri                                :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                             :  Teslim Süresi en geç 45 gündür.

e) Şartname bedeli                        :  100,00.-TL

f) İhale tarihi ve saati                    :  27/12/2012 Saat: 14.00

B-a) Dosya No                             :  2011/102

b) Niteliği, türü ve miktarı            :  ALFA LAVAL MARKA SABİT VE MOBİL SEPERATÖR YEDEKLERİ ALIMI

c) Teslim yeri                                :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                             :  Teslim Süresi en geç 80 gündür.

e) Şartname bedeli                        :  100,00.-TL

c) İhale tarihi ve saati                    :  27/12/2012 Saat: 14.00

C-a) Dosya No                             :  2011/103

b) Niteliği, türü ve miktarı            :  6 KALEM MUHTELİF SAC ALIMI

c) Teslim yeri                                :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) İşin süresi                                 :  Teslim Süresi en geç 60 gündür.

e) Şartname bedeli                        :  100,00.-TL

f) İhale tarihi ve saati                    :  27/12/ 2012 Saat: 14.00

D-a) Dosya No                             :  2011/104

b) Niteliği, türü ve miktarı            :  REDRESÖR VE AKÜ GRUBU TEMİNİ VE MONTAJI

c) Teslim yeri                                :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) İşin süresi                                 :  Malzeme Teslim Süresi en geç 140 gündür.

e) Şartname bedeli                        :  100,00.-TL

f) İhale tarihi ve saati                    :  03/01/2013 Saat: 14.00

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin

    yatırılacak yer                           :  Ziraat Bankası Afşin Şubesi

                                                         Hesap No: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40

                                                         Vakıfbank Afşin Şubesi

                                                         Hesap No : TR870001500158007287757271

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

9857/1-1