30 Kasım 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28483

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ufuk Üniversitesinden:

TÜRMOB Disiplin Kurulundan:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından:

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığından:

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan öğretim üyeleri (Profesör ve Doçent) alınacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Anadolu Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değerlendirme Ölçütleri’ni ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümlerini taşıyan profesör ve doçent adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 fotoğraf, öğrenim belgesi, onaylı nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumlarını gösteren belge, özgeçmişlerini, profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı-Eskişehir” adresine vermeleri gerekmektedir. Başvurularda, Bölüm/Anabilim Dalı açıkça belirtilecek ve başvurular şahsen yapılacaktır.

Duyurulur.

Profesör :

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Üstün Zekalılar Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

Eskişehir Meslek Yüksekokulu

Porsuk Meslek Yüksekokulu

Doçent:

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı

Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı (2 adet)

Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı

Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı

Fen Fakültesi Fizik Bölümü Genel Fizik Anabilim Dalı

Fen Fakültesi Fizik Bölümü Katıhal Fiziği Anabilim Dalı (Kuantum nokta üzerine deneysel çalışmalar yapmış olmak.)

Fen Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı

İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.

İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümü Genel Gazetecilik Anabilim Dalı

Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü (2 adet)

Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü (Yiyecek-İçecek veya Beslenme alanında çalışmalar yapmış olmak.)

Engelliler Araştırma Enstitüsü Zihin Engelliler Anabilim Dalı.

9527/1-1


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemiz Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Gastroenteroloji Bilim Dalına  1 Yardımcı Doçent ve Üroloji Anabilim Dalına 1 Yardımcı Doçent 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Başvuracakların Fakülte/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

9529/1-1


TÜRMOB Disiplin Kurulundan:

DÜZELTME İLANI

22 Kasım 2012 gün ve 28475 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TÜRMOB Disiplin Kurulu kararlarında, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Nevzat Kesik'e "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmesine ilişkin duyuruda sehven "Keskin" olarak yazılan soyadı "Kesik" olarak düzeltilmiştir.

İlanen duyurulur.

9530/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı Kızılırmak Kesikköprü-İvedik Hamsu İsale Hattının Yenimahalle İlçesi Yuva Etabına ait 84312 nolu kesin parselasyon planı Belediye Encümenimizin 20.09.2012 tarih ve 1424414 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 15.11.2012 tarih ve 2297/5508 sayılı kararıyla onanarak Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

MEVKİİ:

Yuva Tapulama

KADASTRO PARSEL NUMARALARI:

1267, 1268, 1271, 1272, 1283, 1540, 1541, 1542, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1554, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1588, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1657, 1695, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1737, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1775, 1776, 1777, 1790, 1791, 2751, 2834, 2840, 2846, 2848, 2849, 2851, 2852, 2855, 2857, 2858, 2860, 2861, 2862, 2863, 2895, 2896, 2898, 2899, 2902, 2905, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915, 2918, 2919, 2920, 2922, 2925, 2950, 2951, 2953, 2954, 2980, 2982, 2986, 2994, 3000, 3010, 3018, 3022, 3028, 3030, 3032, 3038, 3044, 3046, 3048, 3056, 3083, 3084, 3116, 3119, 3120,3126

TESCİL HARİCİ ALANLAR:

901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 998, 999

9476/1-1


Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/111177

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Şirket Müdürlüğü

İl/İlçe

Adana/Çukurova

Adresi

Beyazevler Mah. Seyhan Barajı İçi Çukurova/Adana

Tel-Faks

0322.231 01 51 – 0322.231 21 25

Posta Kodu

01150

E-Mail

toroslar-1@toroslaredas.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ak-Gün İnşaat Elk. Gıda Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Faruk Günbay

Adresi

Çevreyolu Altı Miraç İş Mrk. Kat: 2 No: 38 Merkez/Malatya

 

T.C. Kimlik No.

 

35281057450

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0110078596

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

8596

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9550/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/111177

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Şirket Müdürlüğü

İl/İlçe

Adana/Çukurova

Adresi

Beyazevler Mah. Seyhan Barajı İçi Çukurova/Adana

Tel-Faks

0322.231 01 51 – 0322.231 21 25

Posta Kodu

01150

E-Mail

toroslar-1@toroslaredas.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Arzu İnşaat Enj. Telek. ve İlet. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Vechi Arzu

Adresi

Gevran Cad. 1. Öğrt. Sk. Eserler 5 Apt. 19/2 Y.Şehir/Diyarbakır

 

T.C. Kimlik No.

 

57445419188

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0860006879

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

11731

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9551/1-1


Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/74872

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Batman/Merkez

Adresi

TPAO Batman Bölge Müdürlüğü 72100 Merkez Batman

Tel-Faks

4882132710-4882134153

Posta Kodu

72100

E-Mail

tpaocc@tpao.gov.tr; sbutun@tpao.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Karael Yapı Petrol İnş. Nak. Tur. Tem. San ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Gap Mah. Turgut Özal Bulvarı Kevser İş Merkezi Kat: 4 No: 29 Batman

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3300453080

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Batman

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Batman Ticaret ve Sanayi Odası/4905

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9558/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/74872

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Batman/Merkez

Adresi

TPAO Batman Bölge Müdürlüğü 72100 Merkez Batman

Tel-Faks

4882132710-4882134153

Posta Kodu

72100

E-Mail

tpaocc@tpao.gov.tr; sbutun@tpao.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Zengin Kardeşler İnş. Pet. Ürün Nak. Gıda ve Tem. Mad. Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.

M. Siraç Çiftçi

Adresi

Meydan Mah. Cumhuriyet Cad. Hamidiler İşhanı Kat: 4 No: 405 Batman

Pazaryeri Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. No: 315 Sarıköşk Apt. Kat: 5 No: 315 Batman

T.C. Kimlik No.

 

45595973940

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

9970633244

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Batman

Batman

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Batman Ticaret ve Sanayi Odası/4850

Batman Ticaret ve Sanayi Odası/4811

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9558/2/1-1


Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığından:

EĞİTİM KAMPÜSLERİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ÖN SEÇİM İLANI

Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelinde 33 adet eğitim kampüsünü Kamu Özel Ortaklığı modeliyle yap-kirala-devret şeklinde yapmayı planlamıştır. Bu eğitim kampüslerinde uygulanacak projenin seçimi  “Eğitim Kampüsleri Mimari Proje Yarışması” ön seçim sonucu belirlenen davetli yarışmacılar arasında, ilk etapta 8 adet arazide, ulusal ve tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

İdare tarafından ön seçim sonucu belirlenen listeden yeterli tecrübeye sahip 6 adet aday her bir proje için ayrı ayrı yarışmaya davet edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adı                                                                  :  Milli Eğitim Bakanlığı

                                                                               İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı

b) Adresi                                                             :  Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü B Blok 06500 Beşevler/ANKARA

c) İdarenin telefon ve faks numarası                   :  (0312) 213 20 75 (0312) 213 83 46

ç) Elektronik posta adresi                                    :  iegb@meb.gov.tr

d) Ön seçim dokümanının görülebileceği

     internet adresi                                                 :  http://iegb.meb.gov.tr

2 - Ön seçimli yarışmanın

a) Niteliği, türü ve şekli                                       :  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Eğitim Kampüsleri Mimari Proje Yarışması” ön seçim sonucu belirlenen davetli yarışmacılar arasından her bir proje için 6 yarışmacı olmak üzere 8 adet arazide, ulusal ve tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

b) Yarışmanın amacı                                           :  Eğitim kampüsleri tasarımı gerçekleştirilirken, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerinin rekabet yolu ile geliştirilmesine, çok sayıda seçenekten ekonomik, yerel kültürel geleneğin modernize edilerek günümüze aktarılabildiği eğitim yapıları ile günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin seçilmesine, geçmişten günümüz mimarisine de ışık tutabilecek eğitim yapısı kimliği oluşturacak ve gelişmekte olan ülkelere model olabilecek bir mimari anlayışın ortaya çıkmasını sağlayacak proje ve müelliflerinin saptanmasına ve güzel sanatların teşvikine; ayrıca, ilgili mesleklerin gelişmesine, etik değerlerin yerleşmesine, uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortam sağlamaktır.

c) Yarışmaya katılma koşulları                            :  Ekip olarak katılanların her birinin aşağıdaki koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılanların her biri İdareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

                                                                               a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,

                                                                               b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

                                                                               c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak, 

                                                                               d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak. 

                                                                               e) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak. 

                                                                               f) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak. 

                                                                               Yarışmaya katılmak isteyenler ad, soyad, telefon, faks,  e-posta ve açık adreslerini yazdırıp, yarışma şartnamesini idareden alabileceklerdir.

d) Yarışma takvimi

1. Yarışmanın ilanı                                              :  30.11.2012 Cuma

2. Ön seçim dosyaları için son

    başvuru tarihi                                                  :  26.12.2012 Çarşamba Saat: 17:00

3. Yeterlilik alan isteklilere davet yapılması        :  İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

4. Sorular için son gün                                        :  İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

5. Projelerin teslim tarihi                                     :  İsteklilere davet mektubunda duyurulacaktır

6. Jüri değerlendirme tarihi                                 :  İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

7. Sergi tarihi                                                      :  İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

8. Kolokyum tarihi                                              :  İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

e) Danışman, asli ve yedek jüri üyeleri ile

    raportörlerin isimleri                                       :  DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

                                                                               M. Emin ZARARSIZ                                         (MEB Müsteşarı)

                                                                               M. Mustafa MURAT                                         (İnşaat ve Emlak Grup Başkanı)

                                                                               Hasan ÖZBAY                                                   (Y. Mimar)

                                                                               Bedri EMİNSOY                                               (Eğitimci)

                                                                               ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

                                                                               Haydar KARABEY                                            (Prof. Dr. Mimar–MSÜ) (Jüri Başkanı)

                                                                               Dürrin SÜER                                                      (Dr. Mimar – DEÜ)

                                                                               Erdal SORGUCU                                               (Mimar – İTÜ)

                                                                               Kaan ÖZER                                                        (Mimar-Gazi Ü.)

                                                                               Atilla ESER                                                        (İnş. Y. Mühendisi – İTÜ)

                                                                               YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

                                                                               Sabri KUŞCU                                                     (İnş. Mühendisi)

                                                                               Deniz GÜNER                                                   (Doç. Dr. Mimar - YTÜ)

                                                                               Ramazan AVCI                                                  (Mimar - DEÜ)

                                                                               RAPORTÖRLER

                                                                               Aynur ÇINAR                                                    (MEB-Mimar)

                                                                               Saniye KÖLEMENOĞLU                                 (MEB-Mimar)

                                                                               Seden CİNASAL AVCI                                    (Mimar)

f) Verilecek ödüllerin sayısı ve tutarları.             :  Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda, 8 arsa için ayrı ayrı olmak üzere, seçilen projelere aşağıdaki ödüller net olarak ödenecektir.

                                                                               1. Ödül Net:                                                        35.000 TL (Otuzbeşbin Türk Lirası)

                                                                               2. Ödül Net:                                                        25.000 TL (Yirmibeşbin Türk Lirası)

                                                                               3. Ödül Net:                                                        20.000TL (Yirmibin Türk Lirası)

                                                                               3 adet Mansiyon (Herbirine) Net:15.000 TL (Onbeşbin Türk Lirası)

                                                                               Yukarıda belirtilen ödül ve mansiyonlar ile jüri üyeleri ve raportörlerinin ücretleri, yarışma sonucunun açıklanmasını izleyen 30 gün içerisinde net olarak ödenecektir. Yarışmacıların ödül veya mansiyon alabilmesi için proje teslimindeki asgari şartları sağlaması ve birinci elemeyi geçmesi gerekmektedir.

g) Şartname ve eklerinin nereden ve nasıl

    temin edileceği, satın alma bedeli,                   :  Yarışma dokümanları İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü B Blok 06500 Beşevler/ANKARA adresinde görülüp bedelsiz alınabilecektir.

3 - Ön seçime katılacaklardan istenen belgeler.    :  Aday yarışmacılardan istenen belgeler:

                                                                               - En az 10.000 m² kapalı alana sahip Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2012 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde belirlenen 4 ve daha üst sınıfta bir yapının mimari uygulama projesini gerçekleştirmiş olduğunu gösterir belgeler (mimarlar odası veya yarışmayı düzenleyen ilgili idaresinden alınmış sonuç yazısını beyan etmek yeterli olacaktır) 

                                                                               - Tüm ekip üyelerinin mesleki özgeçmişleri,

                                                                               - Proje ekibinin, tüm alt birimlerini (statik, elektrik, mekanik vb.) içerecek şekilde tanıtımı,

                                                                               - Referans listesi veya kataloglar.

4 - Ön seçim değerlendirme ölçütleri                  :  Aday yarışmacılardan aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlaması beklenmektedir:

                                                                               -Eğitim amaçlı bir yapının uygulama projesini tamamlamış olması,

                                                                               -Ulusal veya Uluslararası Mimari Proje Yarışmalarında ödül, mansiyon veya satın alma almış olması,

                                                                               -Eğitim tesisleri konusunda yayınlanmış akademik çalışmasının bulunması.

5 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

9528/1-1


Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doçentlik belgesini, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdan Fotokopisi,  yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

2 - Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve yabancı dilini belirtir dilekçelerine özgeçmiş, doktora diplomalarının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

4 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran tüm adaylar, 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

Başvuru Yeri :

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. )

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvan

Der.

Açıklama

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

İŞLETME

Profesör

1

Muhasebe ve Finansman alanında doçentliğini almış ve verimlilik, portböy yönetimi ve risk yönetimi alanında çalışmaları  olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Doçent

3

Doçentliğini Avrupa Birliği ve Bölge Çalışmaları alanında almış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

RESİM

 

Doçent

3

Plastik Sanatlar alanında çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

RESİM

 

Yardımcı Doçent

5

Ezilenlerin Yüzleri konusunda sanatta yeterlilik almış olmak

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

SOSYOLOJİ

GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ

Yardımcı Doçent

4

Sosyoloji alanında doktara yapmış ve Sosyal politika alanında çalışmaları  olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ

Yardımcı Doçent

1

Özneleşme Sürecinde Okul ve Bilgi İle İlişki alanında doktorasını yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

Yardımcı Doçent

3

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

TARİH

YENİÇAĞ

Yardımcı Doçent

3

Yeniçağ Tarihi Anabilim dalında Doktorasını yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

TARİH

ORTAÇAĞ

Yardımcı Doçent

5

Bizans dönemi Nusaybin ve Dara ile ilgili çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Yardımcı Doçent

3

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde doktora yapmış olmak.

İLAHİYAT BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ

DİN BİLİMLERİ

Yardımcı Doçent

4

Din Felsefesi alanında doktorasını yapmış olup, Bilinç ve kişisel özdeşlik konuları hakkında çalışmaları olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O.

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA

Yardımcı Doçent

5

Sıvı faz fermentasyon ortamında üretilen bazı fungus türlerinin antioksidan alanında çalışma yapmış olmak.

9512/1-1