30 Kasım 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28483

YARGI İLÂNLARI

 


Yayladağı Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yayladağı Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No : 2008/92

Karar No : 2010/209

Mahkememizin 27/10/2010 tarih ve 2008/92 Esas 2010/209 Karar ile Mustafa ve Fatma oğlu 1960 D.lu Sanık Abdulhalım Chaharlı ile Hanı ve Afaf oğlu 1974 D.lu Ammar Aljundı haklarında; Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan 5607 S.Y.3/1 (1.cümle) ,TCK.62/l,52/2 maddeleri gereğince 10 ay hapis, 80,00 TL. Adli Para Cezası ile cezalandırılmalarına, TCK. 51.maddesi uyarınca hapis cezalarının Ertelenmesine, takdiren 1 yıl denetim süresine tabi tutulmalarına, TCK. 54. maddesi uyarınca suça konu eşyaların Müsaderesine karar verilmiş olup, gıyabında verilen karar sanığa tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı kanunun 28-29. maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle kendisine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 gün sonra kesinleşeceği hususu ilan olunur.

9004

—————

Esas No : 2011/217

Karar No : 2012/25

Mahkememizin 25/01/2012 tarih ve 2011/217 Esas 2012/25 Karar ile Riyat ve Neriman oğlu 1987 D.lu Sanık Ahmet Şıh Mahmut ile Ali ve Velide oğlu 1988 D.lu Muhammed Şemmud haklarında; hırsızlık suçundan, TCK.142/l-a,143,35/2,62/1, maddeleri gereğince ayrı ayrı 1 Yıl 5 Ay 15 gün hapis Cezası ile cezalandırılmalarına, CMK.nun 231/5-6 maddeleri gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, CMK. nun 231/8 maddesi uyarınca sanıkların takdiren 5 Yıl denetime tabi tutulmasına karar verilmiş olup, gıyabında verilen karar sanıklara tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı kanunun 28-29. maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle kendisine tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınına müteakip 15 gün sonra kesinleşeceği hususu ilan olunur.

9231