17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28444

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


2012 YILI MAKİNA TEÇHİZAT ALIMI YAPILACAKTIR

Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketinden:


2. EL, HURDA VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ SATILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


İLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


2 KALEM ÇADIR MALZEMESİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


28 KALEM ÇADIR MALZEMESİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


KAZAN YIKAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TCDD 444 82 33 NOLU ÖZEL SERVİS NUMARASI İLE VERİLEN HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE HİZMET AĞININ GENİŞLETİLMESİ İÇİN CALL CENTER (ÇAĞRI MERKEZİ KURULMASI) HİZMETİNİN PROFESYONEL FİRMA ELİYLE YÜRÜTÜLMESİ İŞİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


FOTOKOPİ MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi İzmir Bölge Müdürlüğünden:


FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Trabzon Bölge Müdürlüğünden:


KURULUŞUMUZ PARKINDA MEVCUT MUHTELİF TİPTEKİ ÇEKEN ARAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE 2 KALEM (57.000 ADET) PİK FREN PAPUCU SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 100 TON NONİYONİK FLOKULANT SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


UV-VIS SPEKTROFOTOMETRE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünden:


YAP-İŞLET/KİRALA-DEVRET MODELİYLE İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


MERKEZİ SESLENDİRME VE ANONS SİTEMİ ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğünden:


AÇIK İHALE USULÜ SÜRÜCÜLÜ VE SÜRÜCÜSÜZ AHŞAP KASALI KAMYON KAMYONET VE TRAKTÖR ARAÇ KİRALAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TPAO Batman Bölge Müdürlüğünden:


MAHRUTİ DİŞLİLERİNİN İMALATI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


I. VE III. ÜNİTELERİNE AİT KAZAN GAZ YOLLARI ÜZERİNDE BULUNAN METAL KOMPANSATÖRLERİN DEMONTE EDİLEREK YERİNE BEZ  OMPANSATÖRLERİN MONTAJININ YAPILMASI VE KOMPANSATÖR İZOLASYONLARININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


10 ADET SIYIRICI İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TAM KONİK PÜSKÜRTME NOZULU SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2012 YILI MAKİNA TEÇHİZAT ALIMI YAPILACAKTIR

Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketinden:

İhale Kayıt Numarası                       :  2012/147194

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  TATARKÖY MEVKİİ PK:17 39750

b) Telefon ve faks numarası             :  2884644237 - 2884644160

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ticaret@heas.gov.tr

2 - İhale konusu malın niteliği,

     türü ve miktarı                             :  1- Dizel Seyyar Kompresör                   1 Adet

                                                            2- Seyyar Generatör-                             1 Adet

                                                            3- Kaynak Ağzı Açma Makinası           2 Adet

                                                            4- Spektrometre                                     1 Adet

                                                            5- Asit Dozlama Pompası                     1 Adet

                                                            6- Kostik Dozlama Pompası                  2 Adet

3 - İhalenin/Yeterlik

    Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer                              :  HEAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/3.KAT TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati                              :  30.10.2012 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

1. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

2. İhale dokümanı, HEAŞ Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü/Lüleburgaz-KIRKLARELİ adresindeki, Malzeme İkmal ve Ticaret Müdürlüğünden 50,00 TL (K.D.V. Dahil) temin edilebileceği gibi, Şartname bedeli, Şirketimiz Vakıflar Bankası Lüleburgaz Şubesindeki, TR53 0001 5001 5800 7293 6379 26 No' lu hesabına dekont edildikten sonra dekont ile birlikte yapılacak, yazılı başvuruya istinaden, gönderme bedeli alıcıya ait olmak şartı ile şartnameler posta/kargo yolu ile adrese de gönderilebilir.

3. Teklif mektupları 30/10/2012 Salı günü saat 14:00’a kadar aynı adresteki Muhaberat Servisine elden imza karşılığında teslim edilmiş olacaktır. Bu gün ve saatten sonra verilecek teklifler ile posta veya kargoda vaki olacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’da Şirketimiz Satın Alma ve İhale Komisyon Odasında alenen açılacaktır.

5. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

6. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin g bendi kapsamında Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

7. Bu ihale tüm yerli isteklilere açıktır.

8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (ALTMIŞ) Takvim Günü olmalıdır.

9. İhale konusu malzemeler ile ilgili Teknik Şartname ve İhtiyaç Listesi, Şirketimiz internet adresi; www.heas.gov.tr adresinden görülebilir.

8258/1-1


2. EL, HURDA VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ SATILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Afet Yönetimi Müdürlüğü Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan 2. El, hurda ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçların açık artırma ile satışı yapılacaktır.

2 - İhale 04 Kasım 2012 Tarihinde Saat 09.30 ile 18.00 arasında Türk Kızılayı Cad. No:1 Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Etimesgut Yerleşkesi Yemekhanesinde yapılacaktır.

3 - Muhammen bedeli 5.000,00 TL ve (5.000,00 dahil) altında olan araçlar için 500,00 TL, 5.000,00 TL -15.000,00 TL (15.000,00 dahil) arası olan araçlar için 1000,00 TL ve 15.000,00 TL üzerinde olan araçlar için 1.500,00 TL teminat bedeli yatırılacaktır.

4 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, ‘‘Balabanağa Mah. Büyük Reşitpaşa Cad. No: 18 Fatih/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden ve Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut /ANKARA adresindeki Toplumsal Hizmetler Koordinatörlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğümüzden temin edilebilir.

5 - İdari Şartname ve araç listesi internet Web sitemiz olan

www.kizilay.org.tr./ihale ilanları adresinde görülebilir.

6 - Türk Kızılayı 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

8246/1-1


İLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Tıp Merkezi/Hastanelerinin 3 yıllık ihtiyacı için ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ilaç ve serum satın alınacaktır.

2 - Firmalar 35.000,00 TL geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - Firmalar İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 -  İhaleye ait şartnameler " Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüz, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 26 Fatih / İstanbul” adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 200,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmaların, tekliflerini en geç 06 KASIM 2012 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - Teklifler aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

8247/1-1


2 KALEM ÇADIR MALZEMESİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kuruluşumuzca aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen 2 kalem malzeme ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

 

Malzemenin Cinsi

Miktarı

105 m2 (7x15 mt) İskelet ve Taşıma Paleti (Galvanizli)

100 adet

Sandık 105 m2 Çadır İçin (80x 120x72 cm 3 katlı)

100 adet

 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, ‘’Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No:18 Fatih/İSTANBUL” “adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 31 EKİM 2012 günü saat 09:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz Lojistik Direktörlüğü İdari İşler Evrak Birimi’ne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - Teklifler aynı gün saat 10:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

8248/1-1


28 KALEM ÇADIR MALZEMESİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kuruluşumuzca 28 Kalem Çadır Malzemesi ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, ‘’Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No:18 Fatih/İSTANBUL” “adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 31 EKİM 2012 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Lojistik Direktörlüğü İdari İşler Evrak Birimi’ne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - Teklifler aynı gün saat 14:00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

8249/1-1


KAZAN YIKAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Kazan Yıkama Hizmet Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2012/149165

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören-Milas-MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 252 532 36 00; 532 30 01

c) Elektronik posta adresi       :  keas@keas.gov.tr

2 - İhale konusu İşin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Termik Santralı kazanlarının yanma odası buharlaştırıcı boru yüzeylerinde su perdesi, SHT II. Kademe, SHT III. Kademe, RHT II. Kademe, RHT I. Kademe, SHT I. Kademe kızdırıcı paketlerinde ve çatı kızdırıcısı kısmı yanma odası kısmı ve eko kısmını kapsayan tüm kolektör odasında oluşan kül ve curuf birikintilerinin kuru ve yüksek basınçlı (en az 800 bar ve 60-70 lt/dk. Debili) su pompaları ile ünite kömür yakıcılarının kazan içinde kalan kısımlarındaki kömür ve hava kanalları ile eko bölgesinin kuru olarak içerisinde belirlenecek zamanlarda temizlettirilmesi işidir.

b) Teslim yeri                         :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören / Milas / MUĞLA

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesinden itibaren kazanlar teker teker yükleniciye teslim edilecek ve her bir kazanın temizlik süresi 28 takvim günü olup; sözleşme süresi 15 aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  07/11/2012 Çarşamba günü, saat: 14:00

4 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 07/11/2012 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif tutarının en az %3’ü oranında geçici teminat verecektir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

9 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Hizmet Alımı ihalesi EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’ncü Maddesinin (g) Bendi kapsamında Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında yapılacaktır.

11 - İstekliler Mesleki ve teknik yeterliliklerinin tespiti için;

a) Yer Görme Belgesi

b) İş Deneyim Belgesi

12 - İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir.

8233/1-1


TCDD 444 82 33 NOLU ÖZEL SERVİS NUMARASI İLE VERİLEN HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE HİZMET AĞININ GENİŞLETİLMESİ İÇİN CALL CENTER (ÇAĞRI MERKEZİ KURULMASI) HİZMETİNİN PROFESYONEL FİRMA ELİYLE YÜRÜTÜLMESİ İŞİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2012/143510

1 - İdarenin:

a) Adresi                                       :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0312 309 05 15/4199 - Faks: 0312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi            :  malzemesipariş@tcdd.gov.tr.

İhale konusu işin adı ve miktarı    :  TCDD 444 82 33 Nolu Özel Servis Numarası ile verilen hizmetlerin geliştirilmesi ve hizmet ağının genişletilmesi için CALL CENTER (Çağrı Merkezi Kurulması) Hizmetinin Profesyonel Firma Eliyle Yürütülmesi işi hizmet alımı

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığına 09.11.2012 Cuma günü saat 14.00'a kadar, verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Genel Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV Dâhil 100,-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 8241/1-1


FOTOKOPİ MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, iç piyasadan teknik ve ticari şartname esasları dahilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

 

Malzemenin Grubu

Miktar

(Adet)

Neye Göre

Alınacağı

Son Teklif

Verme Tarihi

GRUP 3: BÜRO MAKİNE ve ALETLERİ

Fotokopi makinesi (renkli 20 çekim), Tip 1

300

Teknik Şartname

30.10.2012

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDELLER ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler en geç 30.10.2012 tarihinde, saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III No’lu Satın Alma Dairesi Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, teknik şartnamesine uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8225/1-1


FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi İzmir Bölge Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, tip ticari şartnamesi ile teknik şartnamesi ve ihale ek şartları hükümleri dahilinde iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN GRUBU

MİKTARI

(Top)

NEYE GÖRE

ALINACAĞI

GRUP 1: KAĞIT, KARTON ve MUKAVVA MAMULLERİ

112501 stok no’lu Fotokopi Kağıdı (I. Hamur, 80 gr/m2, 210x297 mm -A4)

1.250.000

Teknik Şartname

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını İzmir Bölge Müdürlüğünde ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale doküman bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 07.11.2012 günü en geç saat 12.00’ye kadar İzmir Bölge Müdürlüğünde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarların tamamı için veya teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarların yarısından az olmamak kaydıyla kısmi teklif de verebileceklerdir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9 - Teslimat Adresi:

İzmir Bölge Müdürlüğü

Naldöken Mahallesi İnönü Caddesi No: 67

35050-Bornova/İZMİR

Ankara (Pazarlama Daire Başkanlığı)

İnönü Bulvarı No:18 Genel Müdürlük Binası C Blok 06041 Yücetepe Çankaya/ANKARA 06041-Ankara

8229/1-1


FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Trabzon Bölge Müdürlüğünden:

                                                                                                                                                                                                                                    EK-4

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, tip ticari şartnamesi ile teknik şartnamesi ve ihale ek şartları hükümleri dahilinde iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN GRUBU

MİKTARI

(Top)

NEYE GÖRE

ALINACAĞI

GRUP 1 : KAĞIT, KARTON ve MUKAVVA MAMULLERİ

 

112501 stok no’lu Fotokopi Kağıdı (I. Hamur, 80 gr/m2, 210x297 mm -A4, )

1.200.000

Teknik Şartname

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Trabzon Bölge Müdürlüğünde ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale doküman bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 23.10.2012 günü en geç saat 12.00’ye kadar Trabzon Bölge Müdürlüğünde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarların tamamı için veya teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarların yarısından az olmamak kaydıyla kısmi teklif de verebileceklerdir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9 - Teslimat Adresi :

Trabzon Bölge Müdürlüğü

Rize Asfaltı Yalıncak Köyü

6120 Trabzon

Elazığ Bölge Müdürlüğü

Organize Sanayi Bölgesi

23180 Elazığ

Erzurum İrtibat Bürosu

Kazım Karabekir Mah. İstanbulkapı Cad.

Fuaryolu Sok 25200 Erzurum

Van İrtibat Bürosu

İskele Mah. 65040-Van

 

İHALE EK ŞARTLARI

1 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.

2 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır.

3 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarların tamamı için veya teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarların yarısından az olmamak kaydıyla kısmi teklif de verebileceklerdir.

4 - 112501 stok nolu Fotokopi Kağıdının ilk partisi sözleşme akdini müteakip 75 gün içinde, diğer partiler ise birinci partiye takiben 30’ar gün ara ile termin programında belirtilen yerlere teknik şartnamesine uygun olarak ve 3 parti halinde teslim edilecektir.

5 - İhale miktarının %20’sine kadar (en geç 30 (otuz) takvim günü içerisinde teslim kaydıyla) artırım yapılabilecektir.

İHALE KAYIT NUMARASI: 2012/152023

8265/1-1


KURULUŞUMUZ PARKINDA MEVCUT MUHTELİF TİPTEKİ ÇEKEN ARAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE 2 KALEM (57.000 ADET) PİK FREN PAPUCU SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                           :  2012/149783

1 – İdarenin

a) Adresi                                                   :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                    :  (0312) 309 05 15/4419-4149 (0312) 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                        :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 – İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı    :  2 Kalem (57.000 Adet) Pik Fren Pabucu

3 – Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 – Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 20/11/2012 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 – İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dahil 100,- TL Bedelle temin edilebilir.

6 – Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 – Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8191/1-1


ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 100 TON NONİYONİK FLOKULANT SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No: 2012/143012

1 - Teşekkülümüz Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 100 ton Noniyonik Flokulant Açık İhale usulüyle satın alınacaktır.

2 - Bu ihaleye yurtdışı istekliler katılabilecek olup, yurtdışı isteklilere ait teklifleri vermek üzere yetkili temsilcileri de iştirak edebilir.

3 - Teşekkülün

a) Adı ve Adresi                        :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 06010 Keçiören/Ankara

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 312 294 20 00 – 294 23 15

                                                     0 312 294 22 45 – 0 312 229 21 32

c) Elektronik Posta Adresi         :  nsaygi@etimaden.gov.tr

4 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  100 ton Noniyonik Flokulant

b) Teslim Yeri                           :  CFR/CPT İstanbul

5 - Geçici Teminat                     :  Firmalar teklif tutarının en az %3’ü kadar geçici teminat vereceklerdir (Detay bilgi için İdari Şartnamemize bakınız.). Geçici teminat teklif edilen para cinsinden (ABD Doları veya EUR) nakit olarak ya da Banka Teminat Mektubu şeklinde olacaktır.

6 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 06010 Keçiören/Ankara

b) Tarih ve Saati                        :  08/11/2012; 14.00 (yerel saat)

7- a) İhale Dokümanı Satın alınabilecek ve Görülebilecek Yerler :

• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Satın Alma Dairesi Başkanlığı

Adres: Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A

06010 Keçiören/Ankara

Tel : 0 312 294 20 00 Faks: 0 312 294 22 45 – 0 312 229 21 32

• www.etimaden.gov.tr

b) İhale Doküman Bedeli: 135,-USD veya 110,- EURO veya 250,-TL.

c) İhale Doküman Bedelinin Yatırılacağı Hesap Numaraları:

Yurtdışı İstekli Temsilcileri için;

T.C Ziraat Bankası A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü

(IBAN:TR 080001001745377122455001) TL hesabı

Yurtdışı İstekliler için;

T.C Ziraat Bankası A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü

(IBAN: TR 780001001745377122455002) USD hesabı

T.C Ziraat Bankası A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü

(IBAN: TR510001001745377122455003) EUR hesabı

8 - İhaleye teklif verecek firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Yurtdışı istekliler ve yurtdışı isteklilerin temsilcileri 7. maddede kendileri için verilen hesap numaralarından birine ihale doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına yatırmalarını müteakip ibraz edecekleri makbuz ve yazılı müracaat karşılığında, aynı maddedeki doküman satın alınabilecek yerlerden teknik ve idari şartnameleri temin edebileceklerdir.

10 - Teklifler kapalı zarf içinde 08/11/2012 tarih, saat 14.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün Gelen Evrak Servisine teslim edilecek veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilecektir. Teklifler, aynı gün saat 14.00’de Satın Alma Dairesi Başkanlığında hazır bulunan istekliler veya Türkiye’deki yetkili temsilcilerinin huzurunda açılacaktır. (Detay bilgi için İdari Şartnamemize bakınız.)

11 - Söz konusu ihaleye ait teknik ve idari şartnameler bizzat Teşekkülümüzden temin edilmiş olacak ve şartnameler teklif evrakı ile birlikte okunup kabul edildiği belirtilerek imzalanmış ve kaşelenmiş olarak Teşekkülümüze verilecektir.

12 - Teşekkülümüz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 3/g maddesi hükümlerine tabi olup, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya tamamen dilediğine vermekte serbesttir.

8101/1-1


UV-VIS SPEKTROFOTOMETRE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

1 adet UV-VIS spektrofotometre cihazının alımı ve işletme ambarımıza teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İKN                                        :  2012/147589

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  P.K.9    17400-ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası   :  0 286 4353370 - 286 4353375

c) Elektronik posta adresi       :  euascan1@ttmail.com

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Teknik şartname esasları dahilinde; Kimya Laboratuarı’nda kullanılmak üzere 1 adet UV-VIS spektrofotometre cihazı alımı ve işletme ambarımıza teslimi işi.

b) Teslim yeri                         :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 40 takvim gününde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                     :  01/11/2012 - 14.00

4 - İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ile www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını KDV dahil 20,00 TL karşılığı müdürlüğümüzden satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 01/11/2012 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8119/1-1


İHALEYE DAVET

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünden:

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ

Kredi No: 7717-TU

Türkiye Sağlık Personeli Memnuniyet Araştırmasına Yönelik

Hizmet Alımı

Ulusal Rekabetçi İhale Dokümanı

1 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi (Proje) kapsamındaki harcamaları finanse etmek üzere Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (IBRD) muhtelif para birimlerinden oluşan bir ikraz sağlamıştır. Bu ikrazın bir bölümü bu ihale sonucu oluşacak sözleşme kapsamında uygun ödemeler halinde kullandırılacaktır.

2 - Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare/İşveren olarak anılacaktır) Firmanızı, Proje kapsamında, Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle satın alınacak “Türkiye Sağlık Personeli Memnuniyet Araştırması”na yönelik hizmet alımı için kapalı teklif usulüyle teklif vermeye davet etmektedir. Yaklaşık hizmet süresi altı (6) aydır.

3 - Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiş olup, Teklif Sahiplerinden bu şartların tamamını sağlamaları beklenmektedir:

a. Teklif Sahibi en az son beş yıldır sosyal araştırmalar, piyasa araştırmaları, siyasi araştırmalar, kamuoyu yoklamaları ve benzeri alanlarda çalışıyor ve ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesine ve/veya ISO 20252 yönetim sistem belgesine sahip olmalıdır. Son beş yıl olarak 2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 yılları esas alınacaktır.

b. Teklif sahibinin son üç yıldaki, sosyal araştırmalar, piyasa araştırmaları, siyasi araştırmalar, kamuoyu yoklamaları ve benzeri alanlardaki faaliyetlerinden elde ettiği yıllık cirosu ortalama 1.000.000,00 TL veya yabancı para cinsinden eşdeğeri olmalıdır. Son 3 (üç) yıl olarak 2009, 2010 ve 2011 yılları esas alınacak, bu belgeler Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ya da Vergi Dairesince onaylı olacaktır. 2012 yılı başından ihale tarihine (teklif verilen son gün) kadar gerçekleştirilmiş işlere ait cirolar 2011 yılı cirosuna dâhil edilecektir.

c. Teklif sahibi ilan tarihinden geriye doğru son 5 yıl içerisinde ana Yüklenici olarak sözleşmelerden biri en az 500.000,00 TL veya yabancı para cinsinden eşdeğeri bedelinde olmak üzere bir veya birden fazla sözleşme kapsamında toplamda 1.000.000,00 TL veya yabancı para cinsinden eşdeğeri sözleşme bedeline sahip, benzer nitelikte işi başarıyla tamamlamış olmalıdır.

d. Teklif sahibi görev tanımları ve asgari nitelikleri Teknik Şartnamede belirtilen bir Takım Lideri ile sayıları aşağıda belirtilen uzman personele sahip olmalı veya ihalenin kalması halinde bu personeli sağlayacağını taahhüt etmelidir.

 

Personel

Adet/Kişi

Takım Lideri

1

Proje Müdürü

1

Veri Tabanı Uzmanı

1

İstatistik Uzmanı

1

 

e. Teklif sahibinin bankalar nezdinde en az 100.000,00 (yüz bin) TL veya eşdeğeri kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış gayri-nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı olmalıdır. Bunu gösteren banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir. Bu belgeler ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyitli olacaktır

f. Teklifin ortak girişim tarafından verilmesi halinde; ortak girişimi oluşturan firmaların; yukarıda (a)’daki koşulları ayrı ayrı; (b), (c), (d) ve (e)’de ki koşulları ise müştereken sağlamaları gerekmektedir. Ancak, Ortak Girişimin Lider firmasının: (b) maddesindeki ciro şartının en az %70’ini sağlaması; (c) maddesindeki sözleşmelerden de en az birini yüklenici sıfatıyla gerçekleştirmiş olması gerekmektedir.

4 - İhale dokümanları, Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün, T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesindeki IBAN No: TR42 0000 1001 0000 0350121014 numaralı hesabına banka havalesi yoluyla aktarılacak 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında aşağıda verilen adresten temin edilebilir. İlgilenen muhtemel teklif sahipleri aynı adresten ihtiyaç duydukları ilave bilgileri alabilir veya bu adreste ihale dokümanlarını görebilirler. Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1 Sokak No: 13

1. Kat Satın Alma Birimi Oda No: 101

06430 Sıhhiye Çankaya Ankara

Tel: 0312-585 68 31/32/34 - Faks: 0312-585 68 69 – 585 69 27

5 - Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 20.11.2012 tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü süreyle geçerli olacaktır. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup, en az 16,000 (On altı bin) TL bedelinde Teklif para birimi cinsinden düzenlenmiş bir geçici teminatla birlikte yukarıda 4. paragrafta verilen adrese 20.11.2012 tarihinde saat 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Geç gelen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan Teklif Sahibine iade edilecektir. Teklifler, aynı adresteki 5. kat toplantı salonunda, Teklif Sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda 20.11.2012 tarihinde saat 14:05’de açılacaktır.

6 - Bu ihale, Dünya Bankası Satın Alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Açık İhale (NCB) seklinde yapılacaktır.

8221/1-


YAP-İŞLET/KİRALA-DEVRET MODELİYLE İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

Türk Kızılayı’na ait Düzce ili, Akçakoca İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 81 Ada, 1 Parsele

kayıtlı 129m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine yap-işlet/kirala-devret modeliyle inşaat yaptırılacaktır.

1 - İhale dosyası; Ankara’da Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğünde (Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA Tel: 0 312 430 23 00/1441) ve Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nde (Balabanağa Mah. Büyük Reşitpaşa Cad. No: 18 Fatih/İSTANBUL Tel:0 212 514 95 00 ) incelenebilir.

2 - İhale dosyası bedeli 250,00 TL olup, ihaleye girmek isteyenler ihale dosyasını, Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğünden ve Balabanağa Mah. Büyük Reşitpaşa Cad. No: 18 Fatih/İSTANBUL adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden satın alacaklardır.

3 - İhale dosyası içinde yer alan teklif alma şartnamesi ve sözleşme şartlarına göre hazırlanacak teklif dosyası, en geç 05.11.2012 gün, saat 11:00 ’a kadar Ankara’da Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Evrak Birimine (Ataç 1 Sokak No:32 Yenişehir / ANKARA) verilecektir. İhale aynı gün saat 14:30 ’da yapılarak teklifler açılacaktır.

4 - Posta ile gönderilecek teklifler kabul edilmez.

5 - Detaylı bilgi için www.kizilay.org.tr/ İhale ilanları adresine başvurulabilir.

6 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu tabi değildir.

8220/1-1


MERKEZİ SESLENDİRME VE ANONS SİTEMİ ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğünden:

DHMİ İhale Yönetmeliğine göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Dosya Numarası                  :  2012 / 150278

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Çardak Köyü Mevkii 16900 YENİŞEHİR/BURSA

b) Telefon ve faks numarası         :  0224 7818181 – 0224 7818180

c) Elektronik posta adresi (varsa) :-

2 - İhale konusu malın                 

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Mal Alım İşi - 1 Adet

b) Teslim yeri                               :  DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü Yenişehir/BURSA

c) Teslim tarihi                              :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 30 (Otuz) takvim gününde çalışır vaziyette (montaj, demontaj ve eğitim dahil) teslim edilecektir.

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü Toplantı salonu

b) Tarihi ve saati                           :  06/11/2012 Salı günü saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

ı) İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin ortak girişim olması halinde İdari Şartname (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1- İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.   

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1- İş Deneyim Belgesi: İstekli, teklif edeceği bedelin en az %50’si oranında, tek sözleşmeye dayalı olarak, son 5 yıl içinde, yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde, bu iş bünyesinde teklif edeceği Genel Yayın ve Anons Sistemini noksansız ve ayıpsız olarak temin ve tesis ettiğini gösterir iş bitirme belgesini, teklif evrakları ile birlikte verecektir.

4.3.2- İstekli; imalatçı ise imalatçılık belgesini, yetkili satıcı ise üretici firmanın vermiş olduğu yetkili satıcılık belgesini, teklif evrakları ile birlikte verecektir. Belgeler yabancı dilde hazırlanmış ise onaylı Türkçe tercümeleri de verilecektir.

4.3.3- Ürünün; Marmara Bölgesinde veya Ankara’da, sistemin idamesi konusunda bakım onarım hizmeti verebilecek ve yedek parça desteği sağlayabilecek bir teknik servis bulunduğuna veya istekli bu hizmeti verebilmek için gerekli şartlara sahip olduğuna dair belgeyi, teklif evrakları ile birlikte verecektir.

4.3.4. Sistemde yer alan malzemeler; TSE, ISO gibi ulusal/uluslararası standartlara ve bu şartnamede öngörülen şartlara uygun olacaktır. Ulusal/uluslararası standartlarda imal edilmeyen cihazlar teklif edilmeyecektir. İstekli, teklif ettiği malzemeler ile ilgili standart veya standartlara uygunluk belgesini, teklif evrakları ile birlikte verecektir.

4.4- Bu ihalede benzer iş olarak “Genel Yayın ve Anons Sistemi Temini İşi” kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü Malzeme Şefliği adresinden görülebilir ve 50,00 TL (KDV dahil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 06/11/2012 Salı günü, saat 14:00’e kadar DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü / Personel ve İdari İşler Şefliğine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

8216/1-1


AÇIK İHALE USULÜ SÜRÜCÜLÜ VE SÜRÜCÜSÜZ AHŞAP KASALI KAMYON KAMYONET VE TRAKTÖR ARAÇ KİRALAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TPAO Batman Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2012/144463

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN

b) Telefon ve faks numarası             :  (488) 213 27 10 (6 Hat)

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  www.ayuruk@tpao.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1) 2009 model ve üstü 3,5 ton ve üstü yük taşıma kapasiteli Ahşap Kasalı 8 Adet Sürücülü Kamyon

                                                            2) 2011 model ve üstü 4,5 ton ve üstü yük taşıma kapasiteli Uzun Ahşap Kasalı 1 Adet Sürücüsüz Kamyon ,

                                                            3) 2009 model ve üstü 2400 CC (Silindir Hacmi) ile 3000 CC (Silindir Hacmi) arası 19 adet Sürücülü çift kabinli Kamyonet

                                                            4) 2009 model ve üstü 2400 CC (Silindir Hacmi) ile 3000 CC (Silindir Hacmi) arası 1 adet Sürücüsüz tek kabinli Kamyonet

                                                            5) 2006 model ve üstü 3100 CC (Silindir Hacmi) ile 4500 CC (Silindir Hacmi) arası 4 adet Sürücülü çift kabinli Kamyonet

                                                            6) 2011 model ve üstü 2 adet Sürücülü Traktör olmak üzere toplam 35 adet araç kiralama işi. -Açık İhale

b) Yapılacağı yer                              :  TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN

c) İşin süresi ve başlama tarihi         : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI MÜTEAKKİP – BİR YIL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TPAO BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN

b) Tarihi ve saati                              :  08.11.2012 SAAT 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Makine, Teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünde İsteklinin adına alınmış K1 Yetki Belgesine sahip olması gerekir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her Türlü İş Makinaları Kiralama İşi.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TL (Türk Lirası) karşılığı TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- BON BAŞMÜHENDİSLİĞİ BATMAN adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - MUHABERAT ŞEFLİĞİ BATMAN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış ) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp İdaremiz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

8081/1-1


MAHRUTİ DİŞLİLERİNİN İMALATI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz Dış Tesisler Makina Bakım servisinin ihtiyacı olan, ekte teknik resimleri verilen ayna - mahruti dişlilerinin imalatı işi, Teknik Şartname esaslarında açık ihale usulü ile ihale edilerek temin edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2012/146449

1 - İdarenin                                   :

a) Adresi                                       :  YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası         :  TEL:0 252 572 5191 FAX: 0 252 572 5384

c) Elektronik posta adresi             :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  1 - Mahruti dişlilerinin imalatı

b) Teslim yeri                               :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                              :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 105 (yüzbeş) Takvim Günüdür

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                           :  12/11/2012 - 14:00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/ MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: HALKBANKASI YATAĞAN ŞUBESİ TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. )

5 - Teklifler, 12/11/2012 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8140/1-1


I. VE III. ÜNİTELERİNE AİT KAZAN GAZ YOLLARI ÜZERİNDE BULUNAN METAL KOMPANSATÖRLERİN DEMONTE EDİLEREK YERİNE BEZ  OMPANSATÖRLERİN MONTAJININ YAPILMASI VE KOMPANSATÖR İZOLASYONLARININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüze ait I. ve III. Ünitelerine ait kazan gaz yolları üzerinde bulunan metal kompansatörlerin demonte edilerek yerine bez kompansatörlerin montajının yapılması ve kompansatör izolasyonlarının yenilenmesi işi; açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                         :  2012/139189

1 - İdarenin                                      :

a) Adresi                                          :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası             :  0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  I. ve III. Ünitelerine ait kazan gaz yolları üzerinde bulunan metal kompansatörlerin demonte edilerek yerine bez kompansatörlerin montajının yapılması ve kompansatör izolasyonlarının yenilenmesi işi

b) Teslim yeri                                   :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                                 :  İşin toplam süresi İşe başlama tarihi itibarı ile 40 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                              :  14.11.2012 - 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan / MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.- TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02.İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.

5 - Teklifler, 14.11.2012 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

7966/1-1


10 ADET SIYIRICI İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan Kül-Curuf atma sistemindeki konveyörlerde kullanılmak üzere 10 adet Sıyırıcının, Teknik Şartname esaslarında açık ihale usulü ile ihale edilerek temin edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2012/136269

1 - İdarenin                             :

a) Adresi                                 :  YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası   :  TEL:0 252 572 5191 FAX: 0 252 572 5384

c) Elektronik posta adresi       :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  1 - Sıyırıcı              (10 Adet)

b) Teslim yeri                         :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 (Kırkbeş) Takvim Günüdür

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                     :  07/11/2012 14:00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan / MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: HALKBANKASI YATAĞAN ŞUBESİ TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. )

5 - Teklifler, 07/11/2012 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

7801/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Fuel-oil sisteminde kullanılmak üzere 5 adet Yüksek Basınç ve 3 adet Alçak Basınç fuel-oil pompasının (üç vidalı tip) ve Kazan Beton Tankında kullanılmak üzere 6 adet santrifüj tipi pompanın (kaplin dahil motoruyla beraber) akuple bir şekilde teknik şartname ve teknik resim esaslarında temini ve teslim işi; açık ihale usulü ile ihale edilerek satın alınacaktır.

İhale kayıt numarası                               :  2012/142890

1 - İdarenin                                             :

a) Adresi                                                :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü YATAĞAN/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası                   :  0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi                       :  ticaret@yatagants.gov.tr

d) İhale Dökümanının Görülebileceği

    İnternet Adresi                                   :  www.yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

 

Kısım No

Malzemenin Adı

Miktar (Adet)

1

Yüksek Basınç Fuel-oil pompası (üç vidalı tip)

5

2

Alçak Basınç Fuel-oil pompası (üç vidalı tip)

3

3

Santrifüj tip pompa (kaplin dahil motoruyla beraber akuple bir şekilde)

6

 

b) Teslim yeri                                         :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihleri                                   :  1.Kısımda pompalar için teslim süresi Sözleşmeyi müteakip 60 Takvim Günüdür.

2. Kısımdaki pompalar için teslim süresi Sözleşmeyi müteakip 60 Takvim Günüdür.

3. Kısımdaki pompalar için teslim süresi Sözleşmeyi müteakip 35 Takvim Günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                                     :  08.11.2012 saat 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan / MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02.İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. )

5 - Teklifler, 08.11.2012 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8094/1-1


TAM KONİK PÜSKÜRTME NOZULU SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüz Baca Gazı Arıtma Tesisi Yıkayıcı Kule içerisinde bulunan damla tutucu paketlerinde püskürtme Nozullarının temini ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilerek satın alınacaktır.

İhale kayıt numarası                         :  2012/146384

1 - İdarenin                                      :

a) Adresi                                          :  Yeaş Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası             :  0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  2500 Adet Tam Konik Püskürtme Nozulu

b) Teslim yeri                                   :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşmeye müteakip 30 Takvim Günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                              :  13.11.2012. 15.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan / MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.- TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale dokümanını satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu faks’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. )

5 - Teklifler, 13.11.2012 saat 15.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8093/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ         :     ALADAĞ                                                                          İHALE TARİHİ              :     31.10.2012

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ            :     BOLU                                                                                İHALE YERİ                   :     KARACASU

 

DEPOSU

EMVALİN CİNSİ

PARTİ ADETİ

MİKTARI

MUH BEDL.

%3 TEMİNATI

(TL)

AÇIKLAMA

ADET

M3.DM3.

Ster

Sarıalan

l.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

1

 

15,000

 

290,00

131,00

2012 Üıt.

Ortakıraç

2.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom.

1

 

30,000

 

300,00

271,00

2012 Ürt.

Muhtelif

2.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

3

 

85,000

 

280,00

717,00

2012 Ürt.

Muhtelif

3.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom.

5

 

148,458

 

220,00

983,00

2012 Ürt.

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

21

 

741,805

 

210,00

4.690,00

2012 Ürt.

Ortakıraç

3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

1

 

29,300

 

230,00

203,00

Teminat İrat

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom.

22

 

732,917

 

175,00

3.864,00

2012 Ürt.

Çaydurt

2.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

1

 

10,000

 

270,00

82,00

2012 Ürt.

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

7

 

210,000

 

195,00

1.232,00

2012 Ürt.

Sultanköy

3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom.

1

 

30,000

 

165,00

149,00

2012 Ürt.

Ortakıraç

2.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

1

 

28,162

 

240,00

203,00

2012 Ürt.

Muhtelif

3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom.

7

 

254,144

 

205,00

1.566,00

2012 Ürt.

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

87

 

3.765,839

 

200,00

22.667,00

2012 Ürt.

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

32

 

1.129,398

 

175,00

5.948,00

2012 Ürt.

Muhtelif

2.S.Çs.Maden Direk

23

 

405,930

 

185,00

2.264,00

2012 Ürt.

Ortakıraç

2.S.Çs.Maden Direk

1

 

38,638

 

185,00

215,00

Teminat İrat

Çaydurt

2.S.Gök.Maden Direk

1

 

30,000

 

160,00

145,00

2012 Ürt.

Muhtelif

Çam Kağıtlık Od.

33

 

1.092,358

 

170,00

5.598,00

2012 Ürt.

Muhtelif

Çam Kağıtlık Od.

116

 

2.790,764

 

145,00

12.194,00

2012 Ürt.

Muhtelif

Gök. Kağıtlık Od.

58

 

1.937,047

 

170,00

9.931,00

2012 Ürt.

Muhtelif

Gök. Kağıtlık Od.

108

 

3.257,070

 

145,00

14.229,00

2012 Ürt.

Çaydurt

Kay. Yuv. San. Od.

1

 

6,000

 

160,00

29,00

2012 Ürt.

Alabarda 162 N.B.

2.SNB.Çam Sırık

1

 

 

6

62,00

12,00

2012 Ürt.

TOPLAM

532

 

16.767,830

6

 

87.323,00

 

 

1 - İşletme Müdürlüğümüzün Satış Depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı 532 parti orman emvali açık artırmalı ihaleye çıkarılmış olup, İbreli ve yapraklı tomruk, tel direği, maden direği ve sanayi odunlarının mal bedelinin %40 ı, ibreli ve yapraklı kağıtlık odun, lif-yonga odunu, sırık ve yakacak odunun %30'u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin kalan bakiye için aylık %0,8 vade faizi karşılığı 9 aya kadar vadeli, olmak üzere, limit dâhili süresiz Banka Teminat Mektubu alınmak suretiyle satış işlemi gerçekleştirilecektir.

2 - Açık arttırmalı satış 31/10/2012 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00'de Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda Toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar.

3 - Global olarak ihaleye çıkartılan emvaller (% 50 + -) ihale gününde kesin rakamlar üzerinden ihale olunacaktır.

4 - Teminatlar Saat 13.30'a kadar İşletme Müdürlüğümüz muhasebesinde alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5 - Satış ek no: 1,2,4 ve 6 nolu model özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dâhilinde yapılacak olup, alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayi odası belgesini, Kapasite Belgelerini, vekiller vekaletname ve yetki belgeleri ile birlikte kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

6 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur.

NOT: Ortakıraç Deposundan satışa çıkarılan, istif numaraları "A" ile başlayan istifler (Aladağ Orman İşletme Şefliğinden üretilen) FSC sertifikalı ürünlerdir.

TEL: 0374 262 96 60-61 FAX: 0374 262 96 10

http www.boluobm.ogm.gov.tr

e-mail aladagisl@ogm.gov.tr

8209/1-1