17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28444

YARGI İLÂNI

 


İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

DOSYA NO                    :  2011/645

KARAR NO                    :  2012/630

MÜŞTEKİ                       :  45514625394 OSMAN BURGUCU, Mustafa oğlu, 20/08/1954 doğumlu. Hıdırağa Mah. 6 Sok. No:24 45700 Kırkağaç/ MANİSA

SANIK                             :  DURSUN EZA, MEHMET ve AYŞE oğlu, 28/02/1975 İZMİR doğumlu, KONYA, BEYŞEHİR, YAZYURDU mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yazıyurdu Köyü Beyşehir/ KONYA adresinde oturur. İş adresi: .

SUÇ                                 :  Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık

SUÇ TARİHİ                  :  24/09/2011

ASIL KARAR TARİHİ  :  03/05/2012

EK KARAR TARİHİ      :  05/09/2012

Sanık Dursan EZA hakkında mahkememizde açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda, sanığın gıyabında verilen karar sanığın dosyamızda bulunan adresinin yetersiz ve sanığın adresinin meçhul olması nedeniyle bulunup tebliğ edilemediğinden dosya ele alındı incelendi:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Sanık Dursun EZA hakkında verilen mahkememizin 2011/645 Esas ve 2012/630 Karar sayılı ilamı ile verilen gıyabı karar, sanığın dosyada bulunan adresinin yetersiz ve adresinin meçhul olması nedeniyle, usulüne uygun olarak tebliğ edilemediğinden;

Karar özetinin 7201 Sayılı Tebligat kanunun 28,29,30 ve 31 maddeleri gereğince, Resmi Gazete’de ilanen tebliğine, ilanın yapıldığı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, ilanın bir örneğinin kararla birlikte bir ay süre ile Adliye divanhanesine asılmasına tanzim edilecek ilan örneğinin, Cumhuriyet Başsavcılığı vasıtası ile yayınlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderilmesine evrak ve dosya üzerinden karar verildi.

7689/1-1