21 Eylül 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28418

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


JENERATÖR ELEKTRONİK KARTI ALIMI VE TAMİRİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


I. VE II. ÜNİTE KAZAN VE BUNKER ÜSTÜ ÇATILARINDAKİ ÇATI, ÇATI YAN DUVAR VE DUVAR ÜSTÜ KEP SAÇLARININ DEĞİŞİMİ VE I- IV. ÜNİTE KAZAN DIŞ CEPHE KAPLAMALARINDA EKSİK OLAN SACLARIN TAMAMLANMASI İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


ÖZELLEŞTİRME İHALESİ YAPILACAKTIR

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden:


SAFKAN ARAP KISRAĞI SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Çorum İl Özel İdaresi İl Encümeninden:


FUNGAL ALFA AMİLAZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


50 t/h ve 70 t/h KAPASİTELİ KAZANLARIN MODERNİZASYONU YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Şanlıurfa Belediye Başkanlığı Belsan İmar İnş. Gıda San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


PATİNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


7 ADET TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanlığından:


217 ADET ACİL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ, 82 ADET YANGIN İŞARET LEVHALARI TEMİN EDİLECEKTİR

TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden:


GEZER VİNÇLERİN REVİZYON HİZMETLERİNİN SATIN ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


KONURALP BELEDİYESİ 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU’NUN 35. MADDESİ GEREĞİNCE KİRALANMASI YAPILACAK TOPLAM 4 HATTA İLİŞKİN İHALE İLANI

Konuralp Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğümden:


ALÜMİNYUM ŞERİT, MUHTELİF CİNSTE METAL KAPAK, POLİETİLEN CONTA VE OLUKLU KARTON KUTU SATIŞI HAKKINDA DUYURU

Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


GA2. 6 İŞİ İÇİN ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MAL ALIMI SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


Contracts Awarded by ICB Number: GA2.6

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


GA3.22 – PAKET 1 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MAL ALIMI SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


GA3.22 – PAKET 2 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MAL ALIMI SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: (İPKB)


795 MCM İLETKENLİ (41+904,00) KM 154 Kv BAĞIŞLI-HAKKARİ E.İ.HATTININ KAMULAŞTIRMA, İMAR PLANLARI VE TASARRUF BELGELERİN HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 17. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: VAN


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Şanlıurfa İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Ağrı İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


JENERATÖR ELEKTRONİK KARTI ALIMI VE TAMİRİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

2 adet 800 kW Cummins marka dizel jeneratöre ait 8 kalemde toplam 9 adet elektronik kartın alımı ve 2 adet kartın dizel jeneratörlere montajı ile mevcut arızasının giderilmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İKN                                        :  2012/130740

1. İdarenin

a) Adresi                                 :  P.K. 9  17400-ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası   :  0 286 4353370 – 286 4353375

c) Elektronik posta adresi       :  euascan1@ttmail.com

2. İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       : Teknik şartname esasları dahilinde; 2 adet 800 kW Cummins marka dizel jeneratöre ait 8 kalemde toplam 9 adet elektronik kartın alımı ve 2 adet kartın dizel jeneratörlere montajı ile mevcut arızasının giderilmesi işi.

b) Teslim yeri                         :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE

c) Teslim tarihi                        :  İsteklilerce tekliflerinde belirtilecektir. 

3. İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                     :  28/09/2012 - 10.00

4. İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ile www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını KDV dahil 20,00 TL karşılığı müdürlüğümüzden satın almaları zorunludur.

5. Teklifler 28/09/2012 Cuma günü, saat 10.00’a kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.

7471/1-1


I. VE II. ÜNİTE KAZAN VE BUNKER ÜSTÜ ÇATILARINDAKİ ÇATI, ÇATI YAN DUVAR VE DUVAR ÜSTÜ KEP SAÇLARININ DEĞİŞİMİ VE I- IV. ÜNİTE KAZAN DIŞ CEPHE KAPLAMALARINDA EKSİK OLAN SACLARIN TAMAMLANMASI İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen hizmetin açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2012/131027

1 - Teşekkülün;

a)Adresi                                  :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K: Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası :  0–274–248 56 60 (Pbx) Fax: 0–274–248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri  :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin: a)

 

Sıra No

YAPILACAK İŞİN CİNSİ

MİKTARI

1

1. ve 2. Ünite Kazan (67 mt.) ve bunker üstü (37 mt.) Çatısındaki eskiyen alüminyum trapez saçların, 1. ve 2. ünite Çatı havalandırma baca saçları, Çatı Yan Duvar İç Saçları ve Duvar Üstü Kep Saçlarının ve 3. Ünite eskiyen çatı yan duvar üstü kep saclarının yenilenmesi

~ 2750 m² ± % 20

2

1. ve 2. Ünite Kazan Çatılarında (67 mt.) atkı aralarına 7 mm X 70 mm X 70 mm X 6000 mm Köşebent kaynatılacaktır.

~ 200 m. ± % 20

3

I., II., III ve IV. Ünite kazan dış cephelerinde eksik olan yerlerin Alüminyum Trapez Saçlarla kaplanması

~400 m² ± % 20

 

b) Teslim Yeri                        :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

c) Teslim Süresi                      :  Sözleşmenin İmzalanmasına Müteakip 60 Takvim günü

d) Dosya No                           :  Ticaret 2012/86

e) İhale Usulü                         :  Açık İhale

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                    :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA

b) İhale Tarihi ve Saati            :  16.10.2012 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:                                                                    

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

ı) OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi. (Mekanik Montaj, Çelik Konstrüksiyon veya Saç Kaplama İşlerinden herhangi birini içermelidir.)

i) İş deneyim belgesi

(1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan, tutarı teklif edilen bedelin % 30’dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Benzer İş: 1 - Çelik Konstrüksiyon 2 - Çatı Kaplama 3 - Cephe Kaplama İşleri

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), (c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58. madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli/Yüklenici EÜAŞ’a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dahil 100,-TL (Y.Yüz Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi, telefon, faks numarası, vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir kaşeli ve imzalı yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 16.10.2012 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

7468/1-1


ÖZELLEŞTİRME İHALESİ YAPILACAKTIR

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, tabloda yer alan kuruluşlardaki İdare hissesi özelleştirilecektir.

 

İhalenin Konusu

Geçici Teminat Bedeli (ABD $)

İhale Dokümanı Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarihi

Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. deki % 56,09 oranındaki hisse

300.000

2.000

15/11/2012

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. deki %9,9993 oranındaki hisse

1.000.000

5.000

29/11/2012

 

1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak şartıyla her iki ihaleye de teklif verebilirler.

3 - İhalelere katılabilmek için İdare’nin aşağıda belirtilen adresinden her bir şirket hissesi için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin aynı adrese son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4 - İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- Halkbank Ankara Kurumsal Şubesinin TR250001200945200083000006 numaralı,

- T.C. Ziraat Bankası ANKARA Merkez Şubesinin TR860001000001387756615004 numaralı,

- Vakıfbank ANKARA Merkez Şubesinin TR220001500158007287550667 numaralı

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcıların (Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubunun veya Üyelerinden birinin) adı ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı açıkça belirtilecektir.

5 - Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. .hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören halka açık bir anonim şirkettir.

6 - Hisse senetlerinin yurtdışında yerleşik kişilere satışı yürürlükteki doğrudan yabancı yatırımlar mevzuatına tabidir.

7 - Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kanun’a tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.

8 - Özelleştirme işlemleri, Katma Değer Vergisinden ve her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

9 - İhalelere ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

Adres : Ziya Gökalp Caddesi No: 80    06600 Kurtuluş /ANKARA

Tel : (312) 585 80 00/ 8461- 8459  Faks : (312) 585 83 54

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

7558/1-1


MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan aşağıda müfredatı kayıtlı muhtelif hurda malzemeler kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde satışa arz edilmiştir.

Muhtelif iş makinesi ve muhtelif araç parçaları, kompresör, jeneratör, traktör ve traktör kepçe, karkas vasfında dış lastik, elektrik elektronik malzeme, muhtelif alüminyum, diesel ve benzinli motor, paslanmaz, motor bisiklet, tezgah, bilgisayar ve fotokopi makinesi parçaları, enerji kablosu dış kılıfı, toz plastik (alkatel), karton püsüs, tavan vinci, Bot 8 (Marinbot VIII), Yakıt Dubası, 705 – Su Layteri, stok fazlası kimyasal malzeme, elektrik motoru, ayıklanması ekonomik olmayan karışık vaziyette muhtelif cins topraklı malzeme, boru, yanmış araç ve d.çelik, muhtelif N1,M1 ömrünü tamamlamış araç, kağıt, tır yer dorsesi, römorklu sondaj makinesi, teressubat nitelikli malzeme, kantar platformu, d.çelik tel, tamkar emniyet halatı, tank palet takozları, sondaj ve sondaj delgi makinaleri, PVC ve plastik malzeme, iş makinaleri palet ve zinciri, pota curufu v.b. hurdaları.

 

İHALE TARİHİ                     İHALE SAATİ                        İHALE YERİ

02 EKİM 2012                               14.00                          MERKEZ/ANKARA

09 EKİM 2012                               14.00                          MERKEZ/ANKARA

16 EKİM 2012                               14.00                          MERKEZ/ANKARA

30 EKİM 2012                               14.00                          MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul Bölge Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 – 0312 384 03 07-178-216

ALİAĞA HUR. MD.                  : 02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.             : 03182242898

SEYMEN HUR. MD.                 : 02623413797/124-126

7481/1-1


İHALEYE DAVET

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden:

MESKİ Bilgi İşlem Altyapısının Geliştirilmesine Yönelik Donanım Temini

(MES-G4)

Kredi No       : 7312-TU

İhale No        : MES-G4

1. İLLER BANKASI, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) Belediye Hizmetleri Projesinin finansmanı için bir kredi (bundan sonra ''kredi'' olarak anılacaktır) almıştır. İLLER BANKASI, kredinin bir kısmını Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğüne (Bundan sonra Alt-Borçlu/İşveren olarak anılacaktır) “İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu Depo ve Depolararası Bağlantı Hatları Projesi” adıyla anılan alt-projenin finansmanı için tahsis etmiştir. Söz konusu kredinin bir bölümünün “MESKİ Bilgi İşlem Altyapısının Geliştirilmesine Yönelik Donanım Temini” sözleşmesi uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür. Bu ihale, Dünya Bankası satınalma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Dayalı İhale (NCB) şeklinde yapılacaktır.

2. Bu doğrultuda, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü; uygun teklif sahiplerini, aşağıda bilgilerinize sunulan ekipmanların tedarikini kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir. İhale tek ihale paketinden oluşmaktadır. Söz konusu ekipmanlar;

 

İŞ DEVAMLILIK YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI

1 Set

A TİPİ SUNUCU

3 Adet

B TİPİ SUNUCU

8 Adet

DİSK TABANLI YEDEKLEME ÜNİTESİ

2 Adet

SAN DİSK ÜNİTESİ

2 Adet

LTO5 TEYP KÜTÜPHANESİ

1 Adet

LTO5 TEYP 

1 Adet

YEDEKLEME YAZILIMI 

1 Adet

SAN ANAHTAR

4 Adet

KABİNET

3 Adet

IP KVM

2 Adet

ANAHTARLAMA CİHAZI

4 Adet

GÜVENLİK DUVARI

2 Adet

YÜK DENGELEYİCİ

1 Adet

GÜVENLİK YÖNETİMİ YAZILIMI

1 Set

YARDIM MASASI YAZILIMI

1 Set

AĞ VE SUNUCU YÖNETİMİ YAZILIMI

1 Set

ERİŞİM KONTROLÜ YAZILIMI

1 Set

AĞ ANALİZ YAZILIMI

1 Set

MALZEME ETİKETİ

10,000 Adet

DIŞ ORTAM MALZEME ETİKETİ

1,000 Adet

METAL YÜZEY YANSITICI

2,000 Adet

ARŞİV DOSYA ETİKETİ

10,000 Adet

DEMİRBAŞ ETİKETİ

10,000 Adet

DIŞ ORTAM DEMİRBAŞ ETİKETİ

10,000 Adet

4 CPU’ lu VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ

1 Adet

olarak belirlenmiştir.

3. Teklif sahibi ihale kapsamındaki tüm kalemler için teklif vermelidir. Tüm kalemleri kapsamayan kısmi teklifler kabul edilmeyecek ve yetersiz olarak nitelendirilecektir. İhale, ihale dokümanlarındaki tüm koşulları sağlayan en düşük teklif eden ve yeterlilik şartlarını karşılayan teklif sahibine verilecektir.

Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

i. Teklif Sahibi son üç (3) yıl (2009, 2010 ve 2011) içinde, teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşme kapsamında kamu veya özel sektöre en az bir (1) adet, “Felaket Kurtarma Merkezi Tedariği ve Kurulumu Projeleri”’ni başarıyla gerçekleştirmiş olmalıdır. Son teklif verme tarihine kadar tamamlanan işler 2011 yılına dahil edilebilir. Teklif sahibi, bu tecrubesini iş deneyim belgeleri ile kanıtlamalıdır.

ii. Teklif Sahibi benzer ekipmanların tedariki veya benzer hizmetlerin ifasında en az üç (3) yıl deneyimli olmalıdır. Bu tecrübesini referans mektupları ve önceki işleri ile tevsik edecektir. Teklif Sahibi son üç (3) yıldır müşterisi olan kurum ve kişilerin isim, adres ve telefonlarını teklifi ile birlikte verecektir.

iii. Teklif sahibinin son üç (3) yıllık ortalama cirosunun (2009-2010-2011) 1.000.000-USD (birmilyonamerikandoları)’dan az olmaması gerekmektedir. (Ciro, Bilanço ve Gelir Tablosu ile belgelendirilecek olup YMM veya vergi dairesi onaylı olacaktır ve hesaplamalar yapılırken ait olduğu yılın 30 Haziran tarihli TC Merkez Bankası Döviz Alış kurundan USD Dolarına çevrilecektir.)

iv. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son beş (5) yıl (2007-2011) içerisinde tamamladığı veya halen devam eden sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin yanlış veya eksik bilgi vermesi başvurunun iptaline neden olabilecektir.

4. Ortak Girişim olarak verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

5. İlgilenen uygun teklif sahipleri, aşağıdaki adresten daha fazla bilgi edinebilir ya da  ihale belgelerini bu adreste inceleyebilirler:

 

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı

Portakal Mahallesi 203. Cadde No: 202

Filtre Toplantı Salonu

Mersin

Telefon:0-324-3212402

Faks:0-324-3211552

E-posta       : lemanakkas1@gmail.com  ya da lemanakkas@meski.gov.tr

Web           : www.meski.gov.tr

 

6. İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerinin tamamını 50 TL (ElliTürkLirası) karşılığında, söz konusu meblağı MESKİ Genel Müdürlüğü Vakıfbank Metropol Şubesi IBAN: TR 54 0001 5001 5800 7292 2865 04 numaralı hesabına MESKİ Bilgi İşlem Altyapısının Geliştirilmesine Yönelik Donanım Temini (MES-G4) referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da elden yatırarak satın alabilirler. Dokümanı satın almak için sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz konusu bedeli yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda dokumanlar kargo servisi ile ödemeli olarak gönderilebilir.

7. Teklifler en geç 30.10.2012 saat 14:00’e kadar ihale bedelinin en az %2’si tutarındaki teminatla birlikte yukarıdaki adrese teslim edilecektir. Geç teklifler reddedilecek ve açılmadan teklif sahibine geri verilecektir.

8. Teklifler 30.10.2012 tarihinde Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Etüd ve Plan Dairesi Başkanlığı Portakal Mahallesi 203. Cadde No: 202 Filitre Toplantı Salonu MERSİN adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda saat 14:15’de açılacaktır.

9. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

7549/1-1


SAFKAN ARAP KISRAĞI SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Tarım İşletmeleri genel Müdürlüğünce Beş (5) baş Safkan Arap Kısrağı, Şartname esaslarında Pazarlık suretiyle satın alınacaktır.

2 - Satın alınacak Kısraklarda;

2.1 - Devlet Kuruluşu TİGEM yetiştirmesi olması ve Safkan Arap Atı ırk vasıflarını göstermesi,

2.2 - En az iki (2) defa G-3 koşusu veya Bir (1) defa G-2 ve G-1 koşusu kazanmış olması,

2.3 - İrsi arıza ve kusurlarının bulunmaması,

2.4 - Ruam, Durin, Salmaonella Abortus Equi ve Leptosporozis, EVA gibi hastalıklar yönünden de yapılacak muayenelerinde bu hastalıklardan salim olması,

2.5 - Genital organların, Klinik, Serolojik, Patalojik ve Bakteriyolojik muayeneleri sonucunda damızlık olarak kullanılmaya elverişli olması

2.6 - Atların 10 (on) yaşından büyük olmaması (01.01.2002 tarihinden sonra doğmuş olması),

Şartları aranacaktır.

3 - Müracaatlar 01.10.2012 günü saat 14:30 kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Müracaat sonucu şartları uyan Kısrakların muayeneleri At sahibinin adresinde yapılacaktır.

4 - Pazarlığı yapılıp satın alınacak Kısraklar, Genital organlarının ve sağlık muayenelerinin yapılabilmesi için Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğüne (Karacabey/BURSA) götürülecektir. Nakliye At sahiplerince yapılacak ve nakliye masrafları At sahiplerine ait olacaktır.

5 - İhale Konusu ile ilgili Teknik ve İdari Şartnameler Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde veya ilgili Hipodrom Müdürlüklerinde görülebilir ve temin edilebilir.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İhaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

ADRES :

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Tel  : 0312 4178470-0312 4177840

Faks: 0312 4255955

7516/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Çorum İl Özel İdaresi İl Encümeninden:

İlimiz Laçin İlçesi sınırları içerisinde, G33-b4, G33-b3, G33-c1 ve G33-c2 paftalarda 1450 hektar alanlı ve 006 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak arama ruhsat sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 10/c ve Uygulama Yönetmeliği’nin 17. Maddesi gereğince hükümden düşen 006 Numaralı Laçin İlçesi Jeotermal Sahası verilecek olan taahhüt kapsam ve şartlarınXa göre, 5686 sayılı Kanun’un, Uygulama Yönetmeliği’nin 7/2 maddesine göre sözleşmenin imzalanmasına müteakip ruhsat tarihinden itibaren 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İli                                            :  Çorum

İlçesi                                       :  Laçin

Mahalle/Köyü                         :  Laçin Belediyesi sınırları içerisinde.

Yüzölçümü                             :  1450 hektar

Mevkii                                    :  G33-b4, G33-b3, G33-c1, G33-c2 paftalarda.

İhale Bedeli                             :  240.000,00 TL. (KDV Hariç)

Geçici Teminat Miktarı %3     :  7.200, 00 TL.

İhale Tarihi                             :  02/10/2012

İhale Saati                               :  10:30

İhale Yeri                                :  Çorum İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda (Gazi Caddesi No: 68/ ÇORUM )

Verilecek Jeotermal Kaynak

Arama Ruhsatı Süresi             :  3 (Üç) yıl

Jeotermal Kaynak ihalesine ait doküman Çorum İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden 100,00 TL. bedel karşılığında satın alınacaktır.

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

7.NOKTA

SAĞA (Y)

663128

661628

660987

655683

655153

656039

660739

YUKARI (X)

4517124

4513331

4509659

4512400

4516875

4518609

4518289

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler ;

A - Gerçek Kişiler için;

Müracaat dilekçesi

a) Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi.

b) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotokopisi

c) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası

d) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birini;

e) Vekaleten iştirak edenlerde İstekli adına teklifte bulunacak kişinin Noterden imza sirküsü ibraz etmesi;

f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerinin noter tasdikli aslı

g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği

B - Şirket adına ihaleye iştirak edecekler ise ;

Müracaat dilekçesi

a) Tüzel Kişi olması halinde, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretini;

b) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası

c) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birini;

d) Yönetimin noter tasdikli onaylı imza sirkülerinin aslı

e) Vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletnamenin aslı

f) Tüzel kişi adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.

g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği

Talipliler istenilen belgeleri 02/10/2012 Salı günü Saat 10:30 da dosya halinde ihale komisyonuna teslim etmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir istenilen belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar.

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

 

İşin Adı:

Hektar

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Tarihi

Saati

İlimiz, Laçin İlçesi sınırları içerisinde G33-b4, G33-b3, G33-c1 ve G33-c2 Paftalarda Jeotermal Kaynak Arama  Ruhsat Sahası.

1450

240.000,00 (KDV Hariç)

7.200,00

02/10/2012

10:30

7448/1-1


FUNGAL ALFA AMİLAZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 4.000 Kg. Fungal Alfa Amilaz alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 09/10/2012 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 09/10/2012 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy-Yenimahalle/ANKARA

Tel : 397 33 65 – 66   Faks : 397 33 71 – 74

7496/1-1


50 t/h ve 70 t/h KAPASİTELİ KAZANLARIN MODERNİZASYONU YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığından:

İhale Kayıt Numarası                    :  2012/132116

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                       :  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010 No: 1/A Etlik-Keçiören/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  3122942171 - 3122942036

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın niteliği,

     türü ve miktarı                         :  1 Adet 50 t/h, 1 Adet 70 t/h Kapasiteli Kazanların Modernizasyonu

3 - İhalenin/Yeterlik Değerlendirmesinin:                                                                              

a) Yapılacağı yer                           :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                           :  10.10.2012 – Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

4.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

4.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belgeyi,

4.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.10. Mali Durum Belgesini, İsteklilerce teklif edecekleri bedelin %10’undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmayan nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır. Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

4.11. İş Deneyim Belgesi: İsteklilerce teklif edilen bedelin %30’undan az olmamak üzere, yurtiçinde veya yurtdışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işle ilgili olarak ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımları ile ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaktır. Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.

4.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, minimum 40 t/h kapasiteli Endüstriyel Kazan Otomasyon Sistemini DCS kontrol sistemi ile yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.12. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde ,

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.2, 4.3. ve 4.4. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

5 - İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı (Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok.  No:1/A Etlik -Keçiören/ANKARA)  Kat 18, Tel: 03122942229 adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 200,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 10.10.2012 Çarşamba günü, saat 14:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

7524/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Şanlıurfa Belediye Başkanlığı Belsan İmar İnş. Gıda San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Mülkiyeti Belsan İmar İnşaat Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.’ne ait aşağıda yazılı 1 adet konut arsası 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.

Satışı yapılacak arsaların;

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ADA

PARSEL

ALANI (M2)

MUHAMMEN BEDELİ

Ş.URFA

MERKEZ

DAĞETEĞİ

398

5

8.065,38

2.016.345,00

 

1 - İhale 05.10.2012 Cuma günü saat 14.30’de Belsan İmar İnş. Gıda San. ve Tic. A.Ş. Hamidiye Mah. A.Karahan Cad. 275. Sokak DSİ Parkı İçi Merkez/Şanlıurfa toplantı salonunda yapılacaktır.

2 - Geçici teminatı muhammen bedelin %3’üdür.

3 - Adres yazılacaktır.

İlan olunur.

7450/1-1


PATİNAJ KUMU SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2012/128788

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 346 2217000 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi                  :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  Bölgemize bağlı Cer Müdürlüğünün ihtiyacı olan 500 ton (25 Kg.lık torbalarda) patinaj kumu satın alınacaktır.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Başkanlığına 11/10/2012 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 50,00 TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7402/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

YEAŞ Yatağan Termik Santralı Müdürlüğü (YEAŞ) Yatağan Termik Santrali sahasında bulunan, 50.000 ton kireç atığı, kül, cipsiyum, cüruf, çökeltme havuzu atığı ve beton hafriyatının santralden alınarak kül dağına atılması işi açık ihale usulü ile ihale edilerek hizmet satın alınacaktır.

İhale Kayıt Numarası                       :  2012/128813

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası             :  0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

                                                            1 – 50.000 ton kireç atığı, kül, cipsiyum, cüruf, çökeltme havuzu atığı ve beton hafriyatının santralden alınarak kül dağına atılması işi.

b) Teslim yeri                                   :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 180 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                              :  10.10.2012 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanım satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale dokümanı'nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu faks'a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale doküman'ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)

5 - Teklifler, 10.10.2012 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü'ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

7366/1-1


7 ADET TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait 7 adet taşınmaz ihale şartnamesi esasları doğrultusunda 2886 Sayılı yasanın 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile satılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. Satışa çıkarılan taşınmazların özellikleri aşağıda belirtilmiştir;

 

 

Mahallesi

Ada/Parsel

Alanı (m2)

Cinsi

Muh. Bedel

Geçici Teminat

Taşınmazın Niteliği

1

Alan

(Meydankavağ)

7961/9-Daire 3

88 m2

Konut

90.000 TL

2.700 TL

Kuzey-Doğu-Batı Cephe Giriş Kat 3+1

2

Alan

(Meydankavağ)

7961/9-Daire 5

108 m2

Konut

130.000 TL

3.900 TL

Güney-Doğu Cephe 1.Kat 3+1

3

Alan

(Meydankavağ)

7961/9-Daire 9

106 m2

Konut

125.000 TL

3.750 TL

Kuzey-Doğu-Batı Cephe 2. Kat 3+1

4

Alan

(Meydankavağ)

7961/9-Daire 10

106 m2

Konut

135.000 TL

4.050 TL

Güney-Batı Cephe  3.Kat 3+1

5

Alan

(Meydankavağ)

7961/10-Daire 6

121 m2

Konut

125.000 TL

3.750 TL

Kuzey-Doğu Cephe 1.Kat 3+1

6

Alan

(Meydankavağ)

7961/10-Daire 11

100 m2

Konut

115.000 TL

3.450 TL

Kuzey-Batı Cephe  2.Kat 2+1

7

Alan

(Meydankavağ)

7961/10-Daire 19

100 m2

Konut

115.000 TL

3.450 TL

Kuzey-Batı Cephe  4.Kat 2+1

 

- İhale 02.10.2012 tarihinde saat 14.00’da Belediye Encümeni huzurunda Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

- İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.

- İhaleye katılacakların geçici teminatı ihale günü saat 14.00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları gerekmektedir.

- İhale şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 150-TL. bedel karşılığında temin edilir.

- İhaleye katılacak isteklilerin ihale şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte anılan gün ve saatte Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları şarttır.

İlan olunur.

7067/1-1


217 ADET ACİL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ, 82 ADET YANGIN İŞARET LEVHALARI TEMİN EDİLECEKTİR

TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           : 2012/126331

1 - İdarenin:

a) Telefon ve Faks Numarası     : (0.312) 211 11 28 – (0.312) 211 06 96

b) Elektronik Posta Adresi        : www malzeme tcdd.gov:tr./adfsatinalma@tcdd.gov.tr.

İhale konusu malın adı ve miktarı : 217 Adet Acil Aydınlatma Armatürleri ve 82 Adet Yangın İşaret levhaları (Teknik Şartn. No : 2012 PLY.02.03) göre temini,

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 15/10/2012 Pazartesi günü saat: 14:30’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup Fabrikamız veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7 - Teklif verecek Firmalar teknik yeterlilik, üretim ve kalite bakımından gerekli olan TSE, İSO, TÜV vb. Tüm bilgi ve belgeleri tekliflerine ekleyeceklerdir. Tekliflerin değerlendirilmesinde, gerekli ek bilgiler komisyonumuzca yazılı olarak istenilebilecektir.

7403/1-1

—— • ——

GEZER VİNÇLERİN REVİZYON HİZMETLERİNİN SATIN ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/131018

1 - İdarenin :

a) Adresi                                    :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000   0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve Miktarı Adı : Sivas Loko Bakım Atölyesi Müdürlüğünde bulunan çift kiriş gezer köprülü tavan vinçleri ve Boji taşıma sisteminin her türlü malzeme dahil revizyon hizmetlerinin satın alınması işi.

3 - İhalenin :

a) Yapılacağı Yer                       :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Tarih ve Saati                        :  01/10/2012   14:00

4 - Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7449/1-1


KONURALP BELEDİYESİ 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU’NUN 35. MADDESİ GEREĞİNCE KİRALANMASI YAPILACAK TOPLAM 4 HATTA İLİŞKİN İHALE İLANI

Konuralp Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğümden:

1 - Konuralp Belediyesi’ne ait bu şartnamede tanımlanan toplam 4 (dört) hat üzerinde çalışacak işleticiye ait 7 adet, idareye ait 7 adet araç dahil toplam 14 (on dört) adet otobüs ile toplu taşımacılık hizmetlerinin işletici tarafından yapılması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü arttırma ile 10 (on) yıllığına ihale edilmesi.

2 - İhale 05/10/2012 Cuma günü tabloda belirtilen saatte Konuralp Belediyesi İhale Salonunda yapılacaktır.

3 - Muhammen bedel/ (kdv hariç), saat ve isteklilerin yatıracakları %3 oranındaki geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bu iş için, hatların tahmin edilen 10 (on) yıllık işletim kira bedeli 600.000,00.-TL. (AltıyüzbinTürkLirası)

Aşağıdaki tabloda hatlarda çalışacak 7 m’lik araçlar yüklenici tarafından alınacak olan sıfır kilometre araçlar, 9 m’lik araçlar idareden kiralanacak olan araçlardır. (+1) ile ifade edilen toplam 4 adet araç ise yedek araçlardır.

 

Saat

İhale Yapılacak Hatlar

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

10:00

Kanuralp Beledıyesı Özel Halk Otobus Çalıştırma Hakkını Özel İşletmeye Devredilmesi4 Hatta Olarak İhale Bedeli

600.000,00 TL

18.000,00 TL

 

Hatlar

 

 

 

Düzce Üniversitesi - Konuralp                                     1+1 Otobüs 7 - 9 M’lik

 

 

 

Osmança - Konuralp - Düzce                                       4+1 Otobüs 7 - 9 M’lik

 

 

 

Düzce Üniversitesi - Düzce                                         4+1 Otobus 7 - 9 M’lik

 

 

 

Düzce Üniversitesi - Kalıcı Konutlar                           1+1 Otobüs 7 - 9 M’lik

 

 

 

Konuralp belediye başkanlığınca, belediyeye ait otobüslere aşağıda belirtilen kiralar belirlenmiştir. İhaleyi kazanan işletici, idarenin bu otobüslerine karşılık belirtilen aylık kiraları idareye ödeyecektir. Bu otobüslerin her türlü gideri işleticiye ait olacaktır.

 

Otobüs cinsi ve modeli özeliği

PLAKA

7 Araç için Aylık kira

ISUZU 2011 CITIMARK 2011 MODEL 9 METRE

81 DV 203

3.000,00 TL

ISUZU 2011 CITIMARK 2011 MODEL 9 METRE

81 DV 204

3.000,00 TL

ISUZU 2011 CITIMARK 2011 MODEL 9 METRE

81 DV 205

3.000,00 TL

ISUZU 2011 CITIMARK 2011 MODEL 9 METRE

81 DV 206

3.000,00 TL

ISUZU 2011 CITIMARK 2011 MODEL 9 METRE

81 DV 207

3.000,00 TL

BMC PROBUS 2004 MODEL 9 METRE

81 BK 800

2.000,00 TL

BMC PROBUS 2004 MODEL 9 METRE

81 BK 900

2.000,00 TL

 

4 - İhaleye katılmak isteyen istekliler aşağıdaki belgeleri vereceklerdir.

4.1. Kanuni ikametgah olması,

4.2. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

4.3. Ticaret ve /veya sanayi odası belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre ticaret sanayi odası veya esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğu belge,

b) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin idari merkezinde bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edilecek belgeler,

4.4. İmza sirkülerinin verilmesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumları ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı ve noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek belgeler,

4.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi,

4.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve yetkili olduğuna dair noter tasdikli beyanname,

4.7. Bağlı olduğu vergi dairesinden vergi borcu olmadığına dair belge (ihale gününden 1ay önceden, daha eski bir tarihte alınmış olmaması),

4.8. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş, sosyal güvenlik prim borcu ve Konuralp Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge (ihale gününden 1 ay önceden, daha eski bir tarihte alınmış olmaması),

4.9. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6'ıncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinde herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname,

4.10. Bu şartnamede belirtilen geçici teminatın Belediye veznesine yatırılmış olduğuna dair makbuz veya bu miktarda banka veya finans kurumlarından alınmış genel müdürlük teyitli teminat mektubu,

4.11. İhale dokümanını 500 TL (beşyüz Türk lirası) karşılığında satın aldığına dair makbuz ile idari ve teknik şartname ve eklerinin her sayfasının okunduğu ve aynen kabul edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası ibraz edilecektir.

4.12. İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname ve ekleri,

4.13. İsteklilerin, standartları ve özellikleri bu şartname, sözleşme ve eklerinde belirtilen sıfır kilometre (acente) otobüs temin edeceklerine ve hatlarda bu otobüslerle çalışacaklarına dair noter onaylı araç taahhütnamesi vermesi. (Taahhütname: Katılımcılar “İhalenin kendisine kaldığı takdirde yönetmelik ve teknik şartnamede belirtilen özelliklere haiz ve Ulaştırma Bakanlığının Yönetmeliğine uygun otobüs temin edeceğine ve sözleşme tarihinden itibaren 75 takvim günü içinde otobüsleri hizmete sunacağına, bu süre zarfında belirtilen şartlarda otobüs temin edemeyip ihalenin feshine sebebiyet vermesi durumunda teminatının irat kaydedilmesini kabul ettiğine, belediyeden bu hususta hiçbir hak talep etmeyeceğine” dair noter tasdikli taahhütname getireceklerdir.)

4.14. İhaleye yeni (sıfır) araçla girecek olanlar proforma fatura ile araç başına 2,000.00 TL (iki bin)’lik teminat vereceklerdir. “Taahhütname” maddesinde yazılı noter tasdikli taahhütname bu teminatı da kapsamaktadır.

4.15. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılabilir.

Bütün belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. Diğer suretler kabul edilmeyecektir.

5 - İhaleye katılacaklar istenilen belgelerin koyulduğu zarflarını 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesinde belirtilen kapalı teklif usulüne göre hazırlayacaklar ve en geç ihalesine katılmak istedikleri otobüs ihalesinin ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

6 - İstekliler ihale sonrasında sözleşme ile birlikte İhale bedelinin %6 oranında kesin teminat alınacaktır.

7 - İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde 500,-TL (beşyüz Türk lirası) karşılığında İmar ve Şehircilik işleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

İlan olunur.

7495/1-1


ALÜMİNYUM ŞERİT, MUHTELİF CİNSTE METAL KAPAK, POLİETİLEN CONTA VE OLUKLU KARTON KUTU SATIŞI HAKKINDA DUYURU

Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

1. İdarenin

a) Adresi                                 :  Orhantepe Mah. Tekel Cad. tta Cevizli Kampusü 34865 Cevizli - Kartal/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası :  216 383 44 50/167 - 216 383 64 20

c) Elektronik Posta Adresi      :  ticaret@gayrimenkulas.gov.tr

2. Satışa Konu Malzemelerin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı: Aşağıdaki tabloda ayrıntısı belirtilen, Alüminyum Şerit, Muhtelif cinste metal kapak, Polietilen conta ve Oluklu karton kutudan oluşan malzemeler, Şirketimizin Satım ve Kiraya Verme Yönetmeliğinin 14 ve 29. maddeleri çerçevesinde, kapalı zarf yöntemiyle, birden fazla katılımcı olması halinde açık arttırma usulü ile tek katılımcı olması durumunda pazarlık usulüyle satışı yapılacaktır.

 

Sıra No

Malzemenin Adı

Miktarı

Cinsi

Geçici Teminat (TL)

1

203 mm Silver Alüminyum Şerit

68.862

Kg.

50.000,00

203 mm Gold Alüminyum Şerit

564

Kg.

267 mm Silver Alüminyum Şerit

46.822

Kg.

267 mm Gold Alüminyum Şerit

32.709

Kg.

Lacivert Alüminyum Şerit

15.118

Kg.

Krem Alüminyum Şerit

10.257

Kg.

2

Muhtelif Cinste Metal Kapak

10.378

Kg.

5.000,00

3

Polietilen Conta

35.686

Kg.

7.500,00

4

Oluklu Karton Kutu (56x46x25 cm)

39.500

Adet

10.000,00

 

b) İhaleye katılan istekliler her bir gruba ayrı ayrı teklif verebileceği gibi işin tamamına da teklif verebilirler.

3. İhalenin

3.1. Yapılacağı Yer : Orhantepe Mah. Tekel Cad. Cevizli Yerleşkesi PK. 34865 Cevizli-Kartal/İSTANBUL adresinde Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır.

3.2. Teklifler yukarıdaki tabloda belirtilen tüm malzemeler için 10/10/2012 Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar, üzerinde Alüminyum şerit, Muhtelif cinste metal kapak, Polietilen conta ve Oluklu karton kutu satış ihalesine ilişkin “Teklif-Gizli” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde idarenin aşağıda bulunan adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese süresi içerisinde iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra idareye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.3. İhale Şartnamesinde belirtilen hususlara göre teslim alınan ihale dosyaları, 10/10/2012 Çarşamba günü saat 14.00’de ihale komisyonu huzurunda açılacaktır.

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Noter onaylı veya idarece aslı gibidir onaylı kimlik fotokopisi (T.C. kimlik numaralı)

b) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Adres beyanı,

5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

5.1. İhaleye teklif verecek olanların şartname ve ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale şartnamesi 21/09/2012 tarihinden itibaren idarenin aşağıdaki adresinde görülebilir ve 100,00 TL. karşılığında aynı adresten satın alınabilir. İhale şartnamesi almak için ödenmiş olan bedel her ne suretle olursa olsun iade edilmez.

5.2. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Orhantepe Mh. Tekel Cad. Cevizli Yerleşkesi 34865 Cevizli-Kartal/İSTANBUL adresindeki Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Levazım ve Ticaret Şubesi Müdürlüğüne teslim edileceği gibi, aynı adrese süresi içerisinde iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada doğacak gecikmeler ile telgraf, teleks, faks veya elektronik postayla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

6. Verilecek tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

7. Geçici Teminat; İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerden satışa konu Malzemeler için 2. maddenin (a) bendindeki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat olarak nakit veya ihale tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 120 (yüz yirmi) gün süreli banka teminat mektubu alınacaktır. Mektup dışındaki teminatlar Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankasının İstanbul/Kartal-Cevizli Şubesi nezdindeki (İBAN: TR 51 000 1000 851 0236 4057 6711) hesabına yatırılacaktır.

8. Kesin Teminat; İhale üzerinde kalan isteklilerden, ihalenin ihale yetkilisince tasdik edildiğinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) takvim günü içinde ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminat alınarak sözleşme imzalanacaktır.

9. İşin Süresi; Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) takvim günü içerisinde ihale bedeli ile KDV tutarının tamamını Şirketimiz T.C Ziraat Bankası Cevizli Şubesi nezdindeki IBAN TR 51 0001 000 851 0236 4057 6711 nolu hesabına yatırarak Teknik Şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen şartlar dâhilinde 45 (kırkbeş) iş günü içinde teslimat yapılacaktır.

10. İhale konusu malzemeler Orhantepe Mah. Tekel Cad. Cevizli Kampusü 34865 Cevizli- Kartal/İSTANBUL adresinde görülebilir.

11. İhaleye ilişkin diğer hususlar ihale şartnamesinde yer almaktadır.

12. Kuruluşumuz Resmi Gazete’nin 20/12/2008 tarihli ve 27086 sayılı nüshasında yayımlanan Satım ve Kiraya Verme Yönetmeliği hükümlerine tabidir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, işi ihale edip etmemekte veya bir bölümünü ihale etmekte, bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

Duyurulur.

GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Orhantepe Mahallesi, Tekel Caddesi, Cevizli Yerleşkesi

34865 Cevizli- Kartal - İSTANBUL

e-posta: ticaret@gayrimenkulas.gov.tr – Elektronik Ağ: www.gayrimenkulas.gov.tr

Tel: 0216 442 61 23 Faks: 0216 383 64 20

7458/1-1


GA2. 6 İŞİ İÇİN ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MAL ALIMI SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi(İSMEP)/TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  GA2.6

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  “Hasdal Komuta Kontrol Merkezi için BT Ekipmanları Alımı”

Projenin Kapsamı                      :  “Hasdal Komuta Kontrol Merkezi için BT Ekipmanları Alımı”

Projenin Süresi                          :  270 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  31 Ağustos 2012

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç USD

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç USD

Telemobil İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.

5.380.000

5.380.000

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç USD

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç USD

1. Telemobil İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.

5.380.000

5.380.000

2. Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş.

7.075.196

7.075.196

3. Destek Bilgisayar ve İletişim Hizmetleri Ticaret A.Ş

7.666.321

7.666.321

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç

Reddedilme Nedenleri

7503/1/1-1


Contracts Awarded by ICB Number: GA2.6

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Project Name                             :  İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness  Project (ISMEP)

Country                                     :  TURKEY

Project Number                         :  GA2.6

Bid/Contract Reference No        :  Procurement of Supply and Installation of Hasdal DMC IT Equipment

Scope of Contract                      :  Supply and Installation of Hasdal DMC IT Equipment

Duration of Contract                  :  270 Days

Contract Signature Date             :  August 31, 2012

Awarded Bidder

Name                                         :  Telemobil İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.

Bid price at bid opening             :  5.380.000 USD

Evaluated Bid Price                   :  5.380.000 USD

Contract Price                            :  5.380.000 USD

Evaluated Bidder (s)

Name                                         :  Telemobil İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.

Bid price at bid opening             :  5.380.000 USD

Evaluated Bid Price                   :  5.380.000 USD

Evaluated Bidder (s)

Name                                         :  Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş.

Bid price at bid opening             :  7.075.196 USD

Evaluated Bid Price                   :  7.075.196 USD

Evaluated Bidder (s)

Name                                         :  Destek Bilgisayar ve İletişim Hizmetleri Ticaret A.Ş

Bid price at bid opening             :  7.666.321 USD

Evaluated Bid Price                   :  7.666.321 USD

Rejected Bidder                        

Name                                         : -

Bid price at bid opening             : -

Reason (s) for rejection             : -

7503/2/1-1


GA3.22 – PAKET 1 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MAL ALIMI SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)/TURKİYE

İhale Paketi Numarası                :  GA3.22 - PAKET 1

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Muhtelif Mobilya, Malzeme ve Aksesuar Alımı

Projenin Kapsamı                      :  Muhtelif Mobilya, Malzeme ve Aksesuar

Projenin Süresi                          :  135 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  7 Eylül 2012

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi ve Adresi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı (TL)

Nihai Teklif Fiyatı

(TL)

Mobilsoft Mobil Bilgi ve İletişim Teknoloji A.Ş.

574.745,00

574.745,00

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı (TL)

1. Mobilsoft Mobil Bilgi ve İletişim Teknoloji A.Ş.

574.745,00

574.745,00

2. Ersa Ofis Mobilyaları Ltd. Şti.

692.717,62

692.717,62

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı (TL)

Reddedilme Nedenleri

Ersa Ofis Mobilyaları Ltd. Şti.

692.717,62

Firma teklifinin temelini teşkil eden hükümler içeren ‘Teklif Formu’nu doldurmamıştır. Teklifi geçersiz kabul edilmiştir.

7504/1/1-1


GA3.22 – PAKET 2 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MAL ALIMI SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)/TURKİYE

İhale Paketi Numarası                :  GA3.22 - PAKET 2

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Muhtelif Mobilya, Malzeme ve Aksesuar Alımı

Projenin Kapsamı                      :  Muhtelif Mobilya, Malzeme ve Aksesuar

Projenin Süresi                          :  135 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                : 7 Eylül 2012

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi ve Adresi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı (TL)

Nihai Teklif Fiyatı

(TL)

Mobilsoft Mobil Bilgi ve İletişim Teknoloji A.Ş.

138.745,00

138.745,00

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı (TL)

1. Mobilsoft Mobil Bilgi ve İletişim Teknoloji A.Ş.

138.745,00

138.745,00

2. Kasella Büro Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti.

168.010,00

168.010,00

3. Ersa Ofis Mobilyaları Ltd. Şti.

333.990,00

333.990,00

4. TCC The Chair Company Büro Koltuk Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

352.000,00

352.000,00

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı (TL)

Reddedilme Nedenleri

 

Ersa Ofis Mobilyaları Ltd. Şti.

333.990,00

Firma teklifinin temelini teşkil eden hükümler içeren ‘Teklif Formu’nu doldurmamıştır. Teklifi geçersiz kabul edilmiştir.

7504/2/1-1


İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: (İPKB)

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)

“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI”

(CEB-WB4-YAPIM-34)

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’ndan (CEB) İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.

2 - Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Dünya Bankasının satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Uluslararası Rekabetçi İhale – Küçük İşler (International CompetitiveBidding – ICB Smaller Works) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

İnşaat Sözleşme Paketi –(CEB-WB04-YAPIM-34)

İstanbul İlinde 3 adet İlköğretim Okulu’nun ve 2 adet lisenin anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım ikmal işidir.

 

(CEB-WB04-YAPIM-34)

S. No

İli

İlçesi

Yapının Adı

1

İSTANBUL

Güngören

Osman Ülkümen Lisesi (Tozkoparan Mahallesi Mehter Sokak No: 1 Güngören/İstanbul)

2

Esenyurt

Rıfat Ilgaz İÖO (Fatih Mah. Ünverdi Cad. 888. Sok. No: 17 Esenyurt/İstanbul)

3

Gaziosmanpaşa

Cemal Gürsel İÖO (Şemsipaşa Mah. 51. Sk. No: 4 KüçükköyGaziosmanpaşa/İstanbul)

4

Fatih

Uzun Yusuf İÖO Seyitömer Mahallesi Seyh Hüsamettin Sokak No: 35 Şehremini Fatih/İstanbul)

5

Beşiktaş

Yeni Levent Lisesi

(Konaklar Mh. Faruk Nafiz Çamlıbel Sok. No:9 Yeni Levent/Beşiktaş/İstanbul)

 

3 - İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2009-2010-2011), Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2012 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 60.000.000–TL olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği son 3 yılın inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve / veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz.

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2007-2011) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı (ana yüklenici) olarak yaptığı ve yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve karmaşıklıkta olmak üzere (prefabrik konutlar hariç olmak kaydıyla, kamu hizmet binası, okul, hastane, otel, konut, v.b.) tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 50.000 m2yeni bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini ana müteahhit ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 14.500.000- TL olması, Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır.

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az %25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir.

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler,

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet belgelerinde istenen diğer belgeler.

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 400.- TL veya 200 Euro karşılığında aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: TL için IBAN-NO: TR 31 0001 5001 5800 7286 1036 53 veya Euro için IBAN-NO: TR 91 0001 5001 5804 8000 3946 63numaralı hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (CEB-WB4-YAPIM-34) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve herhangi bir güçlü para birimi cinsinden (USD veya EURO) veya idarenin ülkesinin para birimi olan TL cinsinden ihale paketi için 1.200.000 TLveya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 02/11/2012 günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve saatte aşağıdaki adreste açılacaktır

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti

İstanbul İl Özel İdaresi

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)

Mimar Kemalettin Mah.Tiyatro Caddesi No.8 34126

Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel           : +(90) (212) 518 55 00

Fax          : +(90) (212) 518 55 05

E-mail     : info@ipkb.gov.tr

Web        : www.ipkb.gov.tr

7502/1/1-1

—————

INVITATION FOR BIOS (IFB)

REPUBLIC OF TURKEY

Istanbul Special Provincial Administration

Istanbul Project Coordination Unit

İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP)

Loan No. F/P 1701 (2010)

 

“RECONSTRUCTION WORK OF EDUCATIONAL BUILDINGS”

(CEB-WB4-WORKS-34)

1 - The Government of Turkey has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), European Investment Bank (EIB) and Council of Europe Development Bank (CEB), and intends to use this loan for reconstruction of Public Buildings covering Hospitals, Schools and Administrative Buildings in Istanbul.

2 - Republic of Turkey, Istanbul Special Provincial Administration Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) now invites the Bidders to submit sealed bids under International Competitive Bidding – Smaller Works (ICB) in accordance with the World Bank procurement guidelines for the reconstruction work of educational buildings in lump sum bases under the scope of contract package given below.

Construction Contract Id. No – (CEB-WB4-WORKS-34)

3 - Primary Schools and 2 high schoools in Istanbul shall be reconstructed.

 

(CEB-WB04-WORKS-34)

No

Province

District

Name of the Building

1

İSTANBUL

Güngören

Osman Ülkümen High School (Tozkoparan Mahallesi Mehter Sokak No: 1 Güngören/İstanbul)

2

Esenyurt

Rıfat Ilgaz PS (Fatih Mah. Ünverdi Cad. 888. Sok. No: 17 Esenyurt/İstanbul)

3

Gaziosmanpaşa

Cemal Gürsel PS (Şemsipaşa Mah. 51. Sk. No: 4 Küçükköy Gaziosmanpaşa/İstanbul)

4

Fatih

Uzun Yusuf PS (Seyitömer Mahallesi Seyh Hüsamettin Sokak No:35 Şehremini Fatih/İstanbul)

5

Beşiktaş

Yeni Levent High School (Konaklar Mh. Faruk Nafiz Çamlıbel Sok. No: 9 Yeni Levent/Beşiktaş/İstanbul)

 

3 - Minimum qualification criteria are given below:

I. Minimum average annual turnover in construction work of 60.000.000 TL, calculated as the average of total certified payments certified by Certified (Sworn-in) Public Accountant and received for construction works in progress or completed, within the last 3 (three) years (2009-2010, and 2011), for which the annual turnovers for corresponding years should be brought to 2012 basis by using Ministry of Public Works certificate coefficients. Annual turnovers shall be verified by the documents certified by Certified (Sworn-in) Public Accountant or Tax Authority. If, the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a construction contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the sum of such contract prices must be subtracted from the sum of the-last-three-years-annual turnover in construction work. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture for IPCU, the financial value of said contract should be taken as the proportionate amount of the partnership share of the Bidder in such Joint Venture. As a result of this reduction, if the average annual turnover amount for the last three years has become less than the requested minimum average annual turnover amount above, the Bidder cannot be qualified.

II. Successful experience performed in accordance with the contract and technical specifications for public or private sector either in Turkey or abroad as a prime contractor, or a joint venture partner (prime contractor), within last 5 (five) years (2007-2011) of having satisfactorily completed works of similar nature and complexity as follows;

Construction of a new building with a total closed construction area of 50.000 m2 (calculated as sum of closed construction area) under one contract.

Successful completion of the works should be evidenced by the work completion certificates (for a natural person, or a legal entity other than a public authority or organizations in public capacity) taken from relevant institution or organization. If the construction area is located within the municipal borders or adjacent area, the certificates must be approved by the relevant municipality otherwise certificates must be approved by the relevant Provincial Directorate of Environment and Urban Planning. Works completion certificates taken up to the bid submission date will also be accepted. Work status certificates will not be accepted.

III. The Bidder must demonstrate and prove at a minimum 14.500.000- TL available cash credit line in a bank. In case the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a construction contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the Bidder must have a line of cash credit in the total sum of requested lines of bank cash credit at the bidding time of such contracts plus the requested amount as minimum financial requirement by this Bid. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture for IPCU, the financial value of said contract should be taken as the proportionate amount of the partnership share of the Bidder in such Joint Venture

IV. In the form of Joint Ventures, The Bidder shall submit The Joint Venture Declaration and meet the qualification criteria as well as other documentation and conditions given by the Invitation for Bids. For a Joint Venture to be qualified; Leading Partner (Partner in Charge) shall meet at least 50% of the minimum criteria specified in Items I, II, and III specified above, while the each of the other partners shall meet at least 25 % of the minimum criteria specified in Item I, II, and III above. However, all partners must satisfy collectively %100 of each qualification criteria.

V. The Bidder shall provide required number of key personnel with appropriate experience and all necessary equipments for the satisfactory completion of the Works.

VI. The Bidder shall provide accurate information on any current or past litigation or arbitration resulting from contracts completed, terminated, or under execution by him over the past 5 (five) years.

VII. In the form of Joint Ventures, The Joint Venture Declaration and other documentation given by the Invitation for Bids

4 - Interested Bidders may obtain further information and review the bidding documents at the address of IPCU given below between the working hours of 09:00-17:00. The Bidders may purchase the bidding documents regarding to this package at the same address by a written application and upon payment of a non-refundable fee of 400 Turkish Liras or 200 Euros. Interested bidders shall deposit aforementioned non-refundable fee to the IPCU’s account: for TL IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 and for Euro IBAN-NO: TR91 0001 5001 5804 8000 3946 63 at Vakıfbank, Mercan Branch/İstanbul/Turkey together with the Contract Identification No of CEB-WB4-WORKS-34. The purchasing application shall be made by a letter for which a sample is given at the web site of IPCU and the payment shall not be refunded for any reason.

5 - Bids shall be valid for a period of 90 calendar days after Bid opening and accompanied by a Bank security of Turkish Lira (TL) 1.200.000 TL or equivalent minimum. The bid price shall be in any hard currency (USD or EURO) or in TL (Turkish Lira) which is the currency of the Employer’s country for tender package and shall be delivered to the address given below, on or before 02/11/2012, 14:00 hrs. local time. Electronic bids are not allowed.

6 - Bids will be opened at the same time and hours given above in the presence of the representative of the bidders who wish to attend.

7 - Late bids will be rejected and returned unopened to the bidders.

Republic of Turkey

Istanbul Special Provincial Administration

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)

Mimar Kemalettin Mah.Tiyatro Caddesi No:8 34126

Beyazıt/Istanbul/Turkey

Phone      : +(90) (212) 518 55 00

Fax          : +(90) (212) 518 55 05

E-mail     : info@ipkb.gov.tr

Web        : www.ipkb.gov.tr

7502/2/1-1


795 MCM İLETKENLİ (41+904,00) KM 154 Kv BAĞIŞLI-HAKKARİ E.İ.HATTININ KAMULAŞTIRMA, İMAR PLANLARI VE TASARRUF BELGELERİN HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 17. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

VAN

Hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun (3-g Yönetmeliğinin 19.cu Maddesinde belirtilen Açık İhale Usulü ile İhale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                          :  2012/132413

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  İPEK YOLU 9. KM TEDAŞ-TEİAŞ SOSYAL TESİSLERİ EK BİNASI -VAN

b) Telefon ve faks numarası                :  4322171683 - 4322171995

c) Elektronik posta adresi                    :  17grupmd@teias.gov.tr.

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                  :  (Resmi Gazete ve Yerel Gazete,

                                                               www vanvaliliği.gov.tr)

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  795 Mcm İletkenli (41+904,00) Km 154 Kv Bağışlı-Hakkari E.İ.Hattının Kamulaştırma ve İmar Planları ve Tasarruf Belgelerin Hazırlanması İşi.

b) Yapılacağı yer                                 :  TEİAŞ 17. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü (Satın Alma Tic. Servisi) - Van

c) Süresi                                              :  İşe başlama tarihinden itibaren 150 (Yüzelli Takvim Günü)

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                                 :  İPEK YOLU 9.KM TEDAŞ-TEİAŞ SOSYAL TESİSLERİ EK BİNASI -VAN

b) Tarihi ve saati                                 :  02.10.2012 - 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (Dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Personel Durumuna İlişkin Belgeler:

İhale konusu işin niteliğine göre istenilen teknik personelin niteliği, sayısı ve benzer iş deneyim süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

 

Pozisyon

Meslek Unvanı

Adet

Mesleki Deneyim Süresi (Yıl)

Benzer İş Deneyim Süresi (Yıl)

Proje Müdürü

Harita Mühendisi

1

5

5

Proje Mühendisi

Harita Mühendisi

1

4

4

Harita Teknikeri/Teknisyeni

Harita Teknikeri/Teknisyeni

2

2

2

 

- Makine ve teçhizata ilişkin bilgi ve belgelerini yüklenici firma sözleşmeden önce taahhüt etmeleri gerekir. -Personelin niteliğini deneyim süresini gösteren belgeler sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlanmadan önce yüklenici tarafından idareye sunulur.

4.4.1. Makine ve teçhizata ilişkin belgeler:

İhale konusu işin yerine getirilmesi için asgari olarak aşağıda belirtilen ekipmanın temin edilmesi istenmektedir.

 

Donanımın Cinsi

Donanımın Özelliği

Adedi

Yazılım

EİH-Kamulaştırma

1

Bilgisayar

-

2

Total Station

 

1

GPS Seti

 

2

Ekip Otosu

 

1

Telsiz

 

3

                                                                                                                                                

İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait ekipmanın tamamı bir bütün olarak değerlendirilir.

4.4.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan;

a) Enerji İletim Hatları,

b) Otoyol, devlet yolu veya il yolu,

c) Demiryolu,

ç) Doğalgaz boru hattı,

d) Kanal

projelerine ilişkin kamulaştırma mühendislik hizmetleri işleridir. Bu işler ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı SATIN ALMA VE TİCARET SERVİSİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 17.İLETİM TESİS İŞLETME GRUP MÜD.(MUHABERAT SERVİSİ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan Gün) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

7562/1-1


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik şartnamesi ile ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan açık teklif isteme usulü ile satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN GRUBU

MİKTARI

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Kompakt Lamba (Kavanozsuz, 11 W)

10.000 Adet

Teknik Şartname

27.09.2012

Kompakt Lamba (Kavanozsuz, 20 W)

10.000 Adet

Teknik Şartname

27.09.2012

Mineralli Sıvı Ovma Maddesi (5 L)

50.000 Litre

Teknik Şartname

27.09.2012

Yrd. Yık. Mad. (Grilik ve Sertlik Giderici, Kireç Çöz., Sıvı)

10.000 Litre

Teknik Şartname

28.09.2012

Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi Deterjanı (Sıvı)

100.000 Litre

Teknik Şartname

28.09.2012

Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi Parlatıcısı (Sıvı)

50.000 Litre

Teknik Şartname

28.09.2012

Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi Kireç Çöz.(Sıvı,5 L ve 10 L)

30.000 Litre

Teknik Şartname

28.09.2012

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü İle İstanbul ve İzmir Bölge Müdürlüklerimizde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacak olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarakta sürdürmeleri sağlanacaktır. İsteklilerin ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.

5 - Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

6 - Firmalar sunacakları yazılı tekliflerinde ve bilahare sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri halinde en ucuz teklifin belirlenmesinde yer alan kuruş hanesinde iki rakamdan fazla küsüratlara yer verilmeyecektir.

7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

8 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teklif edilen miktarın teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarın yarısından az olmaması şartıyla, kısmi teklifte de bulunabilirler.

9 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY VADELİ OLARAK VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT metninde; ihalenin, ilgili mevzuat ve şartname hükümlerine göre yerine getirileceği ibaresine yer verilecektir.

10 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7530/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şahinbey İlçesi Kızılhisar Mahallesinde kayıtlı, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m2 rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazın satışı işidir.

 

Sıra

No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçüm

m2

İmar Durumu

Rayiç Bedeli

m2

Toplam

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

1

Kızılhisar

17j-4b

850

1

14.075,01 m2

Konut (E: 2.00

hmax: Serbest)

450,00.-TL

6.333.754,50.-TL

190.012,64.-TL

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ :

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir. 

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ :

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Satın Alma Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T.Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO:TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır.

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen % 3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye % 3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ :

Söz konusu yerin ihalesi 02/EKİM/2012 Salı günü saat 14.00’te Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postada vakit gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2012 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (2012 Yılı)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

7353/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Şanlıurfa İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1- Aşağıda tapu kaydı, imar durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati belirtilen Şanlıurfa İl Özel İdaresine ait, taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.

 

İhale

Dosya No

İli

İlçe

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

Tapu

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli (TL)

Geçici

Teminat

Miktarı (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

2012 / 48

Şanlıurfa

Merkez

Karaköprü

3291

1

1.723,95

Arsa

Konut Alanı

1.364.793,75

136.479,00

04/10/2012

13:00

2012 / 49

Şanlıurfa

Merkez

Karaköprü

3389

1

1.776,88

Arsa

Konut Alanı

1.399.293,00

139.929,00

04/10/2012

13:30

2012 / 50

Şanlıurfa

Merkez

Sırrın

---

2390

14.624,51

Kanal

İmar Dışı

1.635.020,22

163.502,00

04/10/2012

14:00

2012 / 51

Şanlıurfa

Merkez

Karaköprü

2109

2

2.367,39

Arsa

Konut Alanı

1.736.086,00

173.609,00

04/10/2012

14:30

2012 / 52

Şanlıurfa

Merkez

Karaköprü

2983

2

2.699,78

Arsa

Konut Alanı

1.968.589,58

196.859,00

04/10/2012

15:00

2012 / 53

Şanlıurfa

Merkez

Karaköprü

2982

4

3.502,55

Arsa

Konut Alanı

2.731.989,00

273.199,00

04/10/2012

15:30

2012 / 54

Şanlıurfa

Merkez

Karaköprü

2103

2

3.917,70

Arsa

Konut Alanı

2.840.332,50

284.033,00

04/10/2012

16:00

2012 / 55

Şanlıurfa

Merkez

Karaköprü

3047

5

3.488,02

Arsa

Konut Alanı

2.848.549,67

284.855,00

04/10/2012

16:30

2012 / 56

Şanlıurfa

Merkez

Karaköprü

3048

11

3.887,76

Arsa

Konut Alanı

2.867.223,00

286.722,00

04/10/2012

17:00

2012 / 57

Şanlıurfa

Merkez

Sırrın

---

2388

28.126,00

Tarla

İmar Dışı

3.144.486,80

314.449,00

04/10/2012

17:30

 

2 - İhale Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi No:7’de bulunan S.G.K. Hizmet Binası 5. Katındaki İl Encümeni Toplantı Salonunda 04/10/2012 Perşembe günü yukarıda ihale dosya numaraları hizasında belirtilen saatlerde İl Encümenince yapılacaktır.

3 - İhaleye ait Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Paşabağı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı A Blok 3. katındaki Şanlıurfa İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye iştirak edecekler 1.000,00 TL karşılığında ihale Şartnamesi ve eklerinin aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılmak ve teklif verebilmek için dosya bedelinin ödenmiş olması zorunludur.

4 - İhaleye iştirak edecekler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37.maddesine uygun hazırladıkları tekliflerini 04/10/2012 günü saat 11:00’a kadar Şanlıurfa İl Özel İdaresinin (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Paşabağı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı A Blok 3. katındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.

5 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

a)                1.000,00 TL. tutarındaki İhale dokümanı bedelini yatırdıklarına dair banka makbuzunu,

b) İhale dosya numarası hizasında belirtilen tutardaki Geçici Teminat Bedelini; İl Özel İdaresi adına alınmış 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,

c) Gerçek Kişiler için; T.C. Kimlik Numarası yazılı bulunan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

d) Gerçek kişiler için; Nüfus Müdürlüğünden alınacak kanuni ikametgah belgesini,

e) Gerçek Kişiler için; Noter tasdikli imza sirkülerini,

f) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret Sicil Müdürlüğünden 2012 yılında alınmış Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını gösterir belge ve tüzel kişi adına ihaleye katılacakların tüzel kişileri adına teklif vermeye ve temsile yetkili olduklarına dair şirketin bu konuda karar almaya yetkili organlarından aldıkları yetki belgesini,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini,

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekaletnameyi,

6) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeden İdare sorumlu değildir. Faks ve internetle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7 - İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı D.İ.K. hükümleri uygulanır.

8 - İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

Bilgi İçin :

Şanlıurfa İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Paşabağı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı Kat:3 ŞANLIURFA

Telefon : 0 414 315 00 90 – 313 22 97 Dahili 130-131-134-138-139

Faks : 0 414 313 59 36

www.sanliurfaozelidare.gov.tr

İlan olunur.

7499/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Ağrı İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen İlimiz Hudutlarındaki Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular Arama ruhsatlı sahaların 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 17. maddesi gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleleri ayrı ayrı olarak Ağrı İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

1 - İhale Konusu İşler;

Ruhsat No

İli, İlçesi, Mevkii

Cinsi

Alan (hektar)

Pafta No

Koordinatları

Muh. Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale tarihi ve saati

AR: M09/1

Ağrı Merkez

Doğal Mineralli Su

1200,00

I50d1

329000-329000-332000-332000

4390000-4394000-4394000-4390000

21.857,00

655,71

03/10/2012- 10:00

AR:3

Ağrı Diyadin

Jeotermal Kaynak

1200,00

İ51d3, i51d4,

380000-384000-384000-380000

4383000-4381000-4379000-4379000

21.857,00

655,71

03/10/2012- 10:00

 

2 - Konu Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahasının ihalesine ;

Medeni hakları kullanmaya ehil T.C vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe ait şirketler , iş ortaklıkları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri , diğer kamu kurum ve kuruluşları katılabilir.

2.1. İhaleye katılacak istekliler ihale dokümanını satın almak zorundadır. Şartname ve Eklerini İl Özel İdaresi Encümen binası Erzurum Caddesi Betıkent karşısı Merkez/AĞRI adresinden 200 TL karşılığı temin edebilirler.

3 - İhaleye Katılma Belgeleri.

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri komisyona sunacaklardır.

3.1. Başvuru mektubu  (Teklif sahibinin adını, soyadını, ünvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarasını, e-mail adresini içeren yetkili kişilerce imzalanmış belge)

3.2. İhale Şartnamesi ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

3.3. Bağlı olduğu vergi dairesi, İli ve vergi numarasını gösterir levha, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3.4. Kayıtlı olduğu vergi dairesinden alacağı ve ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay öncesine ait vergi borcu bulunmadığına dair belge.

3.5. Sosyal Güvenlik Birimlerinden birine ait ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay öncesine ait prim borcu olmadığına dair belge

3.6. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar.

3.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

3.7.1. İsteklinin ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

3.7.2. Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C Başkonsolosluklarınca veya T.C Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir.

3.8. Gerçek Kişiler İçin;

3.8.1.Yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi

3.8.2. Noter tasdikli imza beyannamesi,

3.8.3. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti

3.9. Tüzel kişi olması halinde;

3.9.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri aslı;

4 - İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - İhale Şartnamesi, İl Özel İdaresi Encümen binası Erzurum caddesi Batıkent karşısı Merkez/ AĞRI adresinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

7355/1-1