19 Eylül 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28416

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


3.000.000 ADET  (+/-) %20 TOLERANSLI POLİPROPİLEN ÇELTİK ÇUVALI İLE 1.500.000 ADET (+/-) %20 TOLERANSLI POLİPROPİLEN PİRİNÇ ÇUVALI SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF İŞ MAKİNASI YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


1 KALEM MADENİ YAĞ MAL ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


YER SİLOSUNDAN KANALLARA PANCAR TAŞINMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Bor Şeker Fabrikasından:


400.000 ADET PLASTİK SU TÜPÜ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


ESKİŞEHİR İLİNİN TURİSTİK VE KÜLTÜREL GELİŞİMİ KAPSAMINDA RESTORE ET İŞLET DEVRET MODELİ İLE BUTİK OTEL RESTORASYONU YAPILIP İŞLETİLMESİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI KAPALI TEKLİF (ARTIRMA) USULÜ İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


380 KV ATATÜRK ŞALT TRAFO MERKEZİNİN GÜVENLİK VE BAKIM ONARIM HARİÇ İŞLETİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


I. VE II. ÜNİTE KAZAN TEMİZLİĞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


NUMUNE VE TEKNİK ÖZELLİKLERE GÖRE KIZILAY YELEĞİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


PEKTİN VE KSANTAN GAM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


ARAÇ KİRALANACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


3 MM GALVANİZLİ SACDAN BACA YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


KUŞ ÜZÜMÜ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


TOZ ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KANUNUN 16. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Altındağ Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Sultangazi Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1- Satışa esas bedeli en az 14.997,13 TL ile en çok 354.000,00 TL arasında değişen; 26.09.2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1.499,71 TL, en çok 35.400,00 TL arasında olup, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen B. Oto, Römork, Paletli İş Makinasından olışan 17 adet araç; açık artırma suretiyle, Liman Mahallesi Liman İçi Toplantı ve Konferans Salonu adresindeki ihale salonunda 27/09/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında daha ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (362) (445 00 68) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

7457/1-1

—— • ——

3.000.000 ADET (+/-) %20 TOLERANSLI POLİPROPİLEN ÇELTİK ÇUVALI İLE 1.500.000 ADET (+/-) %20 TOLERANSLI POLİPROPİLEN PİRİNÇ ÇUVALI SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

1 - İhale 25.09.2012 günü saat 14.30 da “TMO Genel Müdürlüğü Müdafaa Caddesi No.18 Bakanlıklar/Ankara adresinde yapılacaktır.

2 - İhale ile ilgili şartname TMO Genel Müdürlüğü Teknik İşler Dairesi  Başkanlığından 50.-TL (KDV) dahil bedelle temin edilebilinir.

3 - İhale Kapalı Zarfla Teklif Alma Usulüyle yapılacaktır.

4 - Teklifler 25.09.2012 günü saat 14.00’e kadar Milli Müdafaa Caddesi No.18  06100 Bakanlıklar/Ankara adresindeki Genel Müdürlük Haberleşme Şube Müdürlüğüne verilecektir.

5 - Bu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamının dışındadır. 

6 - İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi www.tmo.gov.tr adresinde görülebilir.

7480/1-1


MUHTELİF İŞ MAKİNASI YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1 - Teşekkülün;                      

a) Adres                                  :  AEL İşl. Müd. Çoğulhan-Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :  (0344) 524 22 82 / 524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi      :  ael@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın           

a) Niteliği Türü

Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

1 - Muhtelif İş Makinası Yedek Parça Alımı

94 Kalem

2012/124018

TER-AEL-2012/1516

80,00-TL

10/10/2012

 

b) Teslim yeri                         :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :  Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir.

d) İhale usulü                          :  Açık İhale Usulü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  AEL İşletme Müd. İhale Salonu.

b) Tarihi ve Saati                    :  Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat : 14.00

c) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satın Alma Şube Müdürlüğü

4-1) İhale dökümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale Dokümanını İşletme Müdürlüğünden satın alması zorunludur.

4.2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini

- Vakıfbank Elbistan Şubesi IBAN NO: TR920001500158007286006913

Hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adresten temin edilebilir.

- EÜAŞ. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Md.lüğü.

(Fak: 0-344-5242280) Çoğulhan-Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.00’e kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

7470/1-1


1 KALEM MADENİ YAĞ MAL ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

İhale kayıt No: 2012/ 129730                 İhale Dosya No: 24-GELİ/2012-1158

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan-Milas karayolu 8.km.Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası      :  (0 252) 572 59 05 Faks: (0 252) 572 59 03

c) Elektronik posta adresi          :  gelisatinalma@geli.gov.tr

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği Türü Miktarı             :  1 kalemde 9.225 kg. Açık sistem dişli ve tel yağı alımı (Whıtmore Surtac 2000 HD)

b) Teslim edileceği yer               :  GELİ Müessesesi Müdürlüğü Eskihisar ocağı merkez ambarı Yatağan/Muğla

c) İşin Süresi                             :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

3- a) İhalenin yapılacağı yer       :  GELİ Müessesesi Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu Yatağan/MUĞLA

b) Tarih ve Saati                        :  04.10.2012 14.00

4 - İhale dokümanları :

- TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Hipodrom Cad. No:12 Yenimahalle/ANKARA

- TKİ Kurumu Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sok. No: 3 Bornova/İZMİR

- TKİ Kurumu GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan - Milas karayolu 8 Km. Yatağan/MUĞLA adreslerinde görülebilir ve her bir ihale dokümanı 50,00 (Elli) TL. Karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler tekliflerini, teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan İstekliyle, teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

6 - İhale konusu işin tamamı için teklif verilecek olup, Alternatif teklif verilmeyecektir.

7 - Teklifler; 3.maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar GELİ Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyumlar bu ihalelere teklif veremezler.

11 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir

12 - Web Sitemiz: www.geli.gov.tr

7429/1-1


YER SİLOSUNDAN KANALLARA PANCAR TAŞINMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Bor Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2012/2013 Kampanya Dönemi Yer Silosundan Kanallara Pancar Taşınması Hizmeti Hizmet Alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.

İhale Kayıt No                           :  2012/131587

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Bor Caddesi Behçeli Kasabası-Bor/NİĞDE

b) Telefon No                            :  0388 311 93 01-06 (6 hat)

c) Faks No                                 :  0388 311 93 07

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  2012/2013 Kampanya döneminde Fabrikamız yer silosundaki +%20 toleranslı 50.000 ton pancarların damperli kamyonlarla yüklenerek pancar kanallarına taşınması ve boşaltılması hizmeti hizmet alımı

                                                     50.000 Ton Pancar

b) Yapılacağı Yer                      :  Bor Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                             :  70 Gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Bor Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  02.10.2012 Salı günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.3 ve 7.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1.....................................................................................................................................

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az %80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki fıkra kapsamında değerlendirilir.

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek iş Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü işin konusuna uygun her türlü yükleme, boşaltma ve nakliye işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

7451/1-1


400.000 ADET PLASTİK SU TÜPÜ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                      :  2012/127512

1 - İdarenin                                   :

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sokak. No: 2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  0 372 252 40 00 (70 hat)- 0 372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  ttk@taskomuru. gov.tr

 

2- İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı

 

PLASTİK SU TÜPÜ -MİD -120 (Ø32,5)

400.000 Adet

 

b) Teslim yeri                            :  Plastik su tüplerinin teslim yeri T.T.K Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip iki parti halinde İlk parti (200 000 adet) 2012 Ekim ayında, ikinci parti (200 000 adet) 2013 Şubat ayında teslim edilecektir.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  TTK Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  15.10.2012 – saat 15.00

c) Dosya no                               :  1214068

Madde 4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale idari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği ihale idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İhale idari şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1- Plastik su tüpleri için alev geciktirici ve antisitatik özelliklere ait test raporları.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı TTK Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 100,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 15.10.2012 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İş bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kanuna tabi değildir

13.1 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

7455/1-1


ESKİŞEHİR İLİNİN TURİSTİK VE KÜLTÜREL GELİŞİMİ KAPSAMINDA RESTORE ET İŞLET DEVRET MODELİ İLE BUTİK OTEL RESTORASYONU YAPILIP İŞLETİLMESİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanlığından:

MADDE – 1 İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, VE MİKTARI:

Mülkiyeti Eskişehir ili Odunpazarı Belediyesine ait olan Dede Mahallesi Yeşil Efendi Sokak 83 ada 14-15-1 parselde yer alan tescilli yapının Restorasyon projelerine uygun olarak; (25849 sayılı Resmi gazetede ve değişiklik yapılarak,27315 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 10.08.2009 ve 18.06.2005 tarihli‘’ Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik) hükümlerine göre Restorasyonunun yapılması, İhale şartnamesi hükümlerine göre ayni hak tesisi kurularak, 25 (Yirmi Beş) yıl süre ile müteşebbis tarafından işletilmesi ve bu sürenin sonunda Odunpazarı Belediyesine devredilmesi işleri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. (a) Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yıllık tespit edilen muhammen bedel (yıllık kira bedeli) 24.480.00TL (Yirmi Dört Bin Dört Yüz Seksen TL) üzerinden, artırma yapmak suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.

RESTORASYON TAHMİNİ YAPIM BEDELİ: 991.653,00TL (Dokuz Yüz Doksan Bir Bin Altı Yüz Elli Üç TL)

İhale Şartnamesi ile ilgili irtibat adresi:

Belediye Hizmet Binası, İhale Bürosu 4. Kat

Eskişehir İli Odunpazarı Belediyesi Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No: 4 ESKİŞEHİR

Telefon No: 0222-2173030 Faks No : 0222-2279621

Bahse konu iş ile ilgili ihale dokümanları, Eskişehir İli Odunpazarı Belediyesi İhale Bürosunda bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın alması zorunlu olup, buna ilişkin makbuz aslının, işbu şartnamede belirtildiği gibi "Dış zarf' belgeleri arasında İdare’ye ibrazı şarttır.

İhale dokümanının satış bedeli 500 TL (Beş Yüz Türk Lirası)'dır.

İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İDARE bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.

İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece, İstekli sıfatıyla kabul etmiş sayılır.

MADDE - 2 MUHAMMEN BEDEL:

Bu iş için tahmin edilen yıllık kira bedeli 24.480.00TL (Yirmi Dört Bin Dört Yüz Seksen TL) olmak üzere 25 yıllık kullanım bedeli karşılığı muhammen bedel 612.000,00 TL (Altı Yüz On İki Bin Türk Lirası)'dir.

MADDE 3 - İHALENİN NEREDE. HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI:

3.1 İhale 02.10.2012 SALI günü saat 14.30'da Eskişehir İli Odunpazarı Belediyesi Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3.2 İstekliler dilekçelerini (yeterlilik dosyalarını) 02.10.2012 Salı günü Saat 14.30 kadar Odunpazarı Belediyesi Yazı İşleri Evrak Kayıt Memurluğuna Kayıt ettirerek, İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonraki başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3.3 Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz

3.5 Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınacaktır

MADDE 4 - İHALENİN TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI:

İhale için belirlenen tarih, tatil gününe rastlarsa, ihale tatili izleyen ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. Çalışma saati sonradan değişse de, ihale ilan edilen saatte yapılır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur.

MADDE 5 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

İstekliler verecekleri bilgi ve beyanlarını kanıtlayıcı belgeleri de teklifleri ekinde vereceklerdir.

İDARE, istekli tarafından verilen, doğru olmayan veya yanıltıcı nitelikteki bilgi, beyan ve belgeler nedeniyle istekliyi ihale dışında bırakma hakkına sahip olacaktır.

İDARE, teklif değerlendirme çalışmaları sırasında da, isteklilerden beyan ettikleri bilgilerle ilgili kanıtlayıcı ek belgeler isteyebilir ve bunların ibraz edilememesi hali "yanıltıcı beyan" kapsamında değerlendirilip istekli ihale dışı bırakılabilir. .

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

İsteklilerin:

5.1- Kanuni ikametgahı olması,

5.2- Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, (Beyanda telefon, faks varsa e-mail bilgileri de yazılacaktır)

5.3- 2012 Yılı onaylı Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, (ihale ilan tarihinden sonra alınmış)

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

d) Tüzel kişilik veya Ortak Girişimi oluşturan her bir ortak kendi sektöründe en az ihale tarihinden önceki son 2 (iki) yıl kesintisiz faaliyette bulunmuş olmalıdır.

5.4- İmza sirkülerini vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.5- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu Türk Konsolosluğu'nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

5.6- Şartnamenin 7.3. maddesinde belirtilen şekilde geçici teminat vermesi, RESTORASYON TAHMİNİ YAPIM BEDELİ: 991.653,00TL (Dokuz Yüz Doksan Bir Bin Altı Yüz Elli Üç TL) in %3 ü olan 29.749,59 TL (Yirmi Dokuz Bin Yedi Yüz Kırk Dokuz TL, Elli Dokuz Kuruş) ve 612.000,00 TL (Altı Yüz On İki Bin TL) olan 25 yıllık kiralama bedelinin %3 ü olan 18.360.00 TL (On Sekiz Bin Üç Yüz Altmış TL)

5.7- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi,

5.8- Şartnamenin 8.maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi.

5.9- a-İsteklilerin İhale tarihi itibarı ile, Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belgeleri,

b- Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belgeleri, ilgili vergi dairesinden ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınmış belgelerin aslının ibraz edilmesi.

5.10- İstekliler; bahse konu yatırımı sözleşme imzalandıktan itibaren 90 gün (Doksan) Gün içerisinde projede belirtilen detaylara haiz olmak üzere,25849 sayılı Resmi gazetede ve değişiklik yapılarak,27315 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 10.08.2009 ve 18.06.2005 tarihli‘’ Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik) hükümlerine göre Restorasyonunun yapılması gerçekleştireceklerine dair taahhütname vereceklerdir.

5.11- İhaleye katılacak olan isteklinin en az 100.000,00 TL (Yüz Bin TL). tutarında kullanılmamış nakit kredi ile en az 100.000,00 TL. (Yüz Bin TL) tutarında kullanılmamış gayri nakit (teminat) kredisi bulunduğuna dair banka referans mektubu ibraz etmesi zorunludur. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan ortakların banka referans mektupları ortaklıktaki hisseleri oranında değerlendirilecektir.

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

5.12 - İstekli söz konusu Restorasyon işine ait, İdarece hazırlanmış Kurul Onaylı projeye göre hazırlanmış 90 (Doksan) günlük ayrıntılı iş programını düzenleyerek yeterlilik dosyası içerisinde idareye vermek zorundadır.

5.13 - Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

Teknik Personel:

İstekli tarafından yapım işinde aşağıda unvanları ve adetleri belirtilen teknik personellerin özgeçmişleri, mesleki durumlarını gösterir (diploma sureti gibi) belgelerin eklenmesi ve noterden tasdikli teknik personel taahhütnamesinin verilmesi gerekir.

 

Şantiye Şefi

Mimar

1 Adet

En az 5 yıl deneyimli

Saha Şefi

İnşaat Mühendisi

1 Adet

En az 5 yıl deneyimli

TesisTeknik Sorumlusu

Restarötör

1 Adet

En az 5 yıl deneyimli

 

5.14 - İhaleye katılacak isteklilerin kendilerinin veya alt yüklenicilerinin yada Restarosyon işini yaptıracağı firmaların; Benzer İş Deneyimi olarak:

17/6/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Kamu İhale Kurumuna ait “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen B I. Grup İşler Benzer İş Olarak Kabul edilecektir.

İş deneyimi olarakta; Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için RESTORASYON TAHMİNİ YAPIM BEDELİ nin %50’si oranında iş deneyim belgesi sunmaları zorunludur

5.15 - Odunpazarı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden alınmış yer görme belgesi,

5.16 - Her sayfası istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi ve ihale evrakları,

5.17 - Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığı'nın adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar, Komisyon Başkanlığı'na ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez.

Komisyon Başkanlığı'na verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

7339/1-1


KAT KARŞILIĞI KAPALI TEKLİF (ARTIRMA) USULÜ İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

1

İşin Yeri

Erzurum ili Palandöken İlçesinde bulunan Kentsel Dönüşüm alanı içerisinde kalan 33.013,37m² mesahalı arsa

2

İşin Adı

Kat Karşılığı ve arsa satışı (Sökülen İmar İskan Blokları arsası)

3

Ada/Parsel/ Numarası ve Alan (m²)

1442 / 7 = 3.046,67m² , 1443 / 2= 3.730,34m², 1443 / 4= 2.002,35m²

1444 / 8 = 4.152,85m², 1444 / 5 =1.274,55m², 1444 / 6 =1.618,40m²

1444 / 7 = 980,00m², 1445 / 2 =3.086,48m², 1445 / 3 =1.937,60m²

1445 / 4 = 617,72m², 1445 / 7= 1.567,84m², 1446 / 1= 2.582,53m²

1448 / 2 = 2.369,85m², 1448 / 1= 1.535,80m², 1448 / 3= 999,60m²

1448 / 4 = 1.510,79m²

4

Karar ve no

21.07.2011 tarih 2011/183 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ve 14.08.2012 tarih 511 sayılı Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı.

5

İdarece İstenen Bağımsız Bölümlerin

% Oranları ve Özellikleri

Kentsel Dönüşüm Alanı İçerisinde Büyükşehir Belediyesine ait arsalardan oluşturulacak bağımsız bölümlerin alan (m²) üzerinden %3 (yüzde- üç) Büyükşehir Belediyesine pay verilecektir.

 

6

Satışa Esas Arsa m² birim fiyatı

900 TL+KDV (1442 ada 7 parsel, 1444 ada 8 parsel, 1446 ada 11 parsel de kayıtlı toplam 9782,05 m² taşınmazların KDV muafiyeti bulunmaktadır.)

7

Muhammen Bedel

% 3 Karşılığı: 1.827.290,03 TL

Arsa Bedeli:29.712.033,00 TL

Toplam:31.539.323,03 TL

8

Geçici Teminat (TL)

950.000

9

Yeterlik için son Müracaat Tarih, Saat ve Yeri

01.10.2012 - Pazartesi

17:00

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

10

İhale Tarih, Saat ve Yeri

02.10.2012 - SALI

14:00

Encümen (Toplantı) Salonu

10

Şartname bedeli (TL)

2.000,00

11

İrtibat adresimiz ve telefon numarası

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı – Merkezi Yönetim caddesi / ERZURUM

P.K. : 25100 Telefon ve faks : 0 442 234 09 37

Yukarıda yeri, ada ve parsel numaraları ile satış bedeli ve kat karşılığı sabit % oranı belirtilen taşınmazla ilgili Büyükşehir Belediyesinin yetkili organlarının kararları esas alınarak, Kentsel Dönüşüm Alanına isabet eden yapıların KAT KARŞILIĞI anahtar teslimi yapılarak Erzurum Büyükşehir Belediyesine verilmesi, ayrıca pazarlık konusu edilen 29.712.033,00 TL’ den düşük kalmamak üzere teklif edilecek nakit teklif bedel olmak kaydıyla; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif artırma (iç zarfta birinci teklifler açıldıktan sonra, teklif olunan en yüksek bedelden başlamak üzere sözlü teklif alınarak açık artırmaya devam edilecektir.) usulü ile ihaleye konulmuştur.

1 - Yeterlik başvuruları ihale tarihinden bir gün önce yapılacaktır.

2 - İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Erzurum Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının 4.katındaki Encümen Salonunda toplanacak olan ihale komisyonu (Encümen) huzurunda yapılacaktır.

3 - İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri 8:00 - 17:00 saatleri arasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi hizmet binası 1. Katındaki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığında görülebilir veya temin edilebilir.

4 - İstekliler; ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için başvuru dosyasına, başvuru dilekçesi ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri koymak zorundadır.

A) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

B) %3 ‘ e tekabül eden kat karşılığı iş için isteklinin son onbeş yılda yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70 oranında gerçekleştirdiği, denetlediği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer bir iş ile ilgili olarak asgari iş deneyim tutarı 2011 yılı itibariyle 1.000.000-TL’ den az olmamak kaydı ile iş deneyim belgesinin aslını ya da noter tasdikli suretini ibraz etmek zorunludur. Ortak girişim olması halinde iş bitirme belgeleri müştereken ve pilot ortak asgari iş deneyim tutarının en az %80’ini, yardımcı ortakların ise her biri asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini ibraz etmek zorundadır.

Ayrıca; Fakülte veya dengi okullardan konusunda en az 4 (dört) yıl lisans eğitimi almış olmak inşaat Mühendisliği veya yapı mimarlığı dalındaki diplomalar, geçen her yıl için 4734 sayılı kanunun 62 nci maddesinin (h) bendinde belirtilen tutar kadar dikkate alınacaktır.

C) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,

D) Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

E) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

F) İhale tarihi itibari ile Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili dairesinden alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,

G) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,

H) Ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

I) Yapı araçları taahhütnamesi,

İ) Teknik personel taahhütnamesi,

J) İsteklinin işin tamamına ait bölüm için (muhammen bedel üzerinden) en az %10’u kadar, bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak mali durum bildirimi ve banka mektubu, banka referans mektupları ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubelerinden teyitli olmalıdır. Faks ile yapılan teyitler banka şubesinin en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.

K) İsteklinin öz kaynaklarını gösterir (10.000.000,00 TL esas alınarak) bir önceki yıla ait bilançosunun ve iş hacmini gösteren son üç yıllık cirosunun ilgili Vergi Dairesinden veya yeminli mali müşavir tarafından tasdiklenmiş aslı veya noter tasdikli sureti,

L) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

M)”İhale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname,

5 - İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 7 nci maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 8 nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Erzurum Büyükşehir Belediyesi hizmet binası 3. Kat İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler:

A - İç zarfa konulacak belgeler ;

a) Teklif mektubu,

B - Dış zarfa konulacak belgeler ;

a) İç zarf,

b) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,

c) Noter tasdikli imza sirküleri, vekaleten iştirak edenden noter tasdikli vekaletname ile vekil tayin edilenin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

e) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı,

f) Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminatın, geçici teminat alındı makbuzu veya limit dahili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. (2886 Sayılı yasaya göre.)

6 - İsteklilere ihale tarihinden önce yeterlik belgesi verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kazananlar listesi, hazır bulunan istekliler önünde İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan geri verilecektir.

7 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8 - İhale komisyonu gerekçesini açıklamak kaydıyla, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi seçmekte serbesttir.

9 - Şartname ve ekleri yukarıdaki adresten bedeli karşılığında temin edilebileceği gibi bedelsiz görülebilir.

İlan olunur.

7454/1-1


380 KV ATATÜRK ŞALT TRAFO MERKEZİNİN GÜVENLİK VE BAKIM ONARIM HARİÇ İŞLETİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

380 kV Atatürk Şalt Trafo Merkezinin Güvenlik ve Bakım Onarım Hariç İşletilmesi işi Hizmet Alım Yolu İle Yaptırılması işi TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2012/129845

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Bahaaddin Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli cad. Fevzi Çakmak PK: 18 27001 Ş. Kamil/GAZİANTEP

b) Telefon ve faks numarası      :  0 342 329 28 28 – 0 342 329 08 73

c) Elektronik posta adresi          :  12grup.satinalma@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :  www.teias.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  380 kV Atatürk Şalt Trafo Merkezinin Güvenlik ve Bakım Onarım Hariç İşletilmesi Hizmet Alımı

b) Yapılacağı yer                       :  380 kV Atatürk Şalt Trafo Merkezi/ŞANLIURFA

c) İşin süresi                              :  3 (Üç) Yıl

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                        :  28/09/2012 – 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.4- MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BELGELER VE BU BELGELERİN TAŞIMASI GEREKEN KRİTERLER:

4.4.1. İstekliler aşağıdaki bilgi ve belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.4.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler.

4.4.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.4.1.3. “İşletme Elemanları Puan tablosu” (Ek-8)

İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Mesul Mühendis, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme teknisyeni ) elemanların puanlarının Toplamının Trafo Merkezi bazında asgari 64 (Altmış Dört) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Mesul Mühendisin puanı Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları “İşletme Elemanları Puan tablosuma yazacaktır. (Ek-8)

4.4.2 İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme ve İş yönetme belgeleridir.

4.4.3. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 – 2008 “Gerilim seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi.

4.5 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

a) Benzer iş olarak; İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen, gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya,

b) İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen, gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 (Yüz) Türk Lirası karşılığı satın alınabilir. “İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı (posta ücreti alıcıya aittir) 210 Türk Lirası doküman bedelini Gaziantep Vakıfbank Merkez Şubesinde bulunan TR 40000 1500 158 0072 859 980 52 nolu hesap yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bahaaddin Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli Cad. Fevzi Çakmak PK: 18 27001 Ş.Kamil/GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60(Altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

13 - Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

7464/1-1


I. VE II. ÜNİTE KAZAN TEMİZLİĞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Santralımızın I. ve II. ünite kazanlarının yanma odası buharlaştırıcı boru yüzeylerinde, SHT II. kademe, SHT III. kademe, RHT II. kademe, RHT I. kademe, SHT I. kademe kızdırıcı paketlerinde ve çatı kızdırıcısı kısmı, yanma odası kısmını kapsayan tüm kollektör odasında, ünite kömür yakıcılarının kazan içinde kalan kısımlarındaki kömür ve hava kanalları bölgesinde oluşan kül ve cüruf birikintilerinin temizlettirilmesi hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2012/130864

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Milas Ören Karayolu 22 km Pk. 25 48201 Milas/ MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası      :  252 558 02 90- 252 558 02 91

c) Elektronik posta adresi          :  info@yeas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :

2 - İhale konusu hizmetin          :

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  2 adet Kazan yıkama hizmet alımı işi.

b) Yapılacağı yer                       :  YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) İşin süresi                              :  12 Ay içerisinde İdarenin belirleyeceği tarihlerde işe başlanacak olup, işin süresi işe başlama tarihinden itibaren her bir ünite için 20 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                        : 09.10.2012-14:00

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santralı İşletme adresinde görülebilir ve 30,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 09.10.2012 tarihinde saat 14:00'e kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santralı Müdürlüğü (Milas-Ören Karayolu 22. Km. PK: 25 48201 Milas/MUĞLA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi ve geçici 4. maddesi hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

7452/1-1


NUMUNE VE TEKNİK ÖZELLİKLERE GÖRE KIZILAY YELEĞİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

 

SIRA NO

CİNSİ

MİKTARI

BİRİMİ

1

NUMUNE ve TEKNİK ÖZELLİKLERE GÖRE KIZILAY YELEĞİ

15.000

ADET

 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen malzeme idari şartname, Numuneye göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ve aynı tarihte ve saatte açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır.

2 - Firmalar en az 6.750 TL.- tutarında geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait numune Türk Kızılayı Toplumsal Hizmetler Faaliyet Alanı Koordinatörlüğü Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ANKARA adresinde görülebilecek olup, Teknik özellikler ve İdari şartnameye www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 01 EKİM 2012 günü saat 12.00’a kadar Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ANKARA adresindeki Sistemler Yönetimi Müdürlüğü’ne vermiş/ göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı aynı gün saat 14;30’ da Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

7492/1-1


PEKTİN VE KSANTAN GAM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 2.000 kg Pektin ve 2.000 kg Ksantan Gam alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 02.10.2012 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 02.10.2012 Salı günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74

7474/1-1

—————

ARAÇ KİRALANACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızda Genel Müdürlük Makamınca kullanılmak üzere 1 (Bir) adet araç kiralanması teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Teklifler en geç 26.09.2012 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

3 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74

7475/1-1

—————

3 MM GALVANİZLİ SACDAN BACA YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız kazan dairesine 5 (Beş) adet 3 mm galvanizli sacdan baca yaptırılması teklif alma yoluyla yaptırılacaktır.

2 - Teklifler en geç 26.09.2012 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

3 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74

7446/1-1

—————

KUŞ ÜZÜMÜ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız üretim birimince kullanılmak üzere 2.000 Kg Kuş Üzümü teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 26.09.2012 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74

7477/1-1

—————

TOZ ŞEKER ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 2.000 Çuval Toz Şeker alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 04.10.2012 Perşembe günü saat 14.00 ’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 04.10.2012 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74

7478/1-1


5607 SAYILI KANUNUN 16. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli 230.943,75 TL olan, 25/09/2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da 23.095,00 TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı şartname eki listede gösterilen havai fişek cinsi eşya satışında 1 (bir) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 26/09/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10 TL bedel karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

7491/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Altındağ Belediye Başkanlığından:

Altındağ İlçesi sınırları içerisinde; muhtelif mahallelerde bulunan ve aşağıda, mahallesi, ada, parsel numarası belirtilen taşınmazlardaki Belediyemiz hisselerinin 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale suretiyle satışı yapılacak olup, ihale bedeli üzerinden hesaplanan diğer vergi ve harçlar ile tüm giderler peşin olarak tahsil edilecektir.

1 - İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Samanpazarı Anafartalar Caddesi üzerinde No: 177’de bulunan Altındağ Belediye Sarayı Başkanlık Binasında toplanan ENCÜMEN huzurunda yapılacaktır.

2 - İhaleye katılacak şahısların ihale öncesi şartname alması ve ihaleye şartname ile katılması mecburidir.

3 - Bu ihaleye ait şartname, Altındağ Belediye Sarayı 4.Katta bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

4 - İhale için satılmış olan şartname bedeli iade edilmeyecektir.

5 - İhaleye girecek olan isteklilerde şu şartlar aranır;

a) İsteklinin özel kişi olması halinde; Kanuni ikametgâhının olması, Kimlik belgesinin ibrazı, Ortak olarak girecek kişilerin Noterden ortaklık beyannamesi vermesi.

b) İsteklinin şirket ve tüzel kişi olması halinde; Ticaret Odasına kayıtlı ve halen faaliyette olduklarını gösterir belge, Temsile yetkili kişilerin Noterden tasdikli imza sirküleri ve vekâletnamesi.

c) İsteklinin Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde; Resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, Gayrimenkul alınması hakkında Genel Kurul kararının Noter tasdikli sureti, Temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri.

6 - İhale için verilen teklifler verildikten sonra geri alınmaz.

7 - İhaleye girip de Teminatını yakanlar bir daha bir yıl süre ile ihaleye giremez.

8 - Teklifler en geç ihale günü ihale saatine kadar Altındağ Belediye Sarayı Binasında bulunan ENCÜMEN Başkanlığına verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklifler veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

9 - Belediyemiz ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

 

No

Mahallesi

Ada No

Parsel

Parselin m²'si

Bel. His.

Sat. Bel. His.

m²'Birim Değeri

Muhammen Bedeli:

Geçici Teminat

İhale ilan Tarihi

İhale Saati

Rakamla

Yazıyla

1

SAKARYA (OĞUZ)

2215

12

733,00

733,00

733,00

2.000,00 TL

1.466.000,00 TL

Birmilyondörtyüzaltmışaltıbin TL

44.000,00 TL

26.09.2012

16:42

2

KALE

22932

1

2317,00

2317,00

2317,00

2.000,00 TL

4.634.000,00 TL

Dörtmilyonaltıyüzotuzdörtbin TL

140.000,00 TL

26.09.2012

16:44

                                                                                                                                                                                                                    7362/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Sultangazi Belediye Başkanlığından:

 

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

CİNSİ

ALANI

İMARI

BELEDİYE PAYI

TAHMİNİ BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE GÜN VE SAATİ

HABİBLER

1869

1

ARSA

3.478,00 m2

H:6,5 AKARYAKIT+T4 TİCARET ALANINDA

TAM

7.022.200,00.-TL

210.666,00.-TL

04/10/2012-10:30

ESKİ HABİBLER

1911

2

ARSA

5.451,00 m2

E:1.50 T4 TİCARET ALANINDA

TAM

5.451.000,00.-TL

162.630,00 -TL

04/10/2012-11:00

ATIŞALANI

1122

ARSA

2.829,19 m2

TAKS:0,30 KAKS:1,50 T4 TİCARET ALANINDA

TAM

10.609.462,50.TL

318.283,87.-TL

04/10/2012-11:30

 

1 - Yukarıda özellikleri belirtilen Sultangazi Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale “İstanbul, Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi, 2347 Sokak,  No:18, 1. Kat Encümen Odasında”, Kapalı Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500,00 (beşyüz) TL olup, Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (İstanbul, Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi, 2347 Sokak,  No:18, 3. Kat) temin edilebilir.

2 - Taşınmazın özellikleri: Söz konusu taşınmazlar;

a) Habibler Mahallesi 1869 ada, 1 parsel imar planında, H:6,5 Akaryakıt + T4 Ticaret alanındadır.

b) Eski Habibler Mahallesi, 1911 ada 2 parsel imar planında, E:1.50 T4 Ticaret alanındadır.

c) Atışalanı Mahallesi,1122 parsel imar planında, TAKS:0,30 KAKS:1,50 T4 Ticaret alanındadır.

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 - İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:

A- Gerçek kişi olması halinde;

1- T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,

2- İkametgah belgesi,

3- Noter tasdikli imza beyannamesi,

4- Şartnamenin satın alındığına dair makbuz aslı

5- Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge aslı,

6- Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

7- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

8- Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı (6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

B- Tüzel kişi olması halinde;

1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan)  kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

3- Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti,

4- Geçici teminat mektubu veya makbuzun aslı,

6- Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

7- Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge,

8- Şartnamenin satın alındığına dair makbuz aslı,

9- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

10- Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı (6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

C- Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

5- Geçici teminat: Muhammen bedel üzerinden % 3 (yüzde üç) oranında hesap edilerek alınacaktır.

6- Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında hesap edilerek alınacaktır.

7- Geçici ve kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk parası,

b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek Bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı Kanunun 27’nci maddesine uygun olarak düzenlenmiş Banka teminat mektupları,

c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

8- Teminatların teslim yeri: Bankalarca veya Özel Finans Kuruluşlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer belgelerle birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

9 - Tekliflerin Hazırlanması Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır.

Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

10 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

11 - Taşınmazların alıcısı, satış bedelinin tamamını peşin ödeyebileceği gibi, Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da belirtilen faiz oranı ile vade farkı hesaplanarak % 50’sini (yüzde ellisini) peşin ödeyip, kalanını peşinatın yatırılmasını takip eden 6 (altı) ayda, borcun karşılığında taşınmaz üzerine ipotek konulması şartıyla, 6 (altı) eşit taksitle de ödeyebilir.

Ödemeler verilecek ödeme planına göre yapılacak ve ödeme gecikmelerinde Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile belirlenen faiz uygulanacaktır. Peşinattan sonraki ilk taksit ödemesi, en geç ihale kararının ilgilisine tebliğinden itibaren işleyecek 15 günlük sürenin bitiminden sonraki 30. takvim gününde yapılır. Taksit ödemelerinde herhangi bir gecikmeye meydan verilmeyecektir.

12 - İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, satışta şartname hükümleri uygulanacaktır.

7445/1-1