18 Eylül 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28415

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Kabahatler Bürosundan:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: HATAY

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından:

Kayseri ve Civarı Elektrik Anonim Şirketinden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Kabahatler Bürosundan:

Sayı: 2012/10102 Muh.

7201 Sayılı Yasanın 28. Maddesine göre kabahat işleyenin adresinin belli olmaması halinde ilanen tebliğ yapılacağına dair amir bulunmaması sebebiyle kabahat suçundan kabahat işleyen hakkında Savcılığımızca verilmiş bulunan idari yaptırım kararında açık adresine usulüne uygun tebligat yapılamaması, karşısında belirtilen para cezası ile cezalandırıldığına dair karar ve hüküm fıkraları aşağıya çıkarılmış olup, ilanen tebliğ olunur.

 

Sıra

No

Kab. No

Karar No

Kabahat Nevi

Karar Tarihi

Adı Soyadı

P.Cz. Mikt.

1-

2012/30

2012/28

5607 S.K. 3/13

27/01/2012

ANTOANETA SIMEONOVA MIHAYLOVA

1.340 TL

6933/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

15988, 15989, 15992 ve 15993 adalara ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7425/1-1

—————

Ballıkuyumcu Mahallesi Yerleşik ve Gelişme Alanına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7426/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:13.09.2012 Karar No: 6568

ŞİRKETLERİN:

- TİCARİ UNVANLARI            :  1) Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2) Corporate Resources B.V.

- MERKEZLERİ                          :  1) Nispetiye Cad. Akmerkez B Blok Kat:6 34330 Etiler-Beşiktaş-İSTANBUL

2) Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, HOLLANDA

- TÜRKİYE’DEKİ

ADRESLERİ                               :  1) Şehit Ersan Caddesi No:24/7 Çankaya/ANKARA

2) Turan Güneş Bulvarı 708. Sok. No: 14/4 06550 Yıldız;Çankaya /ANKARA

- MÜRACAAT TARİHLERİ      :  16.08.2012

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                               :  Arama ruhsat süresinin uzatımı

- BÖLGESİ                                  :  I no.lu Marmara

- SAHA İŞARETİ                       :  PPG-CBV/I/J

- KAPSADIĞI İLLER                 :  Tekirdağ, Edirne

- YÜZÖLÇÜMÜ                         :  49.430 hektar

- HAK SIRA NUMARASI         :  AR/PPG-CBV/4532

- VERİLİŞ TARİHİ                     :  22.01.2009

KARAR:

Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Corporate Resources B.V. Şti.’nin müştereken sahip bulundukları, yukarıda bölgesi, saha işareti, illeri, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının kanuni süresinin sona ereceği 22.01.2013 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2 nci maddesine istinaden 22.01.2015 tarihine kadar uzatılması için 16.08.2012 tarihinde müştereken müracaatta bulunmuşlardır.

Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Corporate Resources B.V. Şti.’’nin süre uzatılması isteğine ait müşterek evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcıların ruhsat sahasında planlanan faaliyetleri gerçekleştirmesine imkan sağlanması ve ruhsat sahasının ve çevresinin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla, I no.lu Marmara Petrol Bölgesinde müştereken sahip bulundukları AR/PPG-CBV/4532 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının kanuni süresinin sona ereceği 22.01.2013 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2 nci maddesi göz önüne alınarak 22.01.2015 tarihine kadar 2 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

7417/1-1


Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

HATAY

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük                                                  : 0-326- 221 33 17-18

 

BİRİMİ/BÖLÜMÜ/ ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC.

AD.

NİTELİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ BÖL.

BİYOLOJİ EĞİTİMİ

DOÇENT

1

1

Hidrobiyoloji doçenti olmak ve su keneleri ve balıklarda beslenme alışkanlıkları konusunda çalışmış olmak

FEN EDEBİYAT FAK.

 

 

ANTROPOLOJİ BÖL.

PALEOANTROPOLOJİ

DOÇENT

1

1

Arkeolojik topluluklarda biyolojik uzaklık alanında çalışmış olmak

FİZİK BÖL.

KATIHAL FİZİĞİ

DOÇENT

1

1

Gözenekli Sialon seramiklerinin sertlikleri üzerine çalışmış olmak

KİMYA BÖL.

BİYOKİMYA

DOÇENT

1

1

Halofilik enzimler, biyosensör elektrotlar ve impedans konusunda çalışmış olmak

MÜHENDİSLİK FAK.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖL.

YAPI

DOÇENT

1

1

Çok sıra boşluklu perdelerin statik ve dinamik analizi üzerinde çalışmış olmak

TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAK.

 

 

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖL.

ÇOCUK CERRAHİSİ

DOÇENT

1

1

Kısa barsak sendromunda ve intestinal iskemi-reperfüzyon hasarı konularında çalışmalar yapmış olmak

HALK SAĞLIĞI

DOÇENT

1

1

Halk Sağlığı ihtisası yapmış olmak ve Hatay bölgesinde hemoglobinopatiler konusunda çalışmış olmak

İÇ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

Nefroloji alanında yan dal ihtisaslı olmak ve alanında en az bir yıl yurtdışı deneyimi olmak

İÇ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

Gastroenteroloji yan dal ihtisası yapmış olmak ve diyabetli hastalarda gizli hepatit B enfeksiyonu konusunda çalışmış olmak

KARDİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

Elektrofizyolojik çalışmalar, periferik girişimler ve atriyal fibrilasyon ablasyonu konusunda deneyimli olmak

KARDİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

Metabolik sendromu olan koroner arter hastalarında adiponektin düzeyleri konusunda çalışmış olmak ve elektrofizyolojik çalışmalar konusunda yurtdışı deneyimi olm.

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖL.

 

ANATOMİ

DOÇENT

1

1

Arteria Ophthalmica’nin ve Dallarının Anatomik Özellikleri Konusunda Çalışmış Olm.

TIBBİ BİYOKİMYA

DOÇENT

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve alanında en az 6 ay yurtdışı deneyimi olmak

SU ÜRÜNLERİ FAK.

 

 

SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ BÖL.

BALIKÇILIK TEMEL BİLİMLERİ

DOÇENT

1

1

Balıkçılık Genetiği ve Balıkçılık Biyolojisi Konusunda Çalışmış Olmak

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BÖL.

 

HASTALIKLAR

DOÇENT

3

1

Balık yemlerinde enzim kullanımı ve balık hastalıkları konusunda çalışmış olmak

YETİŞTİRİCİLİK

DOÇENT

1

1

Kerevit Biyolojisi, Ekolojisi ve Yetiştiriciliği Konusunda çalışmış olmak

VETERİNER FAK.

 

 

VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLER BÖL.

HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

Hemal Düğümlerin Histolojisi konusunda çalışmış olmak

ZİRAAT FAK.

 

BAHÇE BİTKİLERİ BÖL.

SEBZE YETİŞTİRME VE ISLAHI

DOÇENT

1

1

Sebze Tohumu konusunda çalışmış olmak.

BİYOSİSTEM MÜHENDİLİĞİ BÖL.

TARIM MAKİNA SİSTEMLERİ

DOÇENT

1

1

Hassas Uygulamalı Tarım Teknolojileri konusunda çalışıyor olmak

TARLA BİTKİLERİ BÖL.

ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ

DOÇENT

1

1

Baklagil Yem Bitkileri Biyoteknolojisi ve Sitolojisi konularında çalışmış olmak

7439/1-1


Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/157797

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

İl/İlçe

Ankara/Çankaya

Adresi

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. No: 274

Tel-Faks

287 26 80 – 285 27 12

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Atisal İnşaat Gıda Temizlik Otomotiv Emlak San. Tic. Ltd.Şti.

Rahime Rüya Altun

(%99 pay sahibi ortak)

Adresi

Yeni Batı Mah. Gersan San. Sit. Tahsin Kahraman Cad. No: 85 Y.Mahalle/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

27457921580

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

1020414068

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

264512

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

7472/1-1


Kayseri ve Civarı Elektrik Anonim Şirketinden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/86963

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

BİT/Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kayseri ve Civarı Elk. T.A.Ş. Satın Alma Müdürlüğü

İl/İlçe

Kayseri/Melikgazi

Adresi

Seyitgazi Mah. Nuhnaci Yazgan Cd. No: 32

Tel-Faks

0 (352) 207 80 00 – 0(352) 207 81 43

Posta Kodu

38030

E-Mail

satinalma@kcetas.com.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mavi İş Tekstil Ürt. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Küçükyalı İş Mrk. E-5 Üzeri Küçükyalı Yanyol Girne Mah. Irmak Sok D Blok No: 7 Maltepe/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

613 069 2864

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

720815

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

7443/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/60844

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Kastamonu/Azdavay

Adresi

Başeskioğlu Cad. Karşıyaka Mah. Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü Azdavay/Kastamonu

Tel-Faks

3667171047 – 3667171490

Posta Kodu

37740

E-Mail

azdavayisl@ogm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İlhan Özkan

 

Adresi

Yeni Mah. Demirel Sk. No: 15/1 Azdavay/Kastamonu

 

T.C. Kimlik No.

21605040772

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Azdavay Nakliyeciler ve Otomobilciler Esnaf Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

37/37108

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

NOT: 07/09/2012 Tarihli ve 28404 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı yukarıdaki şekilde düzeltilmiştir.

7424/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/24357

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

T.C. Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü

İl/İlçe

Yakutiye/Erzurum

Adresi

Araştırma Hastanesi Üniversite Kampüsü Satın Alma Komisyon Başkanlığı

Tel-Faks

0442 2317690 – 0442 2361297

Posta Kodu

25240

E-Mail

hastane@atauni.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bizim Medikal Tıbbi Gereçler İthalat İhracat Ticaret Ltd. Şti.

Ömer Şen

Adresi

Toklu Mah. 9. No’lu Sok .No: 8 Trabzon

Toklu Mah. 9. No’lu Sok .No: 8 Trabzon

T.C. Kimlik No.

 

23771530514

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

178 010 6570

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

10538

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

7441/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/9508

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

T.C. Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü

İl/İlçe

Yakutiye/Erzurum

Adresi

Araştırma Hastanesi Üniversite Kampüsü Yakutiye Erzurum

Tel-Faks

442 231 76 90 – 86

Posta Kodu

25240

E-Mail

hastane@atauni.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bizim Medikal Tıbbi Gereçler İthalat İhracat Ticaret Ltd. Şti.

Ömer Şen

Adresi

Toklu Mah. 9 No’lu Sok .No: 8 Trabzon

Toklu Mah. 9 No’lu Sok .No: 8 Trabzon

T.C. Kimlik No.

 

23771530514

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

1780106570

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

10538

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

7442/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/43740

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Adana İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Adana/Seyhan

Adresi

Adana Valiliği Batısı

Tel-Faks

0 322 458 04 65 – 0 322 346 02 62

Posta Kodu

1130

E-Mail

adana@adanaozelidare.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet Kart Suyapı İnşaat Mühendislik Müteahhitlik

 

Adresi

Atatürk Cad. No: 118 Ceyhan/Adana

 

T.C. Kimlik No.

125 922 701 98

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ceyhan Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

6639

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

7433/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/69346

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Aydın İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Aydın/Merkez

Adresi

Efeler Mah. Hürriyet Bulvarı 2275 Sokak No: 17 Aydın

Tel-Faks

0 256 215 29 34

Posta Kodu

9100

E-Mail

tarimsal@aydinozelidaresi.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İntervet Veteriner İlaçları Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi

İntervet Holding B.V.

Adresi

Şişli Ayazağa Yolu No: 3 Çelik İş Merkezi B Blok Kat 1 34396 Ayazağa/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

463 011 9907

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

410784

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

7434/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/41673

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Adana İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Adana/Seyhan

Adresi

Adana Valiliği Batısı

Tel-Faks

0 322 458 04 65 – 0 322 346 02 62

Posta Kodu

1130

E-Mail

adana@adanaozelidare.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mahmut Saydam

 

Adresi

Kayalıbağ Mah. Atatürk Cad. Özel Sancak İşhanı Asma Kat Seyhan/Adana

 

T.C. Kimlik No.

333 130 954 56

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Adana Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

52450

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

7435/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/43666

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Adana İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Adana/Seyhan

Adresi

Adana Valiliği Batısı

Tel-Faks

0 322 458 04 65 – 0 322 346 02 62

Posta Kodu

1130

E-Mail

adana@adanaozelidare.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet Kart Suyapı İnşaat Mühendislik Müteahhitlik

 

Adresi

Atatürk Cad. No: 118 Ceyhan/Adana

 

T.C. Kimlik No.

125 922 701 98

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ceyhan Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

6639

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

7436/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Alınmamıştır

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Çanakkale İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Çanakkale/Merkez

Adresi

Barbaros Mah. Atatürk Cad. Bölge Trafik Yanı No: 215

Tel-Faks

0 286 218 10 55 – 218 10 57 –       218 10 58

Posta Kodu

17100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Koç Termal ve Maden Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

 

Adresi

Külcüler Kaplıcası Külcüler Köyü Bayramiç/Çanakkale

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

5700 3389 59

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

775/Bayramiç

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

7437/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/79569

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Karaman İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Karaman/Merkez

Adresi

Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı No: 136 70200 Merkez/Karaman

Tel-Faks

0 338 226 15 00 – 0 338 226 16 00

Posta Kodu

70200

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Günal Müşavirlik İnşaat ve Pazarlama Limited Şirketi

Şengül Gökçay

Adresi

Namık Kemal Mahallesi Arabacılar Sok. Kalkan Ap. No: 12 Ereğli/Konya

Namık Kemal Mahallesi Arabacılar Sok. Kalkan Ap. No: 12 Ereğli/Konya

T.C. Kimlik No.

 

240 892 848 16

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

426 003 82 79

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Konya Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

26542

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

7438/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/78220

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Çankırı Özel İdaresi

İl/İlçe

Çankırı/Merkez

Adresi

Hükümet Konağı Kat: 3

Tel-Faks

0 376 213 15 43 – 0 376 213 10 10

Posta Kodu

18100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ribay Turizm Seyahat Temizlik İnşaat Otomotiv Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Yolu Caddesi Aydın Sokak No: 23 D Kozyatağı/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

735 056 23 62

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

580228

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

7440/1-1