7 Eylül 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28404

YARGI İLÂNLARI

 


5 nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkeme Kıdemli Hakimliğinden: ÇORLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5 nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkeme Kıdemli Hakimliğinden:

ÇORLU

ESAS NO     : 2012/149

KARAR NO : 2012/139

Firar suçundan sanık Mustafa Oğlu Kıymet’den olma, 1985 D.lu, SAMSUN/Atakum-Akalan Nfs. Kyt.lı T.C.: 48817695682 Yılmaz ERCAN hakkında 5.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 16.04.2012 gün ve 2012/149-139 Esas-Karar sayılı Gerekçeli Hükmü ile ON AY HAPİS CEZASI ile CEZALANDIRILMASINA karar verilmiştir.

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş, adresleri de zabıta marifetiyle tespit edilemediğinden, karar 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre Resmi Gazete’de ilanından itibaren 15 gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay’da temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde karar kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

6251/1

—————

ESAS NO     : 2012/132

KARAR NO : 2012/28

Üste Fiilen Taarruz suçundan sanık Arif Oğlu Nergis’den olma, 1990 D.lu, GAZİANTEP/Şehitkamil-Kozluyazı Mh. Nfs. Kyt.lı T.C.: 35455461250 Behçet DEMİR hakkında 5.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 06.02.2012 gün ve 2012/132 Esas 2012/28 Karar sayılı Gerekçeli Hükmü ile BİR AY YEDİ GÜN HAPİS CEZASI ile CEZALANDIRILMASINA karar verilmiştir.

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş, adresleri de zabıta marifetiyle tespit edilemediğinden, karar 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre Resmi Gazete’de ilanından itibaren 15 gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay’da temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde karar kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

6251/2

—————

ESAS NO     : 2011/53

KARAR NO : 2011/506

Emre İtaatsizlikte Israr suçundan sanık Şükrü Oğlu Döne’den olma, 1979 D.lu, KAHRAMANMARAŞ/Elbistan-Sevdili Ky. Nfs. Kyt.lı T.C.:22751443806 Hızır SÖNMEZ hakkında 5.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 07.12.2011 gün ve 2011/53-506 Esas-Karar sayılı Gerekçeli Hükmü ile CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, SANIĞIN YÜKSEK GÜVENLİKLİ BİR SAĞLIK KURUMUNDA KORUMA VE TEDAVİ ALTINA ALINMASINA karar verilmiştir.

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş, adresleri de zabıta marifetiyle tespit edilemediğinden, karar 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre Resmi Gazete’de ilanından itibaren 15 gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay’da temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde karar kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

6251/3

—————

ESAS NO     : 2012/329

KARAR NO : 2012/109

Firar ve İzin Tecavüzü suçundan sanık Faruk Oğlu Ayişe’den olma, 1989 D.lu, ERZURUM/Oltu-Erdoğmuş Mh. Nfs. Kyt.lı T.C.: 43654126528 Mehmet Zeki GÖZÜTOK hakkında 5.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 28.03.2012 gün ve 2012/329-109 Esas-Karar sayılı Gerekçeli Hükmü ile Firar suçundan NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI ile CEZALANDIRILMASINA, İzin Tecavüzü suçundan NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI ile CEZALANDIRILMASINA karar verilmiştir.

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş, adresleri de zabıta marifetiyle tespit edilemediğinden, karar 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre Resmi Gazete’de ilanından itibaren 15 gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay’da temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde karar kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

6251/4

—————

ESAS NO     : 2012/329

KARAR NO : 2012/109

Firar ve İzin Tecavüzü suçundan sanık Faruk Oğlu Ayişe’den olma, 1989 D.lu, ERZURUM/Oltu-Erdoğmuş Mh. Nfs. Kyt.lı T.C.: 43654126528 Mehmet Zeki GÖZÜTOK hakkında 5.Kor.K.lığı Askeri Mahkemesinin 28.03.2012 gün ve 2012/329-109 Esas-Karar sayılı Gerekçeli Hükmü ile Firar suçundan NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI ile CEZALANDIRILMASINA, İzin Tecavüzü suçundan NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI ile CEZALANDIRILMASINA dair 5.Kor.K.lığı As.Sav.lığının 10.04.2012 tarihli kararın bozulması ile ilgili temyiz dilekçesi.

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş, adresleri de zabıta marifetiyle tespit edilemediğinden, karar 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre Resmi Gazete’de ilanından itibaren 15 gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay’da temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde karar kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

6251/5