3 Eylül 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28400

YARGI İLÂNLARI

 


İstanbul 31. Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul 31. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No         :  2009/1238

Karar No       :  2010/937

Sanık             :  BEGMURAT ORAZBERDİEV; Deryaguli ve Amangözel oğlu 29/03/1976 D.lu, Türkmenistan uyruklu İkitelli Mehmet Akif Mah. Gülcan Merkez İkitelli- İst.

Suç                :  Hırsızlık.

Suç Tarihi      :  24/03/2009

Karar Tarihi   :  15/07/2010

Hırsızlık suçundan sanık BEGMURAT ORAZBERDİEV hakkında Mahkememizin 15/07/2010 tarih 2009/1238 esas 2010/937 sayılı karar ile TCK. 142/1-b, 35/2,145 Md.leri uyarınca 9 AY HAPİS, TCK 53/a,b,d ve e Md. lerindeki haklarından cezanın infazı tamamlanıncaya kadar 53/1-c bendindeki hakkından ise meşruten tahliyeye kadar yasada olduğu şekliyle yoksun bırakılmasına dair karar CMK 231/5 Md. uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA çevrilmiş olup, karar tüm aramalara rağmen sanık bulunamadığından tebliğ edilememiş olup, işbu karar özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 27-28 ve müteakip maddeleri uyarınca Resmi Gazete’de ilan edilerek kesinleştirilmesine karar verildiği hususu ihtaren tebliğ olunur.

6833

—————

Esas No         :  2008/1500

Karar No       :  2009/132

Sanıklar         :  1) FİROUZ SAFARI; Mohammadtaghı ve Sara'dan olma Bagh Bahadoran 1963 doğ.lu. İran, Bağh, Bahadoran n.k.

                      :  2) GHAREEB HUSSAIN; Fakhroo-Nucan’dan olma, 1971 Turbat D.lu, Pakistan Turbat n.k.

Suç                :  Hırsızlık.

Suç Tarihi      :  08/04/2002

Karar Tarihi   :  12/02/2009

Hırsızlık suçundan sanıklar Firouz Safari ve Ghareeb Hussain haklarında Mahkememizin 12/02/2009 tarih 2008/1500 esas 2009/132 sayılı karar ile 765 S. TCK.nun 491/ilk, 522 Md.leri uyarınca her iki sanığın ayrı ayrı 8 ER AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA karar verilmiş olup, karar tüm aramalara rağmen sanıklar bulunamadığından tebliğ edilememiş olup, iş bu karar özetinin 7201 sayılı tebligat kanunun 27-28 ve müteakip maddeleri uyarınca Resim Gazete’de ilan edilerek kesinleştirilmesine karar verildiği hususu ihtaren tebliğ olunur.

6834