2 Eylül 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28399

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/63468

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Orman Genel Müdürlüğü Anamur Orman İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Mersin/Anamur

Adresi

Bahçe Mah. Mereşal Fevzi Çakmak Cad.

Tel-Faks

324 814 10 62 – 324 814 38 94

Posta Kodu

33640

E-Mail

anumurisl@ogm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ömer Sönmez

 

Adresi

Turgut Türkalp Mah. 204 Cad. No:20 – Mersin

 

T.C. Kimlik No.

500 410 610 96

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

İstiklal V.D. 779 001 73 56

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Mersin Ticaret ve Sicil Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret No: 34411

Oda Sicil No: 36753

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

7092/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/75153

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Merkez/Düzce

Adresi

Kültür Mahallesi Eski İstanbul Caddesi 81010 Merkez Düzce

Tel-Faks

380 514 56 45

Posta Kodu

81010

E-Mail

duzceisl@ogm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Trabzon’lu İnşaat (Ali Uzun)

 

Adresi

Sancak Mahallesi 2518 Sokak

No: 19/2 Düzce

 

T.C. Kimlik No.

43108947006

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

9020337403

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

6264

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

7095/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/64974

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Akkuş Orman İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Ordu/Akkuş

Adresi

Yazlıkbelen Mahallesi Atatürk Cad. 52950 Akkuş/Ordu

Tel-Faks

0 452 611 20 42 – 0 452 611 31 27

Posta Kodu

52900

E-Mail

akkusisl@ogm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mahmut Keskin

 

Adresi

Atatürk Cad. No: 96 Ordu/Akkuş

 

T.C. Kimlik No.

47950668454

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

47950668454

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

3929

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

7093/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

IX. Bölge Müdürlüğü Ankara Şube Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara

Adresi

Zübeyde Hanım Mahallesi İstanbul Caddesi No: 98 Altındağ/Ankara

Tel-Faks

0 312 384 73 25-0 312 384 73 35

Posta Kodu

 

E-Mail

ankara@ormansu.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Şikar Turizm ve İnşaat Ltd. Şti.

 

Adresi

Hürriyet Bulvarı Kültür Mahallesi 3821. Sokak Dilara Apt. K: 1 D: 14 Antalya

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

811 005 0542

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

35430

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

7094/1-1