2 Eylül 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28399

YARGI İLÂNI

 


Kara Kuvvetleri Komutanlığı 7 nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden: DİYARBAKIR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kara Kuvvetleri Komutanlığı 7 nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:

DİYARBAKIR

Diyarbakır 7 nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden; E.K. No: 2011/14-175 Tarihi: 05.04.2011 Sanık; Murat CİHAN, Hüseyin ve Zekiye oğlu 1981 D.lu Kastamonu Pınarbaşı Kapancı Nfs. Kyt.lı, TC. Kimlik No: 39991657436- Suç tarihinde Diyarbakır 16. Mknz. P. Tug. Topçu Tb. Kh. ve Hih. Bl. K.lığı emrinde görevli 1985/1 Tertip Topçu Er. Suç: İzin Tecavüzü

Sanık Murat CİHAN'ın 26.06.2005-01.12.2005 tarihinde tarihleri arasında temadi eden müsnet izin tecavüzü suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan ASCK.'nun 66/1-b maddesi uyarınca TAKDİREN BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 sayılı TCK.nun 62. maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5329 Sayılı Kanun 1. maddesiyle 1632 Sayılı ASCK. nuna eklenen Ek-8 nci maddesi uyarınca TCK.nın 50 ve 51 nci maddelerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

Talebe uygun, 353 Sayılı Yasanın 196, 197, 198, 205, 209 ve 212 nci maddeleri uyarınca, hüküm yüzüne karşı verilenler hükmün yüze karşı okunmasından, hüküm yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde askeri veya sivil adli makamlara asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine veya tutulular yönünden ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay da temyizi mümkün olmak üzere karar verildi, Verilen karar iddia makamında Askeri Savcı Hak. Tğm. Onur EMÜR ve tutanakta Svl. Me. Necmettin OK hazır oldukları halde SANIĞIN YOKLUĞUNDA alenen okunup açıklandı.

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş, adresleri de zabıta marifetiyle tespit edilemediğinden, kararın 7201 sayılı EK. Tebligat Kanuna göre Resmi Gazete’de ilanından itibaren 15 gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay'da temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

6937