13 Ağustos 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28383 (Mükerrer)

YARGI İLÂNLARI

 


İstanbul 10. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul 10. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No            :  2010/355

Karar No          :  2009/789

Davacı              :  K.H.

Sanık                :  MEHMET ALTINYUVA, Mehmet ve Fatma oğlu, 07.10.1957 YASSIKIŞLA doğumlu, KASTAMONU, Doğanyurt, Yassıkışla Mah/Köyü nüfusunda kayıtlı. Sarıca Paşa Mah. Kadirhane Cad. No. No. 35 İç Kapı No:7 Merkez/ EDİRNE adresinde oturur. TC Kimlik No:58858021456

Suç                   :  Hırsızlık

Suç Tarihi         :  09/08/2010

Karar Tarihi      :  18.04.2012

Yapılan yargılama sonunda yukarıda açık kimliği yazılı sanığın, 5237 Sk. 141, 63 Mad. uyarınca 1 Sene Hapis ve 5237 sy 53/1-a,b,c,d,e Mad. uyarınca belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına dair gıyapta verilen karar, adresi belirlenemeyen sanığa tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı kanunun 28. maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına ve ilanın resmi gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.

6345/1-1

—— •• ——

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

Esas No  :  2011/6117

Suç          :  Özel Belgede Sahtecilik, Resmi Belgede Sahtecilik

Suç T.     :  30/10/2008

Sanık       :  Zeki Ufuk ALTIOK: Selahattin ve Semra oğlu, 18/09/1971 İzmir doğumlu, İzmir Konak Altıntaş nüfusunda kayıtlı. TC: 40138598918, Dutlubahçe Mahallesi 746. Sokak A Blok Daire: 9 Merkez/ANTALYA adresinde oturur.

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında İzmir 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nden verilen 03/02/2009 gün ve 2008/923 E. 2009/55 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Düzeltilerek Onama ve Bozma isteyen 18/04/2011 gün ve 11/2009-112049 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

6344/1-1