22 Haziran 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28331

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinden:

Sağlık Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 3864                                                                     Karar Tarihi: 06/06/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/06/2012 tarihli toplantısında,

TEİAŞ tarafından önerilen Primer Frekans Kontrol Birim Hizmet Bedelinin 2012 yılı 3. çeyreği için; 10,85 TL/MWh olarak onaylanmasına,

karar verilmiştir.

5170/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 3881                                                                     Karar Tarihi: 14/06/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/06/2012 tarihli toplantısında,

1) Perakende Satış Lisansına Sahip Dağıtım Şirketlerinin Gelir Tablosu hesap kayıtları için uygulanmak üzere; ekte yer alan Elektrik Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap Planının onaylanmasına,

2) Perakende Satış Lisansına Sahip Dağıtım Şirketleri tarafından hesapların 01/01/2011 tarihinden itibaren Elektrik Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap Planına uygun olarak kaydedilmesine,

3) Gerekli gördüğünde Elektrik Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap Planında değişiklik yapması hususunda Tarifeler Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine,

karar verilmiştir.

5171/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 3886                                                                     Karar Tarihi: 14/06/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/06/2012 tarihli toplantısında,

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 13 üncü maddesi kapsamında; 01/07/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında;

1) Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi tarafından; Perakende Satış Lisansına Sahip Bölgesel Elektrik Dağıtım Şirketlerine, 01/07/2012 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde aktif elektrik enerjisi bedeli olarak 18,91 Krş/kWh uygulanmasına,

2) Perakende Satış Lisansına sahip Dağıtım Şirketlerinden elektrik enerjisi alan iletim sistemi kullanıcısı tüketicilere uygulanan tarifelerin, TETAŞ tarafından iletim sistemine doğrudan bağlı tüketicilerine uygulanmasına devam edilmesine,

3) Enerji KİT’lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslar Genelgesi uyarınca makroekonomik göstergelerde meydana gelebilecek değişikliklerden veya sair nedenlerden dolayı TETAŞ tarafından Kuruma tarife değişikliği teklifinde bulunulması durumunda, Kurum tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucu alınan Kurul Kararı çerçevesinde tarife değişikliği yapılmasına,

karar verilmiştir.

5172/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Uğur Yan Sanayi ve Yer Altı Ürünleri Ür. Paz. Ltd. Şti.’nin I no.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde UYS/I/B işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 06.06.2012 tarih ve bunu tamamlayan 13.06.2012 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

5173/1-1

—————

Petrako Petrol, Doğalgaz, İnş. Taah. İşl. ve Dış Tic. Ltd. Şti’nin I No.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde PTK/I/E işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 12.06.2012 tarihli dilekçesi ile müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

5174/1-1

—————

Corporate Resouces B.V.’nin I no.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde CBV/I/A işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 07.06.2012 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

5175/1-1

—————

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 28.05.2012   Karar No: 461

Türkiye Petrolleri A.O. XI no.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu İR/TPO/4635 hak sıra no.lu işletme ruhsat sahası içerisinde yer alan Ley-01 no.lu kuyusu ile, Beykan-Pirinçlik arası petrol boru hattı, Bek-03, Kurkan-8, Beykan-20 no.lu lokasyon sahaları, yolları ve yerüstü boru hatları için gerekli olan; Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Geyiktepe Köyü mevkiinde kain 1036 no.lu parselin 680,00 m²’lik kısmının, 1108 no.lu parselin 2499,21 m²’lik kısmının, 1109 no.lu parselin 4917,85 m²’lik kısmının, 1110 no.lu parselin 427,83 m²’lik kısmının, 1117 no.lu parselin 846,00 m²’lik kısmının, 1491 no.lu parselin 21639,58 m²’lik kısmının, Diyarbakır İli Eğil İlçesine bağlı Oyalı Köyü mevkiinde kain 355 no.lu parselin 6956,00 m²’lik kısmının, 633 no.lu parselin 5925,00 m²’lik kısmının, Diyarbakır İli Yenişehir İlçesine bağlı Dikentepe Köyü mevkiinde kain 1064 no.lu parselin 11662,65 m²’lik kısmının, 426 no.lu parselin 4401,85 m²’lik kısmının olmak üzere toplam 59955,97 m2’lik arazinin 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 87/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze tevdi ettiği 11.04.2012 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Diyarbakır 1. Asliye, 2. Asliye, 3.Asliye ve Eğil Asliye Mahkemelerince acele el koyma kararları alınan, aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/1.000, 1/2.000, 1/3.000, 1/5.000, 1/6.000, 1/7.000, 1/10.000 ölçekli haritalarda hudutları gösterilen Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Geyiktepe Köyü mevkiinde kain 1036 no.lu parselin 680,00 m²’lik kısmının, 1108 no.lu parselin 2499,21 m²’lik kısmının, 1109 no.lu parselin 4917,85 m²’lik kısmının, 1110 no.lu parselin 427,83 m²’lik kısmının, 1117 no.lu parselin 846,00 m²’lik kısmının, 1491 no.lu parselin 21639,58 m²’lik kısmının, Diyarbakır İli Eğil İlçesine bağlı Oyalı Köyü mevkiinde kain 355 no.lu parselin 6956,00 m²’lik kısmının, 633 no.lu parselin 5925,00 m²’lik kısmının, Diyarbakır İli Yenişehir İlçesine bağlı Dikentepe Köyü mevkiinde kain 1064 no.lu parselin 11662,65 m²’lik kısmının, 426 no.lu parselin 4401,85 m²’lik kısmının olmak üzere toplam 59955,97 m2’lik arazinin 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 87/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazinin:

 

İli            : Diyarbakır

İlçesi       : Yenişehir

Köyleri    : Geyiktepe

 

Parsel No                             Malikleri                                       İstimlaki istenen miktar (m2)

1108                       İsmet BAL (Mehmet oğlu)                                       2499,21

Tahir BAL (Mehmet oğlu)

 

1109                       İsmet BAL (Mehmet oğlu)                                       4917,85

Tahir BAL (Mehmet oğlu)

 

1110                       İsmet BAL (Mehmet oğlu)                                         427,83

Tahir BAL (Mehmet oğlu)

 

1036                       İsmet BAL (Mehmet oğlu)                                         680,00

Tahir BAL (Mehmet oğlu)

 

1117                       İsmet BAL (Mehmet oğlu)                                         846,00

Tahir BAL (Mehmet oğlu)

 

1491                       Tahir BAL (Mehmet oğlu)                                       21639,58

İsmet BAL (Mehmet oğlu)

 

İstimlakine karar verilen arazinin:

 

İli            : Diyarbakır

İlçesi       : Yenişehir

Köyü       : Dikentepe

Mevkii    : Alangör-Karabekir Yolu

 

Parsel No                                Malikleri                                   İstimlaki istenen miktar (m2)

426                   Tayyar KAYMAK (Ali oğlu)                                          4401,85

Memduh BOZKURT (Mehmet oğlu)

Ali YILMAZ (Hanifi oğlu)

Rüstem YILMAZ (Hanifi oğlu)

Hasan YILMAZ (Hanifi oğlu)

İbrahim YILMAZ (Hanifi oğlu)

Mehmet Reşit YILMAZ (Hanifi oğlu)

Parsel No                                Malikleri                                   İstimlaki istenen miktar (m2)

1064                 Abbas YAŞAR (Ferho oğlu)                                   11662,65

Mehmet Ali YURT (Ali oğlu)

Mehmet BOZKURT (Hıdır oğlu)

Şehmus ASLAN (Ramazan oğlu)

M. Emin BOZKURT (Mehmet oğlu)

Şevket BOZKURT (Hıdır oğlu)

Hamit TAŞÇI (Osman oğlu)

Hacı BOZKURT (Hıdır oğlu)

Ahmet BİNGÖL (Zülfü oğlu)

Ahmet ÖZTÜRK (Tacettin oğlu)

Memduh BOZKURT (Mehmet oğlu)

Abbas ÖZTÜRK (İbrahim oğlu)

Zülfü TAŞÇI (Bedi oğlu)

Tayfur FİLİZ (Mehmet Ali oğlu)

Zülfü ÖZER (Mehmet oğlu)

Mehmet YOL (Nebi oğlu)

Hanifi YILMAZ (M. Şerif oğlu)

Zülfükar DAŞÇI (Mehmet oğlu)

Cemal DAŞÇI (Mehmet oğlu)

Eyyup YURT (Mehmet Ali oğlu)

A.Kadir BOZKURT (Hıdır oğlu)

Tayfur KAYMAK (Ali oğlu)

Mehmet SARIHATUN (Zülfü oğlu)

Mehmet TAŞÇI (Bedi oğlu)

Hakim TUNÇ (Yusuf oğlu)

Seydo GİRAY (Cuma oğlu)

Fethi CAN (Sino oğlu)

Ahmet CAN (Sino oğlu)

Ömer TUNÇ (Yusuf oğlu)

Ayşe AKSU (Mehmet kızı)

Şükrü ÖZTÜRK (İbrahim oğlu)

Nuri ÖZTÜRK (İbrahim oğlu)

Suphi ÖZTÜRK (İbrahim oğlu)

Mehmet ÖZTÜRK (İbrahim oğlu)

Çetin ÖZTÜRK (İbrahim oğlu)

Cemal ÖZTÜRK (İbrahim oğlu)

Bozan ÖZTÜRK (İbrahim oğlu)

Emine DAŞÇI (Zülfü kızı)

Cemal DAŞÇI (Mehmet oğlu)

Mehmet Sıdık DAŞÇI (Mehmet oğlu)

Perihan YURT (Mehmet kızı)

Zülfükar DAŞÇI (Mehmet oğlu)

Nazım DAŞÇI (Mehmet oğlu)

Gazal YILMAZ (Gullı oğlu)

Ali YILMAZ (Abdullah oğlu)

Mehmet YILMAZ (Abdullah oğlu)

Mehmet Emin YILMAZ (Abdullah oğlu)

Şehmus YILMAZ (Abdullah oğlu)

Abdulkadir YILMAZ (Abdullah oğlu)

Şehriban YILMAZ (Abdullah kızı)

Şöhret YURT (Abdullah oğlu)

Şahriban ASLAN (Abdullah kızı)

Fatma CAN (Arif kızı)

Abdullah CAN (Mehmet oğlu)

Sinan CAN (Mehmet oğlu)

Vedat CAN (Mehmet oğlu)

Ömer ALACA (Mehmet oğlu)

Hüseyin ALACA (Mehmet oğlu)

Resul ALACA (Mehmet oğlu)

Mehmet AKŞİT (Zülfi oğlu)

Hacı AKŞİT (Zülfi oğlu)

Melekşah TUNÇ ( Zülfi kızı)

Akif AKŞİT (Zülfi oğlu)

Selahattin AKŞİT (Zülfi oğlu)

Dilber EROĞLU (Zülfi kızı)

Rahime ALACA (Hüseyin kızı)

Nefise AKŞİT (Şehmus kızı)

Mehmet Sait ALACA ( Şehmus oğlu)

Emine ECE (Şehmus kızı)

Resul DALGIÇ (Hacı oğlu)

Abdulhadi DALGIÇ (Resul oğlu)

Naşide DALGIÇ (Rezul kızı)

Mehmet DALGIÇ (Resul oğlu)

Hacı DALGIÇ (Resul oğlu)

Engin DALGIÇ (Resul oğlu)

Bilal DALGIÇ (Resul oğlu)

Aygul ÖZCAN (Kadir kızı)

Medine BİNGÖL (Davut kızı)

Davut ÖZCAN (Davut oğlu)

Fikret ÖZCAN (Davut oğlu)

Yadi DENİZ (Davut kızı)

Mehmet ÖZCAN (Davut oğlu)

Celal ÖZCAN (Davut oğlu)

Murat ÖZCAN (Davut oğlu)

Mustafa ÖZCAN (Davut oğlu)

Hasan ÖZCAN (Davut oğlu)

Sedat KARAMAN (Musa oğlu)

Mehmet Murat ALACA (Şehmus oğlu)

Bozi BOZKURT (Hacı kızı)

Piroz ÜNAL (Hacı kızı)

Sıdıka ÜNAL (Hacı kızı)

Azize TOSUN (Hacı kızı)

Güllü ŞAKAR (Hacı kızı)

Mehmet Sıddık YURT (Hacı oğlu)

Yıldız YURT (Hacı kızı)

Fatma YURT (Hacı kızı)

Metin YURT (Hacı oğlu)

Mukader YEL (Hacı kızı)

Servet BOZKURT (Aziz oğlu)

Şeref BOZKURT (Aziz oğlu)

Mustafa BOZKURT (Aziz oğlu)

Danyal BOZKURT (Aziz oğlu)

Celal BOZKURT (Aziz oğlu)

Neşat BOZKURT (Aziz oğlu)

Erdoğan BOZKURT (Aziz oğlu)

Mustafa CAN (Sino oğlu)

 

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli            : Diyarbakır

İlçesi       : Eğil

Köyü       : Oyalı

 

Parsel No                             Malikleri                                      İstimlaki istenen miktar (m2)

355                Halime ŞEN (Ömer kızı) 6956,00

Abdullah ŞEN (Ömer Mehmet oğlu)

Ensari SÖNER ( Silo oğlu)

 

633                Hüsna TEKİN (Mehmet kızı)                                                5925,00

Ayşe GÖKALP (Mehmet kızı)

Hüsamettin YOLCU (Fettah oğlu)

İzzettin YOLCU (Fettah oğlu)

Necmettin YOLCU (Fettah oğlu)

 

                                         İstimlaki istenen toplam miktar:                 59.955,97 m2

5176/1-1

—————

Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Anatolia Energy (Turkey) Inc. Şti’nin XII no.lu Gaziantep Petrol Bölgesi’nde müştereken sahip bulundukları AR/ÇLK-ANT/4413, 4414, 4415, 4416 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatlarının kanuni sürelerinin sona ereceği 11.09.2012 tarihinden 11.09.2014 tarihine kadar Petrol Kanunu’nun 55/2 nci maddesine istinaden 2’şer yıl süreyle uzatılmaları için 12.06.2012 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettikleri Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur.

5177/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Ağartanlar Eğitim ve Destek Vakfı

VAKFEDENLER: Ahmet AĞARTAN, Mustafa AĞARTAN

VAKFIN İKAMETGAHI: Zonguldak

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Zonguldak 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/05/2012 tarih ve E. 2012/20 K. 2012/185 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO'SU: Zonguldak 1. Noterliğince düzenlenen 09/04/2012 tarih 5943 yevmiye nolu kuruluş senedi

VAKFIN AMACI: Yeterli miktarda maddi imkanı bulunmayan ve eğitime devam etmek isteyen çocuklara, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere süresi, miktarı ve şekli yönetim kurulunca belirlenecek usul, süre ve yöntemlerle, her türlü parasal, eğitim-araç gereç temini, burs kalacak yer temini ve benzer şekilde yardım ve destekte bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 150.000.-TL

VAKFIN ORGANLARI: Yönetim kurulu

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5152/1-1

—————

VAKFIN ADI: Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV).

VAKFEDENLER: Kemal Tekden, Ahmet Aktaş, Ahmet Kırgız, Ahmet Okur, Ahmet Turan Alkan, Ayşe Esra Aslan, Barış Uğurdoğan, Çetin Aygün, Ekrem Özbay, Emel Yıldırım, Erdoğan Oruç, Fatih Doğan, Gökay Türkyılmaz, Hacı Musa Taşdelen, Hakan Çalışır, Hasan Atınoluk, Hasan Hüseyin Emiroğlu, Hasan Kaçan, Hülya Kaya, Hüseyin Akar, Hüseyin Cahit Külünk, Hüseyin Emin Sert, İbrahim Orhan, Kadir Alper, Mehmet Aycı, Mehmet Bozdağ, Mehmet Fahrettin Dal, Mehmet Karaca, Mehmet Yılmaz, Mehmet Zeki İlgar, Mehmet Zeki Kuşoğlu, Murat Cengiz Çiftkaya, Murat Karali, Mustafa Demirci, Mustafa Güneş, Mustafa Sezen, Muzaffer Oflaz, Nihat Tekden, Nuri Özkan, Nurullah Demir, Nurullah Genç, Oğuzhan Güven, Oğuzhan Saygın, Osman Coşkun, Osman Nuri Baktıroğlu, Osman Sınav, Osman Taşdemir, Sait Başer, Samet Koç, Sedat Aslan, Semra Coşkun İlgar, Serap Emir, Sevinç Eraslan, Sırrı Er, Temel Taşkın, Turgay Şirin, Uğur İnan, Yavuz Han, Zeynep Sünbül.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU: Kadıköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/05/2012 tarih, E: 2012/467, K: 2012/96 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NOSU: Kadıköy 14. Noterliğince düzenlenen 03/04/2012 tarih, 7302 yevmiye nolu kuruluş senedi ile yine aynı noterlikçe düzenlenen 14/05/2012 tarih, 10283 yevmiye nolu ve 16/04/2012 tarih, 8369 yevmiye nolu değişiklik senedleri.

VAKFIN AMACI: Ülkemizin önemli bir yer üstü hazinesi olan üstün zekâlı ve yetenekli çocukların kıymetlerini bilmek, üstün zekâlı ve yetenekli çocuk, başkalarının göremediğini görebilen, olaylara farklı bakış açısıyla zenginlik katabilen, girişimci, ufku açık çocuklar olduğundan, farklılıklarına ve yeteneklerine uygun eğitim ihtiyacı olan bu çocukların özel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, fen bilimleri, sosyal bilimler ve/veya güzel sanatlar alanlarında yetiştirmek, kültürümüze uygun değerlerle donatılarak ülkemize fayda sağlayacak, ülkemizi ve kültürümüzü en üst seviyede temsil edecek lider gençler yetiştirmektir.

VAKFIN MALVARLIĞI: 50.000.-TL. Nakit.

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5151/1-1


Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin Adı

 

Adı

Çorlu Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Tekirdağ/Çorlu

Adresi

Çorlu Malmüdürlüğü

Tel-Faks

0 (282) 6511028 / 0 (282) 6511061

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Adı/Unvanı

S.S. Çorlu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi

 

Adresi

Hıdırağa Mahallesi

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik No

7350106865

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

1086

 

5. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

6. Yasaklamanın Dayanağı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

7. Yasaklamanın Kapsamı

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

 

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5189/1-1


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/169247

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

İl/İlçe

Çankaya

Adresi

Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent/Ankara

Tel-Faks

0312 2667680

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İntek İnşaat İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Ömer Faruk Ekşi

Adresi

Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Şemsipaşa Cad. N.14-16 K.2 Üsküdar/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

37793034196

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

17739

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(Bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5168/1-1


İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/172719

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Emniyet Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Çankaya/Ankara

Adresi

Ayrancı Mahallesi Dikmen Caddesi No: 11

Tel-Faks

0 312 412 24 43 – 0 312 428 81 15

Posta Kodu

06540

E-Mail

www.egm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Remat Deri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Tamer Özalay

Adresi

5745/1 Sokak No: 7 Zemin Kat MTK Sitesi Çamdibi Bornova İzmir

5745/1 Sokak No: 7 Zemin Kat MTK Sitesi Çamdibi Bornova İzmir

T.C. Kimlik No.

 

54766129932

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

734 061 2483

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Merkez-142235

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5187/1-1


Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/183952

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Özel Bütçeli Kurum)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İl/İlçe

İstanbul/Ataşehir

Adresi

Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı Gardenya Plaza No: 11/B

Tel-Faks

0216 579 15 15 – 0216 456 48 75

Posta Kodu

34758

E-Mail

info@emlakgyo.com.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Sevinç Personel Taşımacılığı ve Oto. Sey. Tur. Tic. Ltd. Şti.

Erdal Sevinç

Adresi

Tevfikbey Mah. Halkalı Cad. Dündarlar Sok. No: 1 K: 4 Sefaköy/Küçükçekmece/İstanbul

Tevfikbey Mah. Halkalı Cad. Dündarlar Sok. No: 1 K: 4 Sefaköy/Küçükçekmece/İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

20173282386

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Küçükçekmece V.D./ 389 002 3859

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

314979

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5208/1-1


Sağlık Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/22938

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İl/İlçe

Kayseri/Kocasinan

Adresi

Sanayi Mah. Atatürk Bulvarı     No: 87

Tel-Faks

(352) – 3368884 / 3201119

Posta Kodu

38010

E-Mail

ihale@kdh.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ziyanoklar Medikal Matbaa Basın Yayın Sanayi ve Ticaret limited Şirketi

Serkan Ziyanok

Adresi

İvogsan 1333 Cad. 1345. Sok. No: 65 Yenimahalle/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

29126566658

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Ulus V.D. 9980701802

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 248367,

Oda Sicil No: 37/1567

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6 (Altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

5194/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/190332

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Van Çatak Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Van/Çatak

Adresi

Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad.

Tel-Faks

(432) – 5122551 / 5123084

Posta Kodu

65870

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Erişim Yazılım Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Atatürk Üniversitesi Ata – Teknokent Binası No: 102 Erzurum

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Kazım Karabekir V.D./ 3600262801

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 12525,

Oda Sicil No: 18166

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (Bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5195/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/128518

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Hakkari Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Hakkari/Merkez

Adresi

Dağgöl Mah. Çevre Yolu Üzeri

Tel-Faks

(0438) 211 6167 / 211 7192

Posta Kodu

30000

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Süleyman Yaşar - EL-PA İnşaat Elektrik Bobinaj Demir Döküm ve Tüm Gıda Taahhüt İşleri

 

Adresi

Cumhuriyet Cad. Sönmez Apt. Kat: 1 Merkez/Hakkari

 

T.C. Kimlik No.

47356110984

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

939 006 4771

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Esnaf Sicil No: 30/2702,

Oda Sicil No: 1549

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (Bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5196/1-1