22 Haziran 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28331

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


SÜRE UZATIM İLANI

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


İHALE İPTAL İLANI

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


1 ADET PRES HELEZONU TAMİR ETTİRİLECEKTİR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


GSM İLETİŞİM İSTASYONU KURULMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:


MONORAY VE YER VİNCİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


5 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:


5 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:


MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


PTT İŞTİRAKİYLE KURULACAK ANONİM ŞİRKETE ORTAKLIĞA DAVET İLANI

Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünden:


FİBERGLASS NDB MAST (DİREK) ANTEN TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:


III. VE IV. ÜNİTE SOĞUTMA KULELERİ VANTİLATÖRLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE KOMPOZİT ŞAFTLARIN TEMİNİ VE EÜAŞ’A TESLİMİ

İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


SEYYAR VE OT. SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİ SİLOLARA PANCAR BOŞALTILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:


I. ÜNİTE LUVO ROTOR TAHRİK SÜRÜCÜLERİNİN TEKNİK ŞARTNAME ESASLARI DOĞRULTUSUNDA 1 ADET LUVO İÇİN 2 ADET YENİ SÜRÜCÜ VE 1 ADET ACİL DURUM HAVA TAHRİK SÜRÜCÜSÜ OLMAK ÜZERE I.ÜNİTE DE OLAN 2 ADET LUVO İÇİN TOPLAM 4 ADET TAHRİK SÜRÜCÜSÜ VE 2 ADET ACİL DURUM HAVA SÜRÜCÜSÜNÜN AKUPLE EDİLMİŞ HALDE SATIN ALINARAK MONTAJI, TEST VE DEVREYE ALINMASI İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİ ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


OCAK LOKOMOTİF AMORTİSÖR YAYLARI VE LOKOMOTİF MAKASLARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


19.500 TON MAMUL (PAKETLİ) KURU ÇAY NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden RİZE:


32.000 TON MAMUL (PAKETLİ) KURU ÇAY NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden RİZE:


26.500 TON MAMUL (PAKETLİ) KURU ÇAY NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden RİZE:


26.500 TON MAMUL (PAKETLİ) KURU ÇAY NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden RİZE:


VANGÖLÜ EDAŞ’A BAĞLI HAKKARİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE BİTLİS İL MÜDÜRLÜĞÜNDE BULUNAN (E.Ö.D) EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞIT VE İŞ MAKİNALARININ PİYASAYA SATIŞI YAPILACAKTIR

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Malzeme Yönetimi ve İkmal Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Elazığ Defterdarlığından:


TARLA SATILACAKTIR

Sultanhanı Belediye Başkanlığından:


TEKSTİL KORDLU KONVEYÖR BAND SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SÜRE UZATIM İLANI

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olup, yapım, bakım, onarım ve işletimini üstlendiği; bağlantı yolları ile birlikte, “Edirne–İstanbul–Ankara Otoyolu”, “Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolu”, “Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu”, “Toprakkale–İskenderun Otoyolu”, “Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu”, “İzmir-Çeşme Otoyolu”, “İzmir-Aydın Otoyolu”, “İzmir ve Ankara Çevre Otoyolu”, “Boğaziçi Köprüsü”, “Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çevre Otoyolu” ve bunlar üzerindeki hizmet tesisleri, bakım ve işletme tesisleri, ücret toplama merkezleri ve diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıkların (OTOYOL), tek paket halinde birlikte, fiili teslim tarihinden itibaren 25 yıl süre ile “İşletme Haklarının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin açılan ihalede Son Teklif Verme Tarihi uzatılmıştır.

25 Ağustos 2011 tarihinden itibaren yayınlanan ilanlarla açılan ihalede;

Ön Yeterlik Son Başvuru tarihi olan 28 Haziran 2012 Perşembe günü, 03 Eylül 2012 Pazartesi günü saat 16:00’ya,

Son Teklif Verme tarihi olan 09 Ağustos 2012 Perşembe günü, 31 Ekim 2012 Çarşamba günü saat 16:00’ya kadar uzatılmıştır.

İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesi’nde yer almaktadır.

Kamuoyuna sunulur.

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Cad. No: 80, Kurtuluş 06600 ANKARA/TÜRKİYE

Tel : +90.312.585 81 70 ve +90.312.585 80 00 Fax : +90.312.585 81 63

www.oib.gov.tr

5212/1-1

—— • ——

İHALE İPTAL İLANI

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

14/06/2012 tarih ve 28323 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen Van İli Merkez Şabaniye Mahallesi 66 pafta 882 ada 9 parselin üzerine yurt yapılması kaydıyla 27/06/2012 tarihinde yapılacak olan Yapım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama İhalesi, 16/06/2012 tarih ve 28325 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2012/15 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmazları ile İlgili Yapılacak İşlemler Hakkındaki Başbakanlık Genelgesine istinaden iptal edilmiştir.

İlan olunur.

5211/1-1

—— • ——

1 ADET PRES HELEZONU TAMİR ETTİRİLECEKTİR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de Kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde kullanılan 1 adet Pres Helezonu kapalı zarfla teklif alma yolu ile tamir ettirilecektir.

Şartnamesi Afyonkarahisar İli Bolvadin İlçesindeki T.M.O. A.A.F. İşletme Müdürlüğünden, 50,-TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 186-13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 nolu hesaba yatırılıp dekontun (0272-6125667) numaralı faksa gönderilmesi durumunda şartname kargo ile isteklilerin adresine gönderilecek ve bu konuda 0272 612 6662/316 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İhale tarihi 10.07.2012 Salı günü saat 14.30 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

5180/1-1


HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan aşağıda müfredatı kayıtlı muhtelif araçlar (Landrover, Otomobil ve minibüs) ile hurda malzemeler kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde satışa arz edilmiştir.

Araçlar trafiğe tescil edilebilir. Askeri boya rengi (haki) ile trafiğe çıkarılamaz. Askeri boya rengi bir başka renk ile değiştirilecektir. Yurtdışına satılamaz. Bir ay içerisinde trafiğe tescil ettirilecektir.

Muhtelif iş makinesi ve muhtelif araç parçaları, komprasör, jeneratör, traktör ve traktör kepçe, karkas vasfında dış lastik, elektrik elektronik malzeme, muhtelif alüminyum, diesel ve benzinli motor, paslanmaz, motorbisiklet, tezgah, bilgisayar ve fotokopi makinası parçaları, enerji kablosu dış kılıfı, toz plastik (alkatel), karton püsüs, tank palet takozu, boru, tır yer dorsesi, pik, bakır radyatör, su motoru, yanmış araç ve demir çelik hurdaları, sondaj borusu, sondaj matkap uçları, çamur pompaları, halat sarma makarası, I-U demir, tavan vinci, konveyör ve rulo bant lastiği taban artığı topraklı malzeme v.b. hurdaları.

 

  İHALE TARİHİ             İHALE SAATİ                        İHALE YERİ       

03 TEMMUZ 2012                  14.00                          MERKEZ/ANKARA

10 TEMMUZ 2012                  14.00                          MERKEZ/ANKARA

17 TEMMUZ 2012                  14.00                          MERKEZ/ANKARA

24 TEMMUZ 2012                  14.00                          MERKEZ/ANKARA

31 TEMMUZ 2012                  14.00                          MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul Bölge Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ             : 03123841065 - 0312 384 03 07-178-216

ALİAĞA HUR. MD.                  : 02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.             : 03182242898

SEYMEN HUR. MD.                 : 02623413797/124-126

5128/1-1


GSM İLETİŞİM İSTASYONU KURULMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:

Mülkiyeti Müdürlüğümüze ait aşağıda belirtilen enlem ve boylamlar merkez alınmak kaydı ile şartname ekinde sunulan uydu görüntülerinde belirtilen 100 m2.lik alanlarda A.O.Ç. Müdürlüğü Alım-Satım-Kiralama ve Kiraya Verme İhale Yönetmeliği hükümleri uyarınca GSM İletişim istasyonu kurulması işidir.

a) Macun 61 parsel: Enlem: 39°56’54.70’’K-Boylam: 32°45’6.30’’E (100 m2) Trailer

b) 2098 ada 34 parsel: Beştepe Koşu Yolu Alparslan Türkeş Cad. Enlem: 39°55’47.80’’  K - Boylam: 32°48’6.80’’ E (100m2) Totem

c) 2101 ada 13 parsel: Anadolu Bulvarı Petrol Ofisi arkası Enlem: 39°55’22.27’’ K-Boylam: 32°46’37.57’’ E (100 m2) Trailer

d) 2107 ada 5 parsel: Polatlı Cad. T.C.D.D. Hastanesi arkası Enlem: 39°56’48.90’’K - Boylam: 32°49’28.70’’E (100 m2) Kule

İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları eksiksiz olan iştirakçiler arasında açık artırmaya gidilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Alparslan Türkeş Cad. No: 75 Gazi-Yenimahalle ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0312 2110170 - 0312 2110179

c) Elektronik Posta Adresi                  :  aoc@aoc.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği  

   internet adresi                                   :  www.aoc.gov.tr

d) İhale şartnamesinin temin

   edileceği yer ve ücreti                       :  A.O.Ç. Müdürlüğü Ticaret Şubesi 25,00-TL

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  5(beş) yıllığına yukarıda belirtilen alanlarda GSM iletişim istasyonu kurulması amacıyla ilgili alanların kiralanması işidir.

b) İşin Süresi                                      :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten başlamak üzere 5 (beş) yıldır.

c) Muhammen Bedel                           :  Her bir GSM iletişim istasyonu için Yıllık 42.000,00- TL+ KDV

d) Geçici Teminat                                :  Her bir GSM iletişim istasyonu için 6.300,00-TL

e) Kati Teminat                                    :  Her bir GSM iletişim istasyonu için ihalede oluşacak 5 yıllık kira bedelin %6’sıdır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  A.O.Ç. Müdürlüğü Binasında bulunan Toplantı salonu

b) Tarihi ve Saati                                 :  04/07/2012 - 15:00

c) Teklif Mektuplarının en son

    teslim tarihi, saati ve teslim yeri      :  04/07/2012 - 15:00 A.O.Ç. Müdürlüğü Ticaret Şubesi

AOÇ Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve A.O.Ç. Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli tespitte serbesttir.

5043/1-1


MONORAY VE YER VİNCİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

İhale kayıt No                            :  2012/ 74286

İhale Dosya No                         :  180201.GELİ/2012-732

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan-Milas karayolu  8. Km. Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası      :  (0 252 ) 572 59 05     Faks: (0 252) 572 59 03

c) Elektronik posta adresi          :  gelisatinalma@geli.gov.tr

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği Türü Miktarı             :  1 Adet Monoray vinç kaldırma gurubu (3 ton kapasiteli) ve 2 adet Yer vinci (1000kg.kapasiteli)alımı

b) Teslim yeri                            :  GELİ Müessesesi Müdürlüğü Merkez Ambarı Yatağan / Muğla

c) İşin Süresi                             :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren Monoray vincin montajı yapılacak olup teslim süresi 25(Yirmibeş) takvim günü, Yer vinci için teslim süresi 60(altmış) takvim günüdür.

3 - a) İhalenin yapılacağı yer      :  GELİ Müessesesi Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu Yatağan/MUĞLA

b) Tarih ve Saati                        :  05.07.2012 - 14.00

4 - İhale dokümanları:

-TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Hipodrom Cad. No: 12 Yeni Mahalle/ANKARA

-TKİ Kurumu Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sok. No: 3 Bornova/İZMİR

-TKİ Kurumu GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan - Milas karayolu 8 Km. Yatağan/ MUĞLA adreslerinde görülebilir ve her bir ihale dokümanı 50,00(Elli)TL. Karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan İstekliyle, Teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

6 - İhale konusu iş için kalem bazında kısmi teklif verilebilir.

7 - Teklifler; 3. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar GELİ Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyumlar bu ihalelere teklif veremezler.

11 - Bu ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir.

12 - Web Sitemiz: www.geli.gov.tr

5059/1-1


OTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Otokopi Kağıtları teknik ve ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan “Açık Teklif Usulü” ile satın alınacaktır.

 

CİNSİ

EBADI

MİKTARI

 

NEYE GÖRE

ALINACAĞI

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

Bobin Otokopi Kağıdı CB (beyaz)

480 mm.

1.000.000

m²

Teknik Şartname

05.07.2012

Bobin Otokopi Kağıdı CFB (beyaz)

480 mm.

500.000

m²

Teknik Şartname

05.07.2012

Bobin Otokopi Kağıdı CF(beyaz)

480 mm.

1.000.000

m²

Teknik Şartname

05.07.2012

 

l - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR

a) İstekliler, ihale dokümanlarını İşletmemiz Satın Alma Şefliğinde Ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 14.00'e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri Çayırova- Gebze/KOCAELİ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır.

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu Otokopi kağıtların tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Bobin uzunluklarındaki farklılıklar dikkate alınarak her stok için bölünmeyen ambalajlamadan kaynaklanan ±%5 tolerans kabul edilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY SÜRELİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, İşletme satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

Duyurulur.

5163/1-1


5 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:

5 Kalem Cihaz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                               :  2012/79252

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Telefon ve faks numarası                   :  0 312 212 60 40/2206 - 215 04 78

c) Elektronik posta adresi (varsa)           : -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                     :  www.ankara.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) niteliği, türü ve miktarı                       :  5 Kalem Cihaz

 

Sıra No

Adı

Miktar

Birim

Özelliği

1

Tip-1 Tarayıcı

1

Adet

Teknik Şartname

2

Tip-2 Tarayıcı

1

Adet

Teknik Şartname

3

Tip-3 Tarayıcı

4

Adet

Teknik Şartname

4

Tip-4 Tarayıcı

12

Adet

Teknik Şartname

5

Tip-5 Tarayıcı

50

Adet

Teknik Şartname

 

b) Teslim edileceği yer                           :  ANKARA ÜNİVERSİTESİ BEYAS KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR.

c) İşin süresi                                           :  50 (elli) gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü İhale Komisyonu Odası Tandoğan/ANKARA

b) Tarihi ve saati                                     :  28.06.2012 saat 16:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,  bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İstekli ya da anlaşmalı olduğu firmaya adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi verilecektir.

4.3.2.Teklif edilen cihazların CE standartlarına uygunluk belgesi verilecektir.

4.4. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)

4.4.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında cevaplar verilecektir.

4.4.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı verilecektir.

4.4. - İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli isteklilere açık olup yabancı istekliler katılamaz.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 28.06.2012 Perşembe saat 16.00’ya kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

5178/1-1


5 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:

5 Kalem Cihaz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                               :  2012/79263

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Telefon ve faks numarası                   :  0 312 212 60 40/2206 - 215 04 78

c) Elektronik posta adresi (varsa)           : -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                     :  www.ankara.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) niteliği, türü ve miktarı                       :  5 Kalem Cihaz

 

Sıra No

Adı

Miktar

Birim

Özelliği

1

Veri Depolama Sistemi

1

Adet

Teknik Şartname

2

Veri Tabanı Sunucuları

2

Adet

Teknik Şartname

3

Uygulama Sunucuları

2

Adet

Teknik Şartname

4

Raporlama Sunucusu

1

Adet

Teknik Şartname

5

Kabinet

1

Adet

Teknik Şartname

 

b) Teslim edileceği yer                           :  ANKARA ÜNİVERSİTESİ BEYAS KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR.

c) İşin süresi                                           :  50 (elli) gün

3 - İhalenin                                            

a) Yapılacağı yer                                    :  Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü İhale Komisyonu Odası Tandoğan/ANKARA

b) Tarihi ve saati                                     :  28.06.2012 saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,  bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekli ya da anlaşmalı olduğu firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi verilecektir.

4.3.2. Cihazın CE standartlarına uygunluk belgesi verilecektir.

4.4. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)

4.4.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında cevaplar verilecektir.

4.4.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı verilecektir.

4.4.- İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli isteklilere açık olup yabancı istekliler katılamaz.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 28.06.2012 Perşembe saat 14.00’e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

5179/1-1


MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’nün İhtiyacı Olan Madeni Yağ Alımı İşi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2012/76495

1 - İdarenin

a) Adı                                               :  EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Adresi                                          :  P.K.: 8    58901 Kangal/SİVAS

c) Telefon numarası                         :  0.346.4621010-0.346.4621013

d) Faks numarası                             :  0.346.4621012

e) Elektronik posta adresi                 :  kangal@euas.gov.tr

 

2 - İhale konusu işin adı,

niteliği, türü ve miktarı:

İŞİN ADI-MİKTARI

EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’nün İhtiyacı Olan Muhtelif Cins ve Miktardaki Madeni Yağ Alımı İşi

Sıra

No

Grup

No

Malzemenin Cinsi

Birim

Miktar

  1

1. Grup

P.O. Hydro TCH HVI 46 veya muadili

Kg

3600

  2

P.O. Sanayi Dişli Yağı M 100 veya muadili

Kg

540

  3

Shell Donax TD 10 W-30 veya muadili

Kg

360

  4

Mobil 68 veya muadili

Kg

1440

  5

Mobil SHC 626 veya muadili

Kg

360

  6

Mobil SHC 639 veya muadili

Kg

180

  7

EP2 Gres

Kg

360

  8

EP3 Gres

Kg

360

  9

Mobil Gear 632 veya muadili

Kg

3600

10

Mobil DTE 10 Excel 100 veya muadili

Kg

800

11

Shell Tellus 68 veya muadili

Kg

480

12

Shell Omala 150 veya muadili

Kg

480

13

Mobil 639 veya muadili

Kg

640

14

P.O. Türbin Yağı 100 veya muadili

Kg

180

15

P:O. Sanayi Dişli Yağı M 460 veya muadili

Kg

2775

16

P:O. Sanayi Dişli Yağı M 320 veya muadili

Kg

6100

17

P.O. Hydro HD 46 veya muadili

Kg

1800

18

P:O. Sanayi Dişli Yağı M 220 veya muadili

Kg

1480

19

P.O. Sanayi Dişli Yağı M 150 veya muadili

Kg

1480

20

TORQUE FLUİD 32 veya muadili

Kg

12600

21

P.O. Hydro TCH HVI 32 veya muadili

Kg

4500

22

P.O. Hydro HD 32 veya muadili

Kg

5400

23

2. Grup

Mobil DTE Oillight veya muadili

Kg

4500

24

3. Grup

P.O Türbin Yağı 32 veya muadili

Kg

9000

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer      :  EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, P.K. 8    58901 Kangal/SİVAS

b) Teslim tarihi/işin süresi                :  Teslim süresi sözleşme imzalanmasına müteakip 30 takvim günüdür.

4 - İhalenin

a) Ait olduğu Mevzuat                     :  Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkındaki Yönetmeliğin 22. maddesinin (a) bendi kapsamındadır.

b) Usulü                                           :  Açık ihale usulü

a) Yapılacağı/açılacağı yer                :  EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, P.K.8 58901 Kangal/SİVAS

b) Yapılacağı/açılış tarihi ve saati     :  11.07.2012, saat 14.00

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P. K.:8   58901 Kangal/SİVAS adresinde görülebilir ve 50- TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İstekli firmalar ihale dokümanını kargo veya posta yoluyla isteyebilirler. Kargo veya posta yoluyla şartname talep bedeli 60,00-TL’dir. İstekliler, bu bedeli EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün; T.C. Ziraat Bankası Sivas-Kangal Şubesi nezdindeki 37712043-5445 nolu hesaba yatırarak, bir dilekçe ve ihale doküman bedelinin yatırıldığına dair dekontla başvurarak, İhale Dokümanının taraflarına posta veya kargo yoluyla gönderilmesini talep edeceklerdir.

6 - Teklifler 11.07.2012, saat 14.00’e kadar EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P. K. 8   58901 Kangal/SİVAS adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Teklifler; ihalenin açılış tarih ve saatinde, (son teklif verme tarih ve saatinde) EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün Kangal/SİVAS adresindeki ihale toplantı salonunda, istekli temsilcilerinin huzurunda alenen açılacaktır.

8 - İhale ile ilgili diğer bilgiler ihale dokümanındadır.

9 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr’den ulaşılabilir.

5162/1-1

—— • ——

PTT İŞTİRAKİYLE KURULACAK ANONİM ŞİRKETE ORTAKLIĞA DAVET İLANI

Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünden:

ŞİRKETİN FAALİYETLERİ

Ankara’da ayrı bir özel hukuk tüzel kişiliğini haiz; Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nün iştiraki ile bir veya birkaç ortaklı yeni bir şirket kurulacaktır.

Kurulacak şirket ile yurtiçi ve yurt dışı nakliye, depolama, kargo, kurye ve insert dağıtımı, genel lojistik kapsamında; soğuk zincir lojistiği, atık lojistiği ve e-ticaret lojistiği, raf yönetimi, AVM lojistiği faaliyetlerinde bulunulması amaçlanmaktadır.

Ortaklık Esasları

1 - İştirak olunacak şirket türü; Anonim Şirkettir.

2 - Şirketin ortaklık yapısı; PTT ile Anonim şirket yapısındaki tüzel kişi ortak veya ortaklardan oluşacaktır. Ortak veya ortaklar aşağıdaki ortaklık paylarını dikkate alınarak teklif vereceklerdir.

a) PTT’nin şirketteki hissesi % 15’den aşağı ve % 49’dan yukarı (233 sayılı K.H.K.-27/2) olmayacaktır.

b) Diğer ortak veya ortakların hisselerinin toplamı % 51’den az olmayacaktır.

3 - Şirketin faaliyetleri:

Kurulacak şirket; yurtiçi ve yurt dışı nakliye, depolama, kargo, kurye ve insert dağıtımı, genel lojistik kapsamında; soğuk zincir lojistiği, atık lojistiği ve e-ticaret lojistiği, raf yönetimi, AVM lojistiği faaliyetlerinde bulunacaktır.

4 - Ortakların sermaye katılımı:

a) PTT sermaye katkısını nakdi ve/veya ayni olarak yapacaktır.

b) Tüzel kişi ortağın ortaklık hisse payı nakdi ve/veya ayni olabilecektir.

5 - Ortak Adaylarında Aranılacak Nitelikler ve İstenilen Bilgi ve Belgeler:

a) Ortaklığa davet ilanının yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Şirketi temsile, ilzama ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

c) Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

d) Karayolları Taşıma Yönetmeliğine göre ilan tarihi itibariyle geçerli olan asgari P2 ve R1 belgesi,

e) Son 3 yıl içinde bu iş kolu ile ilgili herhangi bir kamu kurumu veya özel kuruluşla en az bir projeyi gerçekleştirdiğine dair belge,

f) Son 5 yıl içerisinde kesintisiz olarak bu iş kolu ile ilgili faaliyetini sürdürüyor olmak ve buna ilişkin referans vermek,

g) Son 3 yıla ait özet ve ayrıntılı bilanço ve gelir tablosu,

Bir önceki yıla ait yılsonu bilanço ve eşdeğer belgelerdeki değerlerin; 

(aa) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 

(bb) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

(cc) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

(dd) aa, bb,cc alt bentlerinde belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. 

(ee) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

(ff) Bir önceki yıla ait yılsonu bilanço ve eşdeğer belgelerin, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur.

h) Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Standartlarına uygun faaliyette bulunduklarını gösterir belgeler ile faaliyette bulundukları iş kolunun mevzuatı gereği alınması gereken izin, sertifikasyon ve yeterlilik belgeleri,

ı) Sektörel olarak alınan ödüller ve sosyal sorumluluk projeleri bilgileri,

i) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ve elektronik posta adresi.

j) Tüzel kişiliğin kesinleşmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge,

Yukarıda bahsedilen belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri geçerlidir. Yukarıda aranılacak nitelikler ve istenilen bilgi ve belgelerin sağlanması zorunlu olup bunları sağlamayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - Değerlendirmede esas alınacak kriterler:

a) Ortaklık hisse payı:

Ortak hisse payı en yükseğe göre değerlendirilecektir.

b) Tüzel kişi ortağın yapısı A.Ş. olacaktır.

c) Asgari sermaye miktarı:

Faaliyet konusunda belirtilen depolama, kargo, kurye ve insert dağıtımı, soğuk zincir, atık lojistiği ve e-ticaret lojistiği, raf yönetimi, AVM lojistiği için konulacak asgari ayni sermaye miktarı 5.000.000 ABD $ olup, buna göre değerlendirme yapılacaktır.

d) Hizmet sağladığı farklı tipte lojistik segmentlerinin sayısı ile bu konulardaki adetsel ve cirosal hacim miktarları.

e) Müşteri ve iş potansiyeli:

Ortaklık bünyesinde yapmayı taahhüt edeceği iş potansiyeli ve hacmine göre değerlendirme yapılacaktır.

f) Mali durum:

Değerlendirmeye katılacak şirketler asgari 5. Maddenin g bendindeki bilanço koşullarını sağlamaları zorunlu olup şirketin son 3 yılına ait bilanço ve gelir tablosundaki mali gücüne göre değerlendirme yapılacaktır.

Değerlendirme kriterleri tanımlayıcı mahiyette olup, PTT’yi bağlayıcı nitelikte değildir.

7 - Ortak adayları proje ve önerileri ile yukarıda belirtilen kriterleri de kapsayan tekliflerini 23/07/2012 tarihi saat 17.00’ye kadar Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, Kargo ve Lojistik Daire Başkanlığı, Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No: 2   06101 Ulus/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebileceklerdir. Posta ile göndermelerde evrakın son başvuru tarih ve saatine kadar ulaşması şarttır.

8 - Seçilen ortaklık adayı veya adayları ile ortaklık şartları müzakere edilir. En uygun görülen aday belirlenerek kurulacak anonim şirket ana sözleşmesi ve diğer sözleşmeler hazırlanarak, izin için Yüksek Planlama Kuruluna sunulur. Yüksek Planlama Kurulunca, seçilen ortak adayları ile şirket kurulmasına izin verildiği takdirde, şirket kurulması için gerekli hukuki prosedürün tamamlanması hususu bir yazı ile bildirilir. Ortak adayları bildirimin kendisine tebliğinden itibaren 10 iş günü içerisinde kuruluş işlemlerine başlar ve üç ay içersinde tamamlanır. Aksi takdirde teminatları cezai şart olarak irat kaydedilir.

9 - Görüşmeye davet edilen ortaklık adayı veya adayları gerçekleştirmeyi düşündükleri yatırım miktarının %1’ini geçici teminat olarak yatıracaklardır. Teminat olarak Türk Lirası, Döviz (Amerikan Doları veya Euro) ve süresiz teminat mektubu kabul edilir. PTT’ce uygun ortağın seçilmesinden sonra diğerlerinin talepleri halinde teminatları iade edilir. Ayrıca seçilen ortak veya ortaklarla şirket kurulması halinde teminatları iade edilir.

10 - Davetten başlamak üzere ortaklık kurulmasının sonuna kadar her türlü vergi, resim, harç ve masraflar hisseleri oranında ortak adaylarına aittir.

11 - Bu bir ortaklığa davet ilanı olup 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. PTT ortaklık yapıp yapmamakta serbesttir. Davete icap edenler ve ortaklık görüşmesi yapılanlar herhangi bir hak iddia edemezler.

5130/1-1


FİBERGLASS NDB MAST (DİREK) ANTEN TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

İhale Dosya Numarası            :  2012/38

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No:66   06330 Etiler/Yenimahalle/Ankara

b) Telefon ve Faks numarası  :  + 90 (312) 204 23 40-204 23 41-204 23 48-204 26 26-  204 28 78   Fax: + 90 (312) 212 81 58

2 - İhale konusu malın           

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  20 Adet Fiberglass NDB Mast (Direk) Anten Temini işi

b) Teslim yerleri                     :  Malların teslim yeri Malzeme Dairesi Başkanlığı İkmal Müdürlüğü Esenboğa/Ankara Depolarıdır.

c) Teslim tarihleri                    :  İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami   90 gündür.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Malzeme Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati                     :  25.07.2012 saat:10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari Şartnamenin 7.2 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

j) İdari Şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

l) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesi,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin %10’u oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya Teklif edilen malzeme miktarında (Teslimat süresi içerisinde 20 Adet) üretim kapasite raporunu sunacaktır.

Bu iki belgeden birini sunmaları yeterlidir.

4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler;

4.2.2.1. İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

4.2.2.2. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

4.2.2.3. İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise 4.2.2.1 ve 4.2.2.2 de ki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini verecektir.

4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3.’de istenilen belgeleri iş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın vermesi yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.2.3. İstekli imalatçı ise imalatçının ISO 9000 serisi Kalite Belgesini, İstekli yetkili satıcı ise imalatçının ISO 9000 serisi Kalite Sistem Belgesi ile yetkili satıcının IS0 9000 Kalite Sistem Belgesini verecektir.

4.2.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

4.2.4.1. Model, versiyon ve konfigürasyon olarak teklif edilen Antenlere ait güncelleştirilmiş orijinal teknik dokümanlar bir takım halinde teklife eklenecek, dokümanların antenle ilgili tüm detayları kapsaması bilhassa aranacaktır. (Aksi takdirde eksik dokümanlar ile yapılacak değerlendirme sonucunda meydana gelebilecek aksaklıklardan Kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır.)

4.2.4.2. Teklif edilen antenlere ait teknik dokümanların eksiksiz olmasına özen gösterilecek, teklif değerlendirme esnasında ihtiyaç duyulacak tüm bilgileri (Genel prensipler, montaj, ilk servise verme, bakım-onarım, v.b.) ihtiva edecektir.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak, Metal NDB Mast (Direk) Antenleri kabul edilecektir.

4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4. Belgelerin sunuluş şekli” maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, ihale şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye %15 (yüzde onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Malzeme Dairesi Başkanlığı, Dış Tedarik Şube Müdürlüğü 053 no.lu odada görülebilir ve 50,-TL (Elli Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış, isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile istekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 25.07.2012 günü saat 10:00’a kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı, Dış Tedarik Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

5156/1-1


III. VE IV. ÜNİTE SOĞUTMA KULELERİ VANTİLATÖRLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE KOMPOZİT ŞAFTLARIN TEMİNİ VE EÜAŞ’A TESLİMİ

İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/76841

1 - Teşekkülün;

a) Adresi                                    :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0-274-248 56 60 (Pbx)      Fax: 0-274-248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale konusu işin: a)

 

S.NO

MALZEMENİN ADI

EBAT

MİKTAR

1

IV. Ünite Soğutma Kulesi Vantilatör Şaftı (Kompozit)

Çap Ø : 159 mm. (6,25”)

Yaklaşık Boy : 4520 mm.

Yaklaşık Ağırlık : 40 Kg.

10 Adet

2

III. Ünite Soğutma Kulesi Vantilatör Şaftı (Kompozit)

Çap Ø : 159 mm. (6,25”)

Yaklaşık Boy : 4250 mm.

Yaklaşık Ağırlık : 40 Kg.

10 Adet

 

b) Teslim Yeri                           :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

c) Teslim Süresi                         :  Sözleşmenin İmzalanmasına Müteakip 60 (Altmış) Takvim Günüdür.

d) Dosya No                              :  Ticaret 2012/60

e) İhale Usulü                            :  Açık İhale

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                       :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA

b) İhale Tarihi ve Saati               :  12.07.2012 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

ı) İş Deneyim Belgesi: Firmalar ihale konusu işlerle ilgili iş bitirme belgelerini veya kapasite raporlarını teklifleri ile birlikte vereceklerdir

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan, tutarı teklif edilen bedelin % 30 (Otuz)’undan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Benzer İş: Minimum 140 mm çapında ve 2000 mm boyunda kompozit şaft imalatı, satışını veya inşai tip su soğutma kulesi imalatı veya bakımı yapmış olması.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), (c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58. madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli/Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dahil 50,-TL (Y.Elli Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bede-linin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi, telefon, faks numarası, vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir kaşeli ve imzalı yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 12.07.2012 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gön-derilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

5067/1-1


SEYYAR VE OT. SABİT PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİ SİLOLARA PANCAR BOŞALTILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız Merkez Bölge Kantarında bulunan Seyyar ve Ot. Sabit Pancar Boşaltma makineleri Silolara Pancar Boşaltılması işi ihalesi kapalı zarfta teklif alınarak açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2012/75812

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Sorgun-Sivas Karayolu 5 Km. Sorgun/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası                :  0 354 441 10 10 Pbx

c) Elektronik posta adresi                    :  0 354 441 10 18

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  Yok

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Merkez Bölge kantarında bulunan Seyyar ve Ot. Sabit pancar Boşaltma makineleri ile pancar silolarına ± % 20 toleranslı 398.000 ton pancarın boşaltılması işi.

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı yer                                 :  Yozgat Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                                 :  05.07.2012 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek Kişi Olması Halinde, İlk İlan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da İlgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel Kişi Olması Halinde, İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek Kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekil ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekil ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. - İş deneyim belgeleri;

İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bir bedel içeren Kamu veya Özel Sektörde bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe ait gerçekleştirdiği benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini ibrazı şarttır.

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

İhale konusu iş veya İş Makineleri (Kepçe, Loader ve Dozer) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin Yozgat Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, İş kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30(Otuz) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Mezkur Hizmet alımı (Ceza ve Yasaklamalar hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

5017/1-1


I. ÜNİTE LUVO ROTOR TAHRİK SÜRÜCÜLERİNİN TEKNİK ŞARTNAME ESASLARI DOĞRULTUSUNDA 1 ADET LUVO İÇİN 2 ADET YENİ SÜRÜCÜ VE 1 ADET ACİL DURUM HAVA TAHRİK SÜRÜCÜSÜ OLMAK ÜZERE I.ÜNİTE DE OLAN 2 ADET LUVO İÇİN TOPLAM 4 ADET TAHRİK SÜRÜCÜSÜ VE 2 ADET ACİL DURUM HAVA SÜRÜCÜSÜNÜN AKUPLE EDİLMİŞ HALDE SATIN ALINARAK MONTAJI, TEST VE DEVREYE ALINMASI İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/75452

1 - Teşekkülün;

a) Adresi                                    :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K: 8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0-274-248 56 60 (Pbx)  Fax: 0-274-248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale konusu işin:

a) I. Ünite Luvo Rotor Tahrik Sürücülerinin Teknik şartname esasları doğrultusunda 1 adet luvo için 2 adet yeni sürücü ve 1 adet acil durum hava tahrik sürücüsü olmak üzere I. Ünite de olan 2 adet luvo için Toplam 4 adet tahrik sürücüsü ve 2 adet acil durum hava sürücüsünün akuple edilmiş halde satın alınarak montajı, test ve devreye alınması işidir.

b) Teslim Yeri                           :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

c) Teslim Süresi                         :  Sözleşme imzalanmasına müteakip Montaj dahil (fonksiyonellik testleri hariç) 240 takvim günüdür.

d) Dosya No                              :  Ticaret 2012/59

e) İhale Usulü                            :  Açık İhale

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                       :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu toplantı Odası

b) İhale Tarihi ve Saati               :  17.07.2012 - Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, İmalatçı firma teklifle birlikte ISO - 9001 kalite belgesinin orijinalini veya Üretildiği Ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca Onaylı suretini EÜAŞ’a sunacaktır.

j) Tüm malzemeler Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İtalya, Hollanda, İsveç, Japonya, Çek, ABD ve Kanada orijinli olacaktır. Firmalar teklifleri ile birlikte malzeme menşeylerini vereceklerdir

k) İhaleye katılacak firmalar, Luvo Rotor tahrik sistemini imal edeceği veya orijinal olarak temin edeceği fabrikaların adı, açık adresini katalog ve teknik dokümanlarını EÜAŞ’a sunacaklardır.

l) Yer görmeye gelecek olan firmalar montajla ilgili ölçülendirmeyi yapıp buna göre malzeme miktarlarını hesaplayacaklardır.

İhaleye katılacak firmalar isterlerse yer görme belgesi alacaklardır. Yer görme sırasında her türlü bilgi temini işletmemiz tarafından sağlanacaktır. Aynı şekilde firma sistemin ve saha şartlarının (iklimsel- fiziksel) uygunluğunu teklif mektuplarında EÜAŞ’a bildireceklerdir. Firmalar santraldeki luvo ölçümlerini kendileri yapacak teknik şartnamede belirtilen hususlar çerçevesinde projelendirip projelerini teklifleri ile birlikte sunacaklardır. Projelerde istenen değerler teknik şartnamede belirtilen değerlerle ve teknik özelliklerle aynı olacaktır. Projesi olmayanların ya da eksik olanların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Daha sonradan sistem veya saha iklimsel veya fiziksel mazeretler dikkate alınmayacaktır.

İhaleye katılacak olan firmalar tekliflerini vermeden önce I. Ünite Luvo sistemlerini mekanik, elektrik ve elektronik vb. yönden EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğüne gelerek gerekli incelemeleri yapıp projelendireceklerdir. Teklif veren firmalar kendilerinin başarılı bir şekilde yapmış olmaları şarttır. Firmalar yer görme esnasında gerekli ölçü ve teknik bilgileri aldıktan sonra projelendirme yapacak, teklifleri ile birlikte proje resimlerini ihale aşamasında sunacaklardır. Projesi,  resmi ve dokümanı bulunmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

m) Firmalar sistemle ilgili teknik dokümanlarını teklif mektuplarına ekleyeceklerdir. Teknik bilgi ve dokümanlarını teklif mektubu ekinde bulundurmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

n) Firmalar iş bitirme belgesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. İş Bitirme Belgesi: Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren tek sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan, tutarı teklif edilen bedelin %30’dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin sunulması zorunludur

ı) BENZER İŞ: Firmalar şartname konusu Luvo Rotor Tahrik Sürücü Sistemi ile ilgili olarak, Luvo döndürme sistemi, Cebri çekme döndürme sistemi ve yedekleri, Taze hava döndürme sistemini veya yedeklerini yaptıkları işler benzer iş olarak kabul edilecektir. İş bitirme belgesi olmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (a), (b), (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde Konsorsiyumlarda (a), (b), (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgeleri sunarken aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış suretlerini vermeleri zorunludur. İstekliler belgelerin aslı yerine ihaleden önce EÜAŞ’ın yetkili personeli tarafından “Aslı İdaremizce Görülmüştür” şerhi taşıyan suretlerini verebilirler.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir.  Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

Her iki halde de İstekli / Yüklenici EÜAŞ’a hiç bir itirazda bulunamaz

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dâhil 100,-TL (YüzTürkLirası) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale 17.07.2012 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

5068/1-1


PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİ ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma Makinelerini Çalıştırılması Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esasları Dahilinde Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2012/78580

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Ortaköy Yolu üzeri 17. Km. - Kırşehir

b) Telefon ve faks numarası         :  0 386 221 61 30 (37) - 0386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrikamız 2012 - 2013 Pancar Kampanyası süresince Seyyar Pancar Boşaltma makinesi ile ± % 20 toleranslı 240.000 Ton, Sabit Pancar Boşaltma makinesi ile ± % 20 toleranslı 200.000 Ton Pancarın Boşaltılması, Makinelerinin İşletilmesi, Temizlenmesi ile bakım-onarım ve revizyonunun yaptırılması hizmet alımı işidir.

b) Yapılacağı yer                          :  Kırşehir Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                 :  2012/2013 Kampanya Dönemi

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Kırşehir Şeker Fabrikası Ortaköy Yolu üzeri 17. Km. Kırşehir

b) Tarihi ve saati                           :  09.07.2012 - Saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - İş deneyim belgesi:

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi,

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1 - İş makineleri (kepçe, loader ve dozer) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak kabul edilir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Kırşehir Şeker Fabrikası Ortaköy Yolu üzeri 17. Km. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle,

Her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel zerinde birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde Seyyar ve Sabit Pancar boşaltma makinelerine Kısmi teklif verilebileceği gibi, her ikisine birden de teklif verilebilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

5154/1-1


OCAK LOKOMOTİF AMORTİSÖR YAYLARI VE LOKOMOTİF MAKASLARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin adı: Ocak lokomotif amortisör yayları ve lokomotif makasları alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2012/75750

Dosya No                               :  1227054

1 - İdarenin                             :

a) Adresi                                 :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2    67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası :  Tel    : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

Faks  : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       :

2 - İhale konusu malın            :

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Ocak lokomotif amortisör yayları ve lokomotif makasları 6 kalem

b) Teslim yeri                         :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı / ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                        :  İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin                             :

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  05/07/2012 - 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) Şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler en geç 05.07.2012 Perşembe günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

10 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

14.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

14.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5118/1-1


19.500 TON MAMUL (PAKETLİ) KURU ÇAY NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

                                                          RİZE

1 - Teşekkülümüz 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünden (Rize), Samsun Pazarlama Bölge Müdürlüğüne 7.500 ton, Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğüne 7.000 ton ve Erzurum Pazarlama Bölge Müdürlüğüne 5.000 ton olmak üzere toplam 19.500 ton Mamul (paketli) kuru çay nakliyesi hizmeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.07.2012 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9- İstekliler herhangi bir Bölge Müdürlüğünün tamamına veya o Bölge Müdürlüğü için taşınacak olan toplam Mamul (paketli) kuru çay miktarının % 40’ından az olmamak üzere kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

4851/1-1

—————

32.000 TON MAMUL (PAKETLİ) KURU ÇAY NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

                                                          RİZE

1 - Teşekkülümüz 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünden (Rize), İstanbul Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne 32.000 ton Mamul (paketli) kuru çay nakliyesi hizmeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.07.2012 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9- İstekliler nakliyesi yapılacak toplam Mamul (paketli) kuru çay miktarının % 40’ından az olmamak üzere kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

4852/1-1

—————

26.500 TON MAMUL (PAKETLİ) KURU ÇAY NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

                                                          RİZE

1 - Teşekkülümüz 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünden (Rize), Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne 22.000 ton ve Diyarbakır Pazarlama Bölge Müdürlüğüne 4.500 ton olmak üzere toplam 26.500 ton Mamul (paketli) kuru çay nakliyesi hizmeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.07.2012 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler herhangi bir Bölge Müdürlüğünün tamamına veya o Bölge Müdürlüğü için taşınacak olan toplam Mamul (paketli) kuru çay miktarının % 40’ından az olmamak üzere kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

4853/1-1

—————

26.500 TON MAMUL (PAKETLİ) KURU ÇAY NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

                                                          RİZE

1 - Teşekkülümüz 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünden (Rize), İzmir Pazarlama Bölge Müdürlüğüne 20.000 ton ve Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğüne 6.500 ton olmak üzere toplam 26.500 ton Mamul (paketli) kuru çay nakliyesi hizmeti % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.07.2012 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler herhangi bir Bölge Müdürlüğünün tamamına veya o Bölge Müdürlüğü için taşınacak olan toplam Mamul (paketli) kuru çay miktarının % 40’ından az olmamak üzere kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

4854/1-1


VANGÖLÜ EDAŞ’A BAĞLI HAKKARİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE BİTLİS İL MÜDÜRLÜĞÜNDE BULUNAN (E.Ö.D) EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞIT VE İŞ MAKİNALARININ PİYASAYA SATIŞI YAPILACAKTIR

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Malzeme Yönetimi ve İkmal Müdürlüğünden:

VANGÖLÜ EDAŞ:

Araçların bulunduğu yer:

Hakkari İl Müdürlüğü Ambarı 8 adet, Bitlis İl Müdürlüğü Ambarı 16 adet. Olmak Üzere toplam 24 adet araç

Teklifler;

03.07.2012 Salı günü saat 10.00'a kadar VANGÖLÜ EDAŞ İPEK YOLU Üzeri 65300/VAN adresindeki Muhaberat Servisine verilecek olup, zarflar aynı gün saat 10.00'da ihale salonunda açılacaktır.

Şartname; Malzeme Yönetimi ve İkmal Müdürlüğü adresinden temin edilecektir.

Şartname Bedeli 50 TL' olup; Ziraat Bankası Girişimci Şube TR49 0001 0021 3947 0435 5456 55 nolu hesaba yatırılacaktır.

İrtibat telefonları: (0432) 217 1636-37

Satılacak Araçların, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıda belirtilmiş olup, iş süreleri ve geçici teminat tutarları hizalarında gösterilmiştir.

 

Plakası

Markası

Cinsi

Model

Motor No

Şasi No

Bulunduğu İl

İşin Süresi

(Gün)

Geçici

Teminat

Tutarı/TL.

13 AN 227

Renault

Binek (SW)

1991

R194637

1112556

Bitlis

20 T.G.

360,00 TL.

13 AN 334

Toyota

Binek (Arazili

1991

3F0303454

FJ80L002 1412

Bitlis

20 T.G.

1.440,00 TL.

13 AN 240

Toyota

Kamyonet (4x4)

1991

4Y0287646

YN10600 04571

Bitlis

20 T.G.

8.000,00 TL.

13 AN 241

Toyota

Kamyonet (4x4)

1991

4Y0294084

YN 10600 05233

Bitlis

20 T.G.

8.000,00 TL.

13 AF 405

Land-Rower

Kamyonet (4x4)

1993

24G12299B

SALLDK FF8KF80 7291

Bitlis

20 T.G.

1.040,00 TL.

13 AP 406

Land-Rower

Kamyonet (4x4)

1993

24G12306B

SALLDK FF8KF80 7293

Bitlis

20 T.G.

8.000,00 TL.

13 AP 407

Land-Rower

Kamyonet (4x4)

1993

24G12303B

SALLDK FF8KF80 7292

Bitlis

20 T.G.

8.000,00 TL.

13 AP 539

Land-Rower

Binek (Arazili)

1994

24G12495B

SALLDH MV8LF80 8298

Bitlis

20 T.G.

1.200,00 TL.

13 AE337

Dodge

Kamyonet (4x4)

1989

88CSC2251 1064

88129136 5

Bitlis

20 T.G.

480,00 TL.

13 AE 825

Dodge

Kamyonet (4x4)

1983

83CSC2257 532

12883035 8044

Bitlis

20 T.G.

480,00 TL.

13 AE 827

Dodge

Kamyonet (4x4)

1986

86CSC2251 0583

86097986 9

Bitlis

20 T.G.

320,00 TL.

38242

Bedford

PLT. Araç

1978

EGM1300M T000019

610306

Bitlis

20 T.G.

560,00 TL.

38243

Dodge

PLT. Araç

1985

85CSC2251 0186

12850973 001

Bitlis

20 T.G.

560,00 TL.

38244

Bedford

PLT Araç

1977

H6378534

651990

Bitlis

20 T.G.

480,00 TL.

17020

Damtrayler

Traktör (Römorklu)

1991

-----

141

Bitlis

20 T.G.

48,00 TL.

50067

Mobil Jeneratör

BMC

1990

201151108

-----

Bitlis

20 T.G.

1,200,00 TL.

30 AD 034

Land Rover

Otomobil (Arazili)

1994

24G12514B

SALLDH MV8LF80 8477

Hakkari

20 T.G.

680,00 TL.

30 AF 134

Renault  TS W2

Otomobil

1991

R194661

112560

Hakkari

20 T.G.

160,00 TL.

30 AF 193

Toyota

Kamyonet

1991

4Y0287347

YN1060004502

Hakkari

20 T.G.

520,00 TL.

30 AF 194

Toyota

Kamyonet

1991

4Y0288547

YN1060004667

Hakkari

20 T.G.

520,00 TL

30 AF 195

Toyota

Kamyonet

1991

4Y0287466

YN1060004544

Hakkari

20 T.G.

480,00 TL

30 AC 615

Land Rover

Otomobil (Arazili)

1993

24G12323B

SALLDKFF8KF807379

Hakkari

20 T.G.

640,00 TL

06 BE 5726

Fargo

Kamyonet

1193

AA9A100T5688Z

9306110781

Hakkari

20 T.G.

480,00 TL

38188

İveco Otoyol

HİD Vinç PLT.

1194

804005230748003

6501865

Hakkari

20 T.G.

840,00 TL

             İlanen duyurulur.

5167/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Elazığ Defterdarlığından:

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZMALIN

Sıra

İli

İlçesi

Mah. Köyü

Mevki

Pafta

Ada

Parsel

Cinsi

Yüzölçüm (M2)

Haz.

His

İmar Durumu

Tahmini Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Elazığ

Merkez

Sürsürü

 

 

3185

3

Arsa

50.021,70

Tam

Açık-Kapalı Oto Pazarı

6.503.000,00

1.950.900,00

03.07.2012

09.00

 

1 - Yukarıda nitelikleri, tahmini bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen taşınmaz malın satışı hizasında gösterilen günde 2886 Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ihale edilecektir.

2 - İlgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

3 - Taşınmaz malların satışı ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler KDV dahil her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi olmayacaktır.

4 - Posta ile yapılacak müracaatlarda ihale saatlerinden sonra gelen teklif kabul edilmeyecektir.

5 - İsteklilerde aranılan belgeler: Gerçek kişilerden tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge, T.C. Kimlik Numarası ve geçici teminat makbuzu, başkası adına ihaleye girecekler için noterlikçe onaylı yetki belgesi, Tüzel kişilerden; ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret siciline kayıtlı olduğunu belirtir belge, vergi kimlik numarası, noterlikçe düzenlenmiş yetki belgesi, imza sirküsü ve teminat makbuzunu ihale saatine kadar Milli Emlak Müdürü makam odasında toplanacak komisyona vermeleri gerekmektedir.

6 - İlanda belirtilen ihale saatinden sonra teklif alınmayacaktır.

7 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - İhale Bilgileri "www.milliemlak.gov.tr" ve "www.elazigdefterdarligi.gov.tr." internet sitesinde ayrıntılı olarak öğrenilebilir.

İlan olunur.

5116/1-1


TARLA SATILACAKTIR

Sultanhanı Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen idaremiz mülkiyetindeki Sultanhanı Belediyesi mücavir alan sınırları içerisindeki tarlalar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/ a maddesi gereğince kapalı teklif (artırma usulü) hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla satılacaktır.

 

Mahalle/Köyü

Niteliği

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Mevkii

Pafta No

Cilt/Sayfa

Muhammen Bedeli

(1 dekar = 2500 m2) 1 dekar

Sultanhanı

Tarla

5959

800.000

Yassı Arkaç

L31D15A-15B

49/4798

1.500,00-TL

Sultanhanı

Tarla

5968

  15.200

Yassı Arkaç

L31D15A-15B

49/4804

1.500,00-TL

Sultanhanı

Tarla

5969

  20.000

Yassı Arkaç

L31D15A-15B

49/4805

1.500,00-TL

Sultanhanı

Tarla

4966

  73.000

Emirler Yurdu

L31D07C

42/4047

4.000,00-TL

 

2 - İstekliler; şartname ve eklerini Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edebileceklerdir. Ayrıca İdarenin Fen İşleri Müdürlüğünden telefon ile bilgi temin edilebilecektir.

3 - İhaleye ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

a) İhale usulü: İhale, 08.09.1993 tarih ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi uyarınca, 45.inci maddelerde belirtilen hükümler doğrultusunda açık teklif usulü (artırma) ile yapılacaktır.

b) İhalenin yapılacağı adres: Sultanhanı Belediyesi Meclis Salonu

c) Son teklif verme tarihi ve saati: 02-07-2012 SAAT 12.00 Pazartesi

d) İhale tarihi ve saati: 02-07-2012 Saat:14.00 Pazartesi günü Belediyemiz encümeni tarafından yapılacak olup, ihaleyi yapıp – yapmamakta Belediye Encümeni serbesttir.

e) İhale komisyonu toplantı yeri: Sultanhanı Belediyesi Meclis Salonu

4 - İhale konusu taşınmazlara ait toplam muhammen bedel ve geçici teminat miktarı şu şekildedir:

a) İhalenin muhammen bedeli

                    Parsel                               Yüzölçümü                                  Muhammen Bedeli                      Geçici Teminat (% 3)

                     5959                     800.000 m² = 320 dönüm                          480.000,00- TL                               14.400,00- TL

                     5968                       15.200 m² = 6.08 dönüm                             9.120,00- TL                                    273,60- TL

                     5969                       20.000 m² = 8 dönüm                                12.000,00- TL                                    360,00- TL

                     4966                       73.000 m² = 29.2 dönüm                         116.800,00- TL                                 3.504,00- TL

5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

(1) Gerçek kişi olması halinde ikametgâh ilmühaberi

(2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini,

(1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini

(2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse oranları ile şirketteki görevlerinin, son durumumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

c) Teklif mektubunu,

d) Geçici teminatı: Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeler

e) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa,  isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesini,

6 - Tekliflerin verileceği tarih, saat, yer ve şekli:

a) Teklifler en geç 02-07-2012 Pazartesi günü saat 12.00’ye kadar Sultanhanı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır (Postadaki gecikmeler isteklinin sorumluluğundadır).

b) Taşınmaz mal için istekliler tarafından verilecek teklif ve geçici teminat miktarları;  Türk Lirası (TL) üzerinden verilecektir.

İlan olunur.

4924/1-1


TEKSTİL KORDLU KONVEYÖR BAND SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Mal Alımı Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Fax No             :  (0-274) 248 56 70-75 (6 hat) (0-274) 248 56 76

c) e-mail adresi                       :  satinalmaservisi@sli.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın           :

 

S. No.

a) Niteliği - Türü ve Miktarı

İhale Kayıt No

İhale Tarih

ve Saati

Mal Teslim

Süresi

İhale Doküman Bedeli

(KDV. Dahil)

Tekliflerin

Geçerlilik Süresi

1-

 

 

2-

 

 

3-

Tekstil Kordlu Konveyör band

- EP-200-1067-16-6-6-3-A1   D (Düz)

  Konveyör Band : 500 Metre

Tekstil Kordlu Konveyör band

- EP-200-1219-16-6-6-3-A1   D (Düz)

  Konveyör Band : 500 Metre

Tekstil Kordlu Konveyör band

- EP-70-600-8-3-3-2-A1   D (Düz)

  Konveyör Band : 150 Metre

2012/76641

11. 07. 2012

Saat: 14.00

60 Takvim Günü

50,00 TL.

60 Takvim

Günü

b) Mal Teslim Yeri                 :  SLİ Müessesesi Müdürlüğü Tesellüm ambarı/Seyitömer - KÜTAHYA

c) Mal Teslimi Süresi             :  Sözleşmenin imzalanmasını veya sipariş mektubunun yükleniciye tebliğini müteakip, yukarıdaki mal teslim süresidir

d) İhalenin Yapılacağı Yer      :  SLİ Müessesesi Müdürlüğü, İhale Komisyon Salonu/Seyitömer - KÜTAHYA

3 - İhaleye ait dokümanın görülmesi ve temini;

a) İhale dokümanın aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir.

b) İhale dokümanının satın alınacağı yerler:

- Ankara’da: TKİ. Genel Müdürlüğü, Satın Alma Daire Başkanlığı Hipodrom Cad. No: 12/YENİMAHALLE

- İzmir’de: TKİ. Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sokak No: 3 / BORNOVA Tel: (0-232) 3392671

- Kütahya’da: S.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü, Satın Alma Şube Müdürlüğü / SEYİTÖMER Tel:(0-274)2485670(5hat)

- Bursa’da: B.L.İ İşletme Müdürlüğü / ORHANELİ Tel: (0-224) 8276471 adreslerinden görülebilir ve yukarıdaki bedel üzerinden aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

4 - Teklifler, yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde TKİ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yukarıdaki belirtilen süre olmalıdır.

7 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3(g) maddesi kapsamında olup, (Ceza ve yasaklama hükümleri hariç) 4734 ve 4735 Sayılı kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir

8 - Web Sitesi: www.sli.gov.tr

İlgililere duyurulur.

5115/1-1