14 Haziran 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28323

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


2012/2013 KAMPANYA DÖNEMİ MEYDAN TESİSLERİ SİLO VE ELFADA PANCAR YÜZDÜRME HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


LİNYİT KÖMÜRÜN, KÖMÜR HAZIRLAMADAN KAZAN BUNKERİNE NAKLİ VE CURUF ÇIKARICI KATININ ÇEVRE TEMİZLİĞİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


3 ADET GEZER KÖPRÜLÜ VİNCİN REVİZYONUNUN YAPILMASI, 1 ADET GEZER KÖPRÜLÜ VİNCİN KOMPLE YENİDEN YAPILMASI VE 28 ADET MONORAY VİNCİN YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ CUMAOVASI - TORBALI - SELÇUK İSTASYONLARI ARASI 56 KM ÜSTYAPI İYİLEŞTİRİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


İSTANBUL İLİ, KADIKÖY İLÇESİ, OSMANİYE MAHALLESİ, 154 PAFTA, 3308 ADA, 25 PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK YERİNE DÜKKAN+KONUT İNŞAATI YAPTIRILMASI İŞİ İHALESİ ERTELENMİŞTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


2 KALEM LABARATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


DÜZELTME İLANI 2

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK ALARMLI METAN ÖLÇER, ÇOKLU GAZ ÖLÇER VE DİJİTAL METAN ÖLÇER 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


PANCAR BOŞALTMA MAKİNALARI İŞLETİLMESİ VE BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ELEKTRİK MOTORLARI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Adıyaman-Kahta Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


FFS TORBA SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:


154 kV OYMAPINAR - ALANYA II (TTFO) EİH ETÜT VE KAMULAŞTIRMA İŞİ HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 19. İlem Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


EİMCO AKÜLÜ LOKOMOTİFLERİN ENDÜVİ VE REDRESÖR TRAFO SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


1 ADET ELEKTRİKLİ TAŞIT KANTARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Şanlıurfa İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


32 TAKIM KONDÜKS ALT ÜST BIÇAK TERTİBATI SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


MASAÜSTÜ BİLGİSAYARI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2012/2013 KAMPANYA DÖNEMİ MEYDAN TESİSLERİ SİLO VE ELFADA PANCAR YÜZDÜRME HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ

c) Telefon ve faks numarası    :  0436-215 12 80    Faks: 0436 215 13 30

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamızın 2012/2013 yılı Kampanya döneminde 15 Adet İşçi +- %20 Toleranslı 85 Gün boyunca Meydan Tesisleri Silo ve Elfada Pancar Yüzdürme (İşin detayları Teknik Şartnamesinde belirtilmiştir.

b) Yapılacağı Yer                   :  Muş Şeker Fabrikası Meydan Tesisleri

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri    8. Km. MUŞ

b) Tarihi ve saati                     :  29.06.2012 Cuma günü   saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü/MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dökümanları (KDV. Dahil) TL/Tk.100,00 (YÜZ Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 29.06.2012 Cuma günü saat 14.00’e kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi,  ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış)  takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

4867/1-1


LİNYİT KÖMÜRÜN, KÖMÜR HAZIRLAMADAN KAZAN BUNKERİNE NAKLİ VE CURUF ÇIKARICI KATININ ÇEVRE TEMİZLİĞİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2012/2013 Kampanya Dönemi Linyit Kömürün, Kömür Hazırlamadan Kazan Bunkerine Nakli ve Curuf Çıkarıcı Katının Çevre Temizliği Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2012/74781

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 332 885 72 00 (10 hat)   –   Faks: 332 885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Ilgın Şeker Fabrikası 2012/2013 Kampanya Döneminde günlük 800 ton (±%20 toleranslı) olmak üzere toplam 92.000 ton (±%20 toleranslı) linyit kömürün her vardiyada 9 (dokuz) işçi olmak üzere 3 (üç) vardiyada toplam 27 (yirmiyedi) işçi ile tavlanması, kömür hazırlamadan kömürün kazan bunkerine nakli ve curuf çıkarıcı katının çevre temizliği işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Ilgın Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren Ilgın Şeker Fabrikası 2012/2013 Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 115 gün).

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA

b) Tarihi ve saati                     :  28/06/2012 Perşembe günü, saat 14.00

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 (Yüz) Türk Lirası karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA adresinden satın alınabilir.

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4940/1-1


4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 2.285,43 TL ile en çok 36.945,49 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 229,00 TL, en çok 3.695,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, jeep ve motorsikletten oluşan, 60 adet araç; açık artırma suretiyle, 21/06/2012 tarihinde Dünya Ticaret Merkezi Bulvarı No: 14 Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda anılan günde saat 09,30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 20/06/2012 tarih ve saat 16.00’a kadar Dünya Ticaret Merkezi Bulvarı No: 14 Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ve Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü (0) (212) (465 80 20)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumrukticaret.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

4950/1-1


3 ADET GEZER KÖPRÜLÜ VİNCİN REVİZYONUNUN YAPILMASI, 1 ADET GEZER KÖPRÜLÜ VİNCİN KOMPLE YENİDEN YAPILMASI VE 28 ADET MONORAY VİNCİN YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Dosya No                                  :  2012/44

İhale Kayıt No                           :  2012/72990

1 - Teşekkülün:

a) Adresi                                    :  EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN-ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası      :  TEL : 0-372 264 30 50   FAX : 0-372 264 24 21

c) Elektronik posta adresi          :

2 - İhale konusu malzemenin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  3 Adet Gezer Köprülü Vincin Revizyonunun Yapılması, 1 Adet Gezer Köprülü Vincin Komple Yeniden Yapılması ve 28 Adet Monoray Vincin Yenilenmesi İşi Teknik Şartnameye Göre

b) Teslim yeri                            :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

c) İşin süresi                              :  120 Takvim Günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  25.07.2012 ÇARŞAMBA Günü Saat: 14:00

c) İhale usulü                             :  EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale Usulü

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN – ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Ziraat Bankası : IBN NO: TR93 0001 0004 5437 7120 4354 31

Vakıf Bank : IBN NO: TR88 0001 5001 5800 7285 0358 21

5 - Teklifler, 25/07/2012, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

4841/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ CUMAOVASI - TORBALI - SELÇUK İSTASYONLARI ARASI 56 KM ÜSTYAPI İYİLEŞTİRİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                              :  2012/72381

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                       :  TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A 35220 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası                       :  0 232 464 31 31 /4269 -0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi                            :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhalenin Görülebileceği İnternet Adresi    :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı        :  TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Cumaovası–Torbalı–Selçuk İstasyonları Arası 56 Km Üstyapı İyileştirilmesi Hizmet Alımı İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 25/06/2012 Pazartesi Günü saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00,-TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4764/1-1


İSTANBUL İLİ, KADIKÖY İLÇESİ, OSMANİYE MAHALLESİ, 154 PAFTA, 3308 ADA, 25 PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ BİNANIN YIKILARAK YERİNE DÜKKAN+KONUT İNŞAATI YAPTIRILMASI İŞİ İHALESİ ERTELENMİŞTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

28.05.2012 tarih 28306 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve ihale tarihi olarak 15 Haziran 2012 olarak duyurulmuş olan, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 154 pafta, 3308 ada, 25 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki binanın yıkılarak yerine dükkan+konut inşaatı yaptırılması işi ihalesi teklif verme saati (26 Haziran 2012 saat:11:00) aynı kalmak koşulu ile 26 Haziran 2012 tarihi saat:14:30’a ertelenmiştir.

4938/1-1


2 KALEM LABARATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

1 - İhale 28.06.2012 günü saat 14.30 da “TMO Genel Müdürlüğü, Teknik İşler Dairesi Başkanlığı Milli Müdafaa Caddesi No: 18 Bakanlıklar/ANKARA” adresinde yapılacaktır.

2 - İhale ile ilgili ilan, TMO Web sitesi (www.tmo.gov.tr) adresinde yayınlanmakta olup Genel Müdürlüğümüz Teknik İşler Dairesi Başkanlığında görülebileceği gibi bedeli karşılığı (50.- TL /KDV Dahil) temin edilebilir.

3 - İhale kapalı zarfla teklif alma usulüyle yapılacaktır.

4 - Teklifler 28.06.2012 günü saat 14.00’e kadar Milli Müdafaa Caddesi No:18 06100 Bakanlıklar/Ankara adresindeki Genel Müdürlük Haberleşme Şube Müdürlüğüne verilecektir.

5 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışındadır.

4939/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No             :  1187

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli                                        :  İstanbul

b) İlçesi                                   :  Pendik

c) Cinsi                                   :  Arsa

d) Pafta No                             :  ---

e) Ada No                               :  8014

f) Parsel No                            :  8

g) Yüzölçümü                         :  2.982,64 m2

h) Satılacak Hisse Oranı         :  1542/2400

i) Halihazır                              :  İşgalli

j) İmar Durumu                      :  PMA Ticaret Alanı Kaks:2 - Taks:0,40 Kavamania Kodlu

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı   :  Yok

ı) Adres (Cadde-Sokak-No)   :  Dolayoba Mah. Sanayi Cad.

3) Muhammen Bedeli             :  958.175.-TL

4) Geçici Teminatı                  :  28.745,25.-TL

5) İştirak Teminatı                  :  95.817,50.-TL

6) İhale Tarihi ve Saati            :  27 Haziran 2012 - 12:00

7) İhalenin Yapılacağı Yer      :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

8) İhale Usulü                         :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

9) İhale Şartnamesi                 :  Mesken Müdürlüğü'nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

Mesken Müdürlüğü- Fuatpaşa Cad. No:66 Mercan/İstanbul

Tel: 0212 455 33 30      Fax: 0212 449 51 07

10) Şartname Bedeli               :  300.-TL.

11) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Nüfus cüzdan sureti ve ikametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek kişiler)

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen Geçici Teminat ve İhale İştirak Teminatı

c) Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekaletname

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres beyanı

g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

12) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgah getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü'ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

4917/1-1


DÜZELTME İLANI 2

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

21 Mayıs 2012 tarih ve 28299 sayılı (kayıt no: 4144/2-1) Resmi Gazete ile 22 Mayıs 2012 tarih ve 28300 sayılı (kayıt no: 4144/2/2-2) Resmi Gazete’de yayımlanan DB.KAB.7 referanslı ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılış tarihi ertelenmiş olup söz konusu madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

6 Teklifle 22 Haziran 2012 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) kadar ya da öncesinde aşağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 1.000.000,- (birmilyon) EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Giriş Katı,

Çankaya - ANKARA/TÜRKİYE

7. Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda belirtilecek olan adreste 22 Haziran 2012 tarihinde saat 14:00’da  (yerel saatle) açılacaktır.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Giriş Katı,

Çankaya - ANKARA/TÜRKİYE

4973/1/2-1

—————

AMENDMENT NOTICE 2

FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ)

Sixth and seventh items of IFB No:DB.KAB.7 appeared in the Official Gazetes;

Issue No: 28299 and Record No: 4144/2-1 on May 21 2012 and Issue No: 28300 and Record No: 4144/2/2-2 on May 22 2012 are updated as follows.

6. Bids must be delivered to the following office on or before 02:00 p.m. (local time) on June 22, 2012 and must be accompanied by a security of  Euros 1,000,000.- equivalent (onemillion Euros)

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Floor G,

Çankaya - ANKARA/TURKEY

7. Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 02:00 p.m. (local time) on June 22, 2012 at the offices of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Floor G,

Çankaya - ANKARA/TURKEY

4973/2/2-1


TTK İHTİYACI OLARAK ALARMLI METAN ÖLÇER, ÇOKLU GAZ ÖLÇER VE DİJİTAL METAN ÖLÇER 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel:0-372.252 40 00 (70 hat)Fax:0.372-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i               :  Malzemenin Cinsi:                              Miktarı:

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Alarmlı metan ölçer, çoklu gaz

ölçer ve dijital metan ölçer.                  3 KALEM

b) Teslim yeri                                   :  Yerli yükleniciler için: TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır.

                                                            Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim tarihi                                 :  Yerli yükleniciler için Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 120 takvim günüdür.

Yabancı yükleniciler için: sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  25.07.2012 Çarşamba saat 15:00

c) Dosya no                                     :  946-TTK/1346

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1: Tüm cihazlar için Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş Grup-1 (metan) gazlı ortamda çalışmaya uygun (ATEX I M1 EEx ia I veya dengi) sertifika ve CE belgesi teklifle birlikte verilecektir.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dökümanı TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 20,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 25.07.2012 Carşamba saat 15.00’e kadar TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4977/1-1


PANCAR BOŞALTMA MAKİNALARI İŞLETİLMESİ VE BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                :  2012/74355

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Mimarsinan mahallesi Talip Kaban Bulvarı No :27 ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası   :  0.446.223 95 00 (4 Hat) 0.446 223 91 67

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Pancar Boşaltma makinelerinin işletilmesi, bakım ve onarımı +/- % 20 toleranslı 226.000 Ton pancar boşaltılması ve istiflenmesi Hizmet işi

 b) Yapılacağı yer/yerleri

Merkez Bölgesi Fabrika Kantarı

3 Adet Elekt. Makine ile

150.000 Ton

 

Altın başak Kantarı

1 Adet Elekt. Makine ile

30.000 Ton

Suşehri Akıncılar Kantarı

1 Adet Dizel Makine

20.000 Ton

Suşehri Bölgesi Karaağaç Kantarı

1 Adet Dizel Makine ile

21.000 Ton

Kelkit Bölgesi kantarı

1 Ad Dizel Makine ile

5.000 Ton

 c) İşin süresi

Fabrika Kampanya Süresi

Toplam :

226.000 Ton

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu ERZİNCAN

b) Tarihi ve saati                     :  27/06/2012 Çarşamba günü 14:00’de

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İdari şartnamede belirtilmiştir.

4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.1.1. İş Deneyim Belgeleri : Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş (5) yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan kabul işlemleri tamamlanan

Teklif edilen bedelin %30 u oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler

İsteklinin her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en az iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış operatör belgelerinin aslı veya noter tasdikli örneğinin ibrazı şarttır.

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

4.3.1. İş makineleri (Kepçe, Loder, ve dozer) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak kabul edilir.

5 - İhale dokümanı; Erzincan Şeker fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV Dahil 100,00 (Yüz TL) karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir.

6 - Teklifler İhale tarih ve saatine kadar Erzincan Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık suretiyle yapılacağından isteklinin veya kanuni temsilcilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gereklidir.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir.

8 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az, olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

10-  Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

4864/1-1


ELEKTRİK MOTORLARI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İKN: 2012/72852

Teknik şartnamede özellikleri belirtilen 36 kalemde toplam 36 Adet elektrik motorunun alımı ve ambarımıza teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  P.K. 9    17400-ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası      :  0 286 4353370 - 286 4353375

c) Elektronik posta adresi          :  euascan1@ttmail.com

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Teknik şartnamede özellikleri belirtilen 36 kalemde toplam 36 Adet elektrik motorunun alımı ve işletme ambarımıza teslimi işi.

b) Teslim yeri                            :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 180 takvim gününde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                        :  03/07/2012 - 14.00

4 - İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve KDV dahil 20,00 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 03/07/2012 Salı günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.

4807/1-1


YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Adıyaman-Kahta Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Adıyaman-Kahta Organize Sanayi Bölgesi I. etap alanına ait, YG- AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                              :  Atatürk Bulvarı Valilik Binası Kat :1 Adıyaman

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  I. etap OSB alanına ait YG-AG elektrik şebekesi yapım işi

b) Yapılacağı yer                                 :  Kahta - ADIYAMAN

c) İşe başlama tarihi                            :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                       :  20/10/2012 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif bedeli (2012 Tedaş B.F. ile)  :  2.350.000.-TL

f) Geçici teminatı                                 :  164.500.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154  8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                                 :  03.07.2012 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8.Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8.Kat 826 nolu odasında veya Adıyaman-Kahta Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Atatürk Bulvarı Valilik Binası Kat : 1 ADIYAMAN adreslerinde görülebilir veya 300.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8.Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

4827/2-2


FFS TORBA SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:

İhale Kayıt Numarası                       :  2012/73156

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  312 294 22 27 - 3122 229 21 32

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@etimaden.gov.tr

2 - İhale konusu malın niteliği,

     türü ve miktarı                             :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Değirmenözü Lojistik Müdürlüğünün ihtiyacı olan 30 ton 25 kg’lık, 30 ton 50 Kg’lık olmak üzere toplam 60.000 kg. FFS torba alımı

3 - İhalenin/Yeterlik

     Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer                              :  Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A

b) Tarihi ve saati                              :  05.07.2012   -   14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4-1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu,

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

4.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

4.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.10. Mali Durum Belgesi

İsteklilerce, teklif edecekleri bedelin %10’undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır.

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

Banka referans mektubunun, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

4.11. İş Deneyim Belgesi

İstekliler, teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işle ilgili olarak, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaktır. Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.

4.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler

Her türlü FFS torba imalatı ve satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.12. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.12.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.2., 4.3. ve 4.4. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

5 - İhale dokümanı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Etlik-Keçiören/ANKARA, Kat: 12 No: 1208 adresinde (Tel: 0 312 294 22 27) ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 150,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 160,00 TL doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesindeki (Hesap No: 37712245-5001, IBAN No: TR080001001745377122455001) Eti Maden İşletmeleri Müdürlüğü hesabına yatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6 - Teklifler 05/07/2012 Perşembe günü, saat 14:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Etlik-Keçiören/ANKARA adresine elden verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

4911/1-1


154 kV OYMAPINAR - ALANYA II (TTFO) EİH ETÜT VE KAMULAŞTIRMA İŞİ HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 19. İlem Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

154 kV Oymapınar - Alanya II (TTFO) EİH Etüt ve Kamulaştırma işi hizmet alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2012/75350

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TEİAŞ 19.İLEM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

b) Telefon ve faks numarası      :  0 242 346 50 55 – 0 242 345 49 00

c) Elektronik posta adresi          :  19grupmd@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi     :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1272 MCM 66 Km 154 kV Oymapınar – Alanya II (TTFO) EİH’na ait Güzergah planı, Etüt, Plan- Profil, Ayak en kesit, Kamulaştırma, İmar plan ve Orman izinleri işi.

b) Yapılacağı yer                       :  154 kV Oymapınar – Alanya II (TTFO) Enerji İletim Hattı/ANTALYA

c) Süresi                                    :  150 (Yüzelli) Takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Fabrikalar Mah. 3051 Sok. Kepez/ANTALYA

b) Tarihi ve saati                        :  22/06/2012 / 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ve ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgili meslek odasına ve ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgeler,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ve ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin ilgili meslek odasına ve ticaret ve/veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgeler,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi,

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10’ dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İş Deneyim Belgesi:

Son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan tüm kamulaştırma haritalarının(yol, kanal, boru hattı, enerji iletim hattı vs.) halihazır harita yapımı, tesis kadastrosu yapımı vb. her türlü harita alım işleridir.

İhale konusu işte, benzer iş kapsamında birden fazla işin olması durumunda, bu işler ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların İhale Şartname bedelini TEİAŞ 19. İletim Tesis İşletme Grup Müdürlüğü adına Antalya Vakıfbank 100 Yıl şubesinde bulunan TR 87 000 1500 158 00728 537 3690 nolu bankomat hesabına yatırarak banka dekontu ile İhale dokümanı (CD’si) satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Muhaberat Servisi Fabrikalar Mah. 3051 Sok. PK: 218/ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

4912/1-1


TAŞINMAZ YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

T.C. Başbakanlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmaz, ihale şartnamesinde belirtilen şartlar gereği, Yapım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama Modeli çerçevesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre, yerli ve yabancı kuruluşların birlikte veya münferiden katılmalarına açık olarak, kapalı teklif usulü ile inşaat yapım süreleri dahil toplam 49 (kırkdokuz) yıllığına kiraya verilmesi için ihaleye çıkarılmıştır.

İLİ                                                    :  Van

İLÇESİ                                            :  Merkez

MAHALLE                                     :  Şabaniye

CADDESİ                                       : -

PAFTA NO                                     :  66

ADA – PARSEL                             :  882/9

YÜZÖLÇÜMÜ                               :  9.605,70 m²

VAK. MEC.’NİN KARAR

TARİH VE NOSU                          :  Vakıflar Meclisinin 21/05/2012 tarih ve 276 sayılı kararı

MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ   :     4.103.012,50 TL

(dörtmilyonyüzüçbinoniki-TL, elli-KR)

GEÇİCİ TEMİNAT                        :  123.090,38 TL

(yüzyirmiüçbindoksan-TL, otuzsekiz-Kr) (Bu bedel muhammen inşaat bedelinin %3’ünü teşkil etmektedir,

Banka Teminat Mektubu sunulması halinde teminat mektubu limitiçi süresiz olarak alınmış olacaktır)

İHALE GÜNÜ VE SAATİ            :  27/06/2012 Çarşamba günü, saat:10:00

İŞİN ADI                                        :  Van Merkez Şabaniye Mahallesi 882 ada 9 parselin, yurt yapım karşılığı uzun süreli kiralama işi

I-) Yukarıda her türlü özelliği belirtilen taşınmaz üzerine, Vakıflar Meclisinin 21/05/2012 tarih ve 276 sayılı kararı ve Vakıflar Kanunu’nun 20. maddesine istinaden;

1 - Mevcut mimari avan projesinde belirtilen fonksiyona uygun olarak uygulama projelerinin hazırlanması, taşınmazın yatırıma hazır hale getirilmesi, ilgili belediye, tapu sicil, kadastro ve diğer resmi kurum ve kuruluşlarda yapılacak her türlü işlemlerin ve proje bedelleri dahil her türlü finansmanının yüklenici kiracı tarafından karşılanması, yapılacak yapı ile ilgili gerekli tüm izin, ruhsat ve belgelerin mahalli belediyesi ile yatırımla ilgili diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarına onaylatılması, onaylanacak bu projelere göre inşaatın gerçekleştirilmesi, yer teslim tarihinden itibaren en geç 2 yıl içerisinde bitirilerek hizmete açılması, aksi takdirde sözleşmenin feshedilerek teminat ve İdareye yatırılan kiraların irat kaydedilmesi, yapılmış olan imalatların da İdareye terk ve teberrü edilmiş sayılması,

2 - Mimari avan proje bedelinin Mimarlar Odasınca belirlenen tarifeden fazla olmamak üzere proje müellifine ihale uhdesinde kalan işin yüklenicisi tarafından def’aten ödenmesi,

3 - Kira bedellerinin, sözleşme tarihinden itibaren;

a)                İlk 2 (iki) yıl için aylık sabit 500,00 (beşyüz) TL kira alınması,

b) 3. yılın kirasının ise aylık 1.500,00 (binbeşyüz) TL ile başlatılması ve sözleşme süresinin sonuna kadar aylık kiranın, her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan “ÜFE (Oniki aylık ortalamalara göre değişim % ) oranı dikkate alınarak belirlenecek bedelden kira alınması,

4 - İnşaat süresinden önce inşaatın tamamlanarak hizmete açılması halinde dahi inşaat süresinde istenilen aylık kira bedelinin alınması,

5 - Sözleşme süresinin sonunda tesisin çalışır, bakımlı bir vaziyette, hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan en geç bir ay içerisinde İdaremize teslim edilmesi,

6 - İşin yüklenicisi tarafından Vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb yükümlülükler konulmaması,

7 - İlgili mevzuata aykırı diğer bir nedenle yargı kararına istinaden kira süresi dolmadan tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilemeyeceği ve imalatların idareye terk ve teberrü edilmiş sayılması;

8 - İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, şartlarıyla, inşaat süresi de dahil toplam 49 (kırkdokuz) yıl süre ile yapım karşılığı uzun süreli kira ihalesine çıkarılmıştır.

II-) İhale, yukarıda belirlenen tarih ve saatte, Taş Mahallesi İhlasiye Medresesi/Bitlis adresinde Vakıflar Bölge Müdürlüğünde toplanacak olan İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

III-) İhale dosyası, mesai saatleri içerisinde Taş Mahallesi İhlasiye Medresesi/Bitlis adresinde bulunan Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00 (yüz) TL karşılığında temin edilebilir.

IV-) Nakit teminat ve dosya bedeli Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıfbank Bitlis Şubesi nezdinde bulunan TR640001500158007294297037 nolu hesabına yatırılacaktır.

V-) İhaleye iştirak edecek istekliler, İhale Şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 8. maddesi doğrultusunda 27/06/2012 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar sıra numaralı alındı karşılığında Taş Mahallesi İhlasiye Medresesi/Bitlis adresinde bulunan Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığında teslim edeceklerdir.

VI-) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermektedir:

a. İç zarf (teklif mektubunu içerecektir),

b. Kanuni ikametgah belgesini, (Bu belge son altı ay içinde ilgili kurumdan alınmış olacaktır. Tüzel kişilerde bu belge aranmaz.)

c. Tebligat için Türkiye’de kanuni ikametgâh adresinin imzalı beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

d. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesini,

d.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

d.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi, (Türkiye’de Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin oda kayıt belgelerini bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığına onaylatmış olması gerekmektedir.)

e. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini,

e.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli imza beyannamesini,

e.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli imza sirkülerini, (Türkiye’de Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin bu maddedeki belirtilen belgelerini bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığına onaylatmış olması gerekmektedir.)

f. İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilinin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli imza sirkülerini, (Türkiye’de Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin vekaletnameleri bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığına onaylatmış olması gerekmektedir.)

g. Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve işbu İhale Şartnamesinin 6.maddesinde yazılı 123.090,38 TL (yüzyirmiüçbindoksan-TL, otuzsekiz-Kr) tutarındaki teminata ilişkin limit dahili süresiz geçici teminat mektubunu veya teminatın Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıfbank Bitlis Şubesi nezdindeki TR640001500158007294297037 nolu hesabına yatırıldığına dair banka dekontunu,

h. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesine ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini,

ı. İhale şartnamesine ekli örneğe uygun olarak düzenlenecek teknik personel taahhütnamesini,

j. İsteklinin ilgili vergi dairesinden ilk ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesini,

k. İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesini,

l. Şirketlerin öz kaynaklarını gösterir bir önceki yıla ait bilânçosunun ilgili Vergi Dairesinden veya yeminli mali müşavir tarafından tasdik edilmiş aslı veya noter tasdikli suretini vermesi.(Gerçek kişilerde bu belge aranmaz.)

m. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünden temin edilecek yer gördü belgesini,

n. İhale dokümanının satın alındığına dair banka dekontu;

o. Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b,c,d,e,f,j,k) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

İstekliler, yukarıda istenilen belgeleri, dış zarfın içerisine koyduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret ünvanı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 27/06/2012 Çarşamba günü ve saat 10:00’a kadar İhale Komisyon Başkanlığına vermek zorundadır.

VII-) Yüklenici, iştigal konuları arasında inşaat bulunmaması halinde inşaatı, benzer iş bitirme belgesine sahip olan bir inşaat firmasını ihaleye girerken taahhüt etmek koşuluyla taahhüt ettiği inşaat firmasına tümüyle veya konusunda deneyimli alt yüklenicilere kısımlar halinde yaptırabilir. İnşaat firması veya alt yüklenici seçimi İdarenin onayını almak şartıyla Yüklenici tarafından yapılabilecektir. İnşaatı tümüyle yapacak inşaat firmasında ve/veya alt yüklenicilerde 2886 sayılı yasaya göre yapılan inşaat ihalelerinden yasaklı olmama şartı aranır. İnşaata ilişkin tüm mali ve hukuki sorumluluk her durumda Yükleniciye aittir.

VIII-) Daha önce İdaremize kat karşılığı, restore et/yap işlet devret modeline göre iş alıp işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar ihaleye giremeyecektir.

IX-) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

X-) İşbu ilana ait ilan bedelleri dahil tüm giderler (karar pulu bedeli, damga vergisi v.s.) ihale üzerinde kalan kişi veya firmalardan sözleşme yapılmadan önce tahsil edilecektir.

XI-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Tel              : 0 434 2266560 - 7301

Faks           : 0 434 2266561

E-Mail        : bitlis@vgm.gov.tr

İlan olunur.

4829/1-1

 


EİMCO AKÜLÜ LOKOMOTİFLERİN ENDÜVİ VE REDRESÖR TRAFO SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı      : EİMCO AKÜLÜ LOKOMOTİFLERİN ENDÜVİ VE REDRESÖR TRAFO alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2012/71706

Dosya no                                   :  1222052

1 - İDARENİN                         :

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2    67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :

2 - İHALE KONUSU MALIN :

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Eimco akülü lokomotiflerin endüvi ve redresör trafo temini 3 kalem

b) Teslim yeri                            :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği /ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İstekliler tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir.

3) İHALENİN                           :

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  26.06.2012 Salı günü        saat : 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. TSE vb. kalite uygunluk belgeleri.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler en geç 26.06.2012 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13. Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4858/1-1

 


1 ADET ELEKTRİKLİ TAŞIT KANTARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı      : Elektrikli Taşıt Kantarı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2012/72106

Dosya no                                   :  1221483

1 - İDARENİN                         :

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2   67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel   : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)

Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :

2 - İHALE KONUSU MALIN :

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Elektrikli Taşıt Kantarı 1 adet

b) Teslim yeri                            :  TTK Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü iş sahası. ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasına müteakip 90 takvim günüdür.

3) İHALENİN                           :

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  28.06.2012 Perşembe günü     saat : 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1 - Elektronik kantar, indikatör ve yük hücresi için TSE imalat yeterlilik ve kalite belgeleri ile ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistem Belgeleri.

4.2.2 - Tartı terminali için CE Belgesi.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 10.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler en geç 28.06.2012 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13. - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

14.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

14.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4862/1-1

 


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ         : ALADAĞ                                                                        İHALE TARİHİ                              : 28.06.2012

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ            : BOLU                                                                               İHALE YERİ                                  : KARACASU

 

DEPOSU

EMVALİN CİNSİ

PARTİ              ADETİ

MİKTARI

MUH BEDL.

%3   TEMİNATI TL

AÇIKLAMA

ADET

M3.DM3.

Ster

Muhtelif

1.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom.

2

Global

35,000

 

350,00

369,00

2012 Ürt.

Muhtelif

1.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

3

Global

65,000

 

320,00

627,00

2012 Ürt.

Ortakıraç

2.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom.

1

Global

35,000

 

330,00

347,00

2012 Ürt.

Muhtelif

2.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

9

Global

220,643

 

310,00

2.056,00

2012 Ürt.

Sarıalan

2.SNB.İn.Kt.Çs.Tom.

1

Global

30,000

 

270,00

244,00

2012 Ürt.

Muhtelif

3.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom.

4

Global

155,000

 

240,00

1.120,00

2012 Ürt.

Ortakıraç

3.SUB.İn.Kt.Çs.Tom.

1

Global

40,000

 

220,00

265,00

2012 Ürt.

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

36

Global

1.236,891

 

230,00

8.566,00

2012 Ürt.

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom.

31

Global

1.035,379

 

195,00

6.078,00

2012 Ürt.

Belkaraağaç

2.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

1

Global

20,000

 

300,00

181,00

2012 Ürt.

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

12

Global

550,000

 

215,00

3.555,00

2012 Ürt.

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom.

7

Global

233,070

 

185,00

1.297,00

2012 Ürt.

Belkaraağaç

3.SKB.Kl.Kt.Çk.Tom.

2

Global

40,000

 

190,00

230,00

2012 Ürt.

Belkaraağaç

2.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

1

Global

25,000

 

270,00

203,00

2012 Ürt.

Sultanköy

2.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. (Kbkl.)

4

Global

219,990

 

270,00

1.784,00

2012 Ürt.

Sultanköy

3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom. (Kbkl.)

2

Global

100,149

 

235,00

707,00

2012 Ürt.

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

72

Global

3.543,138

 

230,00

24.514,00

2012 Ürt.

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom. (Kbkl.)

24

Global

1.297,429

 

230,00

8.971,00

2012 Ürt.

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

40

Global

1.700,398

 

200,00

10.242,00

2012 Ürt.

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom. (Kbkl.)

3

Global

140,486

 

200,00

845,00

2012 Ürt.

Sarıalan

2.S.Çs.Mad.Dir.

2

Global

20,000

 

185,00

112,00

2012 Ürt.

Sultanköy

2.S.Çk. Mad. Dir.

1

Global

25,000

 

180,00

136,00

2012 Ürt.

Muhtelif

Çam Kağ. Od.

46

Global

1.435,620

 

190,00

8.226,00

2012 Ürt.

Muhtelif

Çam Kağ. Od.

16

Global

473,006

 

170,00

2.428,00

2012 Ürt.

Muhtelif

Göknar Kağ. Od.

44

Global

1.688,535

 

190,00

9.668,00

2012 Ürt.

Muhtelif

Göknar Kağ. Od.

17

Global

434,499

 

170,00

2.230,00

2012 Ürt.

Muhtelif

Göknar Kağ. Od. (Kbkl.)

6

Global

200,000

 

190,00

1.146,00

2012 Ürt.

Sultanköy

Kayın Kağ. Od.

1

İndirimli

23,872

 

155,00

112,00

2012 Ürt.

TOPLAM

389

0

15.023,105

0

 

96.259,00

 

 

1 - İşletme Müdürlüğümüzün Satış Depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı 389 parti orman emvali açık artırmalı ihaleye çıkarılmış olup, İbreli ve yapraklı tomruk, tel direği, maden direği ve sanayi odunlarının mal bedelinin %40 ı, ibreli ve yapraklı kağıtlık odun, lif-yonga odunu, sırık ve yakacak odunun %30’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin kalan bakiye için aylık %0,8 vade faizi karşılığı 9 aya kadar vadeli, olmak üzere, limit dâhili süresiz Banka Teminat Mektubu alınmak suretiyle satış işlemi gerçekleştirilecektir.

2 - Açık arttırmalı satış 28/06/2012 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00’de Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda Toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar.

3 - Global olarak ihaleye çıkartılan emvaller  (% 50 + -) ihale gününde kesin rakamlar üzerinden ihale olunacaktır.

4 - Teminatlar Saat 13.30’a kadar İşletme Müdürlüğümüz muhasebesinde alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5 - Satış ek no: 1,2,4 ve 6 nolu model özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dâhilinde yapılacak olup, alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayi odası belgesini, Kapasite Belgelerini, vekiller vekaletname ve yetki belgeleri ile birlikte kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

6 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur.

NOT: Ortakıraç Deposundan satışa çıkarılan, istif numaraları “A” ile başlayan istifler (Aladağ Orman İşletme Şefliğinden üretilen) FSC sertifikalı ürünlerdir.

TEL: 0374 262 96 60–61 FAX: 0374 262 96 10

http www.boluobm.ogm.gov.tr

e-mail aladagisl@ogm.gov.tr

4904/1-1

 


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Şanlıurfa İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Aşağıda tapu kaydı, imar durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa İl Özel İdaresine ait, onanlı imar planında 9 (dokuz) kat konut, altı ticaret alanı olarak geçen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

İli

İlçe

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m2)

Mevcut Durumu

Muhammen Bedeli

(TL)

Geçici Teminat Miktarı (TL)

Şanlıurfa

Merkez

Atatürk.

573

7

2.893,65

Halk Eğitim Merkezi ve Arsası

19.626.405,00

1.962.640,50

 

2 - İhale Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi No:7'de bulunan S.G.K. Hizmet Binası 5. Katındaki İl Encümeni Toplantı Salonunda 28/06/2012 Perşembe günü saat 11.00'de İl Encümenince yapılacaktır.

3 - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Paşabağı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı A Blok 3.katındaki Şanlıurfa İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 1.000,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

a) 1.000,00 TL. tutarındaki İhale dokümanı bedelini yatırdıklarına dair banka makbuzunu,

b) 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu,

c) 1.962.640,50 TL tutarındaki Geçici Teminat Bedelini; İl Özel İdaresi adına alınmış 2886 sayılı D.İ.K.'nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,

d) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

e) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

f) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),

g) Noter tasdikli imza sirkülerini,

h) Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi,

i) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,

j) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

k) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 28/06/2012 tarihinde Perşembe günü saat 11,00'e kadar Şanlıurfa İl Özel İdaresinin (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Paşabağı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı A Blok 3. katındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.

6 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare yada komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

8 - İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin:

Şanlıurfa İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü

Paşabağı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı Kat:3 ŞANLIURFA

Telefon : 0414315 00 90-313 22 97 Dahili 130-131-134-138-139

Faks : 0 414 313 59 36

www.sanliurfaozelidare.gov.tr

4600/1-1

 


32 TAKIM KONDÜKS ALT ÜST BIÇAK TERTİBATI SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de Kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için 32 takım Kondüks Alt-Üst Bıçak Tertibatı kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar İli Bolvadin İlçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden, 150,-TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 186-13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 nolu hesaba yatırılıp dekontun (0272-6125667) numaralı faksa gönderilmesi durumunda şartname kargo ile isteklilerin adresine gönderilecek ve bu konuda 0272 612 6662/316 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İhale tarihi 28.06.2012 Perşembe günü saat 14.30 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

4804/1-1

 


MASAÜSTÜ BİLGİSAYARI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzca Kan Bankacılığı Bilgi Yönetim Sistemi (KBBYS) kapsamında, Türk Kızılayı Bölge Kan Merkezlerinde kullanılmak üzere 450 adet masaüstü bilgisayarı ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 26 Fatih/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 150,00 TL. karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 29 HAZİRAN 2012 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - Teklifler aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

4981/1-1