12 Haziran 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28321

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI


YURT GENELİ KARAYOLU NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


İHALE İPTAL İLANI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

İstanbul Sarıyer İlçe Belediyesi Başkanlığından:


2 KALEM LAMİNELİ POLİPROPİLEN KÖMÜR TORBASI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Kütahya Belediyesinden:


YG- AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Adıyaman-Kahta Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


2012/2013 KAMPANYA DÖNEMİ SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİ ÇALIŞTIRILMASI, BAKIM ONARIM VE REVİZYONU HİZMETİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


AMBALAJLAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından:


ÇELİKHANE İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 3. VE 4. ÜNİTELER BUHAR TÜRBİNLERİNİN TÜM KADEMELERİNİN BÜYÜK BAKIM ONARIMI İLE YÜKSEK BASINÇ TÜRBİN ANİSTOP VE REGLAJ VALFLERİNİN KOMPLE BAKIMI İŞLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Denizli Belediye Başkanlığından:


30.000 M³ BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğünden:


2 ADET ALTTAN BOŞALTMALI SANTRİFÜJ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YURT GENELİ KARAYOLU NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

 

SIRA NO

CİNSİ

1

TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMEYE GÖRE YURT GENELİ KARAYOLU NAKLİYE HİZMETİ

 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda cinsi belirtilen hizmetin İdari Şartname ve Teknik Şartnameye göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ve aynı tarihte ve saatte açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır.

2 - İhaleye ait şartnameler;

“Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Toplumsal Hizmetler Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden”, “Esentepe Mah. İnönü Cad. No: 157 Kartal/İstanbul adresindeki Marmara Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezimizden ve Laleli, Balabanağa Mh. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İSTANBUL adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden” temin edilebilecektir.

3 - Firmalar en az 15.000,-TL. tutarında geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

4 - İdari ve Teknik şartnameye www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 22 HAZİRAN 2012 günü saat 12.00’a kadar Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ANKARA adresindeki Sistemler Yönetimi Müdürlüğü’ne vermiş/ göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale Zarfı aynı gün saat 14;30’da Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

4903/1-1


İHALE İPTAL İLANI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi hükümlerince 14/06/2012 tarihinde saat 14:15’de mülkiyeti Belediyemize ait, Çankaya İlçesi, Karakusunlar Mahallesinde bulunan İmarın 27465 Ada 1 Parseli üzerinde 68 Adet tam 1 Adet hisseli olmak üzere toplam 69 Adet bağımsız bölümün mülkiyet satış ihalesi Başkanlık Makamı Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlan olunur.

4900/1-1


GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en çok 35.215,78 TL ile en az 7.688,90 TL arası değişen; yatırılması gereken güvence tutarı ençok 3.521,58 TL ile en az 768,89 TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen B.Oto cinsi 18 (onsekiz) adet araç açık artırma suretiyle, Liman Cad. T.M.O. Yanı Büyük Liman Antalya adresindeki ihale salonunda 20/06/2012 tarih saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 19/06/2012 tarih ve saat 16.00'a kadar Liman Cad. T.M.O. Yanı Büyük Liman Antalya adresindeki Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Müdürlüklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11’inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz Mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı (10 TL KDV dahil) Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ve Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için: Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü 0 242 259 03 80

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

4808/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

İstanbul Sarıyer İlçe Belediyesi Başkanlığından:

1 - İhalenin Konusu: Mülkiyeti Belediyemize ait Sarıyer/Mirgün (Reşitpaşa) Mah. F22d11c3b pafta, 614 ada 35 parsel nolu 579,18 m² yüzölçümlü ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; Taks: 0.15, Kaks: 0.35 maxH: 6.50 mt yapılma koşullarında “Konut” alanı imarı olan arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesine göre satılması işi ihalesidir.

2 - İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

3 - İhalenin nerede, hangi tarihte ve saatte yapılacağı: Satış ihalesi 28/06/2012 Perşembe günü saat 11:30’de Maltızdere Sok. No:16 Büyükdere/Sarıyer/İstanbul adresinde hizmet veren Sarıyer Belediyesinin Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

4 - Şartnamenin temini: İhale şartnamesi her gün mesai saatleri içerisinde Sarıyer Belediye Başkanlığı - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü/Emlak ve İstimlak Biriminden ücretsiz olarak görülebilir ve 500,-TL bedel karşılığında şartname temin edinilir.

5 - Muhammen bedel ve geçici teminat bedeli:

Muhammen bedel : 2.027.130,00,-TL + KDV’dir.

Geçici teminat miktarı (% 3) : 60.814,00,-TL’dir.

6 - İhaleye katılmak için istenen belgeler: İhaleye katılmak için ise tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içinde ibraz etmeleri gerekir,

A) Teklif Mektubu : (2886 sayılı Yasanın 37. maddesine uygun)

B) Nüfus Cüzdan Sureti veya T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı ve İkametgâh belgesi (Gerçek Kişiler)

C) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat Makbuzu/Mektubu

D) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

E) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

F) Vekaleten katılması halinde noter tasdikli vekaletname

G) Tüzel kişilik tarafından ihaleye girmesi için yetkilendirme yapılmışsa noter tasdikli Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

H) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı

İ) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

J) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

K) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhinin olması gerekmektedir.

L) İstekli tarafından satın alınarak imzalanmış şartnamenin bir örneği

M) Geçici Teminat : (2886 sayılı yasaya uygun)

7 - Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 28/06/2012 Perşembe günü saat 10:30’da Maltızdere Sok. No: 16 Büyükdere/Sarıyer/İstanbul adresinde hizmet veren Sarıyer Belediye Başkanlığı - Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

4835/1-1


2 KALEM LAMİNELİ POLİPROPİLEN KÖMÜR TORBASI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

İhale kayıt No                            :  2012/ 73254      İhale Dosya No: 140.GELİ/2012-725

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan-Milas karayolu 8. Km. Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası      :  (0 252) 572 59 05    Faks: (0 252) 572 59 03

c) Elektronik posta adresi          :  gelisatinalma@geli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği türü miktarı               :  1.000.000 adet siyah renk, 600.000 adet beyaz renk olmak üzere 2 Kalem Lamineli Polipropilen kömür torbası alımı

b) Teslim yeri                            :  GELİ Müessesesi Müdürlüğü Ambarı Yatağan/Muğla

c) İşin süresi                              :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren Beyaz Kömür torbalarının 15 (onbeş),

                                                     Siyah Kömür torbalarının 30 (otuz) takvim günüdür.

3 - a) İhalenin yapılacağı yer      :  GELİ Müessesesi Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu Yatağan/MUĞLA

b) Tarih ve saati                         :  27.06.2012 - 14.00

4 - İhale dokümanları:

- TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle/ANKARA

- TKİ Kurumu Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sok. No: 3 Bornova/İZMİR

- TKİ Kurumu GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan - Milas Karayolu 8 Km. Yatağan/MUĞLA adreslerinde görülebilir ve her bir ihale dokümanı 50,00 (Elli)TL. Karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan İstekliyle, Teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

6 - İhale konusu iş için kalem bazında kısmi teklif verilebilir.

7 - Teklifler; 3. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar GELİ Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyumlar bu ihalelere teklif veremezler.

11 - Bu ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir

12 - Web Sitemiz: www.geli.gov.tr

4820/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Kütahya Belediyesinden:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, ilimiz, merkez, İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 15 parselde kayıtlı bulunan alanda Yap-İşlet-Devret modeli ile yapımı ve - 25 - yıllığına işletmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ihaleye konulmuştur.

2 - İhale 26.06.2012 Salı günü saat 14.30’da Belediyemizde toplanacak Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - Arttırıma konu olan aylık muhammen bedeli: 2.500,00.-TL.’dir. (İnşaat süresince - 24 ay- aylık kira bedeli: 50,00.-TL./Tesisin projelerine göre yapımının tamamlanmasından sonra, isteklinin teklif ettiği kira bedeli aylık olarak -1- yıl boyunca alınacak, diğer yılların kira bedeli ÜFE -bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı-oranında arttırılacaktır.)

İhaleye katılacak olanlar :

i. Geçici Teminat olarak             :    9.000,00.-TL. (Yer tesliminden sonra iade edilecektir.)

ii. Özel Geçici Teminat olarak    :  50.000,00.-TL. (İşin kesin kabulünden sonra iade edilecektir.)

yatırılacaktır.

4 - İhaleye katılacaklardan istenen belgeler (İhaleye girebilme şartları) :

(a) Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

(b) Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,

(c) 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

(d) Vergi borcu olmadığına dair Vergi dairelerinden son üç (3) ay içinde alınmış belge,

(e) Prim borcu bulunmadığına dair S.G.K.’dan son üç (3) ay içinde alınmış belge,

(f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

(g) İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

(h) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

(i) Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü (2012 yılı)

(j) Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini,

(k) Geçici Teminatını ve Özel Geçici Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (süresiz) aslı,

5 - İhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Teklif Zarflarını 26.06.2012 tarihinde saat 14.15’e kadar Yazı İşleri Encümen Kalem Şefliğine teslim edecek ve ihale saatinde istekliler ile birlikte Encümen huzurunda zarflar açılacaktır. Posta, kargo, telgraf veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- Daha fazla bilgi almak ve şartnamesini görmek isteyenlerin mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosuna müracaatları ilan olunur.

4810/1-1


YG- AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Adıyaman-Kahta Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Adıyaman-Kahta Organize Sanayi Bölgesi I. etap alanına ait, YG- AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                              :  Atatürk Bulvarı Valilik Binası Kat :1 Adıyaman

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  I. etap OSB alanına ait YG-AG elektrik şebekesi yapım işi

b) Yapılacağı yer                                 :  Kahta - ADIYAMAN

c) İşe başlama tarihi                            :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                       :  20/10/2012 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif bedeli (2012 Tedaş B.F. ile)  :  2.350.000.-TL

f) Geçici teminatı                                 :  164.500.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154  8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                                 :  03.07.2012 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154  8.Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8.Kat 826 nolu odasında veya Adıyaman-Kahta Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Atatürk Bulvarı Valilik Binası Kat : 1 ADIYAMAN adreslerinde görülebilir veya 300.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8.Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

4827/2-1


2012/2013 KAMPANYA DÖNEMİ SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİ ÇALIŞTIRILMASI, BAKIM ONARIM VE REVİZYONU HİZMETİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2012/2013 Kampanya Dönemi Seyyar Pancar Boşaltma Makineleri Çalıştırılması, Bakım Onarım ve Revizyonu Hizmeti işi. Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt no                          :  2012/67874

1 - İdarenin                             :

a) Adresi                                 :  Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası   :  0222-230 27 39 (10 hat) Dahili: 353 0222-230 27 38

2 - İhale konusu hizmetin       :

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  1 Adet Elektrikli ve 15 Adet Dizel olmak üzere toplam   16 Adet Pancar Boşaltma makinesi Çalıştırılması Hizmeti.

 

Alpu Bölgesi Alpu Kantarı (Elektrikli)

Alpu Bölgesi Osmaniye Kantarı                     (Dizel)

Merkez-Hamidiye Kantarı                               (Dizel)

Merkez-Yeşilhan Kantarı                                (Dizel)

Beylikova Böl. Beylikova Kantarı                   (Dizel)

Çifteler Bölgesi Çifteler Kantarı                      (Dizel)

Çifteler Bölgesi Doğanay Kantarı                   (Dizel)

Çifteler Bölgesi Körhasan Kantarı                   (Dizel)

Çifteler Bölg. Mahmudiye Kantarı                  (Dizel)

İnönü Bölgesi İnönü Kantarı                           (Dizel)

Seyitgazi Böl. Seyitgazi Kantarı                      (Dizel)

Seyitgazi Böl. Kırka Kantarı                            (Dizel)

Sivrihisar Böl. Ahiler Kantarı                         (Dizel)

Sivrihisar Böl. Günyüzü Kantarı                     (Dizel)

Sivrihisar Bölgesi İlören Kantarı                     (Dizel)

Sivrihisar Böl. Kayakent Kantarı                     (Dizel)

20.000 Ton

15.000 Ton

22.000 Ton

12.000 Ton

18.000 Ton

22.000 Ton

14.000 Ton

13.000 Ton

11.000 Ton

10.000 Ton

18.500 Ton

9.500 Ton

21.000 Ton

17.000 Ton

18.000 Ton

17.000 Ton

b) Yapılacağı yer                    :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  21.06.2012 Perşembe günü saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az %80’ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki fıkra kapsamında değerlendirilir.

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

4.3. İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler

İsteklinin her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en az iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış operatör belgelerinin aslı veya noter tasdikli örneğini, ihale uhdesinde kalan firma sözleşme imza aşamasında İdareye vermek zorundadır.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

4.4.1. İş makineleri ( kepçe, Loder, ve dozer) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak kabul edilir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; pancar boşaltma makinesi bazında en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 21.06.2012 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilir.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

4870/1-1


AMBALAJLAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızın 2012/2013 üretim kampanyası döneminde üretilecek şekerlerin ambalajlama işi hizmeti alımı ihalesi kapalı zarfta teklif alınarak açık ihale usulü ile Fabrikamızda ihale edilecektir. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt numarası                           :  2012/74218

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  CUMHURİYET CADDESİ  TURHAL/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası                :  356 2753530 - 356 2753539

c) Elektronik posta adresi                    :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Fabrikamızın 2012/2013 üretim kampanyası döneminde üretilecek 80.000 ton kristal şekerin 50 Kg.’lık Polipropilen torbalara ambalajlanması işi

b) Yapılacağı yer                                 :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ambalajlama ünitesi

c) İşin süresi                                       :  Kampanya süresince yaklaşık 3 ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                                 :  21/06/2012 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri

Son beş  yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu ve Özel Sektörde gerçekleştirilen Her türlü gıda ambalajlama işleri kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar:

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR.

4873/1-1


ÇELİKHANE İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2012/73466

1 - İdarenin;

a) Adresi                                       :  MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 06330 Tandoğan/ANKARA

b) Telefon - faks numarası            :  0312 296 12 23 - 0312 223 20 06

c) Web Sayfası                             :  www.mkek.gov.tr

2 - İhale konusu işin;

a) Niteliği, türü                             :  Çelikhane İşi anahtar teslim bir iş olup, 4 (dört) Bölümü içermektedir.

b) Miktarı                                     :  Tesis

c) Malların teslim edileceği yer     :

Yabancı istekliler için                   :  Mallar INCOTERMS 2010’a göre (yayın no: 715) DAP Kırıkkale/TÜRKİYE olarak teslim edilecektir.

Yerli istekliler için                        :  Mallar MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü/Kırıkkale adresinde teslim edilecektir.

d) İşin teslim süresi                      :  Sözleşmenin yürürlük tarihinden (avansın ödenmesi) itibaren Çelikhane İşinin Geçici Kabul Sertifikasının imzalanmasına kadar geçen süredir. Bu süre 24 (yirmidört) ayı geçmeyecektir.

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı yer                           :  MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 716 no.lu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  31/10/2012, 10.30

4 - İhale dokümanının bedeli, satın alınacağı ve görüleceği adres;

a) İhale dokümanının satış bedeli (Katma Değer Vergisi dahil)     : 10,000,-TL

b) İhale dokümanı, dokümanın bedeli T. C. Ziraat Bankası, Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi’ne yatırılıp buradan alınan makbuzun MKE Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı, B Blok 2.kat Merkez Muhasebe Müdürlüğü’ne onaylatılması ve Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı 7. Kat 713 No.lu odaya ibrazı ile alınacaktır.

İhale Dokümanı bedelinin yatırılacağı IBAN numarası aşağıda verilmiştir:

IBAN: TR640001001745377119395001

c) İhale dokümanı, “MKE Genel Müdürlüğü Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, 7. kat oda no:713” adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak İdare’ye teklif vermek isteyenlerin alım organınca onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

5 - Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati;

a) Tekliflerin sunulacağı yer: MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, Haberleşme Servisi, 7. Kat, 718 No.lu Oda.

b) Tarih ve saati: 31/10/2012, 10.30

6 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri;

İstekli;

6.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresini,

6.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesini,

6.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini,

6.4. İdari şartnamenin 10.1 ve 10.2 nci maddelerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair belge ve idari şartnamenin 10.3, 10.4, 10.5 ve 10.7 maddelerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair yazılı beyanını,

6.5. Teklif mektubunu (şekli ve içeriği idari şartnamenin 23 üncü maddesinde belirtilen proforma fatura),

6.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen, opsiyonlar dahil teklif mektubunda sunduğu bedelin (alternatif teklif verilmesi halinde opsiyonlar dâhil en yüksek teklif bedelinin) %3 (yüzde üç) ünden az olmamak üzere, kendi belirleyeceği tutarda geçici teminatını,

6.7. Şahıs şirketi ise şirket ortaklarını, sermaye şirketi ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortakları, başka bir şahıs şirketinde ortak olması durumunda bu şirketi, sermaye şirketinde ortak olması durumunda ise sermaye şirketinin yarısından fazlasına sahip olma durumunu gösteren beyanını,

6.8. Ortak girişim ise, içeriği ve taşıması gereken onayları idari şartnamede belirtilen belgeler ve İş Ortaklığı Beyannamesini,

6.9. Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, AQAP-2000 serisi veya TÜRKAK tarafından Akredite edilmiş kuruluşlardan alınan ISO 9001:2008 veya Uluslararası Akreditasyon Forumu (International Accreditation Forum-IAF) Karşılıklı Tanıma Anlaşmasında yer alan Ulusal Akreditasyon kuruluşlarınca akredite edilmiş kuruluş tarafından verilen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinden herhangi birini,

6.10. Teklifini temsilcilik/mümessillikleri aracılığı ile gönderiyorsa temsilcinin/mümessilin kendisini temsile yetkili olduğunu gösteren Temsilcilik Belgesini,

6.11. Yerli ise, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilen “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi” veya “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi”ne sahip olunduğuna dair taahhütnamesini,

6.12. Alt-yüklenicilerinin ve kendisinin, ortak girişim ise pilot ortak dahil tüm ortaklarının ve alt-yüklenicilerinin idari şartnamenin 9 uncu maddesinde yer alan şartlarda olmadığına dair taahhütnamesini,

6.13. İdari şartnamenin 7.5 maddesinde yer alan açıklamalara uygun referanslarını teklifi ile birlikte sunacaktır.

7 - İstekliler, talep etmeleri halinde MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikasında Çelikhane İşi’nin yapılacağı mevcut atölye ve çevresindeki alanın durumunun incelemesini yapabilecektir.

8 - Bu ihaleye idari ve teknik şartnamedeki katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.

9 - İdare gerekli gördüğü takdirde ihale tarih ve saatinden önce ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

10 - Bu ihalede işin tamamı alt-yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler alt-yüklenicilerine İdari Şartnamenin 2.c Maddesinde, Bölüm 1 ve Bölüm 2’de yer alan ünitelerin ancak ekipman ve teçhizatının imalatını yaptırabileceklerdir. İstekliler, İdari Şartnamenin 2.c Maddesinde, Bölüm 3 ve Bölüm 4’de belirtilen işlerin tamamını ya da bir bölümünü alt-yüklenicilerinden sağlayabilir veya alt-yüklenicilerine yaptırabilirler.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12 - İstekliler tekliflerini detaylandırılmış sabit toplam fiyat üzerinden vereceklerdir.

13 - Teklif fiyatı tek ve konvertible bir para biriminde olacaktır.

14 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

15 - Bu ihalede alternatif teklif verilebilir.

16 - Teklif fiyatı sabit olacak ve sözleşmenin yürütüldüğü süre boyunca (Kesin Kabul Sertifikası’nın imzalanmasına kadar) eskalasyon uygulanmayacaktır.

17 - Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 210 (iki yüz on) takvim günüdür.

18 - Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

19 - Teklifi/teklifleri uygun bulunan istekli/istekliler ile yapılan fiyat görüşmesi neticesinde ortaya çıkan toplam bedel üzerinden birim fiyatlı sözleşme yapılacaktır.

20 - Sözleşme bedelinin %25’i Avans olarak verilecektir.

21 - Bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun istisnalar 3.b maddesi kapsamında çıkarılan 27/09/2010 tarihli ve 2010/1091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11.2 nci maddesi uyarınca açık ihale usulü uygulanacaktır.

22 - Bu ihale, Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler haricinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

23 - İdare yetersiz ya da eksik teklifleri reddetme, ihaleyi iptal etme ya da ihaleyi kısmen ya da tümüyle herhangi bir istekliye vermekte serbesttir.

24 - İhaleyi alamayan istekli hiçbir hak ya da tazminat talep edemez.

25 - Teklifler, istekliler tarafından idari şartname ve eklerinde belirtilen hükümlere uygun olarak verilecektir.

İlan olunur.

4816/2-1


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 3. VE 4. ÜNİTELER BUHAR TÜRBİNLERİNİN TÜM KADEMELERİNİN BÜYÜK BAKIM ONARIMI İLE YÜKSEK BASINÇ TÜRBİN ANİSTOP VE REGLAJ VALFLERİNİN KOMPLE BAKIMI İŞLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

3. ve 4.Üniteler Buhar Türbinlerinin Tüm Kademelerinin Büyük Bakım Onarımı ile Yüksek Basınç Türbin Anistop ve Reglaj Valflerinin Komple Bakımı İşleri Hizmeti açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83 - 613 31 00 - 612 84 49

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Teknik şartnamesine göre.

b) Yapılacağı Yer                      :  Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                             :  Tüm çalışmalar 3.ve 4.üniteler elektrofiltrelerinde yapılacak rehabilitasyon nedeniyle ünitelerin devre harici olacağı zaman diliminde yapılacaktır.

                                                     3. Ünite için revizyon başlangıç tarihi 01 Eylül 2012’dir.

                                                     4. Ünite için revizyon başlangıç tarihi 01 Mart 2013’tür.

                                                     İşin süresi 3. ünite için 120(yüzyirmi), 4. ünite için de 120(yüzyirmi) takvim günüdür. Bu süreler ünitelerin elektrofiltre revizyonu nedeniyle devre harici olacağı tarihte başlar. İş başlangıç tarihleri ünitelerin elektrofiltre revizyonu başlangıç tarihlerinde değişiklik olması halinde yeniden düzenlenir.

d) Dos. No                                :  30.5 SEAS 12/29           2012/73694

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Salonu.

b) Tarihi ve Saati                       :  28.06.2012 Perşembe günü saat 15:00

c) Teslim Yeri                            :  Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 150,-TL. karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 150,-TL. doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta yada kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın yada kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 28.06.2012 Perşembe günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihale kısmi ve alternatif teklife kapalıdır.

8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

8.3. İhaleye teklif verecek isteklilerin Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerini teklifleri ile beraber sunmaları zorunludur.

- Bu ihalede benzer iş; 100 MW ve üstü kurulu güce sahip ünitesi buhar türbini kurulumu, montajı veya ihale konusu iştir.

8.4. İhaleye teklif verecek isteklilerin Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerden:

Banka referans mektubunu, Bilanço veya eşdeğer belgelerini ve iş hacmini gösteren belgelerini teklifleri ile beraber sunmaları zorunludur.

8.5. İhaleye teklif verecek istekliler, buhar türbini bakım-onarımının yapılması konusunda ISO-9001 kalite yönetim sistem belgesine sahip olacaklardır. Bu belgenin aslı veya noter tasdikli suretini teklifleri ekinde vereceklerdir. (Bu belgenin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.)

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu hizmet alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

4819/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Denizli Belediye Başkanlığından:

Denizli Merkez İlçe hudutları dahilinde kalan ve mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda liste olarak verilen taşınmazın 2886 Sayılı Kanunun 36. maddesine göre KAPALI TEKLİF USULÜ ihale edilerek mülkiyeti satılacaktır.

1 - İhale konusu gayrimenkul ile ilgili bilgiler, son teklif verme tarihi, saati, tahmin edilen bedel ve geçici teminatlar,

 

Mahallesi

Vasfı

Pafta No

Ada No

Parsel No

Yüzölç. M2.

İmar Durumu

Muh. Bed. (TL)

G. Teminat (TL)(%3)

İhale Gün ve Saati

Yeşilköy

Arsa

M22a22d4d

367

1

5071

Konut alanı

4.850.000,00.-

145.500,00.-

26/06/2012-15.00

 

2 - İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Lise Cad. No: 2 Kat: 5 Merkez/DENİZLİ adresinde bedelsiz olarak görülebilir veya bedelsiz olarak temin edilebilir.

3 - İhaleler, Denizli Belediye Encümen’i tarafından, Lise Cad. No: 2 Kat: 5 Merkez/DENİZLİ adresinde bulunan Denizli Belediye Hizmet Binası 1.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.

4 - İSTEKLİLERİN: 26/06/2012 günü İhale şartnamesinin 15 inci maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 14 üncü maddesinde belirtilen şekilde, o taşınmazın ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale şartnamesinin 5. maddesine göre Denizli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

4.1 - Tüzel Kişiler;

a) Ticaret veya Sanayi Odası Belgesini,

b) Tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesini veya bu hususu tevsik eden belgeyi,

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

d) Teklif mektubunu,

e) Geçici teminatını,

f) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tastikli imza sirkülerini,

4.2 - Gerçek Kişiler;

a) Nüfus cüzdanı örneğini, (vatandaşlık numarası yazılı olmalıdır)

b) İkametgah belgesini,

c) Noter tasdikli imza beyannamesini,

d) Teklif mektubunu,

e) Geçici teminatını,

f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tastikli imza sirkülerini, vereceklerdir.

5 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

6 - Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Bu duyuru kapsamında yapılacak satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - İhale bedelleri, kesinleşen ihale kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Denizli Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine peşin yatırılacaktır.

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

4280/1-1


30.000 M³ BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                              :  2012/71513

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                       :  Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Seyhan/ Adana

b) Telefon ve Faks Numarası                       :  0322 4575354/4249- 0322 4531195

c) Elektronik Posta Adresi                            :

2 - İhale konusu Hizmetin adı ve miktarı      :  30.000 m³ Balast Alımı (Kardeşgediği İstasyonuna Teslim)

3 - Yukarıda belirtilen Hizmetin Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 03.07.2012 günü saat 10.00 da kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4734/1-1


2 ADET ALTTAN BOŞALTMALI SANTRİFÜJ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de Kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 2 Adet Alttan Boşaltmalı Santrifüj kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki T.M.O. A.A.F. İşletme Müdürlüğünden, 200,-TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 nolu hesaba yatırılıp dekontunun (0 272 612 56 67) nolu numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 316 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamelerde belirtilmiştir. İhale tarihi 26.06.2012 Salı günü Saat 14.30 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını A.A.F. İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

4759/1-1