29 Mayıs 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28307

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


FİLTRE TORBASI İMAL ETTİRİLECEKTİR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF EBATLARDA KONVEYÖR BAND RULOLARININ İMALİ VE TEMİNİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden TAVŞANLI – KÜTAHYA:


AES MARKA PRES FİLTRE PLAKALARINDA KULLANILAN MEMBRAN SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


ARAÇ SATILACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


ÖDEMİŞ’TEKİ THK BİNASININ TAMAMI KİRAYA VERİLECEKTİR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


T-SHİRT SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:


İHALE DÜZELTME İLANI

YOLCU VAGONU, LOKOMOTİF TEMİZLİK VE KALORİFER YAKIM, BAKIM HİZMETLERİNİN 6 AY SÜREYLE YÜRÜTÜLMESİ (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


TIBBİ ATIK STERİLİZASYON ÜNİTESİ KURULACAK ALAN KİRAYA VERİLECEKTİR

Mardin Belediye Başkanlığından:


KRİSTAL ŞEKERİN AMBARLARA TAHMİL, TAHLİYESİ, İSTİF İŞLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TRAFO MERKEZLERİ İŞLETME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TEİAŞ 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden ANTALYA:


22 ADET ARAÇ VE 925 KALEM HURDA MALZEMENİN MÜBADELE İLANI

Erzincan Emniyet Müdürlüğünden:


WB2-GÜÇL-ONAR-10 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FİLTRE TORBASI İMAL ETTİRİLECEKTİR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İKN: 2012/65457

8 kalemde toplam 2870 adet filtre torbası imali ve işletme ambarımıza teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  P.K.9 17400-ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası   :  0 286 4353370 – 286 4353375

c) Elektronik posta adresi       :  euascan1@ttmail.com

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Teknik resim ve teknik şartname esasları dahilinde; 8 kalemde toplam 2870 adet filtre torbası imali ve işletme ambarımıza teslimi işi.

b) Teslim yeri                         :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 45 takvim gününde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                     :  13/06/2012 - 14.00

4 - İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve KDV dahil 20,00 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 13/06/2012 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.

4301/1-1


MUHTELİF EBATLARDA KONVEYÖR BAND RULOLARININ İMALİ VE TEMİNİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

                                                       TAVŞANLI - KÜTAHYA

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan muhtelif ebatlarda konveyör band rulolarının Teknik Şartname kapsamında imal ettirilerek temini işidir.

İhale Kayıt Numarası                    :  2012/67835

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya

b) Telefon ve faks numarası         :  0274 638 30 53 - 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale konusu malın                 

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan muhtelif ebatlarda konveyör band rulolarının Teknik Şartname kapsamında imal ettirilerek temini işidir.

                                                         Mal Alımı

b) Teslim yeri                               :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                              :  Firmalar işin süresini tekliflerinde 75 takvim gününü aşmayacak şekilde belirteceklerdir.

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                           :  21.06.2012, saat 15.00

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 21.06.2012 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.

4447/1-1


AES MARKA PRES FİLTRE PLAKALARINDA KULLANILAN MEMBRAN SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                             :  2012/67511

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Mithatpaşa Cad. No. 14    06100 Yenişehir/Ankara

b) Telefon ve faks numarası      : Tel. : (0312) 458 55 00 - 458 57 73

                                                     Faks: (0312) 458 58 00 - 458 58 01

c) Elektronik posta adresi          :

2 - İhale konusu malın

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı   :  AES marka pres filtre membran plakalarında kullanılmak üzere membran, Mal Alımı, 10 Takım (2 adet=1 Takım)

b) Teslim yeri                            :  Uşak Şeker Fabrikası Ambarı.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Toplantı Odası (6. kat)

b) Son teklif verme (ihale)

    tarihi ve saati                          :  12 Haziran 2012, Salı günü; saat 14:00

4 - İhale; şartnamedeki katılım koşullarını taşıyan yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 Yenişehir/Ankara veya T. Şeker Fabrikaları A.Ş. İstanbul İrtibat Bürosu Kemeraltı Cad. Çullas İş Merkezi No: 26 Kat: 7 Karaköy Beyoğlu/İstanbul adreslerinde görülebilir ve 25,00 TL (Yirmibeş Türk Lirası) karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 12 Haziran 2012 Salı günü, saat 14:00’a kadar Mithatpaşa Cad. No. 14 Yenişehir/Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale yapılan istekliye iş kaleminin miktarı ile bu kalem için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklama hükümleri hariç, Mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

4395/1-1


ARAÇ SATILACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğüne ait aşağıda markası, modeli, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen araç satılacaktır.

1 - Satış açık artırma suretiyle 14/06/2012 günü saat 14.00’de Basım İşletme Müdürlüğümüzün Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri Çayırova-Gebze/ KOCAELİ adresindeki ihale salonunda yapılacaktır.

2 - Araç İşletmemiz park sahasında olup mesai saatleri içerisinde görülebilecektir. (08.00- 17.00 saatleri arasında)

3 - Araç hali hazır durumu ile satılacak olup, satış ve teslim aşamasında araçla ilgili eksik, noksan, kusurlu olduğu ileri sürülerek idareden herhangi bir talepte bulunulamaz.

4 - Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, İşletmemiz Veznesine aşağıda gösterilen geçici teminatı yatırmaları ve teminata ait makbuz ile şahıslar nüfus cüzdanlarının fotokopisi, tüzel kişiler ve başkası adına ihaleye gireceklerin ise vekâletnameleri ile satış gün ve saatinde ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

5 - Araca ait satış kararının alıcıya bildirilmesine müteakip 5 (beş) iş günü içerisinde satış bedelinin (KDV dahil) tamamının İşletmemiz hesabına yatırılması gerekmektedir.

Bu süre içinde satış bedelinin (KDV dahil) yatırılmaması halinde, önceden alınan geçici teminat irat kaydedilecektir.

Satış bedelinin tamamen yatırılmasını takip eden 10 (on) gün içerisinde araç alıcı tarafından teslim alınır. Bu süre içerisinde aracın teslim alınmadığı her gün için 25,00 TL ardiye ücreti alınacaktır.

6 - Satışla ilgili her türlü harç ve vergiler (KDV Dahil) alıcıya aittir.

7 -İşletmemiz Veznesine yatırılan geçici teminat alıcı haricindeki katılımcılara satışın sona ermesine müteakip iade edilecektir.

8 - İşletmemiz satışı yapıp yapmamakta serbesttir.

9 - Satışla ilgili olarak (0262) 674 26 26 veya 674 26 35 nolu telefonlardan bilgi alınabilir.

İlgilenenlere duyurulur. NOT: Araç çekme belgelidir.

 

ARACIN

Park No

Rengi

Markası-Modeli

Satışa Muhammen Bedeli

Geçici Teminat Tutarı

1

Mavi

(Okyanus)

1990 model Renault marka station binek araç

4.000,00 TL

500,00 TL

4365/1-1

—— • ——

ÖDEMİŞ’TEKİ THK BİNASININ TAMAMI KİRAYA VERİLECEKTİR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumuna ait İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Akıncılar Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, No: 8, 113 ada 2 parseldeki 2.280 m² arsa üzerinde inşa edilmiş bodrum+zemin+ara+1 inci kat+2 inci kattan ve 1528 m² bahçeden oluşan kargir binanın tamamının 12 Haziran 2012 Salı günü saat: 11.30’da aylık 7.500,00.-TL+KDV muhammen bedel üzerinden kiralanması işi kapalı zarf açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Ödemiş Şube Başkanlığına (Ulus Meydanı No: 4/1 Ödemiş/İZMİR) verecekler ve ihalede hazır bulunacaklardır.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında, Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Ödemiş Şube Başkanlığından (Ulus Meydanı No: 4/1 Ödemiş/İZMİR) temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Kamu İhale Yasasına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte serbesttir.

Bilgi Tel  :  THK Genel Başkanlığı              (0 312) 310 48 40/263-271-274

                   THK Ödemiş Şube Başkanlığı  (0 232) 543 11 51

4372/1-1

—— • ——

T-SHİRT SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

1 - Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin ihtiyacı olan 5.000 adet t-shirt alımı 07 Haziran 2012 Perşembe günü saat: 14.00’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA adresindeki Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 20,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Üniversitesi Kamu İhale Yasasına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte serbesttir.

Bilgi Tel: (0 312) 310 48 40/263-274-363

4371/1-1

—— • ——

İHALE DÜZELTME İLANI

YOLCU VAGONU, LOKOMOTİF TEMİZLİK VE KALORİFER YAKIM, BAKIM HİZMETLERİNİN 6 AY SÜREYLE YÜRÜTÜLMESİ (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/63578

İdarenin:

a)Adresi                                     :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafvon@hotmail.com)

24.05.2012 tarih ve 28302 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımızın 1 ve 2. maddeleri;

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: 01.07.2012-31.12.2012 (dahil) Tarihleri arasında:

1 - TCDD Afyonkarahisar Aliçetinkaya Gar'a gelen ve buradan geçen yolcu trenlerine ait yolcu vagonu, banliyö vagonu, rail-bus, mototren ve yük furgonlarının temizlik hizmetleri aylık 12 işçi ile,

2 - TCDD Afyonkarahisar Loko Bakım Atelye Müdürlüğüne ait idare binası, lokomotif bakım ve tamir atelyesi, müştemilatlar ve depo müdürlüğü açık sahası ile anahat ve manevra lokomotiflerinin temizlik hizmetleri aylık 12 işçi ile,

Şeklinde değiştirilmiştir.

4419/1-1


TIBBİ ATIK STERİLİZASYON ÜNİTESİ KURULACAK ALAN KİRAYA VERİLECEKTİR

Mardin Belediye Başkanlığından:

1 - Mardin ili Yeşilli İlçesi Zeytinli Köyü Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi adresinde Tıbbi atık sterilazasyon ünitesi kurmak ve işletmek şartı ile 5000 m2 lik alan 10 yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) fıkrası gereğince ihale yoluyla kiraya verilecektir.

2 - Şartname ve ekleri, mesai saatleri içerisinde Mardin Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir. Aynı zamanda 500 TL bedel karşılığında temin edilmesi mümkündür. (İsteklilerin Şartnamenin satın alındığına dair makbuzu ibraz etmeleri zorunludur.)

3 - İhale Mardin Belediyesi Meclis Salonunda 08/06/2012 Cuma günü saat 14:00’de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulüyle yapılacaktır.

4 - İşin 10 yıllık tahmin edilen bedeli 2.337.216 TL (İkimilyonüçyüzotuzyedibinikiyüz- onaltı Türk Lirası) dır. Geçici teminat yaklaşık maliyetin %3 oranında olup, 70.116,48 TL (Yetmişbinyüzonaltı Türk Lirası Kırksekiz Kuruş) dir.

5 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

İsteklilerin:

5.1. Kanuni İkametgâh sahibi olmaları,

5.2. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

5.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi.

a. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasında veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliği siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

5.4. İmza sirkülerini vermesi

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

5. 5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).

5.6. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık Sözleşmesi.

5.7. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ihale ilan tarihinden sonra alınmış Belge ve SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

5.8. Geçici Teminat olarak belirtilen bedeli İdarenin hesabına yatırıp, aldıkları makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeyi dilekçe ekine koymaları şarttır.

5.9. İstekli bahse konu iş ile ilgili olarak ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış, TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ile TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesine sahip olmalıdır. Bu belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Ayrıca “Tıbbi Atık Taşıyan Firmalar İçin Lisans Belgesi” ve “Tıbbi Atık Taşıyan Araçlar İçin Lisans Belgesi” sunulmalıdır.

5.10. Ortak girişim olması halinde; Ortaklardan her birinin (5.7) ve (5.9) de belirtilen belgelere sahip olması gerekmektedir.

5.11. En az 3 (Üç) yıl tıbbi atık sterilizasyon ünitesi işletme şartı aranacaktır.

6 - İstekliler tekliflerini en geç 08/06/2012 Cuma günü saat 14:00’e kadar Mardin Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne sunmak zorundadırlar.

4429/1-1

—— • ——

KRİSTAL ŞEKERİN AMBARLARA TAHMİL, TAHLİYESİ, İSTİF İŞLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızın 2012/2013 Kampanya döneminde üretilecek kristal şekerin Ambarlara Tahmil, Tahliyesi, İstif işleri hizmeti alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.

İhale kayıt numarası                            :  2012/67360

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası                :  0388 311 93 01-06 (6 Hat) - 0388 311 93 07

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Fabrikamızda 2012/2013 Kampanya Döneminde istihsal edilecek 50 Kg.lık torbalar halinde şekerlerin istihsalden alınarak; İstif yapılması, Doğrudan satış kamyonlarının yüklenmesi, Fabrika İçi ve Fabrika Dışı Ambarlara nakledilecek şekerlerin üretim bandından alınarak kamyonlara yüklenmesi, gittiği ambarda kamyonlardan alınarak banda verilmesi ve banttan alınıp istif yapılması işi. 100.000 Ton ± % 20 toleranslı Kristal Şeker.

b) Yapılacağı yer                                 :  Bor Şeker Fabrikası-Şeker Ambarı

c) İşin süresi                                       :  İşin süresi 365 (ÜçyüzAltmışbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  13/06/2012 Çarşamba günü - Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.3 ve 7.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.2. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İstenmiyor.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki fıkra kapsamında değerlendirilir.

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü Tahmil-Tahliye hizmeti işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

4448/1-1


TRAFO MERKEZLERİ İŞLETME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TEİAŞ 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

                                                                             ANTALYA

3 adet 154 Kv. Trafo Merkezlerinin 1 Grup halinde, (bakım ve güvenlik hariç) işletilmesi ile ilgili hizmetler, 4734 sayılı KİK 3-g maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                         :  2012/66425

1 - Teşekkülün                                 :  TEİAŞ 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/ANTALYA

a) Adresi                                          :  Fabrikalar Mah. 3051 Sok. Kepez/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası             :  02423465055 - 02423454900

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  TMİ/13.19-1 Grubunda yeralan (Kundu)-Yavrudoğan- Mahmutlar Trafo Merkezlerinin (Bakım ve Güvenlik Hariç) İşletilmesi.

b) Yapılacağı yer                              :  Grup Müdürlüğümüze Bağlı; (Kundu)-Yavrudoğan- Mahmutlar Trafo Merkezleri/ANTALYA

c) İşin süresi                                    :  İşe başlama tarihinden itibaren 3 (Üç) yıldır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TEİAŞ 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü ihale salonu Fabrikalar Mah. 3051 Sok. Kepez/ ANTALYA

b) Tarihi ve saati                              :  06/06/2012 Çarşamba günü saat:10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdari Şartname ekindeki, standart forma uygun Teklif Mektubu.

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (4.1.7.) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Teklif edilen bedelin %10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler.

4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.3. İsteklilerin teklifleri ekinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı taahhüt ettikleri İşletme Elemanları Puan Tablosunu sunacaklardır. Elemanların (Grup Mühendisi, Trafo İşletme Mesul Teknisyeni, Trafo İşletme Teknisyeni) puanlarının toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli Dört) puanı sağlaması şarttır.

4.3.2. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

4.3.2.1. İstekliler teklif edilen bedelin en az % 30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır.

4.3.2.2. İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme ve İş yönetme belgeleridir.

4.3.2.3. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 - 2008 “Gerilim seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

4.4.1. Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya,

4.4.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı; TEİAŞ 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, Fabrikalar Mah.3051 Sok. Kepez/ANTALYA (Satın Alma ve Ticaret Servisi) adresinde görülebilir. Doküman almak isteyen istekliler idarenin Vakıfbank 100.yıl şubesi TR87 0001 5001 5800 7285 3736 90 nolu bankomat hesabına 118,00,-TL (Yüzonsekiz/TL) yatırarak banka dekontu karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Posta yolu ile ihale dokümanı satış bedeli 128,00,-TL (Yüzyirmisekiz TL) dir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Muhaberat Servisine - Fabrikalar Mah.3051 Sok. Kepez/ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre, ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir.

4363/1-1


22 ADET ARAÇ VE 925 KALEM HURDA MALZEMENİN MÜBADELE İLANI

Erzincan Emniyet Müdürlüğünden:

Erzincan Emniyet Müdürlüğü kuvvesinde bulunan aşağıda miktarları yazılı HEK durumundaki araçlar ve hurda durumunda bulunan mal ve malzemelerin 4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca Mübadele yolu ile ihale edilecektir.

1 - İDARENİN

a) Adresi                                             :  Halitpaşa Mah. Halitpaşa Cad. No: 7 ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası                :  446 214 44 70 Telefax

c) Elektronik posta adresi                    :  erzincanlojistik@egm.gov.tr

2 - MÜBADELE KONUSU MALIN

a) İşin Adı                                           :  HEK Taşıtların ve Malzemelerin Mübadele Usulü ile Satılması İhalesi

b) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Erzincan Emniyet Müdürlüğü Demirbaşına kayıtlı 22 Adet Muhtelif Cins ve Marka Oto, 925 Kalem Muhtelif Cins ve Ebatta Hurda Malzeme, Tabloda ayrıntısı yazılı 22 adet ekonomik ömrünü doldurmuş araç ve hurda durumunda bulunan 925 Kalem malzemeden oluşmaktadır.

 

S.

No

Malzemenin Cinsi

Miktarı

Özellik (1)

Özellik (2)

Durum

Hakkında

Açıklamalar

1

Renault Brodway

1

1996 Model, Kurşunsuz, Motor No: C2JL717R201438,   Şasi No:VF1L42300TR378116

HEK

2

Tofaş-Fiat Şahin

1

1997 Model, Kurşunsuz, Motor No: 131D20166366178, Şasi No:NM4131B0001111279

HEK

3

Tofaş Fiat Şahin 4 Kapılı Sedan

1

1998 Model, Kurşunsuz, Motor No: 131F40166477922, Şasi No:NM4131B0001181309

HEK

4

Ford Dizel 2.5

1

1998 Model, Motorin, Motor No: DV71010,                    Şasi No:SFAEXXDJVEVD71010

HEK

5

Renault Megane 2.0 RXT

1

1998 Model, Kurşunsuz, Motor No: F3R1012396,           Şasi No:VFILAOGO5TR605749

HEK

6

Ford Transit Dizel 2.5

1

1998 Model, Motorin, Motor No: WY78647,                    Şasi No:SFALXXDJVLWY78647

HEK

7

Renault 19 Europa RNA 1.6

1

1999 Model, Kurşunsuz, Motor No: C23L790R535057,  Şasi No:VRF1L53H05TR655284

HEK

8

Renault 19 Europa RNA 1.4

1

1999 Model, Kurşunsuz, Motor No: C2J790RS34561,     Şasi No:VF1L53H05TR655021

HEK

9

Tofaş-Fiat 131 Şahin 1.4

1

1999 Model, Kurşunsuz, Motor No: 131F40166591566, Şasi No:MN4131B0001239575

HEK

10

Renault 19 RNE 1.6 TE

1

2000 Model, Kurşunsuz, Motor No: K7MA702R014028,     Şasi No:VF1453K0521139747

HEK

11

Renault 19 1.6 RNE

1

2000 Model, Kurşunsuz, Motor No: K7MA70216BTAS154,               Şasi No:VF1453K0521703381

HEK

12

Renault 19 1.6 RNE

1

2000 Model, Kurşunsuz, Motor No: K7MA702RO16466,    Şasi No:VF1453K0521562837

HEK

13

Ford Transit T 12

1

2000 Model, Motorin, Motor No: XP27005,                     Şasi No:SFAEXXDJVEXP27005

HEK

14

Renault 19 Europa 1.6 İRNE

1

2001 Model, Kurşunsuz, Motor No: K7MA702R016279,     Şasi No:VF1453KO521535393

HEK

15

Ford Transit T 12

1

2001 Model, Motorin, Motor No: YL54739,                     Şasi No:NMOEXXDJVEYL54739

HEK

16

Renault 19 1.6

1

2001 Model, Kurşunsuz, Motor No: R34767,                   Şasi No:VF1453KO523545977

HEK

17

Renault 19 Europa 1.6 RNE

1

2001 Model, Kurşunsuz, Motor No: K7MA702R036780,     Şasi No:VF1453K0524092459

HEK

18

Renault Megane 1.6

1

2004 Model, Kurşunsuz, Motor No: K4MR018334,         Şasi No:VF1LM1BOH30135333

HEK

19

Renault 19. Europa

1

2001 Model, Kurşunsuz, Motor No: R034389,                 Şasi No:VF1453KO523594874

HEK

20

Renault 19 Europa RNA 1.6

1

2002 Model, Kurşunsuz, Motor No: K7MA707R0J4963, Şasi No:VF1453R0323595073

HEK

21

Toyota Corolla 1.6 Terra

1

2002 Model, Kurşunsuz, Motor No: 3ZZ-U096085,         Şasi No:NMT53ZEB20R009414

HEK

22

Renault Toros L 17 905 R 12 TX

1

2000 Model, Kurşunsuz, Motor No: CIJ791R423507,      Şasi No:VF1L1790521315830

HEK

23

Hurda Malzeme

925

Kalem

Şartname ekinde bulunan Tablo Ek-3’te ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Hurda

 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı HEK durumundaki araçlar ve hurda malzemeler karşılığında, aşağıdaki tabloda özellikleri yazılı olan araçlar ile mübadele edilecektir.

Mübadele karşılığında alınacak malın özellikleri:

MODEL-1

MÜBADELE YÖNTEMİYLE TALEP EDİLECEK TAŞITIN ÖZELLİKLERİ;

  1 - Modeli                                                         : 2012

  2 - Motor Silindir Hacmi                                  : 1200 - 1300 cc Arası

  3 - Motor Gücü                                                 : 87-92 hp Arası

  4 - Yakıt Tipi                                                    : Euro Dizel

  5 - Kapı Sayısı                                                  : 3 Kapı + Arka Bağaj Kapaklı

  6 - Gövde Şekli                                                 : Kapalı Kasa Kamyonet

  7 - Direksiyon                                                   : Hidrolik

  8 - Şanzıman                                                     : 5 İleri 1 Geri Manuel

  9 - Koltuk Sayısı                                               : 1+1

10 - Renk                                                            : Beyaz

11  - Maksimum Tork Nm(kgm)-d/dk                : 200 - 1750

 

Güvenlik

1 - Kilit Sistemi                                                   : Merkezi Kilit Sistemi

2 - Hava Yastığı                                                  : Sürücü

3 - Fren                                                               : Tam Bağımsız Süspansiyonlu – ABS – EBD Olacak

4 - İç Donanım                                                    : Klima  –  Elektrikli Ön Camlar – Radyo CD  mp3 Çalar – Yangın Tüpü (2kğ) – Patinaj Zinciri (TSE)’Li – Çeki Halatı(3tn) – Trafik Seti – Jant Kapağı..

MODEL-2

MÜBADELE YÖNTEMİYLE TALEP EDİLECEK TAŞITIN ÖZELLİKLERİ;

  1 - Modeli                                                         :  2012

  2 - Cinsi                                                            :  Otomobil

  3 - Motor Silindir Hacmi (En Az)                     :  1350 cc ve üzeri

  4 - Motor Gücü                                                 :  97 hp ve üzeri

  5 - Yakıt Tipi                                                    :  Kurşunsuz Benzin

  6 - Kapı Sayısı                                                  :  4 Kapı + Arka Bağaj Kapaklı

  7 - Gövde Şekli                                                 :  Sedan

  8 - Direksiyon                                                   :  Hidrolik

  9 - Şanzıman                                                     :  5 İleri 1 Geri Manuel

10 - Koltuk Sayısı                                               :  4+1

11 - Tip                                                               :  16 Supap (Walf)

12 - Renk                                                            :  Beyaz

13 - Maksimum Tork(Nm@d/dk)                      :  136/4500 ve Üzeri

 

Güvenlik

1 - Kilit Sistemi                                                   :  Merkezi Kilit Sistemi

2 - Hava Yastığı                                                  :  Sürücü

3 - Fren                                                               :  ABS

4 - İç Donanım                                                    :  Klima – Elektrikli Ön ve Arka Camlar – Radyo CD mp3 Çalar – Yangın Tüpü (2kğ) – Patinaj Zinciri (TSE)’li – Çeki Halatı(3tn) – Trafik Seti – Jant Kapağı.

 

MÜBADELE YÖNTEMİYLE TALEP EDİLECEK TAŞIT LASTİĞİNİN ÖZELLİKLERİ;

1- Lastik Ebatı     : 175 X 70 X 14

2- Lastik Tipi       : Yazlık Tipi olacak

c) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri     :  1) Mübadelede teklif edilen araç ve malzemeler Halitpaşa Mah. Halitpaşa Cad. No:7 ERZİNCAN adresinde teslim edilecektir.

                                                                  2) Mübadele karşılığı verilecek araçlar Halitpaşa Mah. Halitpaşa Cad. No:7 ERZİNCAN adresinden teslim alınacaktır.

ç) Teslim Etme Tarihi                             :  Mübadele karşılığı alınacak olan araç ve malzemeler mübadele sözleşmesinin onaylandığı tarihten itibaren 15(Onbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi                            :  Mübadelesi yapılan araç ve malzemeler teslim edildiği tarihi izleyen (15) (Onbeş) takvim günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.

3 - MÜBADELENİN

a) Yapılacağı yer                                    :  Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                     :  12/06/2012 Çarşamba günü saat: 10:00

c) Tahmini Bedel                                    :  197.625,00 TL.

d) İhale Usulü                                        :  Açık artırma usulü.

4 - MÜBADELEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE UYGULANACAK KRİTERLER:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 10/09/2012 tarihine kadar geçerli olan geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi,

e) Tebligat Adresini gösterir belge,

f) Şartname Alındı Makbuzu,

g) Vekaleten ihaleye girme durumunda Noter Tasdikli Vekaletname,

istenir.

5 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6 - Mübadele dokümanı Erzincan Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satın Alma Büro Amirliği adresinde görülebilir ve 20.00-TL (Yirmi Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 12/06/2012 Çarşamba günü saat: 10:00’a kadar Erzincan Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satın Alma Büro Amirliği adresine verilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin Mübadele Komisyonu önünde pey tekliflerini açık artırma usulü ile sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

9 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

10 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.

11 - İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan HEK Araçlar ve Hurda Malzemeler Erzincan Emniyet Müdürlüğü Halitpaşa Mah. Halitpaşa Cad. No: 7 ERZİNCAN adresinde görülebilir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

13 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4357/1-1


WB2-GÜÇL-ONAR-10 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Proje Adı                                   :  İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum

                                                     Hazırlık Projesi(İSMEP) /TÜRKİYE

İhale Paketi Numarası                :  WB2-GÜÇL-ONAR-10

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı     :  Sağlık Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Sözleşme Paketi

Projenin Kapsamı                      :  İstanbul İlinde 6 adet Sağlık Yapısının Güçlendirme ve Onarım İnşaatı

Projenin Süresi                          :  170 Gün

Sözleşme İmza Tarihi                :  17 Mayıs 2012

 

Kazanan Teklif Sahibi

Kazanan Teklif Sahibi

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş.

2.175.000

2.175.000

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

1. En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. A.Ş.

2.175.000

2.175.000

2. As İnşaat Taah. Nakliye Madencilik Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

3.477.000

3.477.000

 

Reddedilen Teklif Sahipleri

Reddedilen Teklif Sahipleri

Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç (TL)

Reddedilme Nedenleri

-

-

-

4362/1-1