26 Mayıs 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28304

YARGI İLÂNLARI

 


İstanbul 10. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Kemer Asliye Ceza Hakimliğinden:

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul 10. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No         :  2011/55

Karar No       :  2012/50

Davacı           :  K.H.

Sanık             :  ERDAL OĞUZ-/Hüseyin ve Cavide'den olma. 03.02.1962 Ankara D.lu Ankara Atındağ Hacı Bayram Mah. Nüf. kayıtlı (TC.10585096756) İhlas Cad. Marmara Mah. No. 35/9 İç Kapı No. 8 Beylikdüzü adresinde oturur.

Suç                :Yaralamaya Teşebbüs, Ruhsatsız Silah Taşımak

Suç Tarihi      : 14.12.2012

Suç Yeri        : Gedikpaşa Cad. Kumkapı Fatih

Karar Tarihi   :09.02.2012

Yapılan yargılama sonunda yukarıda açık kimliği yazılı sanığın iki ayrı suçtan dolayı 231/5 Mad. uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA dair gıyapta verilen karar, adresi belirlenemeyen sanığa tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı kanunun 28. maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına ve ilanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan Tebligat Yerine Geçerli Olmak Üzere İlan Olunur.

4289/1-1

—— • ——

Kemer Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No         :  2008/73

Karar No       :  2010/187

Sanık             :  ZVİAD BERİDZE, Anuşa ve Jujuna oğlu, 25/04/1982 Gürcistan doğumlu.

Suç                :  Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, Görevi Yaptırmamak için Direnme

Suç Tarihi      :  10/10/2007

Suç Yeri        :  Kemer/Antalya

Karar Tarihi   :  08/04/2010

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık hakkında Görevi Yaptırmamak için Direnme suçundan neticeten 5 ay hapis cezası verilmiş, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan 25 gün hapis cezası verilmiş ve sanık hakkında her iki suç yönünden belirlenen hükümlerin 5271 Sayılı Yasanın 231/5. maddesi uyarınca 5 yıl süreyle geri bırakılmasına karar verilmiş ve 5 yıllık deneme süresi içerisinde kasten bir suç işlemediği, denetimli serbestlik tedbirine uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan hükümlerin ortadan kaldırılacağı şeklinde hüküm olunmuş, sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

4284/1-1


Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

SAYI: 2010/1807-2011/675 E.K.

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Hamdi ve Sabiha oğlu 05.01.1981 Antakya D.lu Hatay Merkez Güngör Mah. Nüfusuna kayıtlı olan TANER AKILLI hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 11/10/2011 tarih ve 2010/1807 esas, 2011/675 karar sayılı ilamı sanık hakkında 5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 maddesi uyarınca neticeten 10 ay hapis ve 80,-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının 1 yıl süreyle ertelenmesine karar verildiği,

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

4285/1-1

—————

SAYI: 2010/1815-2011/759 E.K.

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ömer ve Neşmiye oğlu 15/10/1982 Reyhanlı D.lu Şanlıurfa Merkez Olgunlar Mah. Nüfusuna kayıtlı olan ŞAHIN ÇİÇEK hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 28/10/2011 tarih ve 2010/1815 esas, 2011/759 karar sayılı ilamı sanık hakkında 5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 maddesi uyarınca neticeten 10 ay hapis ve 80,-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının 1 yıl süreyle ertelenmesine karar verildiği,

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

4286/1-1

—————

SAYI: 2011/571 -2011/995 E.K.

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Sattuf ve Fatma oğlu 02/02/1976 Reyhanlı D.lu Reyhanlı Göktepe köyü Nüfusuna kayıtlı olan YUNUS ASLAN hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 13/12/2011 tarih ve 2011/571 esas, 2011/995 karar sayılı ilamı sanık hakkında 5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 maddesi uyarınca neticeten 10 ay hapis ve 80,-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının 1 yıl süreyle ertelenmesine karar verildiği,

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

4287/1-1