21 Mayıs 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28299

YARGI İLÂNI

 


Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Dosya No                     :  2012/41

Karar No                       :  2012/258

C. Savcılığı Esas No     :  2012/40

Davacı                           :  K.H.

Şikayetçi                       :  GÜRBULAK GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ, Doğubayazıt AĞRI.

Vekili                            :  Av. EDA TURAN, Ağrı Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü Merkez/ AĞRI

Sanık                             :  BAHMAN EISA NEZHAD, Safar ve Ceyran oğlu, 12/02/1985 MACOO İRAN doğumlu, Mah/köy nüfusunda kayıtlı. MACOO İRAN adresinde oturur.

Sanık                             :  SAFAR EISA NEZHAD, Mortaza ve Gole oğlu, 11/10/1952 POLDASHT İRAN doğumlu, Mah/köy nüfusunda kayıtlı. MACOO İRAN adresinde oturur.

Suç                                :  İthali yasak olan eşyayı ithal etmek, İthali yasak olan eşyayı ithal etmek

Suç Tarihi                     :  08/01/2012

Suç Yeri                        :  AĞRI/DOĞUBAYAZIT

Karar Tarihi                   :  12/04/2012

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı sanıklar BAHMAN EISA NEZHAD ve SAFAR EISA NEZHAD hakkında mahkememizce 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3.maddesinin 1.fıkrasının 1. cümlesi, TCK.nun 62/1, 52/2, 52/4, 51/1, 51/3, 51/6, 51/7, 51/8, 53/1-a,b, d, 54/1.maddeleri gereğince mahkumiyetlerine, suça konu olan kaçak ve yabancı menşeili cep telefonlarının müsaderesine karar verilmiş olup, sanıklar BAHMAN EISA NEZHAD ve SAFAR EISA NEZHAD bulunamadığından 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı taktirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

3735/1-1