10 Mayıs 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28288

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


122 ADET MUHTELİF CİNS VE EBAT LASTİK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


10 ADET MUHTELİF CİNS VE EBAT LASTİK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF TANITIM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:


1 YILLIK KARGO HİZMETİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KANUNUN 16. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF MAKİNA KİRALANMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


MUHTELİF MAKİNA KİRALANMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


77.600 ADET SİLİSLİ SAC SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Sarıyar Hasan Polatkan HES İşletme Müdürlüğünden:


İSTANBUL AV. YAK. KİM-İSTANBUL AV.YAK.PİM –İSTANBUL AND. YAK.KİM-İSTANBUL ANADOLU YAK.PİM-İZMİT-ADAPAZARI-AMASYA-ERZİNCAN-

ERZURUM ARASINDA 20 TON VE 55 M3 HACİMLİ 4 ADET ARAÇLA HAFTADA 7 SEFERLİ VE MÜNHASIRAN POSTA/KARGO TAŞIMA

ŞARTLI HİZMET ALIMI İŞİ POSTA İHALELERİ YÖNERGESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Avrupa Yakası Ptt Başmüdürlüğünden:

                                                    34113-İSTANBUL


MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


LİNYİT KÖMÜRÜ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK 15.000 KG. KANCALI TRAVERS ÇİVİSİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


1 ADET PÜSKÜRTME PİROLİZ KAPLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:


1 ADET YÜKSEK BAŞARIMLI HESAPLAMA ORTAMI (HPC CLUSTER) SATIN ALINACAKTIR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:


100 KG %1,5 PLATİN KATALİZÖR SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


YARDIMCI BUHAR KAZANI REHABİLİTASYONU TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


TEMİZLİK VE BAKIM ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:


KESTART YAĞI (PARAFİN LİKİT FARMA YAĞI) ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ALÜMİNYUM KAPLAMA VE TAMİRİ YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


(± %20 TOLERANSLI) 16.000 TON KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ TURİZM TESİSİ GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Beşikdüzü Belediye Başkanlığından:

                                                      TRABZON


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Tarsus Belediye Başkanlığından:


SAFKAN ARAP TAYI SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


TERMİNAL KOMPLEKS ARSASI (ÖZEL), MÜTEMMİM CÜZLERİ İLE BİRLİKTE SATILACAKTIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


122 ADET MUHTELİF CİNS VE EBAT LASTİK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aksaray Belediye Başkanlığı ihtiyacı olan, 122 adet muhtelif cins ve ebat lastik, firma kataloğunda belirlenen standartlara uygun olarak, Genel Müdürlüğümüz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz I Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 16.05.2012 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları aynı gün, kurumun teyidi alınmasını gerektiren tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - Teklif mektupları her kurum ihtiyacı için ayrı ayrı verilecek olup kısmi teklifler dikkate alınmayacak ve teklifler kurum bazında toplam tutar üzerinden değerlendirilecektir. Ancak kurum bazında kısmi teklif verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda süresiz geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine vermekte serbesttir.

3813/1-1


10 ADET MUHTELİF CİNS VE EBAT LASTİK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı ihtiyacı olan, 10 adet muhtelif cins ve ebat lastik, firma kataloğunda belirlenen standartlara uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELSİZDİR.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 14.05.2012 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları aynı gün, kurumun teyidi alınmasını gerektiren tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler dikkate alınmayacak ve teklifler toplam tutar üzerinden değerlendirilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda süresiz geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine vermekte serbesttir.

3812/1-1


MUHTELİF TANITIM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

1. Aşağıda cins ve miktarı yazılı muhtelif tanıtım malzemeleri teklif alma usulüyle satın alınacaktır.

 

CİNSİ :                                   MİKTARI :                 İHALE TARİHİ VE SAATİ :

1. Şapka                                  5.000 Adet                  21 MAYIS 2012 Saat: 11.00 

2. T-Shirt                                 5.000 Adet                  21 MAYIS 2012 Saat: 14.00 

3. Tükenmez Kalem                5.000 Adet                  22 MAYIS 2012 Saat: 11.00

 

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA adresindeki Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3. İhale şartnameleri Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA adresindeki İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden her bir şartname için 20,00.-TL karşılığında temin edilebilir.

4. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Kamu İhale Yasasına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte serbesttir.

Bilgi Tel : (0 312) 310 48 40 / 263-274-363

3802/1-1

—— • ——

1 YILLIK KARGO HİZMETİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzca 1 yıllık Kargo Hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, 5.500,00 TL değerindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - Firmalar, ihaleye ait İdari ve Teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşabileceklerdir.

4 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüz, “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 26 Fatih/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 50,00 TL karşılığında temin edilebilir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 17 MAYIS 2012 günü saat 11:00’e kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimi Evrak Servisi’ne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

3699/1-1


5607 SAYILI KANUNUN 16. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 61,95 TL ile en çok 279.575,04 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı en az 7,00 TL, en çok 27.958,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında muhtelif markalarda cep telefonu, muhtelif mp 3-4 çalar, muhtelif marka kol saatleri, muhtelif marka güneş gözlükleri, deri kaban, ceket, ayakkabı v.b. 37 (otuzyedi) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 23/05/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 22/05/2012 tarih ve saat 16.30'a kadar Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Müdürlüklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'nci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimlik belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10 TL bedeli karşılığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ve Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü (0216) 364 36 80-81/109-187

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumrukticaret.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

3706/1-1


MUHTELİF MAKİNA KİRALANMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/56945

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Ömerli -Kabakça (km:46-74) arası yol yenilenmesi için muhtelif makina kiralanması işi

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına, 22/05/2012 Saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 300.TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3750/1-1

—————

MUHTELİF MAKİNA KİRALANMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/56949

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Çerkezköy-Kurfallı (km:86-114) arası yol yenilenmesi için muhtelif makina kiralanması işi

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına, 23/05/2012 Saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 300.TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3751/1-1


77.600 ADET SİLİSLİ SAC SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Sarıyar Hasan Polatkan HES İşletme Müdürlüğünden:

77.600 Adet silisli sacın ekli teknik şartname ve teknik resme göre satın alma işidir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/58106

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Enerji Mahallesi Sarıyar/Nallıhan/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  (0312)791 12 13 – (0312)791 12 00

c) Elektronik Posta Adresi         :  sariyarhes@euaş.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi     :  www.euas.gov.tr internet adresinden; İhaleler başlığı altında İşletme Müdürlüklerinde yapılan ihaleler seçeneğinden görülebilir.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :

 

SIRA NO

MALZEMENİN ADI

MİKTARI BİRİMİ (ADET)

1

A 1 SİLİSLİ SAC

70.000 ADET

2

A 2 SİLİSLİ SAC

6.000 ADET

3

B 1 SİLİSLİ SAC

700 ADET

4

B 2 SİLİSLİ SAC

100 ADET

5

D 1 SİLİSLİ SAC

700 ADET

6

D 2 SİLİSLİ SAC

100 ADET

GENEL TOPLAM

77.600 ADET

 

• Ekli teknik resim ve şartname esasları dâhilinde satın alınacaktır.

b) Teslim yeri                            :  EÜAŞ Demirköprü HES İşletme Müdürlüğüne yapılacaktır. (Salihli/MANİSA) Her türlü nakliye masrafı yüklenici firmaya aittir.

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren en geç 60 (Altmış) günde teslim edilecektir.

d) İhale Usulü                               EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale Usulü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  EÜAŞ Sarıyar Hasan Polatkan HES İşletme Müdürlüğü Nallıhan ANKARA adresindeki İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.

b) Tarihi ve saati                        :  31.05.2012 saat:14:00

4 - İhale dokümanının; görülebileceği ve satın alınabileceği yer:

a) İhale dokümanının görülebileceği

     ve satın alınabileceği yer                :  EÜAŞ Sarıyar Hasan Polatkan HES İşletme Müdürlüğü Nallıhan- ANKARA (Ticaret Servisi)

b) Şartname Bedeli                              :  KDV dâhil 75,00 TL. (YetmişbeşTürklirası)

c) Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 75,00 TL (Y.Yetmişbeş.-TL)  doküman bedelini; İşletme Müdürlüğümüzün T.C. Ziraat Bankası Nallıhan Şubesi İBAN NO TR72 0001 0000 1003 1583 7150 01 no.lu hesabına yatırılabilir.(İhale doküman bedelini bankaya yatırılması halinde açıklama kısmına ihale kayıt no.su ve işin konusu yazılmalıdır.)

5 -  İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını almaları zorunludur.

6 - Teklifler 31.05.2012 tarihinde saat 14.00’a kadar EÜAŞ Sarıyar Hasan Polatkan HES İşletme Müdürlüğü/Nallıhan/ANKARA (Muhaberat Servisi) adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen Teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

3829/1-1


İSTANBUL AV. YAK. KİM-İSTANBUL AV.YAK.PİM –İSTANBUL AND. YAK.KİM-İSTANBUL ANADOLU YAK.PİM-İZMİT-ADAPAZARI-AMASYA-ERZİNCAN-

ERZURUM ARASINDA 20 TON VE 55 M3 HACİMLİ 4 ADET ARAÇLA HAFTADA 7 SEFERLİ VE MÜNHASIRAN POSTA/KARGO TAŞIMA

ŞARTLI HİZMET ALIMI İŞİ POSTA İHALELERİ YÖNERGESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Avrupa Yakası Ptt Başmüdürlüğünden:

                                     34113-İSTANBUL

İHALE KAYIT NO                  :  2012/56974

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü Hobyar Mahallesi, Büyük Postane Caddesi No:25 34113 Sirkeci-İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası      :  Telf: 0 212 527 05 74

                                                     Faks: 0 212 512 09 49

2- İhale konusu hizmetin          

a) Niteliği, türü ve miktarı          : İstanbul Av. Yak. –İstanbul And. Yak.-İzmit-Adapazarı-Amasya-Erzincan-Erzurum arasında 20 ton ve 55 m3 hacimli 4 adet araçla haftada 7 seferli ve münhasıran posta/kargo taşıma şartlı hizmet alımı işi

b) Yapılacağı yer                       :  İSTANBUL

c) İşin süresi                              : 01.06.2012 - 30.09.2013 tarihleri arası 16 ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Salonu Hobyar Mahallesi, Büyük Postane Caddesi.No:25 34113 Sirkeci-İSTANBUL

b) Tarihi ve saati                        :  21.05.2012 Pazartesi günü saat 10:30

4 - İstanbul Av. Yak. –İstanbul And. Yak.-İzmit-Adapazarı-Amasya-Erzincan-Erzurum arasında 20 ton ve 55 m3 hacimli 4 adet araçla haftada 7 seferli ve münhasıran posta/kargo taşıma şartlı hizmet alımı işi

5 - Yükleniciler münhasıran posta/kargo taşıyacak, posta/kargo ile birlikte yük veya yolcu taşınmayacaktır.

6 - Sözleşme ve Şartnamenin Yetki Belgesi ve Taşıt Kartı başlıklı 5.4. maddesi ile İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler başlıklı 7. Maddenin 7.1/c ve 7.2/b bentlerinde sözü edilen “yetki belgesi” ve yetki belgesine kayıtlı olduğunu gösterir “taşıt kartı” ihalede istenen belgeler arasında aranmayacaktır.

7 - Yine, isteklilerde bulunması gereken şartlar başlıklı 5. Maddesinin 5.1/d ve 5.1/e bentleri ile ihaleye katılacaklardan istenen belgeler başlıklı 7. Maddesinin 7.1/e ve 7.2/ç bentlerinde açıklanan hususların ve istenen belgelerin( Araç Tescil Belgesi örneği) ihalede istenen belgeler arasında aranmayacaktır.

8 - Araçlar, ihale üzerine bırakılan istekli ile sözleşmenin imzalanmasından sonra temin edilebilecek ve 40 takvim günü içinde istenen özellikler tamamlanarak işe başlatılacaktır.

9 - Söz konusu posta taşıma işi için 4 adet asgari 20 ton istiap haddine ve 55 m3 kasa hacmine sahip 2011 model ve üstü sıfır km. araç kullanılacaktır.

10 - Taşıtlar, Karayolu Taşıma Kanunu gereği İdarenin sahip olduğu yetki belgesine kaydedilecek olup, taşıt kartı bedeli yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bunun dışında isteklilerden ayrıca her hangi bir yetki belgesi talep edilmeyecektir. Ancak, taşıtlar yüklenici adına ve “Ticari” olarak kayıtlı olacak, kiralık taşıtlar kabul edilmeyecektir.

11 - Taşıtların her birinde asgari 1500 kg. kaldırma kapasiteli hidrolik lift kapak bulundurulacaktır.

12 - Şartnameye ek olarak verilecek şemalarda gösterildiği üzere araçlarda 2 adet yan kapak bulundurulacak ve kupa kısmı beyaz renkli olmak üzere PTT konseptine göre giydirme yapılacak olup, giydirme ile ilgili her türlü gider yükleniciye ait olacaktır.

13 - Posta taşıma işinde çalıştırılacak taşıtlar kaskolu olacaktır.

14 - Taşıtların her birinde en az 2 taşıyıcı bulundurulacaktır.(posta / kargoların yükleme boşaltma işinde fiilen çalışmak şartıyla şoförler mutemet olarak kabul edilir.)

15 - Sözleşme ve Şartnamenin 57. Maddesi gereği ( LPG’li araçlar hariç) aylık olarak akaryakıt fiyat farkı verilecektir.

16 - Yükleniciler Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 98. maddesinde sayılan hususlara uyacaklardır.

17 – Yüklenicilerin; posta taşıma esnasında ilanda istenen sayıdaki taşıtı her zaman hazır bulundurması gerekmektedir.

18 - Bu ihale hakkında daha geniş ve açıklayıcı bilgiler sözleşme ve şartnamede mevcut olup, sözleşme ve şartname KDV Dahil 10,00-TL karşılığında İstanbul Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğü Hobyar Mahallesi, Büyük Postane Caddesi No:25 Sirkeci-İSTANBUL adresinden temin edilebilir. İhaleye iştirak edecekler sözleşme ve şartnamenin alındığına dair makbuzu istenen belgeler arasında ibraz edeceklerdir.

19 - İsteklilerin geçici teminatları ile Sözleşme ve Şartnamenin ön gördüğü belgeleri ihtiva eden teklif dosyasını 21.05.2012 Pazartesi günü saat 10:30’a kadar Hobyar Mahallesi, Büyük Postane Caddesi No:25 Sirkeci-İSTANBUL adresinde bulunan Avrupa Yakası PTT Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.

20 - Geçici teminat tutarı istekli tarafından teklif edilen aylık bedel ile taahhüt süresini kapsayan ay sayısının çarpımı sonucu bulunacak tutarın en az % 3 ünü karşılayacak şekilde istekliler tarafından belirlenecektir.

21 - Gerçek ve tüzel kişi olarak ihaleye iştirak edenler (Şirketlerde, şirket temsilcisi veya vekillerinin) Sözleşme ve Şartnamenin 5.1 maddesinin (c) bendinde belirtildiği gibi (Taksirli suçlar hariç) sabıkaları olmadığında dair belge getirmeleri veya 7.1 maddenin (ç) (ğ) ve (h) bentlerinde istenen belgeler yerine; sözleşme imzalanmadan önce sunmak üzere, belirtilen durumda olmadıklarına dair yazılı taahhütname verebilirler. Sabıka kaydına rastlananlardan sabıka kaydı taksirli suçlara ait ise bu konudaki Mahkeme kararını da sabıka kaydı ile birlikte ibraz edeceklerdir.

22 - Adına ihale yapılacak isteklinin vermiş olduğu evrakın sahte olduğunun tespiti halinde teminatı idareye gelir kaydedilecek ve hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

23 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi kapsamında yapılmakta olup ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu kanuna tabi değildir.

24 - Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine vermekte serbesttir.

3744/1-1


MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Muhtelif taşınmazlar Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

 

SATIŞA KONU VARLIK

GEÇİCİ

TEMİNAT

BEDELİ

(TL)

TANITIM DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ

BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ

ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, SÜRSÜRÜ MAHALLESİ 4668 ADA,         1 NO.LU PARSELDE BULUNAN       3.908,15 M2  YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

100.000,00.-

60,00.-

05/06/2012

17:00

ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, SÜRSÜRÜ MAHALLESİ 4668 ADA,         2 NO.LU PARSELDE BULUNAN    10.526,64 M2  YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

400.000,00.-

250,00.-

05/06/2012

17:00

ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, SÜRSÜRÜ MAHALLESİ 4667 ADA,         1 NO.LU PARSELDE BULUNAN      5.057,80 M2  YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

100.000,00.-

60,00.-

05/06/2012

17:00

ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, SÜRSÜRÜ MAHALLESİ 4667 ADA,          2 NO.LU PARSELDE BULUNAN      5.040,22 M2  YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

100.000,00.-

60,00.-

05/06/2012

17:00

ZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KOZLU ONDOKUZ MAYIS MAHALLESİ, 220 ADA, 1 NO.LU PARSELDE BULUNAN 373,02 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

1.000,00.-

50,00.-

05/06/2012

17:00

ZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KOZLU ONDOKUZ MAYIS MAHALLESİ, 222 ADA 6 NO.LU PARSELDE BULUNAN 543,99 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

1.000,00.-

50,00.-

05/06/2012

17:00

SİİRT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, EVREN MAHALLESİ, VADİTİBİN MEVKİİ, 216 ADA, 1 NO.LU PARSELDE BULUNAN 3.172,05 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

80.000,00.-

60,00.-

12/06/2012

17:00

SİİRT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, EVREN MAHALLESİ, VADİTİBİN MEVKİİ, 216 ADA, 2 NO.LU PARSELDE BULUNAN 6.687,51 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

100.000,00.-

60,00.-

12/06/2012

17:00

ZONGULDAK İLİ, ÇAYCUMA İLÇESİ, FİLYOS KÖYÜ, KARAPINAR MEVKİİ, 2545 NO.LU PARSELDE BULUNAN 2.710,00 M2 ARSA

50.000,00.-

60,00.-

12/06/2012

17:00

ZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, AŞAĞIÇAYIR KÖYÜ, 3031 NO.LU PARSELDE BULUNAN 759,87 M2 ARSA

5.000,00.-

50,00.-

12/06/2012

17:00

SAKARYA İLİ, KOCAALİ İLÇESİ, KOCAALİ MAHALLESİ, AKYAN MEVKİİ, 11147 NO.LU PARSELDE BULUNAN, 4.228,37 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

50.000,00.-

100,00.-

12/06/2012

17:00

SAKARYA İLİ, HENDEK İLÇESİ, MAHMUTBEY MAHALLESİ, 87 ADA,    5 NO.LU PARSELDE BULUNAN 194,57 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

10.000,00.-

60,00.-

12/06/2012

17:00

DÜZCE İLİ, GÜMÜŞOVA İLÇESİ, YAKABAŞI KÖYÜ KOCAALAN MEVKİİ, 341 NO.LU PARSELDE BULUNAN 18.214,06 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

50.000,00

100,00.-

12/06/2012

17:00

DÜZCE İLİ, GÜMÜŞOVA İLÇESİ, YAKABAŞI KÖYÜ KOCAALAN MEVKİİ, 342 NO.LU PARSELDE BULUNAN 21.326,61 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

60.000,00

100,00.-

12/06/2012

17:00

DÜZCE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KÜLTÜR MAHALLESİ, 40 ADA, 38 NO.LU PARSELDE BULUNAN 619,68 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSADAKİ 248/319 ORANINDAKİ HİSSE (HAZİNE PAYI 481,76 M2)

150.000,00.-

200,00.-

12/06/2012

17:00

ANTALYA İLİ, ALANYA İLÇESİ, KARGICAK KÖYÜ 516 ADA, 1 NO.LU PARSELDE BULUNAN 13.616,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

100.000,00.-

400,00.-

12/06/2012

17:00

ANTALYA İLİ, ALANYA İLÇESİ, KARGICAK KÖYÜ 522 ADA, 1 NO.LU PARSELDE BULUNAN 7.910,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

60.000,00.-

300,00.-

12/06/2012

17:00

 

1) İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2) Satışa konu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremeyeceği gibi birden fazla teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

3) İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat olarak nakit veya banka teminat mektubu alınacaktır.

4) İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınması zorunludur. İhale konusu taşınmazlar için İdareden temin edilen İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı karşılığı olarak ödenen bedel her ne suretle olursa olsun iade edilmez.

5) Satışa konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanları;

- Halkbank A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR860001000001387756615004 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

- Vakıfbank A.Ş. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar, birden fazla teklif verilmesi halinde her biri için ayrı ayrı yatırılarak, “Satışa Konu taşınmazın İsmi, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli” ifadesini içerir şekilde üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi veya tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında İdarenin aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir.

6) Teklifler Türk Lirası olarak alınacak ve ihale Türk Lirası üzerinden sonuçlandırılacaktır.

Teklifler peşin veya vadeli olarak verilebilir.

İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

Asgari %20 (yüzdeyirmi)’si Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye anapara borcu ise azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara borcu üzerinden vade tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. Satış bedelinin vadeye bağlanan tutarına, Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık %10 (yüzdeon) oranında basit faiz uygulanacak olup, faiz ödemeleri anapara ödemeleri ile aynı tarihte yapılacaktır.

7) Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar İdarenin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdareye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8) İdare, ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.

9) İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri ve yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlere satışı yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.

10) Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 4108 sayılı Kanunla değişik geçici 12. maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanunun 27. maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

 

T.C. BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş/ANKARA/TÜRKİYE

Tel: 312 / 585 84 52 /585 84 54 Faks: 312 / 585 83 54 www.oib.gov.tr

3851/1-1


LİNYİT KÖMÜRÜ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt no                               :  2012/54315.

1 - İdarenin

a) Adresi                                       : Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27/ ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası         :  0 446 223 95 00 – 0 446 223 91 67

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın                 

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Toplam 20.000 Ton Linyit kömürü

Kömür Miktarı                        Baz Kalori Kcal/kg

1 - 4.000 Ton                          3.900-4.200 kcal/kg; Tane büyüklüğü 10-18 mm

2 - 7.500 Ton                          4.400-4.800 kcal/kg; Tane büyüklüğü 10-18 mm

3 -  8.500 Ton                         5.800-6.100 kcal/kg; Tane büyüklüğü 10-18 mm

 

b) Teslim yeri                               :  Erzincan Şeker Fabrikası Kömür stok sahası araç üzerinde teslim edilecektir.

c) Teslim tarihleri                          :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idarece verilecek termin programına göre.

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  Erzincan Şeker Fabrikası toplantı salonu

b) Tarihi ve saati                           :  22/5/2012 Salı Günü Saat 14:00 de

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri;

4.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki muhasebe müdürlüğü veznesine veya idarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, İstekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin İş Ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen İş Ortaklığı Beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1 - Banka referans mektubu :

Teklif edilen bedelin %10’un dan az olmamak üzere isteklinin bankalar nezrindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisini yada üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu teklif ekinde verilecektir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri :

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin % 30’ oranından az olmamak üzere; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren standart forma uygun belge verilecektir,

4.3.2. Kömür ocağının; sahibi veya işleticisi veya kömür satıcısı olduklarını kanıtlayan belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir.

4.3.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kok, linyit kömürü ve maden kömürü alım veya satımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

6 - İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler 22/05/2012 Salı günü saat 14:00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde olabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

8 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

10 - Bu ihale (Ceza ve yasaklamalar hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3605/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 15.000 KG. KANCALI TRAVERS ÇİVİSİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2012/55111

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel : 0-372-259 47 94 - 84

                                                            Fax: 0-372-251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i                  Malzemenin Cinsi                        Miktarı: (Kg.)

a) Niteliği, türü ve miktarı                   1 - Kancalı Travers Çivisi               15.000 Kg.

    Kancalı Travers Çivisi                 

                                                                                                    Toplam: 15.000 Kg.

b) Teslim yeri                                   :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim tarihi                                 :  İstekliler malzemeyi teknik şartnamemizde belirtilen süre içinde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  29.05.2012 Salı–  Saat 15:00 

c) Dosya no                                     :  1217029

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari Şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g)  bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İhale İdari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) İhale İdari Şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) İhale İdari Şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4-2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4-3 - …………..

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5-1 - Ekonomik acıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5-2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

5-3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 20,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 29.05.2012 Salı–  Saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İstekliler ihale konusu alım için kısmi teklif verebilecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

3754/1-1


1 ADET PÜSKÜRTME PİROLİZ KAPLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 1 adet Püskürtme Piroliz Kaplama Sistemi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası*                       :  2012/57466

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No:1 06800 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  312-210 35 86 – Fax: 210 35 91

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 adet Püskürtme Piroliz Kaplama Sistemi

b) Teslim yeri                                   :  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşme tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Merkez Mühendislik Binası 1.Kat Satın Alma Komisyon Odası

b) Tarihi ve saati                              :  31/05/2012         11:00 Perşembe

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.4. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye sunmalıdır;

a - İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,

b - İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c - İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.2.2. İstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE Certificate, TÜV. vb.) idareye sunacaktır.

4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan sözkonusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.

4.2.4. İstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broşür/dokümanları idareye sunacaktır.

4.2.5. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.)

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanı ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu hesabına 40,00 TL (KırkTürkLirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 31/05/2012 Perşembe günü, saat 11:00´a kadar ihale dökümanın alındığı yere (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’sinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

3775/1-1


1 ADET YÜKSEK BAŞARIMLI HESAPLAMA ORTAMI (HPC CLUSTER) SATIN ALINACAKTIR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 1 adet Yüksek Başarımlı Hesaplama Ortamı (HPC Cluster) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası*                       :  2012/57458

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No:1 06800 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  312-210 35 86 – Fax: 210 35 91

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 adet Yüksek Başarımlı Hesaplama Ortamı (HPC Cluster)

b) Teslim yeri                                   :  Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşme tarihinden itibaren 50 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Merkez Mühendislik Binası 1.Kat Satın Alma Komisyon Odası

b) Tarihi ve saati                              :  30/05/2012 11:00 Çarşamba

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.4. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye sunmalıdır;

a - İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,

b - İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c - İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.2.2. İstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE Certificate, TÜV. vb.) idareye sunacaktır.

4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan sözkonusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.

4.2.4. İstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broşür/dokümanları idareye sunacaktır.

4.2.5. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.)

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanı ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu hesabına 60,00 TL (AltmışTürkLirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 30/05/2012 Çarşamba günü, saat 11:00´a kadar ihale dökümanının alındığı yere (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 -İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’sinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

3776/1-1


100 KG %1,5 PLATİN KATALİZÖR SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de Kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için 100 Kg %1,5 Platin Katalizör A.A.F. teslimi kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki T.M.O. A.A.F. İşletme Müdürlüğünden 100 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontunun (0272 612 5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 316 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İhale tarihi 24.05.2012 Perşembe günü Saat 14.30 olup; İsteklilerin belirtilen saat’e kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını A.A.F. İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

3739/1-1

—— • ——

YARDIMCI BUHAR KAZANI REHABİLİTASYONU TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

Santralımız ihtiyacı olan Yardımcı Buhar Kazanı Rehabilitasyonu (Kontrol Sisteminin Değiştirilmesi, Montajının Yapılması ve Devreye Alınarak Teslimi) işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2012 / 56307

1-İdarenin

a) Adresi                                 :  Milas-Ören Karayolu 22.Km PK:25 48201 Milas/MUĞLA

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 252 558 02 90 (Dahili 1478) - 558 02 91

c) Elektronik Posta Adresi      :  info@yeas.gov.tr

2-İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :

Yeniköy Termik Santralı Yardımcı Kazanı’na ait (Yardımcı Kazan yanma kontrol sistemi; yani tek bir kazana ait yanma kontrol sistemi değiştirilecektir) kontrol sisteminin sadece mazot (Motorin) brülörü kontrol sistemiyle değiştirilmesi ve kazanın otomatik olarak devreye girip çıkmasının sağlanması; ayrıca tüm otomasyon kablolarının ekranlı kablo ile değiştirilmesi, güç dolaplarının ve hasarlı kabloların tüm malzemeleri ile birlikte değiştirilerek yeniden dizayn edilmesi; hava klape actuatoru, basınç, sıcaklık, debi, seviye transmiterlerinin değiştirilmesidir.

b)İşin Süresi :Gerekli mal sözleşmenin imzalanmasına müteakip 90 takvim günü içerisinde  sahaya getirilecektir. Tüm malzemelerin sahaya gelmesinden sonra Yüklenicinin müracaatı üzerine İdare tarafından ünitelerdeki enerji üretiminin aksamasını önlemek için yer teslim tarihini ünitelerin durumuna göre belirlenecektir. Yüklenici, yer teslimi yapıldıktan sonra 30(otuz) takvim günü içerisinde sistemin demontaj, montaj ve ayarlarını tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü İhale Salonu.

b) Tarihi ve Saat                     :  04/06/2012 Saat 14:00

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ticaret servisinde görülebilir ve 100-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 04/06/2012 Saat 14:00’a kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3.maddesinin (g) bendi ve geçici 4.maddesi hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

3743/1-1

—— • ——

TEMİZLİK VE BAKIM ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İKN : 2012/56064

Teknik şartnamede özellikleri belirtilen 11 kalem temizlik ve bakım ürünlerinin alımı ve ambarımıza teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  P.K.9 17400-ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası      :  0 286 4353370 – 286 4353375

c) Elektronik posta adresi          :  euascan1@ttmail.com

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Teknik şartnamede özellikleri belirtilen 11 kalem temizlik ve bakım ürünlerinin alımı ve işletme ambarımıza teslimi işi.

b) Teslim yeri                            :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 30 takvim gününde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                        :  28/05/2012 - 14.00

4 - İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve KDV dahil 20,00 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 28/05/2012 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.

3753/1-1

—— • ——

BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:

“ARİFİYE TANK ÇİFTLİĞİ VE DAĞNAHİYESİ POMPA İSTASYONU YANGIN HİDRANT SİSTEMİ YAPILMASI (PİD + KONTROLLÜK) MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ” İŞİ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (C) MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA VE 6/7543 VE 7/2864 SAYILI KARARNAMELER ESASLARI İLE  MSY.: 202-5 (C) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI HİZMETLERİ YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR.

1. İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN BU İŞ İÇİN HAZIRLANMIŞ OLAN ÖNDUYURUYU, HER İŞ GÜNÜ 10:00 - 11:00 SAATLERİ ARASINDA, BİR DİLEKÇE İLE BAŞVURARAK, AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖNDUYURUDA İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 30 MAYIS 2012 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 11:00’E KADAR MSB İNŞ. EML. VE NATO GÜV. YAT. D. BŞK.LIĞI BAKANLIKLAR/ANKARA ADRESİNE TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR.

2. ÖNDUYURU İÇİN BAŞVURULARIN ŞAHSEN VEYA YETKİLİ TEMSİLCİLER TARAFINDAN YAPILMASI ZORUNLUDUR (DİLEKÇE, VEKALETNAME İLE BİRLİKTE).

 

ADRES :

MSB İNŞ.EML.VE NATO GÜV.YAT.D.BŞK.LIĞI

İHALE VE SÖZLEŞME İŞLEM YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

NATO İHALE İŞLEM KISMI     TLF: 402 61 00 (43 11)

                                                         BAKANLIKLAR/ANKARA

3772/1-1

—— • ——

KESTART YAĞI (PARAFİN LİKİT FARMA YAĞI) ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 60.000 Kg. Kestart Yağı (Parafin Likit Farma Yağı) alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 22.05.2012 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 (Elli) TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 22.05.2012 Salı günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy/ANKARA

                Tel   : 0 312 397 33 65/66      Faks : 0 312 397 33 71/74

3809/1-1

—————

ALÜMİNYUM KAPLAMA VE TAMİRİ YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız konusu şartnamede belirtilen Fabrikamıza ait un silolarının dış cephesine ait 100 m2’lik Alüminyum kaplama ve tamir edilmesi, teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 18.05.2012 Cuma günü saat 15.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel : 397 33 65 – 66      Faks : 397 33 71 – 74

3810/1-1


(± %20 TOLERANSLI) 16.000 TON KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kireçtaşı alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2012/52149

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası                :  388 311 93 01-06 (6 Hat) - 388 311 93 07

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Şartname ve Sözleşme esasları dahilinde (± % 20 toleranslı) 16.000 ton kireçtaşı alımı ve istif yapılması

b) Teslim [yeri/yerleri]                        :  Bor Şeker Fabrikası stok sahası

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                    :  01/08/2012-30/11/2012 tarihleri arası (idarenin bildirdiği termin programına göre)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  28/05/2012 Pazartesi günü saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ile ilgili meslek odası Belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Bu Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya idarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,

4.1.8. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. ve 4.1.2. bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.7. bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İstenmiyor.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin (Standart Form-TŞFAŞ M/İş Bitirme Belgesi Formu),

verilmesi zorunludur.

İstekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de sunulabilir ve bu belgeler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması zorunludur. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

4.3.2. Diğer Belgeler:

a - İşletme Ruhsatı

b - İşletme izin belgesi

c - Rapor: İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış rapor ve kimyasal özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış veya Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Şeker Enstitüsü’nden veya fabrikalarımız laboratuarlarından alınmış rapor olacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya “Mucur ve Balast üretimi” benzer iştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Bor Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV dahil 100,00 TL (Y. Yüz. TL) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi miktarı ile bu mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

3732/1-1

—— • ——

BEŞİKDÜZÜ BELEDİYESİ TURİZM TESİSİ GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Beşikdüzü Belediye Başkanlığından:

                                        TRABZON

İhale Konusu                                             :  Gayrimenkul Satışı

Belediye Meclis Kararı Tarih ve Nosu      :  06.12.2011 / 100

Belediye Encümen Kararı Tarih ve Nosu  :  20.03.2012 / 24

İhale Tarihi ve Saati                                   :  25.05.2012 / 14:00

İlgili Müdürlük                                          :  Fen İşleri Müdürlüğü

İlgili Adres                                                :  Fen İşleri Müdürlüğü, Beşikdüzü Belediye Başkanlığı Beşikdüzü/TRABZON

İlgili Telefon                                              :  0 462 8713096

İlgili Fax                                                    :  0 462 8713011

İlgili Mail                                                  :  info@besikduzu.bel.tr

İhalenin Yapılacağı Yer                             :  Beşikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

İhale Usulü                                                :  Açık Teklif

Niteliği ve Miktarı                                     :  Cumhuriyet Mahallesi, Ada: 311, Parsel: 2 de tapuya kayıtlı 5750,93 m2 kullanım alanlı arsa üzerinde konuşlu 5 katlı otel ve 2 katlı gazino binası ve arsası 2886 sayılı Kanunun 35/c maddesinde yer alan Açık Teklif Usulü ile satışının yapılması.

İlan Metni:

1) Taşınmaza ait Bilgiler:

a) İlçesi: Beşikdüzü

b) Cinsi: 5 Katlı Otel ve 2 Katlı Gazino Binası Bulunan Arsa

c) Yüzölçümü: 5750,93 m2

d) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı

e) Hâlihazır Durumu: Boş

f) İmar Durumu: Turizm Tesisi, E=2.00

g) Adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Trabzon Cad. Beşikdüzü/Trabzon

2) Muhammen Bedeli: 8.000.000,00 TL. (KDV Hariç)

3) Geçici Teminat %3: 240.000,00 TL.

4) Şartname Bedeli: 500,00 TL.

5) İhale Tarih ve Saati: 25.05.2012 / 14:00

6) İhalenin Yapılacağı Yer: Beşikdüzü Belediyesi Encümen Salonu

7) İhale Usulü: 2886 sayılı Kanunun 35/c maddesinde yer alan Açık Teklif Usulü

8) İhale Şartnamesi: Fen İşleri Müdürlüğünden görülüp, satın alınabilir

9) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı,

b) İkamet belgesi ve Nüfus Cüzdanının aslı,

c) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi,

1 - Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

2 - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

3 - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

d) İmza Sirküleri,

1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

2 - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı olarak ortaklık sözleşmesi,

g) Şartname alındı makbuzu,

h) Geçici teminat alındı makbuzu,

i) İhale şartnamesinin her sayfasını okudum ibaresi ile imzalanmış olması gerekmektedir.

j) Yabancı istekliler için Türkiye de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye de tebligat için adres beyanı vermeleri gerekmektedir. Yabancı isteklilerin sunacakları her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

10) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde, ihale saatine kadar Fen İşleri Müdürlüğüne müracaat ermeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

11) Söz konusu ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olup, istenen bütün belge ve bilgilerin (teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler güncel olmalıdır. İstekliler tekliflerini, ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

12) Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

13) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

3726/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Tarsus Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Tarsus Belediyesine ait Aşağıda listesi çıkarılan muhammen bedelleri ile geçici teminat miktarları, belirtilen 8 adet Taşınmazlar 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/A maddesine göre Kapalı zarf usulü ile İhale yoluyla satılacaktır.

2 - İhale 3’üncü maddede yazılı listedeki tarih ve saatlerde T.Zahit Mah. Kasım Gülek Cad. Belediye Tesisleri içerisindeki idari binadaki Encümen salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - Satışı yapılacak gayrimenkullerin listesi aşağıdadır.

 

S.No

Mahallesi

Ada Parsel

Niteliği

Alanı m2 Hisse

Blok/ Bağ. Bölüm

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale

Tarihi

İhale Saati

1

M.Paşa

3637/2

187 nolu Sevkiyatçı

32881 - 1/60

A – 7

160.000,00

4.800,00

23/05/2012

11.00

2

M.Paşa

3637/2

189 nolu Sevkiyatçı

32881 - 1/60

A – 9

160.000,00

4.800,00

23/05/2012

11.05

3

M.Paşa

3637/2

176 nolu Sevkiyatçı

32881 - 1/60

D – 6

160.000,00

4.800,00

23/05/2012

11.10

4

M.Paşa

3637/2

177 nolu Sevkiyatçı

32881 - 1/60

D – 7

160.000,00

4.800,00

23/05/2012

11.15

5

M.Paşa

3637/2

161 nolu Sevkiyatçı

32881 - 1/60

E – 1

170.000,00

5.100,00

23/05/2012

11.20

6

M.Paşa

3637/2

163 nolu Sevkiyatçı

32881 - 1/60

E – 3

160.000,00

4.800,00

23/05/2012

11.25

7

M.Paşa

3637/2

166 nolu Sevkiyatçı

32881 - 1/60

E – 6

160.000,00

4.800,00

23/05/2012

11.30

8

M.Paşa

3637/2

155 nolu Sevkiyatçı

32881 - 1/60

F – 5

160.000,00

4.800,00

23/05/2012

11.35

 

4 - Satışı yapılacak olan Taşınmazların tahmin edilen muhammen bedelleri ve Geçici teminatları yukarıdaki listede belirtilmiş olup; İhaleye girecek isteklilerden Geçici teminatı nakit olarak yatıracak olanlar geçici teminatlarını Belediye Gelir Yöneticiliği veznesine ihalenin yapılacağı gün ve saat 09:00’dan önce yatırması ve vezneden alınacak makbuzun teklif mektubu ile birlikte dış zarfa koymaları gerekmektedir. Banka teminat mektubu olarak verilecek geçici teminat, Banka Bölge veya Genel Müdürlükçe teyitli ve süresiz olacaktır,

5 - Bu ihale ile ilgili şartnameler (Her Bağımsız Bölüm için) 200,00-TL karşılığında Belediye Mali Hizmetler Müd. Gelir Yöneticiliğinden temin edilebilir. Ayrıca; Bedelsiz olarak Belediye Mali Hizmetler Müd. Gelir Yöneticiliğinde incelenebilir.

İhaleye katılmak için Şartname satın alınması mecburidir.

6 - Bu ihaleye katılmak isteyenlerin;

a-) Hangi Taşınmazın ihalesine katılmak istediğini belirten dilekçe,

b-) Kanuni İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti,

c-) İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişi adına Tarsus Belediyesine borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazısı,

d-) Şartname alındı makbuzu,

e-) Geçici teminat makbuzu, (Banka teminat mektubu alınacaksa Bölge veya Genel Müdürlükçe teyit alınacaktır)

f-)  İhaleye katılacak isteklinin noter tasdikli imza sirküsü,

g-) İstekli adına vekâleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri belgelerini vermek zorunludur.

h-) Teklif mektubu,

ı-) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi, (Noterden tasdikli olacak)

i-) Tüzelkişi ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, Ticaret Odasına kayıt belgesiyle şirket imza sirkülerini, dernek veya vakıf ise taşınmaz mal kiralama yetkisini gösterir genel kurul kararı ile teklifte bulunacak kimselerin yetki belgesinin noter onaylı suretini ibraz etmek zorundadır.

7 - Faks ve posta yoluyla yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

3652/1-1

—— • ——

SAFKAN ARAP TAYI SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemiz yetiştirmesi 52 baş Safkan Arap Tayı açık arttırma usulüyle teker teker satılacaktır.

2 - İhale 26.06.2012 günü saat 13.00’da İşletmemiz Atçılık Tesisleri’nde Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3 - Geçici teminat tay başına 5.000,00.-TL. dir.

4 - İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgâhı olması ve kimliğini ibraz etmesi.

b) Bu işe ait geçici teminat vermesi

c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerini ve imza sirkülerini vermesi.

d) Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması.

6 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi değildir. İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

ADRES:

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü

Karacabey-İzmir Karayolu Üzeri 9. Km.  Karacabey/BURSA

Tel    : 0224 689 64 75

Faks : 0224 689 64 96

3727/1-1


TERMİNAL KOMPLEKS ARSASI (ÖZEL), MÜTEMMİM CÜZLERİ İLE BİRLİKTE SATILACAKTIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait, Şeker Mahallesi 4623 ada, 7 parsel ve K34b24d1d pafta, 56.529,54 m2 yüzölçümlü Terminal kompleks arsası (özel), mütemmim cüzleri ile birlikte (mevcut idare binası, otopark vs.), 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır.

1 - İhale 23.05.2012 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

a) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu.

b) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuzun veya Banka Teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

c) Gerçek kişilerde Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri ve diğer adres belgesi, Tüzel kişilerde ise bağlı bulundukları oda kaydı.

d) Noter tasdikli imza sirküleri.

e) Şartname bedeli 50,00.TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi

f) 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 23.05.2012 Çarşamba günü saat 11.00’a kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

M2

Muhammen Bed. TL

Geç. Tem.

Açıklama

Şeker Mah.

K34b24d1d

4623

7

56.529,54

53.000.000,00,-TL

1.590.000,00-TL

Terminal Kompleks Alanı (özel) Arsa

3762/1-1