9 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28287

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA/ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4- ADET DOĞAL YER ALTI DEPOSUNUN MODERNİZE EDİLMESİ İLE BUNLARA BAĞLI “İDARE VE PAKETLEME BİNASININ”, YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNE  GÖRE -20- YILLIĞINA İŞLETMEK ÜZERE KİRAYA VERİLECEKTİR

Kütahya Belediyesinden:


FUEL OİL VE MOTORİN TANKLARI SEVİYE ÖLÇÜM SİSTEMİ KURULUMU YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K. Ç. Santralı İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET ALIM (TEİAŞ 12. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDAKİ ÇİFT DEVRE GAZİANTEP 2-NARLI E.İ.

HATLARINDA İZOLATÖR DEĞİŞTİRME VE KISMİ İLETKEN YENİLEME İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

İzmir İli Selçuk Belediye Başkanlığından:


TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN, İHTİYACI OLAN 1- MALATYA–TATVAN ARASI TMİ SİSTEMİ VE İSTASYON ÜNİTELERİ İÇİN HAT FİLİTRE KARTI 42 ADET VE YÜKSEK VOLTAJ KORUMASI 84 ADET MALZEME 2-FLAŞÖRLÜ GEÇİTLERİN BARİYERLİ HALE GETİRİLMESİ İÇİN 50 ADET HEMZEMİN GEÇİT BARİYER SÜRÜCÜSÜ VE 40 ADET IŞIKLI VE SESLİ

HEMZEMİN GEÇİT KORUMA TERTİBATI MALZEME ALIMI İŞİ,

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden:


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Toprak Center Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından:


MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikasından:


30 ADET MÖLLER VALF KLEPE VE 30 ADET MÖLLER VALF FLAŞLARININ TEKNİK ŞARTNAME VE RESME GÖRE İMALATI VE EÜAŞ’A TESLİMİ

İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TERMAL TESİS KİRAYA VERİLECEKTİR

Sandıklı Belediye Başkanlığından:


CURUF ÇIKARICI PALETİ İMALATI VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


10 ADET MUHTELİF POMPA TEMİNİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


ŞENYURT-MARDİN ARASI 2540 ADET YOL YENİLEMEDEN ÇIKAN ÇERÇEVELERİNİN VAGONLARA İSTİFLİ ŞEKİLDE YÜKLENMESİ VEYÜKLENEN ÇERÇEVELERİN İSTİFLİ ŞEKİLDE YERİNE BOŞALTILMASI İHALESİ YAPILACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK KONVEYÖR HABERLEŞME VE ACİL İKAZ SİSTEMİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


2 KALEM LABORATUAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


TRAFO MERKEZLERİ İŞLETME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

                                                                                              KAYSERİ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA/ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1- a) Satışa esas bedeli en az 354,71 TL ile en çok 70.354,29 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 35,47 TL , en çok 7.035,42 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri , satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 20 Grup muhtelif eşya (Tekstil iğnesi, Oto teyp başlığı, Fotokopi makinası, Faks, Sigara dolum aparatı, Forktift, Müzik seti vs.) ; açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 15/05/2012 tarihinde saat 09:30' da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 14/05/2012 tarih 16.00 ' ya kadar TASİŞ Ergazi Tesisleri Hava Durağı Şaşmaz Mevkii Türkkuşu yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı ( 10,00 TL KDV dahil ) Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ve Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

BİLGİ İÇİN: Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü (0) (0312)-(245 24 32 /201-202)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

3720/1-1


4- ADET DOĞAL YER ALTI DEPOSUNUN MODERNİZE EDİLMESİ İLE BUNLARA BAĞLI “İDARE VE PAKETLEME BİNASININ”, YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNE  GÖRE -20- YILLIĞINA İŞLETMEK ÜZERE KİRAYA VERİLECEKTİR

Kütahya Belediyesinden:

1. Mülkiyeti Belediyemize ait, Çalca Mahallesi, 5 pafta, 2508 parsel (Kırgıllı yolu üzeri) bulunan Kütahya Belediyesi tarafından açılan -4- adet Doğal Yer Altı Deposunun modernize edilmesi ile bunlara bağlı “İdare ve Paketleme Binasının”, Yap-İşlet-Devret modeline göre -20- yıllığına işletmek üzere, ekli şartnamede belirtilen hususlar dahilinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a.maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ihaleye konulmuştur.

2. İhale 22.05.2012 Salı günü saat 14.30' da Belediyemizde toplanacak Encümen huzurunda yapılacaktır.

3. Arttırıma konu olan aylık muhammen bedeli: 950,00.-TL. dir. (sözleşme imzalanma tarihinden itibaren -1- yıl geçerli olup, diğer yılların kira bedeli ÜFE -bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı- oranında arttırılacaktır.)

İhaleye katılacak olanlar :

i. Geçici Teminat olarak :3.420,00.- TL. (Yer tesliminden sonra iade edilecektir.)

ii. Özel Geçici Teminat olarak :50.000,00.-TL. (İşin kesin kabulünden sonra iade edilecektir.)

iii. İhale şartname bedeli olarak :500,00.-TL. (Şartnameler ücretsiz görülebilir.) yatırılacaktır.

4. İhaleye katılacaklardan istenen belgeler (İhaleye girebilme şartları) :

(a) Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

(b) Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,

(c) İhale ilan tarihinden sonra vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi dairesinden alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,

(d) İhale ilan tarihinden sonra S.G.K. prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,

(e) İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

(f) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

(g) Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, ihale ilan tarihinden sonra alınmış noter tasdikli imza sirkülerini veya bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini,

(h) İhale şartname bedelini yatırdığına dair makbuz, Geçici Teminatını ve Özel Geçici Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (süresiz) aslı,

5. İhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Teklif Zarflarını 22.05.2012 tarihinde saat 14.30' a kadar Yazı İşleri Encümen Kalem Şefliğine teslim edecek ve ihale saatinde istekliler ile birlikte Encümen huzurunda zarflar açılacaktır. Posta, kargo, telgraf veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

• Daha fazla bilgi almak ve şartnamesini görmek isteyenlerin mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosuna müracaatları ilan olunur.

3756/1-1


FUEL OİL VE MOTORİN TANKLARI SEVİYE ÖLÇÜM SİSTEMİ KURULUMU YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K. Ç. Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İşletmemiz ihtiyacı olarak; Fuel Oil ve Motorin Tankları Seviye Ölçüm Sistemi Kurulumu yaptırılacaktır.

İHALE KAYIT NUMARASI  :  2012/33260

1-) İDARENİN                         :

a) Adresi                                    :  P.K. 47 34315 Avcılar/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks No               :  Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks : (0212) 875 91 10-13

c) Elektronik posta adresi          :  ambarli@euas.gov.tr

2-) İHALE KONUSUNUN      :

a) Niteliği                                   :  14 Adet Fuel Oil ve Motorin Tankları seviye Ölçüm Sistemi Kurulumu işi olarak; başvuru ile beraber sunulacak belgeler sözleşmenin uyulması sırasında uyulacak hususlar ve yüklenicinin yükümlülükleri, kabul işlemleri, garanti, fiyat ödeme, teslim süresi ve yeri, gecikme cezası ile diğer hususları kapsar.

b) Türü                                      :  Mal alımı.

c) Dosya No                              :  2012 / 09

d) Şartname Bedeli                    :  100,00 TL .

e) Hizmetin Teslim Yeri            :  EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü

f) İşin Süresi                              :  Sözleşmenin imzalanmasından sonra 164 takvim gününde teslim edilecektir

3-) İHALENİN                         :

a) Yapılacağı Yer                       :  EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati                       :  31/05/2012 Perşembe günü – Saat 15:00’te

4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü P.K. 47 Avcılar/ İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebileceği gibi posta yolu ile şartname bedeli İşletmemiz VakıfBank Avcılar Çarşı Şb. TR: 95000 1500 158 007 296 939 341 no’ lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

5-) İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 31/05/2012 Perşembe günü; saat 15.00’e kadar EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6-) Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

7-) Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

3686/1-1


HİZMET ALIM (TEİAŞ 12. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDAKİ ÇİFT DEVRE GAZİANTEP 2-NARLI E.İ.

HATLARINDA İZOLATÖR DEĞİŞTİRME VE KISMİ İLETKEN YENİLEME İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası*                       :  2012/51539

1 - Teşekkülün                                 :  TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. TEİAŞ 12.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü

a) Adresi                                          :  Bahaaddin Nakıpoğlu Bulv. Yavuzeli Cad. Mezarlık karşısı Fevzi Çakmak P.K. 18 27001 Ş.Kamil/G.ANTEP

b) Telefon ve faks numarası             :  0 342 329 28 28 (dh:210-211)

                                                            Faks:0 342 329 08 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  12grup.satinalma@teias.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü, miktarı                    :  Çift Devre Gaziantep 2-Narlı E.İ. Hatlarında İzolatör Değiştirme ve Kısmi İletken Yenileme, Teknik Şartnamede belirtilen miktar

b) Yapılacağı yer                              :  154 kV Gaziantep 2- Narlı, Gaziantep 2- Çimko ve Çimko-Narlı Enerji İletim Hatları

c) İşin süresi                                    :  İşbaşı tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Toplantı salonu

b) Tarihi ve saati                              :  25.05.2012 saat 14:00

4.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içeresinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) İdari Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

e) Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

f) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

g) İdari şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği teknik ve idari şartnamede düzenlenen yeterlik belgeleri ve istenen diğer belgeler.

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 17’nci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi.

j) İdari Şartnamenin 18 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

l) İdari Şartnamenin 8 inci maddesinde istenmesi halinde “yerli istekli” olunduğuna ilişkin şartnamede belirtilen belgeler.

m) Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname.

n) Teknik Şartnamesinde istenen belgeler ve istekli tarafından eklenecek teklifi destekleyen diğer doküman ve belgeler.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b), (c), (d), (l), (m) ve (n) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur

4.2- Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler

Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler :

İsteklinin teklif edeceği Toplam bedelin % 10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler.

Bu belgeler ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden teyit ettirilir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.

Ortak girişimlerde, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın ortaklarca müştereken karşılanabilir.

4.3 - Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler

4.3.1 - İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.4 - İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

4.4.1 - İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen %35 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Ticaret ve Satınalma Şefliğinde görülebilir ve/veya 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhale Şartname bedeli Grup Müdürlüğü veznesine veya TEİAŞ 12. İletim Tesis İşletme Grup Müdürlüğü adına T.Vakıflar Bankası Gaziantep Merkez şubesindeki 007285998052 nolu hesaba yatırılabilir İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı (CD’si) satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler İhale saatine kadar TEİAŞ 12. İletim Tesis İşletme Grup Müdürlüğü Muhaberat servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel Sözleşme düzenlenecektir.

9 - Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar İhaleye teklif veremezler.

3738/1-1


ARSA SATILACAKTIR

İzmir İli Selçuk Belediye Başkanlığından:

1 - İlçemiz Tarımsal Sanayi Alanında kain tapu sicilinin 103 ada, 2 nolu parselinde kayıtlı 15.000,00 m2 miktarındaki mülkiyeti Belediyemize ait müstakil arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesine göre kapalı teklif usulüyle artırma satış ihalesi yapılacaktır.

2 - İşin muhammen bedeli 2.850.000,00 TL dir.(İkimilyonsekizyüzellibin Türk Lirası'dır.)

3 - İhale 22/05/2012 saat 14.00'de Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi No: 7 adresindeki Selçuk Belediyesi Hizmet Binasının 4. Katında bulunan Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.

4 - İhale şartnamesi ve diğer evrak Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde çalışma saatleri içinde bedelsiz olarak görülebilir, ihaleye katılmak isteyen istekliler 336,30 TL (KDV dahil) şartname bedelini ödeyerek şartnameyi satın almak zorundadır.

5 - İhale kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde Başkanlık Makamınca onaylanacak veya iptal edilecektir.

6 - Onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde ihaleyi alan, ihale bedelini tamamen ve peşin olarak Selçuk Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne ödemek zorundadır.

7 - Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde arsa bedeli ödenmediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir.

8 - Satıştan mütevellit bütün vergiler (KDV hariç), resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir. (Bu ihalede KDV ödenmeyecektir.)

9 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıdaki belgeleri ihale şartnamesine uygun olarak dış zarf içinde ihale günü saat 13.45’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şefliği İhale Birimi'ne vermeleri gerekmektedir.

a) Türkiye'de tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 - Muhtarlıktan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah belgesi

2 - Noterden tasdikli imza beyannamesi,

3 - T.C. kimlik nolu nüfus cüzdan sureti(aslının ibrazı zorunludur.)

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesini ile birlikte ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (b) ve (c) deki esaslara göre temin edecekleri belgelerini vermesi.

e) Vekaleten katılması halinde, katılanın noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi

f) Selçuk Belediyesi adına alınmış (85.500,00 TL) tutarında geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu (2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olacak)

g) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

h) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

10 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretleri ile birlikte teklif mektuplarını da içeren kapalı dış zarflarını en geç ihale günü saat 13.45’e kadar, ihalenin yapılacağı adresteki Mali Hizmetler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şefliği İhale Birimi’ne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler dikkate alınmayacaktır.

11 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

13 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

Not: Bu işle ilgili olarak daha önce; 19.04.2012 tarihli Resmi Gazete'de, 18/20.04.2012 tarihli Yeniasır Gazetesi ve 19.04.2012 tarihli Posta gazetesinde yayınlanan ilanlar geçersizdir.

3729/1-1

—— • ——

TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN, İHTİYACI OLAN 1- MALATYA–TATVAN ARASI TMİ SİSTEMİ VE İSTASYON ÜNİTELERİ İÇİN HAT FİLİTRE KARTI 42 ADET VE YÜKSEK VOLTAJ KORUMASI 84 ADET MALZEME 2-FLAŞÖRLÜ GEÇİTLERİN BARİYERLİ HALE GETİRİLMESİ İÇİN 50 ADET HEMZEMİN GEÇİT BARİYER SÜRÜCÜSÜ VE 40 ADET IŞIKLI VE SESLİ

HEMZEMİN GEÇİT KORUMA TERTİBATI MALZEME ALIMI İŞİ,

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden:

1 - İdarenin:

İhale Kayıt No                        :  2012/55120

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA

b) Telefon Numarası               :  0 422 2124800/4118

c) Faks Numarası                   :  0 422 2124816

c) Elektronik Posta Adresi      :  5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tesisler Müdürlüğünün ihtiyacı olan 1 Malatya –Tatvan arası TMİ Sistemi ve istasyon üniteleri için hat filitre kartı 42 adet ve Yüksek voltaj koruması 84 adet malzeme 2 Flaşörlü geçitlerin bariyerli hale getirilmesi için 50 adet hemzemin geçit bariyer sürücüsüve 40 adet ışıklı ve sesli hemzemin geçit koruma tertibatı malzeme alımı işi

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin; TCDD.5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Bürosuna; 21/05/2012 Tarih, saat : 14.00’a kadar verilmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil: 50,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3730/1-1


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Toprak Center Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından:

                                                                                                               DOSYA NO: 2002/7

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme borçlusundan, borçlarından dolayı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (“6183 sayılı Kanun”) hükümleri uyarınca haczedilen gayrimenkullerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 26/04/2012 tarih ve 2012/124 sayılı kararı ile oluşturulan “Toprak Center Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

BORÇLU

Toprak İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

Fon Kurulunun 26/04/2012 tarih ve 2012/124 sayılı kararı ile oluşturulan Toprak Center Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; borçlunun borcundan dolayı 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca haczedilen; İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Abbasağa Mahallesi, 336 ada, 14 parsel, 614,75 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz ile İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Abbasağa Mahallesi, 336 ada, 31 parsel, 7.088 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazdan oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

"Toprak Center Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 127.000.000.-(yüzyirmiyedimilyon) TL’dir.

TEMİNAT

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesi nezdindeki IBAN: TR63 0001 5001 5800 7294 3682 53 no.lu TL hesabına 12.700.000.-(Onikimilyonyediyüzbin) TL teminatın “Toprak Center Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış ABD Doları cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu, cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de kabul edilecektir.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 28/05/2012 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 29/05/2012 tarihinde saat 14.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.

KATILIM ŞARTLARI

1. “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler ihale sürecine katılamazlar.

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine katılamazlar.

3. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İNCELEME

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkezi Şubesi nezdindeki IBAN: TR58 0001 5001 5800 7294 3682 46 no.lu TL hesabına “Toprak Center Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile 2.000.- (ikibin) TL yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İHALE USULÜ

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin olarak TL cinsinden verilecektir.

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 01/06/2012 tarihinde saat 14.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

HAK VE MÜKELLEFİYETLER

“İhaleyi Kazanan”a yüklenecek olan mükellefiyetler “Şartname”de düzenlenmiştir.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçlar ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde TL cinsinden peşin olarak ödenecektir.

2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.

3 - “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.

4 - "Toprak Center Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 25/05/2012 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.

5 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.

 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Toprak Center Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

Satış Komisyonu

Büyükdere Cad. No: 143

34394 Esentepe – İstanbul

Tel : 0 212 340 20 57

Fax: 0 212 288 49 63

3771/1-1


MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikasından:

Sıvı ve Gres Madeni Yağ alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                                        :  2012/53683

1. İdarenin

a) Adresi                                                :  Adana Yolu Üzeri 9. Km Ereğli/KONYA

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  332 7345930-36 - 332 7345938

c) Elektronik Posta Adresi                     :  eregliseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                         :

2. İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :  Muhtelif cins ve miktarlarda 13.222,5 kg (Ek listede verilmiştir)

b) Teslim Yeri                                        :  Ereğli Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                                      :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 45 takvim günü içinde tek partide.

3. İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                   :  Ereğli Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve Saati                                    :  22.05.2012 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter onaylı imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. ve 4.1.2. bentlerde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Sanayi sicil belgesi, Meslek odası tarafından düzenlenen kapasite raporu ve İmalatçı yeterlilik belgesi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

7.1. İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve kdv dahil 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar:

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

Ek: (Madde 2.a)

 

No:

Ürün Adı

Miktarı(kg)

1-

Hydro Oil – HD 68

540

2-

Türbin Yağı 68

1.260

3-

 Süper Gres MP-2

240

4-

Diesel Castrol 20 W 50

64

5-

Süper Gres EP-2

800

6-

ATF 2

17,5

7-

Spesiyal SAE 30

1.080

8-

Üniversal Keban EP 85 W 140

1.480

9-

HYDRO OİL – HD 46

64

10-

HYDRO OİL- HD 46

540

11-

Sanayi Dişli Yağı M 320 GRAVİS

3.145

12-

Kauçuklu Gres

32

13-

Kompresör Yağı 68

360

14-

Hidrolik Yağı HD 46

3.600

 

Toplam kg:

13.222,5

3692/1-1


30 ADET MÖLLER VALF KLEPE VE 30 ADET MÖLLER VALF FLAŞLARININ TEKNİK ŞARTNAME VE RESME GÖRE İMALATI VE EÜAŞ’A TESLİMİ

İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İHALE KAYIT NUMARASI  :  2012/52770

1 - Teşekkülün;

a) Adresi                                    :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K: 8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0–274–248 56 60 (Pbx) Fax: 0–274–248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin: a)

 

Sıra No

Malzeme Adı

Resim No

Miktarı

1

Möller valf klape

258/167

30 adet

2

Möller valf flaş

258/039

30 adet

 

b) Teslim Yeri                           :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

c) Teslim Süresi                         :  Sözleşmenin İmzalanmasına Müteakip 75 (yetmiş beş) Takvim günüdür.

d) Dosya No                              :  Ticaret 2012/40

e) İhale Usulü                            :  Açık İhale

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                       :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA

b) İhale Tarihi ve Saati               :  05.06.2012 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:                                                                    

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), (c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58. madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli/Yüklenici EÜAŞ’a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dahil 50,-TL (Y.Elli Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

 b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi, telefon, faks numarası, vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir kaşeli ve imzalı yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 05.06.2012 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

3501/1-1


TERMAL TESİS KİRAYA VERİLECEKTİR

Sandıklı Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait, Hüdai Kaplıca İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan, 128 adet apart daireler, 20 adet Kaymakam evleri, 42 Adet Koçhisar yolu üzerinde bulunan konutlar,  6 Adet villalar, 12 Adet lüks apartlar, 8 Adet eski otele bakan odalar, 13 Adet demir kapılı tek odalar, 5 Adet çimene bakan (Kasap bitişiği) odalar, 1 Adet Köprübaşında 6 nolu oda, 6 Adet kahvehane arkasında bulunan odalar, 48 Adet Reşadiye yolu üzerindeki odalar, 35 Adet banyosuz odalar, yeni kür merkezi, Kardelen çamur banyoları, Bay Bayan saunalar ve 7 adet umumi havuzlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine istinaden sözleşme akdinden itibaren 10 (On) yıl süre ile Kapalı Teklif Usulü kiraya verilecektir.

Kira ihalesi 24.05.2012 günü saat 14:00’da Belediyemiz Encümeni huzurunda Ece Mahallesi Konak Caddesi No: 1 Sandıklı adresindeki Belediye Başkanlığı Makam Odasında yapılacaktır.

1 - İşyerinin ilk yıl kira muhammen bedeli 1.500.000 TL (Birmilyonbeşyüzbin)x10 yıl = 15.000.000 TL (Onbeşmilyon) olup, Geçici Teminatı 450.000 TL (Dörtyüzellibin TL) dir. Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz veznelerine yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte en geç 24.05.2012 günü saat 14:00’e kadar ihale komisyonuna teslim edilmesi zorunludur. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Posta ile yapılacak müracaatlarda istenilen tüm belgelerin ihale gün ve saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması zorunludur. İhale saatinden sonra gelen başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

2 - İsteklilerin hazır bulundurması gereken belgeler;

2.1 - Gerçek Kişiler için

2.1.1 - Müracaat Dilekçesi, (Kiraya verilecek tesislerin yerini bildiğine ve gördüğüne dair bilgilerde yazılacaktır.)

2.1.2 - Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

2.1.3 - Kanuni İkametgâh,(Nüfus Müdürlüğünden)

2.1.4 - Noter tasdikli imza sirküleri,

2.1.5 - Vekâleten katılanlar için Noter Tasdikli vekâletname ile vekalet edene ait imza sirküleri

2.1.6 - İsteklilerin, Belediyemiz, bağlı birimleri ve Belediyemizin ortak olduğu kuruluşlara borcu olmadığına dair belge.

2.1.7 - Geçici Teminatı ödediğine dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu

2.1.8 - İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz.

2.1.9 - İsteklinin sabıka kaydının ve ihalelerden yasaklı olmadığına dair yetkili makamlardan alacağı belgeler

2.1.10 - İsteklinin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumuna vergi ve prim borcu olmadığına dair belgeler

2.1.11 - Ortak girişim olarak katılacakların; ortakların adı ve soyadı, TC Kimlik No ve adresleri ile pilot ortağın belirtildiği ortak girişim beyanı.

2.2 - Tüzel Kişiler için

2.2.1 - Müracaat Dilekçesi, (Kiraya verilecek tesislerin yerini bildiğine ve gördüğüne dair bilgilerde yazılacaktır)

2.2.2 - Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi, İmza Sirküleri, Vekâleten katılanlar için Noter Tasdikli vekâletname ile vekalet edene ait imza sirküleri

2.2.3 - Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış, 2012 yılında düzenlenmiş şirket ortaklarının son durumunu gösterir belge

2.2.4 - 2012 yılında alınmış Oda Kayıt Belgesi,

2.2.5 - Tüzel kişiliğin ve ortaklarının Belediyemiz, bağlı birimleri ile Belediyemizin ortak olduğu kuruluşlara borcu olmadığına dair belge

2.2.6 - Geçici Teminatı yatırdığına dair ödeme makbuzu veya Geçici Teminat Mektubu

2.2.7 - İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz.

2.2.8 - Şirket yönetim kurulu üyelerinin sabıka kaydının ve istekli tüzel kişiliğin ihalelerden yasaklı olmadığına dair yetkili makamlardan alacağı belgeler

2.2.9 - İsteklinin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve sosyal güvenlik kurumuna vergi ve prim borcu olmadığına dair belgeler

2.2.10 - Ortak girişim olarak katılacakların; ortakların adı ve soyadı, TC Kimlik No, şirketler içinde Vergi Numarası ve adresleri ile pilot ortağın belirtildiği ortak girişim beyanı.

3 - İstekliler mesai saatleri içerisinde ihale şartnamesini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinden bedelsiz görüp okuyabilirler. İhaleye katılacakların İhale Şartnamesini 1.000,00TL (Bin TL) karşılığında satın almaları zorunludur.

4 - İhalelere istekli çıkmaması veya istekli çıkmasına rağmen ihalelerin yapılamaması halinde her hangi bir ilan ve tebligata gerek kalmaksızın 08/06/2012 Cuma günü aynı yer ve saatte 2. ihalesi yapılacaktır.

İlan olunur.

3740/1-1

—— • ——

CURUF ÇIKARICI PALETİ İMALATI VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

Santralımız ihtiyacı olan Curuf Çıkarıcı Paleti İmalatı ve Teslimi İşi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/55524

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Milas-Ören Karayolu 22. Km PK: 25 48201 Milas/MUĞLA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 252 558 02 90 (Dahili 1538) - 558 02 91

c) Elektronik Posta Adresi         :  info@yeas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  300 Adet Curuf Çıkarıcı Paleti temin edilecektir.

b) Teslim Yeri                           :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü ambarı.

c) İşin Süresi                             :  Malzemelerin teslim süresi, sözleşme imzalanmasından itibaren 50 (Elli) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü İhale Salonu.

b) Tarihi ve Saat                        :  31/05/2012 Saat 14:00

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisinde görülebilir ve 30,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 31/05/2012 Saat 14:00’a kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendi ve geçici 4.maddesi hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

3747/1-1

—————

10 ADET MUHTELİF POMPA TEMİNİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

Santralımız ihtiyacı olan 10 Adet Muhtelif Pompa Temini işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/53784

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Milas-Ören Karayolu 22. Km PK: 25 48201 Milas/MUĞLA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 252 558 02 90 (Dahili 1538) - 558 02 91

c) Elektronik Posta Adresi         :  info@yeas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :

 

 

Cinsi

Miktar

Debi Min. (m3/h)

Basma Yüksekliği Min. (m)

1

Tek faz paslanmaz atık su dalgıç pompa

3 adet

10

10

2

Tek faz parçalayıcı bıçaklı dalgıç pompa

2 adet

10

6

3

3 faz paslanmaz atık su dalgıç pompa

2 adet

15

30

4

3 faz parçalayıcı bıçaklı dalgıç pompa

1 adet

10

15

5

Drenaj Pompası

2 adet

50-70

15

 

b) Teslim Yeri                           :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü ambarı.

c) İşin Süresi                             :  8 Adet Dalgıç Pompası için teslim süresi sözleşme imzalanmasına müteakip 1 aydır. 2 Adet Drenaj Pompası için ise son teslim tarihi en geç 30.09.2012'dir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü İhale Salonu.

b) Tarihi ve Saat                        :  29/05/2012 Saat 14:00

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisinde görülebilir ve 30,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 29/05/2012 Saat 14:00’a kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3.maddesinin (g) bendi ve geçici 4.maddesi hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

3748/1-1

—— • ——

ŞENYURT-MARDİN ARASI 2540 ADET YOL YENİLEMEDEN ÇIKAN ÇERÇEVELERİNİN VAGONLARA İSTİFLİ ŞEKİLDE YÜKLENMESİ VEYÜKLENEN ÇERÇEVELERİN İSTİFLİ ŞEKİLDE YERİNE BOŞALTILMASI İHALESİ YAPILACAKTIR

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/55369

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Kurtuluş Mah. Atatürk Cad.01120 Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0322 4575354/4249- 0322 4531195

c) Elektronik Posta Adresi         :

2 - İhale konusu Hizmetin adı ve miktarı: Şenyurt-Mardin arası 2540 Adet Yol Yenilemeden çıkan çerçevelerinin vagonlara istifli şekilde yüklenmesi ve yüklenen çerçevelerin istifli şekilde yerine boşaltılması ihalesi.

3 - Yukarıda belirtilen Hizmetin Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 22.05.2012 günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3676/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK KONVEYÖR HABERLEŞME VE ACİL İKAZ SİSTEMİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel:0-372.252 40 00 (70 hat)Fax:0.372-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :satinalma@ taskomuru. gov. tr.

2 - İhale konusu işin nev’i               :  Malzemenin Cinsi:                                 Miktarı:

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Konveyör Haberleşme ve

Acil İkaz Sistemi                                    1 TAKIM

b) Teslim yeri                                   :  Yerli yükleniciler için: KOZLU T.İ.M.

Yabancı yükleniciler için: Sözleşmede belirtilen teslim limanı

c) Teslim tarihi                                 :  Yerli yükleniciler için : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip  idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 120 takvim günüdür.

Yabancı yükleniciler için: sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  20.06.2012 Çarşamba saat 15.00

c) Dosya no                                     :  952–TTK/ E-47

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b),  (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1: Sistemde kullanılacak tüm yeraltı üniteleri GRUP-I Metan içeren madenlerde çalışmaya uygun olacak ve bunu belgeleyen ATEX direktifine (94/9/EC) uygunluk sertifikaları teklif ile birlikte verilecektir.

2: Yerüstü kontrol odasından konveyör hatlarına kadar ve konveyör hatları boyunca kullanılacak kablolar ile kablo ek malzemeleri teklife dahil olacak ve GRUP-I Metan içeren madenlerde kullanıma uygunluk sertifikaları teklifle birlikte verilecektir.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

i) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dökümanı TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 50,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 20.06.2012 Carşamba saat 15.00 ‘e kadar TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3755/1-1


2 KALEM LABORATUAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

2 kalem Laboratuar Cihazı alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2012/57449

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Samanpazarı/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  311 26 14 – 305 25 48

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  2 kalem laboratuar cihazı alımı

1-Karıştırıcı (Granülatör)              1 adet

2-Kurutucu (Sıvı Yataklı)             1 adet

b) Teslim yeri                                   :  Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Beytepe Bürosu

c) Teslim tarihi                                 :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim günü içinde.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma Bürosu Toplantı odası.

b) Tarihi ve saati                              :  17.05.2012 Perşembe günü saat 10.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.3.1.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı doküman veya katalog veya fotoğraf veya benzeri materyaller.

4.3.1.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar.

4.3.1.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Samanpazarı/ANKARA) görülebilir ve 30.-TL karşılığı (Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına) yatırılan bedelin makbuzu ile aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, 17.05.2012 Perşembe günü saat 10.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

3733/1-1


TRAFO MERKEZLERİ İŞLETME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

                                                                               KAYSERİ

10 adet 154 Kv. Trafo Merkezleri 2 Grup halinde, (bakım ve güvenlik hariç) işletilmesi ile ilgili hizmetler, 4734 sayılı KİK 3-g maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                         :  2012/56820

1 - Teşekkülün                                 :  TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/KAYSERİ

a) Adresi                                          :  Osman Kavuncu Cad. 7. Km. No: 269

                                                            Melikgazi/KAYSERİ

b) Telefon ve faks numarası             :  0352 331 12 76 - 0352 331 12 82

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  teias11.iletim@ttmail.com

2 - İhale konusu hizmetin                

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  TMİ/13.11–1 Grup: Pınarbaşı, Sendiremeke, Sızır, Suşehri ve Şarkışla, Trafo Merkezleri.

                                                            TMİ/13.11–2 Grup: Alaca, Boğazlıyan Derinkuyu, Kalaba ve Taksan Trafo Merkezleri olmak üzere 10 adet Trafo Merkezinin 2 Grup halinde (30 Trafo İşletme Teknisyeni, 10 Trafo İşletme Mesul Teknisyeni ve 2 Grup Mühendisi toplam 42 Kişi) 3 yıl süreyle işletilmesi ile ilgili hizmet alımı.

b) Yapılacağı yer                              :  Grup Müdürlüğümüze Bağlı; Pınarbaşı, Sendiremeke, Taksan /KAYSERİ Sızır, Suşehri ve Şarkışla/SİVAS Boğazlıyan/YOZGAT Alaca/ÇORUM Derinkuyu, Kalaba/NEVŞEHİR

c) İşin süresi                                    :  İşe başlama tarihinden itibaren 3 (Üç) yıldır.

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü ihale ve toplantı salonu/Osman Kavuncu Cad. 7. Km. No: 269 Melikgazi/KAYSERİ

b) Tarihi ve saati                              :  25.05.2012 Cuma günü saat:14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdari Şartname ekindeki, standart forma uygun Teklif Mektubu.

4.1.4.İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (4.1.7.) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Teklif edilen bedelin %10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler.

4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.3. İsteklilerin teklifleri ekinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı taahhüt ettikleri İşletme Elemanları Puan Tablosunu sunacaklardır. Elemanların (Grup Mühendisi, Trafo İşletme Mesul Teknisyeni, Trafo İşletme Teknisyeni) puanlarının toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli Dört) puanı sağlaması şarttır.

4.3.2. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

4.3.2.1. İstekliler teklif edilen bedelin en az % 30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır.

4.3.2.2. İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme ve İş yönetme belgeleridir.

4.3.2.3. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 – 2008 “Gerilim seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

4.4.1. Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya,

4.4.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı; TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, Osman Kavuncu Cad. 7.km No: 269 Melikgazi/KAYSERİ (Satın Alma ve Ticaret Servisi) adresinde görülebilir ve 250,00,-TL (ikiyüzelli TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Posta yolu ile ihale dokümanı satış bedeli 260,00,-TL (ikiyüzaltmış TL) dir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Muhaberat Servisine - Osman Kavuncu Cad. 7. Km. No: 269 Melikgazi/KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre, ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir.

3749/1-1