9 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28287

YARGI İLÂNI

 


Adana 6. Mknz. P. Tüm. Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adana 6. Mknz. P. Tüm. Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:

ESAS NO              :  2011/583

KARAR NO          : 2011/559

SANIK KİMLİĞİ  :  Volkan TEKE (T.C. Kimlik Nu: 28213914426): Osman ve Merih oğlu, 08.09.1987 Tarsus doğumlu. Mersin İli Tarsus İlçesi Gülek Yenicamii Mah/Köyü nüfusuna kayıtlı. Osmaniye-Kırıklı J.Asyş. Komd.Bl.K.lığı emrinde görevli 2007-M.18 S.S. J.Astsb.Çvş.

KATILAN              :  Nevzat ÖZÇELİK (T.C.NU: 29218799490); Muhammet ve Ayşehanım oğlu, 05.11.1988-Selçuklu doğumlu, Konya/Selçuklu İlçesi Sakahane Köyü nüfusuna kayıtlı.

SUÇ                       :  Müteaddit Ast'a Müessir Fiil (10 kez)

SUÇ TARİHİ         :  16.01.2010

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 29.12.2011 tarihinde yapılan duruşmasında;

1. Sanık J.Astsb.Çvş. Volkan TEKE'nin 16.01.2010 tarihinde mağdur terhisli J.Komando Çvş. Nevzat ÖZÇELİK'e karşı asta müessir suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan As.C.K.nun 117/1. maddesi gereğince takdiren BİR AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek tayin edilen cezadan 5237 sayılı T.C.K.'nun 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak YİRMİ BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Daha önceden hapis cezasına mahkum edilmediği anlaşılan sanık hakkında, 30 güne kadar olan iş bu kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın, 5237 sayılı TCK.nun 50/1 nci maddesinde belirtilen para cezası veya tedbirlerden birine çevrilmesi, aynı Yasanın 50/3 ncü maddesi uyarınca kanunen zorunlu olduğundan, sanık hakkında tertip olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK.nun 50/1 ve 52/2 nci maddeleri uyarınca beher gün karşılığı takdiren YİRMİ (20) TL. hesabı ile adli para cezasına çevrilerek sanığın, NETİCETEN BEŞ YÜZ (500) TL.sı ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurulduğunda, hakkında hükmolunan nihai adli para cezasının sanıktan bir defada tahsili halinde sanığın, ödeme güçlüğü çekebileceği ve sosyal hayatının bundan olumsuz etkilenebileceği kanaatine varıldığından, 5237 sayılı TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, sanık hakkında tertip olunan nihai adli para cezasının sanıktan, 20 ayda ve birbirini takip eden 20 eşit taksitte ALINMASINA,

5237 sayılı TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, hükmolunan adli para cezasının veya taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, geri kalanın kendisinden bir defada tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının, aynı yasanın 52/4 ncü maddesi uyarınca hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA (huzurda bulunmayan sanığa ihtarat yapılamadı),

Sanık hakkında kanuni imkansızlık nedeniyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kuralının uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

2 - Sanık J.Astsb.Çvş. Volkan TEKE'nin 16.01.2010 tarihinde mağdur terhisli J.Komando Çvş. Recep SÜTÇÜ'ye karşı asta müessir suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan As.C.K.nun 117/1. maddesi gereğince takdiren BİR AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek tayin edilen cezadan 5237 sayılı T.C.K.'nun 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak YİRMİ BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Daha önceden hapis cezasına mahkum edilmediği anlaşılan sanık hakkında, 30 güne kadar olan iş bu kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın, 5237 sayılı TCK.nun 50/1 nci maddesinde belirtilen para cezası veya tedbirlerden birine çevrilmesi, aynı yasanın 50/3 ncü maddesi uyarınca kanunen zorunlu olduğundan, sanık hakkında tertip olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK.nun 50/1 ve 52/2 nci maddeleri uyarınca beher gün karşılığı takdiren YİRMİ (20) TL. hesabı ile adli para cezasına çevrilerek sanığın, NETİCETEN BEŞ YÜZ (500) TL.sı ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurulduğunda, hakkında hükmolunan nihai adli para cezasının sanıktan bir defada tahsili halinde sanığın, ödeme güçlüğü çekebileceği ve sosyal hayatının bundan olumsuz etkilenebileceği kanaatine varıldığından, 5237 sayılı TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, sanık hakkında tertip olunan nihai adli para cezasının sanıktan, 20 ayda ve birbirini takip eden 20 eşit taksitte ALINMASINA,

5237 sayılı TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, hükmolunan adli para cezasının veya taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, geri kalanın kendisinden bir defada tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının, aynı yasanın 52/4 ncü maddesi uyarınca hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA (huzurda bulunmayan sanığa ihtarat yapılamadı),

Sanık hakkında kanuni imkansızlık nedeniyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kuralının uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

3 - Sanık J.Astsb.Çvş. Volkan TEKE'nin 16.01.2010 tarihinde mağdur terhisli J.Komando Çvş. Sedat YILDIRIM'a karşı asta müessir suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan As.C.K.nun 117/1. maddesi gereğince takdiren BİR AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek tayin edilen cezadan 5237 sayılı T.C.K.'nun 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak YİRMİ BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Daha önceden hapis cezasına mahkum edilmediği anlaşılan sanık hakkında, 30 güne kadar olan iş bu kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın, 5237 sayılı TCK.nun 50/1 nci maddesinde belirtilen para cezası veya tedbirlerden birine çevrilmesi, aynı yasanın 50/3 ncü maddesi uyarınca kanunen zorunlu olduğundan, sanık hakkında tertip olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK.nun 50/1 ve 52/2 nci maddeleri uyarınca beher gün karşılığı takdiren YİRMİ (20) TL. hesabı ile adli para cezasına çevrilerek sanığın, NETİCETEN BEŞ YÜZ (500) TL.sı ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurulduğunda, hakkında hükmolunan nihai adli para cezasının sanıktan bir defada tahsili halinde sanığın, ödeme güçlüğü çekebileceği ve sosyal hayatının bundan olumsuz etkilenebileceği kanaatine varıldığından, 5237 sayılı TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, sanık hakkında tertip olunan nihai adli para cezasının sanıktan, 20 ayda ve birbirini takip eden 20 eşit taksitte ALINMASINA,

5237 sayılı TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, hükmolunan adli para cezasının veya taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, geri kalanın kendisinden bir defada tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının, aynı yasanın 52/4 ncü maddesi uyarınca hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA (huzurda bulunmayan sanığa ihtarat yapılamadı),

Sanık hakkında kanuni imkansızlık nedeniyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kuralının uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

4 - Sanık J.Astsb.Çvş. Volkan TEKE'nin 16.01.2010 tarihinde mağdur terhisli J.Komando Onb. Mehmet AKYÜZ'e karşı asta müessir suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan As.C.K.nun 117/1. maddesi gereğince takdiren BİR AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek tayin edilen cezadan 5237 sayılı T.C.K.'nun 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak YİRMİ BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Daha önceden hapis cezasına mahkum edilmediği anlaşılan sanık hakkında, 30 güne kadar olan iş bu kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın, 5237 sayılı TCK.nun 50/1 nci maddesinde belirtilen para cezası veya tedbirlerden birine çevrilmesi, aynı yasanın 50/3 ncü maddesi uyarınca kanunen zorunlu olduğundan, sanık hakkında tertip olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK.nun 50/1 ve 52/2 nci maddeleri uyarınca beher gün karşılığı takdiren YİRMİ (20) TL. hesabı ile adli para cezasına çevrilerek sanığın, NETİCETEN BEŞ YÜZ (500) TL.sı ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurulduğunda, hakkında hükmolunan nihai adli para cezasının sanıktan bir defada tahsili halinde sanığın, ödeme güçlüğü çekebileceği ve sosyal hayatının bundan olumsuz etkilenebileceği kanaatine varıldığından, 5237 sayılı TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, sanık hakkında tertip olunan nihai adli para cezasının sanıktan, 20 ayda ve birbirini takip eden 20 eşit taksitte ALINMASINA,

5237 sayılı TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, hükmolunan adli para cezasının veya taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi, halinde, geri kalanın kendisinden bir defada tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının, aynı yasanın 52/4 ncü maddesi uyarınca hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA (huzurda bulunmayan sanığa ihtarat yapılamadı),

Sanık hakkında kanuni imkansızlık nedeniyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kuralının uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

5 - Sanık J.Astsb.Çvş. Volkan TEKE'nin 16.01.2010 tarihinde mağdur terhisli J.Komando Onb. Anıl YUDAR'a karşı asta müessir suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan As.C.K.nun 117/1. maddesi gereğince takdiren BİR AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek tayin edilen cezadan 5237 sayılı T.C.K.'nun 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak YİRMİ BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Daha önceden hapis cezasına mahkum edilmediği anlaşılan sanık hakkında, 30 güne kadar olan iş bu kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın, 5237 sayılı TCK.nun 50/1 nci maddesinde belirtilen para cezası veya tedbirlerden birine çevrilmesi, aynı yasanın 50/3 ncü maddesi uyarınca kanunen zorunlu olduğundan, sanık hakkında tertip olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK.nun 50/1 ve 52/2 nci maddeleri uyarınca beher gün karşılığı takdiren YİRMİ (20) TL. hesabı ile adli para cezasına çevrilerek sanığın, NETİCETEN BEŞ YÜZ (500) TL.sı ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurulduğunda, hakkında hükmolunan nihai adli para cezasının sanıktan bir defada tahsili halinde sanığın, ödeme güçlüğü çekebileceği ve sosyal hayatının bundan olumsuz etkilenebileceği kanaatine varıldığından, 5237 sayılı TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, sanık hakkında tertip olunan nihai adli para cezasının sanıktan, 20 ayda ve birbirini takip eden 20 eşit taksitte ALINMASINA,

5237 sayılı TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, hükmolunan adli para cezasının veya taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, geri kalanın kendisinden bir defada tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının, aynı yasanın 52/4 ncü maddesi uyarınca hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA (huzurda bulunmayan sanığa ihtarat yapılamadı),

Sanık hakkında kanuni imkansızlık nedeniyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kuralının uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

6 - Sanık J.Astsb.Çvş. Volkan TEKE'nin 16.01.2010 tarihinde mağdur terhisli J.Komando Onb. Ersin ÖZTÜRK'e karşı asta müessir suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan As.C.K.nun 117/1. maddesi gereğince takdiren BİR AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek tayin edilen cezadan 5237 sayılı T.C.K.'nun 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak YİRMİ BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Daha önceden hapis cezasına mahkum edilmediği anlaşılan sanık hakkında, 30 güne kadar olan iş bu kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın, 5237 sayılı TCK.nun 50/1 nci maddesinde belirtilen para cezası veya tedbirlerden birine çevrilmesi, aynı yasanın 50/3 ncü maddesi uyarınca kanunen zorunlu olduğundan, sanık hakkında tertip olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK.nun 50/1 ve 52/2 nci maddeleri uyarınca beher gün karşılığı takdiren YİRMİ (20) TL. hesabı ile adli para cezasına çevrilerek sanığın, NETİCETEN BEŞ YÜZ (500) TL.sı ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurulduğunda, hakkında hükmolunan nihai adli para cezasının sanıktan bir defada tahsili halinde sanığın, ödeme güçlüğü çekebileceği ve sosyal hayatının bundan olumsuz etkilenebileceği kanaatine varıldığından, 5237 sayılı TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, sanık hakkında tertip olunan nihai adli para cezasının sanıktan, 20 ayda ve birbirini takip eden 20 eşit taksitte ALINMASINA,

5237 sayılı TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, hükmolunan adli para cezasının veya taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, geri kalanın kendisinden bir defada tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının, aynı yasanın 52/4 ncü maddesi uyarınca hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA (huzurda bulunmayan sanığa ihtarat yapılamadı),

Sanık hakkında kanuni imkansızlık nedeniyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kuralının uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

7 - Sanık J.Astsb.Çvş. Volkan TEKE'nin 16.01.2010 tarihinde mağdur terhisli J.Komando Onb. İsmet ŞAHİN'e karşı asta müessir suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan As.C.K.nun 117/1. maddesi gereğince takdiren BİR AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek tayin edilen cezadan 5237 sayılı T.C.K.'nun 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak YİRMİ BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Daha önceden hapis cezasına mahkum edilmediği anlaşılan sanık hakkında, 30 güne kadar olan iş bu kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın, 5237 sayılı TCK.nun 50/1 nci maddesinde belirtilen para cezası veya tedbirlerden birine çevrilmesi, aynı yasanın 50/3 ncü maddesi uyarınca kanunen zorunlu olduğundan, sanık hakkında tertip olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK.nun 50/1 ve 52/2 nci maddeleri uyarınca beher gün karşılığı takdiren YİRMİ (20) TL. hesabı ile adli para cezasına çevrilerek sanığın, NETİCETEN BEŞ YÜZ (500) TL.sı ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurulduğunda, hakkında hükmolunan nihai adli para cezasının sanıktan bir defada tahsili halinde sanığın, ödeme güçlüğü çekebileceği ve sosyal hayatının bundan olumsuz etkilenebileceği kanaatine varıldığından, 5237 sayılı TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, sanık hakkında tertip olunan nihai adli para cezasının sanıktan, 20 ayda ve birbirini takip eden 20 eşit taksitte ALINMASINA,

5237 sayılı TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, hükmolunan adli para cezasının veya taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, geri kalanın kendisinden bir defada tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının, aynı yasanın 52/4 ncü maddesi uyarınca hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA (huzurda bulunmayan sanığa ihtarat yapılamadı),

Sanık hakkında kanuni imkansızlık nedeniyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kuralının uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

8 - Sanık J.Astsb.Çvş. Volkan TEKE'nin 16.01.2010 tarihinde mağdur terhisli J.Komando Onb. İhsan ÇAÇAN'a karşı asta müessir suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan As.C.K.nun 117/1. maddesi gereğince takdiren BİR AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek tayin edilen cezadan 5237 sayılı T.C.K.'nun 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak YİRMİ BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Daha önceden hapis cezasına mahkum edilmediği anlaşılan sanık hakkında, 30 güne kadar olan iş bu kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın, 5237 sayılı TCK.nun 50/1 nci maddesinde belirtilen para cezası veya tedbirlerden birine çevrilmesi, aynı yasanın 50/3 ncü maddesi uyarınca kanunen zorunlu olduğundan, sanık hakkında tertip olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK.nun 50/1 ve 52/2 nci maddeleri uyarınca beher gün karşılığı takdiren YİRMİ (20) TL. hesabı ile adli para cezasına çevrilerek sanığın, NETİCETEN BEŞ YÜZ (500) TL.sı ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurulduğunda, hakkında hükmolunan nihai adli para cezasının sanıktan bir defada tahsili halinde sanığın, ödeme güçlüğü çekebileceği ve sosyal hayatının bundan olumsuz etkilenebileceği kanaatine varıldığından, 5237 sayılı TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, sanık hakkında tertip olunan nihai adli para cezasının sanıktan, 20 ayda ve birbirini takip eden 20 eşit taksitte ALINMASINA,

5237 sayılı TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, hükmolunan adli para cezasının veya taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, geri kalanın kendisinden bir defada tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının, aynı yasanın 52/4 ncü maddesi uyarınca hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA (huzurda bulunmayan sanığa ihtarat yapılamadı),

Sanık hakkında kanuni imkansızlık nedeniyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kuralının uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

9 - Sanık J.Astsb.Çvş. Volkan TEKE'nin 16.01.2010 tarihinde mağdur terhisli J.Komando Onb. Ali DURUKANLICA'ya karşı asta müessir suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan As.C.K.nun 117/1. maddesi gereğince takdiren BİR AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek tayin edilen cezadan 5237 sayılı T.C.K.'nun 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak YİRMİ BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Daha önceden hapis cezasına mahkum edilmediği anlaşılan sanık hakkında, 30 güne kadar olan iş bu kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın, 5237 sayılı TCK.nun 50/1 nci maddesinde belirtilen para cezası veya tedbirlerden birine çevrilmesi, aynı yasanın 50/3 ncü maddesi uyarınca kanunen zorunlu olduğundan, sanık hakkında tertip olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK.nun 50/1 ve 52/2 nci maddeleri uyarınca beher gün karşılığı takdiren YİRMİ (20) TL. hesabı ile adli para cezasına çevrilerek sanığın, NETİCETEN BEŞ YÜZ (500) TL.sı ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurulduğunda, hakkında hükmolunan nihai adli para cezasının sanıktan bir defada tahsili halinde sanığın, ödeme güçlüğü çekebileceği ve sosyal hayatının bundan olumsuz etkilenebileceği kanaatine varıldığından, 5237 sayılı TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, sanık hakkında tertip olunan nihai adli para cezasının sanıktan, 20 ayda ve birbirini takip eden 20 eşit taksitte ALINMASINA,

5237 sayılı TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, hükmolunan adli para cezasının veya taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, geri kalanın kendisinden bir defada tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının, aynı yasanın 52/4 ncü maddesi uyarınca hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA (huzurda bulunmayan sanığa ihtarat yapılamadı),

Sanık hakkında kanuni imkansızlık nedeniyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kuralının uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

10 - Sanık J.Astsb.Çvş. Volkan TEKE'nin 16.01.2010 tarihinde mağdur terhisli J.Komando Onb. Nuh ÇAKIR'a karşı asta müessir suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan As.C.K.nun 117/1. maddesi gereğince takdiren BİR AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek tayin edilen cezadan 5237 sayılı T.C.K.'nun 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak YİRMİ BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Daha önceden hapis cezasına mahkum edilmediği anlaşılan sanık hakkında, 30 güne kadar olan iş bu kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın, 5237 sayılı TCK.nun 50/1 nci maddesinde belirtilen para cezası veya tedbirlerden birine çevrilmesi, aynı yasanın 50/3 ncü maddesi uyarınca kanunen zorunlu olduğundan, sanık hakkında tertip olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK.nun 50/1 ve 52/2 nci maddeleri uyarınca beher gün karşılığı takdiren YİRMİ (20) TL. hesabı ile adli para cezasına çevrilerek sanığın, NETİCETEN BEŞ YÜZ (500) TL.sı ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurulduğunda, hakkında hükmolunan nihai adli para cezasının sanıktan bir defada tahsili halinde sanığın, ödeme güçlüğü çekebileceği ve sosyal hayatının bundan olumsuz etkilenebileceği kanaatine varıldığından, 5237 sayılı TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, sanık hakkında tertip olunan nihai adli para cezasının sanıktan, 20 ayda ve birbirini takip eden 20 eşit taksitte ALINMASINA,

5237 sayılı TCK.nun 52/4 ncü maddesi uyarınca, hükmolunan adli para cezasının veya taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde, geri kalanın kendisinden bir defada tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının, aynı yasanın 52/4 ncü maddesi uyarınca hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA (huzurda bulunmayan sanığa ihtarat yapılamadı),

Sanık hakkında kanuni imkansızlık nedeniyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kuralının uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

Askeri Savcılığın talebine uygun SANIĞIN VE KATILANLARIN YOKLUKLARINDA karar verildi. Bu karara karşı 353 sayılı kanunun 195-196 nci maddeleri gereğince kararın sanığa, katılana, Askeri Savcıya ve komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 353 sayılı kanunun 209 ncu maddesi uyarınca 1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe ile Askeri Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu.

Yukarıda yazılı kararın katılan Nevzat ÖZÇELİK'in adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

3558/1-1