31 Mart 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28250

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

6220384873 vergi numaralı Göynek Tekstil Turizm Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. firması için Müdürlüğümüzce verilen 13.03.2008 tarihli, 65 sayılı dahilde işleme izinleri kapsamında geçici ithalatı yapılan Müdürlüğümüzce tescilli 15.05.2008 tarihli, 08070300IM000430 sayılı gümrük giriş beyannamesi muhteviyatı eşyalar, verilen 6 ay süre içerisinde taahhüt edildiği şekilde izin bitim tarihi olan 15.11.2008 tarihine kadar yurtdışı edilmediğinden Müdürlüğümüzce düzenlenen 19.03.2012 tarihli, 117-580 sayılı ödeme emrimiz adı geçen firmaya adres yetersizliğinden tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebligat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

2616/1/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

6220384873 vergi numaralı Göynek Tekstil Turizm Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. firması için Müdürlüğümüzce verilen 12.08.2008 tarihli, 95 sayılı dahilde işleme izinleri kapsamında geçici ithalatı yapılan Müdürlüğümüzce tescilli 12.08.2008 tarihli, 08070300IM000741 sayılı gümrük giriş beyannamesi muhteviyatı eşyalar, verilen 6 ay süre içerisinde taahhüt edildiği şekilde izin bitim tarihi olan 12.02.2009 tarihine kadar kadar yurtdışı edilmediğinden Müdürlüğümüzce düzenlenen 19.03.2012 tarihli, 118-581 sayılı ödeme emrimiz adı geçen firmaya adres yetersizliğinden tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebligat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

2616/2/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

6220384873 vergi numaralı Göynek Tekstil Turizm Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. firması için Müdürlüğümüzce verilen 29.05.2008 tarihli, 73 sayılı dahilde işleme izinleri kapsamında geçici ithalatı yapılan Müdürlüğümüzce tescilli 29.05.2008 tarihli, 08070300IM000470 sayılı gümrük giriş beyannamesi muhteviyatı eşyalar, verilen 6 ay süre içerisinde taahhüt edildiği şekilde izin bitim tarihi olan 13.09.2008 tarihine kadar kadar yurtdışı edilmediğinden Müdürlüğümüzce düzenlenen 19.03.2012 tarihli, 115-578 sayılı ödeme emrimiz adı geçen firmaya adres yetersizliğinden tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebligat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

2616/3/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

6220384873 vergi numaralı Göynek Tekstil Turizm Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. firması için Müdürlüğümüzce verilen 13.03.2008 tarihli, 38 sayılı dahilde işleme izinleri kapsamında geçici ithalatı yapılan Müdürlüğümüzce tescilli 13.03.2008 tarihli, 08070300IM000222 sayılı gümrük giriş beyannamesi muhteviyatı eşyalar, verilen 6 ay süre içerisinde taahhüt edildiği şekilde izin bitim tarihi olan 13.09.2008 tarihine kadar kadar yurtdışı edilmediğinden Müdürlüğümüzce düzenlenen 19.03.2012 tarihli, 116-579 sayılı ödeme emrimiz adı geçen firmaya adres yetersizliğinden tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebligat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

2616/4/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Nafiz Yürekli Eğitim Vakfı, İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 6/10/2011 tarihinde kesinleşen 22/6/2011 tarih ve E: 2009/374, K: 2011/155 sayılı kararına istinaden dağıtılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

2692/1-1


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

DÜZELTME İLANI

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda; başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 4128 sayılı Kanunla düzenlemeler yapılan 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin “Başvurunun Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir.

Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20 nci maddesi gereğince; başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli yapılacaktır.

COĞRAFİ İŞARET

Başvuru Tarihi                    :  04.03.2011

Başvuru No                         :  C2011/022

Coğrafi İşaretin Türü           :  Menşe Adı

Başvuru Sahibi                    :  Kurukahveci Mehmet Efendi Mahdumları Ahmet Rıza Kurukahveci ve Ortakları Adi Komandit Şirketi

Başvuru Sahibinin Adresi   :  Tahmis Sokak No:66 Eminönü İstanbul

Ürünün Adı                         :  Kahve

Coğrafi İşaretin Adı            :  Türk Kahvesi

Coğrafi Sınırları                  :  Türkiye

Kullanım Biçimi                  :  Markalama

Türk Kahvesi’nin Tanımı:

a. Türk Kahvesi, Türkler tarafından icat edilen kahve hazırlama ve pişirme metodunun adıdır. Kendine özgü tadı, köpüğü, kokusu, pişirilişi ve ikramı vardır. Bunun sonucunda da kendine özgü bir kimliği ve geleneği içeren “Türk Kahvesi” kültürü ortaya çıkmıştır.

b. Önceleri Arap Yarımadası'nda kahve meyvesinin kaynatılması ile elde edilen içecek, bu yepyeni hazırlama ve pişirme metoduyla gerçek kahve lezzetine ve doğal rayiha ve nefasetine kavuşmuştur. Kahve ile Türkler sayesinde tanışan Avrupa; uzun yıllar kahveyi, Türk kahvesi olarak bu yöntemle hazırlayıp tüketmiştir.

c. Brezilya ve Orta Amerika menşeili, arabica türü, yüksek kaliteli kahve çekirdeklerinden harmanlanan ve kavrulan Türk Kahvesi, çok ince öğütülür. Bir cezve yardımıyla su ve isteğe göre şeker ilave edilerek pişirilir. Küçük fincanlarla servis yapılır. İçilmeden önce telvesinin dibe çökmesi için kısa bir süre beklenir.

d.                Diğer hazırlama metotlarından farklı olarak, Türk metodunda kahvenin kaynama noktasına kadar pişirilmesi tercih edilir. Bu süreçte “çok ince öğütülmüş kahve, su ve arzu edilen miktarda şekerin” etkileşimi ile “Türk Kahvesi” pişirilir. Kahvedeki aromatik yağlar kaynama noktasının biraz altı olan 96°C derecede; acımsı asitler ise su kaynama noktasına ulaştığında suya karışır.

Türk Kahvesi’nin Ayırt Edici Özellikleri:

a. Türk Kahvesi’nin en temel iki özelliği öğütme inceliği ve pişirme metodudur.

b. Dünyanın en eski kavrulmuş ve öğütülmüş kahve pişirme yöntemidir.

c. Tamamen doğal yollarla üretilir.

d. Yumuşak ve kadifemsi köpüğü sayesinde ağızda ve damakta en uzun süre tadını devam ettiren kahve türüdür. İçime başlamadan önce dakikalarca şekli bozulmadan kalabilen köpüğü sayesinde, uzun süre sıcak kalabilir.

e Kendine özgü kokusu ve özel köpüğü ile diğer kahvelerden kolaylıkla ayırt edilebilir. Daha kıvamlı, yumuşak içimli, kendine has rayiha ve nefasete sahiptir.

f. Kahve tutkunları tarafından, 1-2 taşım pişirilerek içime sunulan tek kahve olarak kabul edilir.

g. Türk Kahvesi farklıdır çünkü kahvesi fincanın içindedir ancak telve olarak dibe çöktüğünden filtre edilmesine ve süzülmesine gerek kalmaz.

h. Hazırlanırken şeker ilave edildiğinden diğer kahvelerde olduğu gibi sonradan tatlandırmaya gerek yoktur. Pişirilirken, şekeri tercihe göre ilave edildiğinden içime hazır halde sunulan tek kahve türüdür.

i. Pişirme sürecinde sadece cezve kullanımı yeterli olduğu için pratiktir.

j. Fincanın dibinde kalan telvesi sayesinde diğer kahve çeşitlerinden farklı olarak fal kültürü olan tek kahvedir.

Türk Kahvesi’nin Hazırlanışı:

Türk Kahvesi; uygun incelikte öğütülmüş kahve (5-7 gr), bir Türk Kahvesi fincanı ölçeğinde oda sıcaklığında su (65 ml) ve arzu edilen miktarda şekerin 2 taşım pişirilmesi esasına göre hazırlanır.

1) Cezve ile:

a. Nefis bir Türk Kahvesi hazırlamak için sadece 2 dakika yeterlidir.

b. İçme suyunu fincanla ölçerek cezveye boşaltın (kalitede su etkendir)

c. Her fincan için iki çay kaşığı kahve (5-7gr), iki çay kaşığı şeker ilave edin (ya da şeker arzuya göre)

d. Kısık ateşte kahve ve şekeri iyice karıştırın.

e. Bir süre sonra kabaran köpüğü fincanlara pay edin.

f. Kalan kahveyi bir taşım daha pişirin ve fincanlara boşaltın.

g. Türk Kahvesi sunulurken yanında su verilmesi âdettir. İçilen su ağzı kahve lezzetine hazırlar.

2) Türk Kahvesi Makinesi ile:

a Türk Kahvesi hazırlamak için kullanılan diğer bir yöntem de modern, elektrikli kahve pişirme aparatlarıdır.

Üretim Metodu:

Türk Kahvesi üretimi 4 aşamadan oluşmaktadır.

1. Çiğ çekirdek kahvenin seçimi ve kalite kontrolü

2. Kavurma

3. Öğütme

4. Paketleme

1) Çiğ Çekirdek Kahvenin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri:

a. Türk Kahvesi üretimi için 100 % çiğ çekirdek kahve kullanılmalıdır.

b. Kullanılacak kahve en az % 95 oranında Coffea Arabica türü olmalıdır. Olgunlaşmış çiğ kahvenin toplanması, fermantasyon süresi ve depolama koşulları önemlidir.

c. Çiğ çekirdek kahve kabul esasları aşağıda yer alan tarih ve sayılı tebliğlerde belirtilmiştir:

i. ISO 4149 –TS 3901 Mart 1983

ii. TS 6533/Şubat 1989

iii. TS 10470 ve TS 3117/Nisan 1978

iv. TS 8129/Mart 1990

v. TS 6153/Kasım 1988

d. Türk Kahvesinde kullanılacak çiğ çekirdek kahvenin özellikleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği 2006/52 tarih ve sayılı Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği’nde de belirtilmiştir.

e. Türk kahvesinde koruyucu katkı maddeleri kullanılmaz.

2) Kavurma:

a. Çiğ çekirdek kahvenin tekniğine uygun şekilde kavrulmasıyla elde edilen ürüne kavrulmuş çekirdek denir.

b. Taş ve benzeri yabancı maddeler kavrulacak olan çiğ kahve çekirdeklerinden kavurma işlemi öncesinde ayrılır.

c. Kavurma işlemine geçmeden önce kavrulacak çiğ kahve partisini temsil eden numune ile uygun kavurma sıcaklığı ve süresi belirlenir. 8 ila 16 dakika sürede ve 180 ila 220 derece aralıklarında kavurma işlemi gerçekleştirilir.

3) Öğütme:

a. Her kahve türü ayrı şekilde öğütülür. En inceden kalına doğru; Türk Kahvesi, Espresso, Filtre kahve. Türk Kahvesi diğer kahve türlerine göre çok daha hassas bir öğütme aşamasından geçer. Çok ince öğütülmesi gereken kavrulmuş kahve çekirdeklerinin, oldukça hassas ayarlarla ve ustalıkla takip edilmesi gerekir. Bu yüzden de sadece özel değirmenlerde öğütülebilir.

b. Kavurmada kazanılan özelliklerin devam ettirilmesi için değirmenlerin ayarları Malvern Mastersize 2000 lazerli partikül tayin cihazı ile kontrol edilir. Öğütülmüş kahvenin taneciklerinin dağılımı 0,3-850 µ aralığındadır. Taneciklerin % 50’sinin boyutu 60-120 µ (mikron) aralığında olmalıdır.

c. Öğütülmüş Türk Kahvesinin Kimyasal Özellikleri:

Kimyasal Özellikler

Değerler

Rutubet, ağırlıkça % en çok

4,0

Toplam kül miktarı, kuru madde esası üzerinden ağırlıkça % en çok

6,5

Asitte çözünmeyen kül miktarı, kuru madde esası üzerinden ağırlıkça % en çok

1,0

Suda çözünen kül miktarı, toplam kül miktarının yüzdesi olarak % en az

65,0

Suda çözünen külün alkaliliği, kuru madde esası üzerinden, 1 g madde için harcanan 0,1 N HCl çözeltisi, mL olarak

3,5-5,0

Suda çözünen madde, kuru madde esası üzerinden ağırlıkça % en az

25

Suda çözünen madde, kuru madde esası üzerinden ağırlıkça % en çok

35

Kafein, kuru madde esası üzerinden ağırlıkça % en az

1,0

Petrol eteri ekstraktı, kuru madde esası üzerinden ağırlıkça % en az

8,5

4) Paketleme:

Kahve çekirdekleri öğütüldükten sonra kendine özgü tadını koruyabilmesi için dış ortam koşullarından etkilenmeyecek şekilde paketlenmelidir.

Denetleme:

Denetleme, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenecek ilgili kamu kurumları tarafından 11.06.2010 tarihli 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 23. maddesinin 2. fıkrasına göre gerçekleşecektir.

NOT: 29 Şubat 2012 tarihli ve 28219 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ilan geçersizdir.

2651/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İl/İlçe

Şehitkamil/Gaziantep

Adresi

Yaprak Mah. Sinler Sok. No:18/A Şehitkamil/Gaziantep

Tel-Faks

0342 323 24 29-326 11 93

Posta Kodu

27400

E-Mail

şahitkamil27@meb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mahmut Uçar

 

Adresi

Boyno Mah. 07075 Nolu Sok. No:20/1 Şehitkamil/Gaziantep

 

T.C. Kimlik No.

12392228436

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Gaziantep Kantinciler Esnaf Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

2694/1-1


Maliye Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/162809

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

 

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

 

Adı

Mardin Defterdarlığı Personel Müdürlüğü

İl/İlçe

Mardin/Merkez

 

Adresi

Hükümet Konağı Binası-Yenişehir/Mardin

Tel-Faks

(0482) 2121638-(0482) 2121638

 

Posta Kodu

47100

E-Mail

permd47@maliye.gov.tr.

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

 

Adı/Unvanı

Ademhan Petrol Ürünleri Nakliyat Turizm İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

İsmail Özay

Aziz Dalaz

 

Adresi

Nur Mahallesi İzzetpaşa Mevki Diyarbakır Yolu Üzeri Merkez/Mardin

Bahçesaray Mahallesi TOKİ 1. Etap Küme Evleri No: 25/4 İncesu/Kayseri

Ersoylu Mahallesi Nergiz Sokak No: 54 Kızıltepe/Mardin

T.C. Kimlik No.

 

48007898206

28454262508

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0070132726

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

9077

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

 

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

 

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

 

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

2691/1-1


Sağlık Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2005/144114

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Iğdır Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Iğdır

Adresi

Kışla Mah. Melekli Yolu Girişi

Tel-Faks

(476) 2260303-2260646

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Özel Pozitif Temizlik Turizm Servis Taşımacılığı Yemek Tekstil İnşaat Bilgisayar Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi -

(Eski Adı: MB Temizlik Güvenlik Tekstil İnşaat Bilgisayar Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi)

Metin Bakış

Adresi

Merkez Adres: Kubilaybey Mah. Kars Cad. Köroğlu Sok. No:13 Kat:2 Göle/Ardahan

Şube Adres: Öveçler 4. Cadde No:3/5 Dikmen/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

63658387152

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Göle Mal Müdürlüğü/ 613 039 5575

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Merkez: Ardahan Ticaret Odası, Şube: Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Merkez Ticaret Sicil No: 938-Göle,

Oda Sicil No: 6060,

Şube: Ticaret Sicil No: 175562

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

180

(yüzseksen)

gün

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

2696/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/192545

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Antalya Kumluca Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Antalya/Kumluca

Adresi

Kasapçayırı Mah. Antalya Yolu Üzeri

Tel-Faks

0242 887 14 80-0242 887 59 66

Posta Kodu

07350

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Şevket Güney – Sebze ve Meyve Toptan Ticareti

 

Adresi

Yeni Mah. Yeşilırmak Cad. Aruk Apt. No:4 Antalya

 

T.C. Kimlik No.

24775432026

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Düden V.D./ 425 022 6482

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 44749,

Oda Sicil No: 46940

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6

(altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

2697/1-1


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/6726

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı/Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kocaeli Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Kocaeli/İzmit

Adresi

Eski İstanbul Yolu 15. Km. Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı Üçtepeler/Kocaeli

Tel-Faks

0262 303 71 45-3038034

Posta Kodu

41380

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Serhat Taşımacılık Oto Alım Satım Rek. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Bağcılar Cad. Hüseyin Tanyalı Sok. No:1/2 Güngören/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

7620043835

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

362567

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

2721/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/147979

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kartal Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Kartal

Adresi

Karlıktepe Mah. Atatürk Bulvarı Elit Sok. No:5 Kartal/İstanbul

Tel-Faks

0216 586 89 10

Posta Kodu

34870

E-Mail

parkbahce@kartal.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Deksan Orman Ürünleri ve Emprenye İnşaat Taahhüt Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Yaşar Demir

Adresi

Dilek Mah. Değirmenler Kümesi No:82 Banaz-Uşak Karayolu 5.Km. Banaz/Uşak

 

T.C. Kimlik No.

 

36077336544

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

2730629691

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

427-Banaz

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2695/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Eskişehir

Adresi

Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi No:52 Eskişehir

Tel-Faks

0222 220 44 27-220 42 36

Posta Kodu

26130

E-Mail

satinalma@eskisehir-bld.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Nedret Bellisoy

 

Adresi

Vişnelik Mahallesi Karanfil Sokak No:1/7 Eskişehir

 

T.C. Kimlik No.

1896 1970 348

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Eskişehir İli Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

26-0033950

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

2698/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

İstanbul

Adresi

Fuatpaşa Caddesi No:66 Eminönü/Fatih

Tel-Faks

0212 455 33 30

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hüseyin Ağca

 

Adresi

Karadolap Mahallesi İkbal Sokak No:4/6 Eyüp/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

21541840566

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

2699/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Eskişehir

Adresi

Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi No:52 Eskişehir

Tel-Faks

0222 220 44 27-220 42 36

Posta Kodu

26130

E-Mail

satinalma@eskisehir-bld.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Osman Altın

 

Adresi

Tunalı Mahallesi Gaffar Okan Caddesi No:34/D

 

T.C. Kimlik No.

1364 2425 872

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

2700/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Eskişehir

Adresi

Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi No:52 Eskişehir

Tel-Faks

0222 220 44 27-220 42 36

Posta Kodu

26130

E-Mail

satinalma@eskisehir-bld.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Tülay Yılmaz

 

Adresi

Yenikent Mahallesi Yenikent Küme Evleri No:52 C-1 D:9 Eskişehir

 

T.C. Kimlik No.

4171 3224 284

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Eskişehir Marangozlar Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

26-66739

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

2701/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Eskişehir

Adresi

Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi No:52 Eskişehir

Tel-Faks

0222 220 44 27-220 42 36

Posta Kodu

26130

E-Mail

satinalma@eskisehir-bld.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mesut Bedel

 

Adresi

Kurtuluş Mahallesi Yolveren Sokak Yıldız II. Apartman No: 9/3 Eskişehir

 

T.C. Kimlik No.

1203 7789 872

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Eskişehir İli Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

26-0053165

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

2703/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Kahramanmaraş/Merkez

Adresi

İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No:25

Tel-Faks

0344 228 46 00

Posta Kodu

46100

E-Mail

www.kahramanmaras.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet Arıkcan

 

Adresi

Hacıbayramveli Mahallesi Kuddusi Baba Bulvarı Kirişçiler Sabır Apt. No:1/1

 

T.C. Kimlik No.

18272141994

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

2702/1-1


Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine “2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uygun Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi duyurunun yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR:

PROFESÖRLER

Profesörlük kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENTLER:

Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doktora ve doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENTLER:

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalı ile 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendinde belirtilen sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Birim

Bölüm

Anabilim

Kadro Unvanı ve Sayısı

Açıklama

Diş hekimliği Fakültesi

 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Yardımcı Doçent ( 1 )

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi dalında doktora yapmış ve sonrasında en az bir yıl üniversitede çalışmış olmak.

Diş hekimliği Fakültesi

 

Ortodonti

Yardımcı Doçent ( 1)

Ortodonti dalında doktora yapmış ve sonrasında en az bir yıl üniversitede çalışmış olmak

Hukuk  Fakültesi

 

Medeni Usul ve İcra İflas Anabilim Dalı

Doçent  (1)

Medeni Usul ve İcra İflas Anabilim Dalı’nda Doçentlik Belgesi’ni almış olmak

En az beş yıl bir üniversitede Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü

Sınıf Öğretmenliği

Yardımcı Doçent  (1 )

Lisansını Sınıf Öğretmenliği bölümünde tamamlamış olmak. Yüksek Lisans ve Doktorasını Eğitim Programları ve Öğretim alanında yapmış olmak. Çoklu zekâ konusunda tez ve çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Birim

Anabilim

Kadro Unvanı

Sayısı

Açıklama

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

2

“Yoğun Bakım” deneyimli (1)

“Transplantasyon” deneyimli (1)

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

“Ağrı” konusunda deneyimli (3)

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yardımcı Doçent

1

(1)

Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

2

(1,2)

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Profesör

2

“Transplantasyon” konusunda deneyimli (2,5)

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Doçent

1

 

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

“Jinekolojik Onkoloji” alanında deneyimli (5)

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

2

“Jinekolojik Onkoloji” alanında deneyimli (1,2)

Tıp Fakültesi

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Pediatrik K.B.B. Deneyimli (1)

Tıp Fakültesi

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

(5)

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

3

“Vertebra Cerrahisi” alanında deneyimli (2)

“Artroplasti” alanında deneyimli (2)

“Artroplasti spor hekimliği” alanında deneyimli (2)

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

“Artroplasti” alanında deneyimli (5)

Tıp Fakültesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Yardımcı Doçent

1

“Travmatoloji” alanında deneyimli (1)

Tıp Fakültesi

Plastik, Rekostrüktif ve Estetik Cerrahi

Yardımcı Doçent

1

(1)

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

(4)

Tıp Fakültesi

Üroloji

Doçent

1

(6)

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Doçent

1

(1)

Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

Yardımcı Doçent

1

(4)

Tıp Fakültesi

Çocuk Endokrinoloji ve Mtb Hst.

Profesör

1

(1)

Tıp Fakültesi

Çocuk Endokrinoloji ve Mtb Hst.

Yardımcı Doçent

1

(2)

Tıp Fakültesi

Çocuk Kardiyolojisi

Profesör

1

(2)

Tıp Fakültesi

Çocuk Kardiyolojisi

Yardımcı Doçent

1

(2)

Tıp Fakültesi

Yenidoğan

Yardımcı Doçent

1

(4)

Tıp Fakültesi

Çocuk Hematoloji-Onkoloji

Yardımcı Doçent

1

“Hematoloji” alanında deneyimli (2)

Tıp Fakültesi

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Doçent

1

(2)

Tıp Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

(1)

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları, Endokrinoloji ve Mtb Hast.

Yardımcı Doçent

1

(4)

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji

Profesör

1

(1)

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları, Tıbbi Onkoloji

Doçent

1

(1)

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Profesör

1

Aritmi, EFS konusunda deneyimli   (4)

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Doçent

3

(1,2,4)

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Yardımcı Doçent

2

"Koroner perkütan girişimler" konusunda deneyimli (1,2)

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı (2)

Tıp Fakültesi

Biyoistatistik

Doçent

1

(1)

Tıp Fakültesi

Fizyoloji

Doçent

1

(2)

 

1: Ankara Merkezde görevlendirilmek üzere

2: Adana Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere

3: Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere

4: İstanbul Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere

5: İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere

6: Konya Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere

2670/1-1