31 Mart 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28250

YARGI İLÂNLARI

 


Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinden:

Esas No     :               2011/778

Karar No       :  2012/105

Davacı           :  K.H.

Sanık             :  BANOVSHA KHALILOVA, İlyas ve Gülare kızı, 21/08/1978 Ermenistan doğumlu, Ermenistan Uyruklu

Suç                :  5683 Sayılı Kanuna Aykırılık

Suç Tarihi      :  05/10/2011

Suç Yeri        :  AĞRI/DOĞUBAYAZIT

Karar Tarihi   :  07/03/2012

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı Kanuna muhalefet suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama sonunda sanık hakkında neticeten 5271 sayılı CMK 231. maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilmiş olup sanık bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

2374/1-1

—————

Esas No         :  2011/723

Karar No       :  2012/128

Davacı           :  K.H.

Sanık             :  YLHAM MAMEDOV, Bayramowiç ve Gülnara oğlu, 10/05/1989 MAMEDOV doğumlu, Türkmenistan Uyruklu

Suç                :  5683 sayılı Kanuna Aykırılık

Suç Tarihi      :  06/09/2011

Suç Yeri        :  AĞRI/DOĞUBAYAZIT

Karar Tarihi   :  14/03/2012

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı Kanuna muhalefet suçundan kamu davası açılmış olmakla Mahkememizce yapılan yargılama sonunda sanık hakkında neticeten 5271 sayılı CMK 231. maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilmiş olup sanık bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

2369/1-1