17 Mart 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28236

YARGI İLÂNLARI

 


Büyükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Büyükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Esas No   : 2008/736

Karar No : 2011/794

Güveni Kötüye Kullanma suçundan mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 10/05/2011 tarihli ilamı ile her ne kadar sanık hakkında emniyeti suistimal suçundan dolayı cezalandırılması talebiyle mahkememizde bu kamu davası açılmış ise de, yapılan yargılama ve toplanan deliller itibariyle atılı suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK’nun 223/2-e maddesi gereği sanığın BERAATİNE,

Karar kesinleştiğinde Büyükçekmece Nüfus Müdürlüğünün 07/10/2010 tarihli yazısı da eklenerek sanıkla ilgili dosyada bulunan nüfus cüzdanının sahte olup olmadığının araştırılması ve gereğinin takdiri ve ifası için Büyükçekmece C.Başsavcılığı’na SUÇ DUYURUSUNDA bulunulmasına, karar verilen Muhlis ve Zeliha oğlu 1980 Erzincan doğumlu T.C. vatandaşı MUHARREM MARAL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hükmün özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.

1952/1-1

—————

Esas No   : 2010/848

Karar No : 2011/1311

5682 Sayılı Pasaport Kanunun 34. Maddesine aykırılık suçundan mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 05/08/2011 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK.nun 7/2 maddesi gereği sanığın daha lehine olan 6217 sayılı Yasanın 8. Maddesi ile değişik 5682 sayılı Yasanın 34. Maddesi gereği kabahatin işleniş şekli ve fiilin özellikleri dikkate alınarak takdiren 1000 TL İDARİ PARA cezası ile CEZALANDIRILMASINA karar verilen Hayteyl ve Novruz oğlu 1979 doğumlu Türkmenistan vatandaşı CUMAMURAT RASYLOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hükmün özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.

1953/1-1