28 Ocak 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28187

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4. ÜNİTE BUHARLI LUVO HAVA ÖN ISITICILARININ İSTENİLEN DEĞERLERE GÖRE PROJELENDİRİLEREK İMALATININ YAPILMASI, ESKİ BUHARLI LUVO HAVA ÖN ISITICILARIN DEMONTAJI VE YENİ İMALATI YAPILAN BUHARLI LUVO HAVA ÖN ISITICILARIN MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI – KÜTAHYA


ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ TAMİR BAKIM ATÖLYESİ İÇİN 136 KALEM  EKİPMAN SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


13 KALEM ARAÇ VE ÜST YAPILARI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


8 KALEM 17 ADET İŞ MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


KUZEY MARMARA (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) OTOYOLU PROJESİ ODAYERİ-PAŞAKÖY (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) KESİMİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ KAPSAMINDA KAPALI TEKLİF ALMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


TTK İHTİYACI OLAN 3 KALEM EMAYE BOBİN TELLERİ VE TRİVOLTHERM ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE

İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST


LİKİT PETROL GAZI (LPG) SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


KONVEYÖR BANT VE NİHAİ BANT ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. ÜNİTE BUHARLI LUVO HAVA ÖN ISITICILARININ İSTENİLEN DEĞERLERE GÖRE PROJELENDİRİLEREK İMALATININ YAPILMASI, ESKİ BUHARLI LUVO HAVA ÖN ISITICILARIN DEMONTAJI VE YENİ İMALATI YAPILAN BUHARLI LUVO HAVA ÖN ISITICILARIN MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

TAVŞANLI – KÜTAHYA

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 4. Ünite buharlı luvo hava ön ısıtıcılarının istenilen değerlere göre projelendirilerek imalatının yapılması, eski buharlı luvo hava ön ısıtıcıların demontajı ve yeni imalatı yapılan buharlı luvo hava ön ısıtıcıların montajı işidir.

İhale Kayıt Numarası                       :  2012/10964

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya

b) Telefon ve faks numarası             :  0274 638 30 53 – 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  -

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  4. Ünite buharlı luvo hava ön ısıtıcılarının istenilen değerlere göre projelendirilerek imalatının yapılması, eski buharlı luvo hava ön ısıtıcıların demontajı ve yeni imalatı yapılan buharlı luvo hava ön ısıtıcıların montajı işi – Mal alımı

b) Teslim yeri                                   :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim süresi                                :  Buharlı luvo hava ön ısıtıcılarının imalatı: 35 takvim günü

                                                            Buharlı luvo hava ön ısıtıcılarının demontajı-montajı: 15 takvim günü

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                              :  14.02.2012, saat 15.00

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 14.02.2012 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.

702/1-1

 


ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ TAMİR BAKIM ATÖLYESİ İÇİN 136 KALEM  EKİPMAN SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzca, Somali İnsani Yardım Operasyonu kapsamında Araç ve İş Makinesi Tamir Bakım Atölyesi için 136 kalem garaj ekipmanı kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No:26 Fatih/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari şartname ve satın alınacak ekipman listesine www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

3 - Firmaların tekliflerini en geç 08 ŞUBAT 2012 günü saat 11:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

4 - Teklifler 09 ŞUBAT 2012 tarihinde idari şartnamede belirtilen şekilde Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

5 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

7 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

767/1-1

—————

13 KALEM ARAÇ VE ÜST YAPILARI SATIN ALINACAKTIR

1 - Kurumumuzca Somali İnsani Yardım Operasyonu kapsamında 13 kalem Toplam 40 adet Araç ve Üst Yapıları kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No:26 Fatih/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 350,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari şartname ve satın alınacak araç ve üst yapı listesine www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

3 - Firmaların tekliflerini en geç 07 ŞUBAT 2012 günü saat 11:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

4 - Teklifler 08 ŞUBAT 2012 tarihinde idari şartnamede belirtilen şekilde Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

5 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

7 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

768/1-1

—————

8 KALEM 17 ADET İŞ MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

1 - Kurumumuzca, Somali İnsani Yardım Operasyonu kapsamında 8 kalem Toplam 17 adet İş Makinesi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle alınacaktır.

2 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No:26 Fatih/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 350,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari şartname ve satın alınacak iş makineleri listesine www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

3 - Firmaların tekliflerini en geç 06 ŞUBAT 2012 günü saat 11:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

4 - Teklifler 07 ŞUBAT 2012 tarihinde idari şartnamede belirtilen şekilde Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

5 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

7 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

769/1-1

 


KUZEY MARMARA (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) OTOYOLU PROJESİ ODAYERİ-PAŞAKÖY (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) KESİMİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ KAPSAMINDA KAPALI TEKLİF ALMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

 

İhale Konusu

İhale Dosyası Satış Bedeli (KDV Dahil)

Geçici Teminat Tutarı

İhale

Tarih/Saati

“Kuzey Marmara

(3. Boğaz Köprüsü Dahil) (Onbeşmilyon Türk Lirası)

Otoyolu Projesi Odayeri-Paşaköy

(3. Boğaz Köprüsü Dahil) Kesimi

Yap-İşlet-Devret Modeli

Kapsamında Kapalı Teklif Alma

Usulü ile Yaptırılacaktır.

100.000-TL

15.000.000-TL

05/04/2012 - 14:30

 

1 - “Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi Odayeri-Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Kesimi” nin Şartname eki proje ve teknik şartnamelere göre 3996 Sayılı Kanun ve 2011/1807 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapım, işletim ve devri işine ait ihalesi; 05/04/2012 günü saat 14.30’da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/ANKARA A-Blok Giriş Katı Küçük Toplantı Salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda kapalı teklif alma usulüne göre yapılacaktır.

2 - İHALENİN KONUSU: “Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi Odayeri-Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Kesimi”nin 3996 Sayılı Kanun ve bu Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, finansmanının temini, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı ve sözleşme süresi sonunda Otoyolun her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak İdareye devredilmesidir.

3 - İstekliler; ihale dosyasını 01/02/2012 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat:3’te ücretsiz olarak görebilirler. İhaleye ilişkin ihale dosyası satış bedeli (KDV Dahil) 100.000 TL’dir. İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, dosya bedeli olan (KDV Dahil) 100.000 TL.’yi Karayolları Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Müdürlüğü’ne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na müracaat ederek ihale dosyasını alabileceklerdir.

4 - Söz konusu işe ait Geçici Teminat Tutarı 15.000.000-TL (Onbeşmilyon Türk Lirası)’dır. Teminat olarak kabul edilecek değerler, İdari Şartnamenin 6. Maddesinde belirtilmiştir.

5 - Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden başlamak üzere ihale tarihinde saat 14.00’e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat:3 Görevlendirme Komisyonu Başkanlığına elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı esastır.

6 - İhaleye katılacaklarda aranılacak şartlar, İdari Şartnamenin 4. Maddesinde belirtilmiştir.

7 - Anılan iş 3996 Sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen Usul ve Esaslar dahilinde yürütülecektir.

8 - İdare Görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup, İdare’nin bu serbestliğinden dolayı istekliler herhangi bir nam altında İdare’den talepte bulunamazlar.

İlgilenenlere duyurulur.

757/1-1

 


JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Uşak İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

İlimiz Ulubey İlçesi Aksaz Köyü sınırları içerisinde kalan 4.618,18 Hektar’lık Jeotermal Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İli                                               :  UŞAK

İlçesi                                          :  Ulubey

Mahalle/Köyü                            :  Aksaz köyü

Yüzölçümü                                :  4.618,18 Hektar

Mevkii                                       :  -----

İhale Taban Bedeli                     :  69.272,70,-TL

Geçici Teminat Miktarı %3        :  2.078,20,-TL

İhale Tarihi                                :  28/02/2012

İhale Saati                                  :  14.00

İhale Yeri                                   :  Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu (ÖZMERKEZ)

Verilecek Jeotermal Kaynak

Arama Ruhsatı Süresi                :  3 (Üç) yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Sağa (Y)

0680610

0686315

0690935

0687790

0681100

Yukarı (X)

4246390

4248455

4241375

4239995

4244225

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler ;

1 - Başvuru Dilekçesi

2 - Gerçek kişi adına katılacaklarda T.C. kimlik numarasını içeren vukuatlı nüfus kayıt örneği

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha

4 - Onaylı İmza Sirküleri

5 - Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,

6 - Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir BELGE.

7 - İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimini Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi.

8 - Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha

9 - Şirket yönetiminin Noterden Onaylı İmza Sirküleri Aslı

10 - İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki BELGELERİ, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,

11 - İl Özel İdaresine herhangi bir nedenle aslen, kefaleten veya sahibi ve ortağı olduğu şirketin borcu olanlar ihaleye katılamazlar

12 - İhale geçici teminat MAKBUZ veya MEKTUBU (Bloke çek kabul edilmez. Banka teminat mektupları Uşak İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınacaktır. Şirket adına gireceklerin geçici teminatlarını şirket adına yatırmaları gerekmektedir.)

13 - İhaleye katılmak için müracaatlar İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yapılacaktır.

İlan olunur.

626/1/1-1

—————

JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR

İlimiz Eşme İlçesi Güllü Beldesi sınırları içerisinde kalan 4.595,4 Hektar’lık Jeotermal Kaynak alanı 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İli                                            :  UŞAK

İlçesi                                       :  Eşme

Mahalle/Köyü                         :  Güllü Beldesi

Yüzölçümü                             :  4.595,4 Hektar

Mevkii                                    :  -----

İhale Taban Bedeli                  :  68.931,00,-TL

Geçici Teminat Miktarı %3     :  2.067,90,-TL

İhale Tarihi                             :  28/02/2012

İhale Saati                               :  14.15

İhale Yeri                                :  Uşak İl Özel İdaresi İl Encümen Salonu (ÖZMERKEZ)

Verilecek Jeotermal Kaynak

Arama Ruhsatı Süresi             :  3 (Üç) yıl

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın koordinatları

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Sağa (Y)

0683215

0690150

0691970

0681840

 

Yukarı (X)

4240240

4238275

4232130

4235475

 

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler;

1 - Başvuru Dilekçesi

2 - Gerçek kişi adına katılacaklarda T.C. kimlik numarasını içeren onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha

4 - Onaylı İmza Sirküleri

5 - Gerçek kişi adına vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,

6 - Tebligat için adres beyanı, telefon ve faks numarası ile varsa e-mail adresini gösterir BELGE.

7 - İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklarda, Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimini Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi.

8 - Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha

9 - Şirket yönetiminin Noter Onaylı İmza Sirküleri Aslı

10 - İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki BELGELERİ, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli VEKALETNAMELERİ,

11 - İl Özel İdaresine herhangi bir nedenle aslen, kefaleten veya sahibi ve ortağı olduğu şirketin borcu olanlar ihaleye katılamazlar

12 - İhale geçici teminat MAKBUZ veya MEKTUBU (Bloke çek kabul edilmez. Banka teminat mektupları Uşak İl Özel İdaresine hitaben işin adına alınacaktır. Şirket adına gireceklerin geçici teminatlarını şirket adına yatırmaları gerekmektedir.)

13 - İhaleye katılmak için müracaatlar İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yapılacaktır.

14 - İlan olunur.

626/2/1-1

 


TTK İHTİYACI OLAN 3 KALEM EMAYE BOBİN TELLERİ VE TRİVOLTHERM ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE

İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2012/9239

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel:0-372.259 47 94

                                                            Fax: 0 372-251 19 00–253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi -

Miktarı:

a) Niteliği, türü ve miktarı

Emaye bobin teli 0,90 mmØ TS 8530 EN 60317-8 Derece 2

500 Kg.

Emaye bobin teli 0,95 mmØ TS 8530 EN 60317-8 Derece 2

500 Kg.

Trivoltherm 0,25 mm ( rulo halinde )

100 Kg.

 

b) Teslim yeri                                   :  TTK Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır.

c) Teslim süresi                                :  30 takvim günü

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  08.02.2012 Çarşamba - saat 15.00

c) Dosya no                                     :  1215002

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4- 1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1 - Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2 - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3- Firmalar teklifleri ile birlikte tanıtıcı katalog vereceklerdir.

4.3.1 Firmalar teklifleri ile birlikte üretici firmaya ait ISO 9001Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve emaye bobin teli için TS 8530 EN 60317-8 Uygunluk Belgesi vereceklerdir.

4.3.2 Kısmi teslimat yapılabilecektir. Teslim edilen bir parti mal için yapılan muayene yalnız o parti mal için geçerlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1. En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dökümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslereden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 20,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 08.02.2012 Çarşamba–saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

698/1-1

—— • ——

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 – Şirketimize ait olan Sorgun ve Merzifon Linyit İşletmelerinin ihtiyacı olan toplam 275.000 Litre ±% 30 toleranslı Motorin alınacaktır.

2 – Teklif mektuplarının 17.02.2012 Cuma günü saat 14.00’e kadar Kızılırmak Sk. No: 45 Kocatepe/Ankara adresimizdeki Genel Müdürlüğümüz Muhaberat servisimize verilmiş olacaktır.

3 – Bu iş ile ilgili şartname belirtilen adresteki Ticaret Servisinden 50.00.-TL. ücret karşılığında temin edilecektir.

4 – Şirketimiz ihale Yasasına tabii değildir.

Tel: 418 96 97-425 34 12

690/1-1

 


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

 

Republic of Turkey

Istanbul Special Provincial Administration (ISPA)

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)

 

Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness (ISMEP) Project

 

“Consultancy Services for Social Capacity Building Activities within the scope of İstanbul Disaster Preparations

(Ref: CEB-CA5.1)”

 

The Republic of Turkey has received a loan from the Council of Europe Development Bank (CEB), and intends to apply part of the proceeds of this loan to payments under the contracts for Procurement of “Consultancy Services for Social Capacity Building Activities within the scope of İstanbul Disaster Preparations (Ref: CEB-CA5.1)”, which will be implemented by Istanbul Special Provincial Administration, Istanbul Project Coordination Unit.

1 - Name, address, telephone and fax number, email address of the contracting authority:

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)

M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No:16

34126 Beyazıt, Istanbul, Turkey

Contact Person: K. Gökhan ELGİN (Director)

Tel : +90 212 518 55 00

Fax : +90 212 518 55 05

E-mail : info@ipkb.gov.tr

2 - The award procedure chosen: Restricted Procedure

3. Form of the contract: Public Procurement of Services

4. Place of execution/performance of the works, for delivery of products or of the provision of services:

The activities will be hold in Istanbul.

5. Category and Description of Services:

The following services should be provided for Social Capacity Building Activities as a part of Istanbul Disaster Preparations:

• Implementation of a Baseline Survey for Safe Life Trainings

• Revision of training programs

• Planning and implementation of dissemination activities

• Dissemination of Safe Life disaster preparedness and disaster awareness training

   - 150.000 persons                            Safe Life 1

   - 10.000 persons                              Safe Life 2

• Providing the pilot trainings of Local Disaster Volunteer

   - 1.000 persons Local                      Disaster Volunteer

• Examination of the volunteering systems in the world

• Examination of the Local Volunteering Models

• Preparation of the proposal on the organizational structure and operations regarding volunteer management for Provincial Disaster and Emergency Directorate System support and consulting which are required to Provincial Disaster and Emergency Directorate about process management

• Renewal of the web site

A detailed strategic plan including work plan, timetable, possible sources like manpower, financial and technical issues is required from the consulting company in order to organize all of this work, to disseminate and to increase success of the work.

6 - If the contracts are subdivided into lots, indication of the possibility of tendering for one, for several or for all the lots:

The consultancy service is expected to be tendered under one lot.

7 - Number of short-lists:

One short-list of interested consultants will be determined in accordance with their qualifications and experience for the required services.

8 - Completion date or duration of the service contracts:

The estimated timetable for completion of the services is approximately 36 months.

9 - Admission or prohibition of variants: Submission of alternative proposals is not accepted.

10 - Special conditions for fulfilling the contract: Not Applicable.

11 - (a) Deadline for receiving expression of interest:

Expressions of interest must be delivered to the address below by March 6, 2012, 16:00 (local time) by surface mail, courier or hand delivery. Applications by e-mail shall not be accepted. IPCU reserves the right to reject the applications received after the above-referenced date.

(b) Adress for submitting expressions of interest:

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)

M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No:16

34126 Beyazıt, Istanbul, Turkey

Tel : +90 212 518 55 00

Fax : +90 212 518 55 05

E-mail : info@ipkb.gov.tr

Interested consultants may obtain further information at the address above, from 10:00 a.m. to 16:00 p.m. local time.

(c) Language of proposals: English

(d) Submitting Expression of Interest:

- Expression of interest shall be accompanied by a Statement of intention to participate in the selection process;

- Expression of interest must be signed on each page;

- Expression of interest shall be submitted in one original and one copy;

- Consultants are required to include the name and reference number of the task CEB-CA5.1 in their Expression of Interest.

12 - Where appropriate any deposit and guarantees required: Not Applicable

13 - Main financing institution: Council of Europe Development Bank (CEB)

14 - Where applicable, the legal form to be taken by the grouping of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Consultants may associate to enhance their qualifications. The “association” may take the form of a Joint Venture or a sub consultancy. In case of a Joint Venture (JV), all members of the JV will be evaluated jointly for the purpose of short listing and shall be jointly and severally liable for the assignment and shall sign the contract in case award is made to that JV group. Interested consultants should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the partners and sub consultants in their application. Unclear expression of interests in terms of “in association with” and/or “in affiliation with”, etc. may not be considered for short listing.

Joint Venture agreement to be authenticated in case of Contract Award.

15 - Qualification and Selection Criteria:

• Company information: name, status, address, telephone number, facsimile number, year of establishment, contact person for the project, turnover for the previous 5 (five) years (2007-2008-2009-2010-2011), number of permanent staff and part-timers, fields of expertise;

• Details of experience in similar assignments undertaken, including value of consulting services and value of works, location, number of staff involved in the contract, name of the Client, name of partners for contract execution and share of services, source of financing, type of services provided, contract commencement and completion dates, brief description of the contract;

• Letters of recommendation from previous Employers;

• Curricula Vitae (short version specifying experience in similar assignments, maximum 10 CV of experts from various professions requested under such services) of staff who may be available to work on the assignment(s);

• Form of association (sub-contractor/joint venture) for the execution of the contract(s), if the case may be, and identification of the leading company. Same information shall be submitted for the leading company and the associate companies.

• A list of ongoing assignments including the start and end dates and the personnel involved.

16 - Framework agreement: Not Applicable

17 - Number of selected candidates to be invited to submit tender: maximum 6 (six) tenderers.

However, the short list may comprise a smaller number of candidates in case only a few qualified firms have expressed interest.

18 - Criterion for awarding the service contract:

Consultants will be shortlisted and contracts will later be awarded in accordance with the QCBS (Quality and Cost Based Selection) Method set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, May 2004 (Revised October 1, 2006 & May 1, 2010).

The selection criteria for the short-listing are:

• General Experience                                                                                     10 points

• Average Annual Turnover                                                                           10 points

• International Experience or Projects Financed by IFI’s                               10 points

• Specific Experience                                                                                     50 points

                         - in the field of Disaster and Emergency Projects                   30 point

                         - in the field of Social Responsibility Programs                    20 points

• Qualification of Key Staff (10 CV comprising all branches)                        20 points

Total                                                                                                            100 points

Minimum number of points necessary to be retained: 75 Points

The selection criteria for the contract award will be defined in the Request for Proposal documents to be sent to the short-listed candidates.

19 - Time frame for the tenderer to maintain their proposal valid: 90 days from the date of submission of proposals.

20 - Names and addresses of economic operators already selected: Not Applicable

21 - Name and address of the body responsible for appeal: Istanbul Project Coordination Unit

22 - Date of publication of the prior information notice: published in the Supplement of the Official Journal N° OJS 84 dated 30.04.2008 and OJS S64 dated 01.04.2011

23 - Indicate whether the contract is covered by the Agreement: Yes (the notice shall be published in the European Union Official Journal)

693/1-1

 


LİKİT PETROL GAZI (LPG) SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzca Afyonkarahisar Kızılay Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğünde ısınma için yakıt olarak ve forkliftlerde akaryakıt olarak kullanılmak üzere kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 3 yıllık Likit Petrol Gazı (LPG) alınacaktır.

2 - Firmalar, 25.000 TL’lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Alemdar Mah. Prof. Kazım İsmail Gürkan Cad. No: 10 Cağaloğlu-Fatih/ İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden ve “İhsaniye Gazlıgöl” adresindeki Afyonkarahisar Kızılay Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 14 ŞUBAT 2012 günü saat 11:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - Teklifler aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

683/1-1

—— • ——

KONVEYÖR BANT VE NİHAİ BANT ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Konveyör Bant ve Nihai Bant alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Teklifler en geç 06.02.2012 Pazartesi günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

3 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy-Yenimahalle/ANKARA

Tel : 397 33 65–66 Faks : 397 33 71–74

674/1-1