28 Ocak 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28187

YARGI İLÂNLARI

 


Samsun 5. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

İstanbul 44. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Reyhanlı 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:

İstanbul 10. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Samsun 5. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No      :  2007/427

Karar No    :  2009/19

SANIK İMDAT DEMİRCİ, Resül ve Fatma oğlu, 20/01/1966 Çarşamba doğumlu. Örnek Sanayi Sitesi Sahil Caddesi 36 Sok. No 17 Tekkeköy adresinde mukim, okur yazar,

Karşılıksız Çek Keşide etmek suçundan sanık hakkında yapılan duruşma sonucunda sanığa 3167 S.Y.nın 16/l-3.maddesi gereğince 6000 TL ve 6000 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA dair verilen mahkememizin 26/01/2009 tarih 2007/427 Esas, 2009/19 Karar sayılı ilamı ve 28/07/2011 tarihli cezanın aynen infazına dair ek kararı bütün aramalara rağmen yukarıda adı geçen sanığa tebliğ edilemediği görülmekle

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29 maddeleri gereğince RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİ İLE, aynı kanunun 31. maddeleri gereğince ilan yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak beyanın hakime onaylatılması suretiyle Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere aksi halde kararın kesinleşeceği ve tebligat yapılmış sayılmasına karar verilmesi ilanen tebliğ olunur.

113

—————

Esas No      :  2007/253

Karar No    :  2008/186

SANIK İMDAT DEMİRCİ, Resül ve Fatma oğlu, 20/01/1966 Çarşamba doğumlu. Örnek Sanayi Sitesi Sahil Caddesi 36 Sok. No 17 Tekkeköy adresinde mukim, okur yazar,

Karşılıksız Çek Keşide etmek suçundan sanık hakkında yapılan duruşma sonucunda sanığa 3167 S.Y.nın 16/l-3. maddesi gereğince 4000 TL ve 4000 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA dair verilen mahkememizin 25/04/2008 tarih 2007/253 Esas, 2008/186 Karar sayılı ilamı ve 06/05/2011 tarihli cezanın aynen infazına dair ek kararı bütün aramalara rağmen yukarıda adı geçen sanığa tebliğ edilemediği görülmekle

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29 maddeleri gereğince RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİ İLE, aynı kanunun 31. maddeleri gereğince ilan yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak beyanın hakime onaylatılması suretiyle Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere aksi halde kararın kesinleşeceği ve tebligat yapılmış sayılmasına karar verilmesi ilanen tebliğ olunur.

114


Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

ESAS NO     :  2007/38

KARAR NO :  2011/132

SAHTE ÇEK DÜZENLEMEK, DOLANDIRICILIK suçu nedeni ile mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/04/2011 tarihli kararı ile sanık ABDÜLKADİR DEDEOĞLU’nun Sahte çek düzenlemek suçundan BERAATİNE, nitelikli Dolandırıcılık suçundan davanın ORTADAN KALDIRILMASINA karar verilmiş ancak tüm aramalara rağmen bulunamamış olduğundan tebliğ edilememiştir.

Açıklanan nedenlerle:

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince ilam RESMİ GAZETE’DE ilanen tebliğine,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.

10084

—— •• ——

İstanbul 44. Asliye Ceza Hakimliğinden:

ESAS NO     :  2008/1108

KARAR NO :  2011/1200

Mahkememizin 13.09.2011 tarih 2008/1108 esas 2011/1200 karar sayılı kararı ile Resmi belgede sahtecilik suçundan TCK 204/1,62,53/1-2-3,CMK 231/5-6 maddeleri uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA dair verilen karar Hacı Gaffar ve Aıneska’dan olma 1981 D.lu. Afganistan uyruklu BADİR ÖZBEK'in açık adresi dosyasında bulunmadığından, tebliğ işlemi gerçekleştirilememiştir.

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ GAZETE’DE ilanen tebliğine,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilanı ait gazetenin mahkememize gönderilmesine,

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline,

İlan olunur.

10083

—— • ——

Reyhanlı 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:

ESAS NO     :  2011/431

KARAR NO :  2011/473

Reyhanlı 2 Asliye ceza mahkemesince Abdulillah ve Vidad kızı, 1977 Irak doğumlu, Irak ülkesinde yaşayan SAJAA SADEK hakkında Resmi Belgede Sahtecilik, Göçmen Kaçakçılığı yapma suçlarından dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 09/12/2011 tarih ve 2011/431 esas, 2011/473 karar sayılı ilamı ile mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE karar verilmiş olup,

Yetkisizlik kararının, sanığın adresinin net olarak belli olmadığından sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK.un 310. Maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

10145


İstanbul 10. Asliye Ceza Hakimliğinden:

ESAS NO              :  2009-964

KARAR NO          :  2011/619

DAVACI               :  K.H.

SANIK                   :  NASHWAN AMEEN AHMED, Emin ve Latifa oğlu, 25/12/1980 IRAK doğumlu, Irak Uyruklu, ZAHO KASABASI ABBASİYE MAH./ IRAK adresinde oturur.

SUÇ                       :  RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK

SUÇ TARİHİ         :  26/10/2009

SUÇ YERİ             :  İSTANBUL/MERKEZ

KARAR TARİHİ   :  23/11/2011

Yapılan yargılama sonunda yukarıda açık kimliği yazılı sanığın CMK 231/5 maddesi uyarınca belirtilen hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına, CMK 231/8 maddesi uyarınca beş yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine , dair gıyapta verilen karar, adresi belirlenemeyen sanığa tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı kanunun 28. maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına ve ilanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.

10207

—————

ESAS NO              :  2010/409

KARAR NO          :  2011/620

DAVACI               :  K.H.

SANIK                   :  ABDURRAHMAN MUHAMMED, Abdurrahman ve Kemer oğlu, 01/01/1950 FİLİSTİN doğumlu, Filistin Uyruklu, Filistin, Gazze şehrinde oturur.

SUÇ                       :  Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlığa Teşebbüs

SUÇ TARİHİ         :  01/10/2010

SUÇ YERİ             :  İSTANBUL/MERKEZ

KARAR TARİHİ   :  23/11/2011

Yapılan yargılama sonunda yukarıda açık kimliği yazılı sanığın CMK 231/5 maddesi uyarınca belirtilen hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına, CMK 231/8 maddesi uyarınca beş yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine, dair gıyapta verilen karar, adresi belirlenemeyen sanığa tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı kanunun 28. maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılmasına ve ilanın Resmi Gazete’de yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.

10208

—— • ——

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

ESAS NO                  :  2011/414

KARAR NO              :  2011/333 KARAR

DAVACI                   :  K.H.

KATILAN                 :  GÜRBULAK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ, Doğubayazıt/AĞRI.

KATILAN VEKİLİ   :  Av. Serdar Akdemir, Hazine vekili

SANIK                      :  TEIMOUR HOUSHANGI DIZAJ, Tashou ve Seyran oğlu, 23/09/1975 POLDASHT İRAN doğumlu, İran vatandaşı

SUÇ                           :  5607 sayılı Kanuna muhalefet

SUÇ TARİHİ            :  10/08/2011

SUÇ YERİ                :  AĞRI/DOĞUBAYAZIT

KARAR TARİHİ      :  06/12/2011

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında mahkememizce CMK.nun 231 .maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve suça konu eşyaların 5237 sayılı TCK.nun 54/1.maddesi gereğince müsaderesine karar verilmiş , sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı taktirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

27

—————

ESAS NO              :  2011/409

KARAR NO          :  2011/329

DAVACI               :  K.H.

KATILAN              :  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

SANIK                   :  TOHID VALI ZADEH HASOUNI; Bahram ve Mesume oğlu, 20/09/1981 MACOO doğumlu, Pasaport No: P18732425, Hıyabanı Şehid Harbur Plaka 17 Macoo/İRAN adresinde oturur.

SUÇ                       :  5015 sayılı Kanuna muhalefet

SUÇ YERİ             :  Ağrı İli Doğubayazıt İlçesi

SUÇ TARİHİ         :  27/12/2010

KARAR TARİHİ   :  08/12/2011

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında mahkememizce CMK.nun 231.maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve suça konu 230 litre kaçak motorinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun ek 5.maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi gereğince müsaderesine karar verilmiş , sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı taktirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

28

—————

ESAS NO              :  2011/358

KARAR NO          :  2011/302

DAVACI               :  K.H.

SANIK                   :  MAJID DAVOUDABADI; Alı ve Ekren oğlu, 16/07/1978 D. GHOM İRAN doğumlu, Hıyabani yirmimetrezad kuçei 5 plaka 14 Ghom/İran adresinde oturur. İran vatandaşı.

SUÇ                       :  5015 sayılı Kanuna muhalefet

SUÇ TARİHİ         :  02/07/2011

SUÇ YERİ             :  AĞRI/DOĞUBAYAZIT

KARAR TARİHİ   :  27/10/2011

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında mahkememizce CMK.nun 231 .maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve suça konu 700 litre kaçak motorinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun ek 5.maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi gereğince müsaderesine karar verilmiş , katılan vekili kararı temyiz etmiş olmakla, sanık bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince temyiz dilekçesinin ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı taktirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

29