29 Aralık 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28157 (Mükerrer)

YARGI İLÂNLARI

 


Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

Lalapaşa Asliye Ceza Hakimliğinden:

Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Edirne 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Kadıköy 3. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:

İstanbul 7. Asliye Ceza Hakimliğinden:

İstanbul 12. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Edirne 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Edirne 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Kadıköy 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Antalya 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Alanya 4. Sulh Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

Dosya No : 1995/86 ESAS

Mahkememizin 1995/86 Esas sayılı dosyasında;

Adam Öldürmeye Tam Teşebbüs, Bu Suça Azmettirmek Suretiyle iştirak, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık MUSTAFA AZARKAN (Muzaffer ve Süheyla oğlu, 07/07/1970 Diyarbakır doğumlu, İstanbul Kadıköy Kozyatağı Mahallesi nüfusuna kayıtlı) mahkememizde yargılanmakta olduğu dosyasında yakalama kararı verildiği ve uzun süredir yakalanamadığı, kaçmakta olduğu bilindiğinden; dosyadaki son adresi olan "Bahariye Caddesi Nailbey Sokak Emek Apartmanı K:2 KADIKÖY-ISTANBUL" adresine yapılan tebligatın bila tebliğ iade edildiği, zabıta araştırması ile de adresi tespit edilemediğinden adresi meçhul kalan Mustafa Azarkan hakkında mahkememizin ara kararı gereğince sanık bugüne kadar bulunup savunması alınamadığından;

CMK.nun 247. Md. uyarınca kaçak sayılacağına,

CMK.nun 247/2,a Md. uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiş olup iş bu karar ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkemeye gelmemesi halinde CMK.nun 248. Md. uyarınca Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak el konulabileceği,

İlanen tebliğ olunur.

9429

—————

Dosya No : 1995/86 ESAS

Mahkememizin 1995/86 Esas sayılı dosyasında;

Adam Öldürmeye Tam Teşebbüs, Bu Suça Azmettirmek Suretiyle iştirak, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık MEHMET ASLANKILIÇ (Abdulkadir ve Nadide oğlu, 03/06/1961 Birecik doğumlu, Şanlıurfa Birecik Saha Köyü nüfusuna kayıtlı, TC No: 11733021064) mahkememizde yargılanmakta olduğu dosyasında yakalama kararı verildiği ve uzun süredir yakalanamadığı, kaçmakta olduğu bilindiğinden; dosyadaki son adresi olan "Yenibosna Kuledibi Restaurant -İSTANBUL" adresine yapılan tebligatın bila tebliğ iade edildiği, zabıta araştırması ile de adresi tespit edilemediğinden adresi meçhul kalan Mehmet Aslankılıç hakkında mahkememizin ara kararı gereğince sanık bugüne kadar bulunup savunması alınamadığından;

CMK.nun 247. Md. uyarınca kaçak sayılacağına,

CMK.nun 247/2,a Md. uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiş olup iş bu karar ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkemeye gelmemesi halinde CMK.nun 248. Md. uyarınca Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak el konulabileceği,

İlanen tebliğ olunur.

9430

 


Lalapaşa Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No     : 2010/70

Karar No    : 2011/9

Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/01/2011 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Fyodorovna ve Elena kızı, 1977 MOLDOVA doğumlu, SVETLANA FYODOROVNA KAVARNALI hakkında kararın kendisine tebliğ edilemediğinden ötürü 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28,29,30 maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilanın adliye ilan tahtasına asılması için Lalapaşa Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, ilan masrafının ilandan sonra sanıktan tahsiline karar verildi.

9106

—————

Esas No     : 2010/75

Karar No    : 2011/17

Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/02/2011 tarihli ilamı ile 5271 sayılı CMK 223/2-e maddesi uyarınca Beraat eden Lpaıyovıcı ve Aleksandra oğlu, 1974 doğumlu, IOSIF PETCOVICI hakkında kararın kendisine tebliğ edilemediğinden ötürü 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28,29,30 maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilanın adliye ilan tahtasına asılması için Lalapaşa Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, ilan masrafının ilandan sonra sanıktan tahsiline karar verildi.

9105

—— • ——

Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

ESAS NO                     :  2010/468

KARAR NO                 :  2011/239

DAVACI                      :  K.H

SANIK                         :  KURTULUŞ CENGİZ-Ergin ve Bediye oğlu 29.07.1988 doğumlu, Kars-Selim-Darboğaz Köyü Nüfusuna kayıtlı TC.KİMLİK NO-56914073982 Halen Bademli Mah. Çamdere Sk. No 2 D-l Bolvadin/-Afyonkarahisar adresinde ikamet eder.

SUÇ                              :  Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma,

SUÇ TARİHİ               :  20.08.2009

KANUN MADDESİ   :  6136 S.K. 13/1,62/1, TCK.54, CMK.231

VERİLEN CEZA         :  10 ay hapis ve 500,00.TL. Adli Para Cezası,

                                         Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına,

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 25.05.2011 tarihli gıyabi karar sanık PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeniyle tebliğ olunamamıştır.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

8854

 


Edirne 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No   : 2010/464

Karar No : 2011/43

Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Bulgaristan uyruklu; Veskov ve Rosıtsa'den olma, 27.08.1984 Haskovo.lu. halen Car Strashımır 1/3 Emntrance No: 63-Haskova-Bulgaristan adresinde oturur NEDYALKO VESKOV PEYKOV hakkında yapılan yargılama sonunda mahkememizce sanığın 5607 sayılı yasanın 3/1, TCK.61, 62, 51/2 maddeleri gereğince 10 ay hapis ve 6.080,00.-YTL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK. 51/1 maddesi gereği sanığın önceden kasıtlı bir suçtan mahkumiyetine ilişkin bir karar bulunmayışı ve cezasının ertelenmesi halinde yeniden suç işlemeyeceği hakkında mahkememizce olumlu kanaat elde edilmiş olması sebebiyle TCK.nun 51/2 maddesi gereğince tertip olunan hapis cezasının ERTELENMESİNE, TCK.nun 51/6 maddesi gereğince hükümlünün kişiliği ve sosyal durumuna göre hakkında denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlenmeden ve uzman kişi görevlendirilmeden geçirilmesine, TCK.nun 54/1 maddesi gereğince Kaçağa konu miktar ve nitelikleri KEMTV'de yazılı olan eşyaların MÜSADERESİNE, 5607 sayılı yasanın 13/a-b maddeleri gereği nakil aracının kaçak eşyanın ve suçun işlenmesine kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasına engelleyecek şekilde özel olarak hazırlanmış gizli bir tertibat bulunması sebebiyle X 8166 BH plakalı nakil aracının MÜSADERESİNE, dair verilen hüküm sanık NEDYALKO VESKOV PEYKOV'a tüm aramalara ve yazışmalara rağmen tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete’de ilanen tebliğine,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3 - Kararın Adliye ilan tahtasında 1 ay süre ile ilan edilmesine, bu husustaki tutanağın gönderilmesi için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiş olup, ilan olunur.

8802

—————

Esas No   : 2010/542

Karar No : 2011/88

Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan sanık Bulgaristan uyruklu Petar ve Tonka'dan olma, 07.09.1972 Harmanlı d.lu. Kvartal Orfey D: 10, No:5-Haskov -Bulgaristan adresinde oturur ANGEL PETROV ANGELOV hakkında yapılan yargılama sonunda mahkememizce sanığın 5607 sayılı yasanın 3/1, TCK.61, 62, 51/2 maddeleri gereğince 10 ay hapis ve 6.080,00.-YTL. Adli para cezası ile tecziyesine, 5607 sayılı yasanın 13/a-b maddeleri ile TCK.nun 54 maddesi gereğince nakilde kullanılan X 7561 BH plakalı aracın kaçak eşyanın aracın yüküne göre miktar ve hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturmaması ve naklinin bu aracın zorunlu kılmaması nedeniyle MÜSADERESİNE YER OLMADIĞINA, karar kesinleştiğinde sahibine teslimine, teminatla iade edilmiş olması halinde teminatın iadesine, tasfiye işlemine tabi tutulmuş olması halinde tasfiye bedelinin karar kesinleştiğinde sahibine iadesine, Sanık hakkında hüküm olunan hapis cezasının iki yılın altında olup, sanığın adli sicil kayıtları itibarıyla daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum edilmemiş olması, kişilik özellikleri itibarıyla yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığından 5728 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK.'nun 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanığın 5560 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK.'nun 231/8 maddesi gereğince Beş ( 5 ) yıl süreyle denetime tabi tutulmasına, sanığın bu süre içinde takdiren herhangi bir yükümlülük altına alınmasına yer olmadığına, sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılmasına ve sanık hakkındaki davanın DÜŞÜRÜLMESİNE, Sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına (yapılamadı), dair verilen hüküm sanık ANGEL PETROV ANGELOV'a tüm aramalara ve yazışmalara rağmen tebliğ edilememiştir.

1 - 7 201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete’de ilanen tebliğine,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3 - Kararın Adliye ilan tahtasında 1 ay süre ile ilan edilmesine, bu husustaki tutanağın gönderilmesi için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiş olup, ilan olunur.

8803

—————

Esas No   : 2009/494

Karar No : 2011/11

Bıçak veya Diğer Aletleri izinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma suçundan sanık Almanya uyruklu Mehmet ve Ayzer'den olma, 05/11/1960 Ödemiş d.lu. 67227 Frankental Mina Karche Plactz 8-Almanya adresinde oturur HAKKI AKCAN hakkında yapılan yargılama sonunda mahkememizce sanığın 6136 sayılı yasanın 15/1 maddesi gereğince takdiren suça konu eşyanın niteliğine göre 6 Ay Hapis ve 450,00.-TL. adli para cezası ile tecziyesine, Sanık hakkında kanunen ve takdiren arttırım ve indirime yer olmadığına, Adli Emanetin 2009/799 sırasında kayıtlı eşyaların TCK.nun 54.maddesi gereğince MÜSADERESİNE, Sanık hakkında hüküm olunan hapis cezasının iki yılın altında olup, sanığın adli sicil kayıtları itibarıyla daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum edilmemiş olması, kişilik özellikleri itibarıyla yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığından 5728 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nun 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanığın 5560 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nun 231/8 maddesi gereğince Beş ( 5 ) yıl sureyle denetim süresine tabi tutulmasına, sanığın bu süre içinde takdiren herhangi bir yükümlülük altına alınmasına yer olmadığına, Sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılmasına ve sanık hakkındaki davanın DÜŞÜRÜLMESİNE, Sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına (yapılamadı), dair verilen hüküm sanık HAKKI AKCAN'a tüm aramalara ve yazışmalara rağmen tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi G,azete’de ilanen tebliğine,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Kararın Adliye ilan tahtasında 1 ay süre ile ilan edilmesine, bu husustaki tutanağın gönderilmesi için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiş olup, ilan olunur.

8804

 


Kadıköy 3. Asliye Ceza Hakimliğinden:

İLANEN TEBLİĞ KARARI

ESAS NO                                        :  2007/660

KARAR NO                                    :  2009/1522

SANIK                                            :  ASHEGH HOSSEIN FIOUCH:Gholam ve Meleka oğlu, 21.01.1967 Tahran Doğ, İran Şah Abdulazim Mahallesi 2. Sokak N.6 Tahran-İran

SUÇ                                                 :  SAHTECİLİK

SUÇ TARİHİ                                  :  04/10/2006

KARAR TARİHİ                            :  22/12/2009

VERİLEN CEZA                            :  1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZANIN ERTELENMESİNE

UYGULANAN KANUN MAD    :  5237 SK.nun 204/1,62,51 Md.

Yukarıda açık hüviyeti yazılı sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından karar kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı yasanın 28 ve müteakip maddeleri gereğince kararımızın ilanen tebliğine yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

9050

—————

İLANEN TEBLİĞ KARARI

ESAS NO                                        :  2007/660

KARAR NO                                    :  2009/1522

SANIK                                            :  ABOLFAZL BALUCHIANAR FAR Akram ve Nazi oğlu, 20.02.1983 Doğ. İran Şah Abdulazim Mahallesi 2. Sokak N. 6 Tahran -İran

SUÇ                                                 :  SAHTECİLİK

SUÇ TARİHİ                                  :  04/10/2006

KARAR TARİHİ                            :  22/12/2009

VERİLEN CEZA                            :  1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZANIN ERTELENMESİNE

UYGULANAN KANUN MAD    :  5237 SK.nun 204/1,62,51 Md.

Yukarıda açık hüviyeti yazılı sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından karar kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı yasanın 28 ve müteakip maddeleri gereğince kararımızın ilanen tebliğine yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

9051

—— • ——

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

2010/572-2011/662 E-K

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmad ve Nazha oğlu 17/01/1967 Aleppo D.lu Suriye Halep nüfusuna kayıtlı olup halen Ferdous Mah. 21 numara Halep/Suriye adresinde ikamet eden IBRAHIM NOUR ALNIMI hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında Mahkememizin 06/10/2011 tarih ve 2011/572 esas, 2011/662 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında 5607 S. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 maddesi uyarınca neticeten 1 yıl 3 ay hapis ve 100-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen hapis cezasının 2 yıl süreyle ertelenmesine karar verildiği, verilen kararın katılan idare vekili tarafından temyiz edildiği, Temyiz dilekçesinin, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

9181

 


Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:

ESAS                            :  2009/878

KARAR                        :  2011/535

DAVACI                      :  KH.

SANIK                         :  DURSUN ALİ AYDIN; Hurşut ve Hafıze oğlu, 03/01/1964 Yeşilkaya doğumlu, Giresun Dereli, Yeşilkaya TC Kimlik No: 14543171196 mah/köy nüfusunda kayıtlı. Baklalı Köyü Çınardere Malı. Arnavutköy/İstanbul adresinde oturur.

SUÇ                              :  İmar Kirliliğine Neden Olmak

SUÇ TARİHİ               :  25/02/2009

KANUN MADDESİ   :  184/1

VERİLEN CEZA         :  10 Ay Hapis, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 31/03/2011 tarihli gıyabi karar sanığa PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeni ile tebliğ olunamamıştır.

Yukarıdaki karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete ilamına, ilam tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesi nezdinde temyiz edilebileceği ilanen tebliğ olunur.

9049

—— • ——

İstanbul 7. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Dosya No   : 2006/250

Karar No    :  2011/964

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 16/09/2011 tarihli ilamı ile 141/1 maddesi gereğince 1 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılan 5237 sayılı Kanunun 51 madde gereğince cezası ertelenen, Mirzakişi ve Mukafet kızı, 1966 doğumlu.. mah/köy nüfusuna kayıtlı GÜLNAZ ALIYEVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememizin 2006/250 esas 2011/964 karar sayılı gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete’de ilanen tebliğine,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içeresinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile temyiz edilmediği, takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. V.D. M.leri gereğince, ilanen tebliğ olunur.

9052

—— • ——

İstanbul 12. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Dosya No   :  2004/958

Karar No    :  2011/364

SANIK       :  ABDULLAH EZECPERON: Hasan ve Şelale oğlu Azerbeycan 1981 Doğ. belli bir adresi yok.

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizin 21/09/2011 tarih ve 2004/958 esas, 2011/364 karar Sayılı kararı ile 765 sayılı TCK.nun 102/4104/2 maddeleri gereğince ORTADAN KALDIRILMASI dair karar sanığın yabancı uyruklu olması ve belli bir ikametgahının bulunamaması nedeni ile kararın tebliği mümkün olmadığından;

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri m gereğince ilanen tebliği ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bir müracaatta bulunmadığı takdirde kararın tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

9053

 


Edirne 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No   : 2011/3

Karar No : 2011/241

Geçici ithalat, dahilde işleme rejimine tabi eşyayı sahte belge ile yurtdışına çıkarmış gibi gösterme suçundan sanık Tayyar ve Kuti oğlu, 12.09.1970 Polatlı doğumlu, 7 Stray Street Cramlington Ne 23-6-Rz-İngiltere adresinde oturur EYYUP SABANCI hakkında sanığın 5607 sayılı yasanın 3/4 TCK. 53 maddeleri gereğince cezalandırılması istemi ile dava açılmış ise de; unsurları yönünden oluşmayan müsnet suçtan sanığın BERAATİNE, Kaçak olduğu iddia olunan ve halen Bursa Gümrük Müdürlüğünde bulunduğu anlaşılan araç hakkında 4458 sayılı yasanın 238 ve devamı maddeleri gereğince gümrük işlemlerinin yapılması konusunda dosyanın karar kesinleştiğinde Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne gönderilmesine, Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına dair verilen hükmün tebligat ve yazışmalara rağmen sanık EYYUP SABANCI'ya tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete’de ilanen tebliğine,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3 - Kararın Adliye ilan tahtasında 1 ay süre ile asılmasına, bu husustaki tutanağın gönderilmesi için evrakın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiş olup, ilan olunur.

8805

—— • ——

Edirne 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No   : 2003/977

Karar No : 2011/297

Resmi görevlilere görevlerinden dolayı hakaret, müessir fiil suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 09/06/2011 tarihli ilamı ile hakkındaki kamu davasınm TCK.nun 102/5, 104/2. Maddeleri gereğince zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine karar verilen Mehmet ve Hatice kızı, 1945 doğumlu Bulgaristan - Sofya Durujba 2 mahallesi nüfusuna kayıtlı SELİME MEHMETOVA AL ASHKAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete’de ilanen tebliğine,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.

8807

—————

Esas No   : 2006/368

Karar No : 2011/50

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 10/02/2011 tarihli ilamı ile 5728 sayılı Yasa ile değişik CMK.nun 231/6. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5 YIL SÜRE İLE DENETİME TABİ TUTULMASINA karar verilen Oyanova ve Anka kızı, 1984 doğumlu, Bulgaristan nüfusuna kayıtlı DAFİNKA BOYANOVA OGNYANOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete’de ilanen tebliğine,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.

8806

 


Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:

ESAS NO                        :  2006/1178

KARAR NO                    :  2010/1829

DAVACI                         :  K.H.

SANIK                             :  SEVGÜL AKÇA, Sabri ve Kadriye kızı, 04/01/1971 GERZE doğumlu, SİNOP, GERZE, Şeyhli TC Kimlik No:43042909214 nüfusunda kayıtlı. Sarıgöl Mahallesi Sakarya Sokak No:4 D:2 Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL adresinde oturur.

SUÇ                                 :  İftira

SUÇ TARİHİ / SAATİ   :  27/07/2005

KANUN MADDESİ       :  267/l,62,53,231/5,231/8

KARAR TARİHİ            :  30/12/2010

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 30/12/2010 tarihli gıyabi karar sanığa PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeni ile tebliğ olunamamıştır.

Yukarıdaki karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete ilamına, ilam tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesi nezdinde temyiz edilebileceği ilanen tebliğ olunur.

9484

—————

ESAS NO                        :  2008/944

KARAR NO                    :  2011/273

DAVACI                         :  K.H

SANIK                             :  SEDAT ŞEHİRLİ, Hamza ve Şadiye oğlu, 25/12/1975 DİYARBAKIR doğumlu, DİYARBAKIR, Merkez, Pınardüzü Köyü TC Kimlik No: 18655859096 mah/köy nüfusunda kayıtlı. Sarıgöl Mahallesi Dereiçi Sokak No.60 Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL adresinde oturur.

SUÇ                                 :  İçmek amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak

SUÇ TARİHİ / SAATİ   :  21/04/2004

KANUN MADDESİ       :  191/1,62,51/1,51/3,51/7

KARAR TARİHİ            :  01/03/2011

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen 2008/944 Esas 2011/273 Karar sayılı 24/04/2004 tarihli gıyabi karar sanık PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araştırmada bulunamamış olması nedeniyle tebliğ olunamamıştır.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

9485

 


Kadıköy 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:

ESAS NO                        :  2008/706

KARAR NO                    :  2010/440

DAVACI                         :  K.H.

MÜDAHİL                      :  SERHAT SAĞLIK, Fahri ve Fatma oğlu, 27/08/1976 KEŞAN doğumlu, Tekel Cad. Güzelbahçe Sok. Tozkoparan Blokları C Blok K: 4 D: 15 Atalar Cevizli Kartal/İstanbul adresinde oturur.

SANIK                             :  MUKADDAS KURBANOVA, Azadovna ve Hayıtjan kızı, 1965 Özbekistan doğumlu, Lebap Welayat Turkmenabat Şaher ETR. Farap adresinde oturur.

TUTUKLAMA                :  16/06/2008

TAHLİYE                        :  22/07/2008

SUÇ                                 :  H1RSIZLIK

SUÇ TARİHİ / SAATİ   :  15/06/2008 - 18:00

SUÇ YERİ _                    :  Bağdat Caddesi Kadıköy

KARAR TARİHİ            :  04/05/2010

Sanığın gündüzleyin müdahilin iş yerinden gömlek çalmaya teşebbüs ederek isnat olunan suçu işlediği sabit olduğundan, eylemine uyan TCK nun 142/1-b ve 61 maddeleri gereğince suçun işleniş şekli sanığın kişiliği ve herhangi bir eşyanın çalınmamış oluşu göz önüne alınarak cezanın alt sınırdan tayini ile taktiren 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın eylemi teşebbüs derecesinde kaldığından, sanığa verilen cezada TCK 35 maddesi gereğince ½ oranında indirim yapılarak sonuçta sanığın 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın suçun ikrarı lehine indirim sebebi kabul edilerek sanığa verilen cezada TCK 62 maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak sonuçta sanığın 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın TCK.nun 53/1-c ve 3 maddesinde belirtilen velayet vesayet ve kayımlık yetkileri açısından getirilen kısıtlamanın şartla tahliye tarihine kadar, diğer maddelerde belirtilen hak ve yetkileri kullanmaktan ise cezasının infazı süresince mahrum bırakılmasına,

Olayın oluş şeklinden ve sanığın duruşmadaki hal ve tavrından pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği kanaatine varıldığından sanığa verilen bu cezanın TCK.nun 51. maddesi gereğince ertelenmesine,

Sanığın 2 yıl süreyle denetim altında tutulmasına,

Sanığın kişiliği ve sosyal durumu göz önünde bulundurularak denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlenmeden veya uzman kişi görevlendirilmeden geçirilmesine,

Sanığın denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde TCK:nun 51/7 maddesi gereğince ertelenen cezasının kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirileceği denetim süresinin iyi halli olarak geçirilmesi halinde TCK.nun 51/8 maddesi gereğince cezanın infaz edilmiş sayılacağının ihtarına(intarat yapılamadı)

Sanığın tutuklu olarak geçirdiği sürenin, TCK 60 maddesi gereğince verilen cezadan mahsubuna,

10,00 TL mahkeme masrafının sanıktan tahsiline karar verilen sanık Azadovna ve Hayıtjan kızı, 1965 doğumlu MUKADDAS KURBANOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete’de ilanen tebliğine,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup ilan olunur.

9491

 


Antalya 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Dosya No  : 2010/431

Karar No    : 2011/370

Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 15/04/2011 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesi gereğince 10 AY HAPİS, 1000 TL ADLİ PARA, HAPİS CEZASI İNFAZI TAMAMLANINCAYA KADAR BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA(TCK 53/1) cezası ile cezalandırılan İskender ve Amina kızı, 1982 doğumlu, AZERBAYCAN UYRUKLU 00994504672122 telefon sahibi ALİNA DODİNA tüm aramalara rağmen bulunamadığı Yurtdışı adresinin bilinmediği, savunmasında bildirdiği adresin eksik olduğu anlaşıldığından GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE ILANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

9058

—————

Dosya No  : 2007/1301

Karar No    : 2009/1717

Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 20/11/2009 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesi gereğince 10 AY HAPİS, 2000ADLİ PARA, HAPİS CEZ. İNFAZI TAMAMLANINCAYA KADAR BELLİ HAKLARI KUL. YOKSUN BİRAK cezası ile cezalandırılan Atabay ve Yegenhan kızı, 1973 doğumlu, TÜRKMENİSTAN uyruklu TOYBIBI KURBANNAZAROVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, Türkmenistan ile yapılan yazışmada Türkmenistan'ın ulusal kanunlarına aykırı olması sebebiyle yurtdışı tebligat işlemide yapılamamış olup GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE ILANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

9057

—————

Dosya No  : 2007/1300

Karar No    : 2009/1716

Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 20/11/2009 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesi gereğince 10 AY HAPİS, 2000ADLİ PARA ve HAPİS CEZASI INF. TAMAMLANINCAYA KADAR BELİRLİ HAK. YOKSUN BIRAKILMA cezası ile cezalandırılan Meretgeldi ve Gulcan kızı, 1961 doğumlu, TÜRKMENİSTAN uyruklu OGULBİKE SHAMİYEVA tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve Türkmenistan ile yapılan yazışma sonrasında alınan yazı cevabında Türkmenistan'ın ulusal kanunlarına aykırı olması sebebi ile yurtdışı tebligat işlemide yapılamamış ve GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilemediği anlaşılmıştır. Bu sebeple

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

9056

————

Dosya No  : 2005/1185

Karar No    : 2010/142

4926 Sayılı Yasaya Aykırılık(mülga) suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 26/02/2010 tarihli ilamı ile 4/3.Fıkra maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ali ve Fatma oğlu, 11/12/1954 doğumlu, Antalya, Gazipaşa, Esenpınar mah/köy nüfusuna kayıtlı HASAN ÖZALP tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememize bildirilen yurtdışı adresinde bulunmadığının bildirilmesi sebebiyle GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir. Bu sebeple

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

9055

—————

Dosya No  : 2007/1298

Karar No    : 2009/1715

Eşyayı, gümrük işlemlerine Tabi tutmaksızın ithal etmek suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 20/11/2009 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesi gereğince 10 AY HAPİS, HAPİS CEZ. İNFAZI TAMAMLANINCAYA KADAR BELLİ HAKLARI KUL. YOKSUN BIRAK, 2000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Recep ve Rozagul kızı, 1973 doğumlu, TÜRKMENİSTAN uyruklu GÜLSHAT SAPAROVA tüm aramalara rağmen bulunamadığı, Türkmenistan ile yapılan yazışma sonrası alınan cevapta Türkmenistan'ın ulusal kanunlarına aykırı olması sebebi ile yurtdışı tebliğ işlemide yapılamadığı ve GEREKÇELİ KARARIN tebliğ edilemediği anlaşılmıştır. Bu sebeple

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

9054

—— •• ——

Alanya 4. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Mahkememizce verilen 15.04.2011 tarih 2011/494 esas 2011/163 sayılı karar ile 5683 sayılı Kanuna Aykırılık, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Ulamrıza ve Sona oğlu.. 1960 Enzeli Doğumlu, , mah/köy nüfusunda kayıtlı FARHAD HAGIGATBUR'un TCK.nun 268. Maddesi yollamasıyla TCK. nun 267. maddesindeki suçu oluşturduğu ve bu suçun yargılanması ile ilgili Asliye Ceza Mahkemesinin görevli olduğu anlaşıldığından Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE karar verilmiş olup, gıyabında verilen karar tebliğ edilememiştir.

Gıyabi Hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddeleri gereğince RESMİ GAZETEDE yayınlanmak suretiyle sanık FARHAD HAGIGATBUR'a tebliğine ve kararın Resmi Gazete’de yayınını müteakip 15 gün sonra kesinleşeceği hususu ilan olunur.

9059