21 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28149

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden:

Şanlıurfa Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden:

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

DUYURU

Üniversitemiz Akademik Birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’u ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda daimi statüde profesör ve doçentler alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

Birimi

Böl/Abd/Asd/ Prog

Unvanı

Drc

Adet

Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Profesör

1

1

Ağırlıklı Olarak İktisadi Gelişme ve Bölgesel Kalkınma Konusunda Çalışmış Olmak.

Güzel Sanatlar Fak.

Müzik Bilimleri

Profesör

1

1

Türk Müziği İcrası ve Tarihi Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.

Diş Hekimliği Fak.

Ortodonti

Profesör

1

1

Sınıf III Anomalilerde Yüz Maskesi Uygulamaları ile İlgili Özgün Çalışmalar Yapmış Olmak.

Diş Hekimliği Fak.

Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti

Doçent

1

1

Doçentliğini Diş Hastalıkları ve Tedavisi Alanında Almış Olmak.

Diş Hekimliği Fak.

Periodontoloji

Doçent

1

1

Doçentliğini Periodontoloji Alanında Almış Olmak.

Mühendislik Fak.

Tekstil Teknolojisi

Doçent

1

1

 

Mühendislik Fak.

Konst. ve İmalat

Doçent

1

1

 

9907/1-1


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Profesör ve doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

Adaylardan istenilen belgeler;

Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirten başvuru dilekçesi ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora / uzmanlık diploması fotokopisi, özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi, profesör kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 takım, doçent kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklardır.

 

Birimi

Unvan

K/D

Adet

Niteliği

TIP FAKÜLTESİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

 

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

 

Hastalıkları

Profesör

1

1

 

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Stafılokoklar konusunda çalışıyor olmak.

Kardiyoloji

Doçent

1

1

İlgili alanda doçentlik unvanı almış olmak

Çocuk Cerrahisi

Doçent

1

1

İskemireperfüzyon konusunda çalışıyor olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Fitopatoloji

Profesör

1

1

 

Tarım işletmeciliği

Profesör

1

1

 

Tarımsal Makine Sistemleri

Doçent

1

1

İlgili alanda doçentlik unvanı almış olmak

Tarım işletmeciliği

Doçent

2

1

İlgili alanda doçentlik unvanı almış olmak

Tarımsal Biyoteknoloji

Doçent

1

1

İlgili alanda doçentlik unvanı almış olmak

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Tekstil Teknolojisi

Profesör

1

1

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anorganik Kimya

Profesör

1

1

 

Analitik Kimya

Profesör

1

1

İlaç metal kompleksleri konusunda çalışıyor olmak.

Organik Kimya

Profesör

1

1

Gerilimli halkalar sistemi konusunda çalışıyor olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Muhasebe ve Finansman

Doçent

2

1

Muhasebe konusunda çalışıyor olmak.

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Doçent

1

1

Kentleşme Analizi konusunda çalışıyor olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Hadis

Profesör

1

1

 

Kelam

Profesör

1

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

2

1

İlgili alanda doçentlik unvanı almış olmak

9927/1-1

—— • ——

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Konu ile ilgili ilanımız Üniversitemizin http://www.osmaniye.edu.tr web adresinde yer almaktadır.

9930/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 29.09.2011 gün ve 1192/4023 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 17.11.2011 gün ve 1579/4390 sayılı kararı ile onaylanan 84325 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

                Ada                 Parsel                  Mevkii

                105                     1                    Dodurga

                106                     1                    Dodurga

                107                     1                    Dodurga

                110                     1                    Dodurga

9931/1-1

—————

Yenimahalle İlçesi, Güzelyaka Mahallesi 61411 ada 3 parseldeki İlköğretim Alanının yapı-yaklaşma mesafelerinin değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9932/1-1

—————

Yenimahalle 42875 ada 10 parsel ve adanın güneyini kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9936/1-1

—— • ——

İstanbul Sağlık Müdürlüğünden:

Mesut MERT isimli şahsın Müdürlüğümüze bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan bazı hekimlerin full time statüsünden maaş almalarına rağmen iş yeri hekimliği yaptıkları ve bunu bildirmeyerek haksız kazanç elde ettiklerine dair şikayetine istinaden yapılan ön inceleme neticesinde Müdürlüğümüze bağlı muhtelif kurum ve kuruluşlarda görevli personeller hakkında İstanbul Valiliği tarafından 4483 Sayılı Kanun gereğince 12/08/2011 tarih ve 2011/187 sayılı  “KISMEN SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE, KISMEN SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE ve KISMEN KARAR ALMAYA YER OLMADIĞINA” dair karar verilmiştir.

Şikayetçi Mesut MERT'in yukarıda belirtilen hususa ilişkin tebligat adresi bulunamadığından tebligatı yapılamamış olup, 7201 sayılı tebligat kanununun 28. , 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilanen tebliğine, gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

9905/1-1

—— • ——

Şanlıurfa Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden:

Siverek Bingöl Karlıova ve Diyarbakır Silvan Devlet Hastanelerinde 2009/23 sayılı Stok Yönetimi konulu genelgesinde yapılan düzenlemelere aykırı hareket ettikleri konusuyla ilgili olarak Siverek Devlet Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak görev yapan Eczacı Abuzer KIRMIZITAŞ hakkında düzenlenen ve Bakanlık Makamının 23/06/2011 tarih ve 7305 sayılı onayı ile muameleye konulan 03/06/2011 tarih ve 79/03 sayılı Disiplin Soruşturma Raporunda Bakanlığın 2009/23 sayılı Stok Yönetimi konulu genelgesinde yapılan düzenlemelere aykırı hareket ettikleri görevini yerine getirme konusunda gerekli ciddiyeti göstermediği kanaatine varılan Eczacı Abuzer KIRMIZITAŞ’ ın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin birinci fıkrasının ( A/a ) bendi gereğince Uyarma Cezası ile tecziye edilmesi gerektiği yine 2009 yılı Temmuz ayında miadı dolan 123 adet genital tarama testinin ilgili firmadan değişimi konusunda gerekli girişimlerde bulunmayarak bahse konu malzemenin miadının dolmasına sebep oldukları kusurlu davranışları nedeniyle kamu zararı oluşmasına sebebiyet verdiğinden Eczacı Abuzer KIRMIZITAŞ’ ın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin birinci fıkrasının ( B/a ) bendi gereğince Kınama cezası ile tecziye edilmesi gerektiği Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak görev yapan sözleşmeli Personele Devlet Memurları Kanununa göre ceza verilmesi mümkün olmadığından adı geçenin sözleşmesinin 9’uncu maddesinin ( c ) bendi çerçevesinde yazılı olarak uyarılması gerektiği hususunun tebliği istenmiş olup söz konusu durum adı geçenin istifa ederek görevinden ayrılmış olması ve tebligata elverişli ikamet adresi olmadığından kendisine tebliğ yapılamamıştır.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-31 maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilanen tebliği gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

9908/1-1

—— • ——

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIMI İLANI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23 ve 26 ncı maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine istinaden Üniversitemize Öğretim Üyeleri (Profesör ve Yardımcı Doçent) alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz http://www.bayburt.edu.tr internet sayfasında mevcut olup, başvuru süresi ilanın web sitemizde yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

9902/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Alınmamıştır.

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Çanakkale İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Çanakkale/Merkez

Adresi

Barbaros Mah. Atatürk Cad. Bölge Trafik Yanı No:215

Tel-Faks

(286) 218 10 55 (286) 218 10 09

Posta Kodu

17100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Salih Kaya

 

Adresi

Yağkapanı Arapkayyum Sokak No:29 Karaköy/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

31903921840

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

5340028622

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

201591

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

9945/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

 

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Şefaatli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İl/İlçe

Şefaatli/Yozgat

Adresi

Kayseri Cad. 66800/Şefaatli/Yozgat

Tel-Faks

(0354) 564 10 05-(0354) 564 15 06

Posta Kodu

66800

E-Mail

sefaatli66@meb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Adem Özcan

 

Adresi

 

 

T.C. Kimlik No.

24854625578

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

9946/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

 

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Şefaatli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İl/İlçe

Şefaatli/Yozgat

Adresi

Kayseri Cad. 66800/Şefaatli/Yozgat

Tel-Faks

(0354) 564 10 05-(0354) 564 15 06

Posta Kodu

66800

E-Mail

sefaatli66@meb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Aksoy Tıbbi Ürünler ve Sağlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.

Adem Özcan

T.C. No: (24854625578)

Vahit Aksoy

T.C. No: (45409939902)

Adresi

Emek 8. Cad. Yeni Bişkek Cad. No: 125/A Emek/Ankara/Çankaya

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

9946/2/1-1


Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi” nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi

Açıklama

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

 

YARDIMCI DOÇENT

2

HEMŞİRELİK ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BESLENME VE DİYETETİK

 

YARDIMCI DOÇENT

1

MİKROBİYOLOJİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK VE CHİCKEN İNFEKSİYÖZ ANEMİ VIRUS (CIAV) KONUSUNDA ÇALIŞMIŞ OLMAK.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

TEMEL İŞLEMLER VE TERMODİNAMİK

YARDIMCI DOÇENT

1

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK VE AKIŞKAN YATAK KONUSUNDA ÇALIŞMALARI OLMAK

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

TELEKOMÜNİKASYON

YARDIMCI DOÇENT

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRONİK

YARDIMCI DOÇENT

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

BİLGİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİSİ

DOÇENT

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

KÜTÜPHANECİLİK

DOÇENT

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

TOPLUMSAL YAPI VE DEĞİŞME

YARDIMCI DOÇENT

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

KÜTÜPHANECİLİK

YARDIMCI DOÇENT

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

BİLGİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

ESKİÇAĞ TARİHİ

YARDIMCI DOÇENT

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

ESKİ TÜRK DİLİ

YARDIMCI DOÇENT

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

YARDIMCI DOÇENT

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

YENİ TÜRK DİLİ

YARDIMCI DOÇENT

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

YAKINÇAĞ TARİHİ

YARDIMCI DOÇENT

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ

YARDIMCI DOÇENT

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

COĞRAFYA

BÖLGESEL COĞRAFYA

YARDIMCI DOÇENT

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK

YARDIMCI DOÇENT

1

SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

YARDIMCI DOÇENT

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ

ARŞİVCİLİK

YARDIMCI DOÇENT

1

 

FEN FAKÜLTESİ

KİMYA

BİYOKİMYA

DOÇENT

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

YARDIMCI DOÇENT

1

ÜRETİM YÖNETİMİ ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

TİCARET HUKUKU

YARDIMCI DOÇENT

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

HUKUK BİLİMLERİ

YARDIMCI DOÇENT

1

 

ORMAN FAKÜLTESİ

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

ORMANCILIK EKONOMİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1

ÇEVRE VE ORMAN HUKUKU ANABİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

NOT: Geniş Bilgi Üniversitemiz www.karatekin.edu.tr web sayfasında bulunmaktadır.

9904/1-1