15 Aralık 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28143

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TCDD 3. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR YOL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BARİYERLİ GEÇİTLERDE OPERATÖRLÜK HİZMETİNİN 76 İŞÇİ İLE 19 ADET HEMZEMİN GEÇİTTE 12 AY SÜRE İLE YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK YOL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BARİYERLİ GEÇİTLERDE OPERATÖRLÜK HİZMETİNİN 30 İŞÇİ İLE 9 ADET HEMZEMİN GEÇİTTE 12 AY SÜRE İLE YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


İRMİK ALTI UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


GÜMRÜK MEVZUATI İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 10. VE 16. MADDESİNE GÖRE AÇIK ARTIRMA SURETİYLE ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KANUNUN 16. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Şube Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KANUNUN 16. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Şube Müdürlüğünden:


150.000 TON KONSANTRE KOLEMANİTİN LASTİK TEKERLEKLİ LODER İLE TCDD VAGONLARINA YÜKLENMESİ HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden:


SUDKOSTİK (NaOH) TEMİNİ VE EÜAŞ SEYİTÖMER TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞܒNE TESLİMİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


KONSANTRATÖR TESİSİNDE KULLANILAN KOMPLE YIKAMA TAMBURU (TROMEL ELEK DAHİL) İMALATI, MONTAJI VE DEMONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:


ELEKTRİKLİ OKSİJEN DOLUM TULUMBASI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


III. ÜNİTE KÖMÜR DEĞİRMENLERİNDE MEVCUT OLAN 6 ADET DEĞİŞKEN HIZLI DİŞLİ TURBO KAPLİN YEDEK PARÇALARININ TEMİNİ VE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİMİ İLE 1 ADET TURBO KAPLİNİN REVİZYON SÜPERVİZÖRLÜK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğünden (EÜAŞ):


İHALEYE DAVET

Gerger Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından:


İHALEYE DAVET

Gerger Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR ÖZEL EĞİTİM TESİSİ YAPILMAK ÜZERE 49 YIL SÜREYLE, YAPIM KARŞILIĞI KİRA İHALESİ YAPILACAKTIR

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


15 ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHA İHALE EDİLECEKTİR

Aydın İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden:


5 KALEM GÖZ POLİKLİNİĞİ CİHAZLARI ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Biriminden:


İKLİMLENDİRME (KLİMATİK) TEST KABİNİ ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Biriminden:


TTK ARMUTÇUK TİM STOK SAHALARINA GELEN AHŞAP MADEN DİREKLERİNİN TAHLİYE TASNİF İSTİFİ. MÜESSESE HIZARLARINDA İMALAT SAFHALARINDAN GEÇİRİLMEDEN VEYA GEÇİRİLEREK TAHKİMAT MALZEMELERİNİN OCAK ARABALARINA VE/VEYA KAMYONLARA YÜKLENMESİ VE İMALAT MALZEMELERİNİN BİÇİLME-BOYLANDIRMA İLE HIZAR TEZGAHLARINDAN ÇIKACAK TALAŞIN SATILMASI İŞİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TTK AMASRA TİM STOK SAHALARINA GELEN AHŞAP MADEN DİREKLERİNİN TAHLİYE TASNİF İSTİFİ. MÜESSESE HIZARLARINDA İMALAT SAFHALARINDAN GEÇİRİLMİŞ VEYA GEÇİRİLMEMİŞ TAHKİMAT MALZEMELERİNİN OCAK ARABALARINA VE/VEYA KAMYONLARA YÜKLENMESİ VE İMALAT MALZEMELERİNİN BİÇME-BOYLANDIRILMASI İLE HIZARLARDAN ÇIKACAK TALAŞIN SATILMASI İŞİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL VE MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR

Ankara İl Özel İdaresinden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Balıkesir İli - Edremit Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Arnavutköy Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TCDD 3. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR YOL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BARİYERLİ GEÇİTLERDE OPERATÖRLÜK HİZMETİNİN 76 İŞÇİ İLE 19 ADET HEMZEMİN GEÇİTTE 12 AY SÜRE İLE YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                                 :  2011/196676

1. İdarenin:

a) Adresi                                                          :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A 35220 Alsancak/İzmir

b) Telefon ve Faks Numarası                          :  0 232 464 31 31 /4108  -- 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi                               :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

Şartnamenin Görülebileceği İnternet Adresi    :  www.tcdd.gov.tr.  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2. İhale konusu malın adı ve miktarı  : TCDD 3. Bölge Yol Müdürlüğü BALIKESİR Yol Bakım Onarım Müdürlüğü Mıntıkasında bariyerli geçitlerde operatörlük hizmetinin 76 işçi ile    19 adet hemzemin geçitte 12 ay süre ile yaptırılması işi.

3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 28/12/2011 Çarşamba Günü Saat 10.00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil)  500,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6. Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9608/1-1

—————

TCDD 3. BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK YOL BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BARİYERLİ GEÇİTLERDE OPERATÖRLÜK HİZMETİNİN 30 İŞÇİ İLE 9 ADET HEMZEMİN GEÇİTTE 12 AY SÜRE İLE YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                                 :  2011/196814

1. İdarenin:

a) Adresi                                                          :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A 35220 Alsancak/İzmir

b) Telefon ve Faks Numarası                          :  0 232 464 31 31/4108  -- 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi                               :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

Şartnamenin Görülebileceği İnternet Adresi    :  www.tcdd.gov.tr.  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2. İhale konusu malın adı ve miktarı  : TCDD 3. Bölge Yol Müdürlüğü UŞAK Yol Bakım Onarım Müdürlüğü Mıntıkasında bariyerli geçitlerde operatörlük hizmetinin 30 işçi ile 9 adet hemzemin geçitte 12 ay süre ile yaptırılması işi.

3. Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4. Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 28/12/2011 Çarşamba Günü Saat 15.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5. İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil)  500,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6. Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9610/1-1

—— • ——

İRMİK ALTI UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 – Fabrikamızın, konusu şartnamede belirtilen 5.000 çuval irmik altı un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 – İhale 29/12/2011 Perşembe günü, saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 – İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 – Nihai teklifler en geç 29/12/2011 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 – Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 – Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 – 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

Adres: Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy-Yenimahalle/Ankara

Tel: 397 33 65-66   Faks: 397 33 71-74

9767/1-1


GÜMRÜK MEVZUATI İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 10. VE 16. MADDESİNE GÖRE AÇIK ARTIRMA SURETİYLE ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 5.045,10 TL ile en çok 101.160,28 TL olan, yatırılması gereken güvence tutarı da en az 505 TL ile en çok 10.116 TL olan, cinsi miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 12 adet binek otomobil, 1 adet kamyonet, 2 adet Kamyon ve 1 adet Panelvan Minibüs açık artırma suretiyle Osmangazi Belediye Spor Kulübü Akpınar Kültür Sanat ve Spor Merkezi Akpınar Mah. 1050 Konutlar Osmangazi/BURSA adresinde 22.12.2011 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araçlar hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilinir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 21.12.2011 tarih ve saat 16.00’a kadar Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 Nilüfer/BURSA adresindeki Bursa Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan Sayman Mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11’inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk Parası dışında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar  “Şaşmaz Mevkii, Ergazi Tesisleri, Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA” adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası ve İkametgâh Beyanı, tüzel kişilerin Vergi Kimlik Numarası ve İşyeri Merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için Vekâletname aslı veya Noter Onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, Yetki Belgesinin aslı veya Noter Onaylı örneğinin veya Vekaletname kartının satış günü İhale Salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık artırma yöntemi ile satışa esas satış şartnamesi ve ekleri 10.-TL (KDV dahil) bedel karşılığında Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğümüz veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Şube Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için: Bursa Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü (0) (224) (243 43 30)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ:

www.gumruk.gov.tr.

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

9793/1-1


5607 SAYILI KANUNUN 16. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 369,29 TL ile en çok 177.000,00 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutan en az 37,00 TL, en çok 17.700,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında muhtelif markalarda cep telefonu,şarj aleti, kulaklık, amfi, gözlük, fax, kol saati, oto aks. v.b. 35 (otuzbeş) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 28/12/2011 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir,

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 27/12/2011 tarih ve saat 16.00'a kadar Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki Erenköy İşletme Şube Müdürlüğü veya Tüm İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'nci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevkii Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimlik belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (10 TL KDV dahil) bedeli karşılığı Erenköy İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Erenköy İşletme Şube Müdürlüğü (0216) 364 36 80-81/109-187

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

9715/1-1


5607 SAYILI KANUNUN 16. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 1.402,05 TL ile en çok 147.386,48 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı en az 141,00 TL, en çok 14.739,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında motorin, fuel oil, s.benzin 23 (yirmiüç) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 22/12/2011 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır.

Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 21/12/2011 tarih ve saat 16.00'a kadar Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki Erenköy İşletme Şube Müdürlüğü veya Tüm İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'nci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin yukarıda belirtilen "tarih ve saate kadar Şaşmaz mevkii Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimlik belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (10 TL KDV dahil) bedeli karşılığı Erenköy İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Erenköy İşletme Şube Müdürlüğü (0216) 364 36 80-81/109-187

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

"www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr"

İlan olunur.

9713/1-1


150.000 TON KONSANTRE KOLEMANİTİN LASTİK TEKERLEKLİ LODER İLE TCDD VAGONLARINA YÜKLENMESİ HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2011/202241

1. İdarenin

a) Adresi                                          : Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700-Emet/Kütahya

b) Telefon-Faks Numarası               :  0274 461 34 00 - 274 461 34 03

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :  emet-ticaret@etimaden.gov.tr

2. İhale konusu işin

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı             :  İşletmemizde üretilen ve kamyonlarla Emirler istasyonuna sevk edilen 150.000 Ton Kolemanit Konsantresinin (0,2-3mm,3-25mm,25-100mm.) lastik tekerlekli loder vasıtasıyla TCDD vagonlarına yüklenmesi hizmet alımı işidir.

3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

4. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz görülebilir ve 100,00 TL. bedelle temin edilebilir.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü

(43700 Emet/KÜTAHYA Tel : 0.274.461 34 00)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

(Korkutreis Mah. Cihan sokak No:2 Tel:.0.312. 294 20 00- Çankaya / ANKARA)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü

(Atatürk Bulvarı No: 156 (34134) Aksaray/İSTANBUL Tel : 0.212.527 09 09)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü

(Halit Ziya Bulvarı No : 1 /İZMİR Tel : 0.232.484 37 17)

5. Teklifler, 22/12/2011 tarihi saat 14.00'e kadar, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700-Emet/KÜTAHYA adresindeki Teşekkülün Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer   :  Emet Bor İşletme Müdürlüğü

b ) Tarihi – Saati     :  22/12/2011 - 14:00

c) İhale Usulü         :  Açık İhale Usulü “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre.

7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

7.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

7.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi.

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

7.1.4. Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

7.1.5. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

7.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

7.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

7.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

7.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

7.1.10. İş Deneyim Belgesini,

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi,

7.1.10.1. İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan her türlü iş makinesi ile yapılan ve Loder kiralama işi ile benzerlik gösteren hizmet taahhüt işi, benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1.2, 7.1.3. ve 7.1.4. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 7.1.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

8. Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

9777/1-1


SUDKOSTİK (NaOH) TEMİNİ VE EÜAŞ SEYİTÖMER TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞܒNE TESLİMİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2011/192562

1 - Teşekkülün;

a) Adresi                                 :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 - 274 - 248 56 60 (Pbx) Fax: 0 - 274 - 248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri  :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Miktarı ve Türü

Sıra No

Malzemenin Adı

Toplam Miktar (Ton)

1

Sudkostik (NaOH) Temini ve EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğüne Sevki

250 (± % 20)

 

b) Teslim Yeri                        :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

c) Teslim Süresi                      :  Sözleşmenin yürürlüğe girdiği gün işe başlama tarihi olup aylık 25 Ton teslim edilecektir.

d) Dosya No                           :  Ticaret 2011/82

e) İhale Usulü                         :  Açık İhale

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                    :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA

b) İhale Tarihi ve Saati            :  05.01.2012 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

 h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), (c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58. madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli/Yüklenici EÜAŞ’a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dahil 50,-TL (Y.Elli Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi, telefon, faks numarası, vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir kaşeli ve imzalı yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 05.01.2012 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3.  maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

9445/1-1


KONSANTRATÖR TESİSİNDE KULLANILAN KOMPLE YIKAMA TAMBURU (TROMEL ELEK DAHİL) İMALATI, MONTAJI VE DEMONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Konsantratör Tesisinde kullanılan komple yıkama tamburu (Tromel elek dahil) imalatı, montajı ve demontajı işinin Teknik resimlere uygun olarak yapılması işi Şartnamelerimiz hükümlerine göre Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                     :  2011/198337

1 – İdarenin                                         :

A) Adresi                                            :  ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yeniköy Yolu 12. Km. Bigadiç / BALIKESİR

B) Telefon ve Fax Numarası               :  0 – 266 – 633 72 21- 22 / 633 72 23

C) Elektronik Posta Adresi (Varsa)    :  bigadic11@etimaden.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın                      

A) Niteliği, Türü ve Miktarı                :  Komple yıkama tamburu (Tromel elek dahil) imalatı, montajı ve demontajı

B) Teslim Yeri                                    :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü

3 - İhalenin

A) Yapılacağı Yer                               :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor işletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/ BALIKESİR

B) Tarih ve Saati                                 :  03.01.2012 Salı günü saat 14.00

4 - TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER

Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olmak kaydıyla geçici teminat verilecek olup; Bu tarih 03/04/2012 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Türk Bankaları ve Türk Katılım Bankaları tarafından verilen teminat mektupları.

c) İlgili mevzuata göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları,

d) Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontr-garantisi üzerine, Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya Katılım Bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları,

5 - Teklifler kapalı zarf şeklinde ve İhale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü süreli olacaktır.

6 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İşletmece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yerler:

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı  Cihan Sokak No : 2 Sıhhiye/ANKARA, Tel : 0 312 294 22 22 94

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:156 Aksaray / İSTANBUL, Tel : 0 212 527 09 09

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü Halit Ziya Bulvarı No:1 İZMİR, Tel : 0 232 484 37 17

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yeniköy yolu üzeri 12. Km. Bigadiç/BALIKESİR Tel: 0 – 266 - 633 72 21 - 22

İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) : 100,00 TL.

Posta yoluyla satış bedeli (KDV dahil) : 110,00 TL.

7 - Teklifler en geç ihale tarihi olan 03.01.2012 Salı günü saat 14.00’e kadar İşletme Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv şefliğine verilmiş olacaktır.

8 - İhale, 03.01.2012 Salı günü saat 14.00de Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda açık ihale usulü ile yapılacaktır.

9 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler Aşağıdadır.

9.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

9.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

9.1.3. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belgeyi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

9.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

9.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

9.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

9.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

9.1.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge ,

9.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

9.1.10. İş Deneyim Belgesini,

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. İstekliler, İş deneyimini gösteren belgelerle birlikte alım konusu işe ilişkin üretim kapasite raporunu da sunacaklardır. İsteklinin, bu iki belgeden birini sunması yeterli olacaktır.

09.1.10.1. Benzer İş olarak kabul edilecek işler,

Her türlü maden makinaları (Tambur, kırıcı, konveyör, Tromel elek vb.) imali ve satışı, montajı gibi işler benzer iş olarak kabul edilecektir

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

10 - İlan konusu ihale 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu ihale kanununa tabi olmayıp İşletme Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

9692/1-1


ELEKTRİKLİ OKSİJEN DOLUM TULUMBASI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Elektrikli oksijen dolum tulumbası 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2011/200427

Dosya No                                  :  1124393

1 - İdarenin                                : 

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın              : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Elektrikli oksijen dolum tulumbası: 1 adet

b) Teslim yeri                            :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi işyeri-ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasına müteakip 100 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                : 

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  29.12.2011 Perşembe günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4. 2.1-Teklif ile birlikte cihazın aşağıdaki yönerge, yönetmelik ve standartlara uygun olduğuna dair üretici firma tarafından “Uygunluk Beyanı” verilecektir.

Yönerge ve Yönetmelikler:

a) Basınç Ekipmanı Yönergesi 97/23/EG

b) AT Makine Yönergesi (2006/42/EC)

c) AT Alçak Gerilim Yönergesi (73/23/EEC)

d) AT Elektromanyetik Uyumluluk (89/336/EEC)

e) Sıkıştırılmış Gazlar Teknik Yönetmeliği (TRG 400,401,402)

 Standartlar:

f) DIN EN ISO 12100-1 Makinelerin Güvenliği

g) Endüstriyel Makinelerin Elektriksel Ekipmanı (EN 60204-1)

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 29.12.2011 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

9742/1-1


III. ÜNİTE KÖMÜR DEĞİRMENLERİNDE MEVCUT OLAN 6 ADET DEĞİŞKEN HIZLI DİŞLİ TURBO KAPLİN YEDEK PARÇALARININ TEMİNİ VE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİMİ İLE 1 ADET TURBO KAPLİNİN REVİZYON SÜPERVİZÖRLÜK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğünden (EÜAŞ):

İhale Kayıt No                              :  2011/191002

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Bahçelievler/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel:212 69 00/2017 Fax:212 78 54

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Kangal Termik Santrali III. ünite kömür değirmenlerinde mevcut olan 6 adet değişken hızlı dişli turbo kaplin yedek parçalarının temini ve İşletme Müdürlüğüne teslimi ile 1 adet turbo kaplinin revizyon süpervizörlük hizmeti.

b) Referans No:                            :  MYD-DT-2011/20-MLZ-2605

c) Yapılacağı yer                           :  Kangal Termik Santrali İşletme Müdürlüğü/SİVAS

d) İşin süresi                                 :  -Teslim Süresi: Sözleşme imzalanmasını müteakip 230 takvim günüdür. Belirtilen bu süreden daha geç teslimat öneren teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

                                                         -1 adet turbo kaplinin revizyon süresi : 20 çalışma günü. (Pazar hariç günde 8 saat hafta da 6 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) Malzeme Yönetimi ve Ticaret Daire Başkanlığı Zemin Kat C Blok Oda No: C3 Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Bahçelievler/ ANKARA

b) Tarihi ve saati                           :  18.01.2012 Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;

l) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

l) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve şirket ortaklarının tamamının TC Kimlik Numarası (Türk vatandaşları için),

4.1.3. Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. İhale Şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilmesi halinde, şekli ve içeriği Teknik ve İdari Şartnamelerde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.6. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.8. Şartnamenin 17. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

4.1.9. Teknik Şartnamede istenen belgeler ve istekli tarafından eklenecek teklifi destekleyen diğer doküman ve belgeler.

4.1.10. İsteklinin İş Ortaklığı olması halinde 4.1.1. ve 4.1.2 maddelerde yer alan belgelerin her bir ortakça verilmesi zorunludur.

4.1.11. İhaleye teklif verecek firmalar yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle olarak teklif edilen bedelin %20' si oranında iş deneyim belgesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

4.1.12. İstekli ve/veya imalatçıya ait ISO 9001 kalite yönetim sistem belgesi,

4.1.13. İhaleye teklif verecek firmalar, kaplinlerin imal edileceği fabrikanın adı ve açık adresini ve teklif edilen yedeklerin monte edildiği turbo kaplinin markasını belirten belgeleri teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

4.1.14. İstekliler teklif edecekleri malzemelere ait parça adı, cinsi, poz no., malzeme no.sunu gösteren malzeme listesini ve parça numaralarınıda gösteren komple turbo kaplinin teknik detay kesit resimlerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

4.1.15. Avrupa Birliği (AB) teknik mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında; 4703 sayılı "Ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına dair kanun" ve uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ile "CE İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon" tebliğlerine uygunluk kapsamında, ürünlerin ithali, piyasaya arzı, uygunluk değerlendirilmeleri, piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili her türlü yükümlülük yükleniciye ait olacak, yüklenici bu husustaki ulusal ve uluslararası mevzuatı takip ederek gerekli hazırlıkları önceden yapmış olacak ve malzemelerin mer'i mevzuata uygun olarak yasal ve zamanında gümrüklenmesi için gerekli tedbiri almış olacaktır. Aksi davranışlardan dolayı idarenin uğrayacağı her türlü kayıp ve zarar idare tarafından yükleniciye yansıtılacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ihale dokümanlarındaki şartları sağlayan ve teknik yönden uygun bulunan tekliflerden en düşük fiyatı veren isteklinin teklifidir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Kat: 13 Oda No: 18 06490 Bahçelievler/ ANKARA adresinde görülebilir 236,-TL veya 120.-EURO (KDV dahil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 18.01.2012 saat 14:00'e kadar EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı Zemin Kat C Blok Oda No: Cl Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 06490 Bahçelievler/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyatlı sözleşme imzalanacaktır. Süpervizörlük hizmeti için günlük fiyat verilecektir

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İş bu ihale 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında, cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama hariç 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (g) Bendi kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik" usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. Cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemleri ile ilgili 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

14 - İstekliler, ihale dokümanlarını www.euas.gov.tr adresinde görebilirler.

9774/1-1


İHALEYE DAVET

Gerger Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından:

PROTOKOL NO :2.4.TBS.6.4.4.23.38

 

Protokol Tarihi: 20/09/ 2011   Protokol Sayısı: 1522

 

İşin Adı: ADIYAMAN GERGER DALLARCA KÖYÜ YÜS TOPLU BASINÇLI DAMLAMA SULAMA TESİSİ YAPIM İŞİ

Adıyaman Gerger Dallarca Köyü YÜS Toplu Basınçlı Damlama Sulama Tesisi İnşaatı İşi.

1. Kırsal kalkınma yatırımlarının Desteklenmesi Programına Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ayırdığı kaynaktan bir bölümünün yukarıda belirtilen "Adıyaman Gerger Dallarca Köyü YÜS Basınçlı Toplu Basınçlı Damlama Sulama Tesisi Yapım İşi " sözleşmesi kapsamında geçerli ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir.

2. Gerger Kaymakamlığı, Yerli ve Yabancı firmaları Adıyaman İli Gerger İlçesinde belirtilen "Adıyaman Gerger Dallarca Köyü YÜS Toplu Basınçlı Damlama Sulama Tesisi Yapımı" İşinin yapımı için kapalı teklif usulüyle teklif vermeye davet etmektedir.

3. Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiş olup, teklifçilerden bu şartların tamamını sağlamaları beklenmektedir.

- Son 5 yıl (2006-2011) içerisinde gerçekleştirilmiş, toplam inşaat işlerine ait, hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş toplam cirolarının her yıl için verilen katsayılarla (Yeterlilik Bilgileri Madde 1.2) 2011 yılına çevrilmiş tutarlarının genel toplamının beşe bölünerek bulunacak aritmetik ortalamasının en az 600.000,00 TL'ye eşdeğer olması gerekmektedir.

- En az 600.000,00. TL nakit veya kredi kabiliyeti

- Benzeri tür işlerde ana müteahhitlik tecrübesi (son 5 yıllık dönemde bir sözleşme kapsamında en az 1000 Da. tarımsal alanda toplu basınçlı yağmurlama veya damla sulama inşaatını gerçekleştirmiş olmak),

- İşin tatminkar bir şekilde yapımına yeterli inşaat ekipmanı, (1 Adet Ekskavatör, 1 Adet Kepçe, 1 Adet Kamyon, 1 Adet en az 3 tonluk Su Tankı,)

- Benzer tür inşaat işlerinde tecrübeli kilit personel, (en az 3 (üç) yıllık tecrübeye haiz bir Proje yöneticisi, en az 3 (üç) yıl tecrübeli Ziraat Mühendisi ve en az 5 (beş) yıl tecrübeli Ziraat / İnşaat teknikeri olmalıdır

- İhalelere katılma yasağı olmadığına dair beyanname,

- Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler,

- Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve istenen diğer belgeler

4. İhale Dokümanları, .1000,00 TL bedelin Gerger Kaymakamlığı, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı'ın T.C. Ziraat .Bankası .GERGER şubesindeki 25484924- 5001 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması karşılığı aşağıda verilen adresten satın alınabilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin edebilirler. Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

Gerger Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Merkez Mah. Hükümet Konağı Kat:4 02700 Gerger/ADIYAMAN

Tel        : (+90)416 431 20 07

Fax       : (+90)416 431 20 51

5. Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 19.01.2012'den itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve Teklif Bedelinin en az % 3'ü oranındaki bir geçici teminatla birlikte yukarıda verilen adrese 19.01.2012, saat 10.00.'e kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aynı adreste saat 10.30 da açılacaktır.

6. Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

7. Ayrıntılı İhale dokümanları www.gerger.gov.tr adresinden görülebilir.

9695/1-1

—————

İHALEYE DAVET

PROTOKOL NO :2.4.TBS.6.3.3.22.37

Protokol.Tarihi:20/09/2011   Protokol Sayısı: 1521

 

İşin Adı: ADIYAMAN GERGER İLÇESİ ÇOBANPINAR KÖYÜ YÜS TOPLU BASINÇLI DAMLAMA SULAMA TESİSİ PROJESİ İNŞAATI

Adıyaman Gerger İlçesi Çobanpınar Köyü YÜS Toplu Basınçlı Damlama Sulama Tesisi Projesi İnşaatı İşi

1. Kırsal kalkınma yatırımlarının Desteklenmesi Programına Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ayırdığı kaynaktan bir bölümünün yukarıda belirtilen Adıyaman Gerger Çobanpınarı Köyü YÜS Toplu Basınçlı Damlama Sulama Tesisi Yapım İşi sözleşmesi kapsamında geçerli ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir.

2. Katılımcı, firmaları ADIYAMAN İlinde belirtilen Adıyaman Gerger İlçesi Çobanpınar Köyü YÜS Toplu Basınçlı Damlama Sulama Tesisi Projesi İnşaatı İşinin yapımı için kapalı teklif usulüyle teklif vermeye davet etmektedir.

3. Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiş olup, teklifçilerden bu şartların tamamını sağlamaları beklenmektedir.

- Son 5 yıl (2006-2011) içerisinde gerçekleştirilmiş, toplam inşaat işlerine ait, hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş toplam cirolarının her yıl için verilen katsayılarla (Yeterlilik Bilgileri Madde 1.2) 2011. yılına çevrilmiş tutarlarının genel toplamının beşe bölünerek bulunacak aritmetik ortalamasının en az 600.000,00TL 'ye eşdeğer olması gerekmektedir.

- En az 600.000,00. TL nakit veya kredi kabiliyeti,

- Benzeri tür işlerde ana müteahhitlik tecrübesi (son 5 yıllık dönemde bir sözleşme kapsamında en az 1500 Da. tarımsal alanda toplu basınçlı yağmurlama veya damla sulama inşaatını gerçekleştirmiş olmak),

- İşin tatminkar bir şekilde yapımına yeterli inşaat ekipmanı,(l Adet Ekskavatör, 1 Adet Kepçe, 1 Adet Kamyon, 1 Adet en az 3 tonluk Su Tankı,)

- Benzer tür inşaat işlerinde tecrübeli kilit personel, (en az 3 (üç) yıllık tecrübeye haiz bir Proje yöneticisi, en az 3 (üç) yıl tecrübeli Ziraat Mühendisi ve en az 5 (beş) yıl tecrübeli Ziraat / İnşaat teknikeri olmalıdır.

- İhalelere katılma yasağı olmadığına dair beyanname,

- Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler,

- Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve istenen diğer belgeler

4. İhale Dokümanları, .1000,00 TL bedelin Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı'ın TC Ziraat .Bankası .GERGER Şubesindeki 25484924-5001 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması karşılığı aşağıda verilen adresten satın alınabilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin edebilirler. Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

Gerger Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Merkez Mah. Hükümet Konağı Kat:4 02700 Gerger/ADIYAMAN

Tel        : (+90)416 431 20 07

Fax       : (+90)416 431 20 51

5. Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 19.01.2012'den itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve Teklif Bedelinin en az %3'ü oranındaki bir geçici teminatla birlikte yukarıda verilen adrese 19.01.2012, saat 14.00.'e kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aynı adreste saat 14.30 da açılacaktır.

6. Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

7. Ayrıntılı İhale dokümanları www.gerger.gov.tr adresinden görülebilir.

9696/1-1


TAŞINMAZLAR ÖZEL EĞİTİM TESİSİ YAPILMAK ÜZERE 49 YIL SÜREYLE, YAPIM KARŞILIĞI KİRA İHALESİ YAPILACAKTIR

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 29.11.2011 tarih ve B.02.1.VGM.0.05.00.00/815-650 sayılı kararında belirtilen şartlar doğrultusunda, Özel Eğitim Tesisi yapılmak üzere 49 yıl süreyle, yapım karşılığı kira ihalesine çıkartılmıştır.

İLİ                                                       : Hatay

İLÇESİ                                               : İskenderun

BELDESİ                                           : Karaağaç

MEVKİİ                                             : Fahura

CİNSİ                                                 : Tarla

ADA NO                                            : ---

PARSEL NO                                      : 48

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)                         : 31910,00 m2

VAKIFLAR GENEL

MÜDÜRLÜĞÜNÜN

VAKIFLAR MECLİSİ

KARAR TARİH VE SAYISI            : 29.11.2011 tarih ve B.02.1.VGM.0.05.00.00/815/650

MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ   : 4.594.687,00.-TL (Dörtmilyonbeşyüzdoksandörtbinaltıyüzseksenyedi TürkLirası)

GEÇİCİ TEMİNAT                           : 137.840.61-TL.

(YüzotuzyedibinkesizyüzkırkTürkLirası AltmışbirKuruş)

İHALE TARİHİ VE SAATİ              : 29.12.2011 Saat 10:00

İŞİN ADI                                           : Hatay-İskenderun Karaağaç Beldesi Fahura Mevkii 48 Parsel Üzerine Özel Eğitim Tesisi Yapım Şartıyla Uzun Süreli Kiraya Verilmesi İşi

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış olan Vakıflar Meclisinin 29.11.2011 tarih ve B.02.1.VGM.0.05.00.00/815-650 sayılı kararına istinaden;

1) a)Sözleşme tarihinin yer teslim tarihi sayılması

b)Her türlü masrafları ile finansmanı yüklenici tarafından karşılanmak üzere sözleşme tarihinden itibaren ilk 1 yıl, hazırlanan imar planı tadilatı taslağının ilgili belediyesine sunularak, Belediye’nin karar mercilerine onaylatılarak resmiyet kazandırılması, DOP oranının % 40’ı aşmaması, aşması durumunda, % 40 tan fazlasını, ekspertiz raporunda belirtilen arsa satış bedeli üzerinden İdaremize defaten ödenmesi, taşınmazın imarlı parsel haline getirilmesi için ilk yöntem olarak 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre uygulama yapılması, bu yöntemin gerçekleşememesi durumunda yine aynı kanunun 15. ve 16. maddesine göre işlem yapılması, Kadastro Müdürlüğüne sunulmak üzere işlem dosyasının hazırlatılması ve onaylatılması, onaylatıldıktan sonra yeni oluşan imar parsellerinin, tapularının çıkartılması, bu işlemler için her türlü masrafların da yüklenici tarafından karşılanması, imar planı tadilat taslağına göre düzenlenen, mevcut mimari avan projesinde belirtilen fonksiyona uygun olarak, uygulama projelerinin (mimari, statik, elektrik ve tesisat, çevre düzenleme ve altyapı) hazırlanması, taşınmazların yatırıma hazır hale getirilmesi, taşınmazlar üzerindeki tüm yapıların yıkılması (varsa), enkazın iş yerinden uzaklaştırılması, yapılacak yapı ile ilgili gerekli tüm izin, ruhsat ve diğer belgelerin Belediye ve diğer tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilmesi, uygulama projesinin İdaremize, Belediyeye ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına onaylatılması, sonraki 3 yıl içerisinde özel eğitim tesis inşaatının bitirilerek işin sözleşmenin imzalanmasından sonra, toplam ilk 4 yıl içerisinde, tesisin hizmete açılması, aksi takdirde, sözleşmenin fesh edilerek, kesin teminat ile o zamana kadar yatırılan kiraların İdareye gelir kaydedilmesi ve yapılan imalatların İdareye bağışlanmış sayılması

c) Mevcut mimarı avan proje bedelinin Mimarlar Odasınca belirlenen tarifeden fazla olmamak üzere proje müellifine ihale uhdesinde kalan işin yüklenicisi tarafından defaten ödenmesi,

ç) Proje ve inşaat süresi dahil olmak üzere kira akdi süresinin toplam 49 (kırkdokuz) yıl olması,

d) Sözleşme tarihinden itibaren ödenmek üzere kira bedellerinin

d.1) İlk 4(dört) yıl için aylık sabit 1.000,00.-TL.’nin kira bedeli olarak yıllık def’aten tahsil edilmesi,

d.2) 5. yılın aylık kira bedelinin 12.000,00.-TL. olması,

d.3) Müteakip yıllar için (6. yıldan 20. yılın sonuna kadar) her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE oranında arttırılmasıyla bulunacak miktarın aylık kira bedeli olarak alınması,

d.4) 21. Yılın kira bedelinin, 20. Yılın kira bedelinin % 30 arttırılması sureti ile bulunacak bedel olması,

d.5) 22. Yıldan sözleşme sonuna kadar aylık kira bedelinin 21.yılın aylık kira bedelinin her yıl için ÜFE oranında arttırılmasıyla bulunacak miktarın aylık kira bedeli olarak alınması,

e) İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka bir amaçla kullanılmaması,

f) İşin yüklenicisi tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat gibi yükümlülüklerin konulmaması

g) Sözleşme süresinin sonunda tesisin çalışır ve bakımlı bir vaziyette, hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmaksızın İdaremize teslim edilmesi,

ğ) Her türlü masrafları ile finansmanı yüklenici tarafından karşılanması,

2 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Cumhuriyet Mah. M. Lüfi Rifaioğlu Cad. No:9

Antakya/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3 - Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Cumhuriyet Mah. M. Lüfi Rifaioğlu Cad. No:9 Antakya/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, temin edilebilir.

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 29.12.2011 gün saat 10:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) İç zarf, ( Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır)

b) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi, (2011 yılında alınmış) (Bu belge Muhtarlıktan alınacaktır. Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

c) Türkiye'de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim vermesi. (İrtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi de bu bildirimde bulunacaktır.)

d) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

d1) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

d2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

e) İmza sirküleri vermesi;

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıla ait, noter onaylı imza sirküleri vermesi :

e1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza beyannamesi,

e2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza sirküleri,

f) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin, noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi (ihalenin yapıldığı yıla ait) vermesi,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi vermesi, (Örneğe göre)

h) Mali Durum Bildirimi ve Banka referans mektubu (muhammen bedelin en az % 10'si kadar kullanılmamış nakit kredisi ve teminat kredisi) (Genel Müdürlük teyit yazılı.) (Örneğe göre)

i) İsteklinin ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

j) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

k) 2886 Sayılı Yasaya uygun alınmış (limit içi – süresiz) geçici teminat mektubu (Standart Form-Ek.6) veya Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Vakıflar Antakya Şubesindeki TR 880001500158007285445549 nolu hesabına yatırılmış (işin adının açıkça belirtilmiş olduğu) 137.840.61-TL. (YüzotuzyedibinkesizyüzkırkTürkLirasıAltmışbirKuruş)tutarındaki geçici teminat banka dekontu.

Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e, f, g, ı, i, j) bentlerinde belirtilen              belgeleri vermek zorundadır.

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 29.12.2011 gün saat 10:00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

6 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7 - Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri, avan proje bedeli dâhil tüm giderler (ihale karar pulu, damga vergisi vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

8 - İhale dokümanı satış bedeli: 100,00 TL olup Vakıflar Bankası Antakya Merkez Şubesindeki TR880001500158007285445549 no’lu Bölge Müdürlüğü hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır.

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

9703/1-1


15 ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHA İHALE EDİLECEKTİR

Aydın İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 15 (onbeş) adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Sahalar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre “Açık Teklif Artırma Usulü” ile ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır.

A- Aşağıda ili, ilçesi, ruhsat numarası, alanı, paftası, geçici teminatı, ihale tarihi ve saatleri yazılı jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarının ihalesi yapılacaktır.

41 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları

Aydın İli, Söke İlçesi, Akçakaya Köyü, Alanı:1873,33Ha, Pafta: M19d1, M18c2

Taban İhale Bedeli:100.000,00-TL, Geçici Teminatı:3.000,00-TL, İhale Saati: 14:00

 

 

1. Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

540 000

540 000

546 000

545 164

Yukarı (X)

4 165 173

4 170 000

4 170 000

4 167 910

 

2008/47 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları

Aydın İli, Köşk İlçesi, Umurlu Beldesi, Alanı: 121,43Ha, Pafta: M19b2, M19b3, M20a1, M20a4.

Taban İhale Bedeli:75.000,00-TL, Geçici Teminatı:2.250,00-TL, İhale Saati:14:10

 

 

1. Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

592 000

592 129

593 000

593 000

Yukarı (X)

4 194 500

4 195 999

4 196 000

4 194 877

 

2009/92 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları

Aydın İli, Sultanhisar İlçesi, Develikuyu Mevkii, Alanı: 2133.53Ha, Pafta: M20a1.

Taban İhale Bedeli:250.000,00-TL, Geçici Teminatı:7.500,00-TL, İhale Saati: 14:20

 

 

1. Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

596 500

595 969

592 192

592 390

597 860

597 908

596 689

Yukarı (X)

4 196 200

4 195 999

4 195 999

4 197 920

4 201 785

4 195 999

4 195 999

 

2009/93 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları

Aydın İli, İncirliova İlçesi, Acarlar Köyü, Alanı: 1103,98Ha, Pafta: M18b1, M18b2, M18b3, M18b4.

Taban İhale Bedeli:50.000,00-TL, Geçici Teminatı:1.500,00-TL, İhale Saati: 14:30

 

1. Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

531 970

540 715

541 624

541 340

540 800

Yukarı (X)

4 197 825

4 197 750

4 196 749

4 196 560

4 197 100

 

6. Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

Sağa (Y)

534 800

534 905

534 565

534 300

540 500

Yukarı (X)

4 192 560

4 192 270

4 192 043

4 192 780

4 197 500

 

11. Nokta

12.Nokta

13.Nokta

14.Nokta

15.Nokta

Sağa (Y)

531 791

531 010

531 676

532 225

532 319

Yukarı (X)

4 197 451

4 198 005

4 198 338

4 198 030

4 198 028

 

 

1. Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

-----------------

Sağa (Y)

541 334

542 000

542 000

541 000

540 951

540 900

-----------------

Yukarı (X)

4 194 337

4 194 228

4 193 833

4 194 000

4 193 927

4 193 971

-----------------

 

1. Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

-----------------

Sağa (Y)

532 500

536 788

536 850

536 877

537 401

532 500

-----------------

Yukarı (X)

4 186 916

4 187 071

4 186 900

4 186 900

4 186 356

4 186 315

-----------------

 

2009/95 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları

Aydın İli, Sultanhisar İlçesi, Malgaç Mustafa Köyü, Alanı: 2110.67Ha, Pafta: L20d3, M20a1, M20a2

Taban İhale Bedeli:50.000,00-TL, Geçici Teminatı:1.500,00-TL, İhale Saati:14:40

 

 

1. Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

600 253

602 057

604 017

604 872

Yukarı (X)

4 201 999

4 207 156

4 209 803

4 201 999

 

 

1. Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

598 813

598 594

605 166

605 168

Yukarı (X)

4 195 999

4 195 999

4 199 314

4 199 298

 

2009/97 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları

Aydın İli, Buharkent İlçesi, Alanı: 4613.47Ha, Pafta: L20c3, L20c4

Taban İhale Bedeli:50.000,00-TL, Geçici Teminatı:1.500,00-TL, İhale Saati: 14:50

 

 

1. Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

618 904

626 252

625 816

618 565

618 008

Yukarı (X)

4 215 077

4 215 441

4 208 691

4 209 639

4 209 780

 

2009/98 Nolu Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları

Aydın İli, Sultanhisar İlçesi, Mahmutoğlu Mevkii, Alanı: 3987.83Ha, Paftalar: L20c4, L20d3, M20a2.

Taban İhale Bedeli:50.000,00-TL, Geçici Teminatı:1.500,00-TL, İhale Saati: 15:00

 

 

1. Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

608 000

608 000

606 500

606 500

606 325

Yukarı (X)

4 202 000

4 199 998

4 199 998

4 199 906

4 199 900

 

6. Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

Sağa (Y)

606 325

604 887

604 065

611 067

610 239

Yukarı (X)

4 202 000

4 201 999

4 209 825

4 205 993

4 201 999

 

2009/99 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları

Aydın İli, Buharkent İlçesi, Avluarası Mevkii, Alanı: 4672.2Ha, Paftalar: L20c3, L21d4

Taban İhale Bedeli:75.000,00-TL, Geçici Teminatı:2.250,00-TL, İhale Saati: 15:10

 

1. Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

629 566

634 076

631 425

625 906

626 262

Yukarı (X)

4 218 163

4 216 106

4 210 290

4 209 875

4 215 473

2009/100 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları

Aydın İli, Buharkent İlçesi, Pazargediği Köyü, Alanı: 4688.07Ha, Paftalar: L20c3, L21d4, M20b2, M21a1

Taban İhale Bedeli:75.000,00-TL, Geçici Teminatı:2.250,00-TL, İhale Saati:15:20

 

 

1. Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

637 700

637 734

637 972

637 359

630 060

634 135

636 010

Yukarı (X)

4 214 400

4 214 472

4 214 365

4 207 086

4 207 323

4 216 086

4 215 245

 

2009/104 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları

Aydın İli, Merkez İlçesi, Başçayır Köyü, Alanı: 3124.98Ha, Paftalar: L20d3, M20a1, M20a2, M19b2

Taban İhale Bedeli:75.000,00-TL, Geçici Teminatı:2.250,00-TL, İhale Saati: 15:30

 

 

1. Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6. Nokta

Sağa (Y)

592 000

589 813

594 685

599 541

602 020

600 235

Yukarı (X)

4 199 998

4 199 998

4 204 072

4 203 680

4 207 094

4 201 999

 

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

11. Nokta

12.Nokta

Sağa (Y)

598 000

598 000

597 981

597 876

597 860

596 108

Yukarı (X)

4 202 000

4 195 999

4 195 999

4 199 897

4 201 785

4 200 546

 

13.Nokta

14.Nokta

15.Nokta

16.Nokta

 

 

Sağa (Y)

592 353

592 297

592 300

592 000

 

 

Yukarı (X)

4 197 968

4 197 962

4 198 000

4 197 966

 

 

 

2009/105 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları

Aydın İli, Nazilli İlçesi, Hasköy Mevkii, Alanı: 1016.92Ha, Paftalar: M20b1

Taban İhale Bedeli:50.000,00-TL, Geçici Teminatı:1.500,00-TL, İhale Saati: 15:40

 

 

1. Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

614 000

614 286

610 239

611 067

612 580

612 740

614 937

Yukarı (X)

4 203 000

4 202 000

4 201 999

4 205 994

4 205 150

4 203 866

4 203 562

 

2009/106 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları

Aydın İli, Buharkent İlçesi, Akgöçük Mevkii, Alanı: 3025.32Ha, Paftalar: L21c4, L21d3, M21a2, M21b1

Taban İhale Bedeli:100.000,00-TL, Geçici Teminatı:3.000,00-TL, İhale Saati: 15:50

 

 

1. Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

Sağa (Y)

647 752

647 000

647 000

646 000

645 135

645 331

651 819

651 993

Yukarı (X)

4 205 000

4 205 000

4 204 614

4 204 100

4 203 686

4 212 545

4 207 402

4 207 181

2009/107 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları

Aydın İli, Buharkent İlçesi, Kaletepe Mevkii, Alanı: 4869.72Ha, Paftalar: L21d3, L21d4, M21a1, M21a2.

Taban İhale Bedeli:150.000,00-TL, Geçici Teminatı: 4.500,00-TL, İhale Saati:16:00

 

 

1. Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

645 251

645 186

637 399

637 972

Yukarı (X)

4 212 624

4 207 086

4 207 046

4 214 365

2009/108 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları

Aydın İli, Nazilli İlçesi, Samailli Mevkii, Alanı: 3907.35Ha, Paftalar: L20c4, M20b1

Taban İhale Bedeli:150.000,00-TL, Geçici Teminatı:4.500,00-TL, İhale Saati:16:10

 

 

1. Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

619 000

614 964

612 777

611 763

618 574

619 541

Yukarı (X)

4 206 000

4 203 578

4 203 886

4 210 922

4 209 571

4 206 000

 

2009/110 Nolu Arama Ruhsat Bilgileri ve Koordinatları

Aydın İli, Kuyucak İlçesi, Çatalçam Mevkii, Alanı: 4302.53Ha, Paftalar: L21d3, L21d4,  M21a1, M21a2

Taban İhale Bedeli:150.000,00-TL, Geçici Teminatı:4.500,00-TL, İhale Saati: 16:20

 

 

1. Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

639 569

636 252

637 339

645 133

645 095

Yukarı (X)

4 201 028

4 200 598

4 207 007

4 207 046

4 203 667

 

İhale tarihi: 03/01/2012, Saat:  14:00’de başlayacak, 10 dakika ara ile ihaleler yapılacaktır.

2 - İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Aydın İl Özel İdaresi Hizmet Binasında İl Encümenince yapılacaktır.

3 - Konu ile ilgili şartname ve diğer evraklar Aydın İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden mesai saatleri içerisinde görülebilir.

4 - İsteklilerin teklif mektubunu kapalı zarfla 03/01/2012 tarihi saat 14:00’e kadar İl Encümenine teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - İhaleye katılmak için 2886 sayılı kanunun ilgili maddelerince usulüne göre hazırlanmış;

6 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

İstekli Gerçek Kişi ise:

a - Kanuni ikametgahı olması (mahalle muhtarından alınacak ikametgah ilmühaberi) varsa telefonunu bildirmesi,

b – İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi

c - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti

d - Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, süresiz banka teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunun 26. Maddesindeki teminat değerleri.

İstekli Tüzel Kişilik ise;

a - İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyletten olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b – Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına girişimde bulunacak (ihaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname ve vekile ait imza sirküleri,

c – Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya teminat mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),

7 – İhaleye Katılacak Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişilikler tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

8 – İhale dökümanının alındığına dair 100,00 TL’lik makbuz,

9 – Başvuru yapılmayan sahalar ihale gününü takip eden ilk iş gününde Jeotermal aramalara açık hale gelecektir.

10 - Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedelli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

9704/1-1


5 KALEM GÖZ POLİKLİNİĞİ CİHAZLARI ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Biriminden:

5 kalem göz polikliniği cihazları alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2011/202960

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Samanpazarı/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  311 26 14 – 305 25 48

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  5 kalem göz polikliniği cihazları

1-Projeksiyon Eşeli                    5 Adet

2-Biyomikroskop 2X                 2 Adet

3-Biyomikroskop 5X                 2 Adet

4-Otorefkeratometre                   1 Adet

5-Dijital Lensmetre                    2 Adet

b) Teslim                                          :  Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi

c) Teslim                                          :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 30 takvim günü içinde.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın Alma Bürosu Toplantı odası.

b) Tarihi ve saati                              :  21.12.2011 Çarşamba günü saat 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1.Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1-İsteklinin ve teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduğunu tevsik edici belgeler.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.3.2.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı doküman veya katalog veya fotoğraf veya benzeri materyaller.

4.3.2.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar.

4.3.3.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri , birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Samanpazarı/ANKARA ) görülebilir ve 30.-TL karşılığı (Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına) yatırılan bedelin makbuzu ile aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 21.12.2011 Çarşamba günü saat 10:30’a kadar H.Ü.Bilimsel Araştırmalar Birimi’ne adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

9780/1-1

—————

İKLİMLENDİRME (KLİMATİK) TEST KABİNİ ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Biriminden:

İklimlendirme (Klimatik) Test Kabini alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2011/202966

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Samanpazarı/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  311 26 14 – 305 25 48

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  İklimlendirme (Klimatik) Test Kabini 1 Adet

b) Teslim yeri                                   :  Renault Fabrikası Bursa

c) Teslim tarihi                                 :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 140 takvim günü içinde.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın Alma Bürosu Toplantı odası.

b) Tarihi ve saati                              :  21.12.2011 Çarşamba günü saat 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1.Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 - Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleriyle yedek parça sağlanmasına ilişkin belgeler

- İstekli adına düzenlenmiş Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.3.2.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı doküman veya katalog veya fotoğraf veya benzeri materyaller.

4.3.2.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar.

4.3.2.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Samanpazarı/ANKARA ) görülebilir ve 30.-TL karşılığı (Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına) yatırılan bedelin makbuzu ile aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 21.12.2011 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar H.Ü.Bilimsel Araştırmalar Birimi’ne adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

9781/1-1


TTK ARMUTÇUK TİM STOK SAHALARINA GELEN AHŞAP MADEN DİREKLERİNİN TAHLİYE TASNİF İSTİFİ. MÜESSESE HIZARLARINDA İMALAT SAFHALARINDAN GEÇİRİLMEDEN VEYA GEÇİRİLEREK TAHKİMAT MALZEMELERİNİN OCAK ARABALARINA VE/VEYA KAMYONLARA YÜKLENMESİ VE İMALAT MALZEMELERİNİN BİÇİLME-BOYLANDIRMA İLE HIZAR TEZGAHLARINDAN ÇIKACAK TALAŞIN SATILMASI İŞİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin                                : 

İhale Kayıt No                              2011/200276

a) Adresi                                    :  TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0.372 252 00 00 ( 70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :  satınalma @taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu malın               : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Muhtelif Ahşap tahkimat malzemesi tahmil, tahliye, biçme, yükleme ve taşıma işleri

                                                     Miktarı:10.900 m3

b) Teslim yeri                            :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Armutçuk Müessesesi Maden direği Stok Sahası ve hızarları

c) Teslim tarihi                           :  İşin Başlama Tarihi    :  01.01.2012

                                                     İşin Bitiş tarihi           :  31.12.2012

3 - İhalenin                                : 

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  26/12/2011–15.00

c) Dosya No                              :  1132114

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4-1- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 55.maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 16.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

a). İsteklinin ihale konusu işi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman çalıştıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu işi yapmış; hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre işçisi ile şoför (en az 1 kişi ehliyetli) ve iş makinesi operatörü (en az 1 kişi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar işçiyi çalıştıracaktır.

b) Maden direği taşınması işini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iş makinesine (kapma) ait bilgi ve belgeler (Taşıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boşaltma için 1 adet kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir.

c) İsteklinin son 5 (beş) yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde, sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibraz edilecektir. Ortak girişim isteklilerde pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az %70’ ini, diğer ortakların her birinin ise asgari iş deneyim tutarının en az %30’unu sağlaması gerekir.

d) Benzer iş olarak; ahşap malzemeyi biçmiş olma şartı aranacaktır.

5 - İhale, Bu şartnamede katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır

6 - Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilmeyecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve şartnameler 100,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, en geç 26.12.2011, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 2 Mithat paşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. Her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek değerlendirmeye alınmayacaktır. Firmaların teklifleri, iş kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iş kalemlerinin tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların iş miktarı itibarı ile tutarların toplamından, talaş için verilecek teklifin miktar ile çarpımından bulunan tutarın, hizmet işleri toplam tutarından düşülmesi sonucu elde edilecek tutar üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Bütün iş kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

13.1- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

9740/1-1

—————

TTK AMASRA TİM STOK SAHALARINA GELEN AHŞAP MADEN DİREKLERİNİN TAHLİYE TASNİF İSTİFİ. MÜESSESE HIZARLARINDA İMALAT SAFHALARINDAN GEÇİRİLMİŞ VEYA GEÇİRİLMEMİŞ TAHKİMAT MALZEMELERİNİN OCAK ARABALARINA VE/VEYA KAMYONLARA YÜKLENMESİ VE İMALAT MALZEMELERİNİN BİÇME-BOYLANDIRILMASI İLE HIZARLARDAN ÇIKACAK TALAŞIN SATILMASI İŞİ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE OLACAKTIR

1 - İdarenin                                : 

İhale Kayıt No                           :  2011/200265

a) Adresi                                    :  TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0.372 252 00 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          :  satınalma @taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu malın               : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Muhtelif Ahşap tahkimat malzemesi tahmil, tahliye, biçme, yükleme ve taşıma işleri

                                                     Miktarı:8.300 m3

b) Teslim yeri                            :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Amasra Müessesesi Maden direği Stok Sahası ve hızarları

c) Teslim tarihi                           :  İşin Başlama Tarihi    : 01.01.2012

                                                     İşin Bitiş tarihi           : 31.12.2012

3 - İhalenin                                : 

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  26/12/2011–15.00

c) Dosya No                              :  1132113

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4-1- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 55.maddesinde belirtilen yeterlilik belgeleri

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 16.maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri ön görülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

a) İsteklinin ihale konusu işi yapması için yeterli nitelikte ve yeterli sayıda eleman çalıştıracağına dair belgeler. Yüklenici; Günde 1 vardiya için; daha önce ihale konusu işi yapmış; hızarcı (ehliyetli), meydan ve çevre işçisi ile şoför (en az 1 kişi ehliyetli) ve iş makinesi operatörü (en az 1 kişi ehliyetli) olmak üzere yeteri kadar işçiyi çalıştıracaktır.

b) Maden direği taşınması işini yerine getirebilmesi için gerekli kamyon ve iş makinesine (kapma) ait bilgi ve belgeler (Taşıma için 1 adet kamyon ve yükleme-boşaltma için 1 adet kapma). Kamyon ve Kapmanın yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar için ise fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir.

c) İsteklinin son 5 (beş) yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde, sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler. İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibraz edilecektir. Ortak girişim isteklilerde pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az %70’ ini, diğer ortakların her birinin ise asgari iş deneyim tutarının en az %30’unu sağlaması gerekir.

d) Benzer iş olarak; ahşap malzemeyi biçmiş olma şartı aranacaktır.

5 - İhale, Bu şartnamede katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır

6 - Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilmeyecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve şartnameler 100,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, en geç 26.12.2011, saat 1500’e kadar T.T.K. Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No:2 Mithat paşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat teklif edilecektir. Her iş kalemi için ayrı ayrı birim fiyat yazılmayan teklif mektupları eksik kabul edilerek değerlendirmeye alınmayacaktır. Firmaların teklifleri, iş kalemlerine göre ayrı ayrı değerlendirilmeyecek olup iş kalemlerinin tamamı bir bütün olarak değerlendirilecektir. Her iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların iş miktarı itibarı ile tutarların toplamından, talaş için verilecek teklifin miktar ile çarpımından bulunan tutarın, hizmet işleri toplam tutarından düşülmesi sonucu elde edilecek tutar üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Bütün iş kalemlerinin aynı firmanın taahhüdüne bağlanması esastır.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

13.1 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

9741/1-1


JEOTERMAL VE MİNERALLİ SU ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR

Ankara İl Özel İdaresinden:

1 - İhale Konusu;

İlimiz sınırlarında bulunan ve aşağıda yeri, paftası, koordinatları ve alanı belirtilen sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10.maddesi 1.fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.

2 - İhale edilecek sahalar;

2.1 - Beypazarı İlçesi Dibecik köyü sınırlarında H28-d4 paftasında bulunan ve aşağıdaki koordinatlarla sınırlı 88,6 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.1.a) Koordinatları;

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

0417976

0418673

0419050

0417975

Yukarı (X)

4438999

4439001

4438000

4438000

2.1.b) Muhammen bedeli: 19.823,00 TL

2.1.c) Geçici teminatı: 595,00 TL

2.1.d) Saat:10.30

 

2.2 - Kızılcahamam İlçesi merkez sınırlarında H29a2-a1 - Gd3-d4 paftasında bulunan ve aşağıdaki koordinatla sınırlı 3.796,30 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.2.a) Koordinatları;

P1

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa (Y)

0473418

0473141

0473113

0473106

0473105

0472971

Yukarı (X)

4483971

4483973

4483947

4483947

4483978

4484040

 

7. Nokta

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

12. Nokta

Sağa (Y)

0472970

0472694

0468000

0468000

0476000

0476115

Yukarı (X)

4483942

4483500

04483500

4485000

4485000

4483965

P2

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa (Y)

0468000

0469252

0475000

0475000

0472694

0472970

Yukarı (X)

4478000

4477999

4478000

4483500

4483500

4483942

 

7. Nokta

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

12. Nokta

Sağa (Y)

0473401

0473433

0473418

0476115

0477000

0468000

Yukarı (X)

4483862

4483896

4483971

4483965

4476000

4476000

2.2.b) Muhammen bedeli: 50.149,13 TL

2.2.c) Geçici teminatı: 1.504,47 TL

2.2.d) Saat:10.32

 

2.3 - Haymana İlçesi Merkez sınırlarında J28 a3-b1-b4 paftasında bulunan ve aşağıdaki koordinatlarla sınırlı 4887,07 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.3.a) Koordinatları;

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5.Nokta

6. Nokta

Sağa (Y)

0434750

0438125

0436650

0438600

0442100

0437150

Yukarı (X)

4358100

4359160

4362000

4365700

4356900

4351200

2.3.b) Muhammen bedeli: 64.558,19 TL

2.3.c) Geçici teminatı: 1.937,00 TL

2.3.d) Saat:10.34

 

2.4 - Haymana ilçesi Merkez sınırlarında J28a2-a3 paftasında bulunan aşağıdaki koordinatlarla sınırlı 4841.13 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.4.a) Koordinatları;

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5.Nokta

6. Nokta

Sağa (Y)

0425000

0429800

0433650

0434500

0430600

0425750

Yukarı (X)

4360400

4362000

4358650

4356700

4354850

4354800

2.4.b) Muhammen Bedeli: 63.951,33TL

2.4.c) Geçici Teminatı: 1.919,00 TL

2.4.d) Saat:10.36

 

2.5 - Haymana ilçesi Merkez sınırlarında J28a3- b4 paftasında bulunan aşağıdaki koordinatlarla sınırlı 4633.51 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.5.a) Koordinatları;

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5.Nokta

6. Nokta

7. Nokta

8. Nokta

Sağa (Y)

0425000

0432800

0435000

0436700

0433400

0432200

0430700

0426200

Yukarı(X)

4354000

0432800

4354600

4349700

4349400

4350200

4349000

4348300

2.5.b) Muhammen Bedeli: 61.208,68 TL

2.5.c) Geçici Teminatı: 1.836,26 TL

2.1.d) Saat:10.38

 

2.6 - Haymana ilçesi Merkez sınırlarında J28a3-b4-d2 paftasında bulunan aşağıdaki koordinatlarla sınırlı 4803,35 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.6.a) Koordinatları;

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5.Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa (Y)

0426550

0430665

0432500

0434600

0437340

0439270

0433200

Yukarı(X)

4347860

4348540

4346800

4349000

4349530

4346000

4341950

2.6.b) Muhammen Bedeli: 63.452,26 TL

2.6.c) Geçici Teminatı: 1.903,56 TL

2.6.d) Saat:10.40

 

2.7 - Haymana ilçesi Merkez sınırlarında J28c1-d2 paftasında bulunan aşağıdaki koordinatlarla sınırlı 4862.05 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.7.a) Koordinatları;

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

0433270

0437600

0441040

0434370

Yukarı(X)

4341290

4344470

4336900

4333780

2.7.b) Muhammen Bedeli: 64.227,68 TL

2.7.c) Geçici Teminatı: 1.927,00 TL

2.7.d) Saat:10.42

 

2.8 - Haymana ilçesi Merkez sınırlarında J28a4 paftasında bulunan aşağıdaki koordinatlarla sınırlı 4700,0 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.8.a) Koordinatları;

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

0418000

0424500

0424500

0418500

Yukarı(X)

4357500

4358000

4350500 X

4350000

2.8.b) Muhammen Bedeli: 62.087,00 TL

2.8.c) Geçici Teminatı: 1.863,00 TL

2.1.d) Saat:10.44

 

2.9 - Kazan ilçesi Kınık sınırlarında H29d1 paftasında bulunan aşağıdaki koordinatlarla

Sınırlı 3150,00 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.9.a) Koordinatları;

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

0460000

0465000

0464000

0460000

Yukarı(X)

4452000

4452000

4445000

4445000

2.9.b) Muhammen Bedeli: 41.611,50 TL

2.9.c) Geçici Teminatı: 1.248,00 TL

2.9.d) Saat:10.46

 

2.10 - Kalecik İlçesi Buğra-Alibey Köyü sınırlarında H31d1-d4 paftasında bulunan aşağıdaki koordinatlarla sınırlı 4999,99 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.10.a) Koordinatları;

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

0545000

0550000

0550000

0545000

Yukarı(X)

4450000

4450000

4440000

4440000

2.10.b) Muhammen Bedeli: 66.049,87 TL

2.10.c) Geçici Teminatı: 1.982,00 TL

2.10.d) Saat:10.48

 

2.11 - Kalecik İlçesi Mahmutlar Köyü sınırları içerisinde, H31a1-a2-a3-a4 paftasında bulunan aşağıdaki koordinatlarla sınırlı 5000,00 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.11.a) Koordinatları;

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

0555000

0555000

0550000

0550000

Yukarı (X)

4470000

4460000

4460000

4470000

2.11.b) Muhammen Bedeli: 66.050.00 TL

2.11.c) Geçici Teminatı: 1.982,00 TL

2.1.d) Saat:10.50

 

2.12 - Kalecik İlçesi Yukarı Mahmutlar Köyü sınırları içerisinde, H31a1-a4-d1-d2 paftasında bulunan aşağıdaki koordinatlarla sınırlı 5000,00 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.12.a) Koordinatları;

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

0550000

0555000

0555000

0550000

Yukarı (X)

4460000

4460000

4450000

4450000

2.12.b) Muhammen Bedeli: 66.050.00 TL

2.12.c) Geçici Teminatı: 1.982,00 TL

2.12.d) Saat:10.52

 

2.13 - Kalecik İlçesi Mahmutlar-Kargın- Elmapınarı Köyü sınırları içerisinde, H31a1-a4 paftasında bulunan aşağıdaki koordinatlarla sınırlı 4999.99 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.13.a) Koordinatları;

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

0545000

0545000

0550000

0550000

Yukarı (X)

4460000

4470000

4470000

4460000

2.13.b) Muhammen Bedeli: 66.049, 87 TL

2.13.c) Geçici Teminatı: 1.982,00 TL

2.13.d) Saat:10.54

 

2.14-Kalecik İlçesi Akkuzu Köyü sınırları içerisinde, H31a4-d1 paftasında bulunan aşağıdaki koordinatlarla sınırlı 5000.00 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.14.a) Koordinatları;

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

0550000

0550000

0545000

0545000

Yukarı (X)

4460000

4450000

4450000

4460000

2.14.b) Muhammen Bedeli: 66.050.00 TL

2.14.c) Geçici Teminatı: 1.982,00 TL

2.14.d) Saat:10.56

 

2.15-Kızılcahamam İlçesi Akdoğan Köyü sınırları içerisinde, H29a2 paftasında bulunan aşağıdaki koordinatlarla sınırlı 2499,5 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.15-a) Koordinatları;

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

0477000

0477000

0472000

0472000

Yukarı (X)

4476000

4471000

4471000

4475998

2.15.b) Muhammen Bedeli: 33.018,40 TL

2.15.c) Geçici Teminatı: 991,00 TL

2.15.d) Saat:10.58

 

2.16-Gölbaşı İlçesi Mahmatlı Köyü sınırları içerisinde I29c3 paftasında bulunan aşağıdaki koordinatlarla sınırlı, 1.549,00 hektarlık Doğal Mineralli Su arama sahası;

2.16a) Koordinatları;

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

492918

490966

490316

490000

493000

496000

496003

Yukarı (X)

4379279

4377766

4378685

4380000

4382000

4382000

4379267

2.16.b) Muhammen Bedeli: 19.823,00 TL

2.16.c) Geçici Teminatı: 595,00 TL

2.16.d) Saat:11.00

 

2.17- Sincan İlçesi Mülk Köyü sınırları içerisinde H28c3 paftasında bulunan aşağıdaki koordinatlarla sınırlı, 333,74 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.17a) Koordinatları;

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

Sağa (Y)

453746

452000

452000

454000

454000

Yukarı (X)

4436000

4436759

4438000

4438000

4436000

2.17.b) Muhammen Bedeli: 19.823,00 TL

2.17.c) Geçici Teminatı: 595,00 TL

2.17.d) Saat:11.02

 

2.18-Ayaş İlçesi Başbereket Köyü sınırları içerisinde, H28c3 paftasında bulunan aşağıdaki koordinatlarla sınırlı, 585,00 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.18.a) Koordinatları;

Poligon no

1. Nokta

2. Nokta

3.Nokta

Poligon 1Y

453937

452000

451987

Poligon 1X

4435917

4433358

4436765

Poligon 2Y

451408

448000

448000

Poligon 2X

4437017

4437016

4438500

Poligon 3Y

450981

450934

450818

Poligon 3X

4432012

4431951

4432012

2.18.b) Muhammen Bedeli: 19.823,00 TL

2.18.c) Geçici Teminatı: 595,00 TL

2.18.d) Saat:11.04

 

2.19-Sincan İlçesi Mülk Köyü sınırları içerisinde, H28c3 paftasında bulunan aşağıdaki koordinatlarla sınırlı, 1147,02 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;

2.19.a) Koordinatları;

Poligon 1

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

448000

448000

450000

450000

451414

Yukarı (X)

4443728

4449800

4449800

4448250

4447876

Poligon 2

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

 

 

Sağa (Y)

457200

457200

456550

 

 

Yukarı (X)

4443853

4443000

4443000

 

 

2.19.b) Muhammen Bedeli: 19.823,00 TL

2.19.c) Geçici Teminatı: 595,00 TL

2.19.d) Saat:11.06

3 - İhalenin Yeri ve Tarihi;

3.1. Şartname Temini: Şartname Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi No:67 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan İl Özel İdaresi Meclis Kararları ve Yazı İşleri Daire Başkanlığı Encümen Müdürlüğü’nden, 100 TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedeli İdaremiz Muhasebe Müdürlüğüne veya T.C. Ziraat Bankası Ulus şubesinde bulunan TR510001000683362613135001 IBAN nolu İdaremiz hesabına yatırılacaktır.

3.2. İhalenin Yapılacağı Yer: Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi No: 67 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü Toplantı Salonu

3.3. İhalenin Tarih ve saati: 28.12.2011 Çarşamba günü yukarıda belirtilen saatlerde yapılacaktır.

3.4. İhale Usulü: ihale 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine göre ‘Açık Teklif Usulü’ ile yapılacaktır.

3.5. Tekliflerin verileceği yer: Ankara İl Özel İdaresi, İl Encümen Müdürlüğü, Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi No:67 Yenimahalle/ANKARA

Son Teklif verme saati: 28.12.2011 günü saat 10.30

4 - İstenen Belgeler:

İhaleye Katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunacaklardır.

4.1) Gerçek kişiler için;

- Adres Beyannamesi

- T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan fotokopisi

4.2) Tüzel Kişiler için;

a) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2011 yılında alınmış oda kayıt belgesi,

b) 5686 sayılı Kanunun 4. Maddesinin 2. Fıkrasında göre teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeleri ve Noter tasdikli imza sirküleri,

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi

d) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi

e) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda belgelerin T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylanması gerekmektedir.

f) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu,

g) Şartname ve eklerinin satın alındığına dair100,00 TL’lik makbuz ve alındı belgesi,

h) Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

ı) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan olunur.

9465/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Balıkesir İli - Edremit Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Edremit,te bulunan aşağıda tablo halinde gösterilen 4 adet arsa vasfındaki taşınmazın tabloda belirtilen gün ve saatte;

 

S. No

Mahalle veya Köyü

Cinsi

Yüzölçümü

Pafta

Ada

Parsel

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Soğanyemez Mah.

Arsa

1.215,43 m²

19-L-III-a

1666

5

27/12/2011

Salı günü

14:00

2

Hamidiye Mah.

Arsa

3.188,93 m²

19-L-I-b

1562

13

27/12/2011

Salı günü

14:45

3

Hamidiye Mah.

Arsa

5.393,25 m²

19-L- II d

1561

4

27/12/2011

Salı günü

15:30

4

Gazicelal Mah.

Arsa

4.336,24 m²

19-L- II a-b

1537

3

27/12/2011

Salı günü

16:15

 

Belediye Meclis Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Encümeni huzurunda satışı yapılacaktır.

1)

Mahalle veya Köyü

Cinsi

Yüzölçümü

Pafta

Ada

Parsel

Hisse

Cilt

Sahife

Tahmin Edilen

Bedel

(KDV Hariç)

Geçici Teminat

Soğanyemez Mah.

Arsa

1.215,43 m²

19-L-III-a

1666

5

Tam

16

1556

498.299,00-TL

14.948,97-TL

Hamidiye Mah.

Arsa

3.188,93 m²

19-L-I-b

1562

13

Tam

42

4086

733.740,00-TL

22.012,20-TL

Hamidiye Mah.

Arsa

5.393,25 m²

19-L- II d

1561

4

Tam

42

4081

1.240.451,00-TL

37.213,53-TL

Gazicelal Mah.

Arsa

4.336,24 m²

19-L- II a-b

1537

3

Tam

18

1757

1.019.167,00-TL

30.575,01-TL

 

Tahmin edilen bedel yukarıda tabloda her bir arsa için ayrı ayrı olarak gösterilmiştir. Geçici teminatların bedelleri tahmin edilen bedel üzerinden alınacak olup, oranı %3 tür. Yukarıdaki tabloda her bir arsa için ayrı ayrı Geçici teminat miktarı gösterilmiştir.

İstekliler, yukarıda tabloda gösterilen arsaların, tercih ettikleri arsalara ait geçici teminatlarını yatırmak suretiyle ihaleye iştirak edeceklerdir. Geçici teminatını yatırmadıkları arsaların ihalesine katılamazlar.

İhaleye iştirak edebilmek için iştirakçilerin talip oldukları arsalar için tahmin olunan bedelinin geçici teminatları yatırmış olmaları ve bunlara ait makbuzlarını ihale teklif dosyasında ibraz etmeleri gerekmektedir

2 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi TL. (Türk Lirası)’dır.

3 - İhale Edremit Belediyesinde 08.09.1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü (arttırma) ile yapılacaktır.

4 - İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun da açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve birinci madde de belirtilen ve hangi arsaların satış ihalesine gireceklerse tabloda o arsalar için belirlenen geçici teminatı yatırmak şarttır.

5 - İhale dokümanı Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir.

6 - İhaleye katılmak isteyenler aşağıda yazılı belgeleri idareye vermekle yükümlüdürler.

a) İsteklinin tebligat adresini gösterir belge,

b) İsteklinin kanuni ikametgah Belgesi,

c) İsteklinin Nufus cüzdanı fotokopisi ve Nufus Kayıt Örneği,

ç) Geçici teminat makbuzu, (1. Madde de belirtilen her bir arsa için belirlenen rakam üzerinden hangi arsa için ihaleye katılacaksa istekli o satırda yazılan geçici teminatı yatıracak, tüm arsalara katılmak isteyen istekli ise ayrı ayrı 4 arsa için belirlenen geçici teminatı ayrı ayrı yatırıp teklif dosyasına sunmak.)

d) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idari merkezin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

e) Gerçek kişilerin noter tasdikli imza örneği,

f) Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların tüzel kişiyi taşınmaz mal alımında temsile yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri,

g) İstekli adına vekaleten ihaleye katılacakların istekliyi taşınmaz mal alımında temsile yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri,

ğ) Edremit Belediyesine borcu olmadığına dair(su,emlak v.b.) Edremit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Edremit Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden alınmış resmi yazılar

h) İsteklinin bağlı bulunduğu vergi dairesinden, vergi borcu bulunmadığına dair belge,

ı) İdare tarafından onaylı şartname ve eklerinin istekli tarafından imzalanmış bir örneğini vermeleri

i) Yukarıda belirtilen satışı yapılacak olan taşınmazların ihalesine girmek isteyenler yukarıdaki belgeleri her bir arsa için ayrı ayrı hazırlayıp temin ederek eksiksiz olarak teslim edeceklerdir.

7 - İstekliler hangi arsalar için satış ihalesine katılacaklarsa her bir arsa için ayrı ayrı başvuru belgelerini Satış İlanının Giriş Bölümünde yazılan ihale tarih, gün ve saatine kadar Edremit Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne sunulması zorunludur. Bu tarih ve saatlere kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT)’nin ulusal saat ayarı esas alınır.

8 - İstekliler belgelerini 2886 Sayılı Kanun ile bu idari şartnamede belirtilen usül ve esaslara uymakla yükümlüdürler. Belgelerin verilmesine ilişkin şartlara uygun olmayan belgeler değerlendirmeye alınmaz.

9 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.

9792/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Arnavutköy Belediye Başkanlığından:

 

Bölge

Ada

Parsel

Parsel Alanı (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale gün ve saati

Deliklikaya

-

2168

1.322,30

Sanayi

Emsal E=1,50

628.092,50 TL (Altı Yüz Yirmi Sekiz Bin Doksan İki Türk Lirası Elli Kuruş) +KDV

18.842,78-

(onsekizbinsekizyüzkırkiki Türk Lirası yetmişsekiz kuruş)

02.01.2012

Pazartesi

Saat:13.00

Deliklikaya

-

2169

299,53

Sanayi

Emsal E=1,50

142.276,75 TL (Yüz Kırk İki Bin İki Yüz Yetmiş Altı Türk Lirası Yetmiş Beş Kuruş) +KDV

4.268,31-

(dörtbinikiyüzatmışsekiz Türk Lirası otuzbir kuruş)

02.01.2012

Pazartesi

Saat:13.30

Deliklikaya

-

2170

388,66

Sanayi

Emsal E=1,50

184.613,50 TL (Yüz Seksen Dört Bin Altı Yüz On Üç Türk Lirası Elli Kuruş ) +KDV

5.538,41-

(beşbinbeşyüzotuzsekiz Türk Lirası kırkbir kuruş)

02.01.2012

Pazartesi

Saat:14.00

Deliklikaya

-

2171

514,49

Sanayi

Emsal E=1,50

244.382,75 TL (İki Yüz Kırk Dört Bin Üç Yüz Seksen İki Türk Lirası Yetmiş Beş Kuruş) +KDV

7.331,49-

(yedibinüçyüzotuzbir Türk Lirası kırkdokuz kuruş)

02.01.2012

Pazartesi

Saat:14.30

Deliklikaya

-

2172

439,91

Sanayi

Emsal E=1,50

208.957,25 TL (İki Yüz Sekiz Bin Dokuz Yüz Elli Yedi Türk Lirası Yirmi Beş Kuruş) +KDV

6.268,72-

(altıbinikiyüzatmışsekiz Türk Lirası yetmişiki kuruş)

02.01.2012

Pazartesi

Saat:15.00

Deliklikaya

-

2173

403,06

Sanayi

Emsal E=1,50

191.453,50 TL (Yüz Doksan Bir Bin Dört Yüz Elli Üç Türk Lirası Elli Kuruş) +KDV

5.743,61-

(beşbinyediyüzkırküç Türk Lirası atmışbir kuruş)

02.01.2012

Pazartesi

Saat:15.30

Deliklikaya

-

2174

1.443,43

Sanayi

Emsal E=1,50

685.629,25 TL (Altı Yüz Seksen Beş Bin Altı Yüz Yirmi Dokuz Türk Lirası Yirmi Beş Kuruş) +KDV

20.568,88-

(yirmibinbeşyüzatmışsekiz Türk Lirası seksensekiz kuruş)

02.01.2012

Pazartesi

Saat:16.00

Deliklikaya

-

2175

1.934,98

Sanayi

Emsal E=1,50

919.115,50 TL (Dokuz Yüz On Dokuz Bin Yüz On Beş Türk Lirası Elli Kuruş) +KDV

27.573,47-

(yirmiyedibinbeşyüzyetmişüç Türk Lirası kırkyedi kuruş)

02.01.2012

Pazartesi

Saat:16.30

Deliklikaya

-

2176

770,04

Sanayi

Emsal E=1,50

365.769,00 TL (Üç Yüz Atmış Beş Bin Yedi Yüz Atmış Dokuz Türk Lirası ) +KDV

10.973,07-

(onbindokuzyüzyetmişüç Türk Lirası yedi kuruş)

03.01.2012

Salı

Saat:13.00

Deliklikaya

-

2177

687,90

Sanayi

Emsal E=1,50

326.752,50 TL (Üç Yüz Yirmi Altı Bin Yedi Yüz Elli İki Türk Lirası Elli Kuruş) +KDV

9.802,58-

(dokuzbinsekizyüziki Türk Lirası ellisekiz kuruş)

03.01.2012

Salı

Saat:13.30

Deliklikaya

-

2178

342,19

Sanayi

Emsal E=1,50

162.540,25 TL (Yüz Atmış İki Bin Beş Yüz Kırk Türk Lirası Yirmi Beş Kuruş ) +KDV

4.876,21-

(dörtbinsekizyüzyetmişaltı Türk Lirası yirmibir kuruş)

03.01.2012

Salı

Saat:14.00

Deliklikaya

-

2179

263,67

Sanayi

Emsal E=1,50

125.243,25 TL (Yüz Yirmi Beş Bin İki Yüz Kırk Üç Türk Lirası Yirmi Beş Kuruş) +KDV

3.757,30-

(üçbinyediyüzelliyedi Türk Lirası otuz kuruş)

03.01.2012

Salı

Saat:14.30

Deliklikaya

-

2180

758,44

Sanayi

Emsal E=1,50

360.259,00 TL (Üç Yüz Atmış Bin İki Yüz Elli Dokuz Türk Lirası ) +KDV

10.807,77-

(onbinsekizyüzyedi Türk Lirası yetmişyedi kuruş)

03.01.2012

Salı

Saat:15.00

Deliklikaya

-

2181

2.095,46

Sanayi

Emsal E=1,50

995.343,50 TL (Dokuz Yüz Doksan Beş Bin Üç Yüz Kırk Üç Türk Lirası Elli Kuruş) +KDV

29.860,31-

(yirmidokuzbinsekizyüzatmış Türk Lirası otuzbir kuruş)

03.01.2012

Salı

Saat:15.30

Deliklikaya

-

2182

736,07

Sanayi

Emsal E=1,50

349.633,25 TL (Üç Yüz Kırk Dokuz Bin Altı Yüz Otuz Üç Türk Lirası Yirmi Beş Kuruş ) +KDV

10.489,00-

(onbindörtyüzseksendokuz Türk Lirası)

03.01.2012

Salı

Saat:16.00

Deliklikaya

-

2183

1.097,68

Sanayi

Emsal E=1,50

521.398,00 TL (Beş Yüz Yirmi Bir Bin Üç Yüz Doksan Sekiz Türk Lirası) +KDV

15.641,94-

(onbeşbinaltıyüzkırkbir Türk Lirası doksandört kuruş)

03.01.2012

Salı

Saat:16.30

Deliklikaya

-

2184

1.535,08

Sanayi

Emsal E=1,50

729.163,00 TL (Yedi Yüz Yirmi Dokuz Bin Yüz Atmış Üç Türk Lirası) +KDV

21.874,89-

(yirmibirbinsekizyüzyetmişdört Türk Lirası seksendokuz kuruş)

04.01.2012

Çarşamba

Saat:13.00

Deliklikaya

-

2185

2.225,04

Sanayi