5 Aralık 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28133

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ALSANCAK-CUMAOVASI (0+00-23+210), BASMANE-MENEMEN (0+00-31+630) VE MENEMEN-ALİAĞA (0+00-25+330) ARASI 120 KM/H + % 10 HIZA UYGUN ÇİFT HAT KATENER SİSTEMİNİN, CUMAOVASI VE ÇİĞLİ DEPO YOLLARINA AİT BASİT KATENER SİSTEMİNİN BAKIM, ONARIM,

ÖLÇÜM VE TEST ÇALIŞMALARI YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3.Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Karabük Belediye Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü Gebze Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:


O.G. VAKUM KESİCİLİ METAL CLAD HÜCRELİ SALT TESİSİ, TEMİNİ, MONTAJI VE DEVREYE ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


MENKUL MALLARIN PAZARLIK USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Mersin İşletme Şube Müdürlüğünden:


BAKIM ONARIM HİZMETLERİ YAPTIRILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KÜL AŞINDIRMALARINA VE TERMAL ŞOKLARA KARŞI YÜKSEK MUKAVEMETLİ SIVA ATEŞ BETONU, İZOLE BETONU VE SİC HARCIN VE SERAMİK ELYAFLI FİBER KEÇE TEMİNİ VE EÜAŞ’A TESLİMİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


MOTORİN VE FUEL OİL POMPALARININ YEDEKLERİNİN TEMİNİ VE EÜAŞ’ A TESLİMİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


III. VE IV. ÜNİTE SOĞUTMA KULELERİ REDÜKTÖR VANTİLATÖR KANAT TABLALARININ İMALİ, BALANS EDİLMESİ VE EÜAŞ’A TESLİMİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


59 KALEM KAYIŞ-KASNAK-ZİNCİR-DİŞLİ GRUBU MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden RİZE:


62 KALEM TEL-TEKER-BOYA VE KEÇE GRUBU MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden RİZE:


30.000KG ÇAYKUR SÜZEN POŞET ÇAY FİLTRE KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden RİZE:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALSANCAK-CUMAOVASI (0+00-23+210), BASMANE-MENEMEN (0+00-31+630) VE MENEMEN-ALİAĞA (0+00-25+330) ARASI 120 KM/H + % 10 HIZA UYGUN ÇİFT HAT KATENER SİSTEMİNİN, CUMAOVASI VE ÇİĞLİ DEPO YOLLARINA

AİT BASİT KATENER SİSTEMİNİN BAKIM, ONARIM, ÖLÇÜM VE TEST ÇALIŞMALARI YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3.Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2011/ 190752

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A 35220 ALSANCAK / İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 232 464 31 31 / 4108, 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi                     :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.

d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği

İnternet Adresi                                       :  www.tcdd.gov.tr www.malzeme.tcdd.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: Alsancak-Cumaovası (0+00-23+210), Basmane-Menemen (0+00-31+630) ve Menemen-Aliağa (0+00-25+330) Arası 120 Km/h + %10 Hıza Uygun Çift Hat Katener Sisteminin, Cumaovası ve Çiğli Depo Yollarına Ait Basit Katener Sisteminin Bakım, Onarım, Ölçüm ve Test Çalışmaları.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 16/12/2011 Tarihi Cuma Günü Saat 15:00 ’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 350,00,- TL. Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9302/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Karabük Belediye Başkanlığından:

İlimiz Merkez İlçe Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesinde bulunan aşağıda teknik özellikleri belirtilen mülkiyeti Karabük Belediyesine ait, 19 pafta 1090 ada 14 parselli 691,63 m2 arsa üzerindeki 902,81 m2 binası ile birlikte, 2886 sayılı Yasanın 35/a maddesine göre kapalı Teklif usulü 3.000.000,00 TL (üçmilyonTürkLirası) muhammen bedel üzerinden ihale ile satışı yapılacaktır.

1 - İhale Gireceklerde Aranan Şartlar :

a- Tebligat için Kanuni İkametgahının olması,

b- Gerçek veya Tüzel Kişi olması halinde kişiliğinin Noter Tasdikli imza sirküleri.

c- Ortak girişimi halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin ve imza sirküleri

d- İsteklilerin adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter Tasdikli imza sirküleri,

e- İhale şartnamesinde belirtilen işyeri ile ilgili geçici teminatı ve ek teminatı ihaleden önce Belediye veznesine ödendiğine dair makbuz veya teminat kabul edilen diğer değerleri vermesi

f- Belediyemizden almış olduğu tasdikli ihale şartnamesini ve makbuzunu ibraz etmek.

g- Devlet İhale Kanunun 6.ncı maddesinde belirtilen şahıslar ihaleye katılamazlar.

2 - İhale konusu işyerinin muhammen bedeli geçici teminatı:

19 pafta 1090 ada 14 parselli 691,63 m2 arsası ile birlikte 902,81 m2 binanın muhammen bedeli KDV hariç 3.000.000,00TL olup, geçici teminatı (% 3’ü) 90.000,00 TL, Ek Teminatı 5.000,00TL’dir.

3 - İhale yeri ve saati:

Kapalı teklif usulüne göre teklifler 15/12/2011 Perşembe günü en geç saat 15:00’a kadar Belediye Yazı işleri müdürlüğüne teslim edilecektir.

İhale 15/12/2011 Perşembe günü Saat 15:00’da Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

4 - İhale şartname bedeli 100,00 TL olup, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinden temin edilebilir.

5 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir.

İş bu şartname 5 (Beş) maddeden ibaret olup, her türlü anlaşmazlıkların çözüm yeri Karabük Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

Bilgi edinmek için www.karabuk.bel.tr. İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir.

İlan olunur.

9408/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü Gebze Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:

1- a) Satışa esas bedeli en az 18,35.-TL ile en çok 45.977,52.-TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00.-TL, en çok 4,598,00.-TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 44 grup eşya; Radar cihazı, uydu alıcısı ve aksamı, ayakkabı dış tabanı, muhtelif oto yedek parçaları, çeşitli rulmanlar, dizel motor, yağ tankı, muhtelif bilgisayar aparatları ile çeşitli mobilyalar, petrol türevi mamül ve yağlar, bobin, hava filitresi, branda, halı, muhtelif tekstil malzemeleri, ampül, konteyner, kamera, oto teybi, fotoğraf makinası vb.Gebze Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü sultan orhan mah. No 123 Gebze/KOCAELİ adresinde 13/12/2011 tarihinde saat 9.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 12/12/2011 tarih ve saat 16.00' ya kadar Sultanorhan Mahallesi. Kuruçeşme Mevkii No:123 Gebze/KOCAELİ adresindeki Gebze İşletme Şube Müdürlüğü veya Ankara, İzmir, Diyarbakır, İstanbul İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Gebze İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Gebze İşletme Şube Müdürlüğü (0) (262) (646 24 95)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumrukticaret.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

9442/1-1


O.G. VAKUM KESİCİLİ METAL CLAD HÜCRELİ SALT TESİSİ, TEMİNİ, MONTAJI VE DEVREYE ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

O.G. Vakum kesicili metal clad hücreli salt tesisi, temini, montajı ve devreye alımı açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83-613 31 00-612 84 49

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Teknik şartnamedeki özelliklere göre

b) Yapılacağı Yer                      :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                             :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 180 takvim gününde teslim edilecektir.

d) Dos. No                                :  F7 SEAS 11/94 2011/194063

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  22.12.2011 Perşembe Günü Saat 15:00

c) Teslim Yeri                            :  SEAŞ Kömür Sahası A İstasyonudur.

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görüle bilir ve 150 TL. Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 150 TL. doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR53000150015800 7260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın yada kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 22.12.2011 Perşembe Günü Saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler Tekliflerini götürü bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL/Adet). İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Götürü fiyat üzerinden Götürü fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez.

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre yapılacaktır.

9449/1-1


MENKUL MALLARIN PAZARLIK USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Mersin İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü denetimindeki Aktaş Akaryakıt Otomotiv A.Ş. A tipi Genel Antreposunda bulunan 5.105.204 Kg, 10.720.000,00,-TL satışa esas bedeli olan ve yapılan analizleri neticesi “Atık Ürün” olarak değerlendirilen motorin cinsi eşya; pazarlık usulüyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 16.12.2011 tarihinde saat 14.00'de satışa sunulacaktır.

b) Sözkonusu eşyanın satışına;

1 - Atık ürün kapsamında yurt içerisinde değerlendirmesini yapacak firmalardan Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 05.07.2008 tarihli Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin Ek-IV Atık Listesindeki “13.07.01 Fuel-Oil ve Mazot” atık koduna sahip Lisanslı Firmalar iştirak edebileceklerinden ihaleye katılacak firmaların lisans belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

2 - Eşyanın serbest dolaşımda olmayan eşya olması nedeniyle yurtdışı etmek üzere teklif vereceklerden eşyayı transit rejimi hükümlerine göre yurt dışı yapmak üzere satın aldığına dair taahhütname ibraz etmeleri gerekmekte olup, ayrıca eşyanın yurtdışı edilmesi için gerekli gümrük işlemleri alıcı tarafından yerine getirilecektir. İştirakçilerin verecekleri tekliflerini 16.12.2011 tarihi saat 10.00’a kadar Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki Mersin İşletme Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekmekte olup, teklifler saat 11.00’de değerlendirileceğinden iştirakçilerin belirtilen saatte Müdürlüğümüz ihale salonunda hazır bulunmaları, ayrıca bu sırada sözlü tekliflerinde olması halinde alınarak değerlendirilecektir.

2 - a) Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, yurt içerisinde değerlendirecek olanların yukarıda belirtin atık kodunu içerir lisans belgelerinin aslı veya noter onaylı örneği, yurt dışında değerlendirecek olanların yukarıda belirtilen taahhütname örneğini, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının, satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

b) Bu ihale için geçici teminat aranmayacaktır.

3 - a) Eşyanın satışta bulduğu bedel üzerinden alınacak Çevre Katkı Payı, Tellaliye Ücreti, Katma Değer Vergisi, Ardiye Ücreti, Damga Vergisi v.s. vergiler alıcıya aittir

b) Satış bedelleri satış günü alıcı tarafından peşin ödenir. Ek süre talep edilmesi (Bu süre en fazla üç gün) satış komisyonunca kabul edilmesi halinde, alıcı % 10 peşinatı satış yerinde öder.

c) Alıcı satış tamamlanması ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.

d) Satışa sunulan menkul mal mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcının menkul malı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir.

f) Alıcının menkul malı almaktan vazgeçmesi veya verilen ek süre içinde bedelin tamamını ödememesi halinde, yeniden yapılan satışta oluşan fark ve zararlar ile % 5 faizini 6183 Sayılı Kanuna göre ödemekle yükümlüdür.

g) Satışa konu eşyanın teslimatı bulunduğu antrepo tanklarından yapılacak tüm tahliye masrafları alıcıya aittir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Mersin İşletme Şube Müdürlüğü (0) (324) (6512866-6512876)

İlan olunur.

9298/1-1


BAKIM ONARIM HİZMETLERİ YAPTIRILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı bakım onarım hizmetlerinin 200 kişi ile 1 yıl süreli yaptırılması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                        : 2011/194495

Dosya No                                       :  28-TAF/11062

1 - İdarenin

a) Adı                                             :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı

b) Adresi                                        :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Kat: 13 Oda No:28 Bahçelievler/ANKARA

c) Telefon numarası                        :  0312 212 69 00-2322

d) Faks numarası                            :  0312 212 78 54

e) Elektronik posta adresi               :  neslihan.kizmaz@euas.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin adı,

     niteliği, türü ve miktarı               :  Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı bakım onarım hizmetlerinin 200 kişi ile 1 yıl süreli yaptırılması işi

3 - İhale konusu işin

a) İşin yapılacağı yer                       :  Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/K.MARAŞ

b) İşin süresi                                   :  İşin süresi 1yıldır.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale Dokümanı bedeli                :  100,00.-TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği/

    satın alınabileceği yer                  :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı

                                                          İnönü Bulvarı No: 27 Kat: 13 Oda No: 28 Bahçelievler/ANKARA

c) İhale Usulü                                 :  Açık ihale usulü

d) İhale tarih ve saati                       :  22.12.2011 Perşembe günü, saat: 14:00

e)Tekliflerin verileceği yer              :  Teklifler 22.12.2011 saat 14 : 00 ’e kadar ;

                                                          EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı

                                                          İnönü Bulvarı No: 27 Zemin Kat F Blok Batı Cephesi Oda No: C-1 Bahçelievler/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) İhalenin yapılacağı yer                :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı

                                                          İnönü Bulvarı No: 27 Zemin Kat F Blok Batı Cephesi Oda No: C-3 Bahçelievler/ANKARA

g) İhale dokümanına ulaşılabilecek

    internet adresi                             :  www.euas.gov.tr

5- Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale ve Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunlarına tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul esasları doğrultusunda yapılacaktır.

9398/1-1


KÜL AŞINDIRMALARINA VE TERMAL ŞOKLARA KARŞI YÜKSEK MUKAVEMETLİ SIVA ATEŞ BETONU, İZOLE BETONU VE SİC HARCIN VE SERAMİK ELYAFLI FİBER KEÇE TEMİNİ VE EÜAŞ’A TESLİMİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2011/188193

1 - Teşekkülün;

a) Adresi                                    :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0–274–248 56 60 (Pbx) Fax: 0–274- 248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale konusu işin                  :

a) Miktarı ve türü

Sıra No

Parçanın Adı

Birim

Miktarı

1

Ateş Betonu

Kg ± %2

30.000 kg

2

İzole Betonu

Kg ± %2

130.000 kg

3

SiC Harç

Kg ± %2

10.000 kg

4

Seramik elyaflı fiber keçe(battaniye) 1800 Kg ±%510x1000x7000 mm ölçülerinde (kalınlık ±1 mm olabilir)

Kg ±%5

1800 kg

 

b) Teslim Yeri                           :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/Kütahya

c) Teslim Süresi                         :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 45 (Kırkbeş) Takvim Günüdür

d) Dosya No                              :  Ticaret 2011/79

e) İhale Usulü                            :  Açık İhale

3 – İhalenin                                ;

a) Yapılacağı Yer                       :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA

b) İhale Tarihi ve Saati               :  22.12.2011 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

ı) Firmalar Seramik elyaflı fiber keçe (battaniye) için teklif mektuplarıyla birlikte malzemelerin menşeini belirtir belgelerini ve imalatçı firmaya ait İSO 9001 kalite belgelerini ve ilgili standartlara göre yapılmış test sertifikalarını teklif mektubunun ekinde EÜAŞ’a sunacaklardır.

i) Firmalar teklifleri ile birlikte numune vereceklerdir

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), ( c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58. madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli / Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dahil 100,-TL (Y.Yüz TL) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 22.12.2011 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

9184/1-1


MOTORİN VE FUEL OİL POMPALARININ YEDEKLERİNİN TEMİNİ VE EÜAŞ’ A TESLİMİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2011/187977

1 - Teşekkülün                           ;

a) Adresi                                    :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0–274–248 56 60 (Pbx) Fax: 0–274- 248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale konusu işin: a):

 

İŞİN CİNSİ, MİKTARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Miktar (Adet)

1

IV. Ünite Fuel-oil Pompası L3 MG – 070/125 – AHHKVA – G

1

2

IV. Ünite Motorin Pompası L3 MG – 052/104 – AHHKVA – G

1

3

I.II. Ünite Fuel – Oil Pompası L3 MF – 060/096 – AFOKUI – G

1

4

I.II. Ünite Motorin Pompası L3 MF - 052/104 – AFOKUI –G

1

 

b) Teslim Yeri                           :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

c) Teslim Süresi                         :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 120 Takvim günüdür.

d) Dosya No                              :  Ticaret 2011/77

e) İhale Usulü                            :  Açık İhale

3 - İhalenin                                ;

a) Yapılacağı Yer                       :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu toplantı Odası

b) İhale Tarihi ve Saati               :  27.12.2011 Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:     

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

i) Malzeme ve imalat menşei ve firma adresleri: Tüm malzemeler Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İtalya, Hollanda, İsveç, Japonya, ABD ve Kanada orijinli olacaktır. Teklifte imalatçı firmanın üretim yapılan fabrikanın adı ve açık adresi mutlaka belirtilecektir.

j) Firma malzemelerin imalatını yapan firma ile ilgili DIN, EN, ASME, ISO vb. kalite ve standart belgelerden en az bir tanesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Aksi takdirde teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (a), (b), (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde

Konsorsiyumlarda (a), (b), (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgeleri sunarken aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış suretlerini vermeleri zorunludur. İstekliler belgelerin aslı yerine ihaleden önce EÜAŞ’ın yetkili personeli tarafından “Aslı İdaremizce Görülmüştür” şerhi taşıyan suretlerini verebilirler.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

Her iki halde de İstekli / Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dâhil 50,-TL (Elli) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale 27.12.2011 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

9183/1-1


III. VE IV. ÜNİTE SOĞUTMA KULELERİ REDÜKTÖR VANTİLATÖR KANAT TABLALARININ İMALİ, BALANS EDİLMESİ VE EÜAŞ’A TESLİMİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2011/188183

1 - Teşekkülün;

a) Adresi                                    :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0–274–248 56 60 (Pbx) Fax: 0–274- 248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale konusu işin                  :

a) Miktarı ve türü

 

Sıra No

Malzemenin Adı

Resim No

Miktarı

1

III.IV. Ünite Soğutma Kulesi Redüktör Tablası

III-856/137

6 Adet

2

III.IV. Ünite Soğutma Kulesi Redüktör Tablası göbeği

IV-856/135

6 Adet

 

b) Teslim Yeri                           :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/Kütahya

c) Teslim Süresi                         :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 (Altmış) Takvim Günüdür

d) Dosya No                              :  Ticaret 2011/78

e) İhale Usulü                            :  Açık İhale

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                       :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA

b) İhale Tarihi ve Saati               :  27.12.2011 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:     

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

ı) Firmalar ihale konusu işlerle veya benzer işlerle ilgili iş bitirme belgelerini veya kapasite raporlarını teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

i) Benzer iş: Çelik malzemeden her türlü talaşlı imalat işi (tabla, mil, dişli, redüktör vb.)

k) İş deneyim belgesi;

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan, devredilen işlerde (Ek: 3/7/2009-27277 R.G/3. md.) ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak teklif edilen tutarın % 30’dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait iş deneyimini gösteren iş deneyim belgesinin teklifler ile birlikte verilmesi zorunludur.

Aday veya istekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de sunulabilir.

(Değişik: 3/7/2009–27277 R.G/3. md.) İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, her bir ortak, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenilen asgari iş deneyim tutarını sağlamak zorundadır. Bu ihalede konsorsiyum ortağı tarafından birden fazla kısma başvuruda bulunulması veya teklif verilmesi durumunda, iş deneyimine ilişkin kriterin sağlanması amacıyla her bir kısım için iş deneyimini gösteren ayrı bir belge sunulabilir.

(Değişik: 3/7/2009–27277 R.G/3. md.) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), ( c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58. madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli / Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dahil 50,-TL (Y.Elli TL) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 27.12.2011 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

9182/1-1


59 KALEM KAYIŞ-KASNAK-ZİNCİR-DİŞLİ GRUBU MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 59 Kalem Kayış-Kasnak-Zincir-Dişli Grubu Malzemeleri % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı /RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19.12.2011 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu-Rize adresinde olacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

6 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır.

7 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

8 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

9 - İstekliler bu ihalede, en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

9297/1/1-1

—————

62 KALEM TEL-TEKER-BOYA VE KEÇE GRUBU MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 62 Kalem Tel-Teker-Boya ve Keçe Grubu Malzemeleri % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı /RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.12.2011 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu-Rize adresinde olacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

6 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır.

7 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

8 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

9 - İstekliler bu ihalede, en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10-Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

9297/2/1-1

—————

30.000 KG ÇAYKUR SÜZEN POŞET ÇAY FİLTRE KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı 30000kg Çaykur Süzen Poşet Çay Filtre Kağıdı’nın %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı /RİZE

b- Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü – Büyükdere/İSTANBUL

c- Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü – Elmadağ/ANKARA

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.12.2011 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9- İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

9101/1-1