1 Ekim 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28071

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


5607 SAYILI KANUNUN 10.VE 16. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Edirne İşletme Şube Müdürlüğünden:


EL HALISI VE KİLİM SATILACAKTIR

Sümer Holding A. Ş. Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


MEYDAN TAHMİL - TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR

TŞFAŞ - Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


2 ADET EUROCOPTER AS 355 F2 MODEL HELİKOPTER, YEDEK MALZEME İLE TAKIM VE AVADANLIKLAR, YEDEK MOTOR VE ANA ROTOR PALİ KAPALI TEKLİF USULÜ İLE SATILACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


50 İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Hakkari-Şemdinli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


ORMAN EMVALLERİ SATILACAKTIR

Bartın Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


RİPPER TEMİNİ VE MONTAJI SATIN ALINACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ZEYİLNAME (İHALE TARİHİ DEĞİŞİKLİĞİ)

Türk Telekom Batı-I Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5607 SAYILI KANUNUN 10.VE 16. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Edirne İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 4.267,82  TL ile en çok 36.355,80 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 426,78 TL, en çok 3.635,59 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, tır çekici, kamyon akaryakıt tankeri, dorse, yarı römork, römork vb. 22 adet araç; açık artırma suretiyle, Edirne Özel İdare İl Müdürlüğü Düğün Salonu 1.Murat Mahallesi İstasyon Kavşağı Migros Karşısı EDİRNE adresindeki ihale salonunda 12/10/2011 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 11/10/2011 tarih ve saat 16.00'a kadar Kapıkule Gümrük Kompleksi KAPIKULE/EDİRNE adresinde bulunan ve satışı yapan Edirne İşletme Şube Müdürlüğü veya diğer İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Edirne İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Edirne İşletme Şube Müdürlüğü (0) (284) (215 21 78)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

7678/1-1


EL HALISI VE KİLİM SATILACAKTIR

Sümer Holding A. Ş. Genel Müdürlüğünden:

Holdingimiz bünyesinde bulunan ve adresi Karşıyaka Mahallesi Haymana Yolu 2.Km. Gölbaşı/ANKARA olan Halı Satış Mağazası ve depolardaki 44.343,99 m² sağmal ve 4.189,61 m² hatalı olmak üzere toplam 48.533,60 m² el halısı ve kilimlerin satışını kapsamaktadır.

1 - İhale kapalı teklif alma usulü ile yapılacaktır.

2 - İhalede, istekli grubun tamamına toplam fiyat teklifinde bulunacaktır. İstekli, tüm grupların tamamına toplam fiyat teklifinde bulunabileceği gibi istediği grubun veya grupların tamamına toplam fiyat teklifinde de bulunabilecektir. İhale sonucunda her grup bazında en yüksek teklifi veren isteklinin üzerine ihale bırakılacaktır.

3 - Halı Satış Mağazası ve depolarında bulunan el halısı ve kilimlerin satışı kapalı zarfla teklif almak ve sonrasında teklif sahiplerinin katılımı ile “ Pazarlık ve/veya  Açık Artırma “ yapmak suretiyle yapılacaktır. Şartnamede belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak teklif mektuplarının en geç 24/10/2011 tarih ve saat 14:00’e kadar elden veya posta ile Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Çankırı Cad. No:2 Ulus-Altındağ/ANKARA adresine verilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Teklifler 24/10/2011 tarih, saat 14:30’da Genel Müdürlük Yönetim Kurulu toplantı salonunda açılacaktır.

4 - Halı Satış Mağazası ve depolarında bulunan halı ve kilimler tatil günleri dahil 10:00-17:00 saatleri arasında görülebilir.( Mağaza irtibat telefonu: 0-312-484 11 39, 484 05 64 )

5 - İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta satışa konu halı ve kilimleri dilediğine satmakta ve ihale süresini uzatmakta serbesttir.

6 - İhale şartnamesi; Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Satın Alma Daire Başkanlığı Çankırı Cad. No:2 Kat:3 Ulus-Altındağ/ANKARA adresinden 500,00,- (Beş yüz) TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin ihale şartnamesini satın almaları zorunludur. İncelemek amacıyla ihale şartnamesi ve eklerine Holdingimizin www.sumerholding.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

İhale şartname bedeli Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün T.Vakıflar Bankası Ankara Şubesindeki TR630001500158007292721775 nolu hesabına “ Halı-kilim satış ihalesi şartname bedeli “ açıklaması ile yatırılacak olup, dekontun ibrazı halinde ihale şartnamesi satışı yapılacaktır.

7 - İstekliler ihale şartnamesinde ayrıntılı dökümü verilen ve her grup için belirtilen tutarda nakit veya banka teminat mektubu olarak geçici teminat verecektir. Geçici teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü adına düzenlenmiş, vadesi en az bir yıl süreli olacaktır.

8 - Alıcının teklifine esas olan halı ve kilimlerin miktarı tahmini olup, alıcıya teslim anındaki fiili miktarlar üzerinden satış yapılacaktır.

7668/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemize ait Işıklar Panosundan,500.000 ton kömürün Dere köy lavvar tesisine, Orta istasyon elek tesislerinden 450.000 ton kömürün SEAŞ’ın (1-4 veya 5-6) Üniteleri kömür hazırlama sahasına taşınması ve boşaltılması hizmet alımı işleri açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihler de ihale edilecektir.

1. İdarenin

a) Adresi                                 :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No.111 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 – 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2. İhale konusu hizmetin a)-

 

N i t e l i ğ i - T ü r ü - M i k t a r ı

İhale

Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

1-

Müessesemize ait Işıklar Panosundan, 500.000 ton kömürün yüklenmesi, Dere köy lavvar tesisi bunkerine veya stoğuna taşınması ve boşaltılması hizmet alımı işi

2011/ 151520

2011/ 1762

12/10/2011 -15:00

200 gün

2-

Müessesemiz ait Orta istasyon elek tesislerinden 450.000 ton kömürün SEAŞ’ın (1-4 veya 5-6 Üniteleri) kömür hazırlama sahasına taşınması ve boşaltılması hizmet alımı işi

2011/ 150997

2011/ 1740

17/10/2011 -14:00

300 gün

 

b) Yapılacağı yer                 :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                        :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                      :  Açık ihale

3. İhalenin Yapılacağı yer    :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/MANİSA

4. İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No.111 45500 Soma/MANİSA, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), ANKARA ve TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78 Sok. No.3 D.4 Bornova / İZMİR adreslerinde görülebilir. İhale doküman şartnamelerini 50,00 TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5. Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. İstekliler teklif bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7. Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9. Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

7656/1-1


MEYDAN TAHMİL - TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR

TŞFAŞ - Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Meydan Hizmetleri İçin 3 Adet Damperli Kamyon (Şoförü İle Birlikte) ve 1 Adet Lastik Tekerli Kova Taşıma Kapasitesi 2,5 m3 Yükleyici Kepçe (Operatörü İle Birlikte) Kiralanması Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esasları Dahilinde Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2011/154047

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Ortaköy Yolu üzeri 17. Km. - Kırşehir

b) Telefon ve faks numarası         :  0 386 221 61 30 . (37) - 0 386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Fabrikamızın 2011 – 2012 Pancar Kampanyası süresince (Yaklaşık 100 gün ± % 20) 3 adet 20 ton kapasiteli damperli kamyon (sürücüsüyle birlikte) ve  1 adet lastik tekerlekli kova taşıma kapasitesi 2,5 m3 olan yükleyici kepçe (operatörüyle birlikte) ile günlük kok, kireçtaşı v.s. gibi malzemelerin yer silosundan kullanım yerine 24 saat içerisinde istenilen zamanlarda getirilmesi, bunların işlendikten sonra oluşan artıkların ve pancar ile birlikte Fabrikaya gelmiş diğer malzemelerin (pancar toprağı, kuyruk v.s.) pres filtre toprağının, idarece fabrika sahasında gösterilen yerlere usulüne uygun olarak taşınması işidir.                              

b) Yapılacağı yer                          :  Kırşehir Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                                :  2011–2012 Kampanya Dönemi

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Kırşehir Şeker Fabrikası Ortaköy Yolu üzeri 17. Km. Kırşehir

b) Tarihi ve saati                           :  11.10.2011 - Saat 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - İş deneyim belgesi:

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi,

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1 - Bu ihalede benzer iş olarak, İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik veya büyüklük bakımından benzerlik gösteren, her türlü Tahmil Tahliye ve nakliye işlerinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işlerdir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 100 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Kırşehir Şeker Fabrikası Ortaköy Yolu üzeri 17. km adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle,

Her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinde birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde işin tamamına teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç ) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

7740/1-1


2 ADET EUROCOPTER AS 355 F2 MODEL HELİKOPTER, YEDEK MALZEME İLE TAKIM VE AVADANLIKLAR, YEDEK MOTOR VE ANA ROTOR PALİ KAPALI TEKLİF USULÜ İLE SATILACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

1. Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme teknik ve idari şartname esasları dahilinde karşılarında gösterilen muhammen bedel ile kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

 

             MALZEMENİN CİNSİ                                                                                      MUHAMMEN BEDEL

1) 5362 seri numaralı 1987 model TC-HAA tescilli EUROCOPTER                             550.000,-$

    T WINSTAR AS 355 F2 tipinde 1 adet helikopter,

2) 5363 seri numaralı 1987 model TC-HAB tescilli EUROCOPTER                             575.000,-$

   TWINSTAR AS 355 F2 tipinde 1 adet helikopter,

3) 840617 seri numaralı ALLISON 250 C20F modeli 2028:00                                      105.000,-$

    uçuş saatinde 1 adet yedek motor ile 2779 seri numaralı

    sıfır uçuş saatinde Eurocopter imalatı 1 adet ana rotor pali,

4) Helikopter yedek parçası ile takım ve avadanlıkları                                                        85.000,-$

 

İstekliler Birim Fiyat Teklif cetvelinde de belirtilen yukarıdaki kalemler bazında kısmi teklif verebilirler.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Konya Yolu üzeri No: 66   06330 Etiler/Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :  2042626-2042341-2042348-204 2378-2042340

                                                  Fax: 212 81 58

2 - Teslim yeri                        :  Ankara Esenboğa Havalimanı DHMİ Hangar Binası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Malzeme Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati                     :  16.11.2011/10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

3) İsteklinin Kamu Kuruluşu olması halinde; Hukuki dayanağı ispatlayan belgeler

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin ihale tarihinden önceki üç ay içerisinde alınmış belgeler,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyan verebilirler.

4.2. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin "7.2. Belgelerin Sunuluş Şekli", maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en yüksek fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı, Dış Tedarik Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,-TL (KDV Dahil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 16.11.2011 günü, saat 10.00’a kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı, Dış Tedarik Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, bu tarih ve saate kadar iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 10’undan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 180 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

7737/1-1


50 İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Hakkari-Şemdinli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Hakkari-Şemdinli Küçük Sanayi Sitesine ait 50 işyeri yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                        :  Cumhuriyet Cad. No : 125 / B Şemdinli / HAKKARİ

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  50 işyeri yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Şemdinli/HAKKARİ

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  30.09.2013 tarihine kadar tamamlanacaktır

e) Keşif bedeli (2011 B.F. ile)   :  4.242.530.-TL

f) Geçici teminatı                       :  296.977,10.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  25.10.2011 - Saat : 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 100’ü oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Mimar veya İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Hakkari-Şemdinli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Cumhuriyet Cad. No : 125 / B Şemdinli / HAKKARİ adreslerinde görülebilir veya 500.-TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

7742/2-1


ORMAN EMVALLERİ SATILACAKTIR

Bartın Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğü      : Zonguldak                                                                                                        İhale Tarihi                 : 11.10.2011

İşletme Müdürlüğü    : Bartın                                                                                                               İhale Yeri ve Saati      : Satış Sal./Saat:14.00

 

DEPOSU

CİNSİ NEV'İ VE SINIFI

BOY

ADET

STER

M3DM3

PARTİ ADEDİ

MUH. BEDEL TL.

% 3 GEÇİCİ TEM.TUT.TL

Muhtelif Depolar

3.S.NB.KK.Çm.Tom

GLB

123

 

95.396

4

160,00

461,00

Muhtelif Depolar

3.S.NB.İn.K.Çm.Tom

GLB

 

 

20.000

1

155,00

94,00

Muhtelif Depolar

3.S.KB.KK.Çm.Tom

GLB

972

 

256,062

11

125,00

966,00

Muhtelif Depolar

3.S.KB.İN.K.Çm.Tom

GLB

1684

 

292,943

11

120,00

1.063,00

Muhtelif Depolar

3.S.N.B.Kl.Kt.Çs.Tom

GLB

103

 

61,968

3

210,00

392,00

Muhtelif Depolar

3.S.N.B.İn.Kt,Çs.Tom

GLB

109

 

34,559

2

170,00

178,00

Muhtelif Depolar

2.S.N.B.Kl.Göknar T

GLB

 

 

245,000

8

250,00

1.845,00

Muhtelif Depolar

3.S.NB.Kl.Göknar T.

GLB

109

 

894,559

30

210,00

5.664,00

Muhtelif Depolar

3.S.N.B.İn.Göknar T

GLB

125

 

87,223

4

170,00

448,00

Muhtelif Depolar

Göknar Kağ.Od.

GLB

339

 

1466,250

43

140,00

6.199,00

Muhtelif Depolar

Çam Kbk.suz Kağ.Odun

T.İ

88

 

31,540

1

140,00

133,00

Muhtelif Depolar

2.S N.B.Kl.Kayın.T.

GLB

 

 

560,000

22

270,00

4.553,00

Muhtelif Depolar

2.S N.B.Kl.Kayın.T.

İND.

52

 

42,568

2

240,00

308,00

Muhtelif Depolar

2.S N.B.Kl.Kayın.T.

İND.

42

 

35,365

1

250,00

266,00

Muhtelif Depolar

3.S NB.Kl.Kayın.T

GLB

 

 

    1625,000

63

210,00

10.274,00

Muhtelif Depolar

3.S NB.Kl.Kayın.T

İND.

3477

 

    1829,034

52

170,00

9.357,00

Muhtelif Depolar

3.S NB.Kl.Kayın.T

İND.

184

 

70,212

2

160,00

338,00

Muhtelif Depolar

3.S NB.Kl.Kayın.T

İND.

81

 

28,550

1

135,00

116,00

Muhtelif Depolar

3.S NB.İn.Kayın T.

GLB

 

 

330,000

13

140,00

1.399,00

Muhtelif Depolar

3.S KB.İn.Kayın. T

GLB

 

 

50,000

2

130,00

197,00

Muhtelif Depolar

Kayın Kağ.Od.

GLB

 

 

630,000

23

130,00

2.474,00

Muhtelif Depolar

3.S.N.B.Kl.Meşe.T

İND.

107

 

36,680

2

160,00

177,00

Muhtelif Depolar

3.S.N.B.İn.Meşe.T

İND.

90

 

14,699

2

130,00

59,00

Muhtelif Depolar

3.S.K.B.Kl.Meşe.T

İND.

32

 

8,453

1

140,00

36,00

Muhtelif Depolar

3.S.K.B.Kızılağaç T.

GLB

 

 

10,000

1

115,00

35,00

Muhtelif Depolar

3.S KB.Kestane T.

GLB

 

 

10,000

1

115,00

35,00

Muhtelif Depolar

Sahilçam S. Od.

 

5364

 

535,485

24

120,00

1.944,00

Muhtelif Depolar

Kayın.Yuv.S.Od.

GLB

 

 

465,000

22

130,00

1.832,00

Muhtelif Depolar

Kayın.Yuv.S.Od.

GLB

 

 

155,000

6

115,00

537,00

Muhtelif Depolar

Gürgen Yuv.S.Od.

GLB

 

 

90,000

5

121,00

329,00

Muhtelif Depolar

Gürgen Yuv.S.Od.

GLB

 

 

40,000

3

110,00

135,00

Muhtelif Depolar

Meşe.Yuv.S.Od.

GLB

 

 

30,000

2

125,00

114,00

Muhtelif Depolar

Meşe.Yuv.S.Od.

GLB

 

 

80,000

3

115,00

278,00

Muhtelif Depolar

Kavak Yuv.S.Od.

GLB

 

 

20,000

2

110,00

68,00

Muhtelif Depolar

Kızılağaç Yv.San.Od.

GLB

346

 

32,547

2

110,00

109,00

Muhtelif Depolar

Kestane Yuv.S.Od.

GLB

 

 

20,000

1

110,00

67,00

Muhtelif Depolar

Kestane Yuv.S.Od.

İND.

681

 

39,029

3

80,00

95,00

Muhtelif Depolar

Çınar Yuv.S.Od.

GLB

 

 

75,000

3

110,00

249,00

Muhtelif Depolar

Kayın.İn.Yuv.S.Od.

GLB

 

50

 

2

73,00

110,00

Muhtelif Depolar

Kayın.Yar.S.Od.

GLB

 

237

 

8

85,00

610,00

Muhtelif Depolar

Yap.Yak.Od.

İND.

 

155

 

2

45,00

211,00

Muhtelif Depolar

Yap.Yak.Od.

GLB

 

300

 

3

60,00

543,00

TOPLAM

14361

742

10348,122

397

 

54.298,00

 

1 - İşletmemiz satış depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarları yazılı 397 parti muhteviyatı orman emvalinden; İbreli ve Yapraklı

Tomruk, Tel Direk, Maden Direk,  Sanayi Odunu Tutar bedelinin % 40 si ile kanuni vergi ve fonlar karşılığı peşin, % 60' ı aylık % 0,80 faizli 9 ay vadeli,  İbreli ve Yapraklı Kağıtlık Odun, Lif-Yonga Odunu ve Yakacak Odunların mal % 30 'u ile vergi,  fon ve harçlar karşılığı peşin geri kalan % 70'i aylık %0,80 faizli 9 ay vadeli olarak satılacaktır.

2 - Ölçü birimi M3.olan ve global olarak ihaleye çıkarılan emvallerin kesin adet ve miktarları satış günü belli olacak (miktarlar % 20 eksik veya fazla olabilir) satış bu kesin miktarlar üzerinden yapılacaktır.

3 - Açık Artırma 11 EKİM 2011 günü saat 14.00 de İşletmemiz lokalinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

4 - Satışa iştirak edeceklerin son sene vizesi yapılmış kapasite belgesini, Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, şirket veya tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin yetkili olduklarına dair noter tasdikli vekaletnamelerini veya temsil belgelerini kanuni ikametgah adreslerini gösterir tasdikli belgeyi ibraz etmek suretiyle satışa iştirak edilebilir.

5 - Bu satışa ait ilan, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli: Orman Genel Müdürlüğü, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Cide, Azdavay,  Kastamonu, Devrek, Dirgine, Karabük, Kdz. Ereğli, Ulus, Yenice, Zonguldak, Mengen, Kızılcahamam ve Gerede İşletme Müdürlüklerinden görülebilir.

6 - Post cihazı ile satışlarımız başlamıştır.

7 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte İşletmemiz Lokalinde hazır bulunmaları, geçici ve kat'i teminatlarını en geç ihale günü saat 13:30'a kadar İşletmemiz veznesine yatırarak teminat makbuzları ile birlikte komisyona müracaatları şarttır.

TEL: 0 378 227 10 29 - FAX: 0378 227 60 51

E-MAİL: bartinisl@ogm.gov.tr

İNTERNET : www.ogm.gov.tr adresinden görülebilir

IBAN NO:TR790001000052300232765001

7617/1-1


RİPPER TEMİNİ VE MONTAJI SATIN ALINACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Ripper Temini ve Montajı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2011/149045

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Milas/Ören Karayolu 40. Km. PK: 27 Ören-Milas-MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 252 532 36 00 ; 532 30 01

c) Elektronik posta adresi       :  keas@keas.gov.tr

2 - İhale konusu İşin              

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş’ne ait TD 25 G tipi Huta Stalowa marka dozere 3’lü standart kazıcılı,paralel çift hidrolik liftli ripperin imalatının yapılarak, montajının yapılması ve çalışır vaziyette teslimi işidir

b) Teslim yeri                         : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören/Milas/MUĞLA

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 60 (altmış) gündür.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     : Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  21/10/2011 Cuma, saat : 14:00

1 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

2 - Teklifler, 21/10/2011 Cuma günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz.

3 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

4 - İstekliler teklif tutarının en az % 3’ü oranında geçici teminat verecektir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İstekliler, Mesleki ve Teknik Yeterlilik için;

a) Konu ile ilgili TSE hizmet yeterlilik belgelerini sunacaklardır.

b) İmalatçı veya yetkili satıcı ve yetkili servis olduğuna dair belgeler

8 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Mal Alımı ihalesi EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 ncü Maddesinin (g) Bendi kapsamında Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında yapılacaktır.

9 - İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir.

7600/1-14

—— • ——

ZEYİLNAME (İHALE TARİHİ DEĞİŞİKLİĞİ)

Türk Telekom Batı-I Bölge Müdürlüğünden:

KLİMA MONTAJ DEMONTAJ İŞİ ALIMI

İhalenin konusu Hatay Santral binamıza 1 klima 2 kondanser montajı ile Konak binamızdaki 2 klimanın demontaj ve montajı işi 29/9/2011 tarih ve 28069 sayılı Resmi Gazete’de ilanı yayınlanmış olan söz konusu ihale 4/10/2011 tarih, saat 10.00’da yapılacak.

7704/1-1