26 Ağustos 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28037

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4458 SAYILI YASA UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Mersin İşletme Şube Müdürlüğünden:


IŞIKLAR HİDROELEKTRİK SANTRALINDA, 8 KİŞİYLE 1 YIL SÜREYLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİLMESİ VE ÜRETİLEN ENERJİNİN DAĞITIM VE İLETİM ŞEBEKESİNE VERİLMESİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Doğankent HES İşletme Müdürlüğünden:


MAZOT YAKMA POMPALARININ TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLARAK TEMİNİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI - KÜTAHYA


RUHSATLI JEOTERMAL ALANLAR İHALE EDİLECEKTİR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


YOL YENİLEME ÇALIŞMALARININ 50 İŞÇİ İLE YÜRÜTÜLMESİ İŞİ, AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


HARİTA YAPIMI VE YOL GEOTMETRESİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİN HAZIRLANMASI İŞİ, AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


EŞANJÖR CONTASI VE O.G. ELEKTRİK MOTORU SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


500 GR ALTINBAŞ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


1,5 GR. ALTIN SÜZEN DIŞ ZARF SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


KT 38 CUMMINS MOTORLARINA YEDEKLERİ VE MUHTELİF İŞ MAKİNELERİ İÇİN DISC VE PLEYT SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


DATA, İNTERNET VE SES ERİŞİM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


HEMEZEMİN GEÇİT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


16 BAŞ SAFKAN ARAP TAYI SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


ZEYİLNAME

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğünden: (EÜAŞ)


MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


BOLU BELEDİYESİ CNG (SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZLI) DOLUM TESİSİ ALANININ KİRAYA VERİLMEK SURETİYLE İŞLETTİRİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bolu Belediye Başkanlığından:


HURDA BETON TRAVERS, HURDA TAHTA VE HURDA KÂĞIT SATILACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


MÜNFERİD TELESKOBİK BOMLU VİNÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ T.P.A.O. MAL VE HİZMET ALIMI İHALE YÖNETMELİĞİNİN 23. MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ALÇITAŞI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikasından:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Hatay İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN; ALSANCAK-EĞİRDİR HATTI TEPEKÖY-SELÇUK ARASI 2. VE 3. HAT YAPILMASINA AİT DEMİRYOLU ETÜT PROJE MÜHENDİSLİK HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


3.4. ÜNİTE SOĞUTMA KULESİ VANTİLATÖR KANATLARININ İMALİ VE EÜAŞ'A TESLİMİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


BETON YAYA KALDIRIM BORDÜR İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından:


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ 18. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Tarsus Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Tarsus Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4458 SAYILI YASA UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Mersin İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 20,00 TL ile en çok 1.265.387,00 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,00 TL, en çok 126.538,70 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen mermer, hoparlör, araç parçaları, muhtelif tekstil ve giyim eşyaları, ev telefonu, cep telefonu kılıfları, muhtelif fincan tabak vb... cinsi 25 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km Yenice Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 8/9/2011 tarihinde saat 9:30'da satışa sunulacaktır.

Satışa sunulan eşyalar hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 7/9/2011 tarih ve saat 16.00'a kadar Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki Mersin İşletme Şube Müdürlüğü veya İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı (10 TL -KDV Dahil) Mersin İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Mersin  İşletme Şube Müdürlüğü (0) (324) (6512866-6512876)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

6882/1-1


IŞIKLAR HİDROELEKTRİK SANTRALINDA, 8 KİŞİYLE 1 YIL SÜREYLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİLMESİ VE ÜRETİLEN ENERJİNİN DAĞITIM VE İLETİM ŞEBEKESİNE VERİLMESİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Doğankent HES İşletme Müdürlüğünden:

İhale kayıt No                        :   2011 / 133175

1 - İdarenin

a) Adı ve adresi                      :   EÜAŞ Doğankent HES İşletme Müdürlüğü 28510 Doğankent / GİRESUN

b) Telefon ve faks numarası   :   0 454 471 50 51 ; 0 454 471 50 02

c) Elektronik posta adresi      :   dogankenthes@euas.gov.tr.

2 - İhale konusu hizmetin:

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   İşletme sorumluluğu EÜAŞ Doğankent HES İşletme Müdürlüğüne ait IŞIKLAR Hidroelektrik Santralı tesisleri ile müştemilâtının 1 (bir) yıllığına 8 (sekiz) personel ile çalıştırılması suretiyle elektrik enerjisi üretilmesi ve üretilen enerjinin iletim ve dağıtım şebekesine verilmesi için gerekli işletme, bakım, onarım, revizyon işleri ile diğer yardımcı hizmetlerin teknik şartname doğrultusunda hizmet alımı yoluyla yaptırılması işidir.

b) İşin yapılacağı yer              :   Işıklar HES Düzköy-Akçaabat/ Trabzon

c) İhale Usulü                         :   EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale Usulü

3 - İhalenin

a) Tarihi ve saati                     :   15.09.2011 Perşembe günü saat : 14.00

b) Yapılacağı yer                    :   EÜAŞ Doğankent HES İşl. Müdürlüğü İdari Bina Doğankent /GİRESUN

4 - İhale dokümanının; görülebileceği ve satın alınabileceği yerler :

a) EÜAŞ Doğankent HES İşletme Müdürlüğü Doğankent / GİRESUN  (Ticaret Servisi)

b) Şartname bedeli : KDV dahil 50,00 TL.(ElliTürklirası)

5 - İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 15.09.2011 tarihinde saat 14.00’a kadar EÜAŞ Doğankent HES İşletme Müdürlüğü Doğankent/Giresun (Muhaberat Servisi) adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen Teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

6925/1-1


MAZOT YAKMA POMPALARININ TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLARAK TEMİNİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

TAVŞANLI - KÜTAHYA

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan mazot yakma pompalarının teknik şartnameye uygun olarak temini işidir.

İhale Kayıt Numarası                    :  2011/133898

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya

b) Telefon ve faks numarası          :  0274 638 30 53 – 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan mazot yakma pompalarının teknik şartnameye uygun olarak temini işidir.

Mal alımı - 4 adet

b) Teslim yeri                               :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                              :  Teslim süresi, firmalar tarafından tekliflerinde belirtilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                           :  16.09.2011, saat 15.00

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 16.09.2011 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.

6940/1-1


RUHSATLI JEOTERMAL ALANLAR İHALE EDİLECEKTİR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüzce yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunan 3 (üç) adet Ruhsatlı Jeotermal Alanın İhale Edilmesi kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. Komisyonun gerek görmesi halinde ihale açık artırma ile tamamlanabilecek olup, her Jeotermal Alan ayrı ayrı ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası           :   0312 201 18 05 /287 91 77 – 0 312 287 91 53

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   mta@mta.gov.tr

2 - İhale konusu 29 (yirmidokuz) Adet Jeotermal Alanlara Ait Bilgiler :

 

Sıra No

İhale Dosya

No

Son Teklif Verme Tarih

ve

Saati

İli

İhale Edilecek

Jeotermal Alanın Adı

Jeotermal Alan için Yatırılacak Geçici Teminat Tutarı

(ABD Doları )

Jeotermal Alan

1

2011/JA-112-SH

08/09/2011

11/00

KIRŞEHİR

Kırşehir-Mucur

15.000,00.$

Jeotermal Alan

2

2011/JA-113-SH

08/09/2011

11/00

İZMİR

İzmir-Kınık-Poyracık

15.000,00.$

Jeotermal Alan

3

2011/JA-114-SH

08/09/2011

11/00

İZMİR

Urla-Gülbahçe

10.000,00.$

 

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı Salonu.

4 - İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Ruhsat Hakları Koordinatörlüğü adresinde görülebilir, ihale dosyaları 200, TL’sı karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif ettikleri Ruhsatlı Jeotermal Alan için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Söz konusu ihale 2886 sayılı ihale kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

6866/1-1


YOL YENİLEME ÇALIŞMALARININ 50 İŞÇİ İLE YÜRÜTÜLMESİ İŞİ, AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :   2011/132427

1 - İdarenin                                 :

a) Adresi                                     :   TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :   0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Çerkezköy-Velimeşe-Çorlu-Balabanlı-Muratlı-Balabanlı-Pehlivanköy-Tayyakadın-Edirne-Kapıkule İst. Yollarının 50 İşçi İle 01/10/2011 T.den 31/12/2011 T.ne kadar Yenilenmesi İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına, 16/09/2011 Saat 14.30'e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100.TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6843/1-1

—————

HARİTA YAPIMI VE YOL GEOTMETRESİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİN HAZIRLANMASI İŞİ, AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

İhale Kayıt No                           :   2011/132434

1 - İdarenin                                

a) Adresi                                     :   TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :   0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Pehlivanköy-Hudut Arası Halihazır Harita Yapımı Ve Yol Geotmetresi İle İlgili Bilgilerin Hazırlanması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına, 16/09/2011 Saat 15.00'e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 200.TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6844/1-1


EŞANJÖR CONTASI VE O.G. ELEKTRİK MOTORU SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                                 :   Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası                   :   Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)          :   afsın@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

A- a) Dosya No                                     :   2011/71

b) Niteliği, türü ve miktarı                      :   4 KALEM EŞANJÖR CONTASI ALIMI

c) Teslim yeri                                         :   EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/Kahramanmaraş

d) Teslim tarihi                                       :   Teslim Süresi en geç 90(doksan) takvim günüdür.

e) Şartname bedeli                                  :   50,00.-TL

c) İhale tarihi ve saati                             :   15/09/2011 Saat: 14.ºº

B- a) Dosya No                                      :   2011/70

b) Niteliği, türü ve miktarı                      :   O.G. ELEKTRİK MOTORU ALIMI 2 ADET

c) Teslim yeri                                         :   EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/Kahramanmaraş

d) Teslim tarihi                                       :   Teslim Süresi en geç 180 gündür.

e) Şartname bedeli                                  :   50,00.-TL

c) İhale tarihi ve saati                             :   15/09/2011 Saat : 14.00

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                     :   EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer     :   Vakıfbank Afşin Şb.: TR87 0001 5001 58 00728 775 72 71 - Afşin Ziraat Bankası Şb.: TR64000 100039 0298 96309–5001 nolu hesaba

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

6808/1-1


500 GR ALTINBAŞ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 2.500.000 Adet 500 Gr Altınbaş Çay Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile satın Alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı /RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12.09.2011 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu-Rize adresinde olacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

6 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

7 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

8 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

6603/1-1

—————

1,5 GR. ALTIN SÜZEN DIŞ ZARF SATIN ALINACAKTIR

1 - Teşekkülümüz 100 Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü ihtiyacı 30.000.000 Adet 1,5 Gr. Lık Toplu Tüketim Yerlerine Yönelik Altın Süzen Dış Zarf %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu Maddesi kapsamında açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı,-Rize

b) Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü -Büyükdere/İSTANBUL

c) Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü - Elmadağ/AN KARA

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilin de hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 08.09.2011 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6 sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

6596/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

KÖMÜR TORBALAMA TESİSİNİN ÇALIŞTIRILMASI VE 25.000 TON KÖMÜR TORBALANMASI Hizmet Alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt No                        :   2011/132043 İhale Dosya No: 303GELİ/2011-1037

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan-Milas karayolu 8.km. Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası   :   ( 0 252 ) 572 59 05 Faks: (0 252) 572 59 03

c) Elektronik posta adresi      :   gelisatinalma@geli.gov.tr

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği Türü Miktarı         :   Kömür torbalama tesisinin çalıştırılması ve 25.000 ton kömür torbalanması

b) Yapılacağı yer                    :   GELİ Müessesesi Müdürlüğü Eskihisar Ocağı Kömür Torbalama Tesisi Yatağan / Muğla

c) İşin Süresi                           :   İşe başlama tarihinden itibaren 6 (Altı) aydır. Sözleşme imzalandıktan itibaren 2 takvim günü içersinde işe başlanır.

3 - a) İhalenin yapılacağı yer  :   GELİ Müessesesi Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu Yatağan/MUĞLA

b) Tarih ve Saati                     :   12.09.2011 - 14.00

4 - İhale dokümanları

-TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Hipodrom Cad. No:12 Yeni Mahalle/ANKARA

- TKİ Kurumu Gümrük Şefliği Erzene Mah.78.Sok. No:3 Bornova/İZMİR

- TKİ Kurumu GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan - Milas karayolu 8 Km. Yatağan/MUĞLA adreslerinde görülebilir ve her bir ihale dokümanı 50,00(elli)TL. Karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

6 - İhale konusu işin tamamı için teklif verilecektir.

7 - İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımları ile ilgili iş deneyimini gösteren teklif edilen bedelin % 25 inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin verilmesi zorunludur.

8 - Kömür torbalama tesisi çalıştırılması, kepçe ile kömür hazırlama (Kriblaj) tesisi çalıştırılması işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

9 - Teklifler; 3.maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar GELİ Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar bu ihalelere teklif veremezler.

13 - Bu ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir

14 - Web Sitemiz: www.geli.gov.tr

6858/1-1


KT 38 CUMMINS MOTORLARINA YEDEKLERİ VE MUHTELİF İŞ MAKİNELERİ İÇİN DISC VE PLEYT SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No. 111   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :   (236) 613 23 26 (4 hat)        Fax: 612 20 13 – 613 20 13

c) Elektronik posta adresi      :   elimakikmal@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın:

a) -

İhalenin Niteliği - Türü

İ.K No

Dosya no

İhale Tarih - Saati

Teslimat

1-

1 Kalem KT 38 Cummıns Motorlarına Yedek Alımı

134324

2011–1616

13.09.2011 - 15.00

45 Gün

2-

19 Kalem Muhtelif İş Makineleri İçin Dısc ve Pleyt Alımı

134329

2011-1617

21.09.2011 - 14.00

90 Gün

 

b) Teslim yeri                         :   ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                   :   Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :   ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma / Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan),Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No.3 D.4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 50.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz      : www.eli.gov.tr

6905/1-1

—— • ——

DATA, İNTERNET VE SES ERİŞİM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı’nda kullanılmak üzere “Data, İnternet ve Ses Erişim Hizmeti” kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, 15.000,00 TL değerindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler " Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA " adresindeki Genel Müdürlüğümüz, “Alemdar Mahallesi Prof. Kazım İsmail Gürkan Caddesi No: 10 Cağaloğlu/ Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve Teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 15 Eylül 2011 günü saat 11:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

6932/1-1


HEMEZEMİN GEÇİT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                       :   2011/132472

1 - İdarenin :                          

a) Adresi                                 :   TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası :   0 346 2217000 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi     :   4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin

   niteliği, türü ve miktarı adı  :   Bölge Müdürlüğümüz mıntıkasında bulunan hemzemin geçitlerin kontrollü hale getirilmesi için Montaj dahil     43 kalem Geçit malzemesi satın alınması işi.

3 – İhalenin                             :

a) Yapılacağı Yer                    :   TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Tarih ve Saati                     :   16/09/2011   14:00

4 - Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6807/1-1

—— • ——

16 BAŞ SAFKAN ARAP TAYI SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemiz yetiştirmesi 16 baş safkan Arap tayı açık arttırma usulü ile tek tek satılacaktır.

2 - İhale, 27.09.2011 Salı günü saat 12:00’de İSTANBUL VELİEFENDİ HİPODROMU’NDA Alım-Satım ve İhale Komisyonumuz huzurunda yapılacaktır.

3 - Tay başına geçici teminat 15.000,00 TL’dir.

4 - İhaleye ilişkin şartname, TİGEM-Karanfil Sk. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA ve işletmemizde görülebilir.

5 - TİGEM, 2886 sayılı kanuna tabii olmayıp İşletme ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

6906/1-1

—— • ——

ZEYİLNAME

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğünden: (EÜAŞ)

İhale ilanı 11 Ağustos 2011 tarih 28022 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan MYD-DT-2011/13-MLZ-2614 referanslı dosya konusu Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü A Sektörü için 11 kalemde 207 adet Dalgıç pompa (elektrik motoru akupleli olarak) ve bunlara ait 87 adet elektrik panosu ve teçhizatı, B Sektörü için 7 kalemde 34 adet Dalgıç pompa (elektrik motoru akupleli olarak) ve bunlara ait 34 adet elektrik panosu ve teçhizatının (Toplam 18 kalemde 241 adet Dalgıç pompa ve bunlara ait 121 adet Elektrik kontrol panosu) alınması ihalesiyle ilgili ihale dokümanlarındaki diğer tüm şartlar aynen geçerli olmak kaydıyla İdari Şartnamenin;

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi başlıklı 36. Maddesinin 36.3 alt bendine “36.3.3 Teknik Şartnamenin “IV.2. TEMİN EDİLECEK DALGIÇ POMPALARA AİT İSTENEN TEKNİK ÖZELLİKLER” başlıklı maddesinin  “IV.2.12 Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi” başlıklı alt bendinde yer alan Verimlilik ile ilgili Hesaplar dikkate alınacaktır” şeklindeki bend eklenmiştir.

6926/1-1


MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız ihtiyacı olan madeni yağ temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                                       :   2011/132583

1 - İdarenin

a) Adresi                                                         :   Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası                           :   0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Adı Fabrikamız ihtiyacı olan madeni yağ temini

b) Niteliği ve miktarı                                      :   Aşağıdaki tabloda gösterilen malzemenin, şartname ve sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde Fabrikamız Malzeme Ambarına 'teslim edilmek üzere satın alınacaktır.

 

 

Adı            Evsafı

Ölçüsü

Evsafı

Miktarı

1

Petrol Ofisi Sanayii Dişli Yağı

Kg

M68

1.225

2

Petrol Ofisi Sanayii Dişli Yağı

Kg

M 220

1.730

3

Petrol Ofisi Sanayii Dişli Yağı

Kg

M 320

990

4

Petrol Ofisi Sanayii Dişli Yağı

Kg

M 460

875

5

Petrol Ofisi Sanayii Dişli Yağı

Kg

M 680

485

6

Petrol Ofisi Zigana

Kg

2 x Fluid

1.224

7

Sheıl-Hidrolik Yağ

Kg

Tellus 46

1.400

8

Sheıl RetinaxGres No. 2(Lityum)

Kg

WB2

720

9

Petrol Ofisi Gres No. 3 (Kalsiyum)

Kg

Kap Gres No. 3

360

10

Mobil Gres No.2 (Lityum Kalsiyum)

Kg

Gres XHP 222

20

 

3 - İhale Konusu malın teslim yeri                 :   Burdur Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini        :

a) İhale dokümanının görüleceği yer               :   Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer   :   Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli

(KDV dahil)                                                   :   TL 100,00

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son

     teklif verine tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres                        :   Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                            :   Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi                     :   13/09/2011 Salı Günü

d) İhale (son teklif verme) saati                      :   Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6850/1-1


BOLU BELEDİYESİ CNG (SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZLI) DOLUM TESİSİ ALANININ KİRAYA VERİLMEK SURETİYLE İŞLETTİRİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bolu Belediye Başkanlığından:

İŞİN NEVİ, YERİ, NİTELİĞİ VE MİKTARI :

Madde 1 :

Belediye Meclisimizin 03.06.2011 tarih ve 190 sayılı kararı ile; Bolu ili, Merkez ilçesi, Paşaköy mahallesi, 14/20-J-1 paftada bulunan 1069 m2’lik “CNG (Sıkıştırılmış Doğalgazlı) Dolum Tesisi ” alanının her türlü idari-teknik işin yapılması şartıyla On Beş (15) yıl süreyle kiraya verilmek suretiyle işlettirilmesi işidir.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

Madde 2:

Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 500,00 TL’ ödenmesi şartıyla alınabilir.

İHALENİN USULÜ, YER VE ZAMANI:

Madde 3:

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile artırma uygulanmak suretiyle 09.09.2011 tarihinde, saat: 15.00’de, Bolu Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Madde 4:

Söz konusu işin tahmin edilen bedeli, ihale bedeli Üç Milyon İki Yüz Doksan Altı Bin Beş Yüz (3.296.500,00)- TL’dir. İdareye verilecek, % 10 (Yüzde On) aylık ciro payının artırımı şeklinde yapılacaktır.

İşin geçici teminatı muhammen bedelin %3’ü oranında olup tutarı 98.895,00- TL’ dır.

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER:

Madde 5:

İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

5.1 - Kanuni ikametgâhının olması,

5.2 - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

5.3 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (2011 yılı içerisinde alınmış olacaktır.)

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair belge, (2011 Yılı içerisinde alınmış olacaktır.)

5.4 - İmza sirküleri vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri,

b) Tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ise, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilere ait noter onaylı imza sirküleri,

5.5 - İstekliler adına ihaleye vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin işbu ihaleye istekli adına katılımı ve teklif sunumuna ilişkin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edene ait noter onaylı imza sirküleri,

5.6 - Bu şartnamenin 4. maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat belgesi,

5.7 - İhale şartnamesinin satın alınmış olduğunu gösteren belge,

5.8 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini verir. Ayrıca, gurubun bütün ortakları Kiralayan İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır. )

5.9 - İhale bedeli olan Üç Milyon İki Yüz Doksan Altı Bin Beş Yüz (3.296.500,00)- TL’nin % 10 undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu.

5.10 - İstekli tarafından söz konusu Sıkıştırılmış Doğalgaz Dolum Tesisinin işletmesi firma uhdesinde kalması durumunda, Gerekli kurumlardan alınacak lisans, piyasaya arz veya işletme izin belgelerinin alınacağına dair noter onaylı taahhütname vermeleri gerekmektedir.

5.11 - İsteklilerin gerçek kişi olması halinde kendilerinin, tüzel kişilik olması halinde şirketin, ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin, vergi ve sigorta borcu olmadığına dair vergi dairesi başkanlığı ve sigorta il müdürlüklerinden alacakları borcu yoktur belgesi,

5.12 - Bu şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerin verilmesi,

5.13 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname

TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ:

Madde 6:

6.1 - Teklifler sıra numaralı alındılar karşılığında 09.09.2011 tarih ve saat 14.50’ye kadar Bolu Belediyesi Encümen kalemine verilecektir.

6.2 - Verilen teklifler herhangi bir nedenle geri alınamaz.

6.3 - Zaman tespitinde, TRT’nin verdiği saat ayarı esas alınır.

İlanen duyurulur.

6924/1-1

—— • ——

HURDA BETON TRAVERS, HURDA TAHTA VE HURDA KÂĞIT SATILACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İdarenin:

a) Adresi                                  :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası  :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi      :  www.tcdd.gov.tr. (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu malzemelerin adı ve miktarı:

Bölgemiz dahilinde:

1) 100.700 adet hurda beton travers,

2) 120 ton  hurda tahta,

3) 25 ton hurda kağıt,

Kapalı zarf usulü ihale ile satılacaktır. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

2 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 13/09/2011  günü saat 14/30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

3 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

4 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. İhale kalan firmadan % 10 kesin teminat,  ayrıca hurda beton travers malzemeyi alacak firmadan ihale bedelinin % 3 oranında sahayı temiz bırakması ve beton traversler üzerindeki selet ve tirfonları teslim etme güvencesinde Garanti Teminatı alınarak ve sözleşme düzenlenecektir.

5 - Bu ihale, 2886, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6594/1-1


MÜNFERİD TELESKOBİK BOMLU VİNÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ T.P.A.O. MAL VE HİZMET ALIMI İHALE YÖNETMELİĞİNİN 23. MADDESİNE GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                       :   2011/131749

1 - İdarenin                                    

a) Adresi                                         :   T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü Dere Mah. Edirne Bayırı Mevkii Küme Evleri LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası           :   0 288 417 38 90(5 hat) 0 288 417 22 03

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   Bölgemiz sahalarında çalıştırılmak üzere 20, 30, 40, 50 ve 60 ton kapasiteli münferid teleskobik bomlu vinç kiralama ihalesi

b) Yapılacağı yer                            :   Türkiye Petrolleri A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü

c) İşin süresi                                   :   24 Ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü-Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                            :   21.09.2011 Çarşamba günü, saat 14:00

c) Son teklif verme tarihi ve saati   :   21.09.2011 Çarşamba günü, saat 14.00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

6 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

7 - Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen Teklif Mektubu.

8. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

8.1. En az 30 ve 40 ton kaldırma kapasiteli iki adet teleskobik bomlu vincin mülkiyetine sahip olmak. Makinaların tescil belgesinin aslı teklif dosyasına konacaktır.

8.2. İş deneyimi olarak istekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’u oranında ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibraz edilmesi. İş Deneyim Belgesi özel kuruluşlardan alınmış ise, ekine firmaya yapılan işlerle ilgili noter tasdikli fatura fotokopileri de eklenecektir. Yüklenicinin devam eden işlerinden en az % 70’inin tamamlandığına dair İş Deneyim Belgesi de kabul edilir.

8.3. Teklif edilen bedelin %5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.

9 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

10 - İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Beyannamesi.

11 - Bu şartnamenin 18. maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

12 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

13 - İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur

14 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

15 - İhale dokümanı T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü LÜLEBURGAZ adresinde görülebilir ve 200,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

16 - Teklifler, 21.09.2011, saat 14.00’e kadar T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü, Muhaberat Servisi evrak alma bürosuna verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden İdare sorumlu değildir)

17 - İstekliler tekliflerini, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

18 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

19 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

20 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

21 - Ortaklığımız 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

22 - İhtiyaç 20, 30, 40, 50 ve 60 ton kaldırma kapasiteli teleskobik bomlu vinçlerdir. Yüklenici aynı anda 30, 40 ve 50 ton kapasiteli vinç ihtiyacını karşılamak zorundadır.

6953/1-1

—— • ——

ARSA SATILACAKTIR

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İstanbul İli Bayrampaşa İlçesi Sağmalcılar köyü; Kartaltepe Mevkii; 5/2 Pafta, 13664.124.125 no’lu parselde kayıtlı 44.038 m² ve tapuda hizmet merkezi olarak gözüken arsanın tamamı kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle ve aynı gün pazarlık yapılarak ihale edilecektir.

1. İhale 26/09/2011 tarih saat 14:00’ de Şirketimiz Ofis Binasında kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle yapılacaktır.

2. İhaleye ait geçici teminat tutarı 1.000.000,00 TL’nin Türkiye İş Bankası TR180006400000153530000015 IBAN numaralı Şirketimiz banka hesabına yatırılacaktır.

3. Geçici teminat mektubu vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. 26/09/2011 tarih saat 13:30’ dan sonra gelen tekliflerden ve postada vuku bulacak gecikmelerden Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

5. İhaleye girecek firmaların şartnamenin 7.nci maddesindeki evrakları eksiksiz ve tam olarak teklif dosyalarına koymaları gerekmektedir.

6. Şirketimiz 2886 Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine ihale etmekte serbesttir.

Not: 15 Ekim 2011 tarihinden itibaren arazi üzerindeki Pancar Motor Fabrikası tahliye edilecektir.

6956/1-1


ALÇITAŞI SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikasından:

Alçıtaşı alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                              :  2011/132964

1. İdarenin

a) Adresi                                                       :  TAŞKÖPRÜ YOLU 18. KM BÜK KÖYÜ MEVKİİ / KASTAMONU

b) Telefon - Faks Numarası                          :  366 2427311 - 366 2427333

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)                :

2. İhale Konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                          :  Alçıtaşı 300 (Üçyüz) ton (+- %20 toleranslı)

 

Özellikleri                                                        :

- Serbest Nem, %, en çok                              : 0,20

- Bağıl Nem, %, en çok                                 : 20

- Kalsiyum sülfat (CaSO42H2O),%, en az  : 95

- 250 mikronluk elek üstü, %, en çok           : 5

- Kalsiyum Ca+2, %, en az)                         : 22

- Sülfat SO4–2, %, en az                               : 53

- Gıda sanayinde kullanmaya uygun

b) Teslim Yeri(leri)                                       :  Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğü.

c) Teslim Tarihi/Tarihleri                              :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğü tarafından verilecek olan termin programına göre 20’şer tonluk partiler halinde teslim edilecektir.

3. İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                           :  KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI TOPLANTI SALONU

b) Tarihi - Saati                                             :  06.09.2011 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) 5.3 ve 5.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2 - İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1 - İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır”

5.3 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

5.3.1 - Yok

5.4 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

5.4.1 İsteklilerin, alçıtaşı üreticisi ya da satıcısı olduğunu tevsik eden belge/belgeleri teklif zarfıyla birlikte idareye sunmaları gerekmektedir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

8 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası Ticaret Servisi / Kastamonu adresinde görülebilir ve TL.100,00 (Yüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, ihale gün ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine vereceklerdir.

10 - İstekliler tekliflerini teklif miktarı ile teklif edilen birim fiyatının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kaleminin miktarı ile mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

12 - İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

14 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na (ceza hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6876/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Hatay İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Hatay İli, Merkez İlçesi, Küçükdalyan-Mansurlu Köyü mevkiinde bulunan 2027,5 hektarlık jeotermal kaynak arama hakkının verilerek ruhsatlandırılmasına ilişkin aşağıda- cins, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı yazılı bulunan 1 adet Jeotermal Kaynak Arama Sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 10. Maddesi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Arttırma Usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.

İhale, aşağıda belirtilen tarih ve saatte Hatay İl Özel İdaresi Kışlasaray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No: 17 Antakya/HATAY adresinde bulunan hizmet binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. İhale şartnamesi mesai saatlerinde Hatay İl özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

1) İli: Hatay, İlçesi: Merkez, 3241738 Erişim Numaralı Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası. Mevkii: Küçükdalyan-Mansurlu Köyü, Ruhsat Alanı:2027,5 Ha, Pafta: P36cl, P36d2 Taban İhale Bedeli: 26.803,55-TL Geçici Teminat: 804,11-TL İhale Tarihi: 13/09/2011, Saat:14:00

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI:

 

 

1. NOKTA

2. NOKTA

3. NOKTA

4. NOKTA

5. NOKTA

Y (SAĞA)

247500

250000

249700

256000

256000

X (YUKARI)

4012000

4012000

4013300

4014500

4010000

 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

a - Gerçek Kişiler;

1 - Nüfus cüzdan sureti

2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi

4 -Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

5 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte),

6 - Bu Şartnamede belirlenen geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu,

7 - İhale dokümanının alındığına dair 100,00-TL'lik banka makbuzu.

b) Tüzel Kişiler;

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2 - Vergi Levhası (onaylı),

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişim) oluşturanların imza sirkülerini,

6 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte),

7 - Bu Şartnamede belirlenen geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

8 - İhale dokümanının alındığına dair 100,00-TL'lik banka makbuzu.

İhale şartnamesi mesai saatlerinde 100,00- TL karşılığında Hatay İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

Telefon, Faks, telgraf vb. araçlarla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler Kabul edilmeyecektir.

İsteklilerin istenilen belgeleri ihale saatinden önce İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne teslim etmiş olmaları ve İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlan olunur.

6841/1-1

—— • ——

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN; ALSANCAK-EĞİRDİR HATTI TEPEKÖY-SELÇUK ARASI 2. VE 3. HAT YAPILMASINA AİT DEMİRYOLU ETÜT PROJE MÜHENDİSLİK HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :   2011/102985

1 - İdarenin:

a) Adresi                                     :   TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No: 121/A 35220 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0 232 464 31 31/4269-0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :   3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhalenin Görülebileceği

     İnternet Adresi                      :   www.malzeme.tcdd.gov.tr

İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü ihtiyacı olan; Alsancak-Eğirdir Hattı Tepeköy-Selçuk arası 2. ve 3. hat yapılmasına ait Demiryolu Etüt Proje Mühendislik Hizmet Alımı İşi

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 07/09/2011 Cuma Günü Saat 15:00’ e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200,00,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6848/1-1


3.4. ÜNİTE SOĞUTMA KULESİ VANTİLATÖR KANATLARININ İMALİ VE EÜAŞ'A TESLİMİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası             :   2011/127734

1 - Teşekkülün;

a) Adresi                                 :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/ KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası :   0–274–248 56 60 (Pbx)  Fax: 0–274- 248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri :   www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale konusu işin: a)

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Miktar Adet

1

3.4.ÜNİTE SOĞUTMA KULESİ VANTİLATÖR KANADI

(CTP KANAT)

72

 

TOPLAM

72

b) Teslim Yeri                        :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

c) Teslim Süresi                      :   Sözleşmenin İmzalanmasına Müteakip 60 (Altmış) Takvim Günüdür.

d) Dosya No                          :   Ticaret 2011/51

e) İhale Usulü                         :   Açık İhale

3 – İhalenin                             ;

a) Yapılacağı Yer                    :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA

b) İhale Tarihi ve Saati           :   22.09.2011 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

ı) İş Bitirme Belgesi: Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan, tutarı teklif edilen bedelin % 30 (Otuz)’undan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Benzer İş: Kanat boyu yaklaşık 3500mm ve üzeri, kanat kök çapı 200mm ebat ve bu ebata yakın CTP malzemeden benzer kanat imalatı yapmış olmak.

Aday veya İsteklilerin iş deneyim belgesi ve üretim kapasite raporlarından birini sunmaları yeterlidir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), (c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58.  madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli/Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği tak-dirde KDV Dahil 50,-TL (Y.Elli Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bede-linin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi, telefon, faks numarası, vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir kaşeli ve imzalı yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 22.09.2011 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

6653/1-1


BETON YAYA KALDIRIM BORDÜR İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından:

Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi beton yaya kaldırım bordür yapım işi ve yaya kaldırım kilit taşı yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                     :   Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Başpınar/GAZİANTEP

b) Telefon ve Faks Numarası     :   Tlf: 342-337 11 01 -9 Faks: 342-337 13 71

2 - İhale Konusu Yapım İşinin

a) Niteliği türü ve miktarı           :   A: 10.000 mt beton kaldırım bordürü yapılması, 5.000 mt beton kaldırım bordürü tamiratı yapılması

B: 50.000 m2 yaya kaldırım kilit taşı yapılması

25.000 m2 yaya kaldırım kilit taşı tamiratı.

b) Yapılacağı Yer                        :   Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin Süresi                               :   4 Ay( Dört ay) dır.

3 - İHALENİN

a) Yapılacağı yer                         :   Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Başpınar/GAZİANTEP

b) Tarih ve Saati                         :   Tarih: 27.09.2011 günü    Saat:14:00

4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıya sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini de içeren ihale komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak ihaleye katılım dilekçesi.

b) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4) İş deneyim belgesi

İsteklinin, yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, son 15 yıl içinde kamu veya özel sektöre, yazılı tek sözleşmeye bağlı olarak taahhüt ettiği ve sözleşme bedelinin en az %70’ lik kısmını idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirdiğini veya  %50 denetlediğini ve yahut yönettiğini gösteren, teklif edilen bedelin en az %70’ i oranında ihale konusu beton yaya kaldırım bordür yapım işi ve yaya kaldırım kilit taşı yapım işi veya benzer bir işle ilgili belge aslı ile bu belgeyi tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum ve kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini sunmak zorundadır.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; beton yaya kaldırım bordür yapım işi ve yaya kaldırım kilit taşı yapımı işleridir.

5) İdari şartname belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait noter onaylı taahhütname.

c) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Teklif edilen bedelin en az %10’ u oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, İdari şartname ekinde form örneğine uygun olarak, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge aslı. (Bu belge, ilgili bankanın genel Müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, idari şartname ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kendi beyanı mali durum bildirimi.

d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

e) Yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 50’ nci maddesinin  (c) ve (d) bentleri hariç olmak üzere, diğer bentlerinde yer alan “ihale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birinin taşınmadığına dair yazılı taahhütname.

f) Teklif bedelini %6’ sı oranında, idari şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, idare adına alınacak geçici teminat.

g) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge aslı.

h) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge aslı.

ı) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi,

i) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli.

Yukarıda istenilen belgelere göre düzenlenecek teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 13.00 e kadar Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ‘ ne verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, yukarıdaki şartları taşımaları yanında ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş, denetlenmiş ve onaylanmış olması, “apostille” kaşesi taşıması ve Türkçe tercümelerinin isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiye’ de Dışişleri Bakanlığınca onaylı olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak girişim kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı adreslerinde görülebilir ve 500,00 Tl. Karşılığı Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabi değildir. İhale komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğini yapmakta serbesttir.

6920/2-2


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ 18. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

TEİAŞ 18. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, İskenderun 2 TM, Akbelen TM ve Erzin TM. Bakım Ekipleri Emrinde 2 Yıl Süre İle 18 Adet Muhtelif Araç Kiralama İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesine göre istisna kapsamında ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt numarası                      :   2011/133934

1 - İdarenin

a) Adresi:                                        :   Seyhan Barajı İçi P.K.:1134 Çukurova/ ADANA

b) Telefon ve faks numarası:          :   322 2310151 - 322 2310155

c) Elektronik posta adresi :            :   www.18.grupmd@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                     :

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   TEİAŞ 18. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Merkez İşyerinde, İskenderun 2 TM, Akbelen TM ve Erzin TM Bakım ekipleri emrinde çalıştırılmak üzere 2 yıl süre ile ( 2012-2013) Muhtelif tip ve 2006 Model ve üzeri klimalı ve şoförlü 18 adet araç kiralama işi

b) Yapılacağı yer                            :   Adana, Mersin ve Hatay İli.

c) İşin süresi                                   :   Sözleşmenin İmzalanmasından sonra 01/01/2012-31/12/2013 tarihleri arası 2 ( İki ) Yıl

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer:                            :   TEİAŞ 18. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 3. Kat Toplantı Salonu Seyhan Barajı İçi Çukurova/ADANA

b) Tarihi ve saati                            :   06/09/2011 - 10 : 00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhaleye Teklif Veren İstekliler Teklif Ekinde Araç Kiralama İşine Ait TS 12652 Belgesinin Aslını veya Noter Tasdikli Suretini Sunmaları zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler

Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İhale Konusu Araç Kiralama İşinde Çalışacak Olan Araçların % 65 İnin İsteklinin Kendi Malı Olması Şarttır.İstekli Bu Araçların Kendine Ait Olduğuna Dair Noter Tespit Tutanağı Yada Yeminli Mali Müşavir Raporu Veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu İle Tevsik Edeceklerdir.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler

Araç Kiralama İşi İle İlgili Olarak Araç Kiralama İşi ile ilgili TS 12652 Belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini vermeleri zorunludur.

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.4- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu ve Özel Sektörde Gerçekleştirilen Araç Kiralama İşleri Benzer İş olarak Kabul Edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 275 Türk Lirası doküman bedelini Vakıflar Bankası Barajyolu Şubesi TR 670001500158007294317062 hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 18.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 4. Kat Muhaberat Servisi Seyhan Barajı İçi P.K.:1134 Çukurova/ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 ( DOKSAN ) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

6907/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Tarsus Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda listesi çıkartılan, muhammen bedelleri ve Geçici Teminatları belirtilen 6 adet gayrimenkul (Daire) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır.

2 - Taşınmazlara ait satış ihalesi aşağıdaki listede belirtilen tarih, gün ve saatte Tozkoparan Zahit Mahallesi Kasım Gülek Bulvarı Yeni Belediye Tesisleri, Belediye Encümen salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

Satışı yapılacak gayrimenkullerin listesi aşağıdadır.

 

S.

No

Mahalle

Mevki

Ada

Parsel

Cinsi

M2

Bağımsız Bölüm No

Muhammen Bedel

(TL)

Geçici

Teminat

(TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Yeni Mah.

Akşemsettin Mah. Kasım Ekenler Bulv. No:116

4582/1

Mesken

262,18

C Blok Kat:7 No:17

210.000,00

6.300,00

07/09/2011

11:00

2

Yeni Mah.

Ş.Tepesi Mah. 3677 Sk. No:2

4447/5

Mesken

208,6

A Blok Kat:2 No:6

150.000,00

4.500,00

07/09/2011

11:05

3

Yeni Mah.

Y.Mah. 4032 Sk. No:1

2342/3

Mesken

193

A Blok Kat:3 No:7

160.000,00

4.800,00

07/09/2011

11:10

4

Kalburcu

Altaylılar Mah. 0272 Sk. No:11

251/7

Mesken

237,42

A Blok Kat:6 No:13

180.000,00

5.400,00

07/09/2011

11:15

5

Kalburcu

Altaylılar Mah. 0272 Sk. No:11

251/7

Mesken

237,42

A Blok Kat:6 No:14

180.000,00

5.400,00

07/09/2011

11:20

6

Kalburcu

Altaylılar Mah. 0272 Sk. No:11

251/7

Mesken

237,42

A Blok Kat:7 No:15

180.000,00

5.400,00

07/09/2011

11:25

 

3 - Satışı yapılacak olan Taşınmazların tahmin edilen muhammen bedelleri ve Geçici teminatları yukarıdaki listede belirtilmiş olup; İhaleye girecek isteklilerden Geçici teminatı nakit olarak yatıracak olanlar Geçici teminatlarını İhale günü saat 09:00‘a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Yöneticiliği Veznesine yatırması ve vezneden alınacak makbuzun teklif mektubu ile birlikte dış zarfa koymaları gerekmektedir. Banka teminat mektubu olarak verilecek geçici teminat, Banka Bölge veya Genel Müdürlükçe teyitli ve süresiz olacaktır,

4 - Bu ihale ile ilgili şartnameler (Her Bağımsız Bölüm için) 200,00-TL karşılığında Belediye Mali Hizmetler Müd. Gelir Yöneticiliğinden temin edilebilir. Ayrıca; Bedelsiz olarak Belediye Mali Hizmetler Müd. Gelir Yöneticiliğinde incelenebilir.

İhaleye katılmak için Şartname satın alınması mecburidir.

5 - Satışı yapılan Taşınmazlardan %18 KDV alınacaktır. KDV; kesinleşen ihale bedeli üzerinden taksitli satışlarda 1. Taksit ile birlikte, peşin satışlarda ise ihale bedeli yatırılırken hesaplanıp peşin olarak tahsil edilecektir.

6 - Bu ihaleye katılmak isteyenlerin;

a) Hangi Taşınmazın ihalesine katılmak istediğini belirten dilekçe,

b) Kanuni İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti,

c) İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişi adına Tarsus Belediyesine borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazısı,

d) Şartname alındı makbuzu,

e) Geçici teminat makbuzu, (Banka teminat mektubu alınacaksa Bölge veya Genel Müdürlükçe teyit alınacaktır)

f) İhaleye katılacak isteklinin noter tasdikli imza sirküsü,

g) İstekli adına vekâleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri belgelerini vermek zorunludur.

h) Teklif mektubu,

ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi, (Noterden tasdikli olacak)

i) Tüzelkişi ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, Ticaret Odasına kayıt belgesiyle şirket imza sirkülerini, dernek veya vakıf ise taşınmaz mal kiralama yetkisini gösterir genel kurul kararı ile teklifte bulunacak kimselerin yetki belgesinin noter onaylı suretini ibraz etmek zorundadır.

7 - Faks ve posta yoluyla yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

6566/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Tarsus Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Aşağıda listesi çıkarılan muhammen bedelleri ile geçici teminat miktarları, belirtilen 34 adet Taşınmazlar (İşyeri) 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/A maddesine göre Kapalı zarf usulü ile İhale yoluyla satılacaktır.

2 - İhale 3’üncü maddede yazılı listedeki tarih ve saatlerde T.Zahit Mah. Kasım Gülek Cad. Belediye Tesisleri içerisindeki idari binadaki Encümen salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - Satışı yapılacak gayrimenkullerin listesi aşağıdadır.

 

S.

No

Mahallesi

Ada Parsel

Blok

Niteliği

Arsa

Payı

Yüzölçümü

(m2)

Kat /Bağımsız

Bölüm No

Muhammen

Bedeli (TL)

Geçici

Teminat

(TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

M.Paşa

3637/1

L BLOK

İŞ YERİ

2/1270

22,11

ZEMİN/

No:1

100.000,00

3.000,00

14/09/2011

13:00

2

M.Paşa

3637/1

L BLOK

İŞ YERİ

2/1270

30,10

ZEMİN/

No:2

150.000,00

4.500,00

14/09/2011

13:05

3

M.Paşa

3637/1

L BLOK

İŞ YERİ

4/1270

52,87

ZEMİN/

No:3

180.000,00

5.400,00

14/09/2011

13:10

4

M.Paşa

3637/1

L BLOK

İŞ YERİ

2/1270

23,40

ZEMİN/

No:4

150.000,00

4.500,00

14/09/2011

13:15

5

M.Paşa

3637/1

L BLOK

İŞ YERİ

2/1270

22,01

ZEMİN/

No:5

100.000,00

3.000,00

14/09/2011

13:20

6

M.Paşa

3637/1

L BLOK

İŞ YERİ

4/1270

64,57

ZEMİN/

No:6

200.000,00

6.000,00

14/09/2011

13:25

7

M.Paşa

3637/1

L BLOK

U.WC+

LAVABO

4/1270

42,81

ZEMİN/

No:7

80.000,00

2.400,00

14/09/2011

13:30

8

M.Paşa

3637/1

M BLOK

İŞ YERİ

2/1270

27,52

ZEMİN/

No:1

150.000,00

4.500,00

14/09/2011

13:35

9

M.Paşa

3637/1

M BLOK

İŞ YERİ

2/1270

26,88

ZEMİN/

No:2

150.000,00

4.500,00

14/09/2011

13:40

10

M.Paşa

3637/1

M BLOK

İŞ YERİ

2/1270

26,88

ZEMİN/

No:3

150.000,00

4.500,00

14/09/2011

13:45

11

M.Paşa

3637/1

M BLOK

İŞ YERİ

2/1270

26,88

ZEMİN/

No:4

150.000,00

4.500,00

14/09/2011

13:50

12

M.Paşa

3637/1

M BLOK

İŞ YERİ

2/1270

26,88

ZEMİN/

No:5

150.000,00

4.500,00

14/09/2011

13:55

13

M.Paşa

3637/1

M BLOK

İŞ YERİ

2/1270

26,88

ZEMİN/

No:6

150.000,00

4.500,00

14/09/2011

14:00

14

M.Paşa

3637/1

M BLOK

İŞ YERİ

2/1270

27,52

ZEMİN/

No:7

150.000,00

4.500,00

14/09/2011

14:05

15

M.Paşa

3637/1

M BLOK

İŞ YERİ

2/1270

27,52

ZEMİN/

No:8

150.000,00

4.500,00

14/09/2011

14:10

16

M.Paşa

3637/1

M BLOK

İŞ YERİ

2/1270

26,88

ZEMİN/

No:9

150.000,00

4.500,00

14/09/2011

14:15

17

M.Paşa

3637/1

M BLOK

İŞ YERİ

2/1270

26,88

ZEMİN/

No:10

150.000,00

4.500,00

14/09/2011

14:20

18

M.Paşa

3637/1

M BLOK

İŞ YERİ

2/1270

26,88

ZEMİN/

No:11

150.000,00

4.500,00

14/09/2011

14:25

19

M.Paşa

3637/1

M BLOK

İŞ YERİ

2/1270

26,88

ZEMİN/

No:12

150.000,00

4.500,00

14/09/2011

14:30

20

M.Paşa

3637/1

M BLOK

İŞ YERİ

2/1270

27,52

ZEMİN/

No:13

150.000,00

4.500,00

14/09/2011

14:35

21

M.Paşa

3637/1

R BLOK

İŞ YERİ

6/1270

99,60

ZEMİN/

No:1

250.000,00

7.500,00

14/09/2011

14:40

22

M.Paşa

3637/1

R BLOK

İŞ YERİ

2/1270

18,71

ZEMİN/

No:2

100.000,00

3.000,00

14/09/2011

14:45

23

M.Paşa

3637/1

R BLOK

İŞ YERİ

2/1270

14,70

ZEMİN/

No:3

60.000,00

1.800,00

14/09/2011

14:50

24

M.Paşa

3637/1

R BLOK

İŞ YERİ

6/1270

70,43

ZEMİN/

No:4

250.000,00

7.500,00

14/09/2011

14:55

25

M.Paşa

3637/1

S BLOK

İŞ YERİ

2/1270

13,72

ZEMİN/

No:1

75.000,00

2.250,00

14/09/2011

15:00

26

M.Paşa

3637/1

S BLOK

İŞ YERİ

6/1270

123,99

ZEMİN/

No:2

350.000,00

10.500,00

14/09/2011

15:05

27

M.Paşa

3637/1

S BLOK

İŞ YERİ

2/1270

14,63

ZEMİN/

No:3

75.000,00

2.250,00

14/09/2011

15:10

28

M.Paşa

3637/1

S BLOK

İŞ YERİ

2/1270

27,13

ZEMİN/

No:4

125.000,00

3.750,00

14/09/2011

15:15

29

M.Paşa

3637/1

S BLOK

U.WC+

LAVABO

4/1270

24,53

ZEMİN/

No:5

70.000,00

2.100,00

14/09/2011

15:20

30

M.Paşa

3637/1

S BLOK

İŞ YERİ

12/1270

206,58

BİRİNCİ/

No:6

350.000,00

10.500,00

14/09/2011

15:25

31

M.Paşa

3637/1

E-F BLOK ARASI

İŞ YERİ

2/1270

7,00

ZEMİN/

No:1

50.000,00

1.500,00

14/09/2011

15:30

32

M.Paşa

3637/1

E-F BLOK ARASI

U.WC+

LAVABO

4/1270

34,30

ZEMİN/

No:2

100.000,00

3.000,00

14/09/2011

15:35

33

M.Paşa

3637/1

G-H BLOK ARASI

İŞ YERİ

2/1270

7,00

ZEMİN/

No:1

50.000,00

1.500,00

14/09/2011

15:40

34

M.Paşa

3637/1

G-H BLOK ARASI

U.WC+

LAVABO

4/1270

34,30

ZEMİN/

No:2

100.000,00

3.000,00

14/09/2011

15:45

 

4 - Satışı yapılacak olan Taşınmazların tahmin edilen muhammen bedelleri ve Geçici teminatları yukarıdaki listede belirtilmiş olup; İhaleye girecek isteklilerden Geçici teminatı nakit olarak yatıracak olanlar geçici teminatlarını Belediye Gelir Yöneticiliği veznesine ihalenin yapılacağı gün ve saat 09:00’dan önce yatırması ve vezneden alınacak makbuzun teklif mektubu ile birlikte dış zarfa koymaları gerekmektedir. Banka teminat mektubu olarak verilecek geçici teminat, Banka Bölge veya Genel Müdürlükçe teyitli ve süresiz olacaktır,

5 - Bu ihale ile ilgili şartnameler (Her Bağımsız Bölüm için) 200,00-TL karşılığında Belediye Mali Hizmetler Müd. Gelir Yöneticiliğinden temin edilebilir. Ayrıca; Bedelsiz olarak Belediye Mali Hizmetler Müd.Gelir Yöneticiliğinde incelenebilir.

İhaleye katılmak için Şartname satın alınması mecburidir.

6 - Bu ihaleye katılmak isteyenlerin;

a) Hangi Taşınmazın ihalesine katılmak istediğini belirten dilekçe,

b) Kanuni İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti,

c) İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişi adına Tarsus Belediyesine borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazısı,

d) Şartname alındı makbuzu,

e) Geçici teminat makbuzu, (Banka teminat mektubu alınacaksa Bölge veya Genel Müdürlükçe teyit alınacaktır)

f)  İhaleye katılacak isteklinin noter tasdikli imza sirküsü,

g) İstekli adına vekâleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri belgelerini vermek zorunludur.

h) Teklif mektubu,

ı) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi, (Noterden tasdikli olacak)

i) Tüzelkişi ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, Ticaret Odasına kayıt belgesiyle şirket imza sirkülerini, dernek veya vakıf ise taşınmaz mal kiralama yetkisini gösterir genel kurul kararı ile teklifte bulunacak kimselerin yetki belgesinin noter onaylı suretini ibraz etmek zorundadır.

7 - Faks ve posta yoluyla yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

6737/1-1