16 Ağustos SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28027

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye Biriminden:

Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik Birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’u ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda daimi statüde profesör ve doçentler alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

 

BİRİMİ

BÖL/ABD/ ASD/PROG

UNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

 

Mühendislik Fakültesi

Hidrolik

Profesör

1

1

 

Veteriner Fakültesi

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Doktorasını Solunum Sistemi Hastalıkları Konusunda Yapmış Olmak.

İlahiyat Fakültesi

Tasavvuf

Doçent

1

1

 

Mimarlık Fakültesi

Restorasyon

Doçent

1

1

 

Halil Bayraktar SHMYO

 

Doçent

1

1

 

6588/1-1

—— • ——

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığından:

Borsa Yönetim Kurulu’nun 11.08.2011 tarihli toplantısında, aşağıda belirtilen menkul kıymetlerin Genel Yönetmeliğin 44. Maddesi uyarınca Borsa Kotuna alınmasına karar verilmiştir.

 

Şirketin Unvanı

Kota Alınan

Hisse Senetlerinin

Nominal Değeri (TL)

Tertip/Grup

Kot Numarası

Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

36.368.960,-

--

H-2011/60

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş.

20.000.000,-

A-B

H-2011/61

6595/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

44493 ve 44494 adaların doğusundaki park alanında açık spor tesislerinin yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6587/1-1

—— • ——

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Profesör ve doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

Adaylardan istenilen belgeler;

Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup bulunmadığını belirten başvuru dilekçesi ekinde bir adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora / uzmanlık diploması fotokopisi, özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi, profesör kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 takım, doçent kadrosuna başvuracaklar doçentlik belgesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak sunacaklardır.

 

BİRİMİ

UNVAN

K/D

ADET

NİTELİĞİ

TIP FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları

Profesör

1

2

 

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

1

 

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

 

Nöroloji

Profesör

1

1

 

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

1

 

Üroloji

Profesör

1

1

 

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

 

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

 

Anestezi ve Reanimasyon

Doçent

1

1

 

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Doçent

1

1

 

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

 

Biyofizik

Doçent

1

1

 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Yapı Malzemesi

Doçent

2

1

 

Çevre Bilimleri

Doçent

1

1

Boyar madde kimyası alanında deneyimli olmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Genel Türk Tarihi

Profesör

1

1

 

Analitik Kimya

Doçent

1

1

 

Yeni Türk Dili

Doçent

2

1

 

Yeni Çağ Tarihi

Doçent

1

1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

Profesör

1

1

 

ORMAN FAKÜLTESİ

Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi

Profesör

1

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Tefsir

Profesör

1

1

 

İslam Hukuku

Profesör

1

1

 

Din Sosyolojisi

Profesör

1

1

 

İslam Mezhepleri Tarihi

Doçent

3

1

 

Kelam

Doçent

3

2

 

Felsefe Tarihi

Doçent

3

1

 

Tasavvuf

Doçent

3

1

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Tarım Politikası ve Yayım

Profesör

1

1

 

Tarım İşletmeciliği

Profesör

1

1

 

Fitopatoloji

Profesör

1

1

 

Biyometri ve Genetik

Profesör

1

1

 

Hayvan Yetiştirme

Profesör

1

1

 

Gıda Bilimleri

Profesör

1

1

 

Hayvan Yetiştirme

Doçent

1

1

 

Yemler ve Hayvan Besleme

Doçent

1

1

Yem üretimi konusunda deneyimli olmak

6597/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/79015

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Muğla İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Muğla/Merkez

Adresi

Emirbeyazıt Mah. Marmaris Bulvarı No: 18

Tel-Faks

0252 214 29 20 – 0252 214 19 24

Posta Kodu

48000

E-Mail

yol@muglaozelidare.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

B-M Mühendislik İnşaat Tarım Orman Tekstil ve Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Aslı Gürsoy

Adresi

Şeyh Mah. Marmaris Bulvarı Kent Çarşısı No: 18 Merkez/Muğla

Abdi İpekçi Bulvarı M. Yücel Dişçigil Ap. D: 15 Muğla

T.C. Kimlik No.

 

162 953 44 576

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

1270271640

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

3751

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(1)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6599/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/45707

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Konak Belediye Başkanlığı / Temizlik İşleri Müdürlüğü

İl/İlçe

İzmir/Konak

Adresi

Gürçeşme Caddesi No: 86

Tel-Faks

0232 433 36 29 - 30  0232 433 66 06

Posta Kodu

35120

E-Mail

temizlik@konak.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

BEM-SAN Araçüstü Ekipmanları ve Endüstri Tesisleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Fatma Ayfer Demirok

Adresi

Mecidiye Caddesi aralık Sokak Efer Apt. No: 7 D: 1 Mecidiyeköy/İstanbul

Bahçelievler Mah. Mehtap Sk. No: 6/30 Bahçelievler-İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

1078 81 41 932

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Zincirlikuyu V.D. 163 002 8264

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

256323

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6600/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/33351

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü

İl/İlçe

Çankaya

Adresi

Birlik Mah. Kahire Cad. No: 3

Tel-Faks

0312 442 30 71 – 0312 440 03 70

Posta Kodu

06610

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

DO-KA Ormancılık Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

Orhan Kuru

Adresi

Emek 10. Cad. No: 51/4 Çankaya/Ankara

711 700 19 444

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Maltepe Vergi D. – 302 0493 090

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

279811

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6601/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/580944

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Türkiye Taş Kömürü Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Zonguldak/Merkez

Adresi

Bağlık Cad Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 Zonguldak

Tel-Faks

0 372 259 47 94 – 0 372 253 12 73

Posta Kodu

67090

E-Mail

ttk@taskomuru.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Atakom Haberleşme Hizmetleri ve Güvenlik Sistemleri Limited Şirketi

Sermayesinin yarısından fazlasına Sahip Ahmet Tahsin Turgut

Adresi

Darülacize Cad. Famas İş Merkezi A Blok No: 43/3 Okmeydanı/Şişli/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

30550455074

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Şişli V.D.  0950263677

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

553817

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6578/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/48711

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdare

 

Adı

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara/Dikmen-Çankaya

Adresi

Çetin Emeç Bulvarı No: 5

Tel-Faks

(0312) 4800810 – (0312) 4800945

Posta Kodu

6450

E-Mail

yigm@bayindirlik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Eser İnşaat Elektrik Nakliye Turizm Ticaret Ltd. Şti.

1 - Mustafa Eser – Şahin Elektrik

Adresi

Yenişehir Mah. Ali Emiri 3. Sok. Dışkale Apt. K. 1 No: 2 Diyarbakır

İnönü Caddesi No: 16 Diyarbakır

T.C. Kimlik No.

 

T.C. Kimlik No: 36856249812

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

S.Nazif V.D. Vergi No: 3790138273

Vergi No: 3790044486

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Diyarbakır Tic. ve San. Odası Tic.

Diyarbakır Tic. ve San. Odası: Tic.

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Tic. Sicil No: 16713,                          Oda Sicil No: 17721

Tic. Sicil No: 15616-16623

 

2 - Çiğdem Eser

 

TC: Kimlik No: 36844250226

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6618/1-1


Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye Biriminden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2008/166975

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (Tıp Fakültesi)

İl/İlçe

Samanpazarı/Ankara

Adresi

Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müd. İbni Sina Hastanesi Akademik Yerleşke      L Blok Kat: 3

Tel-Faks

312 508 23 15 – 312 310 38 29

Posta Kodu

06100

E-Mail

dsermaye@medicine.ankara.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İbrahim Uğur

 

Adresi

 

 

T.C. Kimlik No.

13826842600

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

6605/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2008/166975

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (Tıp Fakültesi)

İl/İlçe

Samanpazarı/Ankara

Adresi

Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müd. İbni Sina Hastanesi Akademik Yerleşke      L Blok Kat: 3

Tel-Faks

312 508 23 15 – 312 310 38 29

Posta Kodu

06100

E-Mail

dsermaye@medicine.ankara.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Nevzat Çelik

 

Adresi

 

 

T.C. Kimlik No.

43192863770

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

6605/2/1-1


Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K. 48.maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 maddeleri ile "Nevşehir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi"nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (Profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

( Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurduktan anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

DUYURULUR.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI VE ALANI

ÜNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi

Profesör

1

1

Türk İslam Sanatı Alanında Çalışmaları Olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Doçent

1

1

Fatimiler ve Memlükler Üzerine Çalışmaları Olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi

Yardımcı Doçent

3

1

Türk İslam Sanatı Üzerine Çalışmaları Olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Eskiçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

5

1

İslamiyetten Önce Türk Devlet Gelenekleri Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

 

Yardımcı Doçent

4

1

Spot ve Vadeli İşlem Piyasaları Arasındaki İlişkiler Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Sayısal Yöntemler

Yardımcı Doçent

4

1

Yalın Üretim Teknikleri Yardımıyla Sağlık Sektöründe Etkinliğin İyileştirilmesi Konusunda Çalışma Yapmış Olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Yardımcı Doçent

3

1

Türkiyede İllerin Makro-Ekonomik Niteliksel ve Kültürel Büyüme Dinamikleri Konusunda Çalışma Yapmış Olmak

Avanos Meslek Yüksekokulu

 

 

Yardımcı Doçent

3

1

Suçun Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak

6579/1-1