16 Ağustos SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28027

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÇEK VALF MİLİ VE MİL YATAK BURÇLARI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF PİRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ LAVVAR SİLOSUNDAN STOK SAHASINA KÖMÜR NAKLİ, STOK DÜZENLEME, YÜKLEME, OCAK TAŞLARI VE ŞİST YAYMA İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF İŞLER YAPTIRILACAKTIR

Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


HAZIRLIK SINIFI DERS KİTAPLARI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:


1 ADET DENİZ RÖMORKÖRÜ SATILACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: ZONGULDAK


İSTANBUL KANSER HAFTASI ETKİNLİKLERİ VE ANCCA TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI HİZMET ORGANİZASYONU İHALESİ İLANI

Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığından (KSDB ):


ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ LİMAN TESİSLERİNİN 59 KİŞİYLE LİMAN İŞLERİ HİZMET ALIMI İŞİ

AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


SABİT VE SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ELEKTRONİK BAKIM MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 27 KALEM ELEKTRONİK MALZEME ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


120 TON N-BUTANOL SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


410.000 TON CEVHERİN TÜVENAN SİLOLAR ÜSTÜNDEKİ IZGARALARDAN GEÇİRİLEREK 1 ADET LASTİK TEKERLEKLİ LODER İLE 1 ADET LASTİK TEKERLEKLİ HİDROLİK EKSKAVATÖR İLE BESLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:


30 TON KIRMA TAŞ (MICIR) SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


ANADOLU HARİKALAR DİYARI EĞLENCE PARKI İŞLETMECİLİĞİ YAP-İŞLET MODELİ KAPSAMINDA İHALE EDİLECEKTİR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


9370 ADET ROTOR STATOR VE BRÜLÖR DİRSEK ZIRHLARI İLE GÖVDE İÇ ZIRHLARININ TEMİNİ VE EÜAŞ’A TESLİMİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÇEK VALF MİLİ VE MİL YATAK BURÇLARI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İKN: 2011/124055

Soğuk tekrar kızdırıcı hattı çek valf mili ve mil yatak burçlarının alımı ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                     :   P.K.9 17400-ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası       :   0 286 4353370 – 286 4353375

c) Elektronik posta adresi          :   euascan1@ttmail.com

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :   Teknik Şartname ve Teknik Resim esaslarına göre; Santralımızda hali hazırda kullanılmakta olan Tyco Fasani marka (600 Ibs DN500) Çek Valfe ait Mil ve Mil Yatak Burçlarının (1 Set) alımı ve ambarımıza teslimi işi.

b) Teslim yeri                             :   EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE

c) Teslim tarihi                           :   Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, firmalar tekliflerinde belirtecekleri süre içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                         :   EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                        :   6/9/2011 - 14.00

4 - İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve KDV dahil 20,00 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 6/9/2011 Salı günü, saat 14.00’a kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

7 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.

6494/1-1


MUHTELİF PİRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan pirinç şerit araiş hurdası kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihte satışa arz edilmiştir.

PİRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ (CUZN30) (± %25 TOLERANSLI)

(Londra Metal Borsasında (London Metal Change LME-Dolar) bazında oluşan bakır ve çinko satış gün ortalaması (Grade A Cash Setlement) fiyatı esas alınacaktır.

Satış dolar/ton üzerinden yapılacak olup, satış kesinleştiğinde alıcı firma malzeme bedelinin yatırılacağı tarihteki LME gün ortalama değerinden malzemeyi satın almayı kabul etmiş olacaktır.

ÖRNEK: İstekliler malzemeyi satış şartnamesine göre, para yatırma gününde LME gün ortalaması değerinin %......satın almayı kabul ve taahhüt ediyorum şeklinde teklif verecektir.

Satış şartnamesine göre malzeme bedelinin yatırılacağı tarihteki en yüksek LME gün ortalamasından oluşan ABD doları cinsinden %.... olarak verilen teklif fiyatı ABD doları bazında hesaplanır. ABD doları bazında bu fiyat malzemenin bedelinin yatırılacağı tarihte T.C.Merkez Bankası ABD doları efektif satış kurları üzerinden TL.ye çevrilir. Bu fiyat TL. olarak (Cux0.70xABD doları=)satış gün ortalaması internet sitesinden veya Metal Bülten dergisinden belirlenecektir.)

 

   İHALE TARİHİ                    İHALE SAATİ                       HALE YERİ       

26 AĞUSTOS 2011                         14.00                         MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul Bölge Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ   :        03123841065 - 0312 384 03 07-178-216

ALİAĞA HUR. MD.                   :  02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.            :  03182242898

SEYMEN HUR. MD.                  :  02623413797/124-126

6497/1-1


AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ LAVVAR SİLOSUNDAN STOK SAHASINA KÖMÜR NAKLİ, STOK DÜZENLEME, YÜKLEME, OCAK TAŞLARI

VE ŞİST YAYMA İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin                                    

a) Adresi                                         :   Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan SOYAK Sokak No:2 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası           :   Tel :0-372.259 47 78/94/84

                                                       :   Fax:0.372-251 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   taskomuru@gov.tr

2 - İhale konusu işin:                     

 

Sıra No

İşin Nevi

Birimi

Miktarı/ Ton /Yıl

1.

Amasra Müessesesi silo- stok sahası arası nakliye

TL/Ton

90.000

2.

Amasra Müessesesi stok sahası düzenleme ve yükleme

TL/Ton

90.000

3.

Amasra Müessesesi ocak taşlarının ve şistlerin yayılması

TL/Ton

210.000

 

3 - İhalenin :

a) Yapılacağı yer                             :   TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                            :   05.09.2011 – Saat 1500

c) Dosya no                                    :   1013810

4 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7.Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No:22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 200,00TL bedeli karşılığında temin edebilirler. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 5/9/2011, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No:2 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile veya istekliler ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

7 - Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

8 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

10 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

6576/1-1


MUHTELİF İŞLER YAPTIRILACAKTIR

Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                       :   2011/123654

1 - İdarenin Adresi;                :   EÜAŞ Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Orhaneli/BURSA

a) Telefon ve Faks No            :   Tel: 0 224 831 73 47 - 3 Hat Faks: 0 224 831 73 46

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı    :   Frekans konvertörleri temini, Haberleşme sistemi temini, Uzaktan motor ve klape kontrolünün yapılması ve sistemin çalışır şekilde teslimi işi kontrolünü yapılması ve sistemin çalışır şekilde teslimi işi

b) Teslim Yeri                        :   Orhaneli Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) İşin Teslim Tarihi Süresi    :   Malzeme teslimi sözleşme imzalanmasına müteakip 50 takvim günü, montajı ise yer teslimine müteakip 30 takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı Yer     :   Aynı Adreste Satın alma ve İhale Komisyonu Salonu

a) İhalenin Tarihi ve Saati       :   23.08.2011 Salı Günü Saat 14:00

4 - İhale dokümanı EÜAŞ Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Orhaneli /BURSA adresinde bulunan Satın Alma Servisinde görülebilir 60,00- TL (Y/altmış) (KDV Dahil) karşılığı temin edilebilir.

5 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 60,00- TL (Y/Elli) (KDV Dahil) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dâhil 70,00 (Yetmiş) Türk Lirası doküman bedelini Halk Bankası Orhaneli Şubesi TR52 0001 2009 2870 0013 0000 04 IBAN No.lu Müdüriyet Hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir

6 - Teklifler, 23.08.2011 Salı günü saat 14.00’e kadar aynı adreste bulunan Muhaberat Servisimize verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden verecekler ve değerlendirme toplam tutar üzerinden verecekler ve yüklenici olan firmaya birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim Günü olmalıdır.

10 - Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremezler.

11 - İsteklilerin YER GÖRME BELGESİ almaları kendi insiyatiflerinde olup, yer görme belgesi almayan firmalar yeri görüp de teklif vermiş olarak kabul edilecek ve daha sonra oluşabilecek hiçbir itirazları kabul edilmeyecektir.

12 - İdaremizin bu alımı, 4734 sayılı kanunun 3/g bendi gereğince 4734 sayılı Kanundan istisna olup, Şirketimiz Satın alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

6520/1-1


HAZIRLIK SINIFI DERS KİTAPLARI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

1 - Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı THK Üniversitesi hazırlık sınıfı öğrenci ders kitapları kapalı teklif alma usulüyle satın alınacaktır.

 

CİNSİ

MİKTARI

İHALE TARİHİ VE SAATİ

1. Thomson-Heinle Ders Kitapları

17 Kalem

23 AĞUSTOS 2011 Saat: 11.00

2. Longman Ders Kitapları

11 Kalem

23 AĞUSTOS 2011 Saat: 11.30

3. Oxford Ders Kitapları

  6 Kalem

23 AĞUSTOS 2011 Saat: 12.00

 

2 - İstekliler şartnamelere göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA adresindeki Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İhale şartnameleri Atatürk Bulvarı No:33 Opera/ANKARA adresindeki İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden her bir şartname için 30,00.-TL karşılığında temin edilebilir.

4 - Türk Hava Kurumu Üniversitesi Kamu İhale Yasasına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte serbesttir.

Bilgi Tel : (0 312) 310 48 40 / 263-274-363

6583/1-1

—— • ——

1 ADET DENİZ RÖMORKÖRÜ SATILACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

ZONGULDAK

1 - Kurumumuzca 1adet deniz römorkörü satılacaktır.

2 - Şartnamelerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacak ihalelerin en son gün ve saatleri aşağıda gösterilmiştir.

 

Malzemenin Cinsi

Miktarı

Tarih

Saat

Şartname Bedeli

Deniz Römorkörü (1. Yıldız )

1 adet

5/9/2011

15.00

----

 

3 - Teklif zarfları ihale günü saat 15.00’e kadar Zonguldak’ta Kurumumuz Satın Alma Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır.

4 - İhaleye katılmak isteyen firmaların ihale şartnamesi 6. Maddesinde yer alan belgeleri teklif zarflarına koymaları gereklidir. Eksik belgeli teklifler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Teklif zarfları ihalenin yapılacağı gün ve saat 15.00’de Zonguldak’ta Kurumumuz Satın Alma Dairesi Başkanlığında açılacaktır.

6 - Postada vaki gecikmeler, telgraf, teleks ve faks ile yapılan teklifler dikkate alınmaz.

7 - Şartnameler Zonguldak’ta Kurumumuz Satın Alma Dairesi Başkanlığından, Ankara’da TTK Ankara Misafirhanesi 7.cad. (Aşkaabat cad.) 19.sk. No:22 BAHÇELİEVLER/ANKARA adresinden temin edilebilir.

8 - Kurumumuz 2886 nolu kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

6575/1-1


İSTANBUL KANSER HAFTASI ETKİNLİKLERİ VE ANCCA TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI HİZMET ORGANİZASYONU İHALESİ İLANI

Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığından (KSDB ):

1 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Projesi kapsamındaki harcamaları finanse etmek üzere Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (IBRD) muhtelif para birimlerinden oluşan bir ikraz sağlamıştır. Bu ikrazın bir bölümü bu ihale sonucu oluşacak sözleşme kapsamında uygun ödemeler halinde kullandırılacaktır.

2 - Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) Firmanızı Proje kapsamında satın alınacak aşağıdaki hizmetlerin temini için kapalı teklif usulüyle teklif vermeye davet etmektedir.

21-22 Ekim 2011 tarihleri arasında İSTANBUL İli Taksim bölgesi sınırları içerisinde yapılacak olan “İSTANBUL KANSER HAFTASI ETKİNLİKLERİ VE ANCCA TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI” Organizasyonu

3 - İhale, teknik şartnamedeki koşullar ile ihale dosyasında belirtilen diğer bilgi ve belgeleri tam olarak karşılayan en düşük toplam maliyeti teklif eden teklif sahibine verilecektir.

4 - Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiş olup, teklifçilerden bu şartların tamamını sağlamaları beklenmektedir.

- Benzeri tür işlerde ana yüklenici olarak tecrübesi (son 5 yıllık dönemde en az iki veya daha fazla sözleşme kapsamında benzer özellikte organizasyon hizmeti işini gerçekleştirmiş olmak),

- A sınıfı Turizm Belgesi (Teklif veren firma ya da Ortak Girişimin Pilot ortağı adına tescil edilmiş ve asgari üç yıllık olacaktır) ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Belgesi,

- İhalelere katılma yasağı olmadığına dair beyanname,

- Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler

- Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve istenen diğer belgeler,

5 - İlgilenen uygun teklif sahipleri, aşağıdaki adresten daha fazla bilgi edinebilir ya da ihale belgelerini bu adreste inceleyebilirler: İhaleyle ilgili bilgi edinmek ve ihale şartnamesini almak için aşağıdaki adrese başvurulabilir.

T.C. Sağlık Bakanlığı

Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı

Korkut Reis Mah. İlkiz Sokak No:4 Kat:1-2  06434 Sıhhıye/Ankara/Türkiye

Tel: +90 312 584 80 32-38  Faks: +90 312 584 80 30

6 - İlgilenen teklif sahipleri ihale belgelerini, 50 TL (Elli TL ) karşılığında, söz konusu meblağı Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü’ne yatırarak satın alabilirler. Alındı makbuzlarının İdaremize getirilmesi gerekmektedir. Bu ücret geri ödenmez.

Hesap Bilgileri        :

Banka Adı              :   T.C. Merkez Bankası A.Ş. Ankara Şubesi

Banka Adresi          :   Ulus – Ankara

IBAN                     :   TR420000100100000350121014

Hesap Sahibi          :   T.C. Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü

Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 15.09.2011 tarihinden itibaren 60 takvim günü süreyle geçerli olacak ve Teklif para birimi cinsinden Teklif Bedelinin en az % 3’ü oranındaki bir geçici teminatla birlikte yukarıda verilen adrese 15.09.2011 tarihinde saat 11:00’a kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aynı adreste saat 11:05’de açılacaktır.

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

6586/1-1


ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ LİMAN TESİSLERİNİN 59 KİŞİYLE LİMAN İŞLERİ HİZMET ALIMI İŞİ

AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - İhale Kayıt No                  :   2011/127625

2 - Teşekkülün;

a) Adı ve Adresi                     :   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Cihan Sok. No: 2 Sıhhiye/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :   0 312 294 22 34 - 0 312 229 21 32

3 - İhale konusu işin;

a) Adı                                     :   Bandırma Lojistik Müdürlüğü Liman Tesislerinin 59 kişiyle Liman İşleri hizmet alımı işidir.

b) Niteliği                               :   Teknik şartnamede belirtilmiştir.

c) İşin Yapılacağı Yer             :   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Lojistik Müdürlüğü Bandırma / BALIKESİR

d) İşin Miktarı                        :   59 kişi

4- İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                    :   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Cihan Sok. No:2 Sıhhiye/ANKARA

b) Tarih ve Saati                     :   27.09.2011 Salı günü, saat: 14:00

c) Usulü                                  :   Açık ihale Usulü

5 - İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Cihan Sokak No:2 Sıhhiye/ANKARA Kat:3 320 no.lu oda (Tel :0312 294 22 34) adresinde görülebilir ve ihale dokümanlarını KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 27/9/2011 Salı günü, saat: 14:00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

7.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu,

7.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

7.3. Ticaret siciline kayıtlı bulunduğunu belirten, ihalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge aslı veya noter tasdikli suretini,

7.4. Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

7.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

7.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

7.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

7.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

7.9. Mali Durum Belgesini,

İsteklilerce, teklif edecekleri bedelin %10’undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır.

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.

Banka referans mektubunun, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir..

7.10. İş Deneyim Belgesi

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %20’sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. İş deneyim belgesiyle ilgili diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde” olduğu gibidir.

7.11 Benzer iş olarak kabul edilecek işler: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan ve ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, personel çalıştırılmasına dayalı her türlü hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

8 - Diğer Hususlar

İhale dokümanını kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, posta masrafı dahil 160,00 TL doküman bedelini doküman satış bedelini Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Kurumsal Merkez Başkanlığı nezdindeki (Şube Kodu: 425, IBAN No:TR720001500158007295184540) 158007295184540 no.lu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını Genel Müdürlüğümüz (0312) 229 21 32 veya (0312) 294 22 45 numaralı fakslarına göndermek suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler.

9 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

6585/1-1


SABİT VE SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2011/2012 Yılı Kampanya dönemi Sabit ve Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin İşletilmesi, Bakım ve Onarımı hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2011/124922

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   Yeni Mah. E 80 Karayolu Sok. No:114 AZİZİYE /ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası           :   0 442 631 38 46/ 0442 631 30 24

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   Sabit ve Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin İşletilmesi, bakım ve Onarımı ± % 20 toleranslı 437.000 ton Pancar boşaltılması.

b) Yapılacağı yer                            :   Erzurum Şeker Fabrikası ve Ziraat Bölge Şeflikleri

 

Bölge Adı

Kantar Adı

Makine Tipi

Tolerans

2011 Yılında

Boşaltılacak

tahmini pancar

Ton

Fabrika

Fabrika

Elektrik tahrikli

± % 20 Tolerans

245.000

Çayırlı

Balıklı

Dizel tahrikli

± % 20 Tolerans

19.000

Çayırlı

Çayırlı

Dizel tahrikli

± % 20 Tolerans

34.000

 

Zige

Dizel tahrikli

± % 20 Tolerans

20.000

Hasankale

Altınbaşak

Dizel tahrikli

± % 20 Tolerans

29.000

 

Alvar

Dizel tahrikli

± % 20 Tolerans

20.000

Mercan

Mercan

Dizel tahrikli

± % 20 Tolerans

35.000

 

Altunkent

Dizel tahrikli

± % 20 Tolerans

17.000

Horasan

Horasan

Dizel tahrikli

± % 20 Tolerans

18.000

 

c) işin süresi                                   :   Taşra kantarları 55 (Ellibeş) Takvim gün, Fabrika Merkez Bölge 80 (Seksen) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) yapılacağı yer                             :   Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası

b) tarihi ve saati                              :   26.08.2011 Saat: 14:30

4 - İhale, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası Yeni Mah.E80 Karayolu Sok No:114 AZİZİYE/ERZURUM adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 26/8/2011 tarihi, saat 14:30’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

12 - İdarenin İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbestir.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

6529/1-1

—— • ——

ELEKTRONİK BAKIM MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 27 KALEM ELEKTRONİK MALZEME ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                               :   2011/126110

İdarenin                                          :

a) Adresi                                         :   TCDD İŞLETMESİ 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey / ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası         :   0312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi             :   ……..

İhale konusu malın adı ve miktarı   :   27 KALEM

1 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

2 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 14.09.2011günü saat:14:00 e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

3 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV- Dahil 100,00-TL bedelle temin edilebilir.

4 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

5 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6524/1-1

—— • ——

120 TON N-BUTANOL SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için 120 ton N-Butanol kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki T.M.O. A.A.F. İşletme Müdürlüğünden 100 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontunun (0272 612 5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 316 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İsteklilerin 24.08.2011 Çarşamba günü saat 14.30’e kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını A.A.F. İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

6526/1-1


410.000 TON CEVHERİN TÜVENAN SİLOLAR ÜSTÜNDEKİ IZGARALARDAN GEÇİRİLEREK 1 ADET LASTİK TEKERLEKLİ LODER İLE 1 ADET LASTİK TEKERLEKLİ HİDROLİK EKSKAVATÖR İLE BESLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü bünyesindeki açık ocaklar ve stok sahalarından kamyonlarla taşınarak, kırıcı üstündeki iki adet tüvenan siloya ve/veya Konsantratör Tesisi üstü stok sahasına dökülen 410.000 ton tüvenan cevherlerin; tüvenan silolar üstündeki 50cmx50cm ebadındaki ızgaralardan geçirilerek kırıcılara beslenmesi işi için 4 adet operatör, 1 adet lastik tekerlekli loder ile 1 adet lastik tekerlekli hidrolik ekskavatörün piyasadan hizmet alımı yoluyla kiralanması (Loder ve hidrolik ekskavatör 4 adet operatörüyle birlikte Konsantratör Tesisine beslenen tüvenan cevher miktarına göre TL./Ton Birim fiyatla kiralanacaktır.) işi Şartnamelerimiz hükümlerine göre Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                   : 2011/126505

1 - İdarenin :

A) Adresi                                           : ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

                                                              Yeniköy Yolu 12. Km. Bigadiç/BALIKESİR

B) Telefon ve Fax Numarası              : 0 – 266 – 633 72 21 - 22 / 633 72 23

C) Elektronik Posta Adresi (Varsa)   : bigadic11@etimaden.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın                     

 A) Niteliği, Türü ve Miktarı             : 410.000 ton cevherin tüvenan silolar üstündeki ızgaralardan geçirilerek 1 adet lastik tekerlekli loder ile 1 adet lastik tekerlekli hidrolik ekskavatör ile beslenmesi işi

B) İşin Yapılacağı Yer                        : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Konsantratör Başmühendisliği

3) İhalenin

A) Yapılacağı Yer                               : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor işletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/BALIKESİR

B) Tarih ve Saati                                : 24/8/2011 Çarşamba Günü Saat: 14.00

4 - TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER

Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olmak kaydıyla geçici teminat verilecek olup; Bu tarih 09/11/2011 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Türk Bankaları ve Türk Katılım Bankaları tarafından verilen teminat mektupları.

c) İlgili mevzuata göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları,

d) Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontr-garantisi üzerine, Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya Katılım Bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları,

5) Teklifler kapalı zarf şeklinde ve İhale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günü süreli olacaktır.

6) İhalemiz Yerli İstekliler arasında yapılacaktır. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

7) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İşletmece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yerler:

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

  Cihan Sokak No : 2 Sıhhiye/ANKARA, Tel : 0 312 294 22 22 94

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü

  Atatürk Bulvarı No:156 Aksaray/İSTANBUL, Tel : 0 212 527 09 09

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü

  Halit Ziya Bulvarı No: 1 İZMİR, Tel : 0 232 484 37 17

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü

  Yeniköy yolu üzeri 12. Km. Bigadiç/BALIKESİR Tel: 0 – 266 - 633 72 21 - 22

İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) : 100,00 TL.

8) Teklifler en geç ihale tarihi olan 24/8/2011 Çarşamba Günü Saat:14.00’e kadar İşletme Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv şefliğine verilmiş olacaktır.

9) İhale, 24/8/2011 Çarşamba Günü Saat: 14.00’de Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda açık ihale usulü ile yapılacaktır.

10) İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler Aşağıdadır.

10.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

10.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

10.1.3. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belgeyi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

10.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

10.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

10.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

10.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

10.1.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

10.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

10.1.10. İş Deneyim Belgesini,

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.

10.1.10.1. Benzer İş olarak kabul edilecek işler,

Her türlü iş makinesi araçları ile yapılan yükleme, boşaltma, kırma ve taşıma işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

10.1.11. İlan konusu ihale 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu ihale kanununa tabi olmayıp İşletme Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

6606/1-1


30 TON KIRMA TAŞ (MICIR) SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Mal Alımı Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Fax No             :   (0-274) 248 56 70-75 (6 hat) (0-274) 248 56 76

c) e-mail adresi                       :   satinalmaservisi@sli.gov.tr

2 - İhalenin Konusu Malın

 

S. No.

a) Niteliği - türü ve Miktarı

İhale Kayıt No

İhale Tarih

ve Saati

Teslim Süresi

İhale Doküman Bedeli

(KDV. Dahil)

Tekliflerin

Geçerlilik Süresi

1

Kırma Taş (Mıcır) Alımı  (30.000 Ton)

2011 /124587

12.09.2011

Saat: 14.00

90 Takvim

Günüdür.

30,00 TL

60 Takvim Günüdür.

 

b) Teslim Yeri                        :   Yüklenici Malları SLİ Müessesesi Müdürlüğü Açık Ocak Mıcır Stok Sahası Seyitömer/KÜTAHYA

c) Teslim Tarihi                      :   Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğini müteakip, yukarıdaki teslim süresidir.

d) İhalelerin yapılacağı yer     :   Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, İhale Komisyon Salonu Seyitömer/KÜTAHYA

3 - Teklif ve Sözleşme türü    :   İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

Bu İhalede işin tamamı için teklif verilecektir.

4 - İhalelere ait dokümanların görülmesi ve temini;

a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir.

b) İhale dokümanının satın alınacağı yerler:

-Ankara’da     :   TKİ. Genel Müdürlüğü, Satınalma Daire Başkanlığı Hipodrom Cad. No:12 / YENİMAHALLE

-İzmir’de        :   TKİ. Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sokak No: 3 / BORNOVA Tel: (0-232) 339 26 71

-Bursa’da        :   B.L.İ İşletme Müdürlüğü / ORHANELİ Tel: (0224) 8276471

-Kütahya’da   :   S.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü, Satınalma Şube Müdürlüğü/SEYİTÖMER adreslerinden görülebilir ve yukarıdaki bedel üzerinden aynı adreslerden temin edilebilir.İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde TKİ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yukarıdaki belirtilen süre olmalıdır.

8 - Bu İhaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3(g) maddesi kapsamında olup, (Ceza ve yasaklama hükümleri hariç) 4734 ve 4735 Sayılı kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitesi: www.sli.gov.tr

İlgililere duyurulur.

6508/1-1

—— • ——

ANADOLU HARİKALAR DİYARI EĞLENCE PARKI İŞLETMECİLİĞİ YAP-İŞLET MODELİ KAPSAMINDA İHALE EDİLECEKTİR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait, Cırgalan Mahallesi, Kumarlı mevkiinde bulunan 62900 ada, 52 parsel, 62.424,00m2'lik arsa, Belediyemizce belirlenmiş Proje, Teknik şartname ve standartları doğrultusunda, her türlü masrafları yüklenici firmaya ait olmak üzere; Anadolu Harikalar Diyarı Eğlence Parkı İşletmeciliği Yap-İşlet Modeli kapsamında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince yapılacak "Kapalı Teklif Usulü" ihale ile 25 yıllığına kiraya verilecektir.

1 - İhale 07/09/2011 Çarşamba günü saat 14.00'de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler :

a) 2886 Sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu.

b) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

c) Gerçek kişilerde İkametgah ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. Noter tasdikli imza sirküleri.

d) Şartname bedeli 1.000,00-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

e) İhaleye katılacak yabancı şirketlerde 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu hükümleri uyarınca Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilmiş şartı aranacaktır.

f) 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 07/09/2011 Çarşamba günü saat 11.00'e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı'nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

Keyfiyet ilanen duyurulur.

                             CİNSİ                                                   MUHAMMEN BEDELİ                           GEÇİCİ TEMİNAT

Anadolu Harikalar Diyarı Eğlence Parkı                                  40.365.000,00-TL                                    1.210.950,00-TL

6509/1-1


9370 ADET ROTOR STATOR VE BRÜLÖR DİRSEK ZIRHLARI İLE GÖVDE İÇ ZIRHLARININ TEMİNİ VE EÜAŞ’A TESLİMİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :   2011/119900

1 - Teşekkülün;

a) Adresi                                     :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0-274-248 56 60 (Pbx)    Fax: 0-274- 248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :   www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale konusu işin:

a) Miktarı ve türü

 

SIRA

NO

MALZEMENİN ADI

RESİM VE

POZ NO

MALZEME

CİNSİ

İHTİYAÇ

MİK. AD.

MALZEMENİN YAKLAŞIK AĞIRLIĞI

BİRİM KG.

TOPLAM KG.

1

ROTOR ZIRHI

80x400x680 mm

III.131–36

GX 120 Mn 13

60

100

6.000

2

ROTOR ZIRHI

100x180x744 mm

III.131–36

GX 120 Mn 13

60

102

6.120

3

BRÜLÖR DİRSEK ZIRHI POZ 1- 40x40x1025 mm

I.II.-131/004

GX 120 Mn 13

1000

13

13.000

4

BRÜLÖR DİRSEK ZIRHI POZ 2-40x120x1025 mm

I.II.-131/004

GX 120 Mn 13

500

38

19.000

5

GÖVDE İÇ ZIRHI 30x60x60x120 mm

I.II. KZ 131/52

GX 120 Mn 13

250

51

12.750

6

STATOR ÇEVRE ZIRHI 40x120x1160 mm

I.II.KZ 131/53

GX 120 Mn 13

5000

44

220.000

7

STATOR ÇEVRE ZIRHI 60x60x974 mm

I.II.131–311 POZ 1

GX 120 Mn 13

1000

27

27.000

8

STATOR ÇEVRE ZIRHI (50x50x1014) mm

IV. 131-167

GX 120 Mn 13

1500

19

28.500

 

TOPLAM

9.370 ADET

332.370 Kg

b) Teslim Yeri                            :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/Kütahya

c) Teslim Süresi                          :   Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 75 takvim günüdür.

d) Dosya No                              :   Ticaret 2011/49

e) İhale Usulü                             :   Açık İhale

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                        :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu toplantı Odası Seyitömer/ KÜTAHYA

b) İhale Tarihi ve Saati               :   13.09.2011 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

ı) Firmalar İmalat Yeterlilik belgesi ile İSO 9001 Kalite Güvence Belgesi teklifleri ile birlikte ihale komisyonuna sunacaklardır

i) Firmalar İş deneyim (iş bitirme) belgelerini teklifleri ekinde ihale komisyonuna sunacaklardır.

İş deneyim belgesi;

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan, devredilen işlerde (Ek: 3/7/2009-27277 R.G/3. md.) ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak teklif edilen tutarın % 30‘dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait iş deneyimini gösteren iş deneyim belgesinin teklifler ile birlikte verilmesi zorunludur.

Aday veya istekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de sunulabilir.

(Değişik: 3/7/2009–27277 R.G/3. md.) İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20’sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, her bir ortak, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenilen asgari iş deneyim tutarını sağlamak zorundadır. Bu ihalede konsorsiyum ortağı tarafından birden fazla kısma başvuruda bulunulması veya teklif verilmesi durumunda, iş deneyimine ilişkin kriterin sağlanması amacıyla her bir kısım için iş deneyimini gösteren ayrı bir belge sunulabilir.

(Değişik: 3/7/2009–27277 R.G/3. md.) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), ( c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58. madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli / Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dahil 100,-TL (Y.Yüz TL) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 13.09.2011 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

6388/1-1