16 Ağustos SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28027

YARGI İLÂNLARI

 


Cizre Sulh Ceza Hakimliğinden:

Edirne 1.Asliye Ceza Hakimliğinden:

Edirne Çocuk Mahkemesi Hakimliğinden :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cizre Sulh Ceza Hakimliğinden:

Esas No     : 2011 /115

Karar No    : 2011/335

5682 Sayılı Pasaport Kanununun 34. Maddesine Aykırılık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15.03.2011 Tarihli ilamı ile sanık Saeed ve Perişan oğlu, 1978 DOHUK doğumlu Lazgeen Saeed Yousıf’ın beraatine, sanık Mohammed ve Nemşar oğlu, 1982 DOHUK doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı Dıjwar Mohammed Khorshıd hakkında 10 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına, verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiş olup; sanıkların ikametgah adresinin yurt dışında olması nedeniyle karar sanıklara tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince kararın sanığa ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

6208

—————

Esas No     : 2011/220

Karar No    : 2011/225

5682 Sayılı Pasaport Kanununun 34. Maddesine Aykırılık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18.05.2011 Tarihli ilam ile sanıkların beraatine, evrakın onaylı suretinin 6217 S.Y.'nın 10. maddesi ile değiştirilen 5682 S.Y.'nın 38. maddesi uyarınca idari para cezası vermeye yetkili ve görevli Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilen  Bayazid ve Fatime oğlu, 1969 ERBİL doğumlu HOSAİN BAYAZİD PİVOT, Hasan ve Zeynep oğlu, 1970 IRAK doğumlu ŞOREÇ HASAN RESUL, Abdülhamid ve Ayşe oğlu, 1991 FİLİSTİN doğumlu AHMET ABDÜLHAMİD EL HACI'nin ikametgah adresinin yurt dışında olması nedeniyle karar sanığa tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince kararın sanığa ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

6121


Edirne 1.Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No     : 2004/52

Karar No    : 2009/643

Transit rejimi kurallarına aykırılık ( mülga ) suçundan sanık Bulgaristan uyruklu Ihev ve Marika oğlu, 02.03.1976 Dımıtrgtad d.lu. Bulgaristan-Dımıtrgrad nüfusunda kayıtlı olup Zora Sk.No:2-Harmanlı - Bulgaristan adreslerinde oturur KOSTA ILIEV MIHAYLOV hakkında mahkememizce sanığın 4926 sayılı yasanın 3/a-4 maddesi delaletiyle 4/a-2, 20/b, 4/1-3-4 maddesi gereğince cezalandırılması istemi ile dava açılmış ise de ; sanık hakkında açılan kamu davasının 765 S.TCK..nun 102/4 ve 104/2 maddeleri gereğince dava zamanaşımı sebebiyle ORTADAN KALDIRILMASINA dair verilen hükmün tebligat ve yazışmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı tebligat kanunun 28, 29 ve 30 maddeleri gereğince Resmi Gazete de ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, ilan masrafının sanıklardan alınmasına kararın Adliye ilan tahtasında 1 ay süre ile asılması,bu hususta ki tutanağın gönderilmesi için Edirne C.Baş savcılığına gönderilmesine karar verildi.

5610

—— •• ——

Edirne Çocuk Mahkemesi Hakimliğinden :

Dosya No  : 2008/185

Karar No    : 2011/195

5682 Sayılı Pasaport Kanunun 34. maddesine aykırılık suçundan sanık Ludus doğumlu Costel ve Natalıa oğlu 21/08/1990 doğumlu COSTANT1N TARNA hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan duruşması sonunda verilen 29.04.2011 tarih ve 2008/185 esas 2011/195 karar sayılı ilamı ile sanığa atılı suçun 6217 Sayılı Yasanın 8. maddesi ile kabahate dönüştüğü ve 5326 Sayılı Kanunun 20/2-c maddesi gereğince 3 yıllık zamanaşımı dolduğundan sanığa idari para cezası verilmemesine karar verilmiş olup sanığın yokluğunda verilen kararın sanığa tebliğinin mümkün olmadığı adresi de meçhul bulunduğundan,

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

5611

—————

Dosya No  : 2007/300

Karar No    : 2011/194

5682 Sayılı Pasaport Kanunun 34. maddesine aykırılık suçundan sanık Oprea Vıorel ve Cheresi Valerıa kızı 1987 doğumlu BIANCA ROXANA BUIGA hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan duruşması sonunda verilen 29.04.2011 tarih ve 2007/300 esas 2011/194 karar sayılı ilamı ile sanığa atılı suçun 6217 Sayılı Yasanın 8. maddesi ile kabahate dönüştüğü ve 5326 Sayılı Kanunun 20/2-c maddesi gereğince 3 yıllık zamanaşımı dolduğundan sanığa idari para cezası verilmemesine karar verilmiş olup sanığın yokluğunda verilen kararın sanığa tebliğinin mümkün olmadığı adresi de meçhul bulunduğundan,

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

5609