2 Ağustos 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28013

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


9.000 ADET ÇANTA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


SOĞUTMA VE KONDENS SULARININ TOPLANMASI İÇİN 2 ADET TANK YERİNE MONTAJI YAPILARAK SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


1 ADET ALTTAN BOŞALTMALI SANTRİFÜJ SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gebze Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:


TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Edirne İşletme Şube Müdürlüğünden:


THK ETİMESGUT TÜRKKUŞU TESİSLERİ 630 KVA TRAFO, KABLOLAMA VE PANO İMALATI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


YEM HAMMADDELERİ VE YEM KATKI MADDELERİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


PİRİT KONSANTRESİNİN NAKLİYESİ, TAHLİYESİ, YÜKLENMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:


FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA İLLERE KÖMÜR NAKLİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Çorum İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


ARKA FLANŞ KORUMA AYNALARI İLE FAN ÖN VE ARKA FLANŞ DIŞ AŞINMA ÇEMBERLERİNİN İMALİ VE EÜAŞ' A TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


40 ADET KAPI TİPİ METAL DEDEKTÖRÜ TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ):


MUHTELİF MAL SATIN ALINACAKTIR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


2 KALEM TOPLU TÜKETİM YERLERİNE YÖNELİK ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İsletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


1 ADET LASTİK TEKERLEKLİ LODER KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9.000 ADET ÇANTA SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ihtiyacı, 9.000 adet çanta, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartname ve resimlerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (50.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3) Teklifler, 8/8/2011 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin fiyat ile ilgili iç zarfları açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte serbesttir.

6201/1-1


SOĞUTMA VE KONDENS SULARININ TOPLANMASI İÇİN 2 ADET TANK YERİNE MONTAJI YAPILARAK SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere soğutma ve kondens sularının toplanması için 2 adet tank yerine montajı yapılarak kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki T.M.O. A.A.F. İşletme Müdürlüğünden, 50,-TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 nolu hesaba yatırılıp dekontunun 0272 612 5667 nolu numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 316 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamelerde belirtilmiştir. İsteklilerin 16/8/2011 Salı günü saat 14.30’a kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını A.A.F. İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

6146/1-1

—————

1 ADET ALTTAN BOŞALTMALI SANTRİFÜJ SATIN ALINACAKTIR

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 Adet Alttan Boşaltmalı Santrifüj kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki T.M.O. A.A.F. İşletme Müdürlüğünden, 150,-TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 nolu hesaba yatırılıp dekontunun (0 272 612 56 67) nolu numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 316 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamelerde belirtilmiştir. İsteklilerin 16/8/2011 Salı günü Saat 14.30’a kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını A.A.F. İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

6147/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 1.514,83 TL. ile en çok 45.902,40 TL. arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 151,48 TL. en çok 4.590,24 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 26 adet muhtelif araç; açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 10/08/2011 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 9/8/2011 tarih 16.00'a kadar TASİŞ Ergazi Tesisleri Hava Durağı Şaşmaz Mevkii Türkkuşu yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki Ergazi İşletme Şube Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. (KDV dahil ) bedel karşılığı Ergazi İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

BİLGİ İÇİN : Ergazi İşletme Şube Müdürlüğü (0) (0312)-(245 24 31 /201-202)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr -

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

6197/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gebze Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 6.230,40 TL ile en çok 128.119,68 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az, 624.00 TL en çok 12.812,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen B.Oto, Camlıvan, Tır Çekicisi ve Dorse'den oluşan 21 adet Araç; açık artırma suretiyle, Çilingir Düğün Salonu Sultan Orhan Mah. İtfaiye arkası Gebze/KOCAELİ adresindeki ihale salonunda 9/8/2011 tarihinde saat 9.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 8/8/2011 tarih ve saat 16.00'a kadar Sultanorhan Mh. Kuruçeşme Mevkii No: 123 Gebze/KOCAELİ adresindeki Gebze İşletme Şube Müdürlüğü veya Ankara, İzmir, Diyarbakır, İstanbul İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11 'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/'ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Gebze İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Gebze İşletme Şube Müdürlüğü (0) (262) (646 24 95)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

6182/1-1


TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Edirne İşletme Şube Müdürlüğünden:

1- a) Satışa esas bedeli en az 105,04 TL ile en çok 41.875,61 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10,50 TL, en çok 4.187,56 TL arasında olan canlı sığır, koyun ve kuzu cinsi eşya ve ayçiçek tohumu;  açık artırma suretiyle, Edirne Özel İdare İl Müdürlüğü Düğün Salonu 1.Murat Mahallesi İstasyon Kavşağı Migros Karşısı EDİRNE adresindeki ihale salonunda 4/8/2011 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 3/8/2011 tarih ve saat 16.00'a kadar TASİŞ Kapıkule Gümrük Kompleksi J1 Binası Kapıkule/Edirne adresindeki Edirne İşletme Şube Müdürlüğü veya İstanbul İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Edirne İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4- Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Edirne İşletme Şube Müdürlüğü (0) (284) (2152178)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

6220/1-1


THK ETİMESGUT TÜRKKUŞU TESİSLERİ 630 KVA TRAFO, KABLOLAMA VE PANO İMALATI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1. Mülkiyeti THK’na ait Ankara ili Etimesgut ilçesindeki THK Türkkuşu Tesislerindeki 630 Kva trafo, kablolama ve pano imalatı işinin anahtar teslimi götürü bedelle yaptırılması işi 11 Ağustos 2011 Perşembe günü saat: 14.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA adresindeki Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında, Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No:33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden temin edebilirler.

4. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Kamu İhale Yasasına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte serbesttir.

Bilgi Tel : (0 312) 310 48 40 / 263-272-273-274

6200/1-1

—— • ——

YEM HAMMADDELERİ VE YEM KATKI MADDELERİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı;

Tarım İşletmesi Müdürlüklerine aşağıda çeşit, miktar ve özellikleri belirtilen toplam 2.335 Ton yem hammaddeleri ve 145.810 Kg yem katkı maddeleri satın alınacaktır.

 

S.No

Cinsi

Miktarı (Ton)

1-

Ayçiçeği Tohumu Küspesi

1.273

2-

Buğday Kepeği

338

3-

Mısır Kepeği

360

4-

Soya Fasulyesi Küspesi (SFK)

364

TOPLAM

2.335

 

S.No

Cinsi

Miktarı (Kg)

1-

Amonyum Klorür

4.000

2-

By-Pass Yağ

82.200

3-

Biotin

900

4-

Mermer Tozu

20.000

5-

Organik Çinko

1.600

6-

Organik İz Mineral Premiksi

300

7-

Sodyum Bikarbonat

29.000

8-

Yemlik Tuz

3.000

9-

Vitamin-Mineral Premiksi

4.810

TOPLAM

145.810

 

Konu ile ilgili Şartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 150,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İhale kapalı teklif usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 12/AĞUSTOS/2011 Cuma günü saat 15.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ nde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

A D R E S :

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sokak No:62  Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.:  (0 312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0 312) 425 59 55

6203/1-1


PİRİT KONSANTRESİNİN NAKLİYESİ, TAHLİYESİ, YÜKLENMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:

İhale Kayıt Numarası                     :   2011/117181

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   KORKUT REIS MAHALLESI CIHAN SOKAK 2 06430

b) Telefon ve faks numarası           :   3122942202 - 3122942245

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   satinalma@etimaden.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

      türü ve miktarı                          :   Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Sülfürik Asit Fabrikası için, 2011-2012 yılları içerisinde aylık terminler halinde Eti Bakır A.Ş. tarafından İnebolu yükleme tesislerinden gemiye yüklenecek ±%20 toleranslı 190.000 ton pirit konsantresinin gemilerle İnebolu-Bandırma arasında denizyolu ile nakliyesi, Bandırma limanında gemiden tahliye edilerek kamyonlara yüklenmesi ve kamyonlarla Sülfürik Asit Fabrikası stok sahasına nakliyesi

3- İhalenin / Yeterlik

Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer                             :   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                            :   17/8/2011 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1.Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu,

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

4.2.Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

4.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

4.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

4.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.10. Mali Durum Belgesini;

İsteklilerce, teklif edecekleri bedelin %10’undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır.

4.11. İş Deneyim Belgesi;

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %20’sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. İş deneyim belgesiyle ilgili diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde” olduğu gibidir.

4.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler; İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mal, güç ve uzmanlık bakımından benzer özellik gösteren her türlü denizyolu veya karayolu yük taşımacılığı hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.12. Bu iş için tahsis edilecek gemiler sigorta kapsamında Class Sertifikalı, takribi 1.000-3.000 ton kapasitede olacaktır. Karayolu taşıması için makine parkında günde 24 saat boyunca 100 ton/saat taşıma yapabilecek asgari sayıda 20 tonluk damperli kamyon bulundurulacaktır.

“4925 sayılı Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği” hükümleri uyarınca, yurtiçi taşımacılık yapmaya yeterli olduğuna dair T.C. Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilmiş olan Taşıma Yetki Belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.

K1 yetki belgesine sahip olan istekliler kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları ile yük taşıyabileceğinden bu belgenin eki olan Taşıt Listesini sunarak Teknik Şartnamede istenen taşıtları bu belge üzerinde işaretlemek ve bu araçlara ilişkin tevsik edici ruhsat fotokopilerini sunmak zorundadır. Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi sahiplerinin sadece bu belgeyi sunmaları yeterlidir. Diğer belge sahipleri 4925 sayılı Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda ihaleye katılmaları gerekmektedir.

4.13. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.2, 4.3., 4.4 ve 4.12 maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.8.maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

5 - İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Cihan Sokak No: 2 Kat:3 Oda no:307 Sıhhiye/ANKARA (Tel: 0 312 294 22 29) adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 150,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 160,00 TL doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Kurumsal Merkez Şubesindeki (Hesap No: 158007295184540, IBAN No: TR720001500158007295184540) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6 - Teklifler 17/8/2011 Çarşamba günü, saat 14:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Yüklenici, Bandırma Limanı – Sülfürik Asit Fabrikası Stok Sahası arasında gidiş geliş toplam 7,8 km lik karayolu ile yapılacak nakliye kısmını alt yükleniciye yaptırabilir. Bu durumda sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicileri ve alt yüklenicilerden istenen belgeleri idareye sunacaklardır. Ancak, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

6199/1-1


FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA İLLERE KÖMÜR NAKLİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası           :   Tel:0-372.259 47 78 / Fax: 0 372-251 19 00-253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   satinalma@ taskomuru.gov. tr.

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Miktarı:

 

Karabük İli Eflani, Ovacık, ve Safranbolu İlçeleri, Bartın İli Merkez İlçe ile Kurucaşile, Ulus İlçeleri, Bolu Merkez İlçesi, Düzce İli Merkez İlçesi ile Cumayeri, Çilimli, Gümüşova, Gölyaka, Kaynaşlı ve Yığılca İlçeleri, TTK Armutçuk Müessesesi; Zonguldak İli Kdz. Ereğli ve Alaplı İlçeleri, Adapazarı Merkez İlçesi, Düzce İli Akçakoca  İlçesi, TTK Kozlu, Üzülmez (Çaydamar Depo) ve Karadon (Çatalağzı Lavuarı) Müesseseleri; Zonguldak İli Gökçebey, Çaycuma ve Devrek İlçeleri arası karayolu ile taşıma işidir.

28.315 ton

c) İşin Başlama ve bitiş tarihi         :   Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip iş başlayacak olup 31/12/2011 tarihinde sona erecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                            :   22/8/2011 Pazartesi – saat 15.00

c) Dosya no                                    :   1113815

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı  olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

5.1.1 Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

5.1.2 İstenmiyor.

5.2-Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.2.1. İsteklinin ihale konusu hizmetin yerine getirilmesi için yeterli miktarda ve nitelikte araçlara ait bilgi ve belgeler,

TTK Lavvarından belirtilen güzergâhlara torbalı kömürlerin karayolu ile nakli işi için; İstekliler teklif vermiş oldukları güzergâhlar için, kömür nakli yapacak yeterli sayıda kamyon ile ilgili bilgileri;

Ulaştırma Bakanlığından alınmış Ticari amaçlı yurt içi eşya taşımaları için düzenlenmiş Karayolları Taşıma Yetki Belgesi ve varsa belge eki taşıt listesini teklifleri ile birlikte sunmak zorundadırlar.

Araçların yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, araç sahiplerinden kiralanmak suretiyle taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması gereklidir. Yüklenicinin kendi malı olan araçlar ise fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir.

İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; son beş yıl içinde, kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler iş deneyim belgeleridir.

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 25 oranında ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek bir sözleşme için iş deneyim belgesinin ibrazı zorunludur.

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; tek bir işe ait sözleşme, bu sözleşmeyle ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri ya da bunların noter onaylı suretlerini ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az %70 ‘ini, diğer ortakların her birinin ise asgari iş deneyim tutarının en az %30’unu sağlaması gerekir.

İş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; ilk ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yılda yapılan işler veya iş kısımları dikkate alınacaktır. İş deneyimine ilişkin yazılı tutarlar; sözleşmenin yapıldığı aydan itibaren, ihalenin ilk ilan tarihine kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık TEFE üzerinden güncelleştirilir.

5.2.2. İsteklinin ihale konusu hizmeti yerine getirmesi için personel durumuna ilişkin belgeler

İstekliler teklif vermiş oldukları güzergâhlarda çalışacak yeterli sayıda kamyonları kullanacak şoförleri işin yürütümü esnasında bulunduracağına dair kendi taahhüdü,

İhale üzerinde kalan istekli sözleşmeden önce çalıştıracağı personellere ait yeterlilik belgelerini (isim listesi, sürücü belgesinin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini) idareye sunacaklardır.

6- 1- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- 2- İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.

6- 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

7 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

8 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 200,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler en geç 22/8/2011 Pazartesi-saat 15:00’ a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel  üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan  istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

14.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

14.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

6158/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ALANI İHALE EDİLECEKTİR

Çorum İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

İlimiz Sungurlu İlçesi Yörüklü Beldesi sınırları içerisinde H32-b4, H32-a3 paftada 1450 Hektar alanlı ve 005 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak arama ruhsat sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İli                                                :   Çorum

İlçesi                                           :   Sungurlu

Mahalle/Köyü                            :   Yörüklü Beldesi

Yüzölçümü                                 :   1450 Hektar

Mevkii                                        :   --

İhale Taban Bedeli                      :   237.500.00 TL.

Geçici Teminat Miktarı %3       :   7.125,00 TL

İhale Tarihi                                 :   23/8/2011

İhale Saati                                   :   10.30

İhale Yeri                                    :   Çorum İl Özel İdaresi İl Encümen Salonunda

Verilecek Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı Süresi       :   3 (Üç) yıl

Jeotermal Kaynak ihalesine ait doküman Çorum İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden 100,00 TL bedel karşılığında satın alınacaktır.

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

Sağa (Y)

609000

609000

605000

605000

608000

Yukarı (X)

4466000

4462000

4462000

4465000

4466000

 

İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler ;

A- Gerçek Kişiler için;

Müracaat dilekçesi

a) Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi.

b) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotokopisi

c) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası

d) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birini;

e) Vekaleten iştirak edenlerde İstekli adına teklifte bulunacak kişinin Noterden imza sirküsü ibraz etmesi;

f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerinin noter tasdikli aslı

g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği

B - Şirket adına ihaleye iştirak edecekler ise ;

Müracaat dilekçesi

a) Tüzel Kişi olması halinde, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretini:

b) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası

c) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birini;

d) Yönetimin noter tasdikli onaylı imza sirkülerinin aslı

e) Vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletnamenin aslı

f) Tüzel kişi adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.

g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği

h) İl Özel İdaresine herhangi bir nedenle aslen, kefaleten veya sahibi ve ortağı olduğu şirketin borcu olanlar ihaleye katılamazlar.

Talipliler istenilen belgeleri 23/8/2011 Salı günü Saat 10.30 da dosya halinde ihale komisyonuna teslim etmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir istenilen belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar

Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

 

İşin Adı:

Hektar :

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Tarihi

Saati

İlimiz, Sungurlu İlçesi, Yörüklü Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası.

1450

237.500,00

7.125,00

23/8/2011

10.30

6051/1-1

—— • ——

ARKA FLANŞ KORUMA AYNALARI İLE FAN ÖN VE ARKA FLANŞ DIŞ AŞINMA ÇEMBERLERİNİN İMALİ VE EÜAŞ' A TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası             :   2011/110642

1 - Teşekkülün:

a) Adresi                                 :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası :   0-274-248 56 60 (Pbx) Fax: 0-274- 248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri :   www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale konusu isin:

a) Malzemenin Adı ve Miktarı:

 

Sıra No

Malzemenin Adı

Malzeme Cinsi

Resim No

Miktar

1

Fan Ön ve Arka flanş dış aşınma çenberi

St 44-2

I.II.131-177 POZ 2-3

50 Adet

2

I.II. Ünite değirmen arka Flanş koruma aynası

St 44.2

I.II.131-291/10

70 Adet

 

b) Teslim Yeri                        :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

c) Teslim Süresi                      :   Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, Toplam 35 (Otuzbeş) takvim günü'dür.

d) Dosya No                          :   Ticaret 2011 / 44

e) İhale Usulü                         :   Açık İhale

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                    :   EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu toplantı Odası

b) İhale Tarihi ve Saati           :   23/8/2011 Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

5 - İhale Dokümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dâhil 50,-TL (ElliTürkLirası)Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR890001500158007281157549 no'lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale 23/8/2011 günü saat 14.00'e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00'de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 4/12/2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik" usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

5961/1-1


40 ADET KAPI TİPİ METAL DEDEKTÖRÜ TEMİNİ VE TESİSİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ):

İhale Dosya Numarası            :   2011/42

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   Konya Yolu üzeri No:66 06330 Etiler/Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :   +90 312 204 23 41-204 23 48-204 26 26-204 28 78-

204 23 40

Fax: +90 312 212 81 58

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   40 adet Kapı Tipi Metal Dedektörü Temini ve Tesisi

b) Teslim yeri                         :   Muhtelif Havalimanı/Havaalanı

c) Teslim Tarihi                      :   İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 180 gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Malzeme Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati                    :   12/9/2011/11.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 7.2 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

l) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesi,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1 - İş Deneyim Belgeleri:

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 10’u oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya Teklif edilen cihaz miktarında (40 Adet) üretim kapasite raporunu sunacaktır.

Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir.

4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler;

4.2.2.1. İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge ve belgeler,

4.2.2.2. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.

4.2.2.3. İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise 4.2.2.1. ve 4.2.2.2. de ki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesini verecektir.

4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3’de istenilen belgeleri iş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın vermesi yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İsteklinin adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

c) c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

d) d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.2.3. İsteklinin, Türkiye’de bakım onarım hizmeti verebilecek ve yedek parça desteği sağlayabilecek bir teknik servisi bulunduğuna veya bu hizmeti teknik servis için yeterli şartlara sahip bir başka firmaya yaptıracağına ilişkin belgeler teklife eklenecektir.

4.2.4. İstekliler TSE, ISO, CE vb. ulusal/uluslararası standart veya standartlara uygunluk belgesini teklif evrakları ile birlikte verecektir.

4.2.5. Montaj/hizmete verme işlemleri aşamasında, herhangi bir şekilde yerli malzeme kullanılmasına ihtiyaç duyulması durumunda ise bu malzemelerin TSE standardında olacağına ilişkin belge teklifle birlikte verilecektir.

4.2.6. Teklif edilen cihazlar, teknik şartnamede belirtilen hususlara ve en az ECAC Doc. No: 30’un güncel baskısında bahsedilen özelliklere uygun olacaktır.

4.2.7. Cihazlar, manyetik alan gücü (Magnetic Field Strength), yaydığı gürültü değeri (Noise Emission), dış etkenlere karşı korunması, sağlık, emniyet (Safety) vb. konularda uluslararası düzenlemelere uygun olacaktır. (FCC (Class B), VDE 871 ya da BSI 6527, IP 20 (IEC 529), IEC 348, EMC/EMI, vb). İstekliler buna ilişkin belge ve/veya beyan vereceklerdir.

4.2.8. Kapı Tipi Metal Dedektörleri, ilgili sağlık düzenlemelerine uygun olacaktır. Cihazlar, insan sağlığına ve teknik tıbbi cihazlara (kalp pili vb) zararlı bir etkiye sahip olmayacaktır. Cihazların, insan sağlığına ve teknik tıbbi cihazlara zararlı bir etkiye sahip olmadığı belgelenecek ve bu belgeler teklife eklenecektir. Söz konusu belgeler, teknik tıbbi cihaz (kalp pili vb) üreticilerinden, uluslararası akredite edilmiş laboratuarlardan veya konu ile ilgili yetkili Kurum/Kuruluşlardan alınmış olacaktır.

4.2.9. Cihazların, ECAC Doc. No 30’da belirtildiği şekilde, “Standart 2” ye uygun olduğuna dair belge/beyanname/taahhütname teklif evrakı arasında yer alacaktır.

4.2.10.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları

Teknik Şartnamenin teknik hususlarını kapsayan orijinal teknik dokümanlar (kataloglar), teklif ile birlikte verilecektir. Söz konusu dokümanların teklif edilen cihazla ilgili tüm detayları kapsaması gerekmektedir.

Teknik Şartnamenin Teknik Hususlar bölümünde istenen özellikler, teknik dokümanın ilgili sayfalarında işaretlenecektir. (Teknik dokümanda referans gösterilen yerde, teknik hususlar bölümünün hangi maddesine karşılık geldiği belirtilecektir)

4.2.11. NUMUNE CİHAZ:

4.2.11.1. İstekliler, teklif etmiş oldukları Kapı Tipi Metal Dedektörünün 1 adet numunesini, ihale tarihinden önceki son 5 (beş) iş günü içerisinde, 09.00 - 17.00 saatleri arasında Esenboğa Hava Limanında bulunan Merkez Elektronik Atölye Müdürlüğüne teslim tutanağı ile teslim edecektir. Verilecek numune cihaz, teklifin bir parçası olup, bu numunenin verilmemesi durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.2.11.2. İsteklinin test için sunacağı numune cihaz ile dokümanlarda teklif ettiği ve broşürlerini verdiği cihaz aynı marka, model ve teknik özelliklere sahip olacaktır.

4.2.11.3.İdare, teklifleri değerlendirme aşamasında numuneleri teknik şartname ve ECAC Doc. No: 30’un güncel baskısında bahsedilen fonksiyonları karşılayıp karşılamadığını test edecektir.

4.2.11.4. Numune cihaz, ECAC Doc. No 30’da belirtilen “Standart 2” test objeleri ile test edilecektir.

4.2.11.5. Cihaz Standart 2 test objelerinin yanı sıra, asgari Teknik Şartname Ek 8’de belirtilen objelerle de test edilecektir. Söz konusu objelerin cihazdan geçiş pozisyonu ve bölgesi ne olursa olsun cihaz objeyi tespit edecek ve alarm verecektir.

4.2.11.5.1. Cihaz en yüksek hassasiyet seviyesine ayarlanarak Teknik Şartname Ek 8’de belirtilen 1.Grup objelerle test edilecektir. Cihaz; bu hassasiyet seviyesinde, üzerinde hiçbir metal bulunmayan kişi geçtiğinde alarm vermeyecektir.

4.2.11.5.2. Cihaz Havaalanı standartlarına uygun bir hassasiyet seviyesinde Teknik Şartname Ek 8’de belirtilen 2.Grup objelerle test edilecektir.

4.2.11.6. Teklif ile birlikte verilen numune cihaz, teknik şartname ve ECAC Doc.No: 30’un güncel baskısında bahsedilen fonksiyonları yerine getiremez ise, numune ile birlikte verilen tüm dokümanlar ve belgeler tam olsa, ve bu belge ve dokümanlar teknik şartname ve ECAC Doc.No: 30’un güncel baskısında bahsedilen fonksiyonları yerine getireceğini iddia etse de teklif reddedilecektir.

4.2.11.7.Cihazların sahip oldukları set-up değerleri, enerji kesilmesi durumunda değişmeyecektir. Bu amaçla; fonksiyon testleri aşamasında yaklaşık 1 dakika süre ile cihazın enerjisi kesilerek bu husus test edilecektir.

4.2.11.8.İstekliler, numunenin, İlgili Kurum ve Kuruluşların koordinesi ile yapılacak olan test ve muayenesi için gerekebilecek her türlü test objesi, ölçü aletleri, deney kitlerini (manyetik ve manyetik olmayan metal ihtiva eden nesnelere ilişkin deney kiti dahil) vb. numune cihazlar ile birlikte getirecektir.

Test ve muayeneler aşamasında istekli, yetkili personelini (cihazın montajı, kullanılması, fonksiyonlarının izahı vb. yapabilecek düzeyde bilgiye sahip) hazır bulunduracaktır.

4.2.11.9.Cihazlar, manyetik ve manyetik olmayan metal ihtiva eden nesneleri, hem ayrı ayrı, hem de birlikte tespit edecektir. Bu nedenle, numune cihaz testleri aşamasında, ulusal uygulamalarda güvenlik otoritelerinin mesleki uğraşlarında tehdit unsuru olarak gördüğü, tehlikeli kabul ettiği ve tespit edilmesini zorunlu gördüğü manyetik ve manyetik olmayan metal ihtiva eden nesneler, hem ayrı ayrı, hem de birlikte kapı dedektöründen geçirilecek ve cihazların alarm verip vermediği tespit edilecektir.

4.2.11.10. Numune üstünde yapılan incelemelerde, test ve deneyler sonucunda elde edilen sonuçların, firma teknik dokümanları ve beyanı ile çelişmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilecektir.

4.2.11.11.Numunelerin getirilmesi, deneme için İdarenin belirleyeceği bir mahale montajı, çalışır hale getirilmesi, denemelerin bitiminden sonra demontajı, geri götürülmesi, tüm bu aşamalar esnasında herhangi bir arızanın vukuu, can ve mal güvenliği emniyetine gelecek herhangi bir zarardan, her türlü nakliye, sigorta işleminden vb. istekli sorumludur. İstekli, zikredilen bu durumlardan dolayı İdareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

4.2.11.12.İdarenin numune cihazın test ve muayenesi aşamasında isteklilere karşı sorumluluğu, test ve muayene yapılacak mahallin ve testlerde kullanılacak enerjinin temin edileceği noktanın gösterilip tahsisinden ibarettir. İstekliler, denemeler esnasında gerekli olacak topraklı uzatma kablosunu (10-15 mt.) beraberlerinde getireceklerdir.

4.3. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler Aşağıda Belirtilmiştir.

Bu ihalede benzer iş olarak “El Tipi Metal Dedektörü” kabul edilecektir.

4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4.Belgelerin Sunuluş Şekli”, maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, ihale şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye %15 (yüzde onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Malzeme Dairesi Başkanlığı, Dış Tedarik Şube Müdürlüğü 053 nolu odada görülebilir ve 100,-TL(Yüz Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile, İstekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 12/9/2011 günü, saat 11.00’a kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı, Dış Tedarik Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.

6198/1-1


MUHTELİF MAL SATIN ALINACAKTIR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Aşağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen mal alımı ihaleleri açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin;

a) Adresi                             :   TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b) Telefon No                     :   0274 614 10 07

c) Faks No                          :   0274 614 59 94

d) Elektronik Posta Adresi :   glisatinalma@gli.gov.tr

2 - İhalenin;

 

a) Niteliği ve Türü

b) Miktarı

c) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer

d) Teslim Süresi/

İşin Süresi

1- DİZEL MOTOPOMP (RÖMORKLU TULUMBA)

İKN:2011/111067

DOSYA NO:591-GLİ/2011-638

1 Kalemde 4 adet

GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilek Ambarı

90 Takvim Günü

2- BASINÇLI TÜP DOLAPLARI

İKN:2011/111494

DOSYA NO:661-GLİ/2011-642

2 kalemde 11 adet

GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilek Ambarı

90 Takvim Günü

3-KONVEYÖR BANT

İKN:2011/111759

DOSYA NO:101-GLİ/2011-644

2 kalemde 3300 metre

GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilek Ambarı

90 Takvim Günü

4- BANTLI KONVEYÖR MAKARALARI

İKN:2011/113621

DOSYA NO:114-GLİ/2011-652

3 Kalemde 950 adet

GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilek Ambarı

90 Takvim Günü

5-MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ

İKN:2011/114490

DOSYA NO:260-GLİ/2011-653

36 Kalemde 13300 Metre, 5095 Kg.175 Adet

GLİ Müessese Müdürlüğü Tunçbilek Ambarı

60 Takvim günü

3 - İlanın;

a) Konusu

b) İhale Tarih ve Günü

c) Son Teklif Verme Saati

d) İhale Saati

e) İhale Doküman Bedeli

1- DİZEL MOTOPOMP

(RÖMORKLU TULUMBA)

17.08.2011 ÇARŞAMBA

14.00

14.00

30,00 TL.

2- BASINÇLI TÜP DOLAPLARI

17.08.2011 ÇARŞAMBA

15.00

15.00

30,00 TL.

3- KONVEYÖR BANT

18.08.2011 PERŞEMBE

14.00

14.00

30,00 TL.

4- BANTLI KONVEYÖR MAKARALARI

18.08.2011 PERŞEMBE

15.00

15.00

30,00 TL.

5-MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ

19.08.2011 CUMA

14.00

14.00

30,00 TL.

 

f) Yapılacağı Yer                 :   Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA

g) Teklif Türü                     :   İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi

h) Sözleşme Türü               :   Birim Fiyat Sipariş Mektubu

4 - İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini :

a) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adresde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını 30 TL bedel üzerinden temin etmeleri zorunludur.

b) İhale Dokümanını Satınalınacağı Yer: TAVŞANLI’da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI

5 - Teklifler:

Yukarıda 3.b ve 3.c maddelerinde belirtilen gün ve saate kadar TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Tavşanlı/KÜTAHYA adresi Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler Tekliflerini;

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sipariş mektubu düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren, İdari Şartnamesinde belirtildiği şekli ile Basınçlı tüp dolapları için 30 takvim günü, diğer ihaleler için 60 takvim günü olmalıdır.

9 - Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İhalelere konsorsiyumlar teklif veremezler.

11 - İhale konusu işler, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

12 - Dizel motopomp (Römorklu tulumba) ve Basınçlı tüp dolapları ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir. Diğer ihalelerde ise kalem bazında kısmi teklif verilebilecektir.

13 - İhaleye tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilir.

14 - Kurumumuz ihalelerle ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

15 - İhale dökümanı bedelinin yatırılabileceği banka hesap numaraları:

T.C. ZİRAAT BANKASI : TR280001000181335975645001

T.HALK BANKASI         : TR820001200952800013000005

T.İŞ BANKASI                 : TR950006400000146220365846

İlgilenenlere duyurulur.

6188/1-1

—— • ——

2 KALEM TOPLU TÜKETİM YERLERİNE YÖNELİK ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İsletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı 2 Kalem ( 500.000 adet 2000 gr. Rize Turist-1.000.000 adet 1000 gr. Rize Turist) Toplu Tüketim Yerlerine Yönelik Çay Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı /RİZE

b- Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü - Büyükdere/İSTANBUL

c- Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü - Elmadağ/ANKARA

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 18/8/2011 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9- İhale kısmi teklife açıktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

6050/1-1


1 ADET LASTİK TEKERLEKLİ LODER KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                       :   2011/116917

1 adet lastik tekerlekli loder (operatörleri ile) yakıtı idareye ait olmak üzere kiralama hizmeti alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   P.K.9 17400 ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası   :   0 286 4353370 - 0 286 4353375

c) Elektronik posta adresi      :   euascan1@ttmail.com

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   1 adet lastik tekerlekli loder (operatörleri ile birlikte) yakıtı idareye ait olmak üzere teknik şartname esasları dahilinde bir yıl süreyle kiralama hizmeti alımı işi.

b) Yapılacağı yer                    :   EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı Kömür Alma Bölgesi

c) İşin süresi                           :   1 (bir) yıldır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                    :   17/8/2011 - 14.00

4 - İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve KDV dahil 20,00 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 17/8/2011 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.

6189/1-1