2 Ağustos 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28013

YARGI İLÂNI

 


Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

Esas No   : 2007/22

Karar No : 2011/213

Memur olmayan kimsenin resmi belgede sahteciliği, Banka ve kredi kurumları dolandırmak suçundan sanıklar Necdet Altınnal, Alaettin Köroğlu, Emin Peker, Hasan Şentürk, Erdal Kerpiç, Tunç, Civelek, Abdullah Sungu ve Mustafa Seval Güneri hakkında mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/04/2011 tarihli kararı ile;

1 - Sanıklar Mustafa Seval Güneri, Erdal Kerpiç, Abdullah Sungur, Tunç Civelek, Hasan Şünterk, Emin Peker, Alaattin Köroğlu ve Nejdet Altındal hakkında dolandırıcılık suçundan TCK.nun 102/4, 104/2 maddesi uyarınca 7 yıl 6 alık zaman aşımı süresinin dolmuş olduğu anlaşıldığından sanıklar hakkındaki kamu davasının ayrı ayrı ortadan kaldırılmasına,

2 - Sanıklar Mustafa Seval Güneri, Erdal Kerpiç, Abdullah Sungur, Tunç Civelek, Hasan Şentürk, Emin Peker, Alaattin Köroğlu ve Nejdet Altındal hakkındaki sahte belge düzenlemek suçundan TCK nun 66/1-e maddesi uyarınca 12 yıllık asli ve olağanüstü dava zaman aşımı süresinin dolmuş olduğu anlaşıldığından sanıklar hakkındaki kamu davasının ayrı ayrı düşürülmesine,

3 - Sanıklar Alaattin Köroğlu ve Hasan Şentürk haklarındaki çıkarılan yakalama emrinin kaldırılmasına ve bila infaz geri istenilmesine karar verilmiştir.

Mahkememiz kararı ve katılan AKBANK vekili Av. Hande USLUER’in temyiz dilekçesi Arguvan Sk Elmalıkent Mah. N. 9 İç Kapı N. 1 ÜMRANİYE adresli sanık Hamit ve Azize oğlu Hasan ŞENTÜRK tüm aramalara rağmen bulunamamış olduğundan tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince ilam Resmi Gazete’de ilanen tebliğine,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.

5876