25 Temmuz 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28005

YARGI İLÂNLARI

 


Şişli 11. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Fatih 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Şişli 11. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Dosya No: 2008/230

Karar No : 2008/884

Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 10/07/2008 tarihli ilamı ile 142/l.b.l maddesi gereğince 10 AY ERTELEMELİ HAPİS VE 1 YIL CEZANIN ERTELENMESİ NEDENİYLE DENETİM (TCK 51/3) cezası ile cezalandırılan Hıdırkulu ve Hadice oğlu, 11/07/1977 doğumlu, Türkmenistan nüfusuna kayıtlı HAYRULLA BEŞİMOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, tespit edilen Türkmenistan adresine ise Türkmenistan ve Türkiye Cumhuriyeti arasında adli yardımlaşma anlaşmaması olmaması nedeniyle tebliğ yapılamamış olup,

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete’de İlanen Tebliğine,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.

5744

—— • ——

Fatih 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No   : 2005/2130

Karar No : 2010/303

Mahkememizin 18/3/2010 tarih 2005/2130 Esas 2010/303 karar sayılı kararı ile kaçakçılık suçundan 4926 S.Y. 4/a-2, 5271 S.Y. 231 maddeleri gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair verilen karar Mıhaylov ve Margarita oğlu, 1978 doğumlu, Bulgaristan uyruklu olan EMIL MIHAYLOV ASENOV'a Plovdiv İli Asenovgrad Şehri Manuş Voyvoda Sokak N: 55 Bulgaristan adresine gönderildiği, bu adresten bulunamadığı gibi mevcut adreslerinde de tanıyan ve bilen olmadığından tebligat bila infaz iade edilmiştir.

7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın Resmi Gazetede ilanen tebliğine,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine,

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline,

İlan olunur.

5746