21 Temmuz 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28001

YARGI İLÂNLARI

 


Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

Esas No   : 2007/22

Karar No : 2011/213

Memur olmayan kimsenin resmi belgede sahteciliği, Banka ve kredi kurumları dolandırmak suçundan sanıklar Necdet Altınnal, Alaettin Köroğlu, Emin Peker, Hasan Şentürk, Erdal Kerpiç, Tunç, Civelek, Abdullah Sungu ve Mustafa Seval Güneri hakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/04/2011 tarihli kararı ile;

1 - Sanıklar Mustafa Seval Güneri, Erdal Kerpiç, Abdullah Sungur, Tunç Civelek, Hasan Şünterk, Emin Peker , Alaattin Köroğlu ve Nejdet Altındal hakkında dolandırıcılık suçundan TCK.nun 102/4, 104/2 maddesi uyarınca 7 yıl 6 alık zaman aşımı süresinin dolmuş olduğu anlaşıldığından sanıklar hakkındaki kamu davasının ayrı ayrı ortadan kaldırılmasına,

2 - Sanıklar Mustafa Seval Güneri, Erdal Kerpiç, Abdullah Sungur, Tunç Civelek, Hasan Şentürk, Emin Peker, Alaattin Köroğlu ve Nejdet Altındal hakkındaki sahte belge düzenlemek suçundan TCK nun 66/1-e maddesi uyarınca 12 yıllık asli ve olağanüstü dava zaman aşımı süresinin dolmuş olduğu anlaşıldığından sanıklar hakkındaki kamu davasının ayrı ayrı düşürülmesine,

3 - Sanıklar Alaattin Köroğlu ve Hasan Şentürk haklarındaki çıkarılan yakalama emrinin kaldırılmasına ve bila infaz geri istenilmesine karar verilmiştir.

Mahkememiz kararı ve katılan AKBANK vekili Av. Hande USLUER ' in temyiz dilekçesi Kazım Karabekir Caddesi N. 72/6 Ümraniye adresli Sait Burhanettin oğlu 1952 D.lu sanık Alaettin KÖROĞLU tüm aramalara rağmen bulunamamış olduğundan tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince ilam Resmi Gazete’de ilanen tebliğine,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.

5875


Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinden:

Dosya No                                       :  2008/272

DAVACI                                        :  K.H.

SANIK                                           :  ERSHAD GALANDAROV - Ebülfez ve Entiga oğlu, 1972 Şahbuz doğumlu. (Azerbaycan uyruklu.)

SUÇ                                                :  5683 sayılı Kanuna Aykırılık

SUÇ TARİHİ                                 :  7/8/2007

DURUŞMA TARİHİ VE SAATİ :  19/9/2011   15.30

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı kanuna aykırılık suçundan Doğubayazıt Sulh Ceza Mahkemesinde görülen kamu davasında verilen ara karar gereğince;

5271 sayılı CMK’nin 195. maddesine göre suç yalnız veya birlikte adli para cezasını veya müsadereyi gerektirmekte ise; sanık gelmese bile yukarıda belirtilen tarihte duruşma yapılabileceği, iş bu ilanın tebliğinden itibaren ve en geç duruşma günü mahkemeye müracaatla sanık beyanda bulunmadığı taktirde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı ihtar ve ilan olunur.

5945

—————

Dosya No                                       :  2008/31

DAVACI                                        :  K.H.

MÜŞTEKİ SANIK                        :  SAKİNEH ALİ POUR Ghassem ve Keshvar oğlu, 1/3/1980 İRAN doğumlu, İran uyruklu

SUÇ                                                :  Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ                                 :  2/10/2007

DURUŞMA TARİHİ VE SAATİ :  19/9/2011   16.00

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı müşteki sanık hakkında Basit Yaralama suçundan Doğubayazıt Sulh Ceza Mahkemesinde görülen kamu davasında verilen ara karar gereğince;

5271 sayılı CMK’nin 195. maddesine göre suç yalnız veya birlikte adli para cezasını veya müsadereyi gerektirmekte ise; sanık gelmese bile yukarıda belirtilen tarihte duruşma yapılabileceği, iş bu ilanın tebliğinden itibaren ve en geç duruşma günü mahkemeye müracaatla sanık beyanda bulunmadığı taktirde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı ihtar ve ilan olunur.

5946

—————

Dosya No                                       :  2010/31

DAVACI                                        :  K.H.

SANIK                                           :  RAGSANA SADIGOVA, NESIB ve NEZAKET kızı, 31/3/1986 Gence – AZERBAYCAN doğumlu.  Azerbaycan, Gence, Dostaltı nüfusunda kayıtlı. (Azerbaycan uyruklu)

SUÇ                                                :  5683 sayılı Kanuna Aykırılık

SUÇ TARİHİ                                 :  4/2009

DURUŞMA TARİHİ VE SAATİ :  19/9/2011  16.20

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı kanuna aykırılık suçundan Doğubayazıt Sulh Ceza Mahkemesinde görülen kamu davasında verilen ara karar gereğince;

5271 sayılı CMK’nin 195. maddesine göre suç yalnız veya birlikte adli para cezasını veya müsadereyi gerektirmekte ise; sanık gelmese bile yukarıda belirtilen tarihte duruşma yapılabileceği, iş bu ilanın tebliğinden itibaren ve en geç duruşma günü mahkemeye müracaatla sanık beyanda bulunmadığı taktirde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı ihtar ve ilan olunur.

5947

—————

Dosya No                                       :  2009/664

DAVACI                                        :  K.H.

SANIK                                           :  BAHADUR HAMRAYEV, Ahmet ve Dursun Cemal oğlu, 28/8/1982 Mary – TÜRKMENİSTAN doğumlu, TÜRKMENİSTAN uyruklu

SUÇ                                                :  5682 sayılı Kanuna Aykırılık

SUÇ TARİHİ                                 :  28/1/2009

DURUŞMA TARİHİ VE SAATİ :  19/9/2011   15.40

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5682 sayılı kanuna aykırılık suçundan Doğubayazıt Sulh Ceza Mahkemesinde görülen kamu davasında verilen ara karar gereğince;

5271 sayılı CMK’nin 195. maddesine göre suç yalnız veya birlikte adli para cezasını veya müsadereyi gerektirmekte ise; sanık gelmese bile yukarıda belirtilen tarihte duruşma yapılabileceği, iş bu ilanın tebliğinden itibaren ve en geç duruşma günü mahkemeye müracaatla sanık beyanda bulunmadığı taktirde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı ihtar ve ilan olunur.

5948

—————

Dosya No                                       :  2010/747

DAVACI                                        :  K.H.

SANIK                                           :  RAMAL ISMAYILOV, İDRİS VE KEKLİK oğlu, 17/3/1984 AZERBAYCAN doğumlu. Azerbaycan uyruklu

SUÇ                                                :  5683 sayılı Kanuna Aykırılık

SUÇ TARİHİ                                 :  28/7/2010

DURUŞMA TARİHİ VE SAATİ :  19/9/2011   15.35

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı kanuna aykırılık suçundan Doğubayazıt Sulh Ceza Mahkemesinde görülen kamu davasında verilen ara karar gereğince;

5271 sayılı CMK’nin 195. maddesine göre suç yalnız veya birlikte adli para cezasını veya müsadereyi gerektirmekte ise; sanık gelmese bile yukarıda belirtilen tarihte duruşma yapılabileceği, iş bu ilanın tebliğinden itibaren ve en geç duruşma günü mahkemeye müracaatla sanık beyanda bulunmadığı taktirde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı ihtar ve ilan olunur.

5949